Page 1

Tera Stock Brokers Yurtdışı Vadeli İşlemler

Eylül 2009 Hazırlayan: Salim KASAP


Özet Türkiye finansal piyasalarında, aracı kuruluşların müşterilerine önerebileceği enstrüman sayısı sınırlı: Hisse senetleri, Bono veya USD yatırımı. Hisse senedi piyasamız yurtdışı piyasalar göre daha az sayıda enstrüman içeriyor. Bono faizleri çok geriledi, USD ise neredeyse hareketsiz. Yatırımcılar volatil marketlerde daha fazla alım satım ve kar fırsatı yakalayabilirler. Piyasada alınıp satılan ürünlerin tamamı aynı anda hareket etmiyor, enstrüman çeşidi ve sayısı arttıkça alım satım fırsatları ortaya çıkabilir. Yurtdışı piyasalar genelde oldukça likittir. Türev piyasalar olarak da adlandırılan vadeli işlemler ve opsiyon işlemleri hacimleri düzenli olarak artmaktadır. Tera Brokers, MF Global aracılığı ile müşterilerine yurtdışı türev piyasalar erişim imkanı sağlamaktadır. İşlemler Matriks ile birlikte geliştirilen arayüz vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.

2


İçindekiler I. Türev Ürün Özellikleri Tanım Spot ile farklılık Opsiyonlar ve Vadeli İşlemler Farkları II.Piyasa /Müşteriler Yeni Ürünlere Hazır mı? III.Aracı Kurum Özet İş Akışı IV.Matriks TP - Platform V.Örnekler ve Teminatlar

3


I. Türev Ürün Özellikleri


TÜREV ÜRÜNLER VE PİYASA Eski

İMKB

ARACI KURUMLAR

VOB ALIM SATIMA ARACILIK

ENDEKS 30 KONTRATLARI

VOB

MÜŞTERİ

İMKB

Yeni TÜREV KONTRATLAR

HİSSE SENETLERİ VE VARANTLAR

OPSİYON KONTRATLARI

ALIM SATIMA ARACILIK

HİSSE SENETLERİ VE BONO

TEZGAH ÜSTÜ PİYASALAR OPSİYONLAR CDS KONTRATLARI FX İŞLEMLERİ EUROBOND YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER


Opsiyon Müşterisi Kar Potansiyeli Fiyat Alıcısıdır

Opsiyon Müşterisi

Opsiyon Risklerini VOB / Hisse Senetlerinde Yönetmesi Gerekir Müşteriye Ürün Tasarlamak Olanaklıdır


FX Müşterisi Kar Potansiyeli Fiyat Alıcısıdır

FX Müşterisi

Likit Piyasada Çok Fazla İşlem Yapılabilir

Risklerin Yönetilmesi Nispeten Kolaydır

Verimlilik


VADELİ KONTRAT Vadeli Kontratlar organize borsalarda işlem gören standartlaştırılmış sözleşmelerdir.

COMEX Altın Aralık Vadeli Kontrat EURUSD Aralık Vadeli Kontrat...

Futures Vadeli (Forward) Farkları

Vadeli (Futures) Kontrat Borsada işlem görür. Standartlaştırılmış sözleşme Belirli vade ayları Günlük değerleme ve takas Vade sonunda nakdi uzlaşma

Alivre (Forward) Sözleşme Tezgahüstü piyasalarda işlem görür. İsteğe göre düzenlenmiş sözleşme Tarafların belirlediği vade Vade sonu takas Vade sonunda sözleşme konusu varlıklar el değiştirir.


UzunKONTRAT VK Kısa VK VADELİ Kar Zarar

Kar 60 50 40

KISA POZİSYON KAR BÖLGESİ SPOT < POZİSYON MALİYETİ

30 20 10

UZUN POZİSYON KAR BÖLGESİ SPOT > POZİSYON MALİYETİ Spot

0 -10

KISA POZİSYON ZARAR BÖLGESİ SPOT > POZİSYON MALİYETİ

UZUN POZİSYON ZARAR BÖLGESİ SPOT < POZİSYON MALİYETİ

-20 -30

MALİYET=100

-40 -50 -60 20

45

70

95

120

145

170


II. Piyasa Yeni Ürünlere Hazır mı?


Piyasa Yeni Ürünlere Hazır mı? Aracı Kurumlar

VOB ve İMKB •

• •

VOB, 2009 sonu 2010 başında hisse kontratlarını ve opsiyonları işleme açmayı planlıyor. İMKB, Varantların işleme alınması için çalışmalar yürütüyor. SPK, türev ürünlerin çeşitlenmesi ve daha çok işlem görmesi için yasal altyapıyı yeniliyor.Aracı Kurumlar türev işlemler yaparken çok fazla bilgili değilPersonel eğitim ihtiyacı mevcutTürev ürünlerde riskleri bilmeden yapılacak işlemler müşteriyi kaybettirirAracı kurumların risk yönetim sistemleri yeni nesil ürünlere hazır değilYeni ürünlerde kar potansiyeli çok yüksek

Hedef Tera

Brokers’ın bilgi birikimi ve teknolojik altyapısını kullarak karlı işlemler yapmak


III. Tera Brokers Özet İş Akışı


Tera Brokers Türev Ürünler Özet İş Akışı Hisse senetleri üzerine yazılan Yurtiçi Bankalar vanilya ve egzotik opsiyonlar Yurtdışı Bankalar Endeksi üzerine yazılan vanilya ve egzotik opsiyonlar 

Yabancı Para Alım satımıCDS ve CDS TürevleriKredi Riski üzerine yapılan işlemlerBankalar, büyük fonlar, yurtdışı kuruluşlar

Risk YönetimiPiyasa Risklerinin Yönetilmesi, DanışmanlıkPortföy Yönetim Şirketleri, yurtiçi ve yurtdışı yatırım bankaları

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanabilecek stratejiler Piyasada değişik görüşlere hitap edebilecek fonlar 

Yurtdışı bankalar Kısmen yurtiçi portföy yönetim şirketleri 

Dahili

Tera Stock Brokers

Harici

Yeni Nesil Ürünler TasarımıKarşı Kurum (MF Global, Bankalar) Rekabetçi Fiyatlar

Yurtdışı Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtiçi Diğer

FX İşlemleri

Müşteriye Özel Ürün ve Fon Tasarımı, Çözümler

Tera Stock Brokers Fonksiyonları

Fon ve Bilgi Akışı

Hisse Opsiyonları

Katılımcılar

Tanım

Müşteri Memnuniyeti

Tipik Enstrümanlar

Müşteriler


IV. Matriks TP - Platform


Matriks TP – Türkçe Alım Satım Platformu Avantajlar •

Matriks, piyasada yaygın olarak kullanılmaktadır.

• •

Matriks TP ve Matriks kullanıcı arayüzü birbirine çok benzer Kullanım kolaylığı

Yabancı dil bariyerinin ortadan kalkması

Derinlik bilgisi

24 Saat işlem imkanı

TERA Menkul Kıymetler 

Muhasebe ve Risk yönetimi Tera Menkul muhasebe sistemi içerisinde yapılmaktadır.Müşteri, Türkçe ekstre ile pozisyonlarını rahatlıkla takip edebilir.İşlemler yabancı bir aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan Tera tarafından gerçekleştirilmektedir.Faaliyetlerimiz SPK tarafından denetlenmektedir.Eğitimli personel


Matriks TP – Ekranlar Satış Kademeleri Derinlikli Alım Satım Ekranı

Alış Kademeleri

Đlgili kademeye sürükle bırak yöntemi ile emir girilebilir

Otomatik Miktar Giriş Tuşları


Matriks TP – Alım Satım Emir Girişi Alış Emir Ekranı

Satış Emir Ekranı

Alış Satış Fiyatları

Miktar

Đşlem Fiyatı


Matriks TP – Piyasa İzleme


V. Ă&#x2013;rnekler


E mini S&P Kontratı Kontrat Değeri : Kontrat Büyüklüğü (50$) x Endeksin Değeri (950) Her bir kontratta 50 * 1140= 57000 $ değerinde pozisyon alınır.

Fiyat adımları (Tik) 1140,25 – 1140,50 gibi ilerler, yani her bir adımda 12,5 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 5625$. Kaldıraç? 57000/5625 = 10,13 olarak hesaplanır. Örnek Kar/Zarar Hesaplaması: 1140’dan açılan Uzun pozisyonu 1148’den kapattığımızı düşünelim 8 puan = 32 tik hareket (bir tik 0,25 puan) 1 tik 12,5 $ => 32 x 12,5 = 400$ kontrat başına kar

Sürdürme teminatı 4500$’dır. 1140$’dan açılan Uzun pozisyon: 1117,5 dolarda Kısa pozisyon: 1162,5 dolarda teminat tamamlama çağrısı alır.


E mini Dow Jones Kontratı Kontrat Değeri : Kontrat Büyüklüğü (5$) x Endeksin Değeri (9750) Her bir kontratta 5 * 10530 = 52650 $ değerinde pozisyon alınır.

Fiyat adımları (Tick) 10530 – 10531 gibi ilerler, yani her bir adımda 5 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 6500$. Kaldıraç? 52650/6500 = 8,1 olarak hesaplanır. Örnek Kar/Zarar Hesaplaması: 10530’dan açılan Uzun pozisyonu 10535’den kapattığımızı düşünelim 5 puan = 5 tik hareket (bir tik 1 puan) 1 tik 5 $ 5 x 5 = 25 $ kontrat başına kar

Sürdürme teminatı 5200 $’dır. 10530$’dan açılan Uzun pozisyon: 10270 dolarda Kısa pozisyon: 10790 dolarda teminat tamamlama çağrısı alır.


DAX Kontratı Kontrat Değeri : Kontrat Büyüklüğü (25€) x Endeksin Değeri (5540) Her bir kontratta 25 * 5540 = 138500€ değerinde pozisyon alınır.

Fiyat adımları (Tick) 5540 – 5540,5 gibi ilerler, yani her bir adımda 12,5 euroluk kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 8241€. Kaldıraç? 138500/8241 = 16,8 olarak hesaplanır. Örnek Kar/Zarar Hesaplaması: 5540’dan açılan Uzun pozisyonu 5550’den kapattığımızı düşünelim 10 puan = 20 tik hareket (bir tik 0,5 puan) 1 tik 12,5 € 20 x 12,5 = 250 € kontrat başına kar


Euro/USD Kontratı Kontrat Değeri : Kontrat Büyüklüğü (125000 euro) x Euro/USD değeri (1,4815) Her bir kontratta 125000*1,3650 = 170625 $ değerinde pozisyon alınır.

Fiyat adımları (Tik) 1,3650 – 1,3651 gibi ilerler, yani her bir adımda 12,5 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 4050 $. Kaldıraç? 170625/4050 = 42,12 olarak hesaplanır. Örnek Kar/Zarar Hesaplaması: 1,3650’den açılan Uzun pozisyonu 1,3740’dan kapattığımızı düşünelim 0,009 puan = 90 tick hareket (bir tik 0,0001 puan) 1 tik 12,5 $ 90 x 12,5 = 1125 $ kontrat başına kar

Sürdürme teminatı 3000 $’dır. 1,3650’den açılan Uzun pozisyon: 1,3566’da Kısa pozisyon: 1,3734’de teminat tamamlama çağrısı alır.


JPY/USD Kontratı Kontrat Değeri : Kontrat Büyüklüğü (12500000 jpy) x JPY/USD değeri (0,011080) Her bir kontratta 12500000*0,011080 = 138500 $ değerinde pozisyon alınır.

Fiyat adımları (Tick) 0,011080 – 0,011081 gibi ilerler, yani her bir adımda 12,5 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 4050 $. Kaldıraç? 138500/4050 = 34,2 olarak hesaplanır. Örnek Kar/Zarar Hesaplaması: 0,011080’den açılan Uzun pozisyonu 0,011098’den kapattığımızı düşünelim 0,000018 puan = 18 tick hareket (bir tick 0,000001 puan) 1 tick 12,5 $ 18 x 12,5 = 225 $ kontrat başına kar

Sürdürme teminatı 3000 $’dır. 0,011080’den açılan Uzun pozisyon: 0,010996’da Kısa pozisyon: 0,011164’de teminat tamamlama çağrısı alır.


Altın Kontratı Kontrat Büyüklüğü: 100 ons’dur. Her bir kontratta 100 * 1100 = 110000 $ lık bir pozisyon alınır.

Fiyat adımları 1100,1 – 1100,2 gibi ilerler, yani her bir adımda 10 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 6747$. Kaldıraç? 110000/6747 = 16,3 olarak hesaplanır.

Sürdürme teminatı 4998$’dır. 1100$’dan açılan Uzun pozisyon: 1082,5 dolarda Kısa pozisyon: 1117,5 dolarda teminat tamamlama çağrısı alır.


Petrol Kontratı Kontrat Büyüklüğü: 1000 varil’dir. Her bir kontratta 1000 * 81,50$ = 81500 $ lık bir pozisyon alınır. Fiyat adımları 81,50 – 81,51 gibi ilerler, yani her bir adımda 10 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 5400$. Kaldıraç? 81500/5400 = 15,1 olarak hesaplanır.

Sürdürme teminatı 2700$’dır. 81,50$’dan açılan Uzun pozisyon: 78,80 dolarda Kısa pozisyon: 84,20 dolarda teminat tamamlama çağrısı alır.


Doğalgaz Kontratı Kontrat Büyüklüğü: 1000 btu’dur. Her bir kontratta 10000 * 4,755$ = 47550 $ lık bir pozisyon alınır. Fiyat adımları 4,755 – 4,756 gibi ilerler, yani her bir adımda 10 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 6750$. Kaldıraç? 47550/6750 = 7,05 olarak hesaplanır.

Sürdürme teminatı 5000$’dır. 4,755 $’dan açılan Uzun pozisyon: 4,58 dolarda Kısa pozisyon: 4,93 dolarda teminat tamamlama çağrısı alır.


Bakır Kontratı Kontrat Büyüklüğü: 25000 libre’dir. Her bir kontratta 25000 * 2,9510 $ = 73775 $ lık bir pozisyon alınır. Fiyat adımları 2,9510 – 2,9515 gibi ilerler, yani her bir adımda 12,5 dolarlık kar / zarar oluşabilir. 1 kontrat için gerekli teminat 6075$. Kaldıraç? 73775/6075 = 12,15 olarak hesaplanır.

Sürdürme teminatı 4500$’dır. 2,9510 $’dan açılan Uzun pozisyon: 2,888 dolarda Kısa pozisyon: 3,014 dolarda teminat tamamlama çağrısı alır.


TEŞEKKÜRLER

Tera Yurtdisi Vadeli  

Tera Yurtdisi Vadeli

Advertisement