Page 1

R E K L A M A

Przygotuj sprzęt na śnieg. 12-15 M I E J S K I T YG O D N I K B E Z P Ł AT N Y

777413K03A.

CZWARTEK, 28 LISTOPADA 2013 R. NR 47 (350)

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

Misie opanują miasto

Już w najbliższą sobotę misie wszelkiej maści opanują Słupsk. Za wszystkim stoi m. in. nieformalna grupa Mroczna Strona Kalafiora. Warto zobaczyć i wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu.

10-11


teraz opinie

2

czwartek, 28 listopada 2013 r.

reporter dy¿urny

podpatrzone

Istniejąca od 1994 roku organizacja DB Drag Racing Association organizuje zawody na najgłośniejsze audio w samochodzie. Zawodnicy mierzą się w dwóch klasach: od 120,0 do 129,9dB i od 130,0 do 139,9dB. Nie zdziwcie się, kiedy z przejeżdżającego obok samochodu, usłyszycie głośną muzykę.

Zawsze w czwartek w godz. 9-14 na pañstwa sygna³y czeka nasza dziennikarka

Katarzyna Sowiñska Prosimy dzwoniæ

(HS)

59 848 81 15

x wejdź na mm2miasto.pl x czytaj x zarejestruj się x komentuj x pisz x dodawaj zdjęcia

lub pisaæ (terazslupsk@mediaregionalne.pl).

Ta wiedza, która do nas dotarła w latach 90. ubiegłego wieku, nas przemieniła. Potem dodał, że mimo różnych win z przeszłości, które spoczywają na Polakach i Ukraińcach, teraz dążymy do pojednania, a Polska jest zainteresowania, aby Ukraina była silnym państwem, bo to zapewni nam bezpieczeństwo. Senator Kazimierz Kleina podczas obchodów 80. rocznicy Wielkiegop Głodu na Ukrainie.

„ FOT. MARCIN KAMIŃSKI

kont@kt: Katarzyna Kuniczuk GG: 9509569 online@mm2miasto.pl

x co ty na to? skomentuj na www.mm2miasto.pl

F FOT. KRZYSZTO

oja znajoma rok temu przez kilka miesiêcy mia³a tymczasowe stoisko w jednej ze s³upskich galerii handlowych. Chocia¿ trafi³a akurat na okres przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, kiedy bardziej ochoczo ni¿ zwykle wydajemy pieni¹dze, a towar mia³a tego rodzaju, co to Polacy lubi¹ w du¿ych iloœciach, to zakoñczy³a swój biznes z niewielkim tylko zyskiem. Siedz¹c za lad¹ zwykle bezczynnie, mia³a natomiast du¿o czasu na obserwacje. Co widzia³a? Jak mi powiedzia³a, w tygodniu pojedynczych klientów, za to w weekendy istne t³umy. – Niestety, te masy ludzi przede wszystkim spacerowa³y i ogl¹da³y wystawy, pojedyncze osoby coœ kupowa³y – doda³a. – Tylko te dwa tygodnie przed œwiêtami, kiedy rzeczywiœcie towar schodzi³, spowodowa³y, ¿e nie skoñczy³am tego biznesu na minusie. Oczywiœcie szkoda mi by³o tej znajomej, ale trudno nie zauwa¿yæ, ¿e handlowcy sami s¹ sobie winni. Dlaczego? No bo zapraszaj¹ ludzi do galerii, a galerie, jak wiadomo, s³u¿¹ temu, ¿eby w nich coœ ogl¹daæ. Zwykle obrazy, rzeŸby i inne wytwory artystów paraj¹cych siê sztukami plastycznymi. Mo¿e za parê lat ju¿ nikt nie bêdzie mia³ takich skojarzeñ, ale na razie takie pojêcie o galerii funkcjonuje. Do kupowania s¹ po prostu sklepy, ale to taka pospolita nazwa, ¿e pewnie kiedyœ jacyœ spece od marketingu uznali j¹ za zbyt oczywist¹, no i wpadli na ten pomys³ z galeriami. No, bo przyznajmy, galeria to brzmi dumnie. A ¿e w tym przypadku tak¿e durnie? No có¿, widaæ tego jacyœ m¹drale grzebi¹cy w jêzyku polskim, nie przewidzieli. ANNA CZERNY-MARECKA

kwestionariusz s³upski

FOT. ARCHIWUM

W galerii siê ogl¹da, to jasne M

wype³nia:

PIOTRKOWSKI

mówiąc wprost

DANIEL RYNKIEWICZ, UCZEŃ

Ulubiona knajpka? – Bar Maja, w którym jest bardzo smaczne jedzenie, w szczególności pierogi ruskie.

Od kiedy w Słupsku? – Od urodzenia.

Dlaczego?

– ...to, że można na nich zarobić.

– Tutaj się urodziłem, ale po sko- Drażnią mnie, kiedy... ńczeniu szkoły planuję opuścić Słupsk. – ...czepiają się, gdy na terenach Jeśli nie Słupsk, to... podupadłych powstają markety, np. – ...Gdańsk, w którym jest dużo w budynkach po browarze czy kinie więcej możliwości, aby się rozwinąć. Milenium. Mogli przecież chodzić do kina, to istniałoby dalej.

Ulubione miejsca?

Jeśli za miasto, to...

– Lasek Północny.

– I tak, i nie. Niby wszystko jest na miejscu, w jednym punkcie, ale jakieś to wszystko jest odarte z intymności. Kupa ludzi, wszyscy na wszystkich patrzą, ochroniarze patrzą na ręce. Nie lubię chodzić do takich miejsc.

KATARZYNA POLASIK

– Dobrze. Lubię to robić, bo przy okazji spotykam dawno niewidzianych znajomych, którzy przez cały tydzień pracują i wychodzą z domu tylko w weekendy. Poza tym, w galerii dostanę wszystko w jednym miejscu.

Andrzej Kaczmarczyk po wybraniu go na kandydata na prezydenta Słupska w przyszłorocznych wyborach.

Teraz jest ich ponad 50, ale był okres, że przychodziło ich nawet 70. Dbam o nie, jak tylko mogę. Codziennie rano przychodzę z reklamówką jedzenia dla kotków. Daję im mleko, suchą karmę, jedzenie z puszki. Czasem kroję wędlinę, dorzucam podroby. Karmię je na działce sąsiada z kamienicy obok. Na szczęście właściciel ogródka jest na tyle wyrozumiały, że mi na to pozwala. Gdy zwierzaki są chore, chodzę z nimi do weterynarza i kupuję im lekarstwa.

– ...do większego innego miasta. Nigdy nie ciągnęło mnie na łono na– ...ciekawe miejsca w podsłup- tury, nad morze i jeziora czy w góry. skich lasach, dorzecza Słupi.

Pani Bogusława dokarmiająca koty w centrum miasta.

Na wiosnę chcemy pokazać alternatywny program dla Słupska. W programie dla miasta partia postawi na kilka priorytetów: wyjaśnienie sytuacji akwaparku, uregulowanie sprawy budowy ringu miejskiego i Trasy Kaszubskiej, problem biedy i wysokiego bezrobocia oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców,. Poseł Twojego Ruchu Robert Biedroń.

Gościom pokazuję...

(MKM)

Marzę, aby Słupsk...

Niebezpieczne rejony?

– ...przestał być tak bardzo zaco– Armii Krajowej, Długa, ale wie- fany. ROZMAWIAŁ: czorem to wszystkie ulice stają się KRZYSZTOF PIOTRKOWSKI niebezpieczne i wszędzie można natknąć się na kogoś nieciekawego.

Czy dobrze jest robić zakupy w galeriach?

JOANNA WIŚNIEWSKA

Na pewno będę stawiał na zrównoważony rozwój miasta i wspieranie potrzebujących. Trzeba na pewno szukać nowych środków zewnętrznych dla miasta, by inwestować w infrastrukturę.

Lubię słupszczan za...

PAWEŁ SKUPIEŃ

– Straszne to jest. Tłok, ścisk, szczególnie przed świętami. Wolę jednak robić zakupy na rynku. Zawsze ciekawiej, można zawsze coś ciekawego wynaleźć. Galerie też odradzam, bo to wyzysk pracowników.

ALICJA PANASIK

– Gdyby nie galerie to ile miejsc stałoby pustych? Strasznie dużo. Ludzie spotykaliby się wyłącznie w kościele, a potem siedzieliby w domu. Tak to jest przynajmniej jakieś miejsce do spotkań. (MKM) FOT. MARCIN KAMIŃSKI

PIESZA OPINIA PUBLICZNA

PIESZA OPINIA PUBLICZNA

cytaty tygodnia

Adres redakcji 76-200 S³upsk, ul. Henryka Pobo¿nego 19 tel. 59 848 81 00, e-mail: terazslupsk@mediaregionalne.pl Redaktor prowadz¹cy „Teraz S³upsk”: Marcin Kamiñski – zastêpca redaktora naczelnego, e-mail: marcin.kaminski@mediaregionalne.pl tel. 59 848 81 57 Reklama: 76-200 S³upsk, ul. Henryka Pobo¿nego 19 e-mail: reklama.terazslupsk@mediaregionalne.pl tel. 59 848 81 07, tel./fax 59 848 81 13 Druk: Media Regionalne, 75-846 Koszalin ul. S³owiañska 3a, tel. 94 340 35 98 Wydawca tygodników „Teraz” Media Regionalne sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51. tel. 22 46 30 700 Prezes zarz¹du: Joanna Pilcicka Redaktor naczelna tygodników: Justyna Duchnowska


czwartek, 28 listopada 2013 r.

teraz reklama

3

169713K01CI.


teraz wydarzenia

4

czwartek, 28 listopada 2013 r.

1800

złotych łącznie wyniosły mandaty nałożone przez SANEPiD na 6 właścicieli lokali gastronomicznych w regionie.

Cześć, mam na imię Rafał. Mieszkam w Słupsku. Jestem rybakiem. Mam kochającą rodzinę, żonę i dwójkę dzieci, dla których chcę wygrać z chorobą. Od 2010 roku choruję na ziarniaka grzybiastego. Jedynym ratunkiem dla mnie, na tym etapie leczenia, jest przeszczepienie szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Aby uczestniczyć w życiu moich dzieci podjąłem walkę z tą chorobą i wierzę, że ją wygram. Tylko wasza pomoc pomoże mi zrealizować moje marzenia.“

krótko d Przejście podziemne prowadzące na perony na słupskiej stacji PKP przechodzi remont. Zakres prac obejmuje: obudowanie ścian i stropu tunelu estetyczną lakierowaną blachą, remont odwodnienia tunelu, wymianę posadzki, remont schodów oraz montaż nowego oświetlenia. Koszt prac to około 350 tys. złotych.

