__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Styczeń 2021 / Gazeta bezpłatna Nakład: 10 000 egz. 1/2021 ISSN 2082-3231

Wilanów KróleWsKi

ogród Światła

na pierWszym miejscu W ranKingu najpięKniejszych miejsc W WarszaWie!

8. edycja budżetu obyWatelsKiego

warszawa nie otrzyma

pomocy finansoWej z Funduszu Przeciwdziałania

coVid-19

Południowa obwodnica warszawy.

WarszaWa WilanóW otWarta i przejezdna


od redaKcji Rok 2020 zapamiętamy na długo. Nikt z nas, w najgorszych snach nie wymyśliłby koronawirusa, który objął cały świat, a obostrzenia z nim związane zmieniły nasze życie, nas i nasze rodziny. Mimo, że pojawiły się szczepionki, które mają zakończyć życie w pandemii i staramy się patrzeć w przyszłość z optymizmem, to i tak ten trudny czas pozostanie w naszej pamięci… Jesteśmy z Wami ponad 10 lat. Zawsze naszym priorytetem był aktywny udział w życiu Wilanowa, Konstancina i okolic. Relacjonowaliśmy dla Was wszystkie najważniejsze wydarzenia, a także przedstawialiśmy najlepsze i mniej dobre aspekty naszego sąsiedzkiego życia. Zawsze też staraliśmy się pomagać. Obecnie bierzemy udział w akcji „wspieramy lokalnie” i promujemy lokalne firmy, inicjatywy społeczne udzielając pomocy, jak tylko możemy. Niestety sami też potrzebujemy wsparcia. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w obszarze reklamy i public relations chcemy zaprosić Was do współpracy do naszego studia Teraz Wilanów w nowych obszarach: - identyfikacja wizualna produktu lub firmy, - art direction i nowoczesne projektowanie graficzne, - redakcja tekstów reklamowych, - fotografia reklamowa, biznesowa, - sesje fotografaficzne rodzinne i dziecięce, - usługi wydawnicze, - strategia i obsługa social media, - organizacja wydarzeń i spotkań.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 512 084 770 Studio Teraz Wilanów: tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński Małgorzata Wróblewska Tomasz Szediwy NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW:

W każdym ze wskazanych obszarów możemy się pochwalić znaczącymi osiągnięciami, które mnożyły się latami obecności naszego magazynu oraz różnych inicjatyw organizowanych przez nas lub współorganizowanych z lokalnymi partnerami.

- KRóLeWSKi OGRód ŚWiATłA pRzy pAłACu KRóLA JANA iii W WiLANOWie Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdp

Mamy nadzieję, że nasze dodatkowe usługi spotkają się z Waszymi Potrzebami. Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do wzajemnej pomocy.

Pozdrawiam serdecznie

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Redakator Naczelna

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Południowa obwodnica warszawy. warszawa wilanów otwarta i Przejezdna Kierowcy korzystają z 15 kilometrów drogą ekspresową s2 pomiędzy węzłami „Warszawa Wilanów” a „lubelska”, z nowym mostem na Wiśle. udostępniono również kolejne relacje ruchu na węźle „lubelska” stanowiącym połączenie autostrady a2 oraz dróg ekspresowych s2 i s17. oddane odcinki ułatwiają przemieszczanie się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także poprawiają połączenie Warszawy z siedlcami i lublinem. Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, a na moście po cztery pasy ruchu. na trasę można dostać się poprzez cztery węzły: „Warszawa Wilanów”, „Wał miedzeszyński”, „patriotów” oraz „lubelska”. na węźle „lubelska” kierowcy wjeżdżają z s2 poW na a2 w kierunku mińska mazowieckiego i odwrotnie, korzystając z ponad 1,5 km trasy głównej łączącej drogę ekspresową z autostradą. udostępniono również łącznice umożliwiające zjazd z s2 w kierunku lublina.

