Page 1

W W W . C A L I V I T A . C O M

HEALTH

catalog de produse

S.C. CALIFORNIA FITNESS ROMÂNIA S.R.L. Intrarea Fortãreþei Nr.4 300127 TIMIªOARA Tel.0256-217505 / Fax.0256-218603 E-mail: info@calivita.ro

WEALTH

WEALTH HEALTH

W W W . C A L I V I T A . C O M

catalogdeproduse T E R M É K K A T A L Ó G U S


Gama de produse CaliVita International® CaliVita International® reprezintã de mulþi ani una dintre companiile de renume de pe piaþa suplimentelor alimentare. Fiecare produs al nostru respectã cele mai înalte standarde; ingredientele produselor sunt selectate pe baza celor mai recente descoperiri ºtiinþifice, în conformitate cu cerinþele epocii moderne. Procesul de producþie se desfãºoarã cu ajutorul celor mai noi tehnologii existente. Sistemul modern de control al calitãþii garanteazã cã produsele respectã standardele în vigoare pentru suplimentele alimentare. În cadrul procesului de selectare a ingredientelor, punem un accent deosebit pe folosirea de materii prime din surse naturale. Pentru o biodisponibilitate optimã, multe ingrediente au o formã chimicã idealã, aºa-numita formã chelatatã. Suplimentele alimentare ale companiei noastre, cu conþinut crescut de

substanþe active, sunt de obicei concepute sub formã de produse cu absorbþie prelungitã. Pentru a nu solicita prea mult organismul, sunt absorbite pe o perioadã de 10-18 ore, ceea ce garanteazã un nivel optim permanent de substanþe active în organism, ºi se eliminã treptat. În cele ce urmeazã vã prezentãm câteva informaþii importante care vã vor ajuta sã profitaþi la maximum de efectele benefice ale produselor noastre:

5. Produsele din aceastã broºurã 1. Majoritatea suplimentelor alimentare ajutã la menþinerea sãnãtãþii ºi la trebuie consumate în timpul meselor optimizarea proceselor fiziologice, sau dupã masã, când procesele de însã nu pot înlocui o alimentaþie digestie ºi absorbþie sunt în plinã echilibratã, variatã, un mod de viaþã desfãºurare, prin urmare utilizarea sãnãtos sau tratamentul prescris de substanþelor active este optimã. Pentru medic. recomandãri, consultaþi descrierea 6. Nu depãºiþi doza zilnicã fiecãrui produs în parte. recomandatã. Cereþi sfatul medicului 2. Respectaþi întotdeauna recomandãrile! dacã sunteþi îns�ãrcinatã sau alãptaþi Dacã aveþi dubii în ceea ce priveºte / dacã vã trataþi sau aveþi un istoric consumul unui anumit produs (în caz familial de alergie ºi/sau alte boli de probleme de sãnãtate, consum cronice / dacã urmaþi un tratament de medicamente, sarcinã etc.), cereþi medicamentos / dacã aveþi orice alte sfatul medicului! simptome. Dacã aveþi orice dubii, 3. Tabletele ºi capsulele trebuie adresaþi-vã medicului. administrate cu minimum 2 dl de 7. ATENÞIE! Produsele din aceastã lichide. broºurã sunt comercializate în cadrul 4. Tabletele ºi capsulele trebuie înghiþite reþelei globale CaliVita. Produsele întregi, deoarece dacã sunt zdrobite vândute în anumite þãri sunt sau mestecate vor fi digerate ºi incluse pe lista de produse a þãrilor absorbite mai rapid, prin urmare respective. se vor elimina mai repede din organism. Acest avertisment nu se aplicã tabletelor masticabile.

introducere

I N T E R N A T I O N A L

1 W W W . C A L I V I T A . C O M


cuprins

I N T E R N A T I O N A L

Vitamine C 1000, C 500, C Plus Beta Carotene Stress Management Mega B-Complex Vitamin E Multivitamine Vital A, Vital 0 Vital B, Vital AB Super Mega 50 Full Spectrum Infant Formula Lion Kids C, Lion Kids+D Senior Formula Energy & Memory Antioxidanþi Coenzyme Q10, Super CoQ10 Plus Sublingual CoQ10 Protect 4Life Mega Protect 4Life Smokerade Lutein

6 7 8 9 10

14 16 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31

2 W W W . C A L I V I T A . C O M

Minerale Pro Selenium Chelated Zinc, Mega Zinc Power Mins Iron Plus Strong Bones

34 35 36 37 38

Darurile pãmântului, apei ºi soarelui ZenThonic 42 Polinesian Noni Juice, Polinesian Noni Caps 43 Ocean 21 44 OxyMax 45 Produse pe bazã de plante Liquid Chlorophyll 48 Green Care 49 Rhodiolin 50 ParaProteX 51 Panax Ginseng 52 Pure Yucca 53 Garlic Caps 54 White Willow 55 Triple-Potency Lecithin, Super Soya Lecithin 56 Evening Primrose Oil 57

Fructele mãrii Omega 3 Shark Aid Spirulina Max

60 61 62

Suplimente alimentare pentru slãbit Chromium Max 500 Citrimax & Chromium Slim Formula

66 67 68

Produse destinate exclusiv femeilor sau bãrbaþilor VitalWoman 72 VitalMan 73 Menopausal Formula 74 Pro-State Power 75 New Life 76 Produse care ajutã la digestie Meal Time Nopalin Digest Ease Digestive Enzymes AC-Zymes, Acidophilus with Psyllium

80 81 82 83 84

Suplimente pentru întãrirea sistemului imunitar ImmunAid 88 VirAgo 89 Bee Power 90 Alte suplimente alimentare Joint ProteX 94 Cholestone 95 Natural HGH Support 96 Arginine Plus 97 Melatonin 98 Liver Aid 100 Culevit 101 Produse cosmetice Aquabelle Silk & Shine Shampoo Hand & Body Lotion VeinCare IntiMoments Detox Patch C-Rx

104 106 107 108 109 110 112

Dispozitive electronice Aquarion BioHarmonex COMMUNIGUARD

116 118 120


Acidophilus with Psyllium . . . . . . . . . 84 AC-Zymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Aquabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Aquarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Arginine Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 B Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bee Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Beta Carotene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 BioHarmonex. . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 C1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 C500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chelated Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Cholestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Chromium Max . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Citrimax & Chromium . . . . . . . . . . . . 67 COMMUNIGUARD. . . . . . . . . . . . . . 120 Coenzime Q10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 C Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Culevit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 C-Rx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Detox Patch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Digest Ease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Digestive Enzymes . . . . . . . . . . . . . . 83 Energy & Memory . . . . . . . . . . . . . . . 23 Evening Primrose Oil . . . . . . . . . . . . . 57 Full Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Garlic Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Green Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Hand & Body Lotion . . . . . . . . . . . . 107 ImmunAid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Infant Formula. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 IntiMoments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Iron Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Joint Protex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Lion Kids C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Lion Kids + vitamina D. . . . . . . . . . . . 21 Liquid Chlorophyll.. . . . . . . . . . . . . . . 48 LiverAid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Lutein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Meal Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Mega Protect 4Life . . . . . . . . . . . . . . 29 Mega Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Melatonin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Menopausal Formula . . . . . . . . . . . . 74

Natural HGH Support . . . . . . . . . . . . 96 New Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Ocean 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Omega 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 OxyMax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Panax Ginseng . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ParaProteX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Polinesian Noni . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Power Mins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pro Selenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pro-State Power . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Protect 4Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pure Yucca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rhodiolin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Senior Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Shark Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Silk & Shine Shampoo . . . . . . . . . . . 106 Slim Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Smokerade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Spirulina Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Stress Management . . . . . . . . . . . . . . 8

Strong Bones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sublingual CoQ10 . . . . . . . . . . . . . . . 27 Super CoQ10 Plus . . . . . . . . . . . . . . . 26 Super Mega 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Super Soya Lecithin . . . . . . . . . . . . . . 56 Triple-Potency Lecithin . . . . . . . . . . . 56 VeinCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 VirAgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Vital 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Vital A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Vital AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Vital B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 VitalMan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 VitalWoman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Vitamin E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 White Willow . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ZenThonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

cuprins

I N T E R N A T I O N A L

3 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

4


I N T E R N A T I O N A L

„Vitamina este o substanþã a cãrei lipsã din alimentaþie duce la boalã.” Szent-Györgyi Albert, descoperitorul vitaminei C

vitamine 5


I N D I S P E N S A B I L Ã

vitamine

I N T E R N A T I O N A L

C 1000, C 500, C Plus 100 tablete

Existã o serie de situaþii în care este indicatã suplimentarea alimentaþiei cu vitamina C. Anumite afecþiuni sau administrarea unor medicamente – de exemplu anticoncepþionalele orale – pot duce la creºterea necesarului de vitamina C. În gama de produse CaliVita

6 W W W . C A L I V I T A . C O M

ATENÞIE! • Vitamina C este foto- ºi termosensibilã, prin urmare trebuie feritã de luminã ºi pãstratã într-un loc rãcoros. • Persoanele cu pietre la rinichi trebuie sã se adreseze medicului înainte de a începe administrarea de vitamina C! • Consumul excesiv de bioflavonoide poate cauza diaree! puteþi gãsi mai multe tipuri de vitamina C; alegeþi produsul cel mai potrivit pentru vârsta ºi starea dumneavoastrã de sãnãtate.

Vitamina C este o vitaminã solubilã în apã. Aceasta activeazã numeroase enzime, joacã un rol foarte important în respiraþia celularã ºi oferã protecþie împotriva stresului. Ajutã la absorbþia fierului, iar împreunã cu acidul folic ºi vitamina B12 stimuleazã producþia de globule roºii. Datoritã efectului sãu antioxidant ajutã la creºterea capacitãþii de rezistenþã a organismului. Este, de asemenea, necesarã pentru funcþionarea sistemului nervos, participã la formarea structurii þesuturilor conjunctive, ajutând, prin urmare, la menþinerea integritãþii pielii, gingiilor, oaselor ºi cartilajelor. Vitamina C (acidul ascorbic) fiind hidrosolubilã, este eliminatã rapid din organism. Din fericire, astãzi existã produse cu absorbþie prelungitã (timed release), cum ar fi C 500 ºi C 1000 din oferta noastrã, care garanteazã cã vitamina C rãmâne în organism o perioadã îndelungatã. În produsele moderne – ca, de exemplu, C Plus – vitamina C se aflã în combinaþie cu bioflavonoide, care asigurã o absorbþie optimã. Acestea sunt cunoscute sub denumirea genericã de vitamina P. Organismul uman este incapabil

sã producã bioflavonoide, aºa cã acestea trebuie extrase din alimente. Împreunã cu vitamina C, ele protejeazã structura internã a capilarelor ºi astfel optimizeazã sãnãtatea aparatului cardiovascular. Acest grup de compu�ºi este folosit adesea în cazul accidentãrilor sportive. C 1000 Vitamina C

Compoziþia/tabletã:

1000 mg

Mod de administrare:

1 tabletã zilnic C 500 C-vitamin

Compoziþia/tabletã:

500 mg

Mod de administrare:

1 tabletã zilnic Compoziþia/tabletã: C Plus Bioflavonoide 100 mg Mãceºe mãcinate 100 mg Vitamina C 75 mg Mod de administrare:

1 tabletã zilnic C 1000 ºi C 500: doze ridicate, cu absorbþie prelungitã. C Plus: conþine mãceºe mãcinate ºi bioflavonoide, care ajutã la absorbþia vitaminei C.


R E G E N E R A R E

N A T U R A L Ã

Beta Carotene 100 capsule gelatinoase

Organismul uman sintetizeazã vitamina A din beta-caroten. Precursorul vitaminic betacaroten joacã un rol important, protejând acizii graºi polinesaturaþi împotriva acþiunii radicalilor liberi, ºi ajutã la menþinerea funcþionãrii normale a celulelor.

Beta-carotenul este un carotenoid cu douã funcþii foarte importante în organism. Este un antioxidant care participã la blocarea proceselor oxidative dãunãtoare din organism ºi ajutã la menþinerea integritãþii celulelor ºi þesuturilor. Beta-carotenul, fiind provitamina vitaminei A, înseamnã cã organismul uman îl transformã în ficat în vitaminã, în funcþie de necesiãþile organismului. Ficatul poate fi ºi depozit pentru vitamina A. Deoarece acizii graºi participã la procesele de transformare ºi absorbþie, se recomandã consumul suplimentului în timpul mesei. Beta-carotenul se gãseºte aproape în toate fructele ºi legumele, dar are o concentraþie remarcabilã în: morcovi, dovlecei, salatã verde, pepene galben, caise ºi portocale. Dintre provitaminele vitaminei A, cel mai activ component este beta-carotenul. Pe lângã efectul sãu antioxidant puternic, acesta contribuie ºi la menþinerea sãnãtãþii pielii, a membranelor mucoase, la funcþionarea normalã a sistemului nervos, precum ºi la formarea oaselor.

ATENÞIE! • Dacã este consumat încontinuu, pielea palmelor ºi a tãlpilor se poate îngãlbeni uºor (aurantiasis cutis), prin urmare se recomandã o pauzã de 2 zile dupã o perioadã de 5 zile de consum. Acest fenomen nu trebuie confundat cu icterul, deoarece dozele foarte ridicate de beta-caroten nu cauzeazã indispoziþie, iar globul ocular nu se coloreazã în galben.

• Substanþele care reduc nivelul de colesterol (soia, usturoiul) ºi anumiþi antiacizi pot scãdea absorbþia vitaminei A. • În timpul sarcinii ºi lactaþiei, necesarul de beta-caroten al organismului creºte, dar, în special dacã intenþionaþi sã consumaþi beta-caroten în timpul sarcinii, consultaþi medicul. • Consumul de suplimente alimentare bogate în beta-caroten nu este recomandat fumãtorilor ºi celor care vin în contact cu azbestul.

vitamine

I N T E R N A T I O N A L

Beta Carotene Compoziþia/capsulã:

Beta-caroten (care furnizeazã provitamina A 9.000 UI) Mod de administrare:

1-3 capsule gelatinoase zilnic.

7 W W W . C A L I V I T A . C O M


P E N T R U

O

V I A Þ Ã

L I N I ª T I T Ã

vitamine

I N T E R N A T I O N A L

Stress Management 100 tablete

Produsul Stress Management este recomandat în special persoanelor care sunt expuse zilnic unui stres intens. Sub efectul stresului, necesarul energetic ºi de vitamine al organismului creºte. Complexul vitaminelor B sprijinã eficient funcþionarea sãnãtoasã a sistemului nervos, fiind ºi un element important al proceselor de producere a energiei.

8 W W W . C A L I V I T A . C O M

Cele mai importante substanþe active ale produsului Stress Management sunt vitaminele din complexul de vitamine B. O serie de vitamine B acþioneazã drept catalizatori în procesele fiziologice care au loc în organism, participând, de asemenea, la metabolismul carbohidraþilor (B1, B2, B3 ºi B5), grãsimilor (B1, B2, B3, B5, biotinã), proteinelor (B2, B5, B6) ºi acidului nucleic (B1); prin urmare, reprezintã o parte indispensabilã a proceselor din organism. Astfel, produsele complexe cu vitamine B, pe lângã faptul cã sprijinã funcþionarea normalã a sistemului nervos, au un efect pozitiv ºi asupra echilibrului energetic al organismului, fiind recomandate în special în caz de stres ºi efort fizic sau mental intens. Colina (B8) ºi inozitolul (B9) joacã un rol important în transmiterea impulsurilor nervoase. Un alt ingredient al acestui produs este vitamina C, un antioxidant foarte important. Participã la funcþionarea mecanismului de apãrare a orga-

Stress Management Compoziþia/tabletã:

Colinã 100 mg Inozitol 100 mg Vitamina C 60 mg Niacinamidã 15 mg Magneziu 13,5 mg Acid pantotenic 5 mg 2 mg Piridoxinã (vitamina B6) 1,8 mg Riboflavinã (vitamina B2) 1,3 mg Tiaminã (vitamina B1) Acid folic 100 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 2 mcg Mod de administrare:

1-3 tablete zilnic. nismului, dar sprijinã ºi sistemul nervos. Un alt ingredient important este magneziul, care contribuie, de asemenea, la echilibrul sistemului nervos, fiind un element indispensabil în cadrul proceselor de energogenezã ºi o substanþã absolut necesarã pentru funcþionarea normalã a muºchilor. Mai mult, ingredientele acestui produs ajutã la menþinerea sãnãtãþii pielii ºi membranelor mucoase, participã la procesele de formare a sângelui ºi diviziune celularã ºi joacã un rol important în producerea unor substanþe necesare pentru funcþionarea optimã a organismului.


U N

A J U T O R

D E

Î N C R E D E R E

Mega B-Complex 100 tablete

Tablete cu absorbþie prelungitã, ce conþin vitaminele B în cantitãþi ridicate. Participã la menþinerea funcþionãrii sãnãtoase a sistemului nervos, prin urmare produsul se recomandã în caz de stres prelungit ºi extrem ºi efort fizic ºi mental ridicat. Vitaminele B ajutã la menþinerea structurii ºi funcþiei normale a pielii ºi a membranelor mucoase ºi participã la o serie de procese metabolice importante.

Mega B-Complex, datoritã compoziþiei sale, sprijinã funcþionarea organismelor expuse la un stres extrem ºi permanent. Conþine toate vitaminele B importante, în cantitãþi ridicate, ca de ex.: vitamina B7 (biotina), acid paraaminobenzoic (PABA), colinã (B8) ºi inozitol (B9). Diferitele ingrediente îºi exercitã efectul sinergic în proporþii optime. Este un produs modern, cu absorbþie prelungitã. Ajutã la menþinerea stãrii de alertã mentalã, precum ºi la eliberarea energiei din alimente, ºi contribuie la funcþionarea normalã a unor procese vitale. Familia vitaminelor B joacã un rol multiplu în organism. Multe dintre aceste vitamine participã la metabolismul carbohidraþilor (B1, B2, B3 ºi B5), grãsimilor (B1, B2, B3, B5, biotina – B7), proteinelor (B2, B5, B6) ºi acidului nucleic (B1); prin urmare, formeazã o parte indispensabilã a proceselor importante ce au loc în organism. Vitaminele B2, B6 ºi B12 joacã un rol important în formarea sângelui, sprijinind producþia de globule roºii, precum ºi metabolismul fierului. Vitaminele B1, B2, B3, B6 ºi

cianocobalamina (B12) participã la funcþionarea normalã a sistemului nervos. Acidul folic (B4) intervine în formarea normalã a sângelui ºi multiplicarea sãnãtoasã a celulelor. Pe lângã vitaminele menþionate mai sus, vitamina B5 joacã un rol vital în producerea unor substanþe importante (de ex. hormonii steroidieni, neurotransmiþãtorii). Acidul paraaminobenzoic (PABA) este unul dintre cei mai importanþi factori ai proceselor oxidative din organism; este, de asemenea, benefic ºi pentru microflora intestinalã a organismului.

ATENÞIE! • Pe durata administrãrii complexului de vitamine B, urina poate deveni închisã la culoare ºi poate dobândi un miros caracteristic.

vitamine

I N T E R N A T I O N A L

Mega B-Complex Compoziþia/tabletã:

Tiaminã (vitamina B1) 100 mg 100 mg Riboflavinã (vitamina B2) 100 mg Niacinamidã (vitamina B3) Acid pantotenic (vitamina B5) 100 mg 100 mg Piridoxinã (vitamina B6) 100 mg Colinã (vitamina B8) 100 mg Inozitol (vitamina B9) 100 mg PABA (vitamina B10) 125 mcg Acid folic (vitamina B4) 100 mcg Biotinã (vitamina B7) Ciancobalaminã (vitamina B12) 100 mcg Mod de administrare:

1 tabletã zilnic.

9 W W W . C A L I V I T A . C O M


P R O T E C Þ I E

Î M P O T R I V A

R A D I C A L I L O R

L I B E R I

vitamine

I N T E R N A T I O N A L

Vitamin E

Vitamina E (tocoferolul), care aparþine grupului vitaminelor liposolubile, are numeroase efecte fiziologice benefice. Joacã un rol important în protecþia acizilor graºi polinesaturaþi împotriva oxidãrii, ajuZi de zi, suntem expuºi tând astfel la menþinerea funcþioefectelor nocive ale nãrii normale a celulelor. Poate radicalilor liberi, la nivel fi de mare ajutor în perioada de celular. Acestea sunt convalescenþã, deoarece poate acintensificate ºi de efectele celera regenerarea celularã. Are poluãrii mediului înconjurãtor, acþiune pozitivã asupra sistemului dintre care amintim smogul, nervos ºi funcþiilor sexuale, partifumul de þigarã, razele UV ºi consumul unor alimente nesãnãtoase. Vitamina E este un antioxidant puternic, care ajutã la menþinerea funcþionãrii normale a celulelor. Profitaþi de ajutorul natural pe care vi-l oferã vitaminele! 100 capsule gelatinoase

10 W W W . C A L I V I T A . C O M

cipând – împreunã cu glanda pituitarã – la reglarea nivelului de hormoni sexuali. Consumul sistematic al acestei vitamine întãreºte sistemul imunitar. Culturiºtii ºi sportivii, în general, trebuie sã creascã aportul de vitamina E, fiindcã aceasta participã la dezvoltarea muscularã normalã, îmbunãtãþeºte performanþa ºi întârzie epuizarea muscularã. Mai mult, vitamina E are un efect pozitiv asupra utilizãrii multor alte vitamine (de exemplu,

ATENÞIE! • Anumite medicamente, cum ar fi produsele pe bazã de hormoni, anticoagulantele, suplimentele cu fier în legãturi anorganice (sulfat de fier), pot reduce absorbþia vitaminei E. • Persoanele care consumã cantitãþi mari de apã de la robinet (de obicei, tratatã cu clor) au un necesar crescut de vitamina E. • În caz de hipertensiune sau înainte de operaþie, cereþi sfatul medicului în legãturã cu folosirea produsului!


vitaminele K ºi A) ºi oligoelemente (de exemplu, seleniul). Sursele naturale de vitamina E sunt: germenii de grâu, gãlbenuºul de ou ºi legumele. Vitamina E de origine naturalã poate fi depozitatã de þesuturile organismului cu mai multã uºurinþã decât cea sinteticã. Pentru o mai bunã absorbþie ºi utilizare, în produsul nostru am inclus vitamina E naturalã.

vitamine

I N T E R N A T I O N A L

Vitamin E Compoziþia/tabletã:

Vitamina E

100 UI

Mod de administrare:

1 capsulã gelatinoasã zilnic.

11 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

12


I N T E R N A T I O N A L

„Longevitatea depinde doar de modul nostru de viaþã” Paulo Coelho

multivitamine 13


S Ã N Ã T A T E

P E

M Ã S U R A

T A

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

Vital A, Vital 0 90 tablete

Gama de produse Vital reprezintã multivitamine eficiente, adecvate grupelor sanguine, care conþin mai mult de 40 de substanþe active. Compoziþia lor a fost conceputã în concordanþã cu ultimele descoperiri ºtiinþifice ºi þinându-se cont de necesitãþile specifice de vitamine ºi minerale ale fiecãrei grupe sanguine. În plus, conþin plante care acþioneazã sinergic ºi care au un efect benefic asupra sãnãtãþii.

Grupa sanguinã A Se presupune cã grupa sanguinã A a apãrut în urmã cu 15-25 de mii de ani, când oamenii începuserã deja sã cultive plante. Aceastã grupã de sânge este caracteristicã vegetarienilor. În organismul acestor persoane, mineralele ºi vitaminele se aflã în cantitãþi suficiente, dar, pentru menþinerea capacitãþii de rezistenþã ºi pentru funcþionarea optimã a organismului, trebuie sã consume, printre altele, fier, vitamina B12, vitamina C, acid folic, acid pantotenic, bioflavonoide ºi vitamina E. Consumul de ceai verde, ghimbir, pãducel ºi pãtrunjel este, de asemenea, benefic. Desigur, aceste substanþe se regãsesc printre cele 44 de ingrediente ale produsului Vital A.

Vital A Compoziþia/tabletã: Calciu 100,0 mg Vitamina C 60,0 mg Magneziu 50,0 mg Frunze de pãtrunjel 50,0 mg Frunzã de oregano 50,0 mg Bromelainã 25,0 mg L-cisteinã 20,0 mg Colinã 20,0 mg Inozitol 20,0 mg Potasiu 20,0 mg Afine 20,0 mg Prune 20,0 mg Niacinamidã 18,0 mg Betainã 10,0 mg Frunzã de pãducel 10,0 mg Extract din frunze de ceai verde 10,0 mg Vitamina E 10,0 mg Zinc 8,0 mg Fier 8,0 mg PABA 5,0 mg Acid pantotenic 5,0 mg Complex hesperidinic 5,0 mg Quercitinã 5,0 mg

Complex de L-glutation 5,0 mg 0 vércsoport Extract din rãdãcinã 5,0 mg A 0 vércsoport alakult de ki aghimbir legkorábban Complex bioflavonoide az evolúciódesorán. A 0 vércsoportúak din lãmâie alkalmazkodtak. Zsírban 4,0 mg húsevéshez Rutinã oldódó vitaminokhoz, vashoz és C-4,0 mg ) mennyiségben 2,0 mg Piridoxinã vitaminhoz (vitamina viszonylag Bkellô 6 ) 1,6 mg Riboflavinã (vitamina jutnak, ellenben fokozottB2pótlásra van 1,4 mg Tiaminã (vitamina B1) Egészségük szükségük B-vitaminokból. Beta-caroten 1,2 mg megôrzése érdekében speciális növényi Mangan mg kivonatokat ajánlott fogyasztaniuk,1,0 ilyen Siliciu 1,0a mg a jukka, a petrezselyem, a kurkuma, Cupru 0,5 mg torma, az édesgyökér. A Vital 0 összesen Acid folic elemet és hatóanyagot 150,0 mcg 41 különbözô Molibden 80,0 mcg vonultat fel. Iod 50,0 mcg Crom 50,0 mcg Bor 50,0 mcg Biotinã 40,0 mcg Seleniu 40,0 mcg Nichel 30,0 mcg Vanadiu 10,0 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 1,0 mcg Mod de administrare:

3x1 tablete zilnic, în timpul meselor.

14 W W W . C A L I V I T A . C O M


Grupa sanguinã 0 Grupa sanguinã 0 s-a dezvoltat prima în cadrul procesului de evoluþie ºi s-a adaptat la un regim carnivor. La persoanele cu aceastã grupã sanguinã, aportul de vitamine solubile, fier ºi vitamina C se realizeazã în cantitãþi suficiente, însã au nevoie de suplimentare cu vitaminele B. Pentru menþinerea sãnãtãþii acestor persoane, recomandãm consumul de extracte din plante speciale, cum ar fi yucca, pãtrunjelul, curcuma, hreanul ºi rãdãcina de lemn dulce. Vital 0 conþine 41 de ingrediente (vitamine, minerale, alte substanþe biologic-active).

Vital 0 Compoziþia/tabletã: Calciu 100,0 mg Vitamina C 60,0 mg Magneziu 50,0 mg Pãtrunjel 50,0 mg Yucca 30,0 mg Potasiu 20,0 mg Prune 20,0 mg Afine negre 20,0 mg Colinã 20,0 mg Inozitol 20,0 mg L-cisteinã 20,0 mg Niacinamidã 18,0 mg Rãdãcinã de hrean 15,0 mg Betainã 10,0 mg Extract rãdãcinã de lemn dulce 10,0 mg

PABA Acid pantotenic Complex hesperidinic Zinc Complex de L-glutation ªofran de India (curcumã) Rutinã Complex de bioflavonoide din lãmâie Fier Piridoxinã (vitamina B6) Mangan Riboflavinã (vitamina B2) Tiaminã (vitamina B1) Beta-caroten

5,0 mg 5,0 mg 5,0 mg 5,0 mg 5,0 mg 5,0 mg 4,0 mg 4,0 mg 3,0 mg 2,0 mg 2,0 mg 1,6 mg 1,4 mg 1,2 mg

Siliciu 1,0 mg Cupru 0,5 mg Molibden 80,0 mcg Iod 80,0 mcg Bor 50,0 mcg Acid folic 50,0 mcg Biotinã 40,0 mcg Nichel 30,0 mcg Crom 20,0 mcg Seleniu 15,0 mcg Vanadiu 10,0 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 1,0 mcg

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

Mod de administrare:

3x1 tablete zilnic, în timpul meselor.

15 W W W . C A L I V I T A . C O M


S Ã N Ã T A T E

P E

M Ã S U R A

T A

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

Vital B, Vital AB 90 tablete

Gama de produse Vital reprezintã multivitamine eficiente, adecvate grupelor sanguine, care conþin mai mult de 40 de substanþe active. Compoziþia lor a fost conceputã în concordanþã cu ultimele descoperiri ºtiinþifice ºi þinându-se cont de necesitãþile specifice de vitamine ºi minerale ale fiecãrei grupe sanguine. În plus, conþin plante care acþioneazã sinergic ºi care au un efect benefic asupra sãnãtãþii.

Vital B Compoziþia/tabletã: Calciu 100,0 mg Magneziu 100,0 mg Lecitinã 100,0 mg Vitamina C 60,0 mg Frunzã de pãtrunjel 50,0 mg Broccoli 50,0 mg Bromelainã 25,0 mg Colin�ã 20,0 mg Inozitol 20,0 mg Potasiu 20,0 mg L-cisteinã 20,0 mg Niacinamidã 18,0 mg Betainã HCl 10,0 mg Extract rãdãcinã de lemn dulce 4:1 10,0 mg Extract de soc 10,0 mg Ciuperca Reishi 10,0 mg Ciuperca Shiitake 10,0 mg Vitamina E 10 UI PABA 5,0 mg Acid pantotenic 5,0 mg Complex hesperidinic 5,0 mg Complex L-glutation 5,0 mg

Zinc 5,0 mg Rutinã 4,0 mg Complex de bioflavonoide din lãmâie 4,0 mg Fier 3,0 mg 2,0 mg Piridoxinã (vitamina B6) 1,6 mg Riboflavinã (vitamina B2) 1,4 mg Tiaminã (vitamina B1) Beta-caroten 1,2 mg Mangan 1,0 mg Siliciu 1,0 mg Cupru 0,5 mg Molibden 80,0 mcg Acid folic 50,0 mcg Iod 50,0 mcg Bor 50,0 mcg Biotinã 40,0 mcg Nichel 30,0 mcg Crom 20,0 mcg Seleniu 15,0 mcg Vanadiu 10,0 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 1,0 mcg Mod de administrare:

3x1 tablete zilnic, în timpul meselor.

16 W W W . C A L I V I T A . C O M

Grupa sanguinã B Este o grupã sanguinã mai puþin specificã, motiv pentru care persoanele cu aceastã grupã sanguinã pot avea o alimentaþie mixtã. Vital B, conceput special pentru aceste persoane, asigurã necesarul de vitamine ºi minerale, iar extractele de plante – rãdãcinã de lemn dulce, pãtrunjel, broccoli, soc, ciuperci Reishi ºi Shiitake – au o acþiune beneficã asupra sistemului nervos, digestiei ºi capacitãþii de rezistenþã.


Grupa sanguinã AB În cadrul procesului de evoluþie, ultima grupã sanguinã s-a format ca rezultat al amestecului grupelor sanguine A ºi B. Este indicat ca persoanele aparþinând acestei grupe sanguine sã îºi suplimenteze consumul de vitamina C, precum ºi de antioxidanþi ºi substanþe active din anumite plante, de exemplu, ceai verde, usturoi, broccoli, þelinã, ghimbir. Vital AB conþine 44 de ingrediente.

Vital AB Compoziþia/tabletã: Calciu 100,0 mg Magneziu 80,0 mg Vitamina C 60,0 mg Frunze de þelinã 50,0 mg Usturoi 50,0 mg Bromelainã 25,0 mg Meriºor 20,0 mg Broccoli 20,0 mg Colinã 20,0 mg Inozitol 20,0 mg Potasiu 20,0 mg Niacinamidã 18,0 mg Vitamina E 10,0 UI Betainã 10,0 mg L-cisteinã 10,0 mg Extract din coajã de struguri roºii 10,0 mg Extract din frunze de ceai verde 10,0 mg Zinc 8,0 mg PABA 5,0 mg Acid pantotenic 5,0 mg Complex hesperidinic 5,0 mg Quercitinã 5,0 mg Fier 5,0 mg

Complex de L-glutation 5,0 mg Extract din rãdãcinã de ghimbir 5,0 mg Complex de bioflavonoide din lãmâie 4,0 mg Rutinã 4,0 mg 2,0 mg Piridoxinã (vitamina B6) 1,6 mg Riboflavinã (vitamina B2) 1,4 mg Tiaminã (vitamina B1) Beta-caroten 1,2 mg Mangan 1,0 mg Siliciu 1,0 mg Cupru 0,5 mg Acid folic 100,0 mcg Molibden 80,0 mcg Iod 50,0 mcg Bor 50,0 mcg Biotinã 40,0 mcg Seleniu 40,0 mcg Crom 30,0 mcg Nichel 30,0 mcg Vanadiu 10,0 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 1,0 mcg

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

Mod de administrare:

3x1 tablete zilnic, în timpul meselor.

17 W W W . C A L I V I T A . C O M


S Ã N Ã T A T E

Î N

D O Z E

M A R I

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

18

Super Mega 50 90 tablete Una dintre condiþiile de bazã pentru funcþionarea optimã a sistemului imunitar este existenþa unei cantitãþi adecvate de vitamine ºi minerale în organism. În anumite circumstanþe, nu ne putem menþine un stil de viaþã echilibrat. Acest produs cu multivitamine, conceput special pentru persoanele cu un ritm de viaþã alert, oferã o rezolvare de moment. Este un produs cu absorbþie prelungitã, ce conþine multivitamine în cantit�ãþi crescute, ºi este recomandat în special adulþilor ºi sportivilor. Conþine necesarul zilnic de vitamine ºi minerale, într-o proporþie ºi compoziþie ideale. Vitaminele sunt compuºi organici indispensabili pentru funcþionarea normalã a organelor, însã organismul nostru este incapabil sã le sintetizeze sau le sintetizeazã în cantitãþi insuficiente. Necesarul de vitamine se poate, de asemenea, modifica în anumite situaþii ºi nu ne putem ajusta întotdeauna alimentaþia în conforW W W . C A L I V I T A . C O M

mitate cu modificarea acestui necesar. În astfel de cazuri, este ideal sã consumãm un produs de calitate, în care sã avem încredere. Poluarea mediului înconjurãtor (a apei, smogul, poluarea fonicã etc.), determinã creºterea necesarului de vitamine. Stresul, apãrut ca rezultat al ritmului accelerat de viaþã, consumul de alcool, nicotinã, cofeinã, aditivi alimentari ºi anumite medicamente (de exemplu contraceptivele orale), duc la creºterea necesarului de vitamine al organismului. Existã, de asemenea, ºi o serie de situaþii în care poate apãrea o deficienþã relativã. De exemplu, necesarul de vitamine creºte în cazul activitãþilor sportive sau al

Super Mega 50 Compoziþia/tabletã: Vitamina C 250 mg Vitamina E 100 UI 50 mg Tiaminã (vitamina B1) 50 mg Riboflavinã (vitamina B2) Niacinamidã 50 mg Acid pantotenic 50 mg 50 mg Piridoxinã (vitamina B6) Colinã 50 mg Inozitol 50 mg PABA 50 mg Calciu 50 mg Magneziu 25 mg Rutinã 25 mg Complex de bioflavonoide 25 mg L-cisteinã 25 mg Zinc 15 mg Betainã HCl 15 mg Potasiu 10 mg efortului mental ºi fizic intens sau dacã, dintr-un motiv sau altul, absorbþia de vitamine este redusã pentru o perioadã prelungitã. Vitaminele sunt indispensabile pentru funcþionarea organismului uman. Unele dintre ele regleazã procesele chimice, altele intrã în componenþa enzimelor necesare metabolismului celular sau sprijinã direct desfãºurarea normalã, armonioasã ºi sãnãtoasã a proceselor vitale din organism.

Fier 9 mg Complex hesperidinic 5 mg L-glutation 5 mg Mãceºe 5 mg Mangan 3 mg Vanadiu 1,5 mg Bor 1 mg Vitamina A 7500 UI Cupru 500 mcg Molibden 250 mcg Acid folic 200 mcg Iod 150 mcg Crom 100 mcg Biotinã 50 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 50 mcg Seleniu 25 mcg Vitamina D 400 UI Mod de administrare:

1 tabletã zilnic, în timpul meselor.

ATENÞIE! • Consumul de suplimente alimentare bogate în beta-caroten nu este recomandat fumãtorilor! • Datoritã cantitãþii ridicate de vitamine B din acest produs, urina poate cãpãta o culoare ºi miros caracteristice! • A nu se consuma în caz de alergie la oricare dintre ingrediente. Dacã nu sunteþi sigur, cereþi sfatul medicului!


M U L T I V I T A M I N E

M U L T Ã

S Ã N Ã T A T E

Full Spectrum 90 tablete În majoritatea proceselor fiziologice, diferitele vitamine îºi exercitã sinergic efectul. O singurã tabletã de Full Spectrum vã oferã majoritatea substanþelor benefice de care aveþi nevoie. Pe lângã cantitatea necesarã de vitamine, am fost foarte atenþi ºi la raportul acestora ºi, pentru ca efectul sã fie optim, am adãugat ºi minerale în compoziþia acestui produs. În lumea noastrã modernã, cu un ritm foarte alert de viaþã, se acordã o atenþie tot mai sporitã modului de prezentare ºi servirii simple ºi practice. Acest produs conþine vitamine ºi minerale care sprijinã funcþionarea normalã a organismului, într-un raport optim ºi sub o formã uºor de absorbit: forma chelatatã. În cazul multor persoane, procesul natural de chelatare se desfãºoarã într-un mod mai puþin eficient; astfel, utilizarea mineralelor consumate este aproape imposibilã. De exemplu, doar 2-10% din fierul anorganic care pãtrunde în organism este absorbit.

Mineralele consumate sub formã chelatatã de aminoacid sunt absorbite mult mai uºor, fiind, prin urmare, utilizate mai eficient. Organismul uman nu poate produce minerale; în consecinþã, nu le putem obþine decât din alimentele consumate. Acest produs conþine, de asemenea, toate vitaminele importante care contribuie la o desfãºurare optimã a proceselor vitale. Full Spectrum aparþine produselor cu absorbþie prelungitã. Acest lucru este foarte important mai ales în cazul vitaminelor solubile în apã, care pot fi eliminate foarte rapid din organism. În astfel de produse, agenþii activi sunt fixaþi într-o substanþã

Full Spectrum Compoziþia/tabletã: Vitamina C (extract de mãceºe) 60 mg Calciu 50 mg Magneziu 25 mg Bitartrat de colinã 20 mg Inozitol 20 mg Niacinamidã 10 mg Betainã HCl 10 mg Zinc 10 mg Potasiu 10 mg Vitamina A 1500 UI Vitamina E 7 UI PABA 5 mg Acid pantotenic 5 mg Rutinã 4 mg de transport, ceea ce le permite sã fie absorbite pe o duratã de 8-12 ore, astfel încât vitaminele vor fi prezente în sânge în permanenþã, într-o cantitate adecvatã, zi ºi noapte.

Complex de bioflavonoide din lãmâie 4 mg Fier 4 mg Mangan 3 mg Complex hesperidinic 2 mg Cupru 1,5 mg 1,2 mg Piridoxinã (vitamina B6) 1,1 mg Riboflavinã (vitamina B2) 1 mg Tiaminã (vitamina B1) Acid folic 200 mcg Iod 80 mcg Biotinã 40 mcg Crom 25 mcg Seleniu 20 mcg Molibden 10 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 1 mcg

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

Mod de administrare:

1-3 tablete zilnic, în timpul mesei.

ATENÞIE! • Majoritatea suplimentelor alimentare complexe conþin întregul complex de vitamine B, într-o dozã relativ mare. Dacã utilizaþi acest tip de produse, nu trebuie sã consumaþi separat vitamina B, în afara cazului în care suferiþi de

anumite afecþiuni sau sunteþi supuºi unui stres puternic. • Datoritã vitaminelor B din compoziþie, pe durata consumãrii produsului, urina poate cãpãta o culoare ºi miros caracteristice!

19 W W W . C A L I V I T A . C O M


M U L T I V I T A M I N E

C O M P L E X E

P E N T R U

C O P I I

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

Infant Formula 60 ml Un produs cu multivitamine pentru copiii sub 6 ani. În cazul copiilor, un aport adecvat ºi echilibrat de micronutrienþi, cum sunt vitaminele ºi mineralele, este esenþial. Este foarte important sã le oferim în permanenþã toate condiþiile pentru o creºtere sãnãtoasã ºi o dezvoltare mentalã ºi fizicã adecvatã.

20 W W W . C A L I V I T A . C O M

Un copil hrãnit adecvat se va dezvolta sãnãtos, va acumula mai repede cunoºtinþe ºi se va simþi mult mai bine. Aceastã perioadã este foarte importantã, în special din punctul de vedere al nutriþiei. La aceastã vârstã, sistemul digestiv suferã transformãri rapide ºi încep sã se formeze obiceiurile alimentare. În unele situaþii însã, alimentaþia copiilor nu conþine o cantitate adecvatã de macronutrienþi. În astfel de cazuri, un supliment natural cu vitamine poate fi de mare ajutor pentru menþinerea sãnãtãþii organismelor în dezvoltare. Ce compoziþie au produsele moderne cu multivitamine special concepute pentru copiii mici? Vitamina A este de obicei extrasã din morcovi, iar vitamina E din uleiuri naturale din plante. Cele mai importante vitamine B ºi vitamina C sunt, de asemenea, din surse naturale, astfel cã absorbþia ºi utilizarea lor sunt mai facile decât în cazul produselor sintetice. Fiind un sirop plãcut la gust, poate fi dozat mult mai uºor ºi va fi consumat cu plãcere de copii.

ATENÞIE!

Infant Formula

• Înainte de începerea unui consum îndelungat, cereþi sfatul pediatrului! • Dacã puteþi alãpta, hrãnirea exclusivã la sân este preferatã pânã la vârsta de ºase luni! • Acest produs nu poate înlocui o alimentaþie echilibratã ºi diversificatã!

Vitamina C 35 mg 8 mg Niacinamidã (vitamina B3) Vitamina E 4 UI 3 mg Acid pantotenic (vitamina B5) 0,6 mg Riboflavinã (vitamina B2) 0,5 mg Tiaminã (vitamina B1) 0,4 mg Piridoxinã (vitamina B6) Vitamina A 400 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 0,5 mcg

Compoziþia/1 ml:

Mod de administrare:

1 ml zilnic, în timpul meselor.


P U T E R E A

P U I U L U I

D E

L E U

Lion Kids C, Lion Kids+Vitamin D 90 tablete masticabile Niciodatã nu e prea devreme sã începem o viaþã sãnãtoasã. Un copil puternic ºi sãnãtos are rezultate mai bune la ºcoalã, atât pe plan fizic, cât ºi mental. Nu faceþi compromisuri când vine vorba de dezvoltarea ºi sãnãtatea copilului dumneavoastrã! Oferiþi-i tot ce e mai bun! Copiii acceptã

cu plãcere tabletele masticabile sub formã de figurine de animale, eficacitatea îmbinându-se armonios cu distracþia. Vitaminele sunt compuºi organici indispensabili vieþii, care nu pot fi sintetizate de organism decât în cantitãþi foarte mici. Copiii au nevoie de un aport echilibrat ºi adecvat de vitamine, în special în perioada de creºtere ºi dezvoltare fizicã ºi mentalã rapidã. Dacã o anumitã vitaminã lipseºte din organism în cantitãþi mari, pot apãrea simptome ale avitaminozei (deficienþei de vitamine), a cãror eliminare este foarte importantã în copilãrie. Pentru combaterea efectelor dãunãtoare de mediu (de exemplu smogul), care s-au intensificat în ultimii

ani, necesarul de vitamine ºi minerale al organismului a crescut, însã alimentele conþin o cantitate semnificativ mai micã din aceste substanþe decât în trecut. Astfel, este foarte important sã sprijinim funcþionarea organismului cu un supliment alimentar modern ºi de calitate cu multivitamine, cu atât mai mult în cazul copiilor. În suplimentele moderne cu multivitamine pentru copii, cum ar fi, de exemplu, Lion Kids+vitamin D, au fost incluse vitaminele A, D, E ºi C, complexul de vitamine B, precum ºi cele mai importante minerale: calciu, fosfor, iod, fier, magneziu, cupru, zinc, mangan ºi potasiu. Vitamina D joacã un rol important în dezvoltarea oaselor ºi dinþilor ºi, de asemenea, participã la absorbþia ºi utilizarea calciului ºi fosforului ºi garanteazã menþinerea balanþei de calciu din plasma sanguinã.

Lion Kids + Vitamin D Compoziþia/tabletã:

Vitamina C (din mãceºe ºi alte surse naturale) 75 mg

Vitamina C 35,0 mg Calciu 10,0 mg Fosfor 10,0 mg Vitamina A (beta-caroten) 1500 UI Niacinamidã 7,0 mg Vitamina E 7 UI Magneziu 5,0 mg Acid pantotenic 3,0 mg Fier 3,0 mg Zinc chelatat 2,0 mg Complex de potasiu 2,0 mg Inozitol 1,6 mg 0,7 mg Piridoxinã (vitamina B6) 0,6 mg Riboflavinã (vitamina B2) 0,5 mg Tiaminã (vitamina B1) Mangan chelatat 0,1 mg Acid folic 100,0 mcg Cupru chelatat 70,0 mcg Biotinã 35,0 mcg Iod 10,0 mcg Seleniu 10,0 mcg Crom 5,0 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 1,0 mcg Vitamina D 1,0 mcg

Mod de administrare:

Mod de administrare:

1-2 tablete masticabile pe zi, în timpul meselor.

1-3 tablete masticabile pe zi, în timpul meselor.

Lion Kids C Compoziþia/tabletã:

W W W . C A L I V I T A . C O M

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

21


S Ã N Ã T A T E

F Ã R Ã

V Â R S T Ã

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

22

Senior Formula 90 tablete Odatã cu înaintarea în vârstã, printre multe altele, se modificã ºi necesarul de vitamine al organismului. De asemenea, ritmul de viaþã suferã modificãri, iar alimentaþia dezechilibratã devine adesea o problemã. Metabolismul încetineºte, iar absorbþia nutrienþilor este de multe ori incompletã. Din aceste considerente, la vârstnici este necesarã suplimentarea vitaminelor ºi mineralelor. Dupã vârsta de 50 de ani, numãrul factorilor care contribuie la creºterea necesarului de vitamine ºi minerale al organismului se înmulþeºte. Aceasta se datoreazã în special modificãrilor fiziologice importante care au loc odatã cu înaintarea în vârstã. Metabolismul devine mai lent, absorbþia nutrienþilor este incompletã, întregul ritm de viaþã se schimbã. Senior Formula este recomandatã în special celor care trec prin perioade de activitate fizicã dezechilibratã, au un ritm ºi o alimentaþie zilnicã neechilibratã sau i� n cure W W W . C A L I V I T A . C O M

de slãbire. Fumatul, consumul unei cantitãþi mari de cafea, stresul, efortul fizic ºi mental sporit, precum ºi diferiþi factori de mediu duc la creºterea necesarului de vitamine ºi minerale. Acest produs cu multivitamine, care se adreseazã în special persoanelor de peste 50 de ani, contribuie la funcþionarea sãnãtoasã a organismului ºi a proceselor fiziologice vitale. Pe lângã vitamine ºi minerale, acest produs conþine ºi diferite extracte benefice din plante, de exemplu din frunze de Ginkgo biloba („arborele pagodelor”). Acest copac existã pe Pãmânt de mai mult de 200 de milioane de ani, din acest motiv fiind considerat o fosilã vie. Cercetãrile moderne au demonstrat cã Ginkgo biloba are un spectru foarte larg de efecte benefice asupra sãnãtãþii. Acest arbore special, pe

Senior Formula Compoziþia/tabletã: Vitamina C 60 mg Vitamina E 10 mg Niacinamidã 10 mg Frunze de Ginkgo biloba 10 mg Colinã 5 mg Inozitol 5 mg Potasiu 5 mg Zinc 5 mg Complex de bioflavonoide din citrice 5 mg PABA 4 mg Acid pantotenic 3 mg Fier 3 mg Betainã HCl 2 mg Beta-caroten 1,77 mg 1,5 mg Riboflavinã (vitamina B2) 1,5 mg Piridoxinã (vitamina B6) lângã efectul sãu antioxidant foarte puternic, datoritã flavonoidelor din compoziþie, sprijinã funcþionarea normalã a sistemului circulator ºi normalizeazã fluxul sanguin, furnizând, prin urmare, oxigen ºi nutrienþi celulelor ºi ajutând astfel la menþinerea prospeþimii fizice ºi mentale. Produsul conþine, de asemenea, luteinã ºi extract de seminþe de struguri, care au efecte antioxidante ºi ajutã la blocarea proceselor oxidative nocive din organism.

Tiaminã (vitamina B1) 1,2 mg Complex hesperidinic 1 mg L-glutation 1 mg Extract de scoarþã de pin 1 mg Extract din seminþe de struguri 1000 mcg Mangan 800 mcg Luteinã 500 mc Cupru 300 mcg Acid folic 70 mcg Biotinã 50 mcg Crom 50 mcg Molibden 25 mcg Iod 20 mcg Seleniu 20 mcg Superoxid dismutazã 15 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 1 mcg Mod de administrare:

1-3 tablete zilnic, în timpul meselor.

ATENÞIE! • Nu se recomandã consumul de Ginkgo biloba persoanelor care fac tratament cu anticoagulante ºi înainte de operaþii, deoarece poate cauza creºterea timpului de coagulare! • Consumul produsului trebuie evitat în perioada sarcinii ºi alãptãrii. • Diabeticii trebuie sã cearã avizul medicului înainte de a începe consumul produsului!


C U

M I N T E A

L I M P E D E

Energy & Memory 90 tablete Datoritã compoziþiei sale, Energy & Memory sprijinã desfãºurarea normalã a proceselor din organism, chiar ºi în cazul stresului fizic ºi mental prelungit. Luptã eficient împotriva proceselor negative apãrute ca rezultat al stresului. În acelaºi timp, energizeazã, împrospãteazã organismul ºi vã oferã o dozã de energie pentru a face faþã cu mai multã uºurinþã obstacolelor de zi cu zi!

Guarana Principala substanþã activã a guaranei este cofeina, care, aºa cum ºtim cu toþii, accelereazã procesele metabolice ºi producerea de energie; ajutã la menþinerea unei stãri normale de alertã. Poate creºte performanþa fizicã, forþa muscularã ºi rezistenþa la sportivi. Lecitina, colina Ambele substanþe ajutã la funcþionarea optimã a sistemului nervos. Pe lângã aceasta, lecitina are un efect benefic ºi asupra sistemului cardiovascular. Colina este o substanþã esenþialã pentru transmiterea impulsurilor nervoase. Vitamina E Fiind antioxidant, joacã un rol important în protecþia acizilor graºi polinesaturaþi împotriva oxidãrii, ajutând astfel la menþinerea funcþionãrii normale a celulelor.

ATENÞIE! • A se consuma cu precauþie dacã se administreazã în acelaºi timp ºi alte produse cu cofeinã! • A se evita în timpul sarcinii ºi alãptãrii. • În caz de boli cardiovasculare, consultaþi-vã în prealabil medicul!

Vitamina C Are o acþiune antioxidantã, este necesarã pentru funcþionarea normalã a sistemului nervos, participã la formarea þesutului conjunctiv ºi, prin urmare, ajutã la menþinerea sãnãtãþii pielii, gingiilor, oaselor ºi cartilajelor. Zincul Participã la funcþionarea normalã a sistemului imunitar. Este indispensabil pentru diviziunea celularã normalã, funcþia sexualã, participã la menþinerea structurii sãnãtoase a pielii. Seleniul Este esenþial pentru metabolism, pentru procesele de producere a energiei, sprijinã funcþionarea normalã a sistemului imunitar, precum ºi a hormonilor glandei tiroide. Datoritã puternicului sãu efect antioxidant, amplificã protecþia celulelor împotriva efectelor negative ale radicalilor liberi. Magneziul Joacã un rol important în funcþionarea echilibratã a sistemului nervos ºi este, de asemenea, necesar pentru funcþionarea normalã a muºchilor. Este indispensabil pentru activitatea enzimelor ºi menþinerea echilibrului calciu-potasiu în organism.

Energy & Memory Compoziþia/tabletã:

Colinã Extract de guarana Lecitinã Vitamina C Magneziu Vitamina E Zinc Seleniu

200 mg 100 mg 100 mg 60 mg 50 mg 10 mg 5 mg 20 mcg

multivitamine

I N T E R N A T I O N A L

Mod de administrare:

3x1 tablete zilnic.

23 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

24


I N T E R N A T I O N A L

antioxidanþi „Toþi îºi doresc o viaþã cât mai lungã, dar nimeni nu vrea sã îmbãtrâneascã.” Benjamin Franklin

25


C A T A L I Z A T O R U L

C E L U L A R

antioxidanþi

I N T E R N A T I O N A L

Coenzyme Q10, Super CoQ10 Plus

Furnizarea de energie celulelor – ºi, prin urmare, întregului organism – este garantatã de coenzima Q10 (CoQ10, 90 capsule ubiquinona). Aceastã substanþã este prezentã în fiecare celulã a organismului ºi ajutã la transformarea nutrienþilor în ATP (adenozin trifosfat), o substanþã Asiguraþi celulelor dumneavoastrã sursa necesarã transportatoare de energie. Dacã o de energie ºi veþi fi satisfãcuþi celulã are nevoie de energie, o obþine de rezultat! Coenzima Q10 este o prin descompunerea ATP-ului. Q10 substanþã indispensabilã pentru este produsã, pe de o parte, în ficat, iar pe de altã parte este ingeratã odatã furnizarea de energie celulelor din organism. Dacã celulele au cu alimentele pe care le consumãm. parte de o cantitate suficientã de energie, întregul organism va avea energie. Rezultatul? Forþã de muncã ºi energie care le depãºesc pe cele ale tinerilor.

Este important de ºtiut cã producþia endogenã de coenzima Q10 scade odatã cu înaintarea în vârstã (dupã 30-35 de ani). Coenzima Q10 poate fi de ajutor nu doar în cazul producþiei scãzute a acestei substanþe la persoanele în vârstã, ci ºi în caz de efort fizic ºi mental intens sau la persoanele cu o dietã deficitarã. Garanteazã creºterea energiei ºi reducerea oboselii. Coenzima Q10 nu este un medicament, ci o substanþã naturalã produsã ºi de organism. Pânã Coenzyme Q10 Compoziþia/capsulã:

Ubiquinonã (CoQ10) Beta-caroten Vitamina E Seleniu Super CoQ10 Plus

Mod de administrare:

1-3 capsule zilnic. W W W . C A L I V I T A . C O M

10 mg 1000 U.I. 10 U.I. 10 mcg

Compoziþia/capsulã:

Ubiquinonã Vitamina E Beta-caroten Seleniu

26

acum, nu s-au înregistrat efecte adverse în cazul administrãrii de coenzima Q10. Pe lângã efectul sãu energizant, este indispensabilã ºi în procesele de producere a energiei la nivel celular ºi ajutã la menþinerea funcþiei cardiace; datoritã efectului antioxidant, ajutã la protejarea celulelor împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi.

20 mg 10 U.I. 1000 U.I. 10 mcg

ATENÞIE! • A se pãstra la loc întunecat ºi rãcoros! Calitatea coenzimei Q10 pure scade la temperaturi ce depãºesc 35o C. • Efectele benefice ale coenzimei Q10 se fac simþite dupã câteva sãptãmâni de consum. • Pentru evitarea deficienþelor repetate, se recomandã administrarea continuã a unei doze de menþinere de 10-30 mg zilnic.


Sublingual CoQ10 30 tablete

De ce este Sublingual CoQ10 diferit de alte produse? Fiindcã se administreazã sublingual (sub limbã), substanþele active ale tabletei se absorb mai rapid ºi mai eficient în organism: din membrana mucoasã a cavitãþii bucale ajung în vasele de sânge de sub limbã, de unde sunt transportate prin fluxul sanguin în tot organismul.

antioxidanþi

I N T E R N A T I O N A L

Utilizarea acestui produs este recomandatã în cazul în care digestia ºi absorbþia în tractul gastrointestinal este redusã sau blocatã. Spre deosebire de CoQ10 clasic�, Sublingual CoQ10 este mai concentrat, în dozã de 30 mg. CoQ10 de 30 mg este mai mult decât un energizant obiºnuit!

Sublingual CoQ10 Compoziþia/tabletã:

Coenzima Q10

30 mg

Mod de administrare:

• Utilizarea suplimentului alimentar nu influenþeazã producþia endogenã de coenzima Q10 din ficat. Prin urmare, nu trebuie sã ne facem griji cã organismul va „uita” sã producã aceastã substanþã. • Femeile gravide ºi cele care alãpteazã trebuie sã cearã sfatul medicului înainte de a consuma CoQ10!

1-4 tablete zilnic. Puneþi tableta sub limbã ºi aºteptaþi pânã se dizolvã în întregime. Din când în când, mutaþi tableta dintr-un punct în altul.

27 W W W . C A L I V I T A . C O M


P R O T E C Þ I A

V I E Þ I I

antioxidanþi

I N T E R N A T I O N A L

Protect 4Life

Antioxidanþii sunt substanþe care protejeazã acizii graºi polinesaturaþi împotriva efectelor dãunãtoare ale radicalilor liberi, sprijinind astfel funcþionarea sãnãtoasã a celulelor ºi þesuturilor. Unul dintre cei mai renumiþi antioxidanþi este coenzima Q10. Printre vitaminele antioxidante se numãrã retinolul, beta-carotenul, licopenul, vitamina C ºi E. Dintre oligoelemente, seleniul, zincul ºi manganul au

90 tablete

ATENÞIE!

28 W W W . C A L I V I T A . C O M

Principalul ingredient al acestui produs este Ginkgo biloba, cel mai bãtrân copac din istoria planetei noastre. Se ºtie cã, pe lângã proprietãþile sale antioxidante, acesta influenþeazã benefic funcþiile organismului în nenumãrate alte moduri. De asemenea, produsul conþine vitamine ºi oligoelemente.

• În caz de supradozare, poate apãrea înroºirea pielii, anxietate, insomnie, diaree sau vomã. • Consumul de Ginkgo biloba nu este recomandat în timpul sarcinii ºi alãptãrii, la persoanele aflate sub tratament cu anticoagulante ºi înainte de operaþii, fiindcã poate cauza creºterea timpului de coagulare! • Diabeticii trebuie sã cearã avizul medicului înainte de a începe sã consume acest produs!

Protect 4Life Compoziþia/tabletã: Vitamina C 60 mg Frunze de Ginkgo biloba 50 mg Beta-caroten 3000 UI Vitamina E 10 UI Seleniu 20 mcg Mod de administrare:

1-3 tablete zilnic. proprietãþi asemãnãtoare. Beta-carotenul, vitaminele C ºi E sunt responsabile de efectul antioxidant al produsului. Celãlalt ingredient activ al produsului este Ginkgo biloba, arbore care existã pe Pãmânt de 200 de milioane de ani ºi, în tot acest timp, s-a modificat foarte puþin, deci poate fi considerat o fosilã vie. Cercetãtorii au demonstrat cã acest arbore are un spectru larg de efecte benefice asupra sãnãtãþii. Ginkgo biloba, pe lângã puternicul sãu efect antioxidant, datoritã bioflavonoidelor din compoziþie, participã la funcþionarea normalã a sistemului circulator ºi normalizarea fluxului sanguin, asigurând celulelor o cantitate suficientã de oxigen ºi nutrienþi ºi ajutând astfel la menþinerea prospeþimii fizice ºi mentale.


U N

S C U T

D E

N E P Ã T R U N S

Mega Protect 4Life 90 tablete Principalele ingrediente ale acestui produs sunt diferite extracte de plante (Ginkgo biloba, ceai verde ºi afine), care, pe lângã proprietãþile lor antioxidante, sunt cunoscute ºi pentru alte efecte benefice pe care le au asupra organismului. Produsul conþine, de asemenea, vitamine ºi oligoelemente, care intensificã efectul antioxidant ºi, astfel, ne ajutã la menþinerea sãnãtãþii. Mega Protect 4Life este un produs unic, de cea mai înaltã calitate, special conceput pentru sprijinirea protecþiei antioxidante, ale cãrui ingrediente atent selecþionate sprijinã eficient funcþionarea sãnãtoasã a organismului. Antioxidanþi Antioxidanþii sunt substanþe care ajutã la protejarea acizilor graºi polinesaturaþi împotriva periculoºilor radicali liberi, sprijinind astfel funcþionarea normalã a celulelor ºi þesuturilor. Unul dintre cei mai cunoscuþi antioxidanþi este coenzima

menþinerea stãrii de alertã. Este bogat în polifenoli cu efect antioxidant. Afinele sunt bogate în antocianide antioxidante ºi conþin o serie de vitamine. L-cisteina, L-glutationul ºi acidul alfa-lipoic sunt încã trei ingrediente cu proprietãþi antioxidante. Mega Protect 4Life Compoziþia/tabletã:

Vitamina C Ascorbil palmitat L-cisteinã Tocoferol complex L-glutation (redus) Extract de Ginkgo biloba Extract de ceai verde Beta-caroten Ubichinonã (Co Q10) Zinc Licopinã Extract de afine Mangan Retinol Acid alfalipoic Seleniu

Q10. Dar, printre antioxidanþi se numãrã ºi retinolul, beta-carotenul, licopina, vitamina C ºi E. Dintre oligoelemente, seleniul, zincul ºi manganul au proprietãþi similare. Extracte de plante Ginkgo biloba este o plantã specialã, cu un puternic efect antioxidant; flavono-idele din compoziþia sa sprijinã funcþio-narea normalã a sistemului cardiovascular, furnizarea de oxigen ºi nutrienþi la celule, ajutând astfel la menþinerea prospeþimii fizice ºi Mod de administrare: mentale. Ceaiul verde conþine cantitãþi semnificative de cofeinã, care accelereazã 2-4 tablete zilnic. procesele metabolice ºi ajutã la

50 mg 50 mg 50 mg 50 UI 10 mg 10 mg 7,5 mg 5 mg 5 mg 4 mg 2,5 mg 2,5 mg 1 mg 0,75 mg 50 mcg 25 mcg

ATENÞIE! • Evitaþi consumul permanent al produsului, în doze ridicate! • Consumul de Ginkgo biloba nu este recomandat în perioada sarcinii, alãptãrii, în cazul tratamentului cu anticoagulante ºi înainte de operaþii, deoarece poate scãdea timpul de coagulare sanguinã! • Diabeticii trebuie sã consulte medicul înainte de a începe consumul produsului!

antioxidanþi

I N T E R N A T I O N A L

29 W W W . C A L I V I T A . C O M


A N T I O X I D A N Þ I

R E C O M A N D A Þ I

F U M Ã T O R I L O R

antioxidanþi

I N T E R N A T I O N A L

Smokerade 90 tablete

Smokerade este un produs antioxidant deosebit, care sprijinã organismul în distrugerea celulelor degenerate apãrute în urma proceselor oxidative cauzate de fumat. Datoritã efectelor benefice ale ingredientelor sale complexe, se recomandã atât fumãtorilor activi, cât ºi pasivi, precum ºi în perioadele în care încercaþi sã renunþaþi la fumat. Bineînþeles, datoritã puternicului sãu efect antioxidant, poate fi folosit ºi de nefumãtori.

Dacã fumaþi, ºtiþi cu siguranþã cã cel mai bine ar fi sã renunþaþi, fiindcã doar aºa vã puteþi proteja sãnãtatea. Dar sunteþi cu adevãrat conºtienþi de efectele nocive ale fumatului ºi de faptul cã fumatul pasiv este la fel de periculos?

Smokerade este un produs antioxidant remarcabil, cu o compoziþie complexã, care participã la blocarea efectelor oxidative dãunãtoare ale fumatului ºi la protecþia celulelor ºi a þesuturilor. Pânã în prezent, în fumul de þigarã au fost detectate aproximativ 4.000 de substanþe diferite. Pericolele cele mai mari ale fumatului pentru sãnãtate sunt reprezentate de radicalii liberi menþionaþi mai înainte ºi de cele peste 40 de substanþe carcinogene gãsite în fumul de þigarã. Printre aceste substanþe se numãrã anumiþi compuºi policiclici aromatici (de exemplu benzpirenul), hidrocarburi aromatice, nicotina, nitrosamina, butadiena, precum ºi poloniul, care, de asemenea, poate fi gãsit în fumul de þigarã. În timpul fumatului, pe lângã aceste substanþe dãunãtoare, cantitãþi semnificative de monoxid de carbon (CO) pãtrund în organism. CO se leagã de o sutã de ori mai puternic de hemoglobinã (care transportã oxigen)

decât oxigenul, fiind foarte toxic chiar ºi în concentraþii scãzute! Substanþele active ale acestei formule, vitamina C ºi E, coenzima Q 10, zincul ºi seleniul, sunt antioxidanþi foarte eficienþi. Binecunoscutul efect al ardeiului roºu, de stimulare a metabolismului, poate ajuta, de asemenea, la detoxificare. Acidul elagic – gãsit de obicei în fructe ºi ceai verde – are un conþinut ridicat de polifenoli, acþionând împotriva substanþelor care pericliteazã sãnãtatea vaselor de sânge, a plãmânilor, inimii, stomacului, vezicii urinare ºi hemoglobinei.

Smokerade Compoziþia/tabletã: Ardei roºu 300 mg Vitamina C 60 mg Vitamina E 10 mg Acid elagic 5 mg Zinc 5 mg Extract de ceai verde 5 mg Coenzima Q10 2,5 mg Seleniu 20 mcg Mod de administrare:

3x1 tablete zilnic.

30 W W W . C A L I V I T A . C O M


L U M I N A

O C H I L O R

N O ª T R I

Lutein 60 capsule

Zi de zi, ochiul este expus pericolelor inerente din mediul înconjurãtor. Acest organ necesitã o protecþie deosebitã ºi din cauza acþiunii distructive a radicalilor liberi. Luteina este un antioxidant care sprijinã în mod deosebit sãnãtatea ochilor!

Lutein Luteinã

Compoziþia/capsulã:

6 mg Luteina are o importanþã extraordinarã în ceea ce priveºte sãnãtatea ochilor. 1 capsulã zilnic, în timpul meselor. Datoritã efectelor sale antioxidante, blocheazã eficient peroxidarea grãsimilor În cadrul activitãþilor noastre zilnice, ºi joacã un rol de bazã în protecþia ochii sunt expuºi, mai mult decât ochilor. Bineîn�eles, nu doar ochii, ci ºi orice alt organ, efectelor negative alte organe ºi procese metabolice pot ale mediului înconjurãtor. Pe lângã beneficia de acest efect deosebit. acestea – radiaþiile ultraviolete, radiaþiile televizoarelor, ale monitoarelor – ºi radicalii liberi care apar ca produºi reziduali ai metabolismului celular ne distrug ochii. Compuºii antioxidanþi – de exemplu carotenoidele – acþioneazã eficient împotriva radicalilor liberi. Luteina este un compus antioxidant care, dupã ce pãtrunde în organism, în urma absorbþiei, se acumuleazã în douã zone distincte ale ochiului: în pata galbenã (macula) a retinei ºi la nivelul cristalinului. Cantitatea de luteinã este direct proporþionalã cu densitatea pigmentului maculei, care are un rol-cheie în filtrarea radiaþiilor nocive (de exemplu lumina albastrã foarte periculoasã, situatã deasupra spectrului UV) ºi împiedicã pãtrunderea acestora în ochi. Mod de administrare:

Luteina este un supliment alimentar modern, al cãrei consum poate ajuta foarte mult la menþinerea sãnãtãþii oculare. O capsulã (6 mg) zilnic, combinatã cu un mod de viaþã sãnãtos, poate contribui la menþinerea sãnãtãþii ochilor noºtri.

antioxidanþi

I N T E R N A T I O N A L

31 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

32


I N T E R N A T I O N A L

minerale „Pentru a te regãsi în marele Univers, trebuie sã vezi Universul în toate detaliile sale!” Goethe

33


P R O T E C Þ I E

Î M P O T R I V A

R A D I C A L I L O R

L I B E R I

minerale

I N T E R N A T I O N A L

Pro Selenium 60 tablete

Se ºtie cã seleniul este un oligoelement cu un efect antioxidant puternic, care protejeazã organismul împotriva radicalilor liberi. Cu toate acestea, este mai puþin cunoscut faptul cã joacã un rol important atât în funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar, cât ºi în producerea de hormoni tiroidieni, care conþin iod.

Seleniul a fost descoperit de Jons Berzelius în 1817, iar denumirea sa derivã de la cuvântul grecesc selene, care face referire la culoarea sa alb pal. Multã vreme a fost considerat un compus toxic, dar cercetãrile ºtiinþifice din ultimele decenii au demonstrat cã este un element indispensabil pentru nutriþie, care optimizeazã sãnãtatea organismului. Printre sursele naturale de seleniu se numãrã carnea, viscerele, fructele de mare ºi cerealele. Diferenþele dintre zonele de pe glob se reflectã ºi în cantitatea de seleniu din plante, în special din porumb.

Seleniul joacã un rol important în menþinerea sãnãtãþii. Face parte din enzima antioxidantã glutation peroxidazã ºi, astfel, protejeazã celulele ºi þesuturile împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. Asigurã funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar, fiind necesar pentru producerea de hormoni tiroidieni, care conþin iod. Persoanele care au regimuri unilaterale (de exemplu vegetarienii) consumã, de obicei, o cantitate redusã de seleniu, prin urmare suplimentarea poate fi necesarã. Este important de ºtiut cã seleniul ºi vitamina E acþioneazã sinergic, amplificându-ºi reciproc efectul. Absorbþia ºi utilizarea seleniului sunt mult mai eficiente când acesta este sub formã de legãturi organice, nu anorganice. Pro Selenium conþine seleniu în legãturi organice.

Pro Selenium Compoziþia/tabletã: Seleniu 50 mcg (din seleniu metioninã ºi selenat de sodiu) Mod de administrare:

1 tabletã zilnic.

34 W W W . C A L I V I T A . C O M


O L I G O E L E M E N T E

E S E N Þ I A L E

Chelated Zinc, Mega Zinc 100 tablete Zincul este unul dintre cele mai importante oligoelemente; participã la funcþionarea mai multor enzime. Se gãseºte în fiecare celulã a organismului, dar organismul uman nu dispune de un depozit important de zinc care sã poatã fi utilizat în caz de deficienþã. Prin urmare, avem nevoie continuã de zinc. De aceea, în anumite cazuri (de exemplu în cazul persoanelor care locuiesc în zone poluate, se hrãnesc necorespunzãtor), acesta trebuie suplimentat cu ajutorul unui produs modern. Chelated Zinc Compoziþia/tabletã: Zinc 15 mg Mod de administrare:

1 tabletã zilnic. Mega Zinc Zinc

Compoziþia/tabletã:

Mod de administrare:

1 tabletã zilnic.

50 mg

Fiecare celulã a organismului uman conþine zinc, dar distribuþia acestuia în diferite organe nu este uniformã. În creier, inimã, plãmâni ºi muºchi, zincul se aflã în concentraþii relativ constante. În schimb, cantitatea de zinc din sânge, testicule sau pãr depinde de concentraþia de zinc din alimentaþie. Zincul joacã un rol foarte important în procesele fiziologice; intrã în componenþa a mai mult de 70 de enzime. Este un constituent al insulinei (fiind responsabil de structura spaþialã a acesteia), hormonul responsabil

cu metabolismul glucidelor, prin urmare un element important al acestui metabolism. Este constituentul esenþial al enzimelor care protejeazã organismul împotriva efectelor adverse ale radicalilor liberi. Pentru persoanele care locuiesc în oraºe poluate, suplimentarea cu zinc este idealã. Zincul este, de asemenea, necesar pentru diviziunea celularã, deoarece celulele sistemului imunitar se multiplicã la o ratã foarte ridicatã; zincul sprijinã ºi funcþionarea normalã a acestui sistem. Zincul participã la funcþionarea

normalã a organelor reproducãtoare ºi contribuie la menþinerea structurii sãnãtoase a pielii. Printre sursele naturale de zinc se numãrã carnea, fructele de mare, peºtele, germenii de cereale, ficatul, legumele, laptele ºi produsele lactate. În produsele moderne – deci ºi în Chelated Zinc ºi Mega Zinc – zincul este prezent în legãturi organice, sub formã chelatatã. Aceasta este forma cel mai uºor de utilizat de cãtre organism.

minerale

I N T E R N A T I O N A L

atenþie! • Absorbþia zincului poate fi redusã de un consum ridicat de calciu sau fibre. • În caz de efort fizic intens, activitãþi sportive, sarcinã ºi alãptare, necesarul de zinc creºte. • În cazul unui necesar ridicat de zinc, vã recomandãm produsul Mega Zinc. Prin respectarea modului de administrare, se evitã riscul supradozajului. Zincul este toxic dacã este consumat în cantitãþi care depãºesc semnificativ doza zilnic� recomandatã. Nu aruncaþi instrucþiunile de administrare! W W W . C A L I V I T A . C O M

35


M I N E R A L E

I N D I S P E N S A B I L E

minerale

I N T E R N A T I O N A L

Power Mins 100 tablete

Pentru funcþionarea normalã a proceselor vitale avem nevoie nu numai de binecunoscutele vitamine, ci ºi de minerale. Organismul uman nu le poate produce pe acestea din urmã, prin urmare nu le putem obþine decât din surse externe. Formula complexã a produsului conþine, într-o proporþie ºi cantitate optime, toate mineralele de care organismul nostru are nevoie.

36 W W W . C A L I V I T A . C O M

Pe lângã rolul deja cunoscut pe care îl joacã vitaminele, un aport adecvat de minerale este, de asemenea, foarte important pentru organism. Power Mins este un produs special pe bazã de minerale, ale cãrui ingrediente contribuie la asigurarea necesarului de minerale în organism. Substanþe biologic-active: Calciul joacã un rol important în menþinerea sãnãtãþii oaselor ºi a danturii, precum ºi în procesul de coagulare. Prezenþa magneziului în

organism este una dintre condiþiile de bazã pentru funcþionarea eficientã a sistemului nervos ºi muscular; de asemenea, acest mineral ajutã la diviziunea celularã normalã ºi la sinteza proteinelor. Chiar dacã importanþa cuprului este mai puþin cunoscutã, acesta îndeplineºte numeroase sarcini în organism. Joacã un rol important în funcþionarea sistemului de protecþie antioxidantã a organismului, participã la metabolismul colesterolului ºi zahãrului, precum ºi la procesele de termogenezã ºi la funcþionarea sãnãtoasã a sistemului nervos. Sprijinã formarea globulelor roºii ºi leucocitelor ºi ajutã la metabolizarea fierului. În lipsa cromului, metabolismul carbohidraþilor are de suferit. Iodul este indispensabil pentru formarea hormonilor glandei tiroide, în timp ce manganul este necesar pentru protecþia împotriva radicalilor liberi, precum ºi pentru metabolismul proteinelor, carbohidraþilor ºi grãsimilor. Molibdenul este o componentã importantã a

enzimelor care asigurã utilizarea fierului. Potasiul joacã un rol deosebit în reglarea echilibrului hidro-electrolitic ºi acido-bazic al organismului ºi ajutã la normalizarea tensiunii arteriale. Seleniul este un antioxidant important, care sprijinã funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar. Zincul este indispensabil pentru buna funcþionare a sistemului imunitar. Power Mins Compoziþia/tabletã: Calciu 250 mg Magneziu 150 mg Potasiu 24,75 mg Zinc 7,5 mg Mangan 4 mg Fier 4 mg Cupru 0,5 mg Molibden 125 mcg Crom 50 mcg Iod 50 mcg Seleniu 20 mcg Mod de administrare:

2-4 tablete zilnic.


S Ã N Ã T A T E

D E

F I E R

Iron Plus 100 tablete Fierul este o substanþã mineralã care face parte din clasa aºanumitelor oligoelemente. Denumirea de oligoelemente sau microelemente se referã la faptul cã organismul nostru are nevoie de ele doar în cantitãþi foarte mici, chiar dacã sunt vitale. Fierul este responsabil în primul rând de transportul oxigenului în organism, dar acesta îndeplineºte ºi o serie de alte sarcini.

Organismul unui adult mediu conþine aproximativ 2,5-5 g de fier. Majoritatea acestei cantitãþi este legatã de hemoglobinã în sânge, iar restul se gãseºte în feritinã, hemosiderinã, mioglobinã ºi diferite enzime. Astfel, cantitatea de oxigen care ajunge la celule depinde în cea mai mare parte de hemoglobinã. Fierul îndeplineºte în organism ºi alte sarcini mai puþin cunoscute. Participã la procesele de producere a energiei, este necesar pentru diviziunea celularã ºi joacã un rol important în funcþionarea sãnãtoasã a organismului. Cel mai adecvat este sã consumãm fierul sub formã chelatatã. Chelatarea este procesul în cadrul cãruia mineralele devin digestibile ºi pot fi utilizate de cãtre organism. Fumaratul de fier, legãtura chelatatã din acest produs, nu cauzeazã constipaþie, spre deosebire de sulfatul de fier, utilizat adesea în alte suplimente alimentare. Produsele moderne, de genul Iron Plus, conþin, pe lângã fier, ºi vitamina C ºi bioflavonoide, care ajutã la absorbþia fierului ºi îi intensificã efectul.

atenþie! • Dacã sunteþi însãrcinatã sau alãptaþi, consultaþi medicul înainte de consumul suplimentelor cu fier! • În cazul în care consumaþi produse cu multivitamine, administrarea suplimentarã de fier este recomandatã doar în cazul deficienþei de fier. • Un produs cu fier organic chelatat poate fi consumat în paralel cu vitamina E; nici unul dintre cele douã produse nu îºi va diminua eficacitatea. • Absorbþia fierului este diminuatã de calciu, fosfor, un consum ridicat de fibre, ceai ºi cafea. • Chiar dacã la persoanele sãnãtoase absorbþia fierului se aflã sub control gastrointestinal permanent, dozele ridicate pot provoca unele afecþiuni (hemocromatozã). • Consumul permanent ºi ridicat de fier poate intensifica procesele de peroxidare din organism, care au ca rezultat un necesar crescut de antioxidanþi. Iron Plus Compoziþia/tabletã: Vitamina C 30 mg Fier 10 mg Complex de bioflavonoide din citrice 10 mg

37

Mod de administrare:

1 tabletã zilnic.

minerale

I N T E R N A T I O N A L

W W W . C A L I V I T A . C O M


O A S E

S Ã N Ã T O A S E

ª I

P U T E R N I C E

minerale

I N T E R N A T I O N A L

Strong Bones 100, 250 capsule

Unul dintre elementele de bazã care participã la menþinerea soliditãþii structurii scheletice este conþinutul de minerale. Dupã ce creºterea longitudinalã a oaselor a luat sfârºit, încã putem face multe pentru a le creºte forþa, deoarece mineralizarea („construcþia oaselor”) poate dura pânã aproape de patruzeci de ani. Bineînþeles, dupã aceastã vârstã trebuie sã asigurãm un aport adecvat de substanþe minerale, deoarece acestea participã, de asemenea, ºi la alte procese fiziologice importante.

38 W W W . C A L I V I T A . C O M

Cele douã componente active ale produsului sunt calciul ºi magneziul. Aproximativ 2% din greutatea corporalã o reprezintã calciul din organism. Aproximativ 99% din

calciul din organism se gãseºte în oase ºi dinþi, fiind necesar pentru menþinerea structurii normale a acestora. Joacã un rol important în funcþionarea sãnãtoasã a muºchilor ºi a sistemului nervos, fiind ºi un element important al coagulãrii normale a sângelui.

ATENÞIE! • În cazul consumului îndelungat de calciu, în doze crescute, adresaþi-vã medicului! Vitamina D în cantitãþi mici creºte absorbþia de calciu. • Fumatul, consumul de cafea, ceai, un aport sporit de fibre, precum ºi acidul oxalic ºi fitina, care se g�sesc în anumite plante (de exemplu, în mãcriº ºi rubarbã), pot bloca absorbþia calciului. Un aport ridicat de proteine creºte eliminarea calciului prin ficat.


Magneziul este al patrulea element din organism, în ordinea cantitãþii. Magneziul atinge nivelul cel mai ridicat în oase (~60%) ºi muºchi (~30%), dar este, de asemenea, prezent ºi în spaþiul intracelular, precum ºi în celule. Este indispensabil pentru menþinerea structurii normale a oaselor ºi dinþilor; joacã un rol important în funcþionarea normalã a sistemului

Strong Bones

ATENÞIE! • Nu se recomandã consumul de magneziu pe termen lung, în doze ridicate. • Raportul optim calciu-magneziu este 2:1. Suplimentele alimentare moderne, cum ar fi Strong Bones, conþin ambele macroelemente într-o cantitate optimã.

Compoziþia/tabletã:

• Calciul ºi magneziul pot fi absorbite ºi utilizate cel mai uºor dacã produsul folosit conþine aceste douã macroelemente sub formã de legãturi chelatate.

Calciu Magneziu

300 mg 150 mg

Mod de administrare:

3x1 capsule zilnic.

minerale

I N T E R N A T I O N A L

nervos ºi a muºchilor. Este un factor vital în anumite procese de producere a energiei din organism; participã la sinteza proteinelor, joacã un rol important în procesele de diviziune celularã, precum ºi în menþinerea echilibrului potasiusodiu.

39 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

40


I N T E R N A T I O N A L

darurilepãmântului, apeiºisoarelui „Pietrele constituie Pãmântul, vântul este aerul, Soarele este focul, marea este apa. Când punem toate acestea laolaltã, se naºte viaþa, iar aceasta este un mister în sine.” Deepak Chopra

41


G U S T U L

R A Z E L O R

D E

S O A R E

darurile pãmântului, apei ºi soarelui

I N T E R N A T I O N A L

ZenThonic 946 ml Principalul ingredient al produsului ZenThonic este fructul numit mangostana�,

unul dintre cele mai valoroase alimente pentru cei care trãiesc în junglele din Asia, care îl numesc ºi „fructul zeilor”. Chiar dacã în Asia este considerat un fruct sacru, el este aproape necunoscut în America de Nord ºi în Europa.

Principalul ingredient al acestui produs este mangostana. Fructul are o compoziþie unicã, iar principalele sale substanþe active sunt xantonele. Xantonele sunt flavonoide cu un puternic efect antioxidant, însã fructul este bogat ºi în alþi compuºi antioxidanþi, cum ar fi polifenolii, catechinele ºi vitamina C. Recent, mangostana a stârnit interesul cercetãtorilor de pe întreg globul, iar acum este consumatã nu doar pentru gustul sãu delicios, ci ºi pentru calitãþile sale deosebite de menþinere a sãnãtãþii. Acest fruct conþine mari cantitãþi de potasiu, calciu, fosfor, fier, precum ºi vitamina B1, B2 ºi B6, care ne ajutã la menþinerea sãnãtãþii. Astfel, mangostana are o serie de ingrediente care fortificã organismul ºi ne protejeazã împotriva radicalilor liberi, ajutând la funcþionarea normalã a celulelor.

Celelalte ingrediente ale produsului sunt sucuri concentrate de alte fructe valoroase, selectate cu atenþie, benefice sãnãtãþii, care îi conferã un gust delicios.

ZenThonic Compoziþia:

Suc de Garcinia mangostana Suc de struguri roºii Suc de cãpºuni Suc de meriºor Suc de zmeurã Suc de cireºe Suc de mere Suc de pere Suc de afine Piure de pere Mod de administrare:

2-6 linguri zilnic.

42 W W W . C A L I V I T A . C O M


R E G E L E

F R U C T E L O R

Polinesian Noni-lichid, Polinesian Noni -capsule 946 ml, 90 capsule Existã câteva colþuri de lume în care natura a rãmas neatinsã de efectele negative ale civilizaþiei moderne. Un astfel de loc este Polinezia, unde localnicii sunt mult mai expuºi capriciilor naturii decât locuitorii societãþilor vestice ºi, pentru a-ºi proteja sãnãtatea, recurg, de cele mai multe ori, la metode naturiste de vindecare, pe care le selecteazã din „farmacia naturii”.

Morinda citrifolia Acest arbore veºnic verde este originar din Polinezia, Malaezia, Australia ºi Asia de Sud. Înãlþimea sa poate varia de la cea a unui arbust mãrunt, pânã la 10 m. Însã nu prin aceastã diversitate a atras atenþia lumii, ci prin compoziþia incredibil de bogatã în substanþe biologic-active unice a fructelor sale. Conþine 18 tipuri de aminoacizi, printre care mulþi aminoacizi esenþiali, pe care organismul nu îi poate sintetiza, dar care sunt indispensabili. Aminoacizii sunt substanþele constituente ale proteinelor. Mineralele din acest fruct – de exemplu sodiul, potasiul, fierul, manganul ºi magneziul – completeazã necesarul zilnic de minerale al organismului. Vitaminele

conþinute în acest fruct sprijinã funcþionarea normalã a organismului. În afarã de acestea, conþine ºi alþi compuºi cu efect antioxidant, care contribuie la protecþia celulelor împotriva efectelor negative ale radicalilor liberi. Afecteazã benefic capacitatea de autoregenerare a organismului. Unul dintre cei mai importanþi compuºi din compoziþie este molecula de proxeroninã, care are rol în producerea xeroninei, în ficat. Xeronina este extrem de importantã pentru organism, deoarece participã la o serie de procese fiziologice vitale. Intrã în componenþa enzimelor, sprijinã funcþionarea normalã a celulelor ºi a sistemelor imunitar ºi hormonal. Existã mai mulþi factori care pot cauza creºterea necesarului de xeroninã al organismului, dar stresul ºi efortul mental ºi/sau fizic intens sunt cei mai frecvenþi. Alimentele consumate zilnic conþin un procent redus de proxeroninã, dar noni ne oferã aceastã substanþã importantã în cantitãþi foarte mari.

Polinesian Noni-lichid Compoziþia:

Noni (Morinda citrifolia) Mod de administrare:

2 linguri zilnic. Polinesian Noni-capsule Compoziþia/capsulã:

Noni (Morinda citrifolia)

400 mg

Mod de administrare:

1 capsulã zilnic.

darurile pãmântului, apei ºi soarelui

I N T E R N A T I O N A L

43 W W W . C A L I V I T A . C O M


U N

O C E A N

D E

S Ã N Ã T A T E

darurile pãmântului, apei ºi soarelui

I N T E R N A T I O N A L

Ocean 21 946 ml

Chiar ºi la începutul secolului 21, vegetaþia oceanelor – comparativ cu plantele care cresc pe uscat ºi se hrãnesc din sol – este relativ intactã. Ocean 21 conþine mai mult de 200 de substanþe biologic-active benefice pentru organism (8 tipuri de alge marine, plante, vitamine, antioxidanþi, 60 de substanþe minerale, 24 de aminoacizi ºi enzime).

44 W W W . C A L I V I T A . C O M

Algele marine Algele marine au un conþinut foarte ridicat de iod. Iodul este necesar pentru sinteza de hormoni tiroidieni, fiind indispensabil pentru un metabolism adecvat ºi pentru procesele de termogenezã din organism. Algele marine sunt bogate în proteine, aminoacizi ºi enzime ºi, datoritã conþinutului ridicat de minerale (fier, calciu, potasiu, magneziu, seleniu) ºi vitamine, sprijinã funcþionarea sãnãtoasã a organismului. Cantitatea ridicatã de fibre pe care o conþin ajutã la funcþionarea normalã a motilitãþii intestinale. Aloe vera Aloe Vera aparþine familiei liliaceelor, fiind una dintre plantele cele mai cunoscute ºi utilizate de pe glob. Conþine aproape 200 de tipuri de substanþe biologic-active, printre care numeroase vitamine ºi minerale. Poate fi folositã atât intern, cât ºi extern, ºi are un efect excelent asupra organismului. Pau d’Arco Este cunoscut ºi sub denumirea de lapacho sau arborele furnicilor. Scoarþa acestui copac, originar din junglele Anzilor, ºi care poate supravieþui chiar ºi 700 de ani, are un conþinut foarte

ridicat de minerale. Este bogatã în potasiu, calciu ºi fier, precum ºi în substanþe antioxidante (vitamina C, seleniu) ºi vitamine. Este folositã de sute de ani în medicina popularã. Ocean 21 poate reprezenta un supliment excelent în curele de detoxifiere; vitalizeazã ºi energizeazã, sprijinã procesele fiziologice din organism. Ocean 21 Compoziþia/15 ml: Combinaþie brevetatã 3750,165 mg Suc de aloe Vera (din frunze) 1000 mg Combinaþie brevetatã de extract de alge marine: 1550 mg Alaria marginata, Ascophyllum nodosum, Chondrus crispus, Fucus vesiculosus, Laminaria digitata, Porphyra yezoensis, Palmaria palmata, Ulva lactuca Extract de Pau D’ Arco 550 mg (de zece ori concentrat) Suc concentrat de meriºor 300 mg Extract de sfeclã roºie 175 mg Extract de morcovi 175 mg Complex de minerale 0,165 mg Mod de administrare:

2 linguri o datã sau de douã ori pe zi.


I Z V O R U L

V I E Þ I I

OxyMax 60 ml

Viaþa este imposibilã fãrã oxigen. Organismul nostru poate funcþiona armonios ºi echilibrat doar dacã celulele primesc o cantitate adecvatã de oxigen. Dacã, dintr-un anumit motiv, la celule ajunge o cantitate mai micã de oxigen decât cea necesarã, procesele de producere a energiei care susþin funcþiile vitale sunt afectate. OxyMax poate fi un sprijin excelent pentru furnizarea de oxigen la nivel celular.

Oxigenul stabilizat O consecinþã a industrializãrii ºi poluãrii mediului înconjurãtor este cã, în special în oraºele mari, oxigenul din aer nu mai este suficient pentru a acoperi nevoile organismului. Manualele ne spun cã procentul de oxigen din aerul respirat este de 21%, însã, în zilele noastre, în special în marile metropole foarte poluate, acest procent este mai mic. În acelaºi timp, organismul nostru este supus ºi altor efecte nocive ale civilizaþiei, ceea ce duce la creºterea necesarului de oxigen. Deci, cererea tot mai mare de oxigen se confruntã cu o limitare a sursei de oxigen. În Statele Unite ale Americii au apãrut tot mai multe surse biologice de oxigen. Dintre moleculele de oxigen, cea mai eficientã este oxigenul stabilizat, care poate fi folosit de organism sub formã molecularã ºi ajunge în fluxul sanguin prin procesul de digestie. Are urmãtoarele proprietãþi: • Este deosebit de stabil, nu se descompune nici dupã ani de zile.

• În cazul consumului regulat, nu are efecte negative, nu prezintã niciun risc. • Nu declanºeazã activitatea radicalilor liberi. • Este utilizat uºor de cãtre organism. • Conþine 240000 de molecule de oxigen/ 1 milion de particule.

OxyMax Compoziþia: Apã de izvor cu conþinut de ioni negativi de oxigen stabilizat Mod de administrare:

20 de picãturi de OxyMax în minimum 2 dl de apã, de 3 ori pe zi.

OxyMax poate ajuta la oxigenarea celulelor ºi la îmbunãtãþirea metabolismului. Datoritã aprovizionãrii îmbunãtãþite cu oxigen, are un efect benefic asupra activitãþilor fizice ºi a performanþei atletice. Energizeazã organismul, îmbunãtãþeºte procesele fiziologice. Îmbunãtãþeºte absorbþia ºi utilizarea vitaminelor, mineralelor, aminoacizilor ºi a extractelor de plante.

darurile pãmântului, apei ºi soarelui

I N T E R N A T I O N A L

ATENÞIE! • Evitaþi contactul cu ochii ºi membranele mucoase! • Nu folosiþi produsul nediluat! • Urmaþi întocmai instrucþiunile de diluare!

45 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

46


I N T E R N A T I O N A L

produse pebazãdeplante „Autopurificarea... înseamnã cã vom rândui fiecare parte a vieþii noastre. ªi pentru cã purificarea este contagioasã, autopurificarea noastrã va conduce necondiþionat ºi la împrospãtarea mediului în care trãim.” Gandhi

47


V E R D E

Î N

I N T E R I O R ,

C U R A T

Î N

I N T E R I O R

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Liquid Chlorophyll 473 ml

Practic, orice substanþã care exercitã un efect iritant ºi/sau dãunãtor asupra organismului poate fi consideratã toxinã. Toxinele îngreuneazã procesele biochimice ºi au un efect negativ asupra funcþionãrii organismului. Toxinele pot apãrea ca rezultat al unei alimentaþii improprii, ca efect secundar al medicamentelor, poluãrii mediului sau drept consecinþã a unor procese metabolice. Clorofila oferã o protecþie naturalã împotriva tuturor acestor pericole!

48 W W W . C A L I V I T A . C O M

Clorofila este pigmentul cloroplastelor verzi din celulele plantelor. Majoritatea cloroplastelor se gãsesc în celulele frunzelor, dar pot apãrea ºi în alte þesuturi verzi din plante. Fiecare cloroplast conþine un aºa-zis pigment clorofilic. Pigmenþii sunt compuºi chimici care absorb razele cu o anumitã lungime de

undã din lumina vizibilã. Clorofilele utilizeazã în special lumina roºie ºi albastrã. În cadrul fotosintezei, pigmenþii transformã energia solarã în energie chimicã. De sute de ani, clorofila din alfalfa (lucernã) a fost folositã pe întregul glob pentru detoxificare, dar ºi ca tonifiant general. Alfalfa este o sursã bogatã de proteine, clorofilã, caroten, vitamina A, D, E, B6, K, precum ºi de enzime. Exercitã un efect alcalinizant foarte puternic la nivelul sistemului digestiv, ceea ce,

în zilele noastre, are o importanþã din ce în ce mai mare. În cazul unui aport excesiv de proteine ºi consum de dulciuri, cafea, bãuturi carbogazoase, în organism pãtrund cloruri ºi fosfaþi. Din aceste substanþe se pot produce acizi, care, dacã nu reuºesc sã pãrãseascã organismul, se acumuleazã. În astfel de cazuri se recomandã un regim de detoxifiere, în care Liquid Chlorophyll poate juca un rol foarte important. Produsul poate fi folosit ºi extern, pentru dezinfecþie, tamponarea vânãtãilor minore ºi gargarã.

ATENÞIE! • Clorofila nu a fost testatã pe femeile gravide ºi pe mamele care al�pteazã, prin urmare produsul poate fi consumat în sarcinã sau perioada de alãptare doar cu avizul medicului! • Administratã oral, clorofila conferã o culoare verzuie urinei ºi scaunelor ºi poate cauza decolorarea limbii.

A Liquid Chlorophyll Compoziþia/5 ml:

Clorofiline 15 mg (din lucernã, care conþine Na ºi Cu) Mod de administrare:

1 linguriþã diluatã în apã sau ceai sau chiar concentratã, zilnic.


P L A N T A

C U

M U L T I P L E

C A L I T Ã Þ I

Green Care

carbohidraþilor, proteinelor, calciului, fierului ºi a anumitor oligoelemente, precum ºi la încorporarea acestora în organism. Alfalfa ºi extractul de alfalfa Alfalfa (lucerna) este utilizatã sunt benefice în special pentru persoanele de multe secole în medicina în vârstã. Creºte performanþa fizicã ºi forþa tradiþionalã datoritã nenumãvitalã, asigurã un somn odihnitor. ratelor sale efecte benefice. Deoarece conþine multe vitamine solubile Este un diuretic natural; poate în grãsimi, într-o dozã ridicatã, ºi acestea reprezenta un supliment adecse acumuleazã în organism, se recomandã vat în cadrul dietelor alcaliniconsumul de alfalfa doar 2-3 luni, dupã zante; conþine multe vitamine ºi care trebuie fãcutã o pauzã. minerale, care ajutã la funcþioAlfalfa a fost numit� ‘marele vindecãtor’ de narea sãnãtoasã a organismului. biologul Frank Bouer deoarece, conform cercetãrilor sale, aceastã plantã conþine Alfalfa (Medicago sativa), cunoscutã în opt enzime esenþiale. Pe lângã aceasta, Europa în special ca o plantã furajerã, în fiecare 100 de grame de alfalfa se este utilizatã de multã vreme în medicina gãsesc 8000 U.I. (unitãþi internaþionale) tradiþionalã. Astãzi, rezultatele cercetãrilor de vitamina A ºi 20.000-80.000 U.I. de ºtiinþifice au demonstrat cã pãrþile alfalfei vitamina K. aflate deasupra nivelului solului, adicã frunzele, conþin din abundenþã beta-caro• Dupã douã luni, consumul ten, vitamina B, C, D, E ºi K, sãruri mineprodusului trebuie întrerupt pentru rale, potasiu, fier, calciu ºi fosfor. Ultimele o lunã. douã elemente au o importanþã deosebitã • Persoanele care iau anticoagulante pentru sistemul osos ºi pentru danturã, trebuie sã consulte medicul înainte în special în organismele în creºtere ºi de a începe consumul unui produs dezvoltare. Datoritã conþinutului sãu cu vitamina K! de clorofilã, alfalfa are un excelent efect de detoxifiere. Ajutã la absorbþia 240 tablete

Green Care Alfalfa Magneziu

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Compoziþia/tabletã:

500 mg 25 mg

Mod de administrare:

4-8 tablete pe zi.

ATENÞIE!

49 W W W . C A L I V I T A . C O M


T R A N D A F I R U L

M U N Þ I L O R

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Rhodiolin

poluarea fonicã ºi cea a mediului, 120 capsule gelatinoase toate constituie factori de stres, care, pe termen lung, sunt extrem de dãunãtori organismului. În fiecare moment al zilei Rhodiola rosea, plantã utilizatã de suntem expuºi stresului. secole, poate reprezenta soluþia Responsabilitãþile naturalã la toate acestea. permanente de acasã ºi de la serviciu, conflictele, Rhodiola rosea Este o plantã care creºte la o altitudine de problemele financiare, 3.000 de metri, fiind numitã ºi „rãdãcina de aur” sau „rãdãcina arcticã”. Populaþia din Asia de Est ºi Mijlocie o utilizeazã de

mii de ani. Efectele sale benefice pentru sãnãtate au fost menþionate ºi în scrierile tibetanilor. Rhodiola rosea este un adaptogen special, cu nenumãrate proprietãþi care o plaseazã mult înaintea altor substanþe adaptogene. Conform informaþiilor oferite de medicina popularã, substanþele sale active îmbunãtãþesc rezistenþa organismului, amelioreazã simptomele cauzate de stresul zilnic, sprijinã sistemul nervos ºi au un efect revitalizant general. Un alt ingredient activ al produsului este zincul, care contribuie la funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar, fiind necesar pentru diviziunea celularã ºi funcþionarea normalã a organelor reproducãtoare. Ajutã la menþinerea sãnãtãþii în general, la menþinerea stãrii de alertã mentalã ºi la vitalitatea organismului. Este recomandatã în special celor expuºi unui stres sau efort fizic ºi/sau psihic constant.

Rhodiolin Rhodiola rosea Zinc

Compoziþia/capsulã:

Mod de administrare:

1-3 capsule zilnic.

50 W W W . C A L I V I T A . C O M

100 mg 5 mg


Î M P O T R I V A

I N T R U ª I L O R

ParaProteX 100 tablete

datoritã proprietãþilor sale antivirale ºi antihelmintice. Dracila Are calitãþi dezinfectante.

Paraziþii, bacteriile, ciupercile, virusurile – sunt prezenþi în permanenþã în mediul în care trãim. Unii dintre ei sunt benefici (de exemplu, anumite bacterii), însã alþii pot fi nocivi pentru organism. Vreme îndelungatã pot trece neobservaþi, atrãgându-ne atenþia doar când existã deja o problemã gravã. ParaProtex oferã un ajutor eficient împotriva paraziþilor care cauzeazã o serie de boli. Principalele substanþe biologic-active ale produsului ParaProtex sunt plantele folosite în medicina popularã de mii de ani, care oferã protecþie împotriva anumitor paraziþi întâlniþi zi de zi. Quisqualis O plantã indigenã din India, din frunzele cãreia se preparã un unguent. Este folositã în medicina popularã

Smirna Întãreºte sistemul imunitar, protejeazã ficatul împotriva substanþelor toxice ºi sprijinã funcþionarea acestuia. Conþinutul sãu ridicat de potasiu, sodiu, siliciu, zinc ºi clor îndepãrteazã reziduurile din organism. Uleiul de cuiºoare Substanþa sa activã, eugenolul, este un puternic antioxidant. O altã substanþã activã din compoziþie, juglona, joacã un rol important în protecþia împotriva paraziþilor. Seminþele de grepfrut Sunt agenþi antiseptici extrem de puternici, dar nu afecteazã mediul înconjurãtor ºi nu distrug bacteriile utile din intestine.

vitamine ºi minerale, este de mare ajutor organismului. Este folosit de sute de ani în medicina popularã împotriva paraziþilor intestinali. ParaProtex, datoritã ingredientelor sale, stimuleazã digestia ºi poate reprezenta un supliment excelent în cadrul regimurilor de detoxifiere.

ATENÞIE! • Plantele nu pot substitui un consult medical! În cazul în care suspectaþi prezenþa viermilor intestinali sau a altor paraziþi, adresaþi-vã de urgenþã medicului!

ParaProteX Compoziþia/tabletã: Quisqualis indica - fruct 150,0 mg Chenopodium (lãmâiþã) 100,0 mg Berberis vulgaris (dracila) 50,0 mg Commiphora myrrha 50,0 mg Eugenia caryophyllata (cuiºoare) 50,0 mg Tabebuia impetiginosa 50,0 mg Juglans nigra (pulbere) 37,5 mg Ulei de Juglans nigra 37,5 mg Citrus paradisi (grepfrut) 25,0 mg Allium sativum (usturoi) 12,5 mg

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Mod de administrare:

3x1-2 tablete zilnic.

Usturoiul Datoritã conþinutului sãu bogat în

51 W W W . C A L I V I T A . C O M


P U T E R E

F I Z I C Ã

ª I

M E N T A L Ã

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Panax Ginseng 100 tablete

52 W W W . C A L I V I T A . C O M

Ginsengul este cultivat în Orientul Îndepãrtat de peste 4000 de ani, dar probabil cã omenirea îl utilizeazã de mii de ani. În perioadele de efort fizic ºi mental intens, creºte vitalitatea ºi toleranþa la stres într-un mod natural.

Ginsengul Ginsengul este o plantã perenã, originarã din estul Asiei, Siberia ºi America de Nord. În comerþ se gãsesc mai multe tipuri de ginseng – coreean, chinezesc, american, siberian – ºi toate aparþin familiei Araliacae. Preþioasele sale substanþe biologic-active sunt extrase din rãdãcinã. Ginsengul este utilizat în întreaga lume ca supliment alimentar. Compuºii responsabili pentru efectul benefic al acestuia, aºa-numitele ginsenozide, reduc simptomele cauzate de stres ºi cresc performanþa mentalã ºi fizicã. Ginsengul conþine ºi numeroase alte substanþe biologic-active, de exemplu, saponine, fitosteroli, aminoacizi ºi vitamine. Ginsengul poate fi consumat pentru creºterea performanþei fizice, a capacitãþii de concentrare, în caz de obosealã, extenuare, efort sporit, deoarece ajutã la menþinerea unei forþe fizice ºi mentale adecvate. Consumul

sistematic de ginseng poate fi de folos tuturor, indiferent de vârstã ºi sex, în special în perioadele de efort fizic ºi mental intens. Nu degeaba în China este supranumit rãdãcina vieþii.

Panax Ginseng Compoziþia/tabletã:

Ginseng coreean

500 mg

Mod de administrare:

1-2 tablete zilnic.

ATENÞIE! • Nu se recomandã persoanelor hipertensive ºi celor care suferã de boli cardiovasculare. • Datoritã efectelor sale adaptogene, nu trebuie consumat mai mult de 6 sãptãmâni.


F I B R E

P U R I F I C A T O A R E

Pure Yucca 100 capsule Yucca, denumitã ºi „pomul vieþii”, este o plantã cu proprietãþi deosebite de detoxifiere, curãþare ºi întãrire a sistemului imunitar, datorate în special saponinei din compoziþie. Aceastã substanþã este folositã în medicina popularã datoritã efectului ei mucolitic, dar are ºi o acþiune detoxifiantã semnificativã.

Yucca este o plantã endemicã veºnic verde, originarã din Statele Unite, Mexico ºi Insulele Caraibe. O serie de plante (cum ar fi, de exemplu, pãpãdia, urzica ºi coaja de salcie albã) sunt capabile sã accelereze eliminarea reziduurilor din organism, prin diurezã ºi accelerarea metabolismului, îmbunãtãþind în mod semnificativ sãnãtatea. Yucca are un efect similar, însã mult mai puternic. Secretul plantei yucca constã în capacitatea sa de a supravieþui în condiþii climaterice extreme. Extractul de yucca conþine o serie de enzime, saponinã, clorofilã, antioxidanþi ºi alte substanþe active. Efectele sale benefice se datoreazã în special ingredientului saponinã, o substanþã naturalã cu efect asemãnãtor steroizilor, care, dacã este administratã în doza recomandatã, nu are nici un efect secundar ºi nu afecteazã sistemul digestiv, spre deosebire de steroizii de origine animalã ºi artificiali. Accelereazã descompunerea substanþelor organice în intestine, curãþând în mod natural colonul. Astfel, ajutã la absorbþia completã a nutrienþilor necesari.

urinã, apariþia diareei, scãderea glicemiei ºi a nivelelor de potasiu. Aceste simptome • Pe durata unui program de purificare, sunt rezultatul accelerãrii metabolismului este foarte importantã creºterea consuºi al efectului de detoxifiere ºi pot fi înlãtumului de lichide; prin urmare, capsulele rate dacã se respectã instrucþiunile de dotrebuie administrate cu 1-2 pahare zare, în paralel cu o dietã adecvatã sau pe mari de apã. Trebuie sã consumãm 2-3 bazã de plante, conceputã de un dietetician. litri de lichide zilnic, pentru a facilita • Copiii sub 10 ani pot consuma produsul eliminarea reziduurilor din organism. doar sub supraveghere medicalã. • La începutul tratamentului cu yucca • Pulberea de tulpinã de yucca conþine cele poate fi observatã creºterea cantitãþii de mai multe substanþe active.

ATENÞIE!

Pure Yucca Compoziþia/capsulã: Pulbere de tulpinã de 500 mg Yucca schidigera Mod de administrare:

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

2-3 capsule de trei ori pe zi, cu multã apã.

53 W W W . C A L I V I T A . C O M


S Ã N Ã T A T E

D I N

G R Ã D I N Ã

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Garlic Caps 100 capsule gelatinoase Usturoiul este unul dintre cele mai cunoscute condimente, dar puþini ºtiu cã, pe lângã aroma sa caracteristicã, are numeroase efecte benefice la

adresa sãnãtãþii. Garlic Caps sunt capsule gelatinoase ce conþin ingredientele active din usturoi ºi pãtrunjel, care au fost utilizate cu succes în medicina tradiþionalã de sute de ani. În schimb, nu au efectele neplãcute ale usturoiului, de exemplu mirosul. Usturoiul este un condiment cunoscut de foarte multã vreme pentru efectele sale

54 W W W . C A L I V I T A . C O M

pozitive la adresa sãnãtãþii. Conþine peste 200 de tipuri de ingrediente biologicactive, precum ºi vitamine, minerale, aminoacizi ºi enzime. Influenþeazã benefic funcþionarea organismului pe mai multe planuri. Consumul prelungit de usturoi are un efect favorabil asupra nivelului de lipide, colesterol ºi colesterol LDL din sânge. Ingredientele sale active împiedicã depunerile de colesterol pe pereþii interni ai vaselor de sânge. Ingredientele active ale usturoiului sunt cunoscute pentru puternicul lor efect bactericid ºi fungicid. Usturoiul a fost folosit în medicina tradiþionalã de mii de ani datoritã acestor efecte pozitive. Conþine numeroase substanþe biologic-active. Principalul sãu ingredient activ este alicina, care are un puternic efect antibiotic ºi se extrage prin zdrobirea usturoiului proaspãt. Usturoiul este menþionat în cele mai vechi documente scrise. Constructorii piramidelor egiptene consumau usturoi, ceapã ºi ridichi pentru a evita bolile infecþioase. Usturoiul era inclus ºi în alimentaþia soldaþilor romani. Multe persoane nu consumã usturoi din cauza mirosului sãu caracteristic

persistent. Din fericire, astãzi avem acces la suplimente de calitate, cum ar fi Garlic Caps, care oferã toate efectele benefice ale usturoiului, însã nu au mirosul neplãcut al plantei proaspete ºi nu cauzeazã arsuri gastrice.

ATENÞIE! • Produsele care conþin usturoi trebuie întotdeauna consumate cu multã apã sau suc de fructe. • A se consulta întotdeauna medicul înainte de consumul produselor cu usturoi dacã aveþi probleme de coagulare sau urmeazã sã fiþi supus unei operaþii. • În cazuri foarte rare, contactul cu planta sau consumul de usturoi poate cauza înroºirea pielii. • Mamele care alãpteazã trebuie sã ia în considerare faptul cã anumite ingrediente ale usturoiului pot fi secretate în lapte.

Garlic Caps Usturoi Pãtrunjel

Compoziþia/capsulã:

Mod de administrare:

2-4 capsule gelatinoase pe zi.

350 mg 250 mg


T E

E L I B E R E A Z Ã

D E

D U R E R I

White Willow 100 capsule Scoarþa de salcie albã este utilizatã în medicina tradiþionalã de sute de ani. Salcia albã (Salix alba) este o specie originarã din Europa centralã ºi de sud, dar creºte ºi în America de Nord. Salicin glicozidele, extrase din scoarþa acestui copac, se descompun în acid salicilic în organism.

Scoarþa de salcie albã Salcia albã (Salix alba) – cunoscutã ºi sub denumirea obiºnuitã de salcie plângãtoare – creºte în locuri umede ºi mlãºtinoase. Scoarþa sa este utilizatã de foarte multã vreme în medicina tradiþionalã. Scoarþa de salcie este folositã de medicii chinezi de acum câteva mii de ani, însã occidentalii nu au cunoscut-o decât mult mai târziu. Medicul grec Dioscorides, în secolul I, a fost primul care ºi-a dat seama de efectele sale benefice. Un secol mai târziu, Galenus, renumitul medic roman, a recunoscut ºi el puterea vindecãtoare a acestei plante. Scoarþa sa este bogatã în salicinã (salicozid), salicortin ºi alte glicozide, acid tanic, rãºinã, oxalaþi ºi enzime. Trecând prin stomac ºi intestine, salicina ajunge în ficat, unde, în urma transformãrilor, îºi exercitã efectul benefic.

ATENÞIE! • Respectaþi doza recomandatã. • Nu se recomandã copiilor ºi adolescenþilor. A nu se consuma de cãtre persoanele sensibile la acidul salicilic. • A nu se consuma în perioada sarcinii ºi alãptãrii.

White Willow Compoziþia/capsulã: Scoarþã de salcie albã 400 mg Mod de administrare:

adulþi: 2-3 capsule de ºase ori pe zi (dar maximum 18 capsule pe zi).

În organism, acidul salicilic se formeazã din salicinã. Unul dintre avantajele acestui produs este cã are mai puþine efecte secundare decât alte produse care conþin acid salicilic. Se ºtie cã anumite suplimente cu acid salicilic – în special dacã sunt consumate în cantitãþi mari – pot produce tulburãri la nivelul sistemului digestiv (pot cauza ameþealã, diaree, sângerãri, ulcer gastric), precum ºi reacþii alergice. Toate aceste efecte secundare pot fi eliminate cu ajutorul unui consum corect de salcie albã.

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

55 W W W . C A L I V I T A . C O M


U N

A J U T O R

D I N

I N I M Ã

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Triple-Potency Lecithin, Super Soya Lecithin 100; 250, 100 capsule gelatinoase

Lecitina este o substanþã extrem de popularã în zilele noastre, cu multiple efecte benefice. Este o substanþã naturalã care poate fi gãsitã ºi în organismul uman. Printre altele, intrã în compoziþia membranei celulare ºi a proteinelor, joacã un rol important în funcþionarea sistemului nervos ºi ajutã la menþinerea unui nivel normal de colesterol. Lecitina contribuie la funcþionarea adecvatã a proceselor vitale ºi ne sprijinã sãnãtatea.

56 W W W . C A L I V I T A . C O M

Lecitina este o substanþã naturalã gãsitã ºi în organismul uman. Intrã în compoziþia membranelor celulare ºi a anumitor proteine responsabile cu transportul grãsimilor. Printre sursele naturale de lecitinã se numãrã gãlbenuºul de ou, ficatul, cerealele integrale, diferite tipuri de plante leguminoase cu pãstãi, în special soia. Cu toate acestea, foarte puþini îi cunosc avantajele extraordinare. Principalele sale

ingrediente sunt colina ºi inozitolul. Colina are o importanþã crucialã pentru structura membranelor biologice (pereþii meningelui). Adesea se ataºeazã de vitamine ºi converteºte colesterolul în substanþe hidrosolubile, prevenind astfel depozitarea lui în ficat ºi în pereþii arterelor. Joacã, de asemenea, un rol important în menþinerea circulaþiei sanguine. Inozitolul se gãseºte în alimentele de origine vegetalã (de exemplu, în soia). O mare cantitate de inozitol este depozitatã în creierul uman. Cel mai important rol al colinei ºi inozitolului este transmiterea impulsurilor nervoase, dar aceste substanþe sunt eficiente, de asemenea, ºi ca „fatburners”, adicã substanþe cu rol în descompunerea grãsimilor. Se recomandã a fi consumatã sistematic de cãtre persoanele care depun efort

fizic (practicã un sport sau depun un alt tip de efort fizic intens), deoarece menþine circulaþia sanguinã normalã ºi funcþionarea adecvatã a articulaþiilor. Lecitina „triple-potency” (cu putere triplã) nu conþine ulei de soia, ci concentrat de ulei de soia. Ce înseamnã aceasta în practicã? Înseamnã cã, de exemplu, o persoanã care a consumat anterior câte o capsulã de lecitinã de trei ori pe zi va putea consuma acum o singurã capsulã din acest produs, zilnic. Efectul sãu este triplat, dar continuu, la fel ca al lecitinei tradiþionale. Super Soya Lecithin Compoziþia/capsulã:

Lecitinã din soia 1200 mg (care conþine fosfatidil colinã 180 mg) Mod de administrare:

1-2 capsule gelatinoase pe zi, în timpul meselor sau dupã masã. Triple-Potency Lecithin Compoziþia/capsulã:

Complex fosfatidic extras din soia 1200 mg (care conþine fosfatidil colinã minim 420 mg) Mod de administrare:

1-2 capsule gelatinoase pe zi, în timpul meselor sau dupã masã.


S E C R E T U L

T I N E R E Þ I I

ATENÞIE!

Evening Primrose Oil 100 capsule Evening Primrose Oil menþine sãnãtatea ºi tinereþea pielii ºi pãrului. Poate reprezenta un supliment excelent în curele de slãbire ºi este, de asemenea, foarte bun pentru înlãturarea simptomelor neplãcute care preced menstruaþia. În acelaºi timp, ne sprijinã ºi „sãnãtatea interioarã” ºi ajutã la funcþionarea normalã a inimii, la funcþionarea perfectã a articulaþiilor ºi acþioneazã ca un antioxidant eficient.

Primula este o plantã perenã erbacee ornamentalã, originarã din America de Nord, care poate atinge o înãlþime de 11,5 metri. Uleiul de primula conþine doi acizi graºi nesaturaþi importanþi: acidul linoleic ºi acidul gama-linoleic, ale cãror efecte benefice sunt binecunoscute. Acidul linoleic are un efect benefic asupra colesterolului total ºi LDL colesterolului, nivelului de trigliceride, sprijinind, prin urmare, circulaþia ºi sistemul vascular, fiindcã o piele frumoasã ºi un aspect îngrijit nu sunt doar o problemã esteticã. Acidul gama-linoleic poate ajuta la menþinerea sãnãtãþii epiteliului ºi þesuturilor conjunctive, sprijinind astfel menþinerea tinereþii ºi sãnãtãþii pielii.

• Acizii graºi nesaturaþi sunt foarte sensibili la efectele negative ale radicalilor liberi, prin urmare celor care consumã ulei de primulã în cantitãþi semnificative li se recomandã sã consume ºi suplimente cu antioxidanþi. • Epilepticii trebuie sã cearã sfatul medicului înainte de a începe sã consume acest produs!

Evening Primrose Oil Compoziþia/capsulã:

Ulei de primula care conþine: acid cis-linoleic acid gama-linoleic

500 mg 365 mg 45 mg

Mod de administrare:

1 capsulã zilnic.

Uleiul de primula are ºi alte efecte pozitive: s-a observat cã poate bloca apariþia simptomelor neplãcute care preced menstruaþia (sindromul premenstrual – PMS), poate sprijini funcþionarea sãnãtoasã a articulaþiilor, iar datoritã conþinutului sãu de vitamina E reprezintã un compus antioxidant foarte eficient.

produse pe bazã de plante

I N T E R N A T I O N A L

Acidul linoleic ºi gama-linoleic se echilibreazã reciproc în organism.

57 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

58


I N T E R N A T I O N A L

lumeavieamãrilor „Marea trãieºte în celulele noastre.” P. Yves Cousteau

59


A L F A

ª I

O M E G A

S Ã N Ã T Ã Þ I I

lumea vie a mãrilor

I N T E R N A T I O N A L

Omega 3 100 capsule gelatinoase

Lumea vie a mãrilor nu ne încântã doar privirea, ci reprezintã ºi un izvor de substanþe nutritive care protejeazã sãnãtatea. Faceþi cunoºtinþã cu un produs ale cãrui materii prime provin din mãri ºi oceane ºi care poate ajuta, într-o mare mãsurã, la funcþionarea sãnãtoasã a organismului. Acizii graºi esenþiali Cercetãtorii au încercat sã afle dacã existã vreo legãturã între alimentaþie ºi bolile cardiovasculare ºi, dacã da, de ce naturã. Bang, Dyerberg ºi echipa lor au observat cã incidenþa acestor boli la eschimoºii din vestul Groenlandei este extrem de scãzutã. În acelaºi timp, au sesizat cã alimentaþia lor este foarte

bogatã în peºte ºi fructe de mare. Sau, în termeni ºtiinþifici, alimentaþia eschimoºilor conþine o cantitate foarte micã de colesterol ºi una relativ ridicatã de proteine ºi anumite grãsimi. Însã ºi în þãrile dezvoltate din Europa ºi America se consumã multe proteine ºi grãsimi ºi, totuºi, incidenþa bolilor de inimã este foarte ridicatã. Care poate fi explicaþia? Diferenþa constã în faptul cã mari cantitãþi din proteinele ºi grãsimile din dieta eschimoºilor provin din ocean ºi conþin acizi graºi nesaturaþi, aºa-numiþii acizi graºi omega 3. Consumând peºte oceanic, eschimoºii consumã de cel puþin 10 ori mai mulþi acizi graºi omega 3 decât central europenii. Un consum ridicat de acizi graºi omega 3 (5-8 g pe zi) este benefic, deoarece

ATENÞIE!

contribuie la menþinerea unui nivel sanguin normal de trigliceride ºi ajutã la funcþionarea sãnãtoasã a inimii ºi ale proceselor de coagulare sanguinã. Acizii graºi omega 3 (mai exact, acidul docosahexaenoic – DHA) sunt foarte importanþi pentru dezvoltarea embrionului, fiind necesari ºi pentru dezvoltarea normalã a sistemului nervos. Din acest motiv, se recomandã ºi femeilor însãrcinate. Principala sursã naturalã de acizi graºi omega 3 este peºtele oceanic (macrou ºi somon). Dintre peºtii de apã dulce, crapul argintiu (Hypophthalmichthys molitrix ºi Hypophthalmichthys nobilis) conþine o cantitate mare de acizi graºi omega 3, iar cega ºi þiparul, cantitãþi mai scãzute. Omega 3 Compoziþia/capsulã: Ulei concentrat de peºte 1000 mg EPA (acid eicosapentaenoic) 180 mg DHA (acid docosahexaenoic) 120 mg Vitamina E 10 UI Mod de administrare:

1-3 capsule gelatinoase zilnic.

60 W W W . C A L I V I T A . C O M


P U T E R E A

R E C H I N I L O R

Shark Aid

dacã trebuie sã lupte împotriva vreunei infecþii. Shark Aid este un supliment alimentar care conþine cartilaj de rechin. Ingredientele active ale cartilajului de rechin contribuie la funcþionarea normalã a articulaþiilor ºi la condrificarea normalã. Se recomandã în special sportivilor ºi persoanelor care depun un efort fizic intens ºi îºi suprasolicitã articulaþiile. Se recomandã, de asemenea, ºi persoanelor în vârstã, pentru optimizarea funcþionãrii sãnãtoase a articulaþiilor ºi pentru condrificarea normalã.

90 tablete Rechinii existã pe Terra de peste 400 de milioane de ani, pãstrându-ºi o morfologie nemodificatã. Aceºti aºa-numiþi peºti cartilaginoºi se bucurã de o sãnãtate excelentã, care i-a ajutat sã supravieþuiascã atâta timp. Sub formã de supliment alimentar, cartilajul rechinilor sprijinã funcþionarea sãnãtoasã a articulaþiilor. Rechinul este considerat un organism perfect de cãtre oceanologi. Rechinii existã pe Terra de peste 400 de milioane de ani ºi în tot acest timp nu ºi-au modificat morfologia. Rechinii nu dorm niciodatã, nu se odihnesc niciodatã ºi, cu toate acestea, sunt foarte puternici ºi sãnãto�ºi, fapt de care cercetãtorii ºi-au dat seama recent. Care este secretul rechinilor? Probabil motivul pentru care aceste vieþuitoare au reuºit sã supravieþuiascã o perioadã atât de îndelungatã este organismul lor. Structura corpului,

ATENÞIE! • Datoritã efectului sãu de inhibare a formãrii de noi vase de sânge, produsul nu trebuie consumat înainte ºi dupã operaþii ºi în perioada sarcinii. Shark Aid Compoziþia/tabletã: Cartilaj uscat ºi mãcinat de rechin 750 mg Mod de administrare:

3x2 tablete pe zi.

organele de simþ ºi rezistenþa lor sunt perfecte. În plus, rechinii au un singur duºman: omul. Nu au oase, ci doar cartilaje, care reprezintã 6-8% din greutatea totalã a organismului lor. Puternicul ºi eficientul sistem imunitar al rechinilor este cu adevãrat remarcabil. Contacteazã foarte rar infecþii ºi rãnile lor se vindecã foarte rapid. Trãsãtura caracteristicã a sistemului imunitar al rechinilor este cã produce ºi pune în circulaþie încontinuu anticorpi, în timp ce sistemul circulator al oamenilor este în general „amorþit”, activându-se doar

lumea vie a mãrilor

I N T E R N A T I O N A L

61 W W W . C A L I V I T A . C O M


C O M O A R A

M Ã R I L O R

lumea vie a mãrilor

I N T E R N A T I O N A L

Spirulina Max 60 tablete Lumea vie a mãrilor nu ne încântã doar privirea, ci reprezintã ºi un izvor de substanþe nutritive care protejeazã sãnãtatea. Printre ingredientele produsului Spirulina Max se numãrã algele marine ce conþin vitamine, minerale ºi alte ingrediente benefice care ajutã la menþinerea sãnãtãþii.

62 W W W . C A L I V I T A . C O M

Algele verzi-albãstrui conþin nenumãrate vitamine, minerale (iod, brom, mangan, potasiu, fier) ºi toþi aminoacizii esenþiali. Sunt o sursã excepþionalã de iod. Conþin fier sub formã organicã, complexã, fiind, astfel, una dintre cele mai potrivite surse naturale de fier. Algele marine sunt plante cu o structurã simplã. Conþin multe vitamine ºi substanþe naturale, în ultimii ani fiind frecvent folosite ca suplimente alimentare naturale. Algele smarald ºi algele verzialbãstrui au proprietãþi deosebite. Ambele reprezintã o sursã bogatã de nutrienþi, cu o compoziþie perfectã. Aproximativ 40-60% din conþinutul lor uscat este format din molecule mici, fiind, astfel, uºor de digerat. Sunt, de asemenea, adecvate pentru dietele vegetariene, deoarece conþin ºi proteine. În alge se gãsesc cantitãþi foarte mari de substanþe minerale ºi oligoelemente. Din acest motiv, din alge se extrage


lumea vie a mãrilor

I N T E R N A T I O N A L

iod, brom ºi mangan în cantitãþi industriale. Algele marine au un conþinut extrem de ridicat de iod ºi potasiu. Fierul din compoziþia acestora se aflã sub formã complexã, organicã, algele reprezentând, astfel, o excelentã sursã naturalã de fier. Algele conþin o gamã largã de vitamine, în cantitãþi foarte mari. Conþin toate vitaminele B, precum

ºi vitamina C ºi E. Sunt o sursã naturalã de vitamina A ºi acid linoleic. În compoziþia algelor intrã ºi acizi nucleici (ARN, ADN), precum ºi clorofilã, care este un deodorant intern deosebit.

ATENÞIE!

Spirulina Max Compoziþia/tabletã: Alge verzi-albãstrui 500 mg

• Persoanele care suferã de afecþiuni ale glandei tiroide trebuie sã cearã avizul medicului înainte de a începe consumul produselor pe bazã de alge.

Mod de administrare:

2-4 tablete zilnic.

63 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

64


I N T E R N A T I O N A L

suplimentealimentare pentruslãbit „Mai întâi, trebuie sã produci în tine schimbarea, apoi poþi sã o pretinzi ºi de la alþii.” Mahatma Gandhi

65


P E N T R U

O

C U R Ã

D E

S L Ã B I R E

C Â T

M A I

E F I C I E N T Ã

suplimente alimentare pentru slãbit

I N T E R N A T I O N A L

Chromium Max 500

foarte mici. Cromul este un microelement esenþial pe care organismul nu-l poate sintetiza ºi, prin urmare, trebuie obþinut din surse externe. Fiind un element constitutiv al factorului de toleranþã la glucozã, cromul joacã un rol foarte important în metabolismul glucozei ºi carbohidraþilor, descompunându-i la nivel biochimic. Cromul influenþeazã metabolismul carbohidraþilor, proteinelor ºi grãsimilor, potenþând efectul insulinei. Poate ajuta la reducerea poftei de dulciuri, cauzatã de oscilaþia glicemiei. Astfel, poate spori

100 capsule

Curele de slãbire pe care le urmãm ºi eforturile noastre de a ne hrãni sãnãtos sunt adesea sortite eºecului datoritã senzaþiei acute de foame sau poftei de dulciuri. Puþini ºtiu cã motivul acestei „slãbiciuni de moment” poate fi deficienþa de crom sau un aport insuficient de crom. Chromium Max 500, care conþine crom sub o formã ce poate fi utilizatã excelent de organism, ne poate fi de mare ajutor.

66 W W W . C A L I V I T A . C O M

Cromul este o substanþã mineralã care aparþine grupei microelementelor. Microelementele sunt substanþe minerale indispensabile organismului, în cantitãþi

ATENÞIE! • Nu se recomandã gravidelor, mamelor care alãpteazã ºi copiilor mici.

eficienþa curelor de slãbire. Printre alimentele care conþin o cantitate ridicatã de crom se numãrã drojdia, moluºtele, broccoli ºi preparatele din fãinã integralã. Este important de ºtiut cã nu toate formele de crom pot fi absorbite la fel de uºor. Forma biologic-activã, de exemplu, picolinatul de crom, poate fi absorbitã ºi utilizatã excelent, motiv pentru care o folosim în produsul Chromium Max 500.

Chromium Max 500 Compoziþia/capsulã:

Crom Mod de administrare:

1 capsulã pe zi

60 mcg


E F I C I E N Þ Ã

N A T U R A L Ã

Citrimax & Chromium

sã slãbeascã ºi care ajutã la reducerea poftei de mâncare, într-un mod natural. Hidroxicitratul (HC), extras din fructul plantei Garcinia cambogia, originarã din India de Sud º� i Thailanda, influenþeazã ºi regleazã multe procese importante din organism.

90 tablete

Greutatea corporalã idealã ºi frumuseþea unui corp bine proporþionat constituie cheia sãnãtãþii. Curele de slãbire pot fi eficientizate prin consumul unor suplimente alimentare moderne, ale cãror ingrediente active au un efect energizant. Acestea contribuie la succesul curei de slãbire ºi, în plus, ne ajutã sã ne protejãm sãnãtatea.

Reducerea apetitului poate fi de mare ajutor celor care þin curã de slãbire. Pânã acum, scãderea poftei de mâncare era posibilã doar cu ajutorul substanþelor sintetice (medicamente) care acþionau asupra sistemului nervos central, dar de multe ori acestea au efecte secundare neplãcute, dãunãtoare sãnãtãþii. Din fericire, existã o substanþã care le dã speranþe tuturor celor care încearcã

Efectele hidroxicitratului (HC): • scãderea poftei de mâncare. • blocarea transformãrii carbohidraþilor ajunºi în organism din alimentele consumate, în grãsimi (prin inhibarea lipogenezei). Astfel, în organism se vor depozita mai puþine grãsimi. • stocarea energiei ºi glicogenului (glicogenul este o substanþã similarã cu amidonul, care se transformã în glucide simple în funcþie de necesarul organismului). • accelerarea termogenezei (adicã arderea caloriilor) de cãtre organism în timpul alimentaþiei, prin urmare, depozitarea nutrienþilor în organism va fi redusã.

Pentru a optimiza efectul acestui produs, pe lângã HCA a fost adãugat ºi crom, aceste douã substanþe acþionând sinergic. Cromul influenþeazã metabolismul carbohidraþilor, proteinelor ºi grãsimilor, potenþând efectul insulinei. Forma sa biologic-activã este picolinatul de crom, care poate fi utilizat excelent de organism.

ATENÞIE! • Nu se recomandã gravidelor, mamelor care alãpteazã ºi copiilor mici.

Citrimax & Chromium Compoziþia/tabletã:

Citrimax (Garcinia cambogia) Crom

suplimente alimentare pentru slãbit

I N T E R N A T I O N A L

250 mg 30 mcg

Mod de administrare:

1-3 tablete pe zi, înainte de mese, cu multe lichide.

67 W W W . C A L I V I T A . C O M


E C H I L I B R U L

C O R P U L U I

ª I

S U F L E T U L U I

suplimente alimentare pentru slãbit

I N T E R N A T I O N A L

Slim Formula 90 tablete Persoanele care nu sunt mulþumite cu corpul lor se concentreazã, în primul rând, pe siluetã, sãnãtatea fiind aproape întotdeauna pe locul doi. Masa corporalã idealã este importantã nu doar pentru a ne simþi bine, ci ºi pentru sãnãtate. Datoritã ingredientelor sale, Slim Formula poate contribui eficient la curele de slãbire.

68 W W W . C A L I V I T A . C O M

Extractul de ceai verde Conþinutul sãu de cofeinã poate accelera procesele metabolice ºi de producere a energiei. Oferã energie, creºte performanþa, fiind astfel folosit frecvent ca un ingredient principal al suplimentelor alimentare pentru slãbit. Polifenolii, vitaminele E ºi C din compoziþie protejeazã celulele împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. Nopalul - cactusul piriform cu þepi Poate influenþa pozitiv reglarea masei corporale ºi metabolismul. Conþine materii nutritive benefice pentru organism. L-carnitina Deoarece este un „mijloc de transport” excelent, vehiculeazã moleculele de acizi graºi cãtre mitocondrii, care produc energie pentru celule. L-carnitina participã la metabolismul grãsimilor la


nivel celular ºi la procesele de producere a energiei, putând, de asemenea, ajuta la funcþionarea optimã a muºchilor. Lecitina Lecitina din compoziþia produsului ajutã la concentrare ºi la funcþionarea optimã a sistemului nervos. Picolinatul de crom Este indispensabil pentru metabolismul grãsimilor ºi carbohidraþilor. Intensificând efectul insulinei, are un efect pozitiv asupra metabolismului carbohidraþilor, proteinelor ºi grãsimilor. În aceastã combinaþie, cromul poate fi utilizat excelent de cãtre organism. Garcinia Cambogia Ingredientul sãu activ, hidroxicitratul, scade pofta de mâncare. Previne transformarea carbohidraþilor ajunºi în organism în grãsimi, sprijinind astfel eficacitatea curei de slãbire.

Slim Formula Compoziþia/tabletã: Garcinia Cambogia 100 mg Nopal 100 mg Ceai verde 50 mg Ginger 50 mg L-Carnitinã 40 mg Seminþe de chimen 40 mg Turmeric 25 mg Lecitinã 25 mg Crom 50 mcg Mod de administrare:

3x1 tabletã pe zi.

suplimente alimentare pentru slãbit

I N T E R N A T I O N A L

69 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

70


I N T E R N A T I O N A L

„Este mai uºor sã fii un bun amant decât un soþ bun, din simplul motiv cã, de exemplu, este mai greu sã fii spiritual în fiecare zi decât sã inventezi ceva plãcut din când în când.” Honoré de Balzac

produse destinateexclusiv femeilorsaubãrbaþilor 71


S E C R E T U L

L U I

V E N U S

produsedestinateexclusivfemeilorsaubãrbaþilor

I N T E R N A T I O N A L

VitalWoman 60 tablete Acest produs conþine plante folosite de sute de ani în medicina popularã, bogate în vitamine ºi minerale; mai mult, celelalte substanþe active din compoziþia sa sprijinã activ procesele vitale din organismul femeii.

În epoca noastrã marcatã de stres ºi epuizare, tensiunea, stãrile depresive ºi dorinþa sexualã scãzutã sunt simptome foarte frecvente. Unul dintre motive este lipsa unei alimentaþii echilibrate, necesare pentru menþinerea armoniei fizice ºi mentale ºi a echilibrului

72

organismului, care este rezultatul interacþiunii a trei factori: „hranã fizicã”, „hranã energeticã” ºi „hranã emoþionalã”. Prin „hranã energeticã” facem referire la mediul înconjurãtor ºi la relaþiile umane. Dacã în aceastã zonã predominã efectele negative, atunci ºi factorii „hranei emoþionale” vor avea de suferit. „Hrana emoþionalã” ne este oferitã de familie, prieteni, experienþe culturale, activitate fizicã ºi viaþa emoþionalã, care este completatã de relaþia cu partenerul.

Pentru combaterea stãrilor cauzate de lipsa de energie, plantele sunt folosite la scarã largã în fiecare culturã. Acestea acþioneazã la nivelul „hranei fizice”, dar, de asemenea, joacã un rol important în crearea unui echilibru între aceºti trei factori. Astãzi, datoritã informaþiilor obþinute din diferite surse, au fost create produse excelente, cum ar fi, de exemplu, Vital Woman. Ingredientele sale naturale, pe bazã de plante, au efecte generale de menþinere a stãrii de sãnãtate ºi a formei fizice, de îmbunãtãþire a performanþei fizice, precum ºi efecte de creºtere a dorinþei sexuale. Catuaba poate îmbunãtãþi condiþia VitalWoman Compoziþia/tabletã: Damiana 100,0 mg Suma 100,0 mg Maca 100,0 mg Rãdãcinã de Sarsaparilla 50,0 mg Saw palmetto 50,0 mg Catuaba 25,0 mg Rãdãcinã de Unicorn 25,0 mg Extract de guarana 100,0 mg (std. 22% cofeinã) Mod de administrare:

W W W . C A L I V I T A . C O M

1-2 tablete zilnic.

fizicã. Rãdãcina de Unicorn conþine saponinã cu efect estrogen. Guarana conþine cofeinã. Maca, plantã numitã ºi ginsengul amazonian, energizeazã organismul ºi are efecte stimulatoare. Suma este bogatã în aminoacizi, vitamine ºi minerale.


L U I

M A R T E I N T E R N A T I O N A L

VitalMan

(Muira puama) este menþionatã de indienii amazonieni, fiind consideratã „copacul potenþei” Întrebãrile privind sexualisau „rãdãcina bãrbaþilor”. tatea ºi perpetuarea speciei Conþine betasitosterinã, care, pe sunt de o vârstã cu omenirea. lângã intensificarea activitãþii Viaþa sexualã ne afecteazã sexuale, sprijinã metabolismul toate celelalte aspecte ale ºi sistemul nervos. Maca creºte libidoul ºi instinctele sexuale, vieþii ºi invers. Tensiunea nervoasã ºi epuizarea psihicã este un stimulent general, fiind numit ºi ginsengul amazonian. ne influenþeazã negativ Ginsengul siberian (Eleuterococcus viaþa sexualã. Unele plante folosite în mod tradiþional în senticosus) are o acþiune extrem de beneficã în cazul bãrbaþilor, medicina popularã sprijinã îmbunãtãþeºte capacitatea de eficient activitatea sexualã adaptare ºi de rezistenþã la stres a normalã. organismului ºi optimizeazã starea Catuaba îmbunãtãþeºte condiþia generalã ºi condiþia fizicã. Datoritã fizicã ºi stimuleazã sistemul efectului sãu de creºtere a forþei nervos. Cofeina din guarana are ºi energiei, este foarte popular ºi efect stimulant, putând influenþa în rândul sportivilor. Urzica (Urtica dioica), pe lângã faptul cã sprijinã benefic performanþa fizicã. De metabolismul, intervine ºi în asemenea, creºte rezistenþa organismului. Rãdãcina de liriozma funcþionarea normalã a prostatei.

60 tablete

VitalMan Compoziþia/tabletã: Extract de guarana 100,0 mg (std. 22% cofeinã) Ginseng siberian 100,0 mg Muira Puama 100,0 mg Damiana 50,0 mg Rãdãcinã de Sarsaparilla 50,0 mg Maca 50,0 mg Urzic�ã 50,0 mg Catuaba 25,0 mg Mod de administrare:

1-2 tablete zilnic.

produsedestinateexclusivfemeilorsaubãrbaþilor

P U T E R E A

73 W W W . C A L I V I T A . C O M


A R M O N I A

S C H I M B Ã R I I

produsedestinateexclusivfemeilorsaubãrbaþilor

I N T E R N A T I O N A L

Menopausal Formula 135 capsule Mai devreme sau mai târziu, în viaþa fiecãrei femei intervine o perioadã numitã climax sau menopauzã. Menopauza se instaleazã, de obicei, între 40 ºi 55 de ani ºi se manifestã în primul rând prin dispariþia gradatã a menstruaþiei. Din nefericire, celelalte simptome care o însoþesc nu sunt întotdeauna plãcute. Menopausal Formula poate fi, însã, de mare ajutor.

74 W W W . C A L I V I T A . C O M

Climax este un cuvânt de origine greceascã ºi se referã la perioada care urmeazã menstruaþiei. La majoritatea femeilor, climaxul este însoþit de numeroase dificultãþi. Principalul simptom este încetarea gradatã a menstruaþiei, dar, pe lângã acesta, pot apãrea ºi bufeurile de cãldurã, creºterea ritmului cardiac, transpiraþia abundentã în timpul nopþii, dereglãri de somn, schimbãri bruºte de dispoziþie etc. Acestea sunt cauzate în principal de scãderea bruscã a nivelelor de estrogen ºi de fluctuaþia nivelelor de hormoni produºi în sistemul nervos central, care participã la reglarea ciclului menstrual. Aceste simptome se pot, adesea, atenua cu ajutorul terapiei hormonale, dar suplimentarea cu hormoni sexuali feminini nu este idealã pentru oricine ºi, prin urmare, tot mai multe femei preferã soluþiile naturale. Din fericire, existã ºi alte metode de ameliorare a simptomelor de menopauzã. Astãzi se crede cã soluþia este o alimentaþie ºi un mod de viaþã sãnãtos, însoþite de utilizarea anumitor plante medicinale. Coada calului are efecte diuretice. Ginsengul siberian stimuleazã forþa mentalã ºi fizicã. Rãdãcina de lemn dulce este un antispasmodic al musculaturii netede, fiind,

de asemenea, utilizat ºi pentru efectul sãu mucolitic ºi de ameliorare a tusei. Substanþele active din cimicifuga racemosa sprijinã sistemul nervos. Vitexul stimuleazã producþia de progesteron, care are un rol semnificativ în reglarea ciclului menstrual. Acest produs, pe lângã extractele de plante, include ºi un complex eficient de vitamine

ºi minerale, care sprijinã funcþiile vitale ale organismului. Suplimentarea cu calciu ºi vitamina D este foarte importantã în aceastã perioadã pentru protejarea structurii osoase, deoarece deficienþa de estrogen afecteazã negativ metabolismul osos.

Menopausal Formula

PABA 2,5 mg Colinã 2,5 mg Inozitol 2,5 mg Fier 1 mg Complex de bioflavonoide 1 mg Coada calului 650 mcg Mangan 500 mcg Bor 300 mcg Cupru 200 mcg Vitamina A 150 mcg 40 mcg Acid folic (vitamina B4) Biotinã 30 mcg Crom 20 mcg Iod 15 mcg Molibden 15 mcg Seleniu 10,5 mcg 5 mcg Ciancobalaminã (vitamina B12) 2 mcg Vitamina D3

Compoziþia/capsulã:

Calciu Vitamina C Magneziu Vitamina E Potasiu Ginseng siberian Cnicus benedictus Glycyrrhiza glabra Vitex Cimicifuga racemosa Angelica sinensis Niacinamidã (vitamina B3) Acid pantotenic (Vitamina B5) Beta-caroten Zinc Tiaminã (vitamina B1) Riboflavinã (vitamina B2) Piridoxinã (vitamina B6)

100 mg 100 mg 50 mg 40 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 7,5 mg 7,5 mg 5 mg 4,5 mg 3 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

Mod de administrare:

3x1 capsule zilnic.


U N

S P R I J I N

B Ã R B Ã T E S C

Pro-State Power 60 tablete

Pro-State Power este un produs special conceput pentru bãrbaþi, ale cãrui substanþe active sprijinã funcþionarea normalã a organismului. Principalul sãu ingredient este extractul de Saw Palmetto, care intervine în funcþionarea normalã a prostatei.

pentru bãrbaþi, ale cãrui ingrediente naturale sprijinã funcþionarea normalã a organismului. Principalul sãu ingredient este extractul de Saw Palmetto, care ajutã la menþinerea funcþionãrii normale a prostatei. Bioperina faciliteazã utilizarea substanþelor active din extractele de plante ºi a oligoelementelor în organism. Seleniul protejeazã celulele împotriva efectelor dãunãtoare ale radicalilor liberi ºi sprijinã funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar. Zincul, printre altele, joacã un rol important în funcþionarea normalã a organelor reproduc�toare.

ATENÞIE! • Produsul este recomandat exclusiv bãrbaþilor. • În cazul administrãrii de produse cu estrogen sau medicamente antiepileptice, adresaþi-vã medicului înainte de a începe consumul produsului!

Pro-State Power Compoziþia/tabletã:

Extract din Saw Palmetto Extract din frunze de urzicã Ulei din seminþe de in Pygeum Africanum Zinc Licopinã Biopirinã Seleniu

300 mg 150 mg 150 mg 60 mg 15 mg 2, 5 mg 1,0 mg 80 mcg

Mod de administrare:

1 tabletã zilnic.

Prostata este o glandã sexualã masculinã de mãrimea unei castane, situatã între vezica urinarã ºi rect. Hipertrofia benignã a prostatei ºi problemele care rezultã de aici apar, cel mai adesea, dupã „climax”: intensitatea fluxului urinar scade, creºte frecvenþa urinãrilor nocturne, iar apoi ºi a celor diurne. Aceste simptome apar deoarece glanda mãritã apasã uretra ºi vezica urinarã. Este foarte important ca, imediat dupã apariþia simptomelor, sã vã adresaþi medicului specialist, înainte de începerea oricãrui tratament! Pro-State Power este un produs special conceput

produsedestinateexclusivfemeilorsaubãrbaþilor

I N T E R N A T I O N A L

75 W W W . C A L I V I T A . C O M


L A

Î N C E P U T U L

U N E I

N O I

V I E Þ I

produsedestinateexclusivfemeilorsaubãrbaþilor

I N T E R N A T I O N A L

New Life 120 tablete Existã perioade în viaþa unei femei când necesarul de nutrienþi diferã de cel al unei persoane obiºnuite. Necesarul de vitamine ºi minerale al femeilor gravide ºi mamelor care alãpteazã este mult mai crescut decât în alte perioade ale vieþii. Un aport optim de vitamine este important nu doar pentru menþinerea sãnãtãþii mamei, ci ºi pentru dezvoltarea sãnãtoasã a copilului.

O condiþie obligatorie pentru ca sarcina sã decurgã normal ºi copilul sã se dezvolte sãnãtos este un consum adecvat de nutrienþi vitaminici ºi minerale de cãtre mamã. Necesarul de vitamine ºi minerale al femeilor gravide creºte în perioada sarcinii. În a doua jumãtate a sarcinii, datoritã activitãþilor fiziologice deosebit de intense din organism, necesarul de fier creºte. În acelaºi timp, se înregistreazã ºi creºterea necesarului de vitamina C, care, pe lângã faptul cã ne protejeazã sistemul imunitar, sprijinã ºi absorbþia fierului. Acidul folic este indispensabil pentru diviziunea celularã normalã ºi dezvoltarea sãnãtoasã a tubului neural al fãtului, precum ºi pentru producerea de sânge. Necesarul de

vitamine B creºte cu circa 25-30%. Gravidele au nevoie, de asemenea, de o cantitate sporitã de calciu, pentru dezvoltarea sãnãtoasã a oaselor ºi dinþilor fãtului. Acelaºi lucru este valabil pentru magneziu, care ajutã la formarea normalã a oaselor ºi dinþilor ºi este responsabil de menþinerea balanþei calciu-sodiupotasiu din organism. În special în

New Life Compoziþia/tabletã: Calciu 325 mg Magneziu 112,5 mg Vitamina C 60 mg Colinã 10 mg Inozitol 10 mg Niacinamidã 9 mg Zinc 8 mg Vitamina E 7,5 UI Potasiu 5 mg Acid pantotenic 4 mg Fier 4 mg Beta-caroten 2,5 mg

cazul unei sarcini planificate, trebuie sã consumãm o cantitate adecvatã de vitamine ºi minerale nu doar pe perioada sarcinii, ci ºi în momentul concepþiei. Astfel, în cazul unei sarcini planificate se recomandã suplimentarea înainte de concepþie!

Vitamina B2 Vitamina B6 PABA Mangan Cupru Vitamina B1 Acid folic Iod Biotinã Crom Vitamina B12

1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 0,8 mg 200 mcg 75 mcg 60 mcg 25 mcg 1 mcg

Mod de administrare:

2x2 tablete zilnic, în timpul meselor.

76 W W W . C A L I V I T A . C O M


produsedestinateexclusivfemeilorsaubãrbaþilor

I N T E R N A T I O N A L

ATENÞIE! • Cereþi sfatul medicului înainte de a începe consumul de produse special formulate pentru gravide ºi mame care alãpteazã, în special dacã v-a fost recomandat ºi consumul unor alte medicamente sau vitamine!

77 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

78


I N T E R N A T I O N A L

produsecare ajutãladigestie „Nu trãiesc pentru a mânca, ci mãnânc pentru a trãi.” Quintilianus

79


D I G E S T I E

U ª O A R Ã !

produse care ajutã la digestie

I N T E R N A T I O N A L

Meal Time 100 tablete masticabile În zilele noastre avem la dispoziþie soluþii naturale chiar ºi pentru problemele digestive:

printre acestea se numãrã enzimele din plante, care ajutã la predigerarea alimentelor. Principalul ingredient activ al papaiei este papaina, un compus similar cu enzimele

care descompun proteine. Aceastã plantã conþine ºi compuºi asemãnãtori enzimelor care ajutã la descompunerea carbohidraþilor. Transformarea nutrienþilor (proteine, carbohidraþi, grãsimi) cu ajutorul enzimelor din organism se numeºte digestie. Digestia se referã în special la transformarea nutrienþilor în substanþe digerabile. Dacã alimentele nu sunt consumate la ora, în cantitatea ºi compoziþia

potrivitã, eficacitatea digestiei scade; nutrienþii pot începe sã fermenteze sau sã putrezeascã, ceea ce poate cauza producerea de reziduuri periculoase. Digestia defectuoasã nu apare neapãrat ca rezultat al unei afecþiuni, ci poate fi influenþatã ºi de anumite medicamente, de modificarea stilului de viaþã, de stres etc. De asemenea, eficacitatea digestiei scade odatã cu înaintarea în vârstã. Deoarece digestia este reglatã de enzime, consumul enzimelor naturale poate ajuta la procesul de digestie. Cea mai importantã enzimã din fructul ºi frunzele plantei tropicale papaya este papaina, asemãnãtoare enzimei umane pepsina, cu rol important în digestia proteinelor. Sarcina sa principalã este predigestia cãrnii (datoritã acestei proprietãþi, papaina este folositã la scarã largã în industria cãrnii ºi conservelor). Datoritã faptului cã descompune proteinele în aminoacizi, papaina reduce procesul de putrefacþie a proteinelor nedigerate. Meal Time Compoziþia/tabletã: Enzime din papaya 250 mg Mod de administrare:

1-2 tablete masticabile zilnic, dupã mese.

80 W W W . C A L I V I T A . C O M


C O M O A R A

D E ª E R T U L U I

Nopalin 200 tablete

Nopalul este un cactus ce aparþine speciei Opuntia; este foarte bogat în vitamine ºi minerale ºi, datoritã conþinutului sãu ridicat de fibre, ajutã la funcþionarea sãnãtoasã a organismului. Poate fi un supliment ideal în curele de detoxifiere ºi de slãbire.

proteine uºor digerabile. Conþine 17 tipuri de aminoacizi, din care 8 sunt esenþiali, adicã nu îi putem obþine decât din surse externe. Un metabolism normal are un efect benefic ºi asupra greutãþii corporale. Acest cactus are un conþinut ridicat de fibre, prin urmare provoacã senzaþia de saþietate ºi, astfel, poate reprezenta un supliment eficient ºi în cadrul curelor de slãbire. Produsul Nopalin trebuie întotdeauna consumat cu multã apã, pentru ca

fibrele din compoziþia sa sã se umfle. Prin urmare, Nopalin este un produs excelent pentru digestie, suprimarea apetitului, putând ajuta astfel la normalizarea greutãþii corporale ºi la succesul curelor de slãbire. În Mexic este consumat ºi ca aliment, sub formã de salatã, garniturã ºi în supe.

Nopalin Compoziþia/tabletã: Nopal (cactusul parã) deshidratat mãcinat 300 mg Mod de administrare:

3x2 tablete zilnic, înainte de mese.

ATENÞIE! • Întotdeauna consumaþi Nopalin cu multe lichide, pentru ca fibrele din compoziþie sã se umfle ºi sã provoace senzaþia de saþietate.

Opuntia streptacantha sau Nopalul este un cactus ce creºte în deºert ºi are niºte flori minunate; este originar din Mexic ºi Statele Unite ale Americii, dar poate fi întâlnit ºi în Insulele Canare. Aceastã plantã este bogatã în vitamine (C, B1, B2, B3), bioflavonoide ºi minerale (potasiu, calciu), sprijinind desfãºurarea normalã a proceselor fiziologice. Este, de asemenea, o sursã valoroasã de

produse care ajutã la digestie

I N T E R N A T I O N A L

81 W W W . C A L I V I T A . C O M


P O F T Ã

B U N Ã !

produse care ajutã la digestie

I N T E R N A T I O N A L

Digest Ease 100 tablete

Substanþele active ale produsului Digest Ease sunt enzime digestive naturale, care ajutã la utilizarea nutrienþilor. Pot fi de mare ajutor la digestia alimentelor de origine vegetalã (în special pentru vegetarieni), în anumite probleme de digestie, precum ºi în cazul în care urmaþi o dietã cu un ritm sau cantitate de alimente diferite decât în mod normal.

82

Dupã consumul de alimente, un organism sãnãtos începe imediat sã descompunã alimentele în nutrienþi care pot fi utilizaþi. Carbohidraþii, proteinele ºi grãsimile digerabile sunt descompuºi, în continuare,

în constituenþi de bazã care pot fi absorbiþi ºi utilizaþi excelent de organism. Însã aceasta este o situaþie idealã, deoarece în ziua de astãzi, cu ritmul sãu extrem de alert, aceste procese metabolice sunt împiedicate de mai mulþi factori. De asemenea, cu siguranþã aþi simþit cât de greu vã poate cãdea o cinã copioasã. Proastele obiceiuri alimentare ºi o alimentaþie neechilibratã (la ore ºi în cantitãþi neadecvate) încarcã ºi mai mult sistemul digestiv. Acest efect poate fi intensificat ºi de alþi factori, cum ar fi stresul, prezenþa aditivilor în alimente, care pot încetini activitatea intestinalã normalã, digestia ºi absorbþia nutrienþilor. Digest Ease este un complex de enzime de origine vegetalã, cu un spectru larg de acþiune, atât în mediu alcalin, cât ºi bazic. Acest produs este recomandat în special vegetarienilor, deoarece transformã alimentele de origine vegetalã în substanþe complet digerabile, însã sprijinã ºi digestia alimentelor de

origine animalã. Odatã cu înaintarea în vârstã, eficienþa digestiei se reduce, dar problemele digestive nu apar neapãrat la o vârstã înaintatã, ci se pot face resimþite în orice perioadã a vieþii. Fiindcã digestia este controlatã de enzime, consumul de enzime digestive poate participa la optimizarea sãnãtãþii sistemului digestiv.

Digest Ease Compoziþia/tabletã:

Complex de enzime vegetale Digezyme 100 mg Activitate proteoliticã minim 600 U Activitate amiloliticã: Alfa-amilazã minim 2400 U Amilomaltozã minim 50 U Activitate lipoliticã minim 100 U Activitate celuloliticã minim 25 U Activitate lactazicã minim 400 U Mod de administrare:

W W W . C A L I V I T A . C O M

1 tabletã zilnic, în timpul mesei.


P E N T R U

O

D I G E S T I E

I D E A L Ã

Digestive Enzymes 100 tablete Condiþia de bazã pentru utilizarea idealã a nutrienþilor este o digestie adecvatã. Substanþele active ale acestui produs sunt extractele din plante ºi enzimele digestive, enzime care ºi în mod natural sunt produse de organism ºi care pot contribui la desfãºurarea normalã a proceselor digestive ºi în caz de deficienþã de suc gastric.

„Eºti ceea ce mãnânci” – spune un proverb, dar, pentru a fi adevãrat, trebuie completat. O alimentaþie echilibratã este foarte importantã, dar aceasta este eficientã doar dacã avem ºi o digestie adecvatã, care sã descompunã alimentele în nutrienþi utilizabili de cãtre organism. Pentru menþinerea funcþiilor vitale, este nevoie de energie, pe care o obþinem, printre altele, ºi din alimentele consumate. Enzimele digestive joacã un rol important în transformarea alimentelor în energie; ele descompun alimentele mãrunþite (prin mestecare) în constituenþi de bazã, fãcându-i uºor de absorbit în tractul digestiv. Pancreatina este o enzimã activã care descompune grãsimile ºi este produsã în pancreas. Pepsina sintetizatã în stomac ºi papaina extrasã din papaya joacã un rol important în digestia proteinelor. Betaina HCI influenþeazã producþia de acid clorhidric. Enzima diastazã produce descompunerea carbohidraþilor. Astfel, o digestie completã necesitã sucuri digestive care sã conþinã cantitãþi adecvate de enzime. Cantitatea enzimelor începe sã scadã chiar ºi la persoanele sãnãtoase, de vârstã medie, ºi, astfel, calitatea digestiei se înrãutãþeºte, apãrând simptome neplãcute.

La persoanele cu grupa sanguinã A, simptomele neplãcute cauzate de o digestie deficitarã apar frecvent, indiferent de vârstã. La celelalte persoane, dezechilibrul enzimatic este cauzat de obiceiuri alimentare nesãnãtoase, de consumul de alimente conservate, pasteurizate sau preparate în cuptorul cu microunde. În fiecare din aceste cazuri se recomandã un aport suplimentar de enzime, care ajutã la descompunerea completã a nutrienþilor. Produsul are în compoziþie ºi plante care sprijinã procesul de digestie. La persoanele care consumã Digestive Enzymes, ºi utilizarea celorlalte suplimente alimentare CaliVita va fi îmbunãtãþitã.

Digestive Enzymes Compoziþia/tabletã:

Pancreatinã Seminþe de chimen Turmeric Acid glutamic Pepsinã Bromelainã Betainã HCI Diastazã Proteazã Papainã

75 mg 75 mg 37,5 mg 25 mg 17,5 mg 12,5 mg 10 mg 10 mg 7,5 mg 5 mg

Mod de administrare:

2 tablete zilnic.

produse care ajutã la digestie

I N T E R N A T I O N A L

83 W W W . C A L I V I T A . C O M


U N

A J U T O R

P R I E T E N E S C

produse care ajutã la digestie

I N T E R N A T I O N A L

AC-Zymes, Acidophilus with Psyllium 100 capsule

Existã o legãturã foarte strânsã între funcþionarea colonului ºi sãnãtate, iar flora intestinalã joacã un rol extrem de important. Flora intestinalã poate fi afectatã de un stil de viaþã nesãnãtos, de consumul de alcool, de influenþele dãun�toare din mediul înconjurãtor, de medicamente, terapia cu antibiotice etc., ceea ce are ca rezultat înmulþirea bacteriilor intestinale dãun�ãtoare.

84 W W W . C A L I V I T A . C O M

În tractul gastrointestinal al fiecãrei persoane existã un numãr foarte mare de microorganisme pe care le numim, în mod obiºnuit, flora intestinalã. Flora intestinalã este compusã dintr-o mare varietate de microorganisme. Acestea constituie între 1 ºi 1,5 kg din masa corporalã a unei persoane adulte. Majoritatea acestora trãiesc în simbiozã cu organismul uman, unele fiind indispensabile funcþionãrii sãnãtoase a acestuia; ele sunt numite probiotice. Însã altele pot fi periculoase. Echilibrul florei intestinale este foarte sensibil ºi poate fi influenþat de consumul anumitor medicamente – în special antibiotice, de stres („diareea cãlãtorului”), precum ºi de indigestie, afecþiuni însoþite de diaree etc., care participã la multiplicarea bacteriilor dãunãtoare.

Lactobacillus acidophilus este o bacterie beneficã foarte rezistentã. Aceasta poate supravieþui pânã la 10 zile în tractul digestiv ºi creeazã un mediu nefavorabil pentru diferiþii agenþi patogeni dãunãtori (clostridium, fungi etc.). Poate ajuta la utilizarea mai eficientã a proteinelor din lapte, a aminoacizilor, grãsimilor ºi lactozei,

participã la sinteza vitaminelor B. Cu ajutorul acestei bacterii ne putem menþine o florã bacterianã normalã în tractul gastrointestinal, ceea ce sprijinã eficient funcþionarea sãnãtoasã a sistemului digestiv. Fibrele din seminþele de Plantago ovata pot fermenta în colon, ceea ce sprijinã funcþionarea adecvatã a bacteriilor intestinale. Mai mult,


fibrele induc senzaþia de saþietate, încetinesc golirea stomacului ºi, prin urmare, organismul are nevoie de o cantitate redusã de alimente. Fibrele acþioneazã ca un burete, legând

ATENÞIE! • În caz de diaree, pe lângã consumul acestui produs, trebuie luate ºi mãsuri generale de protecþie (consumaþi multe lichide)! • În cazul în care consumaþi medicamente sau alte suplimente alimentare, Acidophilus with Psyllium trebuie administrat la o diferenþã de cel puþin douã ore! • În caz de infecþii fungice serioase (dermatologice sau ginecologice), pe lângã terapia medicamentoasã, se recomandã folosirea continuã a Acidophilus! • Usturoiul ºi aminoacidul argininã pot fi de folos în combaterea infecþiilor fungice. • În caz de afecþiuni gastrointestinale serioase (de exemplu, ulcer sau boala lui Crohn), cereþi sfatul medicului înainte de a consuma produsul!

cantitãþi considerabile de apã ºi substanþe dãunãtoare (de exemplu, toxine, metale grele, acizi biliari, grãsimi ºi colesterol), curãþind astfel excelent colonul. De asemenea, o alimentaþie bogatã în fibre ajutã la menþinerea sãnãtãþii aparatului cardiovascular.

AC-Zymes Compoziþia/capsulã: Lactobacillus Acidophilus activi 2 milliarde

Acidophilus with Psyllium

Mod de administrare:

Lactobacillus Acidophilus activi 2 miliarde Mucilagiu din seminþe de Plantago ovata 100 mg

1 capsulã zilnic, pe stomacul gol.

Compoziþia/capsulã:

Mod de administrare:

1 capsulã zilnic, pe stomacul gol.

produse care ajutã la digestie

I N T E R N A T I O N A L

85 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

86


I N T E R N A T I O N A L

suplimente pentru întãrirea sistemului imunitar „Puterea mea constã în faptul cã nu am puncte slabe.” John McEnroe

87


R E Z I S T Ã

O R I C Ã R E I

L O V I T U R I

suplimentepentruîntãrireasistemului imunitar

I N T E R N A T I O N A L

ImmunAid 180 capsule

88 W W W . C A L I V I T A . C O M

Soluþia unei probleme nu vine de la sine. Sistemul imunitar, rezistenþa ºi capacitatea de autovindecare ale organismului trebuie sprijinite sistematic, nu doar atunci când problemele au apãrut deja! Substanþele active din ImmunAid sprijinã funcþionarea normalã a sistemului imunitar, ajutându-ne sã ne menþinem rezistenþa.

Gheara mâþei Este o plantã utilizatã de mii de ani, ale cãrei efecte ºi substanþe active au fost identificate de ºtiinþa modernã, care o considerã unul dintre fortifianþii cei mai eficienþi ai sistemului imunitar. Este o plantã agãþãtoare care poate atinge o lungime de chiar 30 de metri, originarã din munþii ºi de pe malurile Amazonului ºi junglele din Peru. • Accelereazã înmulþirea limfocitelor ºi creºte activitatea acestora. Sarcina limfocitelor este de a recunoaºte intruºii din organism ºi de a-i anihila. Au acelaºi efect asupra substanþelor dãunãtoare strãine organismului ºi asupra celulelor modificate (celule proprii bolnave sau degenerate). • Are acþiune antioxidantã.

Zincul Are efecte unice asupra sistemului imunitar uman. Pe lângã faptul cã sprijinã funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar, participã ºi la diviziunea celularã normalã. ImmunAid Compoziþia/capsulã: Extract de gheara mâþei 400 mg Zinc 3 mg Mod de administrare:

3x1 capsule zilnic.

ATENÞIE! • Nu se recomandã pe perioada sarcinii ºi alãptãrii! • În caz de afecþiuni ale sistemului digestiv sau dacã aveþi orice dubii, cereþi sfatul medicului înainte de a începe sã consumaþi produsul!


V I C T O R I E

C U

A R M E L E

N A T U R I I

VirAgo 90 tablete VirAgo, datoritã compoziþiei sale, intervine eficient în funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar. Recomandãm acest produs tuturor celor care îºi doresc o apãrare mai complexã sau sunt puºi adesea în situaþii în care organismul are nevoie de un ajutor în plus.

Componentele acestui produs contribuie la funcþionarea sãnãtoasã a organismului. Gheara mâþei creºte formarea ºi activitatea celulelor limfatice, dar are ºi efect antioxidant. Echinaceea este una dintre cele mai cunoscute plante cu acþiune imunostimulatoare. Pau d’Arco, numit ºi lapacho, este bogat în minerale ºi oligoelemente. Zincul participã la funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar ºi la diviziunea celularã. Substanþele benefice din extractul de frunze de mãslin sprijinã funcþionarea sistemului imunitar, starea generalã de sãnãtate ºi oferã vitalitate.

ATENÞIE! • Nu se recomandã în perioada sarcinii ºi alãptatului. • În caz de afecþiuni ale sistemului digestiv sau dacã existã vreo suspiciune, adresaþi-vã medicului înainte de a începe sã consumaþi produsul!

VirAgo Compoziþia/tabletã: Extract de frunze de mãslin 80 mg Lizinã 80 mg Extract de gheara mâþei 60 mg Pau d’Arco 30 mg Extract de rãdãcinã de Echinaceea 25 mg Zinc 10 mg Mod de administrare:

3x1 tablete zilnic.

suplimentepentruîntãrireasistemului imunitar

I N T E R N A T I O N A L

89 W W W . C A L I V I T A . C O M


P U T E R E

R E G A L Ã

suplimentepentruîntãrireasistemului imunitar

I N T E R N A T I O N A L

Bee Power 50 capsule

90 W W W . C A L I V I T A . C O M

Dacã sunteþi adeptul produselor naturiste, atunci extractul de lãptiºor de matcã a fost realizat pentru dumneavoastrã. Cu aceastã substanþã, un concentrat de nutrienþi, albinele îºi hrãnesc regina. Concentratul de nutrienþi face posibil ca ea sã trãiascã 3-4 ani de zile, în timp ce durata medie de viaþã a albinelor lucrãtoare este de doar 4-6 sãptãmâni. Consumul concentratului de lãptiºor de matcã are o acþiune beneficã ºi asupra oamenilor, indiferent de vârsta ºi starea lor de sãnãtate.

Lãptiºorul de matcã este produsul albinelor lucrãtoare, destinat hrãnirii reginei. Probabil cã acesta este motivul pentru care regina poate depune 1.000-1.500 de ouã în decurs de 24 de ore ºi supravieþuieºte atât de mult. În timp ce albinele lucrãtoare trãiesc 4-6 sãptãmâni, în funcþie de sezon, iar trântorii aproximativ 5 sãptãmâni, regina poate trãi chiar 3-5 (!) ani de zile. Lãptiºorul de matcã este secretat de glandele hipofaringiene ale albinelor lucrãtoare tinere, iar compoziþia acestuia este foarte complexã, principalul sãu ingredient fiind o proteinã de înaltã calitate. Lãptiºorul de matcã conþine întregul complex de vitamine B, substanþe de stimulare a creºterii, sãruri minerale ºi oligoelemente. Este o sursã naturalã de acetilcolinã purã, conþine minerale, enzime ºi


18 tipuri de aminoacizi. Lãptiºorul de matcã este un preparat ideal pentru o dietã naturalã ºi un sprijin excelent pentru funcþionarea sãnãtoasã a sistemului imunitar. Lãptiºorul de matcã energizeazã ºi revitalizeazã organismul ºi are un efect general

de tonificare ºi îmbunãtãþire a performanþei. Poate fi consumat de oricine, indiferent de vârstã ºi sex. Nu e de mirare cã lãptiºorul de matcã este cunoscut ºi folosit în multe þãri ale lumii.

ATENÞIE!

Bee Power Compoziþia/capsulã: Concentrat de lãptiºor de matcã 50 mg (echivalent cu 150 mg de lãptiºor de matcã)

• Deoarece lãptiºorul de matcã este produs din polen, miere ºi secreþii faringiene ale albinelor lucrãtoare, consumul sãu nu este recomandat persoanelor alergice la polen ºi produse apicole! • Dacã, pe parcursul administrãrii lãptiºorului de matcã, apar reacþii alergice, consumul trebuie întrerupt imediat! • A se pãstra la rece, fiindcã se descompune uºor la cãldurã.

suplimentepentruîntãrireasistemului imunitar

I N T E R N A T I O N A L

Mod de administrare:

1 capsulã pe zi.

91 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L


I N T E R N A T I O N A L

altesuplimente alimentare „Am învãþat cã fiecare om ar dori sã trãiascã în vârful muntelui, nebãnuind mãcar cã adevãrata fericire constã tocmai în drumul parcurs pânã acolo.” Gabriel García Márquez

93


P E N T R U

A R T I C U L A Þ I I

S Ã N Ã T O A S E

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

Joint ProteX 90 tablete

Menþinerea sãnãtãþii articulaþiilor are o importanþã vitalã. Cele mai frecvente cauze ale apariþiei deformãrilor articulare sunt supraponderabilitatea, o dietã neadecvatã, un mod de viaþã sedentar sau trepidant (sporturi competitive, efort fizic intens) ºi stresul. Substanþele active ale produsului Joint ProteX ajutã la menþinerea sãnãtãþii articulaþiilor. Substanþele active ale produsului, care ajutã la menþinerea sãnãtãþii articulaþiilor, sunt, dupã cum urmeazã:

94 W W W . C A L I V I T A . C O M

Glucozamina ajutã la menþinerea structurii sãnãtoase a cartilajelor, sprijinind prin urmare funcþionarea normalã a articulaþiilor. Aceastã substanþã se g�ãseºte într-o cantitate foarte micã în alimentele ingerate zilnic. În suplimentele alimentare, este extrasã din crustacee. Condroitin sulfatul lubrifiazã articulaþiile, acþionând sinergic cu glucozamina. Acidul hialuronic (HA) este, cantitativ, cel mai important constituent al þesutului conjunctiv. Prin sarcina negativã ºi greutatea molecularã crescutã, aceastã substanþã ajutã la legarea unor cantitãþi mari de apã, prin urmare sprijinã eficient articulaþiile, în mod asemãnãtor cu condroitin sulfatul, ca un „lubrifiant”. Metil-sulfonilmetanul (MSM) are un rol important în sinteza proteinelor din þesutul conjunctiv. Poate ajuta la menþinerea structurii sãnãtoase a cartilajelor. Cetil-miristoleatul ajutã la menþinerea structurii sãnãtoase a þesutului cartilajelor. Creþuºca (Filipendula ulmaria) este o plantã cu efect antiseptic ºi mucolitic, folositã de foarte mult timp în medicina popularã. Substanþa activã a creþuºcãi este acidul salicilic. Curcumina, principala substanþã activã a

turmericului, reduce riscul de inflamare, fãrã efecte adverse! Manganul, pe lângã o serie de alte efecte benefice, participã ºi la menþinerea structurii sãnãtoase a oaselor. Joint ProteX Compoziþia/tabletã: Glucozaminã HCI 250 mg Condroitin sulfat 200 mg Metil-sulfonil metan (MSM) 150 mg Glucozaminoglucan 150 mg Acid hialuronic (HA) 50 mg Cetil-miristoleat (CM) 50 mg Boswellia serrata 50 mg Creþuºcã (Filipendula ulmaria) 40 mg Turmeric 10 mg Zinc 5 mg Mangan 1 mg Mod de administrare:

3x1 tablete pe zi, în timpul meselor.

ATENÞIE! • Persoanele alergice la crustacee trebuie sã evite consumul produsului. • Diabeticii ºi persoanele cu o colesterolemie ridicatã trebuie sã îºi facã o serie de analize medicale înainte de a începe sã consume produsul. • În caz de sensibilitate la aspirinã, cereþi sfatul medicului.


C U

I N I M A

U ª O A R Ã

Cholestone

provine ºi din alimentele consumate. Trebuie fãcutã distincþia între tipurile de colesterol: Din cauza alimentaþiei neadecvate LDL („lipoproteina cu densitate ºi a predispoziþiei genetice, o mare scãzutã”) ºi VLDL („lipoproteina cu parte a populaþiei prezintã un densitate foarte scãzutã”) reprezintã nivel foarte ridicat de colesterol colesterolul „rãu” ºi se depune, de în sânge. Acesta nu este doar obicei, pe pereþii vaselor de sânge. un simplu fenomen; pe termen HDL („lipoproteina cu densitate lung, poate fi un important ridicatã”) reprezintã colesterolul factor de risc. Pentru a ne proteja „bun”, care redirecþioneazã sãnãtatea, trebuie sã ne hrãnim colesterolul cãtre ficat, unde este corespunzãtor, sã avem un stil metabolizat ºi apoi eliminat din de viaþã sãnãtos ºi sã efectuãm organism. Colesterolul LDL se depune controale medicale periodice. pe pereþii vaselor de sânge, în timp Cholestone este un ajutor de ce colesterolul HDL împiedicã aceastã nãdejde la menþinerea sãnãtãþii. depunere. Prin urmare, nu este suficient sã mãsurãm nivelul total de Colesterolul este un compus indispen- colesterol; proporþia dintre colesterolul sabil pentru organism. Intrã în compo- LDL ºi HDL este un indicator mult mai nenþa fiecãrei celule ºi reprezintã baza exact. multor hormoni (de exemplu, a celor Nivelul de colesterol este determinat, sexuali). în principal, de moºtenirea geneticã, Colesterolul din organism este produs, dar ºi de o serie de alþi factori în cea mai mare parte, chiar de cãtre care pot fi influenþaþi de fiecare organism, dar un anumit procent persoanã în parte. Printre aceºtia se

Cholestone Compoziþia/tabletã: Ulei de seminþe de in 200 mg Pectinã de mãr 200 mg Lecitinã 100 mg Vitamina C 60 mg Vitamina E 10 mg Crom 50 mcg

90 tablete

Mod de administrare:

3x1 capsule zilnic.

numãrã o alimentaþie nesãnãtoasã (prea multe grãsimi saturate, prea puþine fibre etc.), un stil de viaþã sedentar, consumul de alcool ºi stresul. Cholestone este un supliment alimentar conceput în primul rând pentru normalizarea colesterolemiei. Printre componenþii sãi activi se numãrã uleiul de seminþe de in, una

din cele mai bogate surse de acizi graºi omega-3 din naturã. Are un efect benefic asupra colesterolului ºi lipidelor din sânge. Pectina de mãr este o fibrã solubilã în apã, care ajutã la menþinerea unui nivel normal de colesterol ºi amelioreazã lipidemia. Usturoiul are, de asemenea, un efect benefic asupra lipidemiei. Lecitina joacã un rol important în metabolismul grãsimilor. Vitaminele C ºi E participã la protecþia acizilor graºi polinesaturaþi împotriva radicalilor liberi. Cromul influenþeazã pozitiv metabolismul carbohidraþilor, proteinelor ºi grãsimilor.

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

95 W W W . C A L I V I T A . C O M


C E L O R

V E ª N I C

T I N E R I

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

Natural HGH Support 90 tablete Dupã vârsta de 30 de ani, producþia hormonului de creºtere scade brusc, iar acest lucru afecteazã nefavorabil o serie de procese din organism. Masa muscularã se reduce, activitatea fizicã scade etc.

Acelaºi lucru se întâmplã ºi în caz de stres prelungit. Cu Natural HGH Support puteþi sprijini în mod natural organismul, intervenind benefic în funcþionarea sa normalã. Odatã cu trecerea timpului, producþia hormonului de creºtere scade în mod natural. Pentru a elimina efectele neplãcute care decurg de aici, mulþi apeleazã la suplimente sintetice. Aceasta are însã

o serie de efecte negative, prin urmare multe persoane o evitã. HGH Support NU conþine hormon de creºtere sintetic, ci doar ingrediente naturale, de cea mai înaltã calitate, care stimuleazã secreþia naturalã a hormonului de creºtere din organism. Eliberarea hormonului de creºtere este sprijinitã de aminoacizii argininã, ornitinã, lizinã ºi de acidul gamabutiric (GABA), responsabil de transmiterea stimulilor nervoºi. Acþioneazã sinergic cu vitaminele B6 ºi C, crom ºi lecitinã. Acelaºi efect îl are ºi Vicia faba major – bobul mare. Hormonul de creºtere produs natural în organism acþioneazã benefic, fãrã niciun efect secundar. Hormonul de creºtere sprijinã funcþionarea normalã a sistemului imunitar, accelereazã sinteza proteinelor, prin urmare influenþeazã benefic construcþia muscularã, deci este ideal ºi pentru sportivi. Poate fi folosit ºi de persoanele în vârstã pentru a evita reducerea masei musculare. Se recomandã

tuturor persoanelor de peste 30 de ani care nu suferã de diabet sau dereglãri hormonale ºi în special celor care au o activitate fizicã regulatã. Natural HGH Support Compoziþia/tabletã:

Piroglutamat de L-argininã L-lizinã HCl GABA Extract de Vicia faba major L-ornitinã HCl Lecitinã Vitamina C L-glicinã Piridoxinã (vitamina B6) Crom

133,33 mg 100,00 mg 100,00 mg 83,33 mg 66,66 mg 61,66 mg 40,00 mg 16,66 mg 2,00 mg 4,00 mcg

Mod de administrare:

3 tablete, cu o orã înainte de culcare.

ATENÞIE! • Natural HGH Support trebuie consumat întotdeauna pe stomacul gol! • Produsul nu este recomandat persoanelor sub 25 de ani, diabeticilor sau celor cu dereglãri hormonale!

96 W W W . C A L I V I T A . C O M


P R O F I T Ã

D E

O C A Z I E !

Arginine Plus 100 tablete Chiar dacã organismul uman este capabil sã sintetizeze argininã, existã anumite situaþii în care producþia acestei substanþe scade. Printre aceste situaþii se numãrã ºi stresul, binecunoscut de mulþi

dintre noi. Utilizarea argininei a devenit tot mai rãspânditã, deoarece are o serie de efecte benefice. Printre altele, ajutã la dilatarea fiziologicã a vaselor de sânge, precum ºi la procesele de detoxifiere, sportivii recurgând cu predilecþie la aceastã formã de suplimentare. Arginina este un aminoacid natural produs de organismul uman, care intrã ºi în componenþa proteinelor. Alimentele pe care le consumãm zilnic, de la produse lactate la carne ºi fibre, conþin cantitãþi importante de argininã. Pe de o parte, arginina este un aminoacid important care ne hrãneºte organismul; pe de altã parte, are nenumãrate efecte benefice. Monoxidul de azot din organism este produs din aminoacidul argininã. Monoxidul de azot are efectul de a dilata vasele de sânge, prin urmare menþine circulaþia

normalã. Monoxidul de azot faciliteazã fluxul sanguin cãtre celule, asigurând furnizarea de oxigen ºi nutrienþi, ºi, în acelaºi timp, creºte nivelul energetic al organismului. Arginina participã la sinteza proteinelor, precum ºi la secreþia hormonului de creºtere ºi a insulinei, iar sportivii o consumã cu regularitate pentru efectul sãu de creºtere a masei musculare striate.

Arginine Plus Compoziþia/tabletã: L-argininã 500 mg Acid alfa-cetoglutaric 50 mg Mangan 600 mcg Cobalt 50 mcg Mod de administrare:

1 tabletã zilnic. Arginina sprijinã procesele de detoxifiere, deoarece dezintegreazã substanþele reziduale apãrute în cadrul metabolismului. Arginina reprezintã substanþa din care se formeazã creatina, principala moleculã de energie a organismului. În anumite condiþii (de exemplu stres sau activitãþi fizice extenuante), sinteza argininei poate scãdea.

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

ATENÞIE! • Nu se recomandã diabeticilor, deoarece afecteazã secreþia de insulinã.

97 W W W . C A L I V I T A . C O M


S Ã

N E

A D A P T Ã M

B I O R I T M U L U I

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

Melatonin 60 tablete Unul din efectele stilului de viaþã modern, cu un tempo foarte accelerat, este cã alocãm tot mai puþin timp regenerãrii ºi odihnei adecvate. Un mod de viaþã haotic ne poate face sã intrãm într-un cerc vicios, deoarece stresul exagerat cauzeazã dereglãri de somn. Un somn odihnitor, o perioadã adecvatã de timp, este o necesitate fiziologicã. Melatonin este un ajutor de nãdejde în acest sens.

98 W W W . C A L I V I T A . C O M

În masa encefalului se aflã un organ de o importanþã vitalã: glanda pinealã (epifiza). Aceastã glandã, când intensitatea luminii se reduce, produce melatoninã din serotoninã, ceea ce are un rol foarte important în menþinerea ciclului somn/ stare de veghe.

Odatã cu reducerea cantitãþii de luminã naturalã, producþia de melatoninã creºte, ceea ce ne garanteazã o odihnã fiziologicã satisfãcãtoare. Melatonina provine din cuvântul grecesc melas, care înseamnã „negru” – indicã faptul cã respectiva substanþã este produsã doar la întuneric. Melatonina este importantã nu

numai pentru organismul uman. Pãsãrile migratoare îºi încep toamna cãlãtoria tot sub efectul acestei substanþe; aceastã substanþã regleazã ºi creºterea pãrului animalelor (blana de iarnã), precum ºi procesul de hibernare, la anumite specii. Nivelul de melatoninã din organism


variazã în conformitate cu mai multe ritmuri. Existã un ritm zilnic, influenþat de soare, ºi un ritm sezonier, influenþat de lungimea zilelor. Nivelul de melatoninã din timpul nopþii poate fi chiar ºi de zece ori mai mare decât cel din timpul zilei. Acest echilibru poate fi însã uºor

perturbat, în special la persoanele care lucreazã pe schimburi sau trec frecvent de la un fus orar la altul. Persoanele care adorm greu recurg adesea la medicamente sintetice; o soluþie simplã ºi la îndemânã este însã suplimentarea cu o substanþã naturalã, produsã ºi de propriul organism. Spre deosebire de somniferele

sintetice, melatonina ne garanteazã cã ne vom trezi odihniþi. Trebuie observat cã producþia acestui hormon scade odatã cu înaintarea în vârstã, prin urmare poate fi de mare ajutor în anumite cazuri de dereglãri de somn la persoanele în vârstã. Organismul uman funcþioneazã cel mai bine dacã ciclul somn/stare de veghe nu este perturbat. Asigurându-ne un somn ºi o relaxare satisfãcãtoare, Melatonin poate contribui la funcþionarea normalã a sistemului imunitar ºi la reglarea tensiunii ºi a temperaturii corporale.

ATENÞIE! • Nu depãºiþi doza zilnicã recomandatã! • Melatonin trebuie administrat cu jumãtate de orã înainte de culcare. Deoarece influenþeazã capacitatea de concentrare, evitaþi ºofatul ºi manevrarea utilajelor. • În caz de dereglãri severe de somn ºi afectarea sistemului nervos, cereþi sfatul medicului înainte de a începe consumul produsului!

Melatonin Melatoninã

Compoziþia/tabletã:

3,00 mg

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

Mod de administrare:

1-2 tablete înainte de culcare.

99 W W W . C A L I V I T A . C O M


P R O T E C Þ I E

S U P L I M E N T A R Ã

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

Liver Aid 100 capsule

Ficatul este organul cel mai mare din organism ºi, din punctul de vedere al metabolismului, cel mai complex. Majoritatea proceselor de detoxifiere au loc aici ºi, în acelaºi timp, tot aici sunt sintetizate o serie de substanþe importante pentru organism (de exemplu, proteine, vitamina A, unii factori de coagulare sanguinã, bila etc.). Ficatul este, de asemenea, ºi un important depozit de vitamine. Pe parcursul vieþii, ficatul trebuie sã facã faþã multor provocãri. Printre acestea se numãrã anumite substanþe chimice (pesticide, vopsele, solvenþi),

Ficatul este un organ de o importanþã majorã, o „uzinã” care funcþioneazã întotdeauna la capacitate maximã. Are o sarcinã dublã: pe de o parte, sintetizeazã substanþele benefice ºi importante pentru organism, pe de altã parte, descompune substanþele dãunãtoare din organism, adicã detoxificã. Datoritã importanþei sale majore, acest organ trebuie protejat cu multã atenþie.

100 W W W . C A L I V I T A . C O M

medicamente (de exemplu, anumite antibiotice) etc. Efectele adverse ale excesului de alcool sunt binecunoscute ºi, din nefericire, foarte frecvente; de asemenea, nici inflamarea infecþioasã a ficatului (hepatita) cauzatã de anumite virusuri nu este o afecþiune foarte rarã. Fiindcã ficatul îndeplineºte un rol foarte important, trebuie sã acordãm o mare atenþie protejãrii acestui organ. Prin urmare, primul pas trebuie sã fie prevenþia. Regenerarea celulelor hepatice este sprijinitã, în primul rând, de aminoacizii care conþin sulf (metioninã, cistinã, cisteinã), dar în epoca modernã în care trãim – din cauza poluãrii mediului înconjurãtor, a efectelor secundare ale consumului de droguri, excesului de alcool – protejarea ficatului ºi prin alþi aminoacizi, cum ar fi, de exemplu, arginina, este foarte importantã. Suplimentele alimentare moderne pentru protecþia ficatului sunt de mare ajutor pentru cei care vor sã îºi menþinã sãnãtatea, dar al cãror ficat este în permanenþã suprasolicitat. Pe lângã aminoacizii care protejeazã ficatul (L-arginina, L-cisteina, L-ornitina, metionina), ºi celelalte ingrediente

ale produsului intervin în menþinerea sãnãtãþii acestui organ. Cromul poate influenþa metabolismul carbohidraþilor, proteinelor ºi grãsimilor, accentuând efectul insulinei; carnitina participã la metabolismul celular ºi la procesele de producere a energiei. Seleniul este un antioxidant eficient. Silimarina este, de asemenea, cunoscutã de sute de ani pentru efectele sale benefice asupra ficatului ºi vezicii biliare.

Liver Aid Compoziþia/capsulã: L-argininã 100 mg L-cisteinã 100 mg L-ornitinã 100 mg Metioninã 100 mg Acid alfa-cetoglutaric 100 mg L-carnitinã 50 mg Colinã 25 mg Extract de silimarinã 15 mg Acid alfa-lipoic 12,5 mg Crom 25 mcg Seleniu 10 mcg Mod de administrare:

3-6 capsule zilnic.


B A Z A

S Ã N Ã T Ã Þ I I

Culevit 120 tablete Ingredientele active ale suplimentului alimentar Culevit sunt aminoacizii ºi vitaminele, care participã la funcþionarea normalã a organismului. Tabletele de Culevit au un efect deosebit ca roborante sau regeneratoare ale organismului în caz de boalã sau în perioada de convalescenþã.

Substanþele active ale acestui produs sunt aminoacizii cu diferite structuri chimice (metioninã, fenilalaninã, triptofan, argininã, histidinã, tirozinã); vitaminele (vitamina C, B2, B6, B7) ºi intermediarii intracelulari (acidul malic) ºi nucleobazele (adenina), care sprijinã eficient procesele fiziologice importante din organism ºi funcþionarea normalã a sistemului imunitar ºi a metabolismului. Pe baza studiilor ºtiinþifice ºi a experienþei empirice,

produsul Culevit poate fi utilizat cu eficienþã dupã operaþii ºi accidentãri, în perioada de convalescenþã, pentru regenerarea organismului. Substanþele active ale tabletelor de Culevit se gãsesc ºi în alimentele pe care le consumãm zilnic (însã în proporþii diferite), prin urmare ºi persoanele sãnãtoase pot consuma produsul. Acesta poate fi un supliment alimentar eficient pentru cei care þin curã de slãbire sau alte diete stricte.

Culevit Compoziþia/tabletã: Argininã 78,39 mg Fenilalaninã 33,04 mg Histidinã 31,03 mg Vitamina C 30 mg Metioninã 29,84 mg Acid malic 23,47 mg Triptofan 15,32 mg Adeninã 2,26 mg Tirozinã 1,27 mg 1 mg Piridoxinã (vitamina B6) 0,8 mg Riboflavinã (vitamina B2) Biotinã 0,03 mg Mod de administrare:

3 x 2 tablete pe zi.

alte suplimente alimentare

I N T E R N A T I O N A L

101 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

102


W W W . C A L I V I T A . C O M I N T E R N A T I O N A L

produse cosmetice „În viaþã, cautã întotdeauna frumosul. Reþine ºi ceea ce alþii nici nu observã. Chiar ºi atunci când viaþa este urâtã, vei gãsi ºi pãrþi frumoase.” Goethe

103


Î N G R I J I R E A

F E Þ E I

L A

C E L

M A I

Î N A L T

N I V E L

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

Aquabelle Hidratarea pielii este importantã nu doar din punct de vedere estetic. Hidratând pielea, o protejãm de efectele externe dãunãtoare ºi, în acelaºi timp, prevenim evaporarea apei din organism. Odatã cu înaintarea în vârstã, dar ºi pe parcursul zilei, hidratarea pielii scade, prin urmare una din cele mai importante etape ale înfrumuse�þãrii este hidratarea adecvatã a pielii. Pentru o hidratare optimã, este foarte important sã consumãm o cantitate suficientã de lichide, sã ne curãþãm pielea ºi sã aplicãm sistematic creme de calitate (cum ar fi, de exemplu, gama de produse cosmetice Aquabelle).

104 W W W . C A L I V I T A . C O M

Produsele Aquabelle îmbinã ultimele rezultate ºtiinþifice cu puterea naturii. Compoziþia produselor se bazeazã pe urmãtoarele trei grupe de componente importante: - ingrediente naturale (uleiul de jojoba, uleiul de avocado etc.) - componente moderne (ceramidele, vitaminele etc.) - un ingredient inovator, bazat pe o tehnologie patentatã: apa purificatã sãrãcitã în deuteriu. Deuteriul este unul dintre izotopii hidrogenului. Cu cât cantitatea de deuteriu din apã este mai redusã, cu atât procesul de multiplicare a celulelor va fi mai lent – mai exact, cu atât „îmbãtrânirea” organismului va fi mai lentã, în acelaºi timp reducându-se probabilitatea de multiplicare a celulelor cu defecte. Utilizarea apei sãrãcite în deuteriu este

absolut sigurã, nu are efecte toxice ºi influenþeazã benefic multiplicarea celulelor. Concentraþia de deuteriu din organismul unui adult este de 12-14 mmol/l. Chiar dacã nu pare mult, dacã comparãm aceastã cantitate cu masa altor elemente vitale, rezultã cã în organism este prezentã o cantitate mult mai mare de deuteriu decât, de exemplu, de minerale importante. Gama de produse Aquabelle constã dintr-o cremã regeneratoare (de zi), o cremã nutritivã (de noapte) ºi o loþiune demachiantã ºi hrãnitoare. Principalul component al celor trei produse este apa sãrãcitã în deuteriu. Dacã sunt folosite în combinaþie, efectul lor benefic se poate multiplica. Crema regeneratoare (50 ml) Principalul component activ al acestei

creme sunt ceramidele (palmitamidohe xadecanediol), care regenereazã pielea ºi sprijinã capacitatea sa de hidratare. Creºte elasticitatea pielii, reducând ridurile ºi protejând eficient împotriva efectelor dãunãtoare de mediu. Celãlalt component activ este vitamina E, care, datoritã efectului sãu antioxidant, protejeazã excelent celulele pielii împotriva proceselor oxidative, are efecte naturale de hidratare ºi antiinflamatoare, precum ºi de revitalizare ºi împrospãtare. Aceastã cremã este în special una de


zi, dar poate fi folositã ºi ca o bazã idealã de machiaj. Crema nutritivã (50 ml) Este o cremã deosebitã datoritã apei sãrãcite în deuteriu din compoziþie ºi a emulsiei complexe squalan (esenþã de ulei de mãsline). Aceastã emulsie unicã ºi modernã de ulei-în-apã ºi apãîn-ulei, pe lângã efectele imediate de hrãnire, datoritã eliberãrii graduale ºi regulate de substanþe active, conferã ºi un efect de hidratare profund�. Uleiul de avocado din compoziþia sa hrãneºte ºi întinereºte pielea uscatã ºi deshidratatã. Datoritã conþinutului ridicat de vitamina E, poate fi aplicatã cu efecte excelente nu doar pe pielea uscatã, ci ºi pe cea cu probleme.

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

impuritãþile de pe faþã, hrãnind ºi hidratând, în acelaºi timp, tenul. Substanþele sale active sunt uleiul de avocado ºi jojoba, care îndepãrteazã uºor, dar eficient, impuritãþile de pe piele. Conþinutul ridicat de vitamina E conferã protecþie împotriva efectelor dãunãtoare ale radicalilor liberi. Are un efect rãcoritor plãcut.

Loþiunea demachiantã ºi hrãnitoare (150 ml) Aceastã loþiune este unicã datoritã faptului cã îndepãrteazã excelent

105 W W W . C A L I V I T A . C O M


R Ã S F A Þ Ã - Þ I

P Ã R U L

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

Silk & Shine Shampoo 250 ml Silk&Shine este un ºampon delicat, pentru uz zilnic. Curãþã în profunzime, întãreºte rãdãcina firului de pãr, oferã protecþie împotriva efectelor dãunãtoare ale uscãrii cu foehnul. Datoritã compoziþiei sale delicate, nu iritã ochii. Protejeazã sãnãtatea pãrului ºi a scalpului. Pentru un pãr strãlucitor ºi sãnãtos ºi un plus de volum! Pentru a fi, într-adevãr, o podoabã, pãrul are nevoie de o îngrijire sistematicã ºi completã. Primul pas este sã alegem ºamponul potrivit, dar ºi mai important este ca dupã spãlarea pãrului sã-i oferim protecþie,

106 W W W . C A L I V I T A . C O M

adicã sã menþinem un pH optim al scalpului, precum ºi un echilibru normal de apã ºi grãsime. Toate ingredientele acestui ºampon au fost selectate cu atenþie, conform celor mai stricte proceduri cosmetice, fiind special concepute pentru tratamentul pãrului ºi al scalpului. Aloe vera • Redã pãrului hidratarea naturalã. Datoritã substanþelor active cu acþiune antiinflamatoare, este benefic în special pentru scalpul uscat. • Conferã strãlucire ºi volum pãrului. Provitamina B5 • Conferã pãrului elasticitate, strãlucire ºi hidratare de duratã. • Reduce vârfurile despicate ºi îmbunãtãþeºte aspectul pãrului distrus (în urma spãlãrii ºi

pieptãnãrii dure, de exemplu). • Previne uscarea pãrului. Silk&Shine Shampoo oferã o îngrijire sporitã ºi ajutã la evitarea distrugerii pãrului cauzatã de spãlãrile frecvente. Curãþã în profunzime, are efect de balsam, întãreºte rãdãcinile ºi previne cãderea firului de pãr. De asemenea, protejeazã împotriva

efectelor negative ale uscãrii cu foehnul. Nu iritã ochii, deci poate fi folosit ºi în cazul copiilor. Se recomandã pentru toate tipurile de pãr, pentru uz zilnic. Conþine tenside în concentraþii ridicate, care acþioneazã ca niºte „detergenþi activi”, curãþând pãrul perfect, dar cu delicateþe.


M A G I A

U N E I

P I E L I

F R U M O A S E

Hand & Body Lotion 1000 ml Folosind Hand&Body Lotion, îi oferiþi pielii dumneavoastrã îngrijirea de care are nevoie. Conþine vitamina E ºi ulei de mãsline, într-un amestec modern. În urma folosirii acestui produs, pielea devine catifelatã la atingere, îºi menþine hidratarea ºi elasticitatea o perioadã îndelungatã. Se absoarbe rapid ºi uºor. Nu strãluceºte, prin urmare poate fi folosit� ºi ca o cremã de zi.

Pielea uscatã nu reprezintã doar o problemã esteticã. Pielea uscatã se cojeºte uºor, este sensibilã, usturã ºi produce frecvent o senzaþie neplãcutã de întindere. Aceasta este rezultatul producþiei reduse de grãsime a glandelor sebacee, iar pielea poate crãpa din cauza proastei hidratãri. Pielea crãpatã semnalizeazã cã prima linie de apãrare a organismului este distrusã, adicã diferiþi patogeni pãtrund mai uºor, iar organismul nu este protejat împotriva efectelor externe, de exemplu diferite substanþe chimice (detergenþi etc.). Hand&Body Lotion a fost conceputã conform celor mai stricte reglementãri cosmetice, astfel încât cei care o utilizeazã îºi protejeazã atât frumuseþea, cât ºi sãnãtatea pielii. Ingredientul sãu cel mai important este squalane (extract de

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

ulei de mãsline), care conferã pielii elasticitate ºi, datoritã efectului sãu profund de hidratare, încetineºte îmbãtrânirea pielii. Vitamina E este un antioxidant puternic, care, de asemenea, încetineºte îmbãtrânirea; mai mult, are efecte naturale de hidratare ºi antiinflamatoare. Conþinutul de provitamina B5 al loþiunii de corp hrãneºte pielea, previne apariþia coºurilor, protejeazã ºi regenereazã (eliminã efectele negative ale stresului). Conþine, de asemenea, bisabolol – o substanþã care calmeazã pielea, precum ºi silicon (dimeticon), datoritã cãruia pielea rãmâne mãtãsoasã la atingere. Aceastã loþiune de corp este recomandatã tuturor tipurilor de piele, tuturor membrilor familiei. Aplicaþi loþiunea zilnic, acordând o atenþie specialã zonelor uscate ºi aspre. Datoritã parfumului sãu discret, loþiunea este utilizatã cu multã plãcere.

107 W W W . C A L I V I T A . C O M


C U

P A S

U ª O R

I N T E R N A T I O N A L

produse cosmetice

VeinCare 75 ml

Zi de zi, picioarele noastre sunt supuse unui efort care le afecteazã, treptat, sãnãtatea. Existã oare cineva care sã nu îºi fi simþit

picioarele grele la sfârºitul zilei, într-o pereche de pantofi eleganþi, dar incomozi, sau sã nu fi avut senzaþia de arsurã sau umflare a picioarelor dupã o perioadã mai îndelungatã de stat în picioare? VeinCare oferã o soluþie naturalã la aceste probleme. Hirudina este o substanþã proteicã, produsã de glandele salivare ale lipitorilor. În urmã cu mai bine de trei milenii, lipitorile fãceau deja parte din arsenalul obligatoriu al vracilor ºi vindecãtorilor.

În ziua de astãzi, picioarele noastre sunt supuse unui efort suplimentar. Activit�ãþile prelungite desfãºurate în picioare sau în poziþie aºezat, pantofii incomozi, obezitatea, precum ºi sedentarismul – toate acestea solicitã foarte mult picioarele. Existã oare cineva care nu ºi-a sim�it picioarele grele, dureroase sau umflate la sfârºitul zilei? Spre deosebire de alþi anticoagulanþi, hirudina îºi exercitã efectul individual, adicã nu necesitã prezenþa unor factori anticoagulanþi interni. Hirudina înlãturã senzaþia de umflare ºi îngreunare a picioarelor, dar, în acelaºi timp, are ºi efect cosmetic: redã elasticitatea pielii uscate ºi sensibile ºi o catifeleazã. Produsul conþine ºi extract de Siegesbeckia orientalis, o plantã cu efect de calmare ºi ameliorare a înroºirii pielii. Mod de utilizare:

aplicaþi crema pe picior ºi talpã de 2-3 ori pe zi.

108 W W W . C A L I V I T A . C O M


O

R E L A Þ I E

Î M P L I N I T Ã I N T E R N A T I O N A L

IntiMoments 135 g

O viaþã sexualã echilibratã ºi armonioasã este la fel de importantã pentru sãnãtate ca ºi o alimentaþie corectã. IntiMoments este un produs de igienã intimã conceput special pentru femei, ale cãrui substanþe active asigurã funcþionarea sãnãtoasã a vaginului ºi organelor sexuale ºi poate ajuta la menþinerea unei vieþi sexuale armonioase ºi satisfãcãtoare.

O viaþã sexualã nesatisfãcãtoare poate afecta negativ ºi celelalte aspecte ale vieþii. Substanþele active ale produsului IntiMoments ajutã la menþinerea sãnãtãþii vaginale ºi a unei activitãþi sexuale satisfãcãtoare. Cãtina albã (Hippophae rhamnoides) ajutã la formarea epiteliului. Extractul de ceai verde, pe lângã faptul cã este un antioxidant puternic, conferã o fermitate excelentã pielii. Aloe vera, eucaliptul ºi muºeþelul sunt plante recunoscute pentru efectele lor deosebite în cosmetica intimã. L-arginina, datoritã congestiei pe care o produce, poate intensifica senzaþia de plãcere. Trietanolamina ajutã la menþinerea unei valori normale a pH-ului. Colagenul ºi elastina menþin elasticitatea ºi fermitatea pielii. Odatã cu înaintarea în vârstã, structura filamentelor de elastinã se modificã, iar producþia acestei substanþe scade. Se recomandã a fi folositã în urmãtorul mod: • Dacã se utilizeazã zilnic, sistematic, poate sprijini funcþionarea normalã a

vaginului ºi a organelor sexuale. Se recomandã în special femeilor aflate la menopauzã; în cazul uscãrii de naturã nepatologicã a vaginului (lenjerie strâmtã, un mod stresant de viaþã etc.), precum ºi dacã elasticitatea vaginului se modificã (de exemplu în urma naºterii vaginale*). Ajutã la menþinerea hidratãrii naturale a membranei mucoase a vaginului. • Dacã se aplicã înaintea / în timpul actului sexual, substanþele active atent selecþionate ale acestui produs induc congestia organelor sexuale ºi, în acelaºi timp, acþioneaz�ã ºi pe post de lubrifianþi. Se poate folosi ºi în paralel cu prezervativul (NU este un produs contraceptiv!) Utilizarea IntiMoments nu presupune niciun fel de riscuri, crema nu conþine hormoni. Creºte calitatea vieþii femeilor, influenþând benefic relaþiile intime, ajutând la regenerarea membranei mucoase a vaginului ºi accelerând vindecarea leziunilor epiteliale (care apar ocazional la femeile active sexual).

produse cosmetice

P E N T R U

* Datoritã diferenþelor fiziologice individuale ºi a altor circumstanþe, efectul poate diferi. W W W . C A L I V I T A . C O M

109


Î N Þ E L E P C I U N E A

O R I E N T A L Ã

Î N T Â L N E ª T E

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

Detox Patch 12 pliculeþe Unul dintre efectele secundare ale dezvoltãrii rapide a civilizaþiei moderne este cã organismul se încarcã cu toxine zi de zi. Din nefericire, nu putem evita contactul cu mediul poluat, cu substanþe, medicamente ºi alimente dãunãtoare. Acestea sunt parþial eliminate din organism, dar o mare parte a lor se poate ºi acumula. Detox Patch le îndepãrteazã din corp cu ajutorul înþelepciunii medicinii orientale.

110 W W W . C A L I V I T A . C O M

Detox Patch acþioneazã dupã trei principii sinergice: Substanþele sale active, din surse de cea mai înaltã calitate, complet naturale, au fost selectate cu atenþie, pe baza calitãþilor lor de

a îndepãrta toxinele acumulate. La baza tehnologiei transdermice stã atracþia naturalã. Aceasta permite componentelor din Detox Patch sã extragã uºor, dar eficient, toxinele din organism.

Celãlalt principiu pe baza cãruia funcþioneazã acest produs este lumina infraroºie la distanþã (FIR), mai exact procesele benefice pe care aceasta le induce. Experimentele au demonstrat cã lumina infraroºie stimuleazã circulaþia ºi ajutã la eliminarea toxinelor ºi a reziduurilor din organism. Mai mult, FIR este pusã în legãturã cu o serie de procese de regenerare. Componentul natural turmalinã din Detox Patch emanã FIR într-un mod natural, sprijinind procesul de detoxificare. Reflexologia esticã este al treilea factor responsabil de efectul benefic al produsului. Se bazeazã pe principiul conform cãruia activarea anumitor nervi ºi puncte de reflex specifice, în special de pe tãlpi, poate avea un efect benefic asupra altor pãrþi ale organismului ºi asupra sãnãtãþii, în general. Stimulând tãlpile, Detox Patch sprijinã capacitatea de detoxifiere


T E H N O L O G I A

O C C I D E N T A L Ã

ºi autovindecare a organismului, conform principiilor reflexologiei orientale. Toxinele prezente în organism au, de obicei, o densitate molecularã mai mare decât alte componente naturale ale sistemului nostru cardiovascular. Aceste impuritãþi coboarã, de regulã, în membrele inferioare; prin urmare, pliculeþele trebuie aplicate pe zona în care concentraþia de toxine este cea mai probabilã.

Detox Patch Compoziþia: Ciuperca Agaricus organicã Turmalinã Ginseng siberian Rãdãcinã de Achyranthis Platicodon grandiflorum Sevã de bambus ºi chiparos Caragana sinica Artemisia iwayamogi Rãdãcinã de Paeoniae rubrae Mod de utilizare:

Cu ajutorul foliei adezive, fixaþi pliculeþul pe talpã ºi purtaþi-l cel puþin 8 ore. Se recomandã a se folosi în timpul nopþii.

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

111 W W W . C A L I V I T A . C O M


M O D E L A Þ I - V Ã

C O R P U L !

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

Crema C-Rx 150 ml

Contrar celor ºtiute pânã acum, aspectul de coajã de portocalã al tegumentului, ca simptom al celulitei, nu afecteazã doar femeile. Din ce în ce mai des apare ºi la bãrbaþi ºi, uneori, chiar ºi la copii. Substanþele acumulate (grãsime, reziduuri, apã) sunt reþinute în þesuturile conjunctive ºi pentru eliminarea lor, substanþele active ale cremei C-Rx oferã un ajutor deosebit.

Masa principalã a celulitei este alcãtuitã din acumulãrile ºi depunerile de reziduuri în þesutul conjunctiv al tegumentului, care, ulterior, atrag cantitãþi mari de

apã din þesuturile din jur. Aceastã acumulare de materiale cauzeazã edeme, iar nodulii formaþi determinã pielea de deasupra lor sã aibã aspectul cojii de portocalã. Mai mult, aceºti noduli exercitã o presiune asupra circulaþiei sanguine ºi limfatice, ceea ce duce la deteriorarea circulaþiei ºi la încetinirea metabolismului. Din aceste considerente, pielea cu celulitã este mai rece la atingere. În tratamentul extern al celulitei accentul trebuie pus pe metodele care pot îmbunãtãþi metabolismul ºi circulaþia ºi, de asemenea, pot transporta reziduurile. Componentele cremei

112 W W W . C A L I V I T A . C O M


C-Rx, selectate cu multã grijã, pot fi o completare eficientã în lupta contra celulitei. Substanþele active ale cremei C-Rx: • Ceaiul verde: cofeina din compoziþia acestuia

ºi derivatele de xantone stimuleazã circulaþia, iar polifenolii au efect