Teraz Wilanów sierpień 2020

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Sierpień 2020 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów Półkolonie

W RoYAl WilAnóW Spotkajmy Się w wilanowie Pierwsza edycja Plenerowych Targów

lifesTyle

Tulip WilanóW

Mieszkania W najbardziej spaceroWej części WilanoWaNasze miasto

Budżet OBywatelski – Oceny prOjektów w ramach Budżetu obywatelskiego pozytywnie oceniono 26 projektów z 52 i zostaną one dopuszczone do głosowania do realizacji w 2021 roku. autorki i autorzy projektów, których propozycje zostały ocenione negatywnie mogli odwołać się od decyzji do dnia 30 czerwca włącznie. odwołania będą rozpatrywane do 14 sierpnia. wtedy poznamy ostateczne wyniki oceny i listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. głosowanie odbędzie się od 1 do 15 września, a wyniki głosowania poznamy 30 września. Źródło: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/

wydanO zezwOlenie na BudOwę ulicy ciszewskiegO Budowa ulicy ciszewskiego od Kiedacza do al. rzeczypospolitej jest kolejnym bezpiecznym połączeniem Ursynowa i wilanowa. właśnie wydano na nią pozwolenie, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Joanna Kryda Arkadiusz Obszyński NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW:

- TULiP WiLANóW Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

inwestycja poprawi komunikację w rejonie Ursynowa i wilanowa. Planowana droga będzie stanowiła kontynuację istniejącej już ul. ciszewskiego, a jej długość to ok. 1,4 km. dzięki niej poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego, a użytkownicy dróg zaoszczędzą dużo czasu. inwestycja obejmuje m.in.: budowę jezdni ul. ciszewskiego wraz z obustronną ścieżką rowerową, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz systemy rozsączania wód opadowych, a także oświetlenie i nasadzenia roślinne. ostateczny kształt drogi będzie znany po zakończeniu prac projektowych. wykonawca dokumentacji projektowej zostanie wyłoniony w trwającym postępowaniu przetargowym. w pierwszej fazie prac projektant opracuje co najmniej dwa warianty. Przetarg na tę inwestycję, zarząd Miejskich inwestycji drogowych planuje ogłosić w najbliższych miesiącach, a umowę podpisać z końcem bieżącego roku. Budowę drogi zaplanowano na lata 2021-2022, a zakończenie inwestycji na rok 2023.

Źródło: Urząd m.st. Warszawa

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! Sierpień Teraz Wilanów 3

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Nasze miasto

ukwiecamy wilanów „co może łąka kwietna?” – przede wszystkim, mimo dość małego nakładu pracy pielęgnacyjnej, polegającej na koszeniu po przekwitnięciu roślin, daje przepiękny efekt wizualno-dekoracyjny. Łąka kwietna sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych, dzięki zatrzymywaniu i wiązaniu szkodliwych pyłów. Kwiaty rosnące na łące mają rozbudowany system korzeniowy, co sprawia, że rośliny są odporne na suszę. Łąki kwietne tworzą również żywe zbiorniki deszczówki, która wolniej odparowuje z jej powierzchni.

nOwe plany dla wilanOwa! rada m.st. warszawy na początku lipca uchwaliła nowe plany dla wilanowa. Powstały dwa dokumenty planistyczne: • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu wilanowskiego, • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część ii.

6 lipca w wilanowie założyliśmy kolejne kwietne łąki, których powstanie zainicjowało w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole nr 427. Pierwsza wilanowska łąka, założona przez przedszkolaków i ich wychowawców z placówki przy ulicy radosnej, cieszyła oko przez cały sezon prezentując się w różnych odsłonach w zależności od pory roku. Łąka kwietna to najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne. Kwitnące chabry, maki i inne kwiaty łąkowe gromadzą wokół siebie motyle i inne owady zapylające, zwabione słodkimi zapachami kwiatów. Źródło: Dzielnica Wilanów

4 Teraz Wilanów Sierpień

Plany powstały dzięki zaangażowaniu i współpracy mieszkańców wilanowa, a także determinacji radnych oraz otwartości planistów i pracowników architektury. dzięki temu można będzie stworzyć nowoczesną i przyjazną użytkownikom przestrzeń, która oddaje charakter dzielnicy wilanów. Źródło: Dzielnica Wilanów


szkOła pOdstawOwa nr 400 Budowa szkoły Podstawowej nr 400 w wilanowie przy al. rzeczypospolitej 23B jest na ukończeniu. dzieci rozpoczną w niej naukę już we wrześniu. w nowej szkole docelowo uczyć się będzie 750 uczniów. w lipcu, tę najnowocześniejszą placówkę w wilanowie odwiedziła renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. warszawy. szkoła posiada 30 świetnie wyposażonych sal tematycznych i pracowni z zapleczami, dwupoziomową bibliotekę, dwie świetlice, salę integracji sensorycznej oraz gabinety psychologa i pedagoga wraz z gabinetem terapii pedagogicznej. na każdym z pięter znajduje się strefa relaksu i odpoczynku. Budynek składa się też z ogromnej hali sportowej z 4 przebieralniami z zapleczami (każda na ok. 30 osób), 2 sale do ćwiczeń z możliwością podziału na 4 (łącznie ok. 400m2), sala gimnastyczna o wymiarach boiska ok. 20x40 m – wys. ok. 8,5 m. widownia pomieści ok. 200 osób. na dachu żelbetowego garażu o powierzchni 1700 m2 znajduje się boisko otwarte ze sztuczną nawierzchnią. inwestycja kosztowała ponad 84 mln zł. Źródło: Dzielnica Wilanów

Sierpień Teraz Wilanów 5


wilanOwski test języka angielskiegO zapraszamy wszystkich mieszkańców wilanowa i okolic do wzięcia udziału w wilanowskim Teście języka angielskiego, który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia przy Royal Wilanów. współorganizatorem przedsięwzięcia jest znana w wilanowie szkoła językowa The Palms, która przetestowała mieszkańców dzielnicy po raz pierwszy już w 2013 roku. wówczas poziom średni określono bardzo wysoko – był to poziom B2. jak jest dzisiaj? zmieniło się nasze Miasteczko wilanów przez te kilka lat, przybyło mieszkańców, dzieci urosły… sprawdźmy jaki jest poziom angielskiego w naszej dzielnicy dzisiaj! Przy okazji tej inicjatywy chcemy zaznajomić mieszkańców z europejskim systemem opisu Kształcenia językowego rady europy (cefr), który stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych europejczyków, uczących się danego języka. zapraszamy dzieci od lat 8, młodzież i dorosłych, którzy chcą bezpłatnie sprawdzić swoje kompetencje językowe. Uczestnicy od lat 13 napiszą test, który określi ich poziom na skali cefr. dzieci w wieku szkoły podstawowej napiszą test sprawdzający ich obecne podstawowe umiejętności językowe.

wilanowski Test języka angielskiego rozpocznie rodzinną imprezę pt. „SPotkAjmY Się W WilAnoWie”. Będzie to dzień pełen wrażeń! wiele atrakcji przygotowały wilanowskie firmy i usługodawcy biorący udział w wydarzeniu.

Zapraszamy do Royal Wilanów 29 sierpnia o godzinie 11:00! Sprawdź kompetencje językowe całej swojej rodziny! Oprócz pisania testu gwarantujemy dobrą zabawę i wartościowe nagrody w konkursie on-line! Możesz wygrać nawet jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z językiem angielskim, bo wyniki konkursu nie zależą od wyników twojego testu!

nagrodami w konkursie są między innymi 2 roczne kursy językowe ufundowane przez szkołę językową The Palms oraz wiele innych nagród przygotowanych przez partnerów akcji.