gddKia otworzyła część południowej obwodnicy Warszawy, czyli odcinek drogi ekspresowej s2. to kontynuacja przebiegu autostrady a2 od majdanu (węzeł „lubelska”) do Wilanowa (węzeł „przyczółkowa”). przejezdne są dwa z trzech budowanych odcinków. ostatni odcinek, prowadzący przez tunel pod ursynowem do węzła „puławska”, zostanie otwarty najprawdopodobniej do połowy 2021 r. 4 Teraz Wilanów Styczeń

zamknięte zostały łącznice zjazdowe i wjazdowe z węzła „lubelska” w kierunku zakrętu i odwrotnie, zarówno od strony Wilanowa, jak i mińska mazowieckiego. bez zmian pozostanie organizacja ruchu na przyszłej s17 w obrębie węzła „lubelska”, gdzie kierowcy korzystają z zachodniej jezdni w obu kierunkach. jadąc od strony lublina, będzie można jednak wjechać łącznicą węzła na s2 poW w kierunku Wilanowa. prace na węźle „lubelska” zakończą się wiosną 2021 r.

Źródło: gddkia.gov.pl


Nasze miasto

8. edycja budżetu obywatelskiego ruszyło zgłaszanie projektów do 8. edycji budżetu obywatelskiego. projekt można zgłosić: - on-line https://bo.um.warszawa.pl/. - tradycyjnie papierowo w urzędzie dzielnicy. można zgłosić projekty inwestycyjne, np. budowa placu zabaw, skateparku, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia np. kino lub teatr plenerowy. działania obejmują wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską, a także działania interdyscyplinarne. z efektu realizacji projektów mieszkańcy korzystają nieodpłatnie. nie trzeba mieszkać w dzielnicy, w której zgłaszamy projekt. projekt może dotyczyć innej dzielnicy np. takiej, w której pracujesz lub spędzasz czas wolny. formularz zgłoszeniowy budżetu obywatelskiego, lista poparcia i zgoda autora utworu są dostępne do pobrania na stronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/dokumenty. Źródło: https://bo.um.warszawa.pl/

budowa brakującego odcinka ulicy branickiego

10 grudnia rada m.st. Warszawy zdecydowała, że brakujący odcinek branickiego w kierunku ursynowa ma zbudować dzielnica Wilanów. W związku z tym, dzielnica Wilanów wystąpiła o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. po jego otrzymaniu będzie możliwe wykonanie drogi wraz z dodatkowym przejściem dla pieszych (z sygnalizacją świetlną). następnie droga powiatowa zostanie przekazana zdm i będzie możliwe uruchomienie komunikacji autobusowej z ursynowem. Koszt inwestycji to 7 276 632 zł - w budżecie 2021 r. Źródło: Dzielnica Wilanów 6 Teraz Wilanów Styczeń


Nasze miasto 27 grudnia na konferencji prasowej premier poinformował, że formalnie nie zostaje wprowadzona godzina policyjna, ale rząd apeluje o pozostanie w domach. W dniach 29 grudnia do 17 stycznia zamknięte są kasyna i miejsca z automatami do gier hazardowych. W terminie tym ograniczona jest też działalność galerii handlowych. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. obowiązuje zakaz handlu detalicznego - działają sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

nowe obostrzenia obowiązujące w terminie 28.12.2020 – 17.01.2021 od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 r. obowiązują nowe obostrzenia dotyczące między innymi działalności hoteli i galerii handlowych. zgodnie z rozporządzeniem z zakwaterowania w hotelach mogą korzystać medycy, załogi samolotów, kierowcy transportu drogowego. działają hotele robotnicze lub dla pracowników sezonowych. W rozporządzeniu zapisano również, że od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze polski przemieszczanie się osób jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, natomiast w niedzielę

ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, w dniach 28 grudnia - 17 stycznia, nie mogą działać: dyskoteki i kluby nocne oraz baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, czy przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. przedłużone zostały także wprowadzone wcześniej obostrzenia m.in. działalność restauracji wyłącznie na wynos, a także ograniczenia liczby ludzi w sklepach i transporcie zbiorowym. Wciąż obowiązują także godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. nadal obowiązuje zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. zakazana jest także organizacja wesel, komunii i konsolacji.

