Teraz Wilanów grudzień 2020

Page 1

Teraz

®

Wilanów Wspieram sąsiada,

kupuję w wilanowie Zimowy wilanów

- LodoWisko

w royal wilanów

WiLanóW park– konkurs na opracoWanie koncepcji parku o charakterZe miejskim

Zbiórka

komputeróW dLa ucznióW koniec roku 2020

W dobie pandemii


Nasze miasto

Fot. Ania WIbig

rozmowy z bliskimi, rodzinne spotkania, czy nawet koncerty i przedstawienia teatralne online, poprawiają humor i dają nam namiastkę normalności.

Koniec roKu 2020 w dobie pandemii

brak wychodzenia na zewnątrz i interakcji z innymi wpłynął na zdrowie psychiczne, zarówno młodszych, jak i starszych osób, dlatego latem wszyscy potrzebowali już wytchnienia - odskoczni od codziennej rutyny. Zagraniczne wyjazdy były niemożliwe, dlatego latem, po chwilowym odmrożeniu gospodarki, odkrywaliśmy polskę na nowo. już nie tylko góry i morze, ale także mniej znane, lecz równie piękne miejsca, często na uboczu, aby zachować dystans. czas spędzony blisko natury na szczęście nas zregenerował i dał nową energię do pracy, czy nauki.

Zbliża się koniec roku... to zwykle czas przemyśleń i podsumowań. a niewątpliwie rok 2020 pod każdym względem był inny, pełen róż- w związku z całkowitą zmianą naszego życia podczas lockdownu, musieliśmy donych, często negatywnych emocji i chyba dla wszystkich trudny… w związku z pandemią minął nam na trosce o nasze zdrowie, na myśleniu o obostrzeniach, na analizowaniu napływających informacji z całego świata. musieliśmy na nowo zorganizować nasze życie i dostosować się do ograniczeń, jakie nam narzucono. niektórzy będąc więcej w domu zadbali o swój rozwój, na który wreszcie udało się znaleźć czas, niektórzy odkryli nowe pasje… ale niestety dla większości ten rok przyniósł nagromadzenie problemów, strat i bardzo dużo negatywnych myśli i lęku o przyszłość. był to bardzo stresogenny czas, który wpłynął na nas wszystkich. rząd podejmował szereg decyzji, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. w połowie kwietnia zamknięto szkoły i uczniowie przeszli na nauczanie zdalne. ten czas większość rodziców wspomina najgorzej. Dzieci i młodzież nudziły się w domu i szukały kontaktu z rówieśnikami. Dzieci trzeba było wesprzeć podczas nauki, ponieważ żaden on-line nie zastąpi szkoły stacjonarnej. rodzice łączyli pracę swoją z nauczaniem dzieci – często w tym samym momencie…

stosować się do wielu nowych sytuacji. kwarantanna ma kilka pozytywnych aspektów, takich jak pogłębienie relacji z najbliższą rodziną lub większe możliwości rozwijania zainteresowań. ten rok dał nam także możliwość refleksji i wielu przemyśleń. niestety wygląda na to, że będziemy go żegnać z wirusem. trudno jest nam wyobrazić sobie święta w ograniczonym składzie rodzinnym. bez ukochanych pierogów babci, czy politycznych żartów wujków. ten rok zmienił nasze dotychczasowe życie.

Zamknięto kina, restauracje, baseny, fitnessy… nie można było pójść do fryzjera czy kosmetyczki. czyli miejsca, w których moglibyśmy odreagować stres życia codziennego. wiele branż bardzo dotkliwie odczuło lockdown. trudno też o optymizm, gdy zaczyna brakować pieniędzy.

mimo wszystko, z nadzieją patrzymy w przyszłość, czego też życzymy wam wszystkim. Życzymy przede wszystkim zdrowia, wam i waszym najbliższym. w tych trudnych chwilach zjednoczmy się choćby w sieci i wspierajmy się nawzajem.

wszystko odbywało się inaczej… najważniejsze dni w życiu, takie jak śluby i wesela, komunie, imprezy rodzinne, musiały zostać przełożone, albo mocno ograniczone w liczbie gości. nie da się nie wspomnieć o braku możliwości porodów rodzinnych…

Życzymy spokojnych, rodzinnych świąt i wszystkiego najlepszego w 2021 roku. aby był lepszy i przyniósł powrót do życia sprzed pandemii.

koronawirus dotknął każdej sfery życia, wymusił życie w zamknięciu, komunikację w sieci. w podtrzymywaniu relacji niezastąpioną rolę odgrywa internet. Życie towarzyskie i kulturalne niemal całkowicie przeniosło się do sieci. codzienne

wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku! Teraz Wilanów

Grudzień Teraz Wilanów 2


Nasze miasto

„wspieram sąsiada, Kupuję w wilanowie” urząd Dzielnicy wilanów wraz z lokalnymi przedsiębiorcami zaprasza mieszkańców do udziału w akcji „wspieram sąsiada, kupuję w wilanowie”. właśnie został uruchomiony portal kupujewwilanowie.pl, gdzie mieszkańcy w jednym miejscu będą mogli uzyskać informacje o sklepach i punktach usługowych prowadzonych przez lokalnych przedsiębiorców (sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa księgarnia, cukiernia, warzywniak czy wulkanizator). celem akcji jest promocja lokalnych przedsiębiorców i ich działalności. strona internetowa kupujewwilanowie.pl będzie źródłem informacji o produktach i usługach dostępnych w dzielnicy. każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w wilanowie może się na niej bezpłatnie zarejestrować, przedstawić i promować swoją ofertę. na stronie znajduje się prosty formularz zgłoszeniowy umożliwiający stworzenie mini wizytówki z adresem, opisem oferty oraz możliwością rozszerzenia opisu. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują dodatkowe miejsce promocji i wsparcie w pozycjonowaniu swojego biznesu. Nasza dzielnica zawsze wyróżniała się pomysłowością i kreatywnością. Dzisiaj wychodzimy z innowacyjnym pomysłem wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich, tym bardziej zależy nam na promocji lokalnego biznesu oraz zachęceniu mieszkańców do korzystania z produktów i usług dostępnych blisko domu. By wspierać lokalny biznes zapraszamy do odwiedzenia strony www.kupujewwilanowie.pl i korzystania z tego, co oferują nasi lokalni przedsiębiorcy – poinformował artur buczyński, zastępca burmistrza Dzielnicy wilanów.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Joanna Kryda Arkadiusz Obszyński Tomasz Szediwy NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW:

- KRóLeWSKi OGRód ŚWiATłA pRzy pAłACu KRóLA JANA iii W WiLANOWie FOT. ARKAdiuSz ObSzyńSKi Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdp

partnerskie firmy zostaną podzielone na kilka podstawowych kategorii: sklepy, restauracje i usługi. Dodatkowo na stronie znajduje się zakładka „promocje”, w której przedsiębiorcy mogą zamieszczać oferty specjalne. Zarejestrowani przedsiębiorcy otrzymają naklejkę, która będzie znakiem dla mieszkańców, że uczestniczą oni w akcji „wpieram sąsiada, kupuje w wilanowie”. Dla przedsiębiorców została uruchomiona infolinia pod numerem: 500 029 641, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc w rejestracji firmy na stronie, do końca roku, w godzinach 9.00-12.00 od poniedziałku do piątku. Źródło: Dzielnica Wilanów