Zapraszamy do rejestracji uczestników na stronie: https://www.thepalms.edu.pl/angielski-poziom-wilanow/

Firmy zainteresowane udziaLem w wydarzeniu, Wilanowski Test JEzyka Angielskiego, prosimy o kontakt: wilanow@thepalms.edu.pl tel. +48 661204200 6 Teraz Wilanów Sierpień


Nasze miasto

nOwe wytyczne sanitarne w placówkach edukacyjnych w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju, z końcem czerwca uruchomiono więcej placówek przedszkolnych, szkół, poradni psychologicznopedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych, organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. główny inspektorat sanitarny zmienił wytyczne sanitarne zwiększając dopuszczalną liczbę dzieci w oddziale, tak dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, jak i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. główną zmianą jest zwiększenie liczebności grupy do 25 osób. Ponadto złagodzone zostały zalecenia dotyczące: - minimalnej przestrzeni przeznaczonej na pobyt zbiorowy, - zabierania zabawek z domu, - organizacji pracy grupy, w tym także np. zbierania się w jednym pomieszczeniu dzieci przychodzących do przedszkola lub oczekujących na odebranie przez rodziców. Umożliwiono także udział rodziców w odbywaniu przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce wychowania przedszkolnego.

paley eurOpean institute W lipcowym numerze na okładce teraz Wilanów gościliśmy zespół Paley european institute (Pei) – najlepszych specjalistów z dziedziny ortopedii dziecięcej i rehabilitacji na królewskim Wilanowie. O placówce opowiada dr n. med. J. Michał Deszczyński, Dyrektor Medyczny PEI.

nasz instytut jest szansą dla wielu pacjentów na skorzystanie z osiągnięć współczesnej ortopedii. To zespół polskich ortopedów, wyszkolonych w stanach zjednoczonych, którzy otworzyli własną placówkę w europie. naszą misją jest zapewnienie najwyższych standardów opieki nad pacjentem i stosowanie najnowocześniejszych metod leczenia. wraz z dynamicznym rozwojem technologii medycznych, naszym zdaniem nie ma sytuacji bez wyjścia w chirurgii narządu ruchu. W czym specjalizuje się Wasz instytut? leczymy wrodzone, rozwojowe i pourazowe schorzenia ortopedyczne. zaczynając od różnego typu złamań i urazów, powikłań zrostu czy zakażenia kości, na wydłużaniu kończyn kończąc. leczymy choroby tj. stopa cukrzycowa, artrogrypoza, spastyczność w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, zespoły porażenne i reumatoidalne zapalenie stawów. oferujemy także usługi z zakresu rehabilitacji, diagnozy i terapii si oraz bilansu ortopedycznego dzieci. Co wyróżnia Was na tle innych placówek? To przede wszystkim wiedza, doświadczenie, interdyscyplinarne podejście i emocjonalne zaangażowanie całego zespołu.

https://www.gov.pl/web/edukacja/

Czy to wszystko? stawiamy pacjenta i jego bliskich zawsze w centrum naszych działań. Poświęcamy im tyle czasu, ile potrzebują, przygotowujemy i dokładnie wyjaśniamy, jak przebiegnie indywidualnie stworzony plan leczenia. Poza tym, jeśli pacjent wymaga operacji, staramy się, aby rehabilitanci odpowiedzialni za dalszy proces leczenia, w miarę możliwości obserwowali co dzieje się na bloku operacyjnym, aby jeszcze lepiej świadczyć nasze usługi.

Sierpień Teraz Wilanów 7

więcej o Pei we wrześniowym numerze Teraz wilanów oraz na www.paleyeurope.com


Nasze miasto Miasto stołeczne warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem lub psem przewodnikiem. jest to pilotażowa akcja dla osób, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. zryczałtowana opłata wyniesie 15 zł za przejazd taksówką w jedną stronę do 30 km na terenie warszawy i do 20 km poza granicami miasta. z oferty mogą skorzystać: • osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym; • osoby posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do i lub ii grupy inwalidzkiej; • osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach.

transpOrt dla OsóB z niepełnOsprawnOściami

warszawa od 1993 roku zapewnia specjalistyczne usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem lub psem przewodnikiem. Przewóz mieszkańców odbywa się w systemie „od drzwi - do drzwi”, czyli zapewniana jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa transportu specjalistycznego jest dostępna na terenie warszawy oraz - w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację - do 20 km od granic miasta. szczegóły jak zamówić transport specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne na stronie warszawa19115.pl/-/uslugi-przewozowe-dla-osob-niepelnosprawnych. Źródlo: https://www.um.warszawa.pl/


Nasze miasto

warszawska szkOła letnia w stolicy, w wakacje młodzież ma możliwość wziąć udział w bezpłatnych, finansowanych ze środków m.st. warszawy, wakacyjnych kursach z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. skorzystać z nich mogą uczniowie obecnych klas 7 szkoły podstawowej oraz klas 2 liceum i 3 technikum, którzy przygotowują się do egzaminów w 2021 r. – Doświadczenie związane z nauczaniem zdalnym pokazuje, że brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące i budowanie relacji uczeń-nauczyciel. Mimo ogromnego wysiłku i pracy włożonej w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych czy włączenia nowych narzędzi komunikacji zdalnej – mówi renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy uzasadniając w ten sposób powstanie kursów. Kursy obejmują następujące przedmioty:

• język polski • matematyka • fizyka • chemia • • biologia • geografia • historia • • wiedza o społeczeństwie • język angielski • Każdy kurs trwa 5 dni (poniedziałek - piątek), w godz. 10.00–13.30, obejmuje 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy na co dzień pracują w warszawskich szkołach. Kursy realizowane są w formie stacjonarnej w siedzibie warszawskiego centrum innowacji edukacyjno-społecznych i szkoleń (ul. stara 4) oraz Technikum architektoniczno-Budowlanego im. stanisława noakowskiego (ul. Przyrynek 9), z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego. Minimalna liczba osób w grupie, która warunkuje uruchomienie zajęć to 5 uczniów. Każda osoba może zapisać się tylko raz na wybrany przedmiot. liczba miejsc jest ograniczona m.in. bezpieczeństwem uczestników kursów oraz zindywidualizowanym podejściem do potrzeb uczniów. zajęcia będą realizowane w następujących edycjach: edycja i: 13–17 lipca, edycja ii: 20–24 lipca, edycja iii: 27–31 lipca, edycja iV: 10–14 sierpnia, edycja V: 17–21 sierpnia. rekrutacja na kursy rozpoczęła się 1 lipca poprzez elektroniczny system zapisów, dostępny na stronie www.wcies.edu.pl. więcej szczegółów na stronie warszawskiego centrum innowacji edukacyjno-społecznych i szkoleń. www.wcies.edu.pl.

Źródło: https://www.um.warszawa.pl/

Sierpień Teraz Wilanów 9

mieszkania w najBardziej spacerOwej części wilanOwa ostatni czas, gdy niemal wszyscy przebywaliśmy głównie w domach, przypomniał nam, jak ważny jest kontakt z naturą. wyraźniej niż zazwyczaj widzimy, że spacery i rekreacja na świeżym powietrzu są nam bardzo potrzebne. jak się okazuje, okres „społecznej kwarantanny” wyraźnie wpłynął na oczekiwania klientów poszukujących mieszkania. własny ogródek stal się jednym z kluczowych oczekiwań, a w drugiej kolejności nabywcy szukają mieszkań z balkonami i tarasami. w wilanowie nie brakuje miejsc, które sprzyjają obcowaniu z naturą, a zawady to chyba najpiękniejsza i najbardziej zielona część naszej dzielnicy. właśnie tu powstaje nowe osiedle, które jest odpowiedzią na nowe potrzeby osób rozglądających się za własnym M. Tulip wilanów to inwestycja realizowana przez ronson development. lokalizacja właśnie w tej części wilanowa została wybrana nie bez powodu – wielu warszawiaków jest już zmęczonych zgiełkiem i zatłoczonym miastem, dlatego poszukują zielonego azylu, który nie wymaga rezygnacji z zalet mieszkania w wielkiej metropolii. zawady pozwalają pogodzić te oczekiwania dzięki niezwykle zielonej okolicy, świetnej komunikacji z centrum stolicy oraz licznym udogodnieniom na miejscu. w pobliżu osiedla znajduje się galeria handlowa Plac Vogla, a także inne sklepy, punkty usługowe i placówki edukacyjne. Mieszkańcy osiedla Tulip wilanów będą mieli w zasięgu ręki piękne miejsca do spacerów i rowerowych przejażdżek, natomiast relaks na świeżym powietrzu będzie też możliwy we własnych ogródkach lub w prywatnym ogrodzie osiedlowym przeznaczonym dla wszystkich lokatorów. Poczucie przestrzeni i kontaktu z naturą zwiększą także antresole znajdujące się w 54 największych lokalach. dzięki zastosowaniu tego rozwiązania architektom udało się uzyskać imponującą przestrzeń – aż 5 metrów wysokości – w salonach tych mieszkań. Po rozluźnieniu rządowych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną, do biura sprzedaży ronson development na zawadach przychodzi wielu klientów zainteresowanych właśnie ta inwestycją pełną zieleni, a lokale z ogródkami jako pierwsze znikają z oferty. sprawdziliśmy, jaką kwotą trzeba dysponować, by móc zamieszkać na osiedlu Tulip wilanów i… było to miłym zaskoczeniem. ceny za metr kwadratowy zaczynają się tu od 8900 zł. Byliśmy też zainteresowani, czy prace na budowie idą zgodnie z planem. okazało się, że mimo pandemii deweloperowi udało się utrzymać tempo budowy i wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem. jeśli rozważacie przeprowadzkę na zawady, odwiedźcie stronę tej inwestycji: www.ronson.pl/wilanowtulip lub biuro sprzedaży przy galerii Plac Vogla.Nasze miasto

prOstO z Francji na wilanów – niezwykła karuzela w Vis à Vis! Paryski disneyland, park Motiongate w zjednoczonych emiratach arabskich, czy dziedziniec luwru z karuzelą, co łączy te miejsca? niesamowite francuskie karuzele, które od lat wzbudzają podziw ludzi na całym świecie. Teraz do grona tych miejsc dołącza Vis à Vis wilanów, gdzie 25 lipca pojawiła się wyjątkowa i unikatowa karuzela kultowej firmy concept 1900, tym razem w stylu safari. To dzieło sztuki można nie tylko podziwiać, ale też wspaniale się na nim bawić – wskakując na żyrafę, lamparta, czy słonia. w dniu otwarcia chętnych na miejsce dowiózł zabytkowy angielski autobus! francuska karuzela stworzona została specjalnie na zamówienie Vis à Vis wilanów. Karuzela z rydwanem dzikich zwierząt wiruje w rytm muzyki od godz. 11:00 do 18:00, w towarzystwie licznych atrakcji. Umieszczono na niej rzeźby dzikich zwierząt, które są barwne, ręcznie malowane i poruszają się w rytm stylowej muzyki. ręcznie malowane ilustracje w stylu safari zdobią też fasadę karuzeli.

cały projekt zrealizowany we francji przez firmę concept1900. w jej pracowniach powstają karuzele serii jules Verne zaprojektowane i produkowane na specjalne zamówienie, jako alternatywa dla klasycznych karuzel z końmi. Karuzele są wyjątkowe i niepowtarzalne. nie ma dwóch identycznych projektów. zamawiają je największe parki rozrywki na świecie. Karuzela jest dostępna dla wszystkich od wtorku do niedzieli w godzinach 11:00-19:00. jednorazowy przejazd trwa ok. 3 minut i kosztuje 5 złotych. nowa atrakcja idealnie wpisuje się w klimat Vis à Vis wilanów. jazda na karuzeli jest bezpieczna i komfortowa, a po każdej jeździe wszystkie elementy karuzeli są dezynfekowane przez pracowników obsługi. zapraszamy!

Sierpień Teraz Wilanów 11


Nasze miasto

pOczątek wakacji z dOBrym Filmem w tym roku bezpłatne pokazy filmów w plenerze w ramach filmowej stolicy lata wyglądają trochę inaczej ze względu na pandemię covid-19. obowiązują obostrzenia zgodne z zaleceniami sanitarnymi, na terenie imprezy może przebywać max 150 osób, a przyjść należy w maseczce. jednak filmowa stolica lata, jak twierdzą sami organizatorzy, jest nieustraszona i niczym kameleon dopasowała się do każdych warunków. Każda projekcja w ramach imprezy przygotowana została tak, aby mieszkańcy wilanowa czuli się bezpiecznie i komfortowo i cieszyli się mile spędzonym czasem przy dobrych filmach… a maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca na leżaku. 12 Teraz Wilanów Sierpień


Nasze miasto Pokazy plenerowe wystartowały 4 lipca przy wilanowskim ratuszu. wystartowaliśmy o godzinie 21.30 z pierwszym seansem pod chmurką pt. „najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. film opowiada historię życia jerzego górskiego, który mimo wielu przeciwności został mistrzem świata w podwójnym triatlonie i zdobywcą tytułu „podwójnego ironmana". Poruszająca historia polskiego triatlonisty idealnie wpisuje się w założenia filmowej stolicy lata, w repertuarze której zaplanowane zostały filmy zarówno komediowe, jak i obyczajowe nacechowane pozytywnymi emocjami.

wejściówki na projekcje są bezpłatne, dostępne w dniu seansu od godziny 12:00 na portalu biletyna.pl. na seanse, których pełną listę możecie sprawdzić na wilanów.pl i wilanowskim fb, zapraszamy przez całe lato od 4 lipca do 5 września.

Harmonogram seansów kina letniego w Wilanowie: • 4 lipca g. 21:30 najlepszy • 11 lipca g. 21:30 hotel Mumbaj • 18 lipca g. 21:30 cudowny chłopak • 25 lipca g. 21:30 Kłamstwo doskonałe

• 8 sierpnia g. 21:00 green Book • 22 sierpnia g. 21:00 fuga • 29 sierpnia g. 21:00 Ból i blask • 5 września g. 21:00…niespodzianka

Sierpień Teraz Wilanów 13


Nasze miasto

nOwa szkOła na zawadach! jest już zgoda prezydenta na podjęcie działań zmierzających do zamiany nieruchomości m.st. warszawy na działkę w rejonie Vogla/sytej/Łokciowej. To pierwszy krok do powstania nowej szkoły na zawadach! Źródło: Dzielnica Wilanów

świętO pOlicji w ramach tegorocznych obchodów Święta Policji w Komendzie rejonowej Policji warszawa ii burmistrz dzielnicy wilanów ludwik rakowski wyróżnił 5 policjantów za wzorową działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej dzielnicy. wyróżnieni funkcjonariusze mieli wiele nowych zadań związanych z pandemią koronawirusa i poradzili sobie z nimi doskonale, osiągając przy tym najlepsze wyniki w wykrywaniu sprawców przestępstw. Uroczystość z okazji 101. rocznicy powstania polskiej policji odbyły się na terenie Komendy rejonowej Policji ii – Mokotów, Ursynów, wilanów w formie symbolicznej i z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

uluBiOna księgarnia warszawy do 24 sierpnia trwa konkurs na ulubioną warszawską księgarnię. głos można oddać online: https://ulubionaksiegarnia.waw.pl/plebiscyt/ i wybrać dziesięć miejsc, które otrzymają nagrody pieniężne oraz tytuł „Ulubionej Księgarni warszawy”. Konkurs ma na celu wsparcie warszawskich księgarni dotkniętych pandemią covid-19. serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i zachęcamy do kupowania i czytania książek.

Źródło: Dzielnica Wilanów

zasady konkursu: • każdy może oddać tylko jeden głos, • do głosu można dodać uzasadnienie swojego wyboru – opinię o wybranej księgarni, • autorkom i autorom najciekawszych opinii zostaną przyznane nagrody książkowe. szczegóły akcji dostępne są na stronie: ulubionaksiegarnia.waw.pl źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

14 Teraz Wilanów Sierpień


Nasze miasto

pasieka edukacyjna wilanów w wilanowskiej pasiece można zobaczyć prawdziwe pszczele miasto, z prawie milionem mieszkańców. Pasieka ma 15 uli, a w każdym z nich mieszka ok 60 tyś. Pszczół!

w wybrane dni w pasiece dyżuruje pszczelarz, który chętnie zapozna z pszczołami i opowie o ich zwyczajach i o ciekawostkach z ich życia, takich jak na przykład to, że pszczoły śpią od 5 do nawet 8 godzin na dobę i w czasie snu przestają ruszać czułkami, a główki kładą na plastrach w ulu. osoby, które zdecydują się zajrzeć do ula otrzymają na miejscu ochronną bluzę z kapeluszem (rozmiary dla dzieci i dorosłych). Prosimy abyście pamiętali o długich spodniach i zakrytych butach. Kalendarz Pasieki dostępny jest na stronie: https://calendar.google.com/calendar/embed… szczegółowe informacje o pasiecie : https://wilanow.pl/2012-12-05-15-03-23/rada/rada… Źródło: Dzielnica Wilanów

nieruchOmOści niezamieszkane wyłączOne z warszawskiegO systemu gOspOdarki Odpadów kOmunalnych właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły), od 1 sierpnia 2020 r. zobowiązani będą do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. zmiana nie dotyczy: • nieruchomości zamieszkałych, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne, • nieruchomości mieszanych, np. fryzjer w kamienicy czy piekarnia w bloku wielorodzinnym, • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, • nieruchomości zarządzanych przez Urząd m.st. warszawy i inne jednostki m.st. warszawy np.: publiczne szkoły, przedszkola, miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina. odpady z powyższych nieruchomości będą nadal odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/-/dla-przedsiebiorcow-i-zarzadcow-… Źródło: https://warszawa19115.pl/

Sierpień Teraz Wilanów 15


Co nowego w CKW

letnie centrum kultury wilanów Uroczystości 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1.08.2020 (sobota) godz. 16.15 – cmentarz Wilanowski godz. 17.00 – cmentarz Powstańczy w Powsinie zapraszamy na uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania warszawskiego. 16.15 – Msza św. na cmentarzu wilanowskim, 17.00 – Msza św. na cmentarzu Powstańczym w Powsinie wstęp wolny! teatralne lato z CkW skwer przy pomniku króla jana iii Sobieskiego, oś królewska 2, 9, 16, 23.08.2020 (niedziela), godz. 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci na sierpniową edycję Teatralnego lata z centrum Kultury wilanów. zapraszamy na oś Królewską – skwer przy pomniku króla jana iii sobieskiego o godz. 15:30. w niedziele sierpnia obejrzycie w plenerze przedstawienia w wykonaniu Teatru jumaja: 2.08 – „jaś i Małgosia”,9.08 – „Tajemniczy las”,16.08 – „Bajeczna podróż smoka wawelskiego”, 23.08 – „Kot w butach”. wstęp wolny! w przypadku złej pogody spektakl jest odwołany! Wystarczy być! – koncert izy Połońskiej z muzyką Witka Cisło Royal Wilanów, ul. klimczaka 17.08.2020 (piątek), godz. 19.30 iza Połońska - śpiew Witold Cisło - gitara są piosenki ukochane, czułe i przytulne i jeszcze optymistyczne - takie oboje chcemy grać. z kilku wymienionych wiadomości, kilku rozmów telefonicznych narodził się pomysł wspólnego, kameralnego grania. wybraliśmy kilkanaście pięknych polskich piosenek. znanych i tych rzadko wykonywanych, a pięknych. w programie znalazły się m.in.: „Pogoda ducha”, „wsiąść do pociągu” czy „nie pożałuje Pan” i oczywiście tytułowa „wystarczy być”. wstęp wolny! 16 Teraz Wilanów Sierpień

Polski łan – koncert z okazji 100lecia Bitwy Warszawskiej kaplica na kępie Zawadowskiej, ul. Bruzdowej 11 15.08.2020 (sobota), godz. 9.00 i 11.00 zapraszamy na koncert folklorystycznego zespołu Pieśni i Tańca – Polski Łan na 100-lecie Bitwy warszawskiej. znak rozpoznawczy zespołu to oryginalne i piękne stroje oraz tradycyjne instrumenty ludowe kapeli, które podkreślają charakter wykonywanych pieśni. wstęp wolny! mamy śpiewamy Gordonowski koncert dla rodzin z dziećmi Zawady, plac Vogla 23.08.2020 (niedziela), godz. 17.00 centrum Kultury wilanów wraz z hop&Pop zaprasza na koncert kameralny z elementami zajęć gordonowskich dla rodzin z dziećmi do 6 roku życia. Podczas koncertu wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział we wspólnym muzykowaniu, tańcu, śpiewie, rytmizacji. Poprzez ruch kształtowana jest równowaga i propriocepcja, integracja sensoryczna oraz rozbudzana jest wyobraźnia muzyczna. Podczas koncertu pobudzamy zmysły dzieci przez użycie akcesoriów typu: chustki, bańki mydlane, chusty animacyjne, itp. wstęp wolny! „Słońce przez palce” – koncert Zawady, plac Vogla 23.08.2020 (niedziela), godz. 18.00 centrum Kultury wilanów wraz z hop&Pop zapraszają na koncert zespołu TulaMade „słońce przez palce” zabrzmi poezja pachnąca latem i polnymi kwiatami w towarzystwie ciepłych, gitarowych brzmień inspirowa-


Co nowego w CKW nych country, bluesem i folkiem. zespół TulaMade przyjemnie rozbuja Państwa, przywołując zapach lata i muzyczne promienie słońca widzianego przez palce... TulaMade – to muzycy, których łączy przyjaźń i tęsknota za muzyką lat 70'. grają autorskie piosenki w języku polskim w ciekawych gitarowych aranżacjach. To ciepłe i głębokie teksty inspirowane relacjami międzyludzkimi oraz osobiste podróże z dzieciństwa ku dorosłości, z nutką nostalgii i symboliki. skład: Mariusz Mario Matysek – kontrabas elektryczny Paweł Kamiński - pianino i akordeon dariusz Kwiatkowski – gitary, ukulele, śpiew agata gregorczyk-janik – słowa, muzyka, śpiew wstęp wolny! (Symboliczne) Powsińskie Dożynki Sanktuarium mB tęskniącej i plenery Domu Pracy twórczej w Powsinie, Ptysiowa 3 30.08.2020 (niedziela), godz. 12.00 centrum Kultury wilanów i Parafia św. elżbiety w Powsinie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie etnograficzne: Powsińskie dożynki 2020. Ta piękna uroczystość, której inicjatorami są Pracownia etnograficzna „Powsinianie” oraz grupa 30+, odbędzie się 30 sierpnia br. w sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej i w plenerach domu Pracy Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3. niezmienną ideą tego projektu, świadczącą o jego ważności i zarazem unikalności, jest kultywowanie tradycji ludowych na obszarze wielkiej i nowoczesnej aglomeracji miejskiej – warszawy. centrum Kultury wilanów jako jedna z nielicznych instytucji warszawskich pielęgnuje pamięć o dawnych zwyczajach wiejskich.

wyjątkowości całemu wydarzeniu dodają występy folklorystyczne zespołów centrum Kultury wilanów oraz zaproszonych gości. w tym roku wystąpią dla Państwa Polski Łan i grupa strumień ze Śląska cieszyńskiego. dla dzieci przygotowujemy przedstawienie teatralne. - godz. 12.00 – uroczysta Msza św. dziękczynna. - godz.13:30 – spektakl teatru dur-Moll pt. "o skrzacie, Kasi i gąsce" dla dzieci. - występy zespołów centrum Kultury wilanów oraz zaproszonych gości (Polski Łan i grupa strumień ze Śląska cieszyńskiego). wstęp wolny! Wrześniowe Dni otwarte CkW „otwieramy drzwi na nowy sezon” Pełni energii po wakacjach wracamy ze zdwojoną siłą, aby przedstawić Państwu zarówno nowe zajęcia, jak i te już dobrze wszystkim znane! nie mogliśmy się doczekać, aż znowu przywitamy was w centrum Kultury wilanów. razem z nami zobaczcie, co kryje się za drzwiami nowego semestru zajęć! - 5.09.2020 (sobota) - godz. 11.00 – royal wilanów, ul. Klimczaka 1 - przywita was Mobilne studio centrum Kultury wilanów, a specjalnie dla najmłodszych - koncert filharmonii dziecięcej. ale to nie wszystko! dzień usłany będzie warsztatami oraz pokazami, a co najważniejsze - spotkaniami z instruktorami oraz przedstawieniem nowych planów zajęć - godz. 18.00 – royal wilanów – koncert cheap Tobacco - 6.09.2020 (niedziela) - godz. 12.30 - plac Vogla - spotkanie sąsiedzkie rozpoczniemy od przedstawienia teatralnego dla dzieci. dzień wypełniony będzie warsztatami zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych większych. dopełnieniem całego dnia - Mobilne studio centrum Kultury wilanów.
świat na językach

Wakacyjne kursy językowe dla dorosłych - szyte na miarę! Wakacyjne kursy językowe dla dorosłych cieszą się dużym zainteresowaniem. Może z powodu nieobecności dzieci, a może z powodu niższych cen w szkołach językowych. W każdym razie - jest z czego wybierać! Warto zatem przejrzeć oferty i wybrać szkołę języków obcych, której zajęcia uznane są za skuteczne. Przez dwa miesiące można przygotować się solidnie do nowego kursu językowego w kolejnym roku szkolnym. WAkACYjnY kURS jęZYkoWY W tHe PAlmS - koRZYśCi DlA UCZnióW Wbrew pozorom nauka angielskiego w wakacje to może być sama przyjemność i mnóstwo korzyści. Wszystko zależy od tego jakie stosujemy metody. szkoła językowa The Palms prowadzi zajęcia językowe zgodnie z filozofią „nauka języków z przyjemnością”. Każda lekcja języka online jest przeprowadzona na żywo z lektorem i spełnia kryteria metody five stars Method by The Palms. lekcje są bardzo dynamiczne i urozmaicone. Uczniowie, którzy skorzystali z kursów The Palms w ostatnim roku szkolnym, rekomendują je znajomym: „Polecam kurs indywidualny w The Palms. Oferta dostosowana do moich potrzeb, elastyczne podejście, zaangażowanie i przygotowanie do zajęć lektora sprawia, że na lekcje chodzę z wielką przyjemnością” „Bardzo cieszę się, że trafiłam do The Palms! Po kilku miesiącach nauki widzę u siebie duży progres. W końcu zapamiętałam rzeczy, z którymi miałam problem! W dodatku

20 Teraz Wilanów Sierpień

miła atmosfera w szkole i w grupie sprawia, że przychodzę tam nie z obowiązku, a z ochotą.” „Pełny profesjonalizm, zajęcia prowadzone są z pasją, na lekcjach wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania, bardzo dobre podejście do ucznia, miła obsługa.” PAkietY inDYWiDUAlnYCH lekCji Z lektoRem W PRomoCYjnej Cenie w okresie wakacyjnym szkoła The Palms oferuje promocyjne ceny lekcji indywidualnych. Przykładowo pakiety 8 lekcji języka angielskiego można zakupić już od 720 zł, a wykorzystać je dowolnie w ciągu jednego miesiąca lub w czasie całych wakacji. wszystko zależy od tego, czy mamy możliwość nauki jeden raz na tydzień czy dwa. Koszty lekcji można jeszcze obniżyć, jeśli mamy znajomą osobę na tym samym poziomie. wówczas możliwa jest nauka w parze i podzielenie kosztów na pół. Przed rozpoczęciem nauki w parze niezbędne jest spotkanie z metodykiem, który sprawdzi poziom zaawansowania językowego uczniów.


świat na językach PRoGRAm nAUki jęZYkA DoPASoWAnY Do PotRZeB UCZniA niezależnie od wybranej intensywności kursu językowego w trybie indywidualnym, warto pamiętać o głównej korzyści płynącej z lekcji indywidualnych – dopasowaniu programu nauki do ucznia. w okresie wakacyjnym promocyjna cena lekcji dotyczy programu ogólnego kursu, ale możliwe jest dodanie celu uzupełniającego bez dodatkowych kosztów. Można zatem włączyć do nauki tematy związane ze swoim hobby np. sport, muzyka, film, moda. w takich przypadkach lektor przygotowuje lekcje „szyte na miarę” i oprócz regularnego programu językowego dodaje materiały tematyczne. nACiSk nA konWeRSACje jęZYkoWe – Z nAmi PRZełAmieSZ BARieRę móWieniA! wszystkim lekcjom The Palms przyświeca jeden cel: my uczymy mówić! Kładziemy nacisk na mówienie, więc z nami przełamiesz barierę mówienia w języku obcym. Każde ćwiczenie, każdy tekst, film czy gra językowa ma na celu inspirowanie ucznia do wypowiedzi pełnozdaniowych. szczególnie istotne są gry językowe, w czasie których bardzo łatwo jest przełamywać strach i stres poprawnego mówienia. skupiamy się na zasadach gry, na rywalizacji w grze, a struktury gramatyczne czy słówka używane są mimochodem. stres związany z wypowiadaniem się w języku obcym zostaje przełamany przez zabawę i reguły gry. jAk ZAPiSAć Się nA kURS jęZYkA oBCeGo W tHe PAlmS? Pierwszy krok przy zapisaniu się na wakacyjny kurs języka obcego w szkole The Palms to umówienie spotkania z metodykiem. skorzystaj z formularza kontaktowego i nie zwlekaj. To bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie. Przede wszystkim dowiesz się, jaki jest Twój obecny poziom znajomości języka, a metodyk pomoże ci w dobraniu odpowiedniego programu kursu językowego. spotkanie odbywa się online lub stacjonarnie w szkole. Możesz zdecydować sam. rekomendujemy spotkanie online. Przy okazji poznasz kilka naszych aplikacji interaktywnych i zasmakujesz naszej metody nauczania. formularz kontaktowy znajduje się na stronie www.thepalms.edu.pl zapraszamy! nasi klienci polecają naukę w the Palms: „Pomocnie, towarzysko, radośnie wraz z rozwijającymi grami językowymi. To wszystko sprawia przyjemność nauki.” „Innowacyjne metody nauczania dla dzieci i dorosłych dzięki którym zajęcia są relaksująca rozrywką po całym dniu ciężkiej pracy czy nauki.”

Sierpień Teraz Wilanów 21


Relacja z półkolonii

półkOlOnie w rOyal wilanów

22 Teraz Wilanów Sierpień


Relacja z półkolonii

półkolonie w Royal wilanów! Zdrowo, bezpiecznie i …bardzo ciekawie! obecny okres stawia wiele pytań dotyczących zasad bezpieczeństwa zdrowia. jak zagwarantować dzieciom aktywności wakacyjne nie narażając przy tym ich zdrowia? czy mają zostać w domach? a jeśli nie, to jak najlepiej wykluczyć możliwość zakażenia? właściciele royal wilanów, dbają o to, aby obiekt ten każdego dnia przechodzi kilkukrotny proces dezynfekcji umożliwiający pełne bezpieczeństwo. a wszystko to dzięki wspaniałemu zespołowi oFFiCe DoCtoR, który dba o bezpieczeństwo każdej osoby przebywającej na terenie inwestycji, a w szczególności o zdrowie dzieci uczestniczących w warsztatach prowadzonych w ramach „Półkolonii w royal wilanów”, sprawując pełną i niezwykle staranną opiekę medyczną. dzięki temu nasze dzieci, a także rodzice, mogą w pełni cieszyć się przyjemnościami, które oferują kawiarnie, sklepy i restauracje. dziękujemy naszym medykom oFFiCe DoCtoR - to dzięki waM dzieci czują się bezpiecznie, a codzienny nadzór i opieka dają nam pewność, iż nie mamy żadnych wątpliwości co do stanu zdrowia naszych podopiecznych. jeśli wasze dzieci spędzają część wakacyjnych dni w mieście, zapraszamy je do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w royal wilanów. To ważne i na pewno bardzo korzystne dla naszych pociech, ponieważ pozwala naszym najmłodszym zapomnieć o trudnym czasie kwarantanny, spotkać się z dawno niewidzianymi rówieśnikami i rozwinąć umiejętności w wielu różnych kierunkach. Może to też czas na znalezienie nowych pasji? Każdy uczestnik będzie miał okazję spróbować różnorodnych aktywności, takich jak: fotografia, gra na instrumentach, taniec, malarstwo, gotowanie oraz śpiew, a po intensywnym tygodniu odpocząć i zaszaleć w WAWA WAke na plaży i w wodzie ;) oczywiście przy zachowaniu zasad całkowitego bezpieczeństwa nad wodą. Tutaj także nie brakuje czasu na naukę pływania, pod czujnym okiem trenerów najlepszej szkoły pływania ADRiAnnA SWim.

Sierpień Teraz Wilanów 23


Relacja z półkolonii w upalne dni każdy z nas marzy o zimnym i orzeźwiającym napoju... a smakuje on najlepiej jeśli zostanie przyrządzony samodzielnie! Pracownicy SHAkeing przeprowadzą warsztaty robienia soków owocowych i warzywnych, na których pokażą, iż warzywne napoje wcale nie muszą być niesmaczne:) oprócz tego, dzieci będą zajadały się przepysznymi lodami ufundowanymi przez noon BiStRo, co jeszcze bardziej umili czas półkolonii. dzięki współpracy licznych, przyjaznych dzieciom restauracji, będących jedną rodziną royal wilanów: Ye Ye, kUCHniA otWARtA, AZiA Restaurants, Pinsa oraz nAmA Sushi Bar and lounge, uczestnicy półkolonii próbują pysznych potraw z całego świata i dowiadują się wielu kulinarnych ciekawostek. z pewnością ułatwia to dzieciom zapoznanie się z wieloma kulturami świata, a także odkrywanie nowych, czasem egzotycznych smaków. dodatkowo, nasi najmłodsi mają także okazję nauczyć się samodzielnego przygotowywania posiłków. DoBRe Bo PolSkie zaprasza dzieci do warsztatów śniadaniowych i obiadowych, podczas których uświadamiają sobie, jak ważne są zbilansowane i zdrowe posiłki każdego dnia oraz najwyższa jakość nieprzetworzonych produktów polskich. Projekt ten oferuje zakupy z dostawą do domu, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. w sklepie znajdują się produkty od małych lokalnych dostawców oraz rolników, są naturalne i posiadają w większości czyste etykiety. zamówienia można składać przez www.dobre-bopolskie.pl. zapraszamy wszystkich do skorzystania z oferty. nam wszystko smakuje - w szczególności zaś przygotowywane przez dzieci pierogi! dla rozpieszczenia naszych podopiecznych, przygotowaliśmy również warsztaty BubbleTea. dzięki herbaciarni WilaBoba dzieci zapoznają się z historią tego napoju, sposobem jego przyrządzania oraz składnikami wchodzącymi w jego skład. wszyscy uczestnicy wybierają swoje ulubione smaki i tworzą własne kompozycje herbaty bąbelkowej. Bo kto nie lubi kolorowych, bąbelkowych i smacznych wakacji? nasze dzieciaczki poznają również tajemnice przygotowywania prawdziwej, włoskiej pizzy w tRAttoRiA RUColA. Pycha! a szczególnie gdy można przygotować swoją pizzę, a później jej spróbować! zawsze smakuje najlepiej! cały serwis Trattorii to przyjaciele dzieci zawsze chętni do pomocy! Poranki i desery czaruje dla nas piekarnia BAkeRY WilAnóW! nie ma lepszych jagodzianek! To informacja potwierdzona przez grono wprawnych krytyków cukierniczych:) a już niejedno wiedzą o tej sztuce dzięki warsztatom prowadzony przez wspaniałych cukierników Bakery! Posiłki są przerwą od różnorodnych i niezwykle ciekawych zajęć edukacyjnych. SZkołA jęZYkoWA tHe PAlmS, poprzez lekcje angielskiego i hiszpańskiego, zachęca dzieci i rodziców do poznawania języków już od najmłodszych lat. nie ma nic ważniejszego, niż komunikacja i otwartość w dzisiejszych czasach. lektorzy pokazują, że nauka poprzez zabawę przynosi najlepsze rezultaty i nie ma mowy o nudzie. Międzynarodowe grono podopiecznych pomaga także w szybkim wykorzystaniu nauki w rzeczywistości!

24 Teraz Wilanów Sierpień


Relacja z półkolonii

Sierpień Teraz Wilanów 25


Rodzina/Relacje/Rozwรณj

26 Teraz Wilanรณw Sierpieล


Relacja z półkolonii Uczestnicy półkolonii mogą także poszaleć tanecznie dzięki DAnSinn BY mAlitoWSki - studio tańca i klub pasjonatów, który otworzył się niedawno w wilanowie. dzieci skorzystają też z warsztatów aktorskich, muzycznych, instrumentalnych prowadzonych przez szkołę tHe noiSe mAkeRS oraz malarskich nad którymi pieczę stanowi SeAlARt - szkołę rysunku i Malarstwa. Także nasz wilanowski śWiAt ZABAWek zadbał o dzieci w każdym wieku, udostępniając wiele materiałów edukacyjnych, gier, ale także materiałów do plastycznych aktywności. zajęcia muzyczne prowadzone przez szkołę artystyczną The noise Makers odbywają się na instrumentach CASio oraz RiFF. liczymy, iż pasjonatów sztuki przybędzie nam na wilanowie już po wakacjach, a scena w royal wilanów zacznie żyć naszymi podopiecznymi! To kiedy pierwszy koncert?:) wakacje są także czasem nowych doświadczeń, a z pewnością już jazdy Bez TrzyManKi. Kto więc gotów jest na takie mocne wrażenia? My tak….! RoYAl CARS dostarcza nam nowej wiedzy ze świata motoryzacji, pasji do koni mechanicznych, ale też uczy, że warto marzyć. a kto rozwija estetykę i poczucie piękna? Mamy ich! Kwiaciarnia BUqiet WilAnóW! Pełni radości, uśmiechu i energii, cudowni floryści, mogą godzinami opowiadać o zieleni, pięknej łące w royal wilanów, trawie która pachnie latem, kolorach na scenie oraz o wpływie kwiatów na nasz nastrój. ciekawe kto wyjdzie ze swoim bukietem do domu? cóż... o ciało też należy zadbać. i z pierwszego piętra nieśmiało wychyla się pani Madzia i pani Kinga- cudowne trenerki ARtiS WellneSS ClUB. Żaden przysiad nie ujdzie ich uwadze…a pompka? oj … nie jest łatwo. Budynek royal wilanów zadbał także o pełne bezpieczeństwo naszych dzieci w jednym ze swych lokali, a przytulny nastrój to zasługa ADVentURe SPoRtS. Partner postanowił zadbać także o kino, w krótkich przerwach pomiędzy warsztatami. Taką cudowną rodzinę royal wilanów mamy:) wszyscy zmobilizowani aby w trudnych czasach pandemii zjednoczyć siły i sprawić wilanowskim radość, zapewnić mnóstwo wrażeń i uśmiechów! zatem - ahoj Przygodo!!! To wszystko dopiero początek wspaniałej zabawy i wrażeń, ponieważ przed nami kolejny miesiąc półkolonii, wypełniony po brzegi edukacyjnymi zajęciami, warsztatami z pełnym szaleństwem i codziennych uśmiechów! Także i nowych przyjaźni nie brakuje - a to cieszy nas najbardziej! zatem zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5 - 12 lat na półkolonie w royal wilanów w każdy tydzień wakacji od poniedziałku do piątku. drzwi otwieramy przed 9:00 , ale z pewnością nie wypuścimy nikogo przed 17:00. już nasza w tym głowa aby nikt nie wyszedł bez szerokiego uśmiechu!

wszelki informacje znajdą Państwo pod: +48 570 111 117 lub royalwilanow.polkolonie@gmail.com do zoBaczenia!

Sierpień Teraz Wilanów 27


Relacja z półkolonii

28 Teraz Wilanów Sierpień


partnerzy półkolonii 2020 w royal Wiianów


Rekreacja/sport/Wawa Wake

wawa

laTo W Mieście Wcale nie Musi być nudne

Ku niezadowoleniu dzieci i młodzieży, półmetek tegorocznych wakacji już za nami. do rozpoczęcia nowego roku szkolnego jest już bliżej niż dalej, dlatego warto wykorzystać te ostatnie tygodnie wolności, na maksymalne naładowanie wewnętrznych akumulatorów. dużej dawki pozytywnej energii z pewnością dostarczy pobyt na wawa wake. Kilka hektarów zielonego terenu z wodą i plażą, usytuowanych pomiędzy wilanowem a Konstancinem jeziorną, to prawdziwa mieszanka polskich Mazur i nadmorskiej plaży. naprawdę nie sposób się tutaj nudzić. niekwestionowanym liderem wśród najmłodszych jest dmuchany plac zabaw na wodzie. Piramida, trampolina, dmuchana poducha, zjeżdżalnia i różnorodne tory przeszkód stanowią gwarancję niezapomnianych przeżyć. dla dzieci lubiących nowe wyzwania świetną opcją będzie lekcja na wakeboardzie. Przy okazji dobrej zabawy sport ten uczy równowagi, balansu i wzmacnia mięśnie głębokie. od tego sezonu na wawa wake dostępny jest również tor do skimboardu, który bardzo szybko zyskał swoich sympatyków wśród młodszych gości.

warto zachęcać dzieci do aktywności na świeżym powietrzu, zanim nadejdą deszczowe, jesienne dni i ekran komputera stanie się naczelną rozrywką. Po wszystkich wodnych i lądowych szaleństwach, na energetyczny ratunek przychodzą niezawodne naleśniki z serem. Podobno jedzone na plaży smakują jeszcze lepiej! Małe brzuszki z pewnością docenią też pyszną pizzę w pięciu smakach, czy przysmaki z grilla. na wawa wake realizowana jest część zajęć półkolonii royal wilanów, na które serdecznie zapraszamy!

www.wawawake.pl

jesteśmy partnerem PółkoloniE 2020 w Wilanowie zorganizowany przez Royal WilanóW 30 Teraz Wilanów Sierpień


Rekreacja/sport/Wawa Wake

wake

Sierpieล Teraz Wilanรณw 31


Uroda

Ot. cO clinic

klinika OsipOwic z & turkOwski klinika lekarzy wr a żliwych na pięknO Rozmowa z dr n. med. Katarzyną Osipowicz, lekarzem medycyny estetycznej i załozycielem kliniki OT.CO Clinic od zawsze marzyła Pani o tym aby zostać lekarzem? wierzę w to, że każdy człowiek, który przychodzi na świat na zaplanowaną swoją dalszą drogę. od najmłodszych lat wiedziałam, że będę leczyła ludzi, że będę sprawiała im radość radość oraz pomagała im gdy tego potrzebują. gdy jako dziecko, dzięki mojej mamie, która pracuje w służbie zdrowia choć przez chwilę mogłam zgłębiać tajniki medycyny, byłam najszczęśliwsza. dziś dojrzałam do momentu, w którym mogę śmiało powiedzieć, że moja pasja stała się moim życiem, co daje mi całe mnóstwo satysfakcji oraz spełnienie. jak przebiegała Pani droga naukowa? należę do osób, które nieustannie chcą się rozwijać i szkolić. Ukończyłam wydział lekarski, co jest jedynie bazą mojej ścieżki edukacyjnej. wychodzę z założenia, że każdego dnia, na całym świecie medycyna idzie do przodu i wyciąga nowe wnioski, a te warto poznawać, analizować i implementować, niezależnie od położenia geograficznego. właśnie dlatego dostęp do najnowszej wiedzy i odkryć naukowych jest dla mnie główną motywacją do częstych zagranicznych szkoleń i praktyk. Moją ambicją jest leczenie pacjentów w oparciu o nieustające pogłębianie wiedzy i poszerzanie kompetencji u ekspertów światowej klasy, najlepszych w swoich dziedzinach. jestem absolwentką studiów na wydziale lekarskim collegium Medicum Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie. dodatkowo ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku: „Kosmetologia – medycyna estetyczna dla lekarzy” w Krakowskiej wyższej szkole Promocji zdrowia” oraz studia z zarządzania podmiotami leczniczymi w szkole głównej handlowej w warszawie. doktorat pt: „ocena pod względem korelacji fenotypowo-genotypowej, odpowiedzi na nowe metody leczenia oraz ocena jakości życia chorych na epidermolysis” pisałam pod kierownictwem opiekuna naukowego profesora cezarego Kowalewskiego, znakomitego specjalisty z dziedziny dermatologii, a w szczególności w dziedzinie chorób pęcherzowych. Ukończyłam także kilkanaście kursów z dziedziny trychologii, kosmetologii i medycyny estetycznej.

32 Teraz Wilanów Sierpień

Gdzie zdobywała Pani doświadczenie zawodowe? od kogo miała Pani okazję się uczyć? doświadczenie zawodowe z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej, trychologii zdobywałam w kraju i na licznych stażach w kraju i na świecie. Muszę się pochwalić moim pobytem w australii, podczas którego odbyłam miesięczny staż w st. george hospital u prof. deedy Murrell, a także skin and cancer fundation w sydney. Pobyt w australii zakończyłam na stażu w Melbourne u prof. roda sinclaira – wybitnego specjalisty z dziedziny dermatologii, mającego na koncie ponad 400 branżowych publikacji w dziedzinie włosów. Podczas tego stażu zgłębiałam tajniki przeszczepów włosów, a także leczenia licznych chorób włosów. w swojej karierze miałam także okazję kształcić się w holandii w zakresie genodermatoz, szczególnie chorób pęcherzowych, pod okiem prawdziwej legendy, znakomitego profesora Marcela jonkmana. Byłam również prelegentką podczas prestiżowego sympozjum eadV w atenach, uczestniczyłam w wielu branżowych konferencjach z zakresu dermatologii m.in. w wiedniu i Brukseli, gdzie miałam okazję zaprezentować swój dorobek naukowy. Uczestniczyłam także w konferencjach z medycyny estetycznej iMcas w Paryżu oraz nicei. jestem też aktywnym członkiem licznych towarzystw: • european academy of dermatology and Venereology. ( eadV) • european socieaty cosmetology and dermatology ( escad) • Polskiego Towarzystwa dermatologicznego (PTd). • Polskiego Towarzystwa Medycyny estetycznej i anti-aging. Po studiach podyplomowych z medycyny estetycznej, uzyskując tytuł lekarza medycyny estetycznej i kosmetologii, rozpoczęłam praktyki w jednej z najlepszych klinik w Polsce. w klinice ambroziak leczyłam pacjentów przez ponad 4 lata, specjalizując się w dermatologii klinicznej i dermatologii estetycznej oraz laseroterapii i trychologii. wiedza i praktyka, które zdobyłam pod okiem dr n. med. Marcina ambroziaka to bezcenne doświadczenie, które nadało kierunek dalszej drodze zawodowej i ukształtowało moje spojrzenie na medycynę estetyczną. jako pracownik Kliniki dermatologii i wenerologii w szpitalu Klinicznym dzieciątka jezus w warszawie leczę pacjentów z chorobami genetycznymi – ichtiozą czy epidermiolysis bullosa. Praca w znakomitym zespole profesora cezarego Kowalewskiego i profesor Katarzyny woźniak to duże wyróżnienie i możliwość ciągłego rozwoju naukowego, z którego nie chcę rezygnować.


Uroda

Uroda

Co jest dla Pani najważniejsze w pracy z pacjentem? Co Panią motywuje? w pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie zaufanie. ogromnie cenię sobie holistyczne podejście oraz długoterminowy plan pracy z pacjentem. największą satysfakcją jest kiedy zadowolony pacjent wraca. Kiedy powierza mi kolejne swoje „tajemnice”. wtedy czuję, że to co robię przynosi korzyść i ma ogromny sens. w korekcji urody kieruje się umiarem i całościowym spojrzeniem na proporcje. Uważam, że „nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety, które nie wiedzą, że są ładne” (Vivien leigh). i właśnie takim kobietom pragnę pomagać w swojej praktyce lekarskiej. Skąd pomysł na własną klinikę? o własnej klinice marzyłam od lat. wyobrażałam ją sobie jako miejsce, z którego ludzie wychodzą zadowoleni, gdzie czują się jak w domu, gdzie mogę być zarówno gospodarzem, jak i powiernikiem trosk. ziściło się. razem z moim partnerem - dr Piotrem Turkowskim łączymy pasje prywatne i zawodowe. Postanowiliśmy wspólnie otworzyć oT.co clinic. (osipowicz&Turkowski clinic) ponieważ oboje szczególnie interesujemy się trychologią, chirurgią odtwórczą włosów. To właśnie ten obszar medycyny estetycznej ma u nas szczególne miejsce. jak odnajduje się Pani w obecnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa? jak każdy człowiek głęboko to przeżywam. jestem zmartwiona sytuacją zarówno w Polsce jak i na świecie. covid-19 dotyka wszystkich, każdą gałąź gospodarki, powoduje zmiany. we wszystkim jednak należy zachować zdrowy rozsądek i myśleć pozytywnie. Pamiętajmy, aby dbać o siebie i naszych bliskich, stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny. w każdej sytuacji warto dostrzegać pozytywy i wierzyć w ludzi oraz ich dobre intencje.

dr n. med. Katarzyna Osipowicz https://katarzynaosipowicz.pl/ https://klinikaotco.pl/ Lekarz medycyny estetycznej, ekspert w zabiegach z zakresu laseroterapii i dermatologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie pracuje w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Oddziale Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadzi swoją klinikę OT.CO Clinic. Na pierwszym miejscu stawia zdrowy rozsądek i umiar. Zawsze kieruje się zasadą, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej mają subtelnie korygować urodę, a nie zmieniać pacjenta w kogoś zupełnie innego.

oT.co clinic: ul. bartycka 24b/u1, 00-716 Warszawa, Tel: 22 690 03 33 kontakt@klinikaotco.pl, www.klinikaotco.pl, www.instagram.com/otcoclinic https://www.facebook.com/ot.co.clinic/

Sierpień Teraz Wilanów 33


Nasze miasto

spOtkajmy się w w wilanOwie1 wilanOwie! pierWsza edycja Plenerowych TargóW lifesTyle odbędzie się 29 sierpnia W royal wilanów przy ul. kliMczaka 1. To świetna okazja dla mieszkańców Wilanowa i okolice by w jednym miejscu zobaczyć wszystko to, co nasi partnerzy szykują na najbliższy sezon oraz co z letniej kolekcji może trafić do Waszych domów – od mody przez urodę po design, artykuły dla dzieci, oraz sport w otoczeniu najnowszych luksusowych samochodów. 29 sierpnia czeka na Państwa prezentacja marek na stoiskach, spotTargi lifestyle to wydarzenie, na kania i warsztaty. Wszystko w przestrzeni Royal Wilanów, która zoktórym prezentowane są najnowsze produkty i usługi z danej branży. stanie na tę okazję specjalnie zaaranżowana z podzielona na strefy: sprzedawanie i kupowanie będzie równie ważne, jak możliwość bezpośredniego spotkania i poznania się z marką oraz jej najnowszą ofertą.

• Fashion and style • matka i dziecko • dom, wnętrza, Ogród • edukacja • uroda i zdrowie • sekcja Online

o oprawę muzyczno-artystyczną zadba szkoła tańca DAnSinn BY mAlitoWSki, która będąc wyjątkowym studio tańca i zarazem klubem pasjonatów, w jego wymiarze artystycznym, sportowym i towarzyskim, to również agencja artystyczna tworząca bale i widowiska taneczne. Podczas całodniowego wydarzenia, na scenie Chcielibyśmy, aby uczestnicy targów mogli być z nami cały dzień pojawią się prezentacje taneczne w miłej atmosferze, aby nawiązali ciekawe kontakty, dowiedzieli różnych grup wiekowych. na zakończenie wydarzenia odbędzie się się czegoś nowego, czy też kupili coś ładnego :) niezapomniany koncert muzyczny. organizatorem targów jest firma caaM sp. z o.o.

jedną z atrakcji będzie Wielki teSt jęZYkA AnGielSkieGo, w którym udział może wziąć każdy, kto pragnie sprawdzić swoją wiedzę i wygrać wartościowe nagrody.

Firmy zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt: dagmara@teraz-wilanow.pl / redakcja@teraz-wilanow.pl tel. +48 661323233 / tel. +48 512084770 „Targi lifestyle organizowane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa zdrowia o przeciwdziałaniu covid-19”.

34 Teraz Wilanów Sierpień


Pierwsza edycja edycja Pierwsza

Plenerowych Targรณw

Lifestyle

Spotkajmy siฤ w Wilanowie!

sobota 29 sierpnia Royal Wilanรณw przy ul. ul. Klimczaka Klimczaka 1. 1. przy


półkolonie 2020 W royal WilanóW Program Półkolonii w royal wilanów:

PoniEDZiałEk - PiĄTEk od 9.00 do 17.00)

• aktywności ruchowe • animacje artystyczne ze śpiewem, tańcem, instrumentami • kurs językowy (język angielski oraz język hiszpański) • zajęcia aktorskie, muzyczne, taneczne • spotkania z ciekawym zawodem • kurs fotograficzny • gotuj razem z nami • warsztaty z cukiernictwa • gry oraz zabawy edukacyjne i integracyjne • przedstawienia teatralne • czytaj razem ze znanym aktorem • warsztaty z malarstwa oraz rysunku • kino • aktywności i plażowanie w wawa wakE

dla dzieci 5-12 lat / od 01.07.2020 - 30.08.2020 od poniedziałku do piątku / od godz. 9.00 do 17.00 / Turnusy: Każdy tydzień Z a p i s y i i n fo r m a cj e : + 4 8 5 7 0 11 1 1 17 , + 48 512 084 770 s


Articles from Teraz Wilanów sierpień 2020

1 min read

Polsko-Angielskie Przedszkole Artystyczne i Żłobek MAGIC FISH

Zapraszamy do Polsko-Angielskiego Przedszkola Artystycznego i Żłobka MAGIC FISH. Cudowne miejsce dla dzieci!