Źródło: gov.pl

Styczeń Teraz Wilanów 7


doświetlanie Przejść dla Pieszych W Wilanowie nadal doświetlane są kolejne przejścia dla pieszych. jeszcze w tym roku ledowe lampy zostały zamontowane na ulicach sarmackiej i Klimczaka. W przyszłym roku planowane jest doświetlanie przejść na ulicach resorowej i Królowej marysieńki. lepsza widoczność oznacza większe bezpieczeństwo uczestników ruchu, a szczególnie pieszych. to ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko robi się ciemno. Źródło: Dzielnica Wilanów

grudniowe nasadzenia drzew i krzewów Korzystając z ostatnich cieplejszych dni grudnia, w Wilanowie przy ul. rycerstwa polskiego posadzono 21 grabów oraz ok. 800 sztuk krzewów berberysu i irgi. nowe nasadzenia mają oczywiście upiększyć dzielnicę ale też zwiększyć jej powierzchnię biologicznie czynną. Źródło: Dzielnica Wilanów

8 Teraz Wilanów Styczeń


warszawa nie otrzyma Pomocy finansowej z funduszu Przeciwdziałania coVid-19 z ogłoszonej przez Wojewodę mazowieckiego listy zadań objętych dofinansowaniem z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, w ramach ii tury naboru wynika, iż Warszawa nie otrzyma pomocy finansowej na działania dotyczące zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. jest to o tyle niepokojące, że Warszawa jest jednym z miast, w których odnotowuje się najwięcej przypadków zachorowań oraz największe obłożenie pacjentów w szpitalach.

Warszawa nie otrzyma żadnych środków z funduszu przeciwdziałania coVid-19, ponieważ żaden ze złożonych wniosków nie otrzyma dofinansowania z rządowego funduszu inwestycji lokalnej. Wnioskowana kwota miała m.in. na celu wyrównanie kwoty przyznanej m.st. Warszawie w i turze naboru w ramach rfil, czyli 93 500 000 zł. Wnioskowane w ramach ii tury naboru środki miały wesprzeć realizację inwestycji, które pobudzą gospodarkę po kryzysie spowodowanym pandemią.

powyższe działania nasuwają wniosek, iż pieniądze zosW ramach ii naboru Warszawa złożyła w sumie 5 wniosków tały przyznane uznaniowo, a nie przy uwzględnieniu rzeo dofinansowanie, dotyczących infrastruktury drogowej, za- czywistych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. kupu autobusów, opieki zdrowotnej, edukacji oraz kultury na oprócz Warszawy środków nie otrzymają m.in. również łączną kwotę dofinansowania ponad 1,2 miliarda zł. Wrocław, białystok, gdańsk, Kraków, lublin, Łódź, poznań czy rzeszów. Wątpliwości budzi i ocena projektów, na postawie niejasnych kryteriów i bez podania uzasadnienia dla ich odrzucenia oraz Źródło: https://www.facebook.com/burmistrzwilanowa dwukrotna zmiana podstawy przyznania środków.

Styczeń Teraz Wilanów 9


Nasze miasto

budowa ciszewskiego-bis budowa chodnika wzdłuż ul. bruzdowej Wybrano wykonawcę budowy chodnika wzdłuż ul. bruzdowej na odcinku od ul. cicha dolina do ul. zaściankowej. Wykonawca wykona chodnik oraz usunie nieczynne złącza elektryczne, przesadzi niektóre drzewa oraz zrobi nowe nasadzenia. celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i oddzielenie ruchu pieszego od ruchu samochodowego.

do 20 stycznia 2021 r. można składać oferty na budowę ul. ciszewskiego-bis (przedłużenie ul. oś Królewska) na odcinku od ul. Kiedacza do al. rzeczypospolitej. przetarg ogłosił zarząd miejskich inwestycji drogowych.