FOT. ARCHIWUM

d W siedmiu restauracjach na

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

Oddajmy szpik dla Rafała Statystyki są przerażające – co godzinę w Polsce stawiana jest diagnoza – białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na pokonanie choroby jest przeszczep szpiku. W sobotę wszyscy chętni będą mogli zarejestrować się podczas akcji w Centrum Handlowym Jantar jako potencjalni dawcy. Tym razem głównym beneficjentem jest 39-letni słupszczanin Rafał Nieźwiński. Mężczyzna poszukuje bliźniaka genetycznego, od którego mogłyby zostać pobrane komórki macierzyste. Ratująca życie operacja odbędzie się w Gliwicach. Warunkiem jest jak najszybsze znalezienie dawcy. Zaangażowani w pomoc wolontariusze pobierać będą wymaz z jamy ustnej. Pobrany materiał przekazany zostanie do analizy. – Szansa na to, że znajdzie się dawcę jest jak jeden do stu tysięcy – mówi Krzysztof Banach z Ustki. – Jednak sam jestem najlepszym przykładem na to, że warto szukać i że takie po-

osiem w Słupsku i regionie kontrolerzy inspekcji handlowych stwierdzili nieprawidłowości, m.in. przeterminowane produkty czy niewłaściwie przechowywaną żywność.Kontrolerzy ze słupskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeprowadzili w czwartym kwartale roku kontrole w ośmiu restauracjach naszego regionu. Aż w siedmiu lokalach stwierdzili nieprawidłowości – w czterech w Słupsku, dwóch w Ustce i jednej w Człuchowie. Kontrolowano m.in. to, czy restauracje działają legalnie, w jaki sposób prezentowane są ceny produktów, sposób przechowywania żywności, a także posiadanie badań przez personel.

d Przedstawiciele 16 samorządów założyli w Kobylnicy Stowarzyszenie Samorządowe S6, które ma aktywnie wspierać budowę drogi ekspresowej. Stowarzyszenie ma jednocześnie lobbować za budową drogi S6 i dbać o interesy swoje i mieszkańców, które przez tę inwestycję mogą być naruszone.

d W najbliższy weekend blisko

czy nadajesz się na dawcę? co dalej jeśli będzie zgodność? okaże się, że jeJeśli w trakcie badań potwierdzających aniesz skierozost cą, daw nie steś odpowiednim genetycz na celu pocych mają ych, yczn med ń bada wany na serię u, gdy padk przy W twierdzenie twojego stanu zdrowia. ostasz anie zost wy, zdro ś jeste wyniki potwierdzą, że ierzy mac komórek tecznie zakwalifikowany do pobrania iemac órek kom anie stych. W 80 proc. przypadków pobr separację z krwi rzystych odbywa się poprzez ich warunkach ambulaobwodowej. Metoda ta odbywa się w Drugą stosowaną iny. godz 4 toryjnych i trwa maksymalnie talerza kości bioz nego kost ku szpi metodą jest pobranie ). Zabieg ten pem osłu drowej (nie należy mylić tego z kręg t. Czas pominu 60 o okoł trwa odbywa się pod narkozą i neruje się rege k Szpi dni. h trzec do dwa to bytu w szpitalu dni. tygo ch dwó u w organizmie człowieka w przeciąg

szukiwania mogą zakończyć się sukcesem. Ja swojego dawcę znalazłem w Niemczech. Dzięki temu teraz mogę funkcjonować jako zdrowy człowiek. Sam nie będę mógł wziąć udziału w sobotniej akcji, jednak gorąco zachęcam innych.

Pomóc mogą wszystkie osoby, które są gotowe na oddanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi. Oczywiście osoby chętne muszą być zdrowe. Rejestracja potencjalnych dawców odbywać się będzie 30 listopada w godz. 11 – 17 w Centrum Handlowym Jantar przy ul. Szczecińskiej KATARZYNA SOWIŃSKA

człowiek pomiędzy 50 kg (bez dużej mum mini 18 a 55 rokiem życia, ważący na przeprowaga pole ilę, chw tylko to nadwagi). Zajmuje wypełnieniu ego, dzeniu wstępnego wywiadu medyczn wymazu aniu pobr oraz mi owy formularza z danymi osob Na podzka. polic y stron nej nętrz wew z z błony śluzowej y zgodcech e ślon stawie pobranej próbki zostaną okre tyczny gene kod że się, e okaż ności antygenowej, a jeśli ego, wtedy chor nym tycz gene m kode z się za dawcy zgad , którzy chcą się zadochodzi do przeszczepu. Wszyscy ment tożsamości doku sobą ze mieć rejestrować, powinni z nr PESEL.

d Zarejestrować się może każdy zdrowy

tysiąc wolontariuszy z regionu słupskiego weźmie udział w Świątecznej Zbiórce Żywności. Kosze na produkty ustawią w 70 sklepach. Zbiórkę, która odbędzie się w Słupsku, Lęborku, Ustce, Kępicach, Kobylnicy, Redzikowie, Pucku i Władysławowie, organizuje Bank Żywności w Słupsku. Odbywać się będzie w pięćdziesięciu sklepach sieci handlowych Biedronka, Lidl, Netto i POLOmarket. Ponadto oznakowani wolontariusze będą zbierać żywność w sklepach TOP Market i Społem w Słupsku oraz mniejszych sklepach lokalnych w różnych miejscowościach. (MKM)


czwartek, 28 listopada 2013 r.

teraz nasz plebiscyt

5

Moto usługa nagrodzona

(MKM)

1. LPG Słupsk Ptak

FOT. KRZYSZTOF PIOTRKOWSKI

FOT. KRZYSZTOF PIOTRKOWSKI

Przez kilka tygodni na naszych łamach przedstawialiśmy firmy oferujące najróżniejsze usługi z sektora motoryzacyjnego. Pojawiały się zakłady elektromechaniczne, blacharskie, myjnie samochodowe oraz firmy montujące instalacje LPG. Bezkonkurencyjną popularnością cieszyła się firma Karola Ptaka, który otrzymał od nas kampanię reklamową o wartości 5 tys. zł. Wyróżnione zostały także dwie inne firmy – warsztat samochodowy Autocolor i Bosh Service Szendrak. Obie firmy otrzymały voucher reklamowy w wysokości 2,5 tys. zł. Nagrody zostały wręczone w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera.

FOT. KRZYSZTOF PIOTRKOWSKI

Wręczyliśmy nagrody w naszym plebiscycie na najlepszą moto usługę. Przypomnijmy. Zwycięzcą w naszym konkursie została firma Instalacje LPG Słupsk Karola Ptaka.

2. Bosh Service Szendrak

3. Autocolor

R E K L A M A

789013K03B

58413K03A.


teraz oceniamy

czwartek, 28 listopada 2013 r.

Król będzie abdykował, można wysnuć taki wniosek po namaszczeniu przez słupskie SLD kandydata na prezydenta Słupska w przyszłorocznych wyborach. Andrzej Kaaczmarczyk, bo o nim mowa, zwyciężył zdecydowanie w głosowaniu podczas konwencji lewicy w mieście. Dziwi nas jednak jedno – wybory kandydata na rok przed wyborami, bo jak mówi przysłowie, gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy...

Danuta Haratyk od wielu lat regularnie pomaga Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Słupsku. W tym roku z okazji 55lecia istnienia ośrodka Danuta i Leszek Haratykowie prowadzący Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu, w którym dzieci z ośrodka odbywają turnusy rehabilitacyjne, zostali wyróżnieni statuetką Sursum Corda. Gratulujemy.

byliœmy przy tym

Robert Chomicki wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Inspiracje przez kilka godzin namawiał słupszczan do niepalenia papierosów. Specjalnie przygotowany happening obejrzało i wzięło udział w ćwiczeniach ruchowych kilkaset osób, przede wszystkim młodzież szkolna i przedszkolna.

FOT. ARCHIWUM

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

szybuj¹/dołują

Policyjni krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy Szkole Policji w Słupsku zostali uhonorowani wyróżnieniami z okazji obchodzonych w całej Polsce Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wyróżnieni to: Arkadiusz Gadomski, Justyna Kamińska, Kamila Grzegorzewska, Anna Jaczun-Klusek, Beata Pióro, Andrzej Bezulski i Jacek Czyżyk-Markiewicz.

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

6

(MKM)

Palenie albo zdrowie, wybór należy do ciebie... Happening o szkodliwości palenia przyciągnął do parku przy pl. Powstańców Warszawy młodych mieszkańców Słupska. (czytaj też obok). (MKM)

Zaproponuj nam swoich kandydatów do tej rubryki. Zadzwoñ (59 848 81 15) lub napisz (terazslupsk@mediaregionalne.pl)

dajemy PLUS

W tym tygodniu nasz plus wędruje do Rafała Niewiarowskiego, kucharza i restauratora. Mistrz kuchni zawitał do przedszkolaków ze słupskiego przedszkola nr 15. Nasz plus przyznajemy Rafałowi Niewiarowskiemu za to, że zaangażował się w edukowanie maluchów bezpłatnie.

Wielki głód na Ukrainie był tematem konferencji naukowej i wystawy jaką zorganizowało koło Związku Ukraińców w Polsce. Odsłonięto także tablicę upamiętniającą ofiary Wielkiego Głodu. W ten sposób uczczono 80. rocznicę tych wydarzeń. (MKM)

KATARZYNA SOWIŃSKA

FOT. ARCHIWUM

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

Rzecz to obecnie rzadko spotykana. A co więcej – restaurator obiecuje, że jest chętny do podobnych spotkań w razie potrzeby. Maluchy z wypie-

kami na policzkach obserwowały przygotowania Rafała Niewiarowskiego. Głównym punktem menu była marchewka z sosem tzatzyki. Dzieci pomagały przy obieraniu marchewki, tarkowaniu ogórków i przy serwowaniu przygotowanego dania. – Opowiadałem dzieciom o tym, że marchewka jest świetną przekąską, a dodając do tego wyśmienity i bardzo prosty w przygotowaniu sos można się nią zajadać zamiast chipsów przed telewizorem – mówi Rafał Niewiarowski. – Jestem otwarty na zaproszenia z innych przedszkoli i szkół. Uważam, że trzeba wpajać zdrowe nawyki żywieniowe od najmłodszych lat, w myśl zasady, czym skorupka za młodu nasiąknie. Takie małe dzieci są chłonnym i bardzo wdzięcznym materiałem.

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

Lekcja zdrowego żywienia na żywo

Przegląd Teatrzyków Dziecięcych to impreza, w której nie ma przegranych, a jest wyłącznie doskonała zabawa. Na zdjęciu Przedszkole Miejskie nr 1.


czwartek, 28 listopada 2013 r.

teraz Akcja Mikołaj

7

Napisz list do świętego Mikołaja Brodaty św. Mikołaj czeka z niecierpliwością na korespondencję nadchodzącą od dzieci małych i większych. A my, czyli redakcja „Teraz Słupsk”, od kilku lat z powodzeniem pośredniczymy w dostarczaniu mu życzeń małych słupszczan. Zatem drogie dzieci i droga młodzieży, jeśli macie swoje marzenia i chcecie poprosić Mikołaja o ich spełnienie, chwytajcie za pióra, kredki, pisaki, plastelinę, nożyczki – wszystko zależy od waszej inwencji. Przekażcie tą drogą świętemu Mikołajowi, o czym w skrytości ducha marzycie. Kto wie, być może w tym roku to właśnie wasze pragnienia zostaną spełnione? Wiadomo, że święty Mikołaj pracy ma co niemiara, w ciągu jednej nocy musi rozwieźć prezenty do dzieci na całym świecie. Jak on to robi? To chyba najpilniej strzeżona tajemnica pod słoń-

cem. Jeśli więc chcecie mu choć troszkę ulżyć i skorzystać z naszej pomocy w dotarciu do świętego, bierzcie się szybciutko do pracy. Jak co roku wybierzemy wspólnie z Mikołajem te najpiękniejsze, najzabawniejsze, najbardziej wzruszające listy, a o spełnienie marzeń, poprosimy znanych i lubianych słupszczan. Kto w tym roku zamieni się w pomocników św. Mikołaja? Niech i to póki co pozostanie okryte mgłą tajemnicy. W ramach dodatkowej nagrody wybrane prace opublikujemy na naszych łamach. KATARZYNA SOWIŃSKA

Na listy i prace czekamy do 1 grudnia do godz. 14. Należy je nadsyłać pod adres: Redakcja „Teraz Słupsk”, ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk (nie zapomnijcie o bardzo ważnym dopisku na kopercie – List do św. Mikołaja). I jeszcze jedna ważna rzecz: każdy list musi być dokładnie podpisany i zawierać adres i numer telefonu do rodziców.