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! Grudzień Teraz Wilanów 3

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Nasze miasto

wilanów parK – KonKurs na opracowanie Koncepcji parKu o charaKterze miejsKim 16 listopada ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji parku stanowiącego integralną część wilanów park, czyli inwestycji mixed-use (przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu) u zbiegu ul. przyczółkowej, ul. uprawnej, al. rzeczypospolitej i ul. karuzela. inwestycję zrealizuje firma ceetrus polska. oprócz ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim powstanie tam otwarta przez cały rok oranżeria, przestrzenie usługowo-handlowe, kino, hotel, biura oraz przestrzenie coworkingowe. Głosy i propozycje mieszkańców dzielnicy dotyczące parku - zebrane w trakcie zrealizowanych przez firmę ceetrus rozmów sąsiedzkich - stanowią wytyczne dla architektów i projektantów. konkurs jest organizowany wspólnie z oddziałem warszawskim sarp. ideą projektu wilanów park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby, aby zapewnić mieszkańcom wilanowa i okolic wielofunkcyjną przestrzeń. oprócz oranżerii z restauracjami, kina, powierzchni biurowych oraz usługowych, w wilanów park będą również obecne inicjatywy sąsiedzkie czy też dedykowane seniorom. inwestycja zakłada też zrównoważone rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych, czy troskę o bioróżnorodność. w projekcie przewidziano stację rowerów miejskich czy cargo-bike. spotkania z udziałem mieszkańców, społeczników i przedstawicieli lokalnego samorządu w ramach rozmów sąsiedzkich, zostały przeprowadzone we wrześniu i październiku br. przez firmę a2p2 architecture&planning, która specjalizuje się w procesach partycypacyjnych, projektowaniu urbanistycznym i doradztwie na etapie przedprojektowym.

4 Teraz Wilanów Grudzień

park ma mieć charakter naturalistyczny i łączyć tereny zadrzewione, zapewniające cień, zakrzewione oraz łąki i trawniki. ważnym elementem parku powinna być woda, zwłaszcza kwestia związana z retencjonowaniem wody opadowej. park ma służyć też rekreacji i wypoczynkowi. szczególnie ważne dla mieszkańców jest umożliwienie aktywności różnych grup społecznych i sąsiedzkich czy dzielnicowego domu kultury. Zgłoszone w ramach rozmów sąsiedzkich pomysły zostały uwzględnione w wytycznych do konkursu na zaprojektowanie parku i otoczenia inwestycji, który będzie organizowany wspólnie z oddziałem warszawskim stowarzyszenia architektów polskich. konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w wilanowie organizowany przez firmę ceetrus oraz oddział warszawski sarp jest konkursem realizacyjnym, nie anonimowym, prowadzonym w tzw. formule flamandzkiej oraz obejmuje fazę kwalifikacji wstępnej kandydatów (etap i), a następnie fazę warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (etap ii). Głównym celem jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim, będącego integralną częścią inwestycji wilanów park. rozstrzygnięcie konkursu planowane jest wiosną 2021. szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na www.konkurs-park-wilanow.sarp.warszawa.pl oraz na www.wilanowpark.pl. biuro.prasowe.chauchan@redcomm.pl


Nasze miasto

modernizacja

infrastruktury rekreacyjnej

w wilanowie

w wilanowie odbył się przegląd ławek i stołów infrastruktury rekreacyjnej. na jego podstawie zostało wytypowano ok. 50 sztuk, których stan techniczny i estetyczny wymagał modernizacji. w październiku naprawiono, odmalowalowano i zakonserwowano ławki i stoły zlokalizowane: - na zachodnim nabrzeżu jeziora powsinkowskiego, - na skwerze pieniaka przy ul. ulubionej (powsin), - w obrębie skrzyżowania ul. przyczółkowej i al. wilanowskiej, - na osi królewskiej (po północnej stronie). Źródło: Dzielnica Wilanów

nowe ławki w wilanowie w ramach realizowanego przez Zarząd Zieleni warszawy projektu z budżetu obywatelskiego na 2020 rok pn. „600 ławek dla warszawy”, na terenie Dzielnicy wilanów pojawiły się nowe ławki. lokalizacje zostały uzgodnione z radą seniorów Dzielnicy wilanów oraz młodzieżową radą Dzielnicy wilanów. Ławki ustawiono: - wzdłuż zachodniego chodnika ul. resorowej, - przy skrzyżowaniu al. wilanowskiej z ul. sobieskiego, - na tyłach przystanku autobusowego (wilanów 02) przy cmentarzu wilanowskim, - przy budynku straży miejskiej od strony plaży wilanów, - wzdłuż ul. Drewny, - wzdłuż ul. przyczółkowej Źródło: Dzielnica Wilanów

Królewskie jabłonie

na Święto niepodległości Z okazji Święta niepodległości w wilanowie posadzono królewskie jabłonie, czyli kosztele – ulubiony gatunek jabłoni króla jana iii sobieskiego. inspiratorką pomysłu była katarzyna bosacka, a kosztele zakwitną wiosną przy Zaściankowej, osi królewskiej, radosnej i w powsinie.


Nasze miasto

południowa obwodnica warszawy zbiórKa Komputerów

dla uczniów w związku z obostrzeniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się covid-19 szkoły, zarówno podstawowe jak i ponadpodstawowe, pracują zdalnie. niestety, część uczniów ma ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego, dlatego młodzieżowa rada m.st. warszawy przy wsparciu miasta rozpoczęła zbiórkę komputerów dla uczniów. - To bardzo cenna inicjatywa, nasza młodzież potrzebuje sprzętu IT do edukacji zdalnej. Jak wskazują nasze badania z początków pandemii, w ubiegłym roku szkolnym aż kilkanaście tys. uczniów zadeklarowało brak komputera. Wielu uczniów miało zaś do nich ograniczony dostęp, dzieliło się komputerem z rodzicami bądź rodzeństwem. Przy 17 tysiącach sztuk brakującego sprzętu, rząd dotychczas przekazał na potrzeby warszawskich uczniów środki na zakup 183 komputerów (264 tys. zł) – mówi renata kaznowska, zastępca prezydenta m.st. warszawy. I dodaje – Wyposażyliśmy naszych uczniów i nauczycieli w 5 tysięcy komputerów, które zostały zakupione m.in. ze środków miasta oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planujemy dalsze zakupy i wsparcie. Kolejny etap pandemii to znów nauka zdalna. Nie chcemy, by braki sprzętowe wpłynęły na obniżenie wyników w nauce, dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji o przekazywanie nowych lub używanych komputerów, laptopów i tabletów. warszawskie szkoły (prowadzone przez miasto) mogą zgłaszać zapotrzebowanie na sprzęt dla uczniów do doradczyni młodzieżowej rady m.st. warszawy z warszawskiego centrum innowacji edukacyjno-społecznych i szkoleń (mail: komputery@wcies.edu.pl, tel. 723 248 552). sprzęt zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny zawartej między darczyńcą a szkołą, która przekaże go potrzebującym uczniom. Źródło: https://www.um.warszawa.pl/ 6 Teraz Wilanów Grudzień

nowy odcinek obwodnicy przez dzielnice ursynów, wilanów i wawer ma kluczowe znaczenie nie tylko dla warszawy, ale także dla całego kraju. to jedna z najdroższych drogowych inwestycji w polsce – będzie kosztować 2,6 mld zł. obecnie kończy się budowa dwóch z trzech nowych odcinków – z nowym mostem na wiśle i dalej przez dzielnicę wawer do wylotówki na lublin. Drogowcy zapowiadają, że na pewno otworzą te części trasy przed końcem roku, ale nie wykluczają, iż dojdzie do tego wcześniej. otwarty zostanie zatem 14-kilometrowy fragment arterii od węzła lubelska, czyli od połączenia z trasą s17 i autostradą a2 do węzła przyczółkowa w dzielnicy wilanów. trwają jeszcze uzgodnienia z władzami warszawy w sprawie organizacji ruchu na trasie. – Południowa obwodnica na razie nie będzie służyć tranzytowi. Ciężarówki jadące na wschód nadal ominą stolicę drogą nr 50 przez Górę Kalwarię – tłumaczy szymon piechowiak rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad. Z nowych odcinków trasy na razie skorzystają zatem głównie warszawiacy, a także dojeżdżający do stolicy od strony lublina czy siedlec. ostatni, brakujący odcinek południowej obwodnicy z tunelem przez ursynów ma być otwarty do połowy 2021 r. powstający tunel będzie miał 2335 metrów i będzie najdłuższy w polsce. Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/


Nasze miasto

prace nad polityKą żywnoŚciową dla warszawy warszawa może być pierwszym miastem w polsce, które podjęło inicjatywę tworzenia funkcjonalnej i zrównoważonej polityki żywnościowej. ma to związek z paktem o Żywnościowej polityce miejskiej z mediolanu, który dotyczy promowania zdrowego żywienia i rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego. politykę żywnościową warszawy przygotowują naukowcy ze stołecznych uczelni, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu warsztatowym oraz narodowego instytutu Zdrowia publicznego - pZh. w zespole są również przedstawiciele miejskich biur odpowiedzialnych za komunikację społeczną, zdrowie, edukację, gospodarkę odpadami, rozwój gospodarczy, współpracę międzynarodową, politykę klimatyczną oraz jednostek odpowiedzialnych za zieleń i wodę. – Zakończyliśmy już diagnozę systemu żywnościowego miasta, a kolejnym krokiem jest wypracowanie kierunków jego rozwoju, dzięki czemu przystąpimy do przygotowania projektu polityki żywnościowej Warszawy do 2030 r.– mówi aldona machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. warszawy.

wyniki diagnozy pokazują m.in. to, że coraz więcej osób korzysta z aplikacji mobilnych do zamawiania zakupów czy gotowych posiłków. Dane pokazują, że w ostatnich latach wzrosła liczba supermarketów oraz mniejszych sklepów spożywczych, a spadła liczba hipermarketów. ważnym aspektem jest propagowanie wśród mieszkańców picia wody z kranu oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań upraw w przestrzeni miejskiej oraz hodowli pszczół na dachach budynków. Diagnoza systemu żywnościowego dotyczy również m.in. gospodarowania odpadami, zapobiegania marnotrawstwu żywności oraz programów edukacyjnych czy projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. – Wyzwaniem jakie stoi przed miastem, jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom i gościom wysokiej jakości żywności po przystępnych cenach, ograniczenia strat żywności, wody i energii, zmniejszenie ilości odpadów i ich wykorzystania po przetworzeniu w gospodarce cyrkulacyjnej. (…) - aldona machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. warszawy: prace nad finalną wersją dokumentu przedstawiającego kierunki rozwoju systemu żywnościowego warszawy, mają zakończyć się w marcu 2021 r. Źródło: https://www.um.warszawa.pl/


szkoła podstawowa nr 358 dziękuje

nauczycielom

rodzice i uczniowie ze szkoły podstawowej nr 358 im. hetmana jana Zamoyskiego w wilanowie, w tych trudnych czasach, dziękują za zaangażowanie i nie mogą doczekać się pracy stacjonarnej. na ogrodzeniach szkoły pojawiły się transparenty. Źródło: Dzielnica Wilanów

Książka na telefon.

wspieramy

lokalne księgarnie! wesprzyj lokalne księgarnie i skorzystaj z akcji #książkanatelefon! od kilku tygodni księgarnie stacjonarne w całej polsce znów są puste. w tym trudnym czasie pamiętajmy o swoich ulubionych lokalnych księgarniach i antykwariatach - każda kupiona książka to szansa na przetrwanie tych miejsc przez najbliższe miesiące. każda zakupiona książka to także wsparcie dla waszych ulubionych autorów i wydawców. jeśli planujecie kupić książki – zamówcie je w najbliższym czasie w lokalnych księgarniach i antykwariatach. możecie zrobić to mailowo, przez telefon czy przez media społecznościowe - listę kontaktów do dobrych księgarń stacjonarnych znajdziecie na www.ksiazkanatelefon.pl #książkanatelefon to akcja, która inicjowana jest już po raz drugi w tym roku, aby pomóc naszym przyjaciołom księgarzom, którzy dziś znów znaleźli się w trudnej sytuacji. księgarnie stacjonarne to nie tylko sklepy z książkami – w 2019 roku księgarnie zorganizowały co najmniej 1000 bezpłatnych wydarzeń literackich dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. lokalne księgarnie stacjonarne to najczęściej także małe firmy rodzinne. pomóżmy! Źródło: https://www.facebook.com/warszawa/

8 Teraz Wilanów Grudzień


Nasze miasto

zimowy wilanów

- lodowisko

w royal wilanów już na początku grudnia na boisku w royal wilanów pojawi się lodowisko. Zapraszamy na nowy sezon zimowego szaleństwa, który potrwa aż do lutego. Z 500 mkw. lodowej tafli mogą korzystać i dzieci i dorośli. warto spędzać czas aktywnie przy nastrojowej świątecznej muzyce i pięknych iluminacjach. lodowisko czynne jest codziennie - od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-21:00, w sobotę i niedzielę od 12:00 do 21:00. przy ślizgawce działa wypożyczalnia łyżew oraz pingwinki do nauki jazdy dla najmłodszych. na miejscu istnieje również okazja do zaostrzenia własnego sprzętu. amatorzy jazdy na lodzie mogą również wynająć całą powierzchnię lodowiska... lodowisko zlokalizowane jest na terenie zewnętrznym royal wilanów. cennik wypożyczenia łyżew i wejścia na lodowisko royal wilanów dostępny na miejscu, a dla posiadaczy mobilnej aplikacji royal wilanów przewidziane są zniżki. Więcej informacji na http://royal-wilanow.pl/ Grudzień Teraz Wilanów 9


Dzięki tej maseczce nie musisz rezygnować ze sportu Biegasz w okolicy plaży na Zawadach? Ćwiczysz nordic walking wzdłuż ul. Przyczółkowej, na trasie w kierunku Powsina? A może spędzasz czas przy ul. Vogla, grając w golfa? Bez względu na to, jaki sport uprawiasz, musisz teraz szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo i wybrać odpowiednią maseczkę, która jednocześnie ochroni cię przed koronawirusem i pozwoli swobodnie oddychać podczas ćwiczeń.

Zielone okolice wilanowa są wręcz stworzone do wszelkiej aktywności sportowej, a jako mieszkańcy tej południowej części stolicy umiejętnie wykorzystujemy jej zalety. jeszcze nie tak dawno organizowaliśmy wiele imprez sportowych. były nawet maratony. niestety, pandemia wszystko wstrzymała…

Sport wzmacnia naszą odporność tymczasem sport odgrywa istotna rolę w życiu człowieka. pozwala rozładować napięcie związane z odpowiedzialnością za rozwój własnego biznesu czy odreagować stres wywołany wielogodzinną pracą za biurkiem dla korporacji. to dlatego, że podczas ćwiczeń organizm człowieka produkuje więcej endorfin, nazywanych hormonami szczęścia. wysiłek fizyczny służy też budowaniu odporności, a o nią dziś powinniśmy wyjątkowo dbać. nie warto więc rezygnować ze sportu, a jedynie należy odpowiednio zabezpieczyć się podczas treningów. – jak wszyscy sportowcy miałem jedno zmartwienie: jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem, który może zakończyć moją karierę, i jednocześnie trenować. każdy, kto próbował intensywnie ćwiczyć w maseczce z filtrem antysmogowym czy przeciwpyłowym lub jakiejkolwiek innej masce na twarz, wie dobrze, o czym mówię. nie da się w nich oddychać podczas wysiłku! – opowiadał ernest john obiena, jeden z 16 skoczków o tyczce na całym świecie, którzy zakwalifikowali się na igrzyska olimpijskie w tokio w 2021 r. olimpijczyk w końcu znalazł to, czego szukał. – maseczka Fine Guard sport rozwiązuje ten problem – stwierdził.

Skuteczna ochrona i lekkość oddechu Dzięki szwajcarskiej technologii livinguard, która została przebadana na uniwersytetach w arizonie, w berlinie i w akwizgranie, maseczka zapewnia ochronę przed wirusami i bakteriami.

10 Teraz Wilanów Grudzień

To już przeszłość Dziś już nie możemy tak beztrosko biegać jak przed wybuchem pandemii. Musimy mieć na twarzy maseczkę: w trosce o zdrowie i o własną kieszeń, ponieważ za brak maseczki grozi wysoki mandat. Najlepszy komfort i pewną ochronę dają maseczki Fine Guard Sport.


powierzchnia tkaniny jest pokryta dodatnim ładunkiem polikationowym. Drobnoustroje są naładowane ujemnie, a więc inaczej niż tkanina, z której wykonano maseczkę. Gdy drobnoustroje osiadają na powierzchni takiej tkaniny, od razu zostają „złapane” przez tkaninę i zniszczone – właśnie ze względu na różnicę ładunku. Dodatni „magnes” maseczki jest silniejszy niż ujemny ładunek drobnoustrojów. otoczka białkowa wirusa zostaje zniszczona i przez to sam wirus przestaje być aktywny. także ściany komórek bakterii ulegają zniszczeniu. pozostałości po tak zniszczonych drobnoustrojach nie są już groźne – albo same odpadają, albo są usuwane podczas mycia tkaniny. naukowcy potwierdzili, że szwajcarska technologia zabija 99,9% patogenów, w tym także coViD-19. Dodatkowo maseczka jest wykonana z hydrofilowego materiału, który absorbuje pot. Dzięki temu otwory we włóknach tkaniny nie zatykają się i nie utrudniają oddychania.

Bezpieczna nawet dla alergików maseczki używane przez zawodników są już dostępne w polsce dla sportowcówamatorów, którzy nie chcą rezygnować ze swojej aktywności. Fine Guard sport to jedyna maseczka sportowa na świecie spełniająca rygorystyczne wymogi, które w zakresie zapobiegania infekcjom wyznaczają lekarze z medical wellness association, czołowej organizacji zrzeszającej lekarzy specjalistów. jest wprost zalecana przez nich do noszenia. technologia wykorzystana przy jej produkcji uzyskała także certyfikat bezpieczeństwa zgodny z wymogami amerykańskiej agencji federalnej epa, która zajmuje się ochroną zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. tkanina zastosowana w tej wirusobójczej maseczce jest również całkowicie neutralna dla człowieka – jest bezzapachowa i nie wywołuje alergii.

Wybierz, która Ci najlepiej odpowiada: ▶ Dla osób aktywnych maseczki Fine Guard Sport są zalecane przy wzmożonym wysiłku fizycznym. będą odpowiednie dla osób, które biegają, uprawiają nordic walking, chodzą na siłownię albo ciężko pracują fizycznie. są zrobione z przyjemnej w dotyku mieszanki bawełny i lycry. to „oddychający”, czyli hydrofilowy jak koszulki sportowców, materiał. ▶ Kolorowe dla dzieci maseczki Fine Guard Kids mają mały rozmiar, dzięki czemu doskonale przylegają do dziecięcych buzi i zapewniają skuteczne ochronę. atrakcyjne wzory sprawią, że noszenie takiej maseczki może być dla dzieciaków frajdą i sposobem na wyróżnienie się, a nie tylko przykrym obowiązkiem. Dla dzieci mamy 3 rodzaje wzorów graficznych. ▶ Do noszenia na dworze maseczki Fine Guard N95 to połączenie maseczki antywirusowej i antysmogowej. mają wbudowany filtr n95, który chroni przed zawartymi w powietrzu zanieczyszczeniami. według badań naukowców smog i inne zanieczyszczenia zwiększają ryzyko śmierci w przypadku zakażenia koronawirusem. maseczki Fine Guard n95 będą więc idealne dla osób, które często przebywają na dworze. ▶ Na każdą okazję maseczki Fine Guard Comfort to lżejsza forma maseczek Fine Guard. nie zastosowano w nich filtra n95, aby można było łatwiej oddychać i przez wiele godzin, np. w pracy, szkole albo w środkach komunikacji, korzystać z maseczki bez wysiłku. najlepiej sprawdzą się w przypadku osób, które częściej korzystają z maseczek w pomieszczeniach zamkniętych niż na zewnątrz.

Grudzień Teraz Wilanów 11


Z lotu ptaka

KróleWSKI OGróD ŚWIAtłA Fot:

Tomasz Szediwy Urodzony warszawiak, uprawniony architekt, doĹ›wiadczony fotograf, licencjonowany operator bezzaĹ‚ogowych statkĂłw powietrznych, pasjonat nowych technologii. Pracuje aktywnie jako architekt oraz fotograf, specjalizujÄ…c siÄ™ w fotograďŹ i z powietrza. facebook.com/Wilanowzlotuptaka tomasz@szediwy.com

Po raz kolejny zapraszamy do Królewskiego Ogrodu Światła przy pałacu w Wilanowie. To niezwykła wystawa plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułoşono w przepiękne kształty. Świetlna kompozycja jest doskonałą propozycją na urozmaicenie chłodnych, jesiennych i zimowych wieczorów dla całych rodzin! Do pałacu prowadzi 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. To prawdziwa uczta dla uszu nie tylko dla melomanów. Na dziedzińcu odwiedzających gości powita strzeşona przez orły rozświetlona pergola, za którą rozpościera się Zimowy Ogród Króla. Moşna w nim mogą spacerować aleją obsadzoną pnączami i podziwiać rozkwitające światłem drzewka pomarańczowe. Na pamiątkę obok drzewek moşna zrobić sobie zdjęcie w świetlistej ramie z pałacem w tle. Stąd teş najlepiej widać Muzyczny Ogród Marzeń, w którym odbywają się pokazy świetlno-muzyczne. W tym roku w Królewskim Ogrodzie Światła przewidziane są teş niespodzianki, które będą odkrywane stopniowo, w kolejnych tygodniach

12 Teraz Wilanów Grudzień

trwania wystawy. NajwiÄ™ksza z nich zachwyci na poczÄ…tku grudnia... WĂłwczas rozbĹ‚yĹ›nie ponownie – OgrĂłd Róşany! Nie wszyscy mogÄ… odwiedzić KrĂłlewski OgrĂłd ĹšwiatĹ‚a i paĹ‚ac. Dlatego jest moĹźliwość odbycia wirtualnej wycieczki po rezydencji wilanowskiej. MoĹźna z niej skorzystać online đ&#x;‘‰ bit.ly/WirtualnaWycieczkaGIS Jej tematem przewodnim jest postać pierwszego, najwaĹźniejszego wĹ‚aĹ›ciciela Wilanowa – krĂłla Jana III. Autorkami aplikacji sÄ… Aleksandra Tobiasz z Muzeum PaĹ‚acu KrĂłla Jana III w Wilanowie i Karolina Karpisz z Esri Polska. Prezentacja powstaĹ‚a z okazji GIS Day 2020. Zapraszamy


Z lotu ptaka

Grudzieล Teraz Wilanรณw 13


Co nowego w CKW

Świąteczny czas z Centrum Kultury Wilanów Zdrowych i pełnych prawdziwej magii świąt w bliskości z tymi, których kochacie. Niech się spełnią Wasze marzenia! życzą Dyrekcja wraz z Zespołem Centrum Kultury Wilanów „List do Świętego Mikołaja” – wystawa pokonkursowa Ho, ho, ho! Już niebawem, przed świętami Bożego Narodzenia, szukajcie jej na ogrodzeniu Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego… Wystawa plenerowa prac plastycznych dzieci i dorosłych… tych wszystkich, którzy marzą o prezencie od Świętego Mikołaja i wzięli udział w naszym konkursie świątecznym. Zobaczcie, jakie są ich życzenia i co chcieliby znaleźć pod choinką. A Wy już namalowaliście… napisaliście list do Świętego Mikołaja?! Wirtualna kultura w Wilanowie Poniedziałkowa gimnastyka, czyli „Wyginaj śmiało ciało z Adą Łaskarzewską”, świąteczne warsztaty artystyczne z Twórz Już, warsztaty animacyjno-plastyczne dla dużych i małych, przedstawienia teatralne i koncerty dla dzieci, kulinarna niespodzianka z wyjątkowym gościem… Jeśli chcecie wiedzieć, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy, i wziąć w tym udział, do czego najserdeczniej zapraszamy, zaglądajcie na: www.wirtualnakulturawwilanowie.pl oraz facebook Centrum Kultury Wilanów!!! Więcej informacji znajdziecie na: WWW…kulturawilanow.pl / wirtualnakulturawwilanowie.pl FB…centrumkulturywilanow Instagram… centrum_kultury_wilanow

„Młody Wilanów” pisze… Od września spotykają się w Centrum Kultury Wilanów na warsztatach dziennikarskich z panem Piotrem Celejem, połączonych z kolegiami redakcyjnymi. Oto, czym żyje wilanowska młodzież… Oddajemy głos młodym redaktorom:

Mój dzień wokół tabletu. Bez przerw... Podczas pandemii wstaję rano i włączam Microsoft Teams, i od razu mam lekcje. Budzik mam ustawiony na szóstą trzydzieści, już o siódmej zaczynam lekcję. 6 godzin spędzam przy tablecie i co ważne nie mam żadnych przerw. Od wpatrywania się w tablet jestem zmęczona. Przykro, że nie spotykam się z dziećmi, i nie mogę się doczekać, aż skończy się zamknięcie szkół. Wtedy będę nie tylko uczyła się, ale też i rozmawiała z rówieśnikami, a tego mi najbardziej brakuje. Lena Ciężarek

Zdalne nauczanie okiem ucznia Od 17 października w Warszawie obowiązuje czerwona strefa. Ta zmiana dotknęła wszystkich bez wyjątku, ale jakie konsekwencje ponieśli uczniowie? Mamy do czynienia z drugą falą koronawirusa, a więc powracają do Polski ograniczenia związane z profilaktyką rozprzestrzenienia wirusa Covid-19. Noszenie maseczek na ulicach i kolejki przed sklepami dają do zrozumienia, że stan rzeczy się nie polepszył.

14 Teraz Wilanów Grudzień

Czerwona strefa wprowadza więcej obostrzeń wszędzie, w tym do szkół. W swoim wystąpieniu 15 października prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił, że wszystkie szkoły wyższe oraz uczelnie przechodzą na nauczanie zdalne. Spodziewa się on też przejścia szkół podstawowych na ten tryb nauczania, lecz na razie nie mamy żadnych konkretnych rozporządzeń na ten temat. Na wypadek gdyby jednak podstawówki musiały zrezygnować z edukacji stacjonarnej, samorząd Warszawy opracował wytyczne, które mają pomóc dyrektorom szkół podstawowych. – Jestem pewien, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie w czasie tych kilku tygodni pokazać ogromną solidarność w obliczu epidemii. Wygramy tę walkę, ale wygramy ją tylko wtedy, kiedy solidarnie podejdziemy do tych zaleceń i rygorów, które dzisiaj wdrażamy – oświadczył Morawiecki 15 października. A jak wygląda to okiem ucznia? Brak kontaktu między uczniami to mit, więc nauczanie zdalne wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Powoduje to jednak problemy techniczne, a także różny poziom lekcji – nie każdy nauczyciel potrafi dotrzeć do swoich uczniów on-line. Pozostaje więc tylko czekać, aż szkoły będą znowu otwarte. Dust Dustov

KS Wilanów – drużyna kobiet Sekcja żeńska piłki nożnej KS Wilanów powstała w czerwcu 2020 r. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek ligowych jest dla nas bardzo ważne zarówno w kontekście rozwoju klubu, promocji Dzielnicy Wilanów, docenienia wysiłku dziewczyn, jak i popularyzacji dyscypliny w Warszawie (jesteśmy jednym z pięciu żeńskich klubów na mapie stolicy). W skali ogólnopolskiej można zliczyć niewiele ponad dwieście klubów z sekcjami piłki nożnej kobiet, a tych oferujących zajęcia dla mężczyzn – blisko sześć tysięcy. Wilanowską drużynę tworzą zawodniczki w wieku 18-40 lat, a ich poziom zaawansowania jest zróżnicowany. Na początku naszej drogi wszyscy traktujemy to jako pasję, niemniej z każdym rokiem chcemy profesjonalizować nasze działania i budować silne struktury tej sekcji. Aktualnie większość dziewczyn poza grą w piłkę pracuje, uczy się lub też wychowuje dzieci, ale właśnie dzięki pełnej mobilizacji i relacjom, które zawiązały się między całą drużyną i sztabem szkoleniowym, wszyscy chętnie znajdują czas na treningi i mecze ligowe. Pełna akceptacja, troska, wsparcie i pozytywna energia – właśnie to możemy znaleźć w drużynie żeńskiej KS Wilanów. Poza sferą relacji warto również zwrócić uwagę na część merytoryczną – trenerzy Michał Gałyga i Bartosz Golat wraz z asystentem Sebastianem Gajowiakiem na każdym treningu podnoszą ogólną sprawność fizyczną i dzięki opracowanej metodologii klubu uczą zespół elementów taktycznych. W skład sztabu drużyny wchodzą jeszcze kierownik drużyny Marek Tokarski, analityka i trener bramkarek. Drużyna rozpoczęła sezon 2020/2021 meczem z Legią Soccer Schools Ladies, która uchodzi za faworyta całych rozgrywek. Dziewczyny z Wilanowa walczyły jak lwice i gdyby nie przypadkowy rzut karny sprawiłyby sporą niespodziankę. Mimo porażki 0:1 schodziły z boiska z podniesionymi głowami. Na uwagę zasługuje również fenomenalny doping kibiców, którzy przygotowali banery, kolorowe flary oraz przez cały mecz zagrzewali dziewczyny do walki swoimi śpiewami i dopingiem. Aktualnie (stan na 5.11.2020) piłkarki KS Wilanów zajmują 7 miejsce w IV Lidze Kobiet z 9 zdobytymi punktami. Warto podkreślić, że KS Wilanów rozgrywa swoje mecze domowe na obiekcie Sparty Jazgarzew przy ul. Źródlanej 9a w Wólce Kozodawskiej, bowiem klub nie posiada jeszcze własnego boiska w Dzielnicy Wilanów. Sekcja kobiet KS Wilanów, jak każda grupa kobieca w Polsce, boryka się z problemami natury finansowej. W obecnym sezonie, dzięki środkom własnym klubu, wsparciu Dzielnicy Wilanów i firmy Aquick, ma jednak zapewnione stabilne funkcjonowanie. Z tego miejsca bardzo dziękujemy za pomoc i wyciągniętą rękę. Równocześnie zapraszamy i zachęcamy wszystkie firmy i instytucje, a przede wszystkich zwykłych mieszkańców do kontaktu z nami, wsparcia i kibicowania naszym dziewczynom, które na co dzień udowadniają, że piłka nożna to nie jest dyscyplina zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. Zespół KS Wilanów / www.kswilanow.pl


Nasze miasto

udogodnienia

Źródło: Dzielnica Wilanów

dla karetek budynek modułowy przy ul. lentza 3 wykorzysta wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego „meditrans" na prowadzenie stacji wyczekiwania zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. Dzięki temu karetki szybciej dojadą do potrzebujących pomocy na terenie wilanowa.

autobusy odciążą

karetki pogotowia Z inicjatywy miasta stołecznego warszawa mZa przekształciło dwa autobusy w ambulansy. Zostały one wyposażone w stanowiska z tlenem, dzięki czemu pomogą odciążyć karetki pogotowia dowożące pacjentów do szpitala narodowego. Źródło: https://www.facebook.com/mza.warszawa/

przekaż osocze

dla chorych na coVid-19 jeśli pokonałeś koronawirusa i jesteś już zdrowy, możesz pomóc tym, którzy właśnie walczą z wirusem! regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w warszawie apeluje o osocze ozdrowieńców. przeciwciała z osocza to skuteczny i bezpieczny sposób leczenia ciężko chorych na koronawirusa.

procedura pobrania osocza jest w pełni bezpieczna, ponieważ zabieg odbywa się w asyście fachowego personelu z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Dodatkowo, cała czynność odbywa się zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego. wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie: https://www.rckik-warszawa.com.pl pomóż, jeśli możesz! Źródło:https://www.rckik-warszawa.com.pl


Zdrowie wpływa na leczenie chorób autoimmunologicznych, chroni przed toksycznymi metalami, zabezpiecza przed utratą pamięci.

NAturAlNe ANtybIOtyKI antybiotyki, ci bezlitośni zabójcy złych bakterii, wszystkim nam są dobrze znane. uratowały życie milionów ludzi, oczywistym więc jest, że ich odkrycie uznajemy za przełom w dziejach medycyny. jednak… Dzisiaj wiemy, że stosowane przez lata nieodpowiednio i w nadmiarze, przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego – zamiast niszczyć, wzmacniają niektóre szczepy bakterii, czyniąc je odpornymi. Zmieniają je w „superbakterie”. na tę niezwykłą zdolność przystosowawczą bakterii do nowej sytuacji zwrócił właściwie uwagę sam Fleming, odkrywca pierwszego antybiotyku – penicyliny, który zauważył, że bakterie potrafią się na antybiotyk zwyczajnie uodpornić. i tak, obecnie mamy do czynienia z dużą liczbą zakażeń lekoopornych, co oznacza powrót pewnych chorób, choćby takich jak gruźlica, które zdawało nam się pożegnaliśmy bezpowrotnie. kiedy zapędzamy się nieco na naszej cywilizacyjnej drodze i zatracamy w miłości do nauki, warto może czasem zwrócić się z powrotem ku naturze. a co właściwie mamy na myśli mówiąc o naturalnych antybiotykach? rośliny – w nich zawiera się prawdziwa lecznicza moc. lista dobroczynnie działających roślin i produktów z nich pozyskiwanych jest przeeedługa, a współczesna nauka, medycyna coraz częściej sięga po substancje pochodzenia naturalnego, niegdyś wiązane tylko z medycyną ludową. na przykład, jeśli chodzi o leki przeciwnowotworowe, to obecnie około 70% leków zatwierdzonych przez agencję ds. Żywności i leków w usa zaliczanych jest do produktów naśladujących związki występujące w roślinach. Dla przykładu, skupię się na trójcy prozdrowotnych przyjaciół: kurkuma, imbir i pieprz. wprowadźmy tę trójkę na stałe do naszej diety, a ciało z pewnością odpowie nam zwiększoną odpornością i dobrą kondycją. liczne badania naukowe wskazują, że kurkumina, czyli polifenol obecny w kurkumie, może hamować rozwój nowotworów. Działa przeciwzapalnie, wspomaga gojenie się ran, ma właściwości przeciwutleniające.

16 Teraz Wilanów Grudzień

imbir z kolei zawiera składniki, które mają właściwości farmakologiczne, naśladujące leki przeciwzapalne. stymuluje mikrokrążenie, pobudza naturalną detoksykację i wspiera proces termogenezy w organizmie. może na chwilę zatrzymajmy się przy termogenezie. jest to proces wytwarzania ciepła w organizmie po spożyciu pokarmu. nasze ciało wykorzystuje kilokalorie, które czerpie ze zmagazynowanej tkanki tłuszczowej. pewne składniki pokarmowe charakteryzują się tym, że wywołują większy efekt termogenny, ponieważ organizm, chcąc je strawić, potrzebuje znacznie więcej kalorii niż w przypadku innych rodzajów pożywienia. Dlatego też termogeniki są określane mianem naturalnych spalaczy tłuszczu. pora na szczyptę pieprzu. czy w ogóle może mieć znaczenie inne niż smakowy walor? kluczową substancją w nim zawartą jest piperyna. ma ona naprawdę szerokie zastosowanie. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. ułatwia proces odchudzania, gdyż przyspiesza trawienie i wpływa korzystnie na przemianę materii. wspomaga oczyszczanie organizmu oraz wchłanianie substancji odżywczych. Z tej trójki możecie stworzyć naprawdę zdrowy napój antybiotyczny. ciepła woda, starty imbir, kurkuma świeża lub sproszkowana, wyciśnięty sok z cytrusów, plus oczywiście pieprz, by całość miała szansę dobrze się wchłonąć i… gotowe. możecie także spróbować shota rozgrzewającego z Zakwasowni. jest dodatkowo wzbogacony olejem z oregano, który nadaje mu właściwości przeciwgrzybicznych. poza tym macie gwarancję ekologicznego pochodzenia składników. i na koniec, korzystajmy z dóbr, które niesie natura: kardamon, rumianek, granaty, miód, zielona herbata, aloes… wszystkie mają właściwości antybiotyczne. warto je zgłębić, skosztować, mieć pod ręką i korzystać z zawartego w nich bogactwa i zdrowia. będą z pewnością wspierały bakterie dobre, by nasz organizm miał siłę do walki z tymi złymi. „Magdalena i Mikołaj B atorowie od trzech lat prowadzą Zakwasownię – znaną już dobrze, nie tylko na trójmiejskim rynku, rodzinną manufakturę, produkującą organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni roślinnej. Porzucili kariery „korporacyjne” na rzecz promowania zdrowia, którego podstawą jest pełnowartościowa, roślinna żywność. Od kilku miesięcy działa powołana przez Batorów fundacja „Stacja Czułość”, której misją jest szeroko pojęta emocjonalna opieka nad pacjentami onkologicznymi.”

Sklep manufaktury Zakwasownia znajduje się przy ulicy Sarmackiej 1B


OtWArCIe SKlepu teFAl W rOyAl WIlANĂłW

14 listopada otworzyliĹ›my nowy sklep tefal w royal wilanĂłw. otwarcie przerosĹ‚o nasze oczekiwania! przez caĹ‚y dzieĹ„ odwiedziĹ‚o nas niemal 1000 osĂłb, co przy ograniczeniach zwiÄ…zanych z reĹźimem sanitarnym – 12 osĂłb w sklepie – byĹ‚o nie lada wyczynem đ&#x;˜Š. naszym klientom rozdaliĹ›my 500 patelni w prezencie. koncept sklepu, ktĂłry powstaĹ‚ w wilanowie to nowy pomysĹ‚ i pierwszy tego typu salon marki tefal w polsce. nie trzeba jechać daleko i szukać centrum outletowego, wystarczy przejść siÄ™ kawaĹ‚ek od domu i zajrzeć do nas, Ĺźeby znaleźć najlepszy sprzÄ™t! ZaleĹźy nam na sÄ…siedzkiej atmosferze - gdy tylko bÄ™dzie to moĹźliwe, zorganizujemy warsztaty z gotowaniem i spotkania z ekspertami. natomiast juĹź teraz moĹźna testować nasze sprzÄ™ty w sklepie, jak i w domu. mamy staĹ‚Ä… akcjÄ™: testuj 30 dni. jeĹ›li zapiszesz siÄ™ do naszego klubu, moĹźesz kaĹźdy produkt zwrĂłcić bez podawania powodu. nawet uĹźywany! Dobre rozwiÄ…zanie takĹźe przy planowaniu prezentĂłw. twoi bliscy bÄ™dÄ… mieli moĹźliwość zwrotĂłw, nawet do koĹ„ca stycznia. stworzyliĹ›my miejsce, w ktĂłrym moĹźesz czuć siÄ™ swobodnie i wybrać to, czego naprawdÄ™ potrzebujesz. ponadto, kupujemy i utylizujemy elektroĹ›mieci. nie wiesz co zrobić ze starym ekspresem czy odkurzaczem? przynieĹ› je do nas, a zapĹ‚acimy voucherem o wartoĹ›ci nawet 100 zĹ‚ na zakupy w naszym sklepie, a zuĹźyty sprzÄ™t przekaĹźemy specjalistycznej firmie specjalizujÄ…cej siÄ™ w utylizacji elektroĹ›mieci. jeĹ›li zastanawiasz siÄ™ nad nowym ekspresem, przyjdĹş do nas i po prostu go przetestuj. sprĂłbuj przepysznej kawy i wybierz takÄ…, ktĂłra bÄ™dzie odpowiadać twoim preferencjom smakowym. mamy teraz w ofercie nowość: ekspres intuition https://www.krups.com.pl/intuition w naszym sklepie znajdziesz teĹź wiele innowacyjnych produktĂłw: stacjÄ™ do prasowania iXeo power, roboty sprzÄ…tajÄ…ce, blender, ktĂłry podgrzewa zupÄ™ oraz najlepszy na Ĺ›wiecie zestawy patelni i garnkĂłw ingenio, ktĂłre zajmujÄ… minimum miejsca i dajÄ… maksimum moĹźliwoĹ›ci. poza tym - mamy takĹźe perfekcyjnie zaprojektowane produkty marki wmF. róşnorodność sprawia, Ĺźe w naszym sklepie znajdziesz prezenty dla kaĹźdego. https://www.tefal.pl/sklepy-stacjonarne Salon Tefal Royal WilanĂłw ul. Klimczaka 1, tel. 505 498 576 Specjalne grudniowe rabaty dla czĹ‚onkĂłw Klubu Tefal i nie tylko đ&#x;˜Š 01.12-21.12 -20% na wybrane kategorie. 22.12-04.01 startujemy z SALE, zapraszamy na wyprzedaĹźowe rabaty na wiele produktĂłw.

serdecznie zapraszamy!

Grudzień Teraz Wilanów 17Edukacja

eduKacja zdalna w polsKo-angielsKiej szKole edison teChNOlOGIe W NASzej SzKOle Są NArzęDzIeM tWórCzej prACy NAuCzyCIelA, A uCzNIOWIe pOStrzeGAją je jAKO COŚ NOrMAlNeGO, jAK zWyKły eleMeNt eDuKACjI w związku z epidemią i wydanym rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, polsko-angielska szkoła edison przeniosły całościowo proces edukacyjny w świat on-line. lekcje codziennie odbywają się jak dotychczas wg. planu. uczniowie na co dzień logują się na platformach on-line, a tam nauczyciel prowadzi lekcję i ma stały kontakt z uczniami. wszyscy uczniowie w klasach 4-8 wyposażeni są w szkolny sprzęt typu tablet. tablety zarządzane są przez szkołę, potrzebne aplikacje i programy zostały wgrane przez administratora, przez co uczniowie mieli gotowe narzędzia do nauki. nauczyciele w polsko-angielskiej szkole edison są wyposażeni w kompetencje, których od kilku lat się uczyli. potrafią posługiwać się tabletami oraz innymi narzędziami cyfrowymi. potrafią przeprowadzić ewaluację, dysponują wachlarzem różnych rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w procesie dydaktycznym. potrafią tworzyć własne zasoby cyfrowe. Dbając o równowagę psychofizyczną uczniów, a także o rozwój ich zainteresowań, wprowadziliśmy jeden dzień tylko na pracę projektową i konsultację z nauczycielami. w edisonie po lekcjach działa wirtualna świetlica, dzieci mogą korzystać z zajęć fakultatywnych, rozwijających pasję i zainteresowania. aby zapewnić naszym uczniom zrównoważony rozwój wprowadziliśmy w środku dnia, godzinną przerwę pomiędzy lekcjami na zajęcia ruchowe z nauczycielami wf i tańca. w polsko-angielskiej szkole edison kilka lat temu zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowych technologii, aby stać się szkołą odpowiadającą na potrzeby teraźniejszego ucznia. jak pokazał czas, była to najlepsza decyzja, dzięki której e-edukacja jest dla nas ewolucją, a nie rewolucją. www.szkola-edison.pl

Grudzień Teraz Wilanów 19


świat na językach

TraFiony PrEZEnT Dla MĘŻCZyZny Jak zwykle na początku grudnia zaczynamy się zastanawiać nad listą prezentów świątecznych. Prawdziwy problem stanowią prezenty dla partnerów, mężów, tatusiów, dla których trudno wymyślić bardziej praktyczny prezent niż krawat, skarpetki i perfumy... Jaki prezent może sprostać kryteriom praktyczności i oryginalności? Z kłopotu może wybawić nas voucher prezentowy. „lista prezentów świątecznych” - już na samą myśl o tym, może pojawić się gęsia skórka. co roku ten sam problem – co dla kogo i za ile? Dla mamy, babci czy cioci, łatwiej kupić prezent, bo kobiety zazwyczaj same podsuwają pomysły, dość często opowiadają czego chcą, potrzebują i co mogłoby sprawić im radość. w przypadku dzieci jest jeszcze łatwiej, bo wystarczy im podsunąć pomysł napisania listu do mikołaja i mamy problem z głowy. nastolatka czy nastolatek też bez problemu określają swoje potrzeby, bo zazwyczaj mają ich wiele... a co z ojcem, mężem, partnerem? skarpetki, krawat czy perfumy to już przeżytek. szukamy czegoś bardziej oryginalnego, wyjątkowego, czym możemy ich zaskoczyć i sprostać kryterium praktyczności.

20 Teraz Wilanów Grudzień


świat na językach Praktyczne prezenty dla niego w jednym z raportów firmy Deloitte o zakupach świątecznych polaków, ponad 30% badanych deklarowało, że interesują ich praktyczne podarunki. być może w przypadku mężczyzn ta potrzeba wynika z chęci zmiany wizerunku, w którym każdy mężczyzna to gadżeciarz i zadowoli go każdy „śmieszny” upominek. jeśli weźmiemy pod lupę najczęściej wybierane praktyczne prezenty, to na liście pojawiają się krawaty, skarpetki, książki, płyty, gadżety elektroniczne. niestety każda z tych propozycji jest na tyle oczywista, że nie zostaje zapamiętana jako ten jedyny, wyjątkowy prezent świąteczny.

Usługi a nie produkty pod choinką Ze wspomnianego raportu dowiadujemy się również, że coraz częściej sięgamy po prezenty w formie usług i już nie tylko książki, perfumy, słodycze lądują zapakowane pod choinką. kobiety chętnie korzystają z voucherów spa, które zyskują coraz większą popularność. pod choinką pojawiają się coraz częściej eleganckie koperty, w których kryją się cenne vouchery na określony zabieg do realizacji. a gdyby tak zastosować podobne rozwiązanie dla mężczyzn? panowie również odwiedzają salony kosmetyczne, a dla tych, którzy uważają zabiegi kosmetyczne za mało męskie, są inne propozycje usług.

Voucher prezentowy na kurs językowy w szkole językowej the palms przy ul. sarmackiej 22, można kupić dla bliskich różne rodzaje voucherów prezentowych. może to być voucher na dowolną kwotę lub na konkretny rodzaj zajęć. tą promocją objęte są wszystkie dostępne w szkole języki – angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski – do wyboru. - Vouchery prezentowe zyskują coraz większą popularność i klienci sami zasugerowali nam ten pomysł, aby jakiś czas temu dodać „kursy na prezent” do naszej oferty w szkole – mówi dyrektorka szkoły katarzyna Zarosińska. - Do tej pory większość kursów wykupywały żony dla swoich mężów na prezent urodzinowy. Zdarzają się też upominki grupowe dla znajomych. W związku z tym postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę i zasugerować klientom okazję prezentów mikołajkowych, do której vouchery na kursy językowe świetnie się nadają – kontynuuje katarzyna Zarosińska. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów na stronie www.thepalms.edu.pl, a dodatkowo w wyborze odpowiedniego vouchera może pomóc Doradca klienta szkoły the palms. w dniach 3-4 grudnia w godzinach od 12:00 do 19:00 w szkole trwać będzie akcja „pogotowie mikołajkowe”. w tych godzinach doradcy the palms przygotują dla ciebie voucher od ręki. Dla wszystkich, którzy szukają oryginalnego pomysłu lub potrzebują atrakcyjnego prezentu na ostatnią chwilę, proponujemy wstąpić do szkoły językowej the palms. można tu zakupić elegancko zapakowany voucher prezentowy, który z pewnością będzie oryginalnym i praktycznym prezentem mikołajkowym czy świątecznym! Więcej informacji na: www.thepalms.edu.pl/voucher-prezentowy Zapraszamy!

Grudzień Teraz Wilanów 21


Foto

zDjęCIA: ŻANetA NAWrOt WWW.zANetANAWrOt.COM WWW.FACebOOK.COM/zANetANAWrOtphOtOGrAphy/ WWW.INStAGrAM.COM/zANetA_NAWrOt/ teKSt ANetA NOWAKOWSKA StylIzACjA ANetA NOWAKOWSKA & DAGMArA łęCzyńSKA

zatrzymać czas i dziecięcą radość choć na chWiLę ... 22 Teraz Wilanów Grudzień


Foto

Czy macie w swoich domach tradycję wspólnego gotowania? jest to cudowny pretekst do wspólnego spędzania czasu, bycia razem, rozmów i nauki. takie wspólne chwile wzmacniają rodzinne i przyjacielskie więzi i pozostawiają cudowne wspomnienia na całe życie. u nas co roku przed bożym Narodzeniem mamy Dzień pieroga, całą rodziną, przez cały dzień lepimy i jemy pierogi oraz mrozimy je na Wigilię. robimy to zazwyczaj w listopadzie, kiedy dni są brzydkie i krótkie i nie ma jeszcze tego Świątecznego pędu. jest to dzień gdzie nikt się nie spieszy i jesteśmy tylko dla siebie :) bliżej Świąt mamy jeszcze tradycję wspólnego pieczenia pierniczków, na które cały rok z niecierpliwością czekamy ...A jakie tradycje Wy macie? ubrANIA: www.instagram.com/aqademia; MODele: Alan, Matylda www.instagram.com/matylda.kulesza, Michelle - www.instagram.com/mini.pontchek, Oliwia - www.instagram.com/oliwiaogorzelska_official Wszystkie sukienki i dodatki dostępne w e-sklep http://mama-mia.com.pl/sklep

Grudzień Teraz Wilanów 23


Foto

@mamamia-magazyn


Foto

ubrANIA: www.instagram.com/aqademia; MODele: Alan, Matylda www.instagram.com/matylda.kulesza, Michelle - www.instagram.com/mini.pontchek, Oliwia - www.instagram.com/oliwiaogorzelska_ofďŹ cial. Wszystkie sukienki i dodatki dostÄ™pne w e-sklep http://mama-mia.com.pl/sklep


20

W kolorach zimy beŻe, SzArOŚCI, KreMOWe ODCIeNIe bIelI - SzlAChetNe, NIeWINNe I DelIKAtNe... zupełNIe jAK DzIeCI, zIMOWy bIAły puCh, SrebrzySty SzrON NA OKNACh I tOWArzySząCA NADChODząCyM ŚWIętOM MAGIA. zAbIerAMy WAS W NOStAlGICzNą pODróŻ DO KrAINy bAŚNI... FOt.: KAŚKA MArCINKIeWICz

26 Teraz Wilanów Grudzień


@mamamia-magazyn

SuKIeNKI I KurtKI Dolly poland; MODelKI: Mia, Aylin, Scarlett, yasmin; MIejSCe SeSjI: @bialazyrafa, www.bialazyrafa.com; Wszystkie sukienki i dodatki dostępne w e-sklep http://mama-mia.com.pl/sklep