Źródło: Dzielnica Wilanów

węzeł Przyczółkowa z nową nazwą dzięki bardzo dobrej decyzji generalnej dyrekcji dróg Krajowych i autostrad, na wniosek dzielnicy Wilanów, węzeł przyczółkowa otrzymał nazwę Warszawa Wilanów 😊 Źródło: Dzielnica Wilanów

inwestycja zakłada budowę jezdni o szerokości 7 metrów z dwoma pasami ruchu, jednostronnej ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. przebudowana zostanie także część instalacji podziemnych, w rejonie skrzyżowania z ul. Kiedacza i ciszewskiego. inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 22 miesiący od czasu podpisania umowy. Źródło: Dzielnica Wilanów


Nasze miasto zapraszamy na portal: kupujewwilanowie.pl, gdzie moĹźecie w jednym miejscu uzyskać informacje o sklepach i punktach usĹ‚ugowych prowadzonych przez lokalnych przedsiÄ™biorcĂłw, kupić coĹ› i wspomĂłc swojego sÄ…siada đ&#x;˜Š celem akcji jest promocja lokalnych przedsiÄ™biorcĂłw i ich dziaĹ‚alnoĹ›ci. strona internetowa kupujewwilanowie.pl jest ĹşrĂłdĹ‚em informacji o produktach i usĹ‚ugach dostÄ™pnych w dzielnicy i dziÄ™ki niej przedsiÄ™biorcy zyskujÄ… dodatkowe miejsce promocji i wsparcie swojego biznesu.

akcja „wsPieram sąsiada, kuPuję w wilanowie� przypominamy naszym mieszkańcom, şe nadal trwa akcja „Wspieram sąsiada, kupuję w Wilanowie�.

WilanĂłw zawsze wyróşniaĹ‚ siÄ™ pomysĹ‚owoĹ›ciÄ… i kreatywnoĹ›ciÄ… oraz chÄ™ciÄ… niesienia pomocy. pandemia sprawiĹ‚a, Ĺźe wiÄ™cej osĂłb potrzebuje wsparcia. partnerskie ďŹ rmy zostaĹ‚y podzielone na kilka podstawowych kategorii: sklepy, restauracje i usĹ‚ugi. dodatkowo na stronie znajduje siÄ™ zakĹ‚adka „promocjeâ€?, w ktĂłrej przedsiÄ™biorcy mogli zamieszczać oferty specjalne. zarejestrowani przedsiÄ™biorcy otrzymujÄ… naklejkÄ™, ktĂłra jest znakiem dla mieszkaĹ„cĂłw, Ĺźe uczestniczÄ… oni w akcji „Wpieram sÄ…siada, kupuje w Wilanowieâ€?. zapraszamy do zakupĂłw!!! ĹšrĂłdĹ‚o: Dzielnica WilanĂłw

korki na ul. Przyczółkowej 22 grudnia oddano do uşytku nowy fragment południowej obwodnicy Warszawy. niestety w poniedziałek po świętach na przyczółkowej przy zjeździe z obwodnicy w kierunku Wilanowa i na ulicy Vogla utworzyły się bardzo duşe korki. na miejsce pojechał. - Na odcinku od węzła Przyczółkowa do skrzyşowania z ulicą Vogla kierowcy stanęli w korku, mimo şe jest to jezdnia dwupasmowa i prosty odcinek drogi, którego nie przecina şadne duşe skrzyşowanie - zrelacjonował reporter tvnwarszawa.pl artur Węgrzynowicz.

trudniejsza dla kierowców jadących w kierunku centrum niezaleşnie od pory dnia. W korku stoją teş wyjeşdşający z Vogla w przyczółkową.

zatory na skrzyşowaniu przyczółkowej z Vogla tworzyły się juş wcześniej, jednak obecnie są one większe. sytuacja jest naj-

Śródło: https://tvn24.pl/

12 Teraz Wilanów Styczeń

ruch na ulicy przyczółkowej po otwarciu poW jest większy, jednak nie do końca wiadomo, dlaczego tworzą się tak duşe korki. być moşe jest to związane z ustawieniem świateł.


royal wilanów wsPiera medyków w ramach akcji #ProPerty4heroes firmy branży nieruchomości komercyjnych ruszyły ze wsparciem dla szpitali w całej polsce, oferując posiłki dla pracowników służby zdrowia, którzy walcząc z pandemią, sami nie mają czasu, by zadbać o obiad czy kolację. Wszystkie posiłki dostarczane medykom przez Capital Park, kupowane są w restauracjach i sklepach znajdujących się w Royal Wilanów. Kupując posiłki, by wesprzeć medyków w ich pracy, wspieramy też naszych najemców - restauratorów. W listopadzie i grudniu jesiennej akcji #property4heroes wszystkie posiłki dla medyków dostarczał Office Doctor, z którym współpracujemy na codzień. bycie bohaterem w dzisiejszych czasach to ogromna rzecz! najemcy z Royal Wilanów oraz z Vis à Vis Wilanów Street Mall wspólnie z Capital Park i Office Doctor poprzez dostarczanie posiłków dla personelu medycznego wykonały mały ukłon w ich kierunku! dziękujemy nasi superbohaterowie!

Styczeń Teraz Wilanów 13


Foto

królewski ogród światła Fot. Arkadiusz Obszyński

14 Teraz Wilanów Styczeń


Foto

Styczeล„ Teraz Wilanรณw 15


Zdrowie zdarza się, że dbamy o zapewnienie sobie w codziennej diecie wielu produktów bogatych w żelazo, ale niestety nie mamy świadomości, że do jego właściwego wchłaniania potrzebny jest także kwas foliowy, witaminy z grupy b oraz witamina c. Kolejny błąd dietetyczny to nadmiar mleka (powyżej 0,7 l dziennie), gdyż mleko krowie i jego przetwory utrudniają wchłanianie żelaza w układzie pokarmowym. innym powodem niedoborów są choroby układu trawiennego (np. celiakia, zakażenie helicobacter pylori), które również utrudniają przyswajanie tego pierwiastka. profilaktyka anemii polega głównie na stosowaniu odpowiedniej diety. zróżnicowanej i bogatej w żelazo. menu powinno obfitować w rośliny strączkowe, buraki, warzywa zielone, morele, rodzynki, nasiona dyni. Ważne jest podawanie domowych zup oraz warzyw i owoców, bogatych w witaminę c. W przypadku małych dzieci i niemowlaków, dobrze, jeśli rodzice stopniowo rozszerzają jego jadłospis. Warto także wprowadzić do diety dzieci kiszonki oraz warzywne zakwasy, szczególnie zakwas z buraka.

Powszechny Problem

- anemia

W ostatnich latach anemię, czyli niedokrwistość, diagnozuje się u ludzi niestety dosyć często. lekarze podkreślają, że źródło problemu leży w diecie. jemy zbyt dużo produktów wysokoprzetworzonych, które na skutek technologicznej obróbki utraciły naturalne, czyli najlepiej przyswajalne witaminy i składniki mineralne. anemia to niedobór czerwonych krwinek w organizmie, a jest on efektem niedoboru żelaza, będącego składnikiem hemoglobiny. Żelazo gwarantuje właściwą budowę i działanie krwinki czerwonej, a jego niski poziom obniża zdolność układu krwionośnego do transportowania tlenu do komórek. niedobór zatem sprawia, że dochodzi do niedotlenienia tkanek, a tym samym, pogorszenia stanu zdrowia. nasze organizmy żelaza nie wytwarzają, pozyskują ten pierwiastek z pokarmu (wraz z innymi składnikami odżywczymi jest wchłaniane w jelitach, a następnie transportowane przez krew). 16 Teraz Wilanów Styczeń

z ciekawostek: wbrew powszechniej opinii, buraki nie są bardzo obfite w żelazo, ale są w stanie zapobiec anemii, gdyż zawarte w nich barwniki, betacyjany, mają silne właściwości antyutleniające i potrafią aż czterokrotnie zwiększyć przyswajanie tlenu przez komórki. Warzywa te wspierają układ krwionośny również dzięki bardzo wysokiej zawartości kwasu foliowego, jak mówiliśmy wyżej wpływa na przyswajalność żelaza. nie bagatelizujmy anemii. długotrwały niedobór żelaza wpływa na obniżenie odporności, częstsze infekcje, a w skrajnych i nieleczonych przypadkach, może opóźnić rozwój umysłowy. „Magdalena i Mikołaj B atorowie od trzech lat prowadzą Zakwasownię – znaną już dobrze, nie tylko na trójmiejskim rynku, rodzinną manufakturę, produkującą organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni roślinnej. Porzucili kariery „korporacyjne” na rzecz promowania zdrowia, którego podstawą jest pełnowartościowa, roślinna żywność. Od kilku miesięcy działa powołana przez Batorów fundacja „Stacja Czułość”, której misją jest szeroko pojęta emocjonalna opieka nad pacjentami onkologicznymi.”