FOT. FOTOLIA.PL

Nasz akcja zbliża się do końca. Zostaliśmy zasypani listami do św. Mikołaja, ale wciąż czekamy na te ostatnie. Macie czas do 1 grudnia.

Jordan Hulls, tak jak reszta zawodników po wygranym meczu z Asseco Gdynia, przyczepił sobie wąsy. R E K L A M A

798013K03A


8

teraz reklama

czwartek, 28 listopada 2013 r.

391413S01A


teraz w mieście

czwartek, 28 listopada 2013r.

9

Psy ze schroniska czekają na wsparcie W schronisku mieszkają w tej chwili 132 psy i 70 kotów. Wszystkie potrzebują ciepła i pełnej miski. Tym bardziej, że na zewnątrz jest coraz zimniej. Przynosić do schroniska można karmę suchą i mokrą, ryż, kaszę, makaron, koce, kołdry i poduszki – pod warunkiem, że nie będą z pierza. – Niestety, zwierzaków nam przybywa – mówi Anna Strąk ze schroniska. – Zaczął się sezon na szczeniaczki. W ciągu jednego dnia przybyło nam aż pięć maluchów. Ludzie niefrasobliwie biorą psa, a potem, gdy okazuje się, że psiak to nie pluszowa zabawka, pozbywają się go. Równie niefrasobliwi są właściciele su-

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

Słupskie schronisko dla bezdomnych zwierząt Podaj Łapę czeka na wsparcie. Każdy, komu psi i koci los leży na sercu, może pomóc. Pomagać możemy oczywiście każdego dnia. Jednak w grudniu dodatkowo przez trzy dni trwać będzie zbiórka karmy w Galerii Podkowa.

Psy w schronisku czekają na chętnych chcących udzielić wsparcia.

Tęcza zaprasza na warsztaty

czek, które nie są wysterylizowane i które się szczenią. Co potem zrobić z takim psem? Nie ma chętnych, psiaki rosną, więc najszybszym rozwiązaniem jest wyrzucenie takiego malca. Pracownicy i wolontariusze schroniska czekają na chętnych, chcących udzielić wsparcia, każdego dnia, w godzinach pracy placówki. W dzień powszedni schronisko czynne jest od 10– 18, zaś w niedzielę od 10 do 15. Grudniowa zbiórka trwać będzie przez trzy dni – 20, 21 i 22 grudnia. Do Galerii Handlowej będzie można przynosić potrzebne schronisku rzeczy w godz. 11-18. Wolontariusze czekać będą na darczyńców. – Wiele osób jest zapracowanych i nie ma w dzień powszedni czasu, żeby dotrzeć do schroniska na Portowej – dodaje Anna Strąk. – Nasza zbiórka ma właśnie pomóc w dotarciu do takich osób. Potrzebujemy wielu rzeczy, każdy, nawet najdrobniejszy prezent przyda nam się i zostanie wykorzystany. Mamy do nakarmienia bardzo dużą gromadę. Ponieważ sami na miejscu gotujemy, przynosić można także półprodukty, nie tylko gotową karmę. KATARZYNA SOWIŃSKA

R E K L A M A

Święta za pasem, czas najwyższy, żeby pomyśleć o okolicznościowych ozdobach. Jedni, idąc po najmniejszej linii oporu, po prostu wyruszą na zakupy. Inni cenią sobie oryginalne i niepowtarzalne rękodzieło. Z myślą o tych drugich Teatr Lalki Tęcza przygotował warsztaty. – Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w świątecznych warsztatach, podczas których zajmiemy się tworzeniem świątecznych ozdób i zabawek – informuje Sabina Soboń z Tęczy. Chęć wzięcia udziału w warsztatach zgłaszać można do piątku 6 grudnia do godz. 14. Wszystkie nasze warsztaty cieszą się ogromną popularnością – mówi Tatiana Skumiał, prowadząca zajęcia. – Robić będziemy lalki na choinkę, do tego uczestnicy warsztatów posłuchają

opowieści świątecznych. Warsztaty świąteczne to część cyklicznych warsztatów teatralnych, które prowadzimy. Materiały potrzebne do zrobienia ozdób zapewnia Tęcza. Trzeba się spieszyć, bo liczba miejsc ograniczona. Każdy będzie mógł zabrać

do domu własnoręcznie wykonaną ozdobę. Warsztaty odbędą się 7 grudnia w Teatrze Lalki Tęcza po spektaklu Pan Kotowski. Początek spektaklu o godz. 11 .Udział w zajęciach jest bezpłatny. KATARZYNA SOWIŃSKA

797813K03A


teraz temat tygodnia

10

czwartek, 28 listopada 2013 r.

Kto nie jest z Puc jest przeciwko na Oprócz psa, najlepszym przyjacielem człowieka, szczególnie tego małego jest... miś. W sobotę, podczas akcji Puchatek i cała reszta, centrum miasta ogarnie misiowe szaleństwo. Warto tam przyjść ze swoją ulubioną maskotką. Miś Miś Kolargol, Miś Uszatek z przyklapniętym uszkiem, Miś Puchatek, Miś Miś Paddington, Miś Yogi, Miś Kudłatek, Miś z niebieskiego domu, Gumisie, misie, Troskliwe Misie. Każdy w wersji pluszowej. W dzieciństwie misie były były powiernikami sekretów i ukochaną przytulanką, w którą wypłakiwaliśmy waliśmy łzy. Każde pokolenie miało, bądź nadal ma swojego ulubionego misia. misia. Święto charakterystycznych pluszaków przypada 25 listopada,

które obchodzone było w szkołach i przedszkolach. Jednak kulminacją i podkreśleniem, jak ważny jest miś w naszym życiu, będzie akcja Puchatek i cała reszta, organizowana w sobotę, 30 listopada przez nieformalną grupę Mroczna Strona Kalafiora, Stowarzyszenie Aktywne Pomorze i Miejską Bibliotekę Publiczną. Początek misiowego szaleństwa o godz. 11 na placu przy Starym Rynku. Gdyby jednak pogoda nie dopisała – organizatorzy zapraszają w progi biblioteki przy ul. Grodzkiej. W międzyczasie, można będzie odwiedzić misie siedzące na bibliotecznych półkach. Są wśród nich bohaterowie książek, filmów, goście z zagranicy, często przywożeni jako pamiątki z wyjazdów. Wystawę może zobaczyć każdy, kto odwiedzi bibliotekę w godzinach jej otwarcia. Goście wysłuchać mogą opowieści o tym, jak ponad sto lat temu powstała pierwsza pluszowa zabawka, skąd wzięła się nazwa Teddy Bear i dlaczego Kubuś Puchatek w oryginale nosi żeńskie imię. KATARZYNA SOWIŃSKA

C MAR FOT.

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

– Bardzo lubię Misia Puchatka i Kubusia, bo on jest taki bardzo ładny. I Misia Uszatka też bardzo lubię. Wszystkie misie są ładne i kochane.

POLA ZBLEWSKA – GRZĘDZIELSKA

– Misie są ładne i puchate. Lubię bajki o misiach i lubię z misiem spać. Lubię jak mi mama czyta bajki o misiach.

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

HANIA KOCYŁO

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

akcji ką, bibliotekarką i koordynatorką Rozmowa z Katarzyną Odrows ych równie ciekawa. Taki miś to towarzysz nasz Skąd pomysł na taką akcję? sekretów i poernik powi w, zaba h ięcyc dziec – Potrzeba zorganizowania kolejnej akcji . Może być awę cieszyciel w trudnych chwilach zrodziła się z obserwacji reakcji na wyst ci, której miłoś erej szcz i ej dziw praw jest obiektem misiów pluszowych, która organizowana c się do ołują Mło- nie wstydzą się nawet dorośli. Odw od kilku lat przez Oddział dla Dzieci i Biblioka Miejs ć, uczu ych j. W tych właśnie ciepł dzieży Miejskiej Biblioteki Publiczne zna Mroc na rmal niefo a grup , iczna Publ z teka ubiegłym roku po raz pierwszy wyszliśmy wne Akty zenie Strona Kalafiora oraz Stowarzys naszymi misiami na ulicę. I jak się okazało, n na Pomorze po raz drugi zaprasza słupszcza wyNa . iątkę pomysł był strzałem w dzies ci do miłoś i aniu wiąz przy ą ięcon pośw akcję stawie, którą można obejrzeć zawsze pluszu pluszowych misiów. Wszyscy miłośnicy przy okazji Światowego Dnia Pluszoplacu na tę sobo w się ienie staw o wki, proszeni są wego Misia zasiadają pluszowe zaba swoimi udomoze m raze u Rynk m Stary przy owabędące bohaterami baśni, filmów anim wspólna fotoch wionymi misiami. W planie jest nych, dziecięcych pokoików. Wśród stały emy dobrą antuj gwar y stron ej swoj ze - grafia. My bywalców wystawy wymienić należy misio jedynie jemy tu zabawę i konkursy. Nie gwarantu wego emeryta, który ma około czterdzies tulenie przy że ymy, wierz dobrej pogody, ale lat, oberwane ucho i wysypujące się trorę. eratu temp iesie podn w misió się do ciny. To właśnie ten pluszak wzbudza , Oprócz misiowego zdjęcia, dla tych h, jącyc edza odwi atię symp ą iększ najw ie mac , plac na jdą przy tę którzy w sobo pewnie niejedno przeżył i potrafiłby opojeszcze inne niespodzianki? miś To rię. histo dną nieje wiedzieć ursy – Przygotowaliśmy najróżniejsze konk naz Stefan, wypożyczany nam prze y, Każd u. plusz ników miłoś ch duży i dla małych szego stałego, dorosłego już czytelt mikto ma podstawowe informacje na tema nika. pluszowych z pewnością sobie poradzi. Wystawa to nie tylko siedzące siów – misie Nie zabraknie zadań sprawnościowych sztywno w rzędzie zabawki... ociężałe, są na ą ądaj wygl rnie pozo iaż choc – Za każdym z misiów kryje się zo sprawne. jakaś historia. A tych misiowych bard ROZMAWIAŁA: biw w misió co tyle, jest historii A SOWIŃSKA RZYN KATA bliotece, każda inna, każda

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

KI MIŃS IN KA

Każdy miś ma swoja historię

Mam duży


teraz temat tygodnia

czwartek, 28 listopada 2013 r.

11

chatkiem, am!

historia Stefana

FOT. MARCIN KAM IŃS

KI

Miś Stefan był prez entem gwiazdkow ym od cioci. Czteroletni wówc zas Adaś był wn iebowzięty. Z miejsca pokochał nowego przyjaciel a. W czasach kiedy to miś Usza tek był bohaterem , taki miś to było naprawdę coś. Mó gł z powodzeniem konkurować z autkami, bo możn a było się do niego przytulić. Adam, kiedy go dostał, by ł wielkości mniej więcej Stefana, więc miś był jego towarzyszem zaba w. Co więcej, był prawdziwym przy jacielem. Ucho str acił pewnie w trakcie jednej z za baw albo może trzeba było go odbić zazdrosnej koleżance. Stefan był w życiu Adama od zawsze i już na zawsze pe wnie zostanie. Teraz raz w roku odwiedza bibliotek ę i jest bardzo dumny z tego, że jest najstarszym eksponatem na wystawie. (MŻ)

? skąd wziął się miś ńcu XIX wieku.

w ko wki rozpoczęła się tek Kariera misia zaba sparaliżowana wsku a dk ali inw ka ec mi nie – iff wie Ste i-z e wk ret ba Marga szowe za edina szyła różne plu po na ł ad wp 80 choroby Heinego-M 18 rd Steiff w roku ha Ric c nie ze ą str jąc sio ku j rzątka. Je yć firmę produ ich konstrukcję i założ mysł, aby ulepszyć ści Giengen an der wo co ejs mi j mberskie takie zabawki w wirte e zwierzątka wyow bawarskiej. Plusz y nic gra e od km 10 Brenz, Zainteresowały on w Lipsku w 1903. ch ga ów tar an na St o do on o wi an sta ortow egzemplarzy wyeksp Amerykanów i 3000 larność i wkrótce po pu po żą du yły ob zd m Ta . ma ch Fir ny . zo kie oc Zjedn y zabawkars wytwarzać inne firm dobne misie zaczęły produkcją pluszosię uje jm za l da je i na Steiffa nadal istnie wstania zabawki, po icę 02, w setną roczn 20 W ok. we ba za ch wy owym Dniem Plusz 25 listopada Świat ustanowiono dzień (MŻ) wego Misia.

Winnie the Pooh

Podobnie jak i wiele innych postaci z ks Puchatek został na iążek Milne’a, Kubu zwany imieniem jed ś nej z zabawek Ch phera Robina Mi ristolne (1920-1996), sy na pisarza. Z kolei plu szowa zabawka Ch ristophera została nazwana tak od im niedźwiedzicy W ienia innipeg, będącej żywą maskotką ka skiego wojska z Ko nadyjrpusu Weterynaryjn ego Kanady. Zosta piona za 27 dolar ła kuów przez porucznik a Iana Gary’ego. ździerniku 1914 r. W pazostała przewiezion a do Wielkiej Bryta Postanowiono po nii. zostawić ją w lon dyńskim ogrodzie gicznym. Umarła zoolo12 maja 1934. (MŻ)

ALEX FORMELA

– Lubię misie, ale nie wiem za co. Najbardziej Kubusia Puchatka. I Gumisie też bardzo lubię, nie pamiętam jak się nazywają, ale chyba Grafiego najbardziej.

MARCELINA NOWAKOWSKA

– Mam w domu misia brązowego. Tamtego mojego w domu kocham, ten nie jest mój, ten jest z przedszkola. Mój miś nazywa się Kacperek.

ADAŚ SIEMBRZUCH

– Najbardziej kocham misia Franciszka, mam go z domku. Sam to imię wymyśliłem. Przyniosłem go dzisiaj z domku, specjalnie, bo był dzień misia. Lubię jak mnie w nocy przytula. (MŻ)

FOT. KRZYSZTOF PIOTRKOWSKI

– Ja kocham Kubusia Puchatka. Mama mi kupuje misie i takie inne maskotki. I mam w domu niebieskiego misia Stefana, tak nazwałem sam i z mamą.

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

IGOR PISAREK

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

– Najbardziej lubię Kubusia Puchatka za to, że jest taki ładny i za to, że mnie lubi. I jest bardzo grzeczny. m w domu dwa misie – jeden jest y drugi jest mały.

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

JULA SZAPIEL

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

TERAZ nasz g³os


12

teraz na narty

czwartek, 28 listopada 2013 r.

Dziecko na stoku

FOT. WINTERKIDS.COM

a co z butami?

Lada dzień spadnie śnieg i rozpocznie się sezon narciarski. Stoki zaroją się narciarzami zarówno dorosłymi jak i tymi małymi. Jednak zanim z młodego narciarskiego narybku wyrosną narciarze śmiało pokonujący górskie stoki, potrzeba nauki i odpowiedniego sprzętu.

R E K L A M A

Szkolenie małych dzieci to wielkie wyzwanie. Wielu rodziców staje przed dylematem – jak dobrać sprzęt, odzież, wybrać właściwą szkołę narciarską i wpoić pierwsze zasady bezpieczeństwa. Jednak zanim sprawimy dziecku pierwsze narty, pamiętajmy, że sprzęt dopasowany powinien być nie tylko do wieku, ale i umiejętności. – Nauka dzieci odbywa się przede wszystkim przez zabawę i rywalizację, najlepiej w grupie rówieśników prezentujących podobne umiejętności – mówi Adam Rzepczyński, instruktor. – Niezwykle ważna, jak nauka skrętów, jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po stoku. – Wpojenie obowiązujących na stoku zasad to jedna kwestia. Inną sprawą jest kupno przez rodziców odpowiednio dobranego sprzętu, umożliwiającego maluchom bezstresową naukę, a potem swobodne zjeżdżanie. (MŻ) 2648313K01B

wyDziecięce buty narciarskie koniecznie muszą być . czasu więcej cić poświę godne, dlatego na ich zakup warto mogą nie i lekkie być ny powin dzieci dla Buty narciarskie na uwierać. Zaleca się, by palce miały od 0,5 – 1 cm luzu iega zapob palców ch okolica swobodne poruszanie. Luz w m pomarznięciu stóp i poprawia komfort jazdy. Pod żadny . Za zorem buty nie powinny być większe niż o jeden numer dziedo ować“ „dopas ż równie dużych butów nie można cięcej stopy, zakładając drugą parę grubych skarpet. Dla najmłodszych adeptów narciarstwa, w wieku 3-4 lat, najlepsze będą buty zapinane na dwie klamry. Dla dzieci w wieku 5-7 lat lepsze będą buty zapinane na klamtrzy klamry. Starsze dzieci jeździć powinny w cztero lat rowych butach juniorskich. Buty dla dzieci w wieku 5-7 iku czynn współ o iej najlep – e nie powinny być zbyt sztywn skoflex junior 35 – 50. To parametr określający twardość korzyrupy. Starsze, dobrze jeżdżące dzieciaki, powinny stać z butów o flexie do 65.

bez kasku ani rusz

Obowiązkowym elementem wyposażenia małego u narciarza jest kask chroniący głowę. W razie upadk . urazem przed rza narcia o kask ochroni głowę małeg noujące nakaz prawo ązuje obowi 2010 Od 1 lutego szenie kasku przez dzieci do 15 roku życia.

narty dobierz do wzrostu Na pierwszym etapie szkolenia sprawdzą się narty ysięgające do ramion. Taka długość ułatwi wykon o wanie pierwszych ćwiczeń na śniegu. Jeżeli dzieck e, dłuższ nieco w je ażyć jest korpulentne, warto wypos sięgające do brody narty. Jeszcze dłuższe, sięgające do nosa powinny być narty dla dzieci, które już samodzielnie przemieszczają się po łatwych i średnio trudnych trasach.


teraz na narty

czwartek, 28 listopada 2013 r.

13

Nowinki ze stoku Producenci prześcigają się w nowościach przeznaczonych dla narciarzy. Jedne są zbędne, inne poprawiają wyłącznie samopoczucie narciarza. Jeszcze inne są wręcz niezbędne. Wybierając się na narty, musimy być odpowiednio ubrani. każdy sezon przynosi nam dziesiątki nowości w sprzęcie narciarskim. Na co się zdecydować?

rzone na miarę ERTL/RENZ, powstające na bazie trójwymiarowego skanu stopy klienta, dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii 3D. Buty są rozwiązaniem dla narciarzy, dla których najważniejszym wyznacznikiem przy doborze sprzętu jest idealne dopasowanie przekładające się na wyniki w jeździe, perfekcyjne sterowanie i kontrolę nad nartami przy zachowaniu poczucia pełnego komfortu. Buty różnią się od normalnych butów sklepowych tworzywem, z którego są wykonane. Materiał wy-

korzystywany do produkcji skorupy takiego buta zawiera większą domieszkę grafitu, dzięki czemu jest trwalszy, lepiej poddaje się obróbce termicznej i dłużej zachowuje swój kształt. W zależności od poziomu zaawansowania i osobistych preferencji klienta możliwe jest stworzenie butów w przedziale sztywności od Flex 80 dla osób średnio zaawansowanych, aż do Flex 150 jak w butach zawodniczych. (MŻ)

cennik ze stoku d buty narciarskie Fischer Soma Vacuum 130 – 2199 zł d kask narciarski Shred Brain Bucket Money Shot – 359 zł d buty ERTL/RENZ – ok. 5 tys. zł

Śnieg niestraszny Niezwykle przydatną rzeczą jest fartuch śnieżny, umieszczany w spodniach i kurtkach narciarskich. Przeciwdziała przedostawaniu się śniegu pod ubranie. Kolejnym praktycznym rozwiązaniem jest wodoodporny zamek rozpinany do kolan. Umożliwia wygodne wkładanie butów narciarskich oraz zapewnia swobodę ruchów. Gdy nawet na stoku nie chcemy rozstawać się z telefonem komórkowym, docenimy specjalnie do tego celu przeznaczoną kieszeń wewnętrzną. Ułatwi korzystanie z telefonu bez strachu o to, że wypadnie, uszkodzi się lub zgubi podczas szybkiej jazdy. Entuzjastom nowości z pewnością spodobają się rękawice z wycieraczką do gogli. Szybko docenimy ten przydatny gadżet, kiedy podczas zjazdu wyczyścimy ubrudzone śniegiem gogle.

A może buty na miarę? Hitem są buty narciarskie two-

R E K L A M A

169713K01CF


teraz na narty

14

czwartek, 28 listopada 2013 r.

Narciarzu

– zabezpiecz

Wielu narciarzy wydaje mnóstwo pieniędzy na sprzęt, na strój, zapominając o zabezpieczeniu oczu. Trudno podziwiać piękno gór, gdy musimy mrużyć oczy drażnione przez promienie słoneczne. Narażanie oczu na długotrwałe działanie promieni UV może doprowadzić do krótkotrwałej ślepoty śnieżnej, a w dłuższej perspektywie do poważnych powikłań z kataraktą włącznie. Wniosek na-

oczy!

suwa się sam – bez odpowiednio dobranych gogli na wyruszamy na stok.

i d bursztynowo-żółty – zwiększa kontrast

ceny, ceny zł

d gogle narciarskie Uvex Tomahawk – 149 d gogle Arctica Anti Fog – 160 zł her d okulary polaryzacynje dla narciarzy Fisc

Tylko markowe Jakie gogle zatem wybrać? Przede wszystkim firmowe. Kupując gogle niemarkowe, nie mamy żadnej gwarancji, że nalepka 100% UV absorption, czy jej podobna odzwierciedla stan faktyczny, czy jest tylko chwytem nieuczciwego producenta. Wybie rajmy gogle z wymiennymi szybkami. Dzięki temu możemy dostosować kolor szybki do panujących warunków. Kupuj gogle z podwójną szybką lub z szybką powleczoną powłoką „Anti Fog“ – unikniemy lub zredukujemy zaparowywanie.

kolorowe szkiełka

– 89 zł

d gogle narciarskie Brenda – 150 zł d gogle Roxy Mist Mirror – 379 zł

Promieniowanie jest wszędzie Należy uważać na pozorny brak słońca, lekkie chmurki, mgiełkę. Nawet przy takiej pogodzie słońce w górach operuje i to naprawdę mocno. Na dużych wysokościach nawet przy lekko pochmurnej pogodzie jesteśmy narażeni na większe dawki promieni niż w dolinach w słoneczny dzień. Im wyżej w górach tym mniej pro-

mieniowania jest pochłaniane przez atmosferę. Na wysokości 2000 jest to ponad 30 proc. więcej niż w dolinach. Ponad 85 proc. promieniowania UV odbija śnieg.

głębie ostrości jak d różowy – absorbuje światło podobnie i mgle we y jazd do bursztynowo-żółt y, słabej widoczności d brązowe – widzimy pełną gamę kolorów d bezbarwne – do jazd nocnych nd szary – najlepsze w normalnych waru kach

glami noś okulary w plastikowej oprawce i ze szkłami z tworzywa. Możesz również używać pod goglami szkieł kontaktowych. Dobrą alternatywą dla gogli są coraz bar-

dziej popularne w ostatnich latach okulary narciarskie, do których montuje się specjalną wkładkę ze szkłami korekcyjnymi. (MŻ)

Dla okularów Kupując gogle, zwróć uwagę, czy są dostosowane do noszenia pod nimi okularów. Koniecznie kupuj gogle z podwójną szybką. Pod go-

R E K L A M A

810613K03A


teraz na narty

czwartek, 28 listopada 2013 r.

15

Zimowy wypoczynek to czas dobrej zabawy, relaksu lub nauki narciarskich, snowboardowych lub saneczkarskich umiejętności. Takie chwile warto upamiętnić, tym bardziej że na stoku często zdarzają się niepowtarzalne i bardzo wesołe sytuacje. Urządzenie zabierane na stok powinno być lekkie, wygodne do obsługi w rękawiczkach, mieć optykę zapewniającą szeroki kąt widzenia, duży zoom oraz rejestrować filmy w HD. Zwykle na narty zabieramy podręczny aparat kompaktowy, osoby wymagające od zdjęć najwyższej jakości, na zimowy wypad zabiorą cyfrową lustrzankę. Sprawdzi się ona świetnie podczas pieszych wycieczek, a nawet krajoznawczych wypadów na biegówkach. Jednak na stoku jest mało wygodna. Jest duża, ciężka i dość wrażliwa na uszkodzenia mechanicznie. Trudno też wyobrazić sobie, abyśmy stale sięgali do plecaka, wyjmowali z niego aparat i zmieniali w padającym śniegu obiektywy. Co więc wybrać?

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

Utrwalamy śnieżne ewolucje

Kompaktowy tytan Zerknijmy na Pentaxa Optio WG1. Ten dość niezwykły z wyglądu aparat pozostaje w zasięgu praktycznie każdego narciarza, którego stać na wycieczkę na stoki. Za to możemy być pewni, że aluminiowa obudowa wykończona gumowymi elementami doskonale zniesie jakiekolwiek perturbacje. Ponadto, otrzymujemy dostęp do szerokokątnego obiektywu z pięciokrotnym przybliżeniem oraz modułu GPS, który stanowi niesamowity wręcz dodatek przy sesjach plenerowych z dala od domu (cena – od 859 zł)

Cyfrowy twardziel Geotagowanie potrafi ułatwić życie miłośnikom sortowania zdjęć. Dobrym przykładem jest Olympus TG-810, który nie tylko jest jednym z najtwardszych kompaktów na

rynku, ale również posiada GPS na pokładzie (cena – od 1049 zł).

A może panoramka? Współcześnie wiele aparatów oferuje opcje panoramy czy też możliwość kręcenia filmów. Jednak nie każdy nadaje się na narty. Czasami też lepiej zrezygnować ze standardu Full HD na rzecz zwykłego HD. W przypadku Sony Cyber-shot DSC-TX10 nie ma takiej potrzeby. Inteligentny system panoramy oraz filmy Full HD z przepustowością 60 klatek na sekundę

to atuty, na które warto zwrócić uwagę. Jednakże musimy pamiętać o ekranie dotykowym, do którego przydałyby się rękawiczki bez palców (cena – od 1118 zł).

Z kamerą na szeroko Zjazd ze zwykłą kamerą wideo jest możliwy, szczególnie gdy mamy model o niewielkich rozmiarach. Urządzenie takie możemy trzymać w dłoni, przymocować sobie do ramienia, a nawet do kasku. Idealna do takich sportów jest kamera GoPro HD Hero 3, która posiada wbudowany moduł Wi-Fi. Kamera ma wodoszczelną obudowę i jest w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach na sekundę oraz zrobić zdjęcia w rozdzielczości 11 MPx z szybkością nawet 10 na sekundę. (MŻ)

R E K L A M A

807413K03A


teraz reklama

16 O G LO S Z E N I A

czwartek, 28 listopada 2013 r.

D R O B N E

auto kupno SKUP aut najlepsze ceny,792307793 776913K03/A

DOM parterowy w stanie surowym zamkniêtym z gara¿em o pow. 155,18m2, na dzia³ce o pow. 906m2, Dêbnica Kaszubska, 277.000z³, tel. 501-405-181 email ark-bud@wp.pl 790213K03/A

KAWALERKA S³upsk 606-154-071

SKUP aut-wszystkie, tel. 725044644.

799513K03/A 786013K03/A

biznes

OMEGA -obrót, wyceny, S³upsk, ul. Starzyñskiego 11, 059/84-14-420 www.nieruchomosci.slupsk.pl 813012K03/A

! ! ! Egzekutor d³ugów, 669-111-148. 458413K03/A

ALE SZYBKA GOTÓWKA – NAWET 7000 Z£! PROSTE ZASADY, BEZ ZBÊDNYCH FORMALNOŒCI.PROVIDENT: 600-400-295 (TARYFA WG OP£AT OPERATORA). 397913S01/A

budownictwo

OSTATNIE apartamenty w Osiedlu Jod³owa Park, S³upsk. Tylko teraz taniej o VAT! Tel. 660-901-800. SPRZEDAM lub wynajmê pó³ domku jednorodzinnego. S³upsk 501147440

nieruchomoœci wynajem

2-POKOJOWE, S³upsk, 888-248-550 688313K03/B

3-POKOJOWE, S³upsk, 666538083 785013K03/A

LOKAL 25 m2 na us³ugi kosmetyczne itp., gabinet, biuro. Centrum. Niska cena. 601-654-572. 803213K03/A

POKÓJ, S³upsk, tel. 602665650. 802213K03/A

KREDYTY tanio 59/842-92-38

praca

1190911K03/A

PO¯YCZKA prywatna 730-304-676 767913K03/A

PO¯YCZKI ES MONEY, tel. 883-120-120. Wyp³ata w 5 minut, minimum formalnoœci, bez zgody wspó³ma³¿onka. S³upsk, ul. Wojska Polskiego 23 w godz. 8:30-16:30. 218112K03/D

matrymonialne 802513K03/D

motoryzacja AUTODOMASZ T³umiki, S³upsk, Ba³tycka 8, 59/841-48-42, Boles³awice, 59/841-53-53. 488012K03/A

nauka korepetycje ANGIELSKI S³upsk, 502-769-772. 792913K03/A

nieruchomoœci kupno

802513K03/B

sprzeda¿

193413K03/A

okna,drzwi

! ! ! ! ROLETY

! Zatrudniê kierowców C+E . S³upsk, 785-788-282. 799713K03/A

MONTER konstrukcji rygipsowych tylko z doœw., S³upsk, 663395231. 808813K03/A

PANIE do sprz¹tania, produkcji zatrudni FASADA S³upsk, tel. 695-611-007.

41213K03B

BLIŹNIAK – ¿aluzje, markizy, verticale, moskitiery. Stolarka aluminiowa. S³upsk, Leszczyñskiego 10D, tel. 59/84-17-900, 601-65-25-82 1277811K03/A

! ! ! ! ! ! ! Drewno kominkowe, opa³owe, S³upsk, tel. 517-907-028. 779813K03/A

! ! ! ! ! ! !Drewno S³upsk, 604-515-546

remonty ! ! ! ! Remonty solidnie, 530001581. 769213K03/A

! Cyklinowanie/BP, 692-944-672

BIN 60t sprzedam, tel. 605-729-409. 809713K03/A

796113K03/A

£AZIENKI A-Z, 798-618-871.

798813K03/A

DREWNO kominkowe, 601-437-205. 771913K03/A

DREWNO S³upsk, tel. 781-105-313. GARA¯E blaszane szybko tanio www.partnerstal.pl 798-710-329, 598-334-312.

795413K03/A

801013K03A.

439513K03/B

TAPETY natryskowe, malowanie, g³adzie, remonty A-Z, 796101623

DREWNO kominkowe 663-611-645

596013K03/A

wod.-kan.-c.o. HYDRAULIKA A-Z 24h, 798-618-871 439513K03/A

pozosta³e 64213K01/A

GARA¯E blaszane, bramy garazowe kojce dowóz, monta¿ gratis! Producent (58)3331228, 509038426, ww.robstal.pl 726813K03/A

LEMKEN Gruber 693-905-205

CZYSZCZENIE dywanów, 8438911 703513K03/A

zdrowie, uroda ALKOHOLOWE odtrucie 602468631 16413K03/A

791113K03/A

NAWOZY: NPK. MG.S AZOT 8%; FOSFOR 25%; POTAS 24%; SIARKA 9%; MAGNEZ 17%; WAPÑ 10%. BIG-BAG. CENA: 1750,-/t. Tel. kontaktowy: 500-669-621

PSYCHOLOG 601840525, S³upsk / okolice tak¿e wizyty domowe. 792613K03/A

R E K L A M A

810312K03C.

405313L01/A

793313K03/A

OFERTY matrymonialne 797253360

802513K03/C

OPIEKUJÊ siê chorymi 511706900

592213K03/B

800513K03/A

564413K03/A

824512K03/B

802513K03/A

MARIAN Opiekun kandydatem na Prezydenta S³upska z Chrzeœcijañskiej Obrony Polski

! ! Kominkowe, opa³owe 694295410

2-POKOJOWE S³upsk, 661-749-379

*E-KREDYT* *Tanie kredyty* Gotówka, Konsolidacja, Hioteczne, Firmowe, Chwilówka + Karty Tel. 598402272 kom. 510087022

CH£ODZIARKI, zamra¿arki, lady, klimatyzacja. S³upsk, 602-394-696.

558213K03/B

! ! ! 2-pokojowe S³upsk, 606-790-511. 794113K03/A

kredyty

MARIAN Opiekun – Chrzeœcijañska Obrona Polski prosi dla ubogich meble, pralki, lodówki, telewizory, odzie¿ i ¿ywnoœæ, 797-253-360.

797013K03/A

2-POK. 50m2, S³upsk, 509-903-736.

801613K03/A

! ! ! ! ! ! Naprawa RTV, LCD, plazmy. S³upsk, Z.Augusta 14, 59/843-04-65.

801413K03/A

805413K03/A

OGÓLNOBUDOWLANE, 607911802

ró¿ne

praca szukam ELEKTRONIK, automatyk, ksiêgowoœæ, programowanie C++, 505730103 808413K03/A

POSPORZ¥TAM, zaopiekujê siê starsz¹ osob¹, tel. 600-104-598. 803413K03/A

przewozy osobowe

SIATKI ogrodzeniowe ocynk PCV leœne druty s³upki monta¿, producent, transport, 59/84-716-42. 825212K03/A

SIATKI ul. Raszyñska, 59/842-87-55. 123713K03/A

WIELORAK, kultywatory, przyczepy sprzedam, tel. 506-675-133. 803813K03/A

WORKI foliowe, stretch, produkcja, sprzeda¿, 602-723-619. 15513K03/A

us³ugi

PRZEWÓZ osób (codziennie), Belgia– Niemcy– Holandia, 516-777-850, z drzwi pod drzwi – www.holtrans.pl

naprawy rtv,agd 17813K03/A

ZIEMIÊ orn¹ powy¿ej 20 ha kupiê, okolice S³upska, tel. 662-461-348.

REKLAMA

793413K03/A

nieruchomoœci sprzeda¿ 3 dzia³ki budowlane po 10 arów, 85 z³/m2 – Kobylnica, ul. M³yñska 4, tel. 699-976-015. 795613K03/A

BOX Manhatan, tel. 663-514-210. 800013K03/A 801213K03A

REKLAMA

5013K03A

502513K03A

532913K03A

164313K01AQ


teraz kino

czwartek, 28 listopada 2013 r.

17

POLECAMY

KINO d Płynące wieżowce

Animacja dla całej rodziny W Multikinie od piątku zobaczyć możemy Krainę lodu, zapierającą dech w piersiach komedię przygodową inspirowaną baśnią „Królowa śniegu“ Hansa Christiana Andersena. Anna, główna bohaterka filmu, wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. W poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoff, przed którym górskie szlaki nie kryją żadnych tajemnic i jego lojalny renifer Sven. Podczas misji ocalenia królestwa przyjaciele zmierzą się z surową pogodą, napotkają niebotyczne góry, tajemnicze trolle i zabawnego bałwana o imieniu Olaf. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Czesława Mozila. W postać jednego z bohaterów wcielił się również Marcin Jajkiewicz, widzom słupskiego Nowego Teatru znany z roli kapitana von Trappa w musicalu The Sound of Music.

FOT. FILMWEB.PL

Współczesna, uniwersalna historia o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości oraz akceptacji siebie i innych. Film o bardzo mocnym ładunku emocjonalnym. Porusza temat, który przełamuje tabu i budzi kontrowersje. Główny bohater – Kuba, to młody chłopak, który mieszka razem z matką i swoją dziewczyną, Sylwią. Z pozoru życie Kuby wydaje się jasne i poukładane. Mieszka z dziewczyną, którą kocha, studiuje na AWF-ie. Trenuje pływanie, jest jednym z najlepiej zapowiadających się zawodników i głównych faworytów do udziału w zbliżających się zawodach. Poza tym prowadzi normalne życie jak jego rówieśnicy. Na jednej z imprez poznaje Michała. Między chłopakami rodzi się silna emocjonalna więź. Kuba nieoczekiwanie odkrywa fascynację mężczyzną. Przerażony uczuciami, które się w nim budzą, nie potrafi odnaleźć się w nowej dla siebie sytuacji. Jego, wydawałoby się, stały i silny związek z Sylwią wyraźnie komplikuje się

DANIEL KLUSEK

Multikino: 2D: piątek-środa, godz. 10.30, 13, 15.30, 18; 3D: piątek-środa, godz. 9, 11.30, 14, 16.30, 19

Rejs: czwartek-sobota, godz. 18, niedziela, godz. 16 d Gdzie jest gwiazdka? Dawno, dawno temu jedyna córka władcy niewielkiego królestwa, Złotowłosa, wybrała się do lasu w poszukiwaniu Gwiazdy Bożego Narodzenia i słuch o niej zaginął. Królowa zmarła z żalu i tęsknoty za córką, a król przeklął Gwiazdę, sprawiając, że w jego królestwie nastały smutek i ciemność. Legenda jednak głosi, że Złotowłosa wciąż żyje i powróci do królestwa, gdy tylko król odnajdzie Gwiazdę i przywróci jej blask. Odtąd król szuka Gwiazdy w każde Boże Narodzenie, lecz na próżno. Tuż przed świętami ostatniej szansy do królestwa trafia 12-letnia Sonja, porwana przez bandę rozbójników. Dzielnej dziewczynce udaje się uciec od porywaczy, a przy okazji poznać smutną historię króla. Wzruszona jego losem i dobrocią, Sonja przysięga mu pomóc i wyrusza w długą, pełną przygód i niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu magicznej Gwiazdy...

Rejs: piątek-sobota, godz. 16, niedziela, godz. 14 d Wielki Liberace Prawdziwa historia wielkiej gwiazdy rozrywki XX wieku. Świat znał go jako Valentino Liberace –

adresy, telefony d Rejs, ul. 3 Maja 22, tel. (59) 84 35 434, e-mail: kinorejs@wp.pl, www.kinorejs.emcek.pl d Multikino, ul. Szczecińska 58, tel. (59) 714 06 10,, e-mail: slupsk@multikino.pl, www.multikino.pl

bajecznie bogatego, niewiarygodnie utalentowanego i kochanego przez publiczność celebrytę polskiego pochodzenia. Jego występy zawsze były wielkim wydarzeniem, a pełen przepychu styl stał się inspiracją m.in. dla Eltona Johna, Madonny czy Lady Gagi. Jednak jego prywatne życie odbiegało od wszystkiego, co wiedziały o nim miliony fanów.

Rejs: piątek-sobota, godz. 20, niedziela, środa, godz. 18 d Adwokat Cieszący się powszechnym szacunkiem prawnik ze wszystkich sił stara się wyplątać z narkotykowego biznesu, który miał być dla niego krótką przygodą.

Multikino: piątek-poniedziałek, środa, godz. 18.45 d Ani słowa więcej Opowieść o rozwiedzionej samotnej matce, Evie, która pracuje jako masażystka i powoli godzi się z tym, że jej córka niedługo wyjedzie do college’u. Pewnego dnia poznaje Alberta – uroczego, zabawnego faceta, który również cierpi na syndrom pustego gniazda. Eva zaprzyjaźnia się też z Marianne – klientką, która ma tylko jedną wadę: zbyt często narzeka na byłego męża. Któregoś dnia związek Evy i Alberta staje pod znakiem zapytania, gdy bohaterka poznaje prawdę o byłym Marianne...

Multikino: wtorek, godz. 20 d Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia Kontynuacja wydarzeń z pierwszej części fenomenalnych Igrzysk śmierci, które zawładnęły wyobraźnią publiczności na całym świecie. Do zjawiskowej obsady (młode gwiazdy Jennifer Lawrence, Josh

Hutcherson i Liam Hemsworth) dołącza zdobywca Oscara Philip Seymour Hoffman. Katniss i Peeta odbywają obowiązkowe Tournee Zwycięzców, kiedy dowiadują się o fali zamieszek, do których przyczynił się ich zuchwały czyn. W tle trwają przygotowania do rocznicowych, 75. Głodowych Igrzysk, które przyniosą zaskakujący obrót spraw... Bo Kapitol jest zły. I Kapitol pragnie zemsty! Wkrótce okaże się, że zwycięska para stanie przed kolejnym wyzwaniem.

Multikino: piątek, godz. 9.10, 12.15, 15.20, 18.30, 20.30, 21.45, sobota-środa, godz. godz. 9.10, 12.15, 15.20, 17.30, 18.30, 20.30, 21.45 d Kapitan Phillips Historia uprowadzenia w 2009 roku przez somalijskich piratów kapitana Richarda Philipsa, który dowodził transportowcem MV Maersk Alabama. Kapitan, oddał się w ręce piratów w zamian za gwarancję bezpieczeństwa dla załogi. Został odbity przez oddziały amerykańskie kilka dni później. To pierwszy od 1815 roku przypadek, kiedy to amerykański statek został porwany przez piratów.

Multikino: piątek, godz. 13.15, 21.30, sobota-niedziela, godz. 21.30, poniedziałek, godz. 13, 21.30, wtorek, godz. 13, środa, godz. 12, 21.30 d Last Vegas Billy, Paddy, Archie i Sam dosyć szybko zdają sobie sprawę z tego, że dekady imprezowego uśpienia mocno zmodyfikowały reguły gry: Miasto Grzechu stało się zupełnie innym miejscem, a różnego rodzaju rywalizacje mocno nadwątliły ich przyjaźń. Jednak nie mają zamiaru dawać za wygraną. Być może ich czasy już przeminęły, a największe

show robi obecnie Cirque du Soleil, lecz czwórka mężczyzn sprawi, że Las Vegas padnie do ich stóp!

Multikino: piątek-środa, godz. 19.30, 22

ster i poświęci wszystko, by ratować nas wszystkich.

Multikino: piątek, godz. 18.15, sobota-środa, godz. 14.45 d Wyścig

d Mój biegun Prawdziwa historia Jaśka Meli, najmłodszego w historii zdobywcy dwóch biegunów, a zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała takiego wyczynu. Zanim jednak do tego doszło, jego rodzina musiała poradzić sobie z serią tragicznych wydarzeń. Śmierć młodszego syna, a po kilku latach – ciężki wypadek nastoletniego Jaśka. To historia, w której rodzina odnajduje na nowo wiarę i miłość. Historia chłopca, który walcząc o powrót do normalnego życia, odnajduje w sobie siłę charakteru obcą niejednemu dorosłemu. To przepiękna opowieść o ludziach, którzy trwają razem pomimo tragedii i uczą się bolesne wydarzenia przekuwać w zwycięstwo.

Multikino: piątek, godz. 17.20, poniedziałek-wtorek, godz. 10.45, środa, godz. 9.45 d Thor: Mroczny świat Kontynuacja fabularnych przygód Thora, jednego z bogów mitologii nordyckiej, który staje do walki o ocalenie Ziemi i pozostałych Ośmiu Królestw przed tajemniczym wrogiem starszym niż sam wszechświat. Po wydarzeniach z filmów Thor i Avengers, Thor próbuje zaprowadzić porządek w kosmosie, ale starożytna rasa, dowodzona przez mściwego Malekitha powraca, by zepchnąć wszechświat w ciemność. Stając do walki z wrogiem, którego nie może pokonać nawet Asgard pod wodzą Odyna, superbohater musi udać się na niebezpieczną wyprawę, podczas której ponownie zjednoczy siły z Jane Fo-

Nie było kobiety, która była w stanie im się oprzeć. Napędzani adrenaliną. Żyjący na wysokich obrotach. Dwaj najlepsi kierowcy Formuły 1 pokażą, ile trzeba mieć odwagi, żeby zasłużyć sobie na miano prawdziwej legendy. Przekonani, że śmierć zdarza się innym, przekroczą wszelkie granice. Prawdziwa, wciskająca w fotel historia Nikiego Laudy i Jamesa Hunta, to najbardziej oczekiwany film roku. Przystojny playboy James Hunt i błyskotliwy Niki Lauda to dwaj najwięksi rywale. W życiu osobistym i na torze spychają się poza granice wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Silniejsza od strachu jest tylko żądza wygranej.

Multikino: piątek, godz. 21, sobota-środa, godz. 16, 20.40 d Największy z cudów Porywająca, pełnometrażowa, animowana opowieść z aniołami i demonami w tle. Skupia się na życiu trzech bohaterów znajdujących się w tarapatach. Ich losy krzyżują się, kiedy wiedzeni przez tajemnicze istoty udają się do kościoła, nie zdając sobie sprawy, że to już na zawsze całkowicie odmieni ich życie. Z pomocą aniołów staną się świadkami prawdziwego cudu. Znajdą się w samym środku walki dobra ze złem.

Multikino: piątek-środa, godz. 9 d Ratujmy Mikołaja Elf Bernard marzy, aby trafić do elitarnej grupy naukowców pracujących w tajnym laboratorium świ-

ętego Mikołaja. Jednak, za sprawą niefortunnego wynalazku, poczciwy pechowiec niechcący ujawnia lokalizację siedziby Mikołaja chciwemu miliarderowi. Złoczyńca pragnie ukraść sekrety Mikołaja i wejść w posiadanie magicznej Kuli Czasu, która umożliwia wręczenie prezentów dzieciom na całym świecie w zaledwie jedną noc. Jedynym sposobem na powstrzymanie zła, naprawienie szkód, uratowanie Mikołaja i świąt Bożego Narodzenia jest ratunkowa misja w czasie, która wywołuje całą masę zabawnych komplikacji. W pełnej przygód podróży Bernardowi towarzyszy wesoły renifer-łakomczuch z latającego zastępu świętego Mikołaja.

Multikino: 2D: piątek, godz. 11, 15.15, 16.30, sobotaśroda, godz. 11, 15.15; 3D: piątek, godz. 13.10, sobota-niedziela, godz. 13.10, 17.20 d Rysiek Lwie Serce Rysiek od dziecka pragnie być rycerzem, ale w jego królestwie męstwo i honor zostały zastąpione przez bezduszne prawo, na którego straży stoi ojciec chłopca – doradca królowej. Rysiek też ma zostać prawnikiem, ale w dniu swego wyjazdu do prawniczej szkoły ucieka z domu i wyrusza na pełną niezwykłych przygód wyprawę w poszukiwaniu tajemniczego zamku, magicznego miecza i źródła odwagi niezbędnej, by stać się rycerzem. Wkrótce udowodni światu, że wszystkie Ryśki to fajne wojaki, zwłaszcza gdy mają u boku zawadiackie gadziny jak krokodyl Gustaw z kompleksem smoka.

Multikino: 2D: piątek, godz. 11, sobota-niedziela, godz. 9, 11.20, 13.40, poniedziałekśroda, godz. 12.30; 3D: poniedziałek-środa, godz. 10.10 (DMK)


teraz zaproszenia

18 zaproszenia

Kiedy: 30 listopada, godz. 11 Gdzie: teatr lalki Tęcza, ul. Waryńskiego 2 Pan Kotowski opowiada o przygodzie Kota z sąsiadem – psem Haukowskim i mieszkającą w parku lisicą, panią Emilią. Bilety kosztują 16 i 13 zł

4Muzyczny weekend w Kellerze

Kiedy: 29-30 listopada, godz. 21 Gdzie: pub Keller, ul. Murarska 6 W piątek w Kellerze podczas muzycznej imprezy zagrają DJ Mush i MC Bonzay. Pobawić się będzie można przy czarnych rytmach, dancehallu, reggae, house i disco. Natomiast w sobotę o dobrą zabawę przy wróżbach i laniu wosku zadbają Nathan Pole i O.G.rubszy. Wstęp do godz. 22 kosztują 5 zł, po godz. 22 – 10 zł.

4Musicalowa zabawa

polecamy

można w niedzielę w Nowym Teatrze. To historia pisarza noblisty Abla Znorko, zaszytego w swojej samotni na wyspie pod kołem podbiegunowym, który właśnie wydał swoją nową książkę. Przyjeżdża do niego Eric Arsen, podający się za dziennikarza jednej z prowincjonalnych gazet. Chce dowiedzieć się, dlaczego ostatnie dzieło pisarza, znanego dotąd z rozpraw filozoficznych, jest tak inne – osobiste i namiętne. Bilety kosztują 30 i 25 zł.

4Zaczarowany Kosmos

Kiedy: sobota, godz. 21 Gdzie: ul. Filmowa 1 Na Hokus Pokus Party będzie się można wybrać do Kosmosu w sobotę. O dobrą zabawę zadbają didżeje: Luke LJ, Mikry P, Pump Boy i Meff’ mc. Wstęp 10 zł.

Karolina Cicha i Spółka

4Zagraj

w Motorze

Kiedy: 30 listopada, godz. 19 Gdzie: restauracja et Cetera, ul. Kaszubska 18 Podczas sobotniej imprezy andrzejkowej w restauracji et Cetera będzie można usłyszeć musicalowe hity. Zaśpiewa Maja Pobłocka, której towarzyszyć będzie Trio Kameralne Arte. W programie utwory z takich musicali, jak m.in.: Elita, Skrzypek na dachu, Upiór w operze i in. Bilety w cenie 25 zł.

Kiedy: 30 listopada, godz. 20 Gdzie: Motor Rock Pub, ul. Anny Łajming 3 W sobotę w Motor Rock Pubie będzie mógł zagrać każdy chętny. Swój udział w przeglądzie kapel zapowiedziały już: Grupa 21, Jabba i Resurrection. Inne zespoły mogą się jeszcze zgłaszać w pubie. Wstęp wolny.

4Paradise

o miłości

Kiedy: 1 grudnia, godz. 18 Gdzie: mała scena Nowego Teatru, ul. Jana Pawła II 3 Wariacje enigmatyczne zobaczyć będzie

W piątek w sali filharmonii w ramach Etnosceny zagrają dwa zespoły: Acoustic Acrobats oraz Karolina Cicha i Spółka. Artyści tworzący Acoustic Acrobats grają muzykę etniczną z różnych stron świata. Grupa prezentuje muzykę z pogranicza folku, etno i jazzu, ambitną i wyjątkową, czarując słuchacza dźwiękami akordeonu, klarnetu i saxonetu. Podczas koncertu usłyszymy głównie utwory z premierowego albumu grupy, Live. Kolejnym gościem piątkowej Etnosceny będzie Karolina Cicha i Spółka. Ten projekt oparty jest o oryginalny styl wokalistki, jej osobowość, charyzmę oraz doświadczenie w ekspresji muzycznej, zdobyte w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice. Do przygotowania koncertu Karolina Cicha zaprosiła Barta Pałygę – multiinstrumentalistę specjalizującego się w instrumentach etnicznych z całego świata. Na koncercie usłyszymy piosenki w językach: ukraińskim, litewskim, rosyjskim, romskim, białoruskim, w jidysz, po polsku, tatarsku i w esperanto. Początek koncertu w piątek o godz. 19. Bilety w cenie 30 i 25 zł. DANIEL KLUSEK

polecamy

Małżeński rajd ze śmiechem

się bawi

4Męska rozmowa

Etnoscena w dwóch odsłonach

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

4Przygody zwierząt

Kiedy: 30 listopada, godz. 21 Gdzie: ul. Kniaziewicza 10 Klub Paradise organizuje w sobotę zabawę andrzejkową. Zagrają: DJ Rapsi, DJ Crazen, Pump Boy DJ i Fanboy DJ. Będą też konkursy i wróżby. Wstęp do godz. 22 kosztuje 10 zł, potem 15 zł.

Znakomitą komedię Małżeński rajd Dakar, w której grają Katarzyna Pakosińska i Mirosław Zbrojewicz, zobaczyć będzie można w poniedziałek w sali filharmonii Sinfonia Baltica. Katarzyna Pakosińska przez wielu kojarzona jest z udziału w Kabarecie Moralnego Niepokoju, natomiast Mirosława Zbrojewicza mogliśmy zobaczyć w wielu filmach i serialach sensacyjnych i komediowych. Wcielą się oni w postaci Jolki i Fryderyka, typowego małżeństwa z długoletnim stażem, dwójką dzieci i nowym domem w trakcie budowy. Jak większość typowych małżeństw, mają swoje problemy: z seksem, wychowaniem potomstwa, wykończeniem łazienki i teściową. Spektakl można obejrzeć już 2 grudnia o godz. 18. Bilety w cenie 80 i 65 zł można kupić w biurze ogłoszeń „Głosu Pomorza“ przy ul. Henryka Pobożnego 19 w Słupsku w godz. 8-16. Informacje pod numerem tel. 59 848 81 03. (DMK)

wystawy

4Podpatrzone na

4Kiedyś to była

Kiedy: do 18 grudnia Gdzie: deptak przy ul. Wojska Polskiego Na ulicy Wojska Polskiego zobaczyć można plenerową wystawę fotografii pt. Podpatrujemy. Ekspozycja to podsumowanie projektu o tym samym tytule, które przez ostatnie tygodnie odbywał się w Słupsku. W ramach projektu młodzież zamieszkała przy ulicach objętych programem rewitalizacji miasta, miała okazję poznać tajniki fotografii.

Kiedy: do 5 stycznia Gdzie: Herbaciarnia w Spichlerzu Richtera Kilkadziesiąt fotografii z lat 50., 60. i późniejszych oglądać można na najnowszej wystawie w Spichlerzu Richtera Edukacja na starej fotografii. Punktem wspólnym wszystkich zdjęć jest szkoła, a szerzej – edukacja. Wstęp jest wolny.

ulicy

4Armia w gablotach Kiedy: do końca stycznia Gdzie: Bałtyckie Centrum Kultury w Ustce, ul. Kosynierów 21 Aż 10 tysięcy figurek żołnierzy z kolekcji Włodzimierza Petrykowskiego zobaczyć można w usteckim Bałtyckim Centrum Kultury. Kolekcjoner pokazuje zbiory, które gromadził przez 20 lat. Figurki prezentują żołnierzy z różnych czasów, biorących udział w najważniejszych i największych bitwach w historii świata. Wstęp jest wolny.

czwartek, 28 listopada 2013 r.

szkoła

4Między tradycją a nowoczesnością

Kiedy: do 1 grudnia Gdzie: Muzeum Pomorza Środkowego, ul. Dominikańska 5 Wystawę prac Moniki-Marii Dotzer Sztuka między tradycją a nowoczesnością oglądać można w Muzeum Pomorza Środkowego. Wystawa obejmuje ponad 120 prac artystki, urodzonej w 1940 r. w Słupsku i mieszkającej obecnie w Kilonii-Kronshagen. Twórczość Moniki-Marii Dotzer jest bardzo różnorodna i obejmuje dzieła z tradycyjnych dziedzin sztuki jak malarstwo, grafika, rzeźba, instalacje i inne.

weekend na sportowo

4Oko na młodych

4Koszykówka

Kiedy: do 30 listopada Gdzie: Galeria kameralna i Baszta Czarownic w Słupsku, Centrum Aktywności Twórczej w Ustce Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7 jest już siódmą edycją projektu realizowanego od 2001 roku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku. Założeniem festiwalu jest promocja młodych, poszukujących artystów, którym chcemy dać możliwość konfrontacji z innymi artystami, krytykami sztuki oraz szeroką publicznością. Prace 23 autorów prezentowane są w Galerii Kameralnej i Baszcie Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Wstęp wolny.

Koszykarze Energi Czarnych Słupsk w niedzielę rozegrają ósme spotkanie w Tauron Basket Lidze. Zmierzą się w hali Gryfia przy ul. Szczecińskiej z Treflem Sopot, drużyną, z którą słupski zespół dwukrotnie niedawno wygrywał w zmaganiach Intermarche Basket Cup. Mecz odbędzie się w hali Gryfia przy ul. Szczecińskiej. Początek w niedzielę, 1 grudnia, o godz. 20.

4Był taki Słupsk

4Lekkoatletyka Akcja ogólnopolska Biegam, bo lubię. Sobota, zajęcia z Tomaszem Czubakiem w godzinach od 9.30 do 10.30 na stadionie 650-lecia przy ul. Madalińskiego w Słupsku.

4Brydż d XXXI Grand Prix Ustki w brydżu sportowym.

Kiedy: do końca roku Gdzie: sala wystawowa OT Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a Fotografie przedstawiające Słupsk w latach 70. i 80. ubiegłego wieku zobaczyć można na wystawie w Ośrodku Teatralnym Rondo. Autorem zdjęć jest Czesław Cekała. Wstęp wolny. (DMK)

Wtorek, 2 grudnia, godz. 17. Klub Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce-Lędowie. d Turniej o puchar starosty słupskiego. Czwartek, 28 listopada. Sala w hotelu Słupsk przy ul. Poznańskiej 11. Godz. 17.

Koszykówka Liga juniorów województwa pomorskiego. Sobota, 30 listopada. Czarni PGK Słupsk – Młode Lwy II Gdańsk,

godz. 10 hala Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża przy ul. Niedziałkowskiego. Halowa piłka nożna d Słupska Liga Biznesu. Czwartek, 28 grudnia, godz. 19.40 Burza Kebab House Mundurowi-Amper, godz. 20.40 Ośrodek S-R-Belgotex Poland. Piątek, 29 listopada: godz.19.30 Bliźniak– Moto-Bajer, godz. 20.30 Agata Meble-Prywaciarze. Niedziela, 1 grudnia: godz. 16.15 Turas-FC Stolko, godz. 17.15 Media MarktSłupsk-Piątka, godz. 18.15 Old Boys Gryf SłupskFimal, godz. 19.15 Aktywna Fabryka-Terma-KMT. d Kobylnica Futsal Liga. Hala sportowa w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Głównej w Kobylnicy. 1 grudnia, niedziela. Godz. 10 Aktywna Fabryka-Transport Spedycja, godz. 10:50 Hasan Kebab-Old YoungTemida, godz. 11.40 Mundurowi Plus-Castorama, godz. 12:30 Bar Pod Dzikiem-Gold Cash Lombardia, godz. 13:20 Old Boys-Adamski Team – Wybrzeże Objazda, godz. 14.10 SMS I-Agata Meble, godz. 15 SMS II – Panorama.

4Siatkówka d III liga. SPS Epigon Kobylnica – Stoczniowiec Gdańsk. Czwartek, 28 listopada, godz. 19 Hala Sportowa Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Głównej w Kobylnicy. d Kobylnica Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej. Sobota, 30 listopada. Hala sportowa Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Głównej w Kobylnicy. Początek o godz. 9.30. Grają zespoły All Stars, Bez nazwy, SPS ZSS Kobylnica, Siatkarz Ustka, AZS Korzybie, Smoki, Mecenas. (RES)


teraz z przymrużeniem oka

5. Parlament Ukrainy większością głosów partii rządzącej wstrzymał przygotowania do zawarcia porozumienia w sprawie stowarzyszenia z UE, uzasadniając swoją decyzję koniecznością rozwoju stosunków gospodarczych z Rosją i Wspólnotą Niepodległych Państw. Mniejszość ukraińska zamieszkująca w Polsce i angażująca się w ostatnim czasie w zbieranie podpisów popierających zbliżenie swojej ojczyzny z UE, dostała z dawnego kraju prztyczka w nos. 4. Serwis internetowy Google Maps zamieni jedną ze swoich map San Francisco, ponieważ widać na niej wyraźnie zwłoki nastolatka, zabitego w 2009 roku. Z żądaniem zmiany wystąpił ojciec ofiary, który wyraził niezadowolenie z powodu demonstracji zwłok syna, leżących wówcza w pobliżu torów kolejowych i otoczone przez policjantów. Zmiana ma nastąpić w ciągu 8 dni, i zgodnie z oświadczeniem serwisu będzie, z uwagi na okoliczności, wyjątkowa. 3. Władze Korei Południowej poinformowały, że w tym roku wysłały do Korei Północnej pomoc humanitarną wartą 16 milionów dolarów. To o ponad jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku. Władze Korei Północnej na rozkaz przywódcy Kima Dzong Una nasiliły w tym czasie propagandę przeciwko władzom sąsiedniej Republiki Korei z prezydent Park Geun-hye na czele. Nie miały jak się odwdzięczyć, to zrobiły to, co potrafią najlepiej. 2. Nowy minister sportu Andrzej Biernat, który zastąpił na tym stanowisku odwołaną w ramach rekonstrukcji rządu Joannę Muchę, nie umiał odpowiedzieć na pytanie dziennikarza telewizji TVN, jak się nazywa prezes MKOl (od 13 września tego roku jest nim Niemiec, Thomas Bach). Biernat, który nie szczędził gorzkich słów swojej poprzedniczce, gdy ta zaliczała podobne wpadki wizerunkowe, wpadł we własne sidła. No cóż, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. 1. Trwa jeszcze badana przez prokuraturę sprawa nie wpisania przez ministra Sławomira Nowaka do rejestru korzyści zegarka o wartości 17 tys. zł. a już pojawiła się kolejna „perełka“. CBA ujawniło na koncie Adama Hofmana 100 tys. zł niewiadomego pochodzenia. Suma nie została ujęta w oświadczeniu majątkowym posła. W starożytnych Atenach filozof Diogenes chodził w dzień z zapaloną latarnią po ulicach i mówił, że szuka człowieka. Czy gdyby żył dzisiaj, szukałby uczciwego polityka? HENRYK SOBOLEWSKI

narodu słupskiego

działalności partii posła Biedronia, przebąkują, że już tylko cud mógłby nas uratować. PIRANIA

Do boju o dusze wyborców ruszyło kolejne ugrupowanie. Tym razem zaatakował Robert Biedroń, dość egzotyczny poseł Twojego Ruchu. Jak szumnie zapowiada poseł Biedroń, on i jego współpracownicy na wiosnę rozprawią się ze słupską biedą i bezrobociem. Rozliczą też kwestię akwaparku. Zbawi poseł Biedroń również średnich i małych przedsiębiorców, którzy skarżą się na swój zły los. Na ostateczne rozwiązanie naszych problemów przyjdzie nam niestety jeszcze trochę poczekać. Nie mamy także pewności, czy nie skończy się na wielkich słowach i przelewaniu z pustego w próżne. No chyba, że poseł Biedroń ma asa w rękawie. Nasze złośliwe ptaszki, bacząc na dotychczasowe rezultaty

4Sabina kontra

amerykański sprzedawca

Sabina Soboń, konsultant programowy Teatru Lalki Tęcza miała okazję do zwiedzania Stanów Zjednoczonych, w których gościnnie wystąpił słupski teatr. Jakież było zdziwienie naszej sympatycznej konsultantki, gdy podczas zakupów sprzedawca poprosił ją o dowód osobisty. Ale, ja mam już trzydzieści lat – odparła skonfundowana Sabina. Równie niewzruszony amerykański sprzedawca skwitował – każdy tak mówi... PIRANIA

Bez papierka ani rusz każdej strony można usłyszeć propagandę sukcesu – ułatwiamy, usprawniamy, z nami szybciej, wygodniej. Podobno gdzieś tam funkcjonuje mityczne jedno okienko, w którym za jednym zamachem załatwimy wszystkie sprawy. Gdy jednak przychodzi, co do czego, okazuje się, chyba nie ma drugiego takiego kraju w galaktyce, w którym do tego stopnia niepodzielnie panowałaby papierkologia stosowana. Dodajmy do tego zmaganie się z wyraźną niechęcią urzędników i specjalistów wszelakiej maści do ułatwiania petentowi żywota. Chcąc zrobić remont, nie żadną tam wielką budowę, ot, taki tam zwykły remont, musimy uzbroić się w cierpliwość i tony tabletek od bólu głowy. Drogę przez mękę mamy zagwarantowaną. Codziennie zgrzytam zębami i klnę w duchu w żywy kamień – no zachciało się babie głupiej poprawiania warunków życiowych. Trzeba było siedzieć cicho jak mysz pod miotłą, a nie za remonty się brać. Zanim zatrudniona przeze mnie ekipa zabierze się za działanie, muszę przygotować milion pięćset podań, wniosków, poczekać na odpowiedzi i w odpowiedzi na odpowiedzi uzyskać zgody, pozwolenia i błogosławieństwa. Czas operacyjny na przejście papierowej drogi to minimum półtora miesiąca. Oczywiście przy naprawdę prostym remoncie. To jednak nic. Rozumiem, siła wyższa – na uchwały i ustawy nie ma rady. Kolejną kwestią jest kontakt z pracownikami, którzy teoretycznie powinni posiadać szczegółową wiedzę. I tu mój kolejny zawód. Pomoc zagubionemu lokatorowi odbywa się na zasadzie – nikt nic nie wie, ten wie trochę, inny cokolwiek, kolejny ciut. Jednym słowem czeski film. A ty radź sobie sam. Nic więc dziwnego, że zamiast dumać nad kolorem ścian, wybierać kafelki i panele, coraz częściej studiuję budowę bomby. KATARZYNA SOWIŃSKA

Z

Na kiermaszu świątecznym królują choinki. Jest też pewna, aczkolwiek niezbyt bogata oferta ozdób choinkowych. Wśród nich szczególną uwagę zwraca produkt o nazwie „bąbki“. To na pewno jakaś nowość. Szkoda tylko, że oferent nie zamieszcza zdjęcia. To błąd, który może spowodować, że „bąbki“ będą się sprzedawały gorzej niż bombki. (HS)

szpila

micha³ki

Targi o Morze Kaspijskie

Proces o morską falę

W Moskwie odbywa się kolejne posiedzenie grupy roboczej określającej status Morza Kaspijskiego. To największe wewnętrzne morze kuli ziemskiej pięć przybrzeżnych krajów – Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Turkmenistan i Iran – próbuje podzielić już od blisko 20 lat. Bezskutecznie. Pomysły na to, jak dokonać podziału, zmieniały sie wielokrotnie a teraz, zdaniem ekspertów, wszystko utknęło z powodu uporu Iranu, który żąda, żeby Morze Kaspijskie podzielić na równe kawałki, aby każdemu przypadło po 20 procent szelfu i masy wodnej. Gra idzie o wysoką stawkę, bo to obszar bogaty w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Do czasu rozpadu ZSRR status Morza Kaspijskiego regulowały radziecko-irańskie umowy z roku 1921 i 1940, które już nie obowiązują. Wszystko wskazuje na to, że problem nie zostanie rozwiązany w najbliższej przyszłości.

Przed sądem w portugalskim mieście Viana do Castelo ruszył proces surferów wzajemnie oskarżających się o kradzież fali i spowodowanie kolizji na morzu. Na pierwszej rozprawie przed sądem pojawiło się kilkudziesięciu pasjonatów surfingu, w większości świadków zderzenia surferów, do którego doszło 24 listopada ub.r. przy plaży Cabedelo. Uczestnikami rozprawy są prezes lokalnego klubu surfingowego Joao Zamith oraz jeden z najbardziej utytułowanych zawodników regionu Ricardo Forte. Wzajemnie oskarżają się oni o kradzież fali morskiej i doprowadzenie do zderzenia na deskach, w którym odnieśli obrażenia. Jak zeznał przedstawiciel Portugalskiej Federacji Surfingu, to dziwny i zarazem bardzo rzadki przypadek, a w ostatnich latach były tylko dwa podobne i były rozstrzygane w łonie PFS, bez angażowania wymiaru sprawiedliwości. (HS)

Cywilizacyjne zapóźnienie

Jak to jest możliwe, że w tak wielu placówkach, w których bywa sporo matek z małymi dziećmi brakuje przewijaków. Przedmiot to nieskomplikowany, a jednak okazuje się, stał się mrocznym przedmiotem pożądania. Weźmy chociażby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie każdego dnia bywa mnóstwo mam z maluchami. Gdzie berbecia przewinąć? Oto jest pytanie? Do wyboru jest wąska ławka lub ewolucje, trzymając dziecko na kolanach. Za to niedopatrzenie MOPR zasłużył na szpilę. PIRANIA

FOT. MARCIN KAMIŃSKI

Œmiesz¹, choæ czasem to, niestety, œmiech przez ³zy. Bywaj¹ te¿ ¿enuj¹ce lub przera¿aj¹ce. Oto bardzo subiektywna lista g³upot, wpadek i œmiesznostek minionego tygodnia.

4Robert zbawca

komentarzyk

KLAPS

... czyli rewelacje tygodnia

zezem

foto

hyde park...

19

FOT. ARCHIWUM

czwartek, 28 listopada 2013 r.


teraz reklama

  !"#$%$"$"&'()*+*,$-./*0*++1.*(++($223 $4$ !"#$%$"$"&'()*+*,$-./*0*++1.*(++($223 $4$

20

czwartek, 28 listopada 2013 r.

           

/ /.0 .0

 !"#$%$#!$&'((   )*+,-. )*+,-.             

!" %&   !" #!$

!" #!$ !" %&  % '

     % '  & ()! & ()!

: :

; '(*(99+< 288 ;'(*(99+< 288 !%9' !%9'

-.'++5677&8&8&8$+9$' -.'++5677&8&8&8$+9$'

288913K03AC

Teraz Słupsk 28.11.2013  
Teraz Słupsk 28.11.2013  
Advertisement