Sklep manufaktury Zakwasownia znajduje się przy ulicy Sarmackiej 1B


świat na językach

królewski ogród światła na Pierwszym miejscu w rankingu najPiękniejszych miejsc w warszawie! czas pandemii nie nastraja nas optymistycznie. szukamy miejsc, gdzie możemy pooddychać świeżym powietrzem i choć na chwilę zapomnieć o przygnębiającej nas rzeczywistości. idealnym sposobem na oderwanie się od negatywnych myśli jest spacer w pięknym, magicznym miejscu. a tych w Warszawie nie brakuje. mimo ograniczeń finansowych przy tworzeniu iluminacji świetlnych w Warszawie w tym roku, udało się stworzyć wyjątkowe miejsca, ze świąteczną i wyjątkową atmosferą. portal wawainfo.pl opublikował ranking najpiękniejszych miejsc w Warszawie na spacer. Wilanowski Królewski ogród Światła znalazł się na pierwszym zaszczytnym miejscu! W Królewskim ogrodzie można poczuć naprawdę świąteczny klimat. to niezwykła wystawa plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w przepiękne kształty. Świetlna kompozycja jest doskonałą propozycją na urozmaicenie chłodnych, jesiennych i zimowych wieczorów dla całych rodzin! do pałacu prowadzi 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. idealny na spacery, zimowy ogród Króla, w którym można spacerować aleją obsadzoną pnączami i podziwiać rozkwitające światłem drzewka pomarańczowe. na pamiątkę można zrobić sobie zdjęcie w świetlistej ramie z pałacem w tle. stąd też najlepiej widać muzyczny ogród marzeń, w którym odbywają się pokazy świetlno-muzyczne. nie da się również nie wspomnieć o ogrodzie różanym mieniącym się różnymi kolorami przepięknych świetlnych kwiatów w samym środku zimy.

park i Królewski ogród Światła będą działały również w ferie. serdecznie zapraszamy na spacery! poniżej przedstawiamy pełny ranking miejsc idealnych na spacery w Warszawie: 1. Królewski ogród Światła 2. stare miasto 3. Łazienki Królewskie 4. Krakowskie przedmieście i nowy Świat 5. osiedle jazdów 6. ogród saski 7. park morskie oko 8. Królikarnia i park arkadia 9. park skaryszewski 10. park szczęśliwicki zachęcamy do odwiedzania tych wyjątkowych miejsc! Źródło: https://wawainfo.pl/

Styczeń Teraz Wilanów 17


edukacja to relacja i komPetencje sPołeczne w Polsko-angielskim Przedszkolu magic fish aby nasze dzieci wyrosły na szczęśliwych dorosłych, żyjących pełnią życia, w harmonii z sobą i naturą, potrzebują nowej formuły funkcjonowania opartej na relacjach. relacja pomiędzy przedszkolakiem a nauczycielem oparta jest na zaufaniu i szacunku. specjalnie dla naszych podopiecznych wprowadziliśmy program „trening umiejętności społecznych” zajęcia w przedszkolu prowadzi psycholog, trener umiejętności społecznych. Wiemy, jak ważna jest umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi, dlatego treningi umiejętności społecznych są wprowadzane od 2 roku życia. ludzie o szeroko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach z otoczeniem, w nauce, odnoszą więcej życiowych sukcesów. dzięki tym zajęciom, dzieci są bardziej empatyczne, posiadające rozwinięte kompetencje społeczne, łatwiej nawiązują przyjaźnie. doświadczenia zdobyte na zajęciach pozwalają na uczenie się od rówieśników i stymulują rozwój. inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne, jak nauka czytania i nigdy nie jest za wcześnie na poznanie zachowań, które pomogą dzieciom stać się wartościowymi dorosłymi. W polsko-angielskim przedszkolu magic fish fundamentem współpracy jest dialog, zaufanie i szacunek. www.magicfish.pl

Styczeń Teraz Wilanów 19


świat na językach

JAK ZREALIZOWAĆ POSTANOWIENIE NOWOROCZNE? Jeśli planujesz w tym roku zacząć uczyć się języka obcego, to wróżymy Ci realizację tegorocznych postanowień. Ze szkołą językową The Palms z przyjemnością zrealizujesz postanowienie noworoczne! Wybierz język, którego naprawdę chcesz się uczyć. to bardzo ważne, aby twoje postanowienie dotyczyło czegoś czego pragniesz, a nie co jest modne lub czego chce ktoś z twoich bliskich. motywacja jest tym silniejsza i tym trwalsza, gdy sami coś postanowimy. zapisz sobie, jakie będziesz mieć korzyści z tego, kiedy już ten cel osiągniesz oraz powody, dla których to jest dla ciebie takie ważne. odpowiedź na pytanie „dlaczego” jest niezwykle istotna.

20 Teraz Wilanów Styczeń


świat na językach

Zrób pierwszy krok i zapisz się na kurs. to ważne, jeżeli cel jest duży i plany z nim związane jeszcze większe, aby od razu przedsięwziąć kroki i wykonać tą „pierwszą część”. po pierwszym kroku łatwiej o następne. już nie pozostaje ci nic innego, jak działać konsekwentnie.

Niech realizacja postanowienia będzie dla Ciebie przyjemna. to jest kolejna, bardzo ważna część, o ile nie najważniejsza. dlatego jesteśmy przekonani, że wybierając ofertę naszej szkoły realizacja twojego postanowienia pójdzie gładko. nauka języków z przyjemnością – to nasza domena!

Z przyjemnością będziesz uczyć się na każdej lekcji. lektorzy the palms przygotowują autorski plan zajęć zgodnie z metodą five stars method a w tym techniki using multimedia (wykorzystanie oryginalnych materiałów) oraz techniki using realia (wykorzystywanie otoczenia do pogłębiania płynnego mówienia). dzięki temu nasze zajęcia są ciekawe i urozmaicone!

Warto spróbować! Z nami realizacja postanowień noworocznych to pestka! Od 18 stycznia startują nowe kursy!

Styczeń Teraz Wilanów 21


Foto

KoleKcjonujemy PięKne chwile w naszych wsPomnieniach... Fot. żaneta nawrot

22 Teraz Wilanów Styczeń


Foto

Plenerowe zdjęcia z PrzedPandemicznych czasów... art direction/sesja zdjęciowa: Studio tERAZ WiLANÓW dla mama mia maGazyn.

wszystkie sukienki i dodatki dostępne w e-sklep http://mama-mia.com.pl/sklep

Styczeń Teraz Wilanów 23


Foto


Foto

art direction/sesja zdjęciowa: Studio tERAZ WiLANÓW, dla mama mia maGazyn, instagram: @mamamia-magazyn wszystkie sukienki i dodatki dostępne w e-sklep http://mama-mia.com.pl/sklep


art direction/sesja zdjęciowa: Studio tERAZ WiLANÓW, dla mama mia maGazyn, instagram: @mamamia-magazyn wszystkie sukienki i dodatki dostępne w e-sklep http://mama-mia.com.pl/sklep


Styczeล„ Teraz Wilanรณw 27


Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów styczeń 2021  

Styczniowe wydanie TERAZ WILANÓW 2021. Jest to miesięcznik bezpłatny, life style, dedykowany dla mieszkańców Konstancina, Miasteczka Wilanów...

Teraz Wilanów styczeń 2021  

Styczniowe wydanie TERAZ WILANÓW 2021. Jest to miesięcznik bezpłatny, life style, dedykowany dla mieszkańców Konstancina, Miasteczka Wilanów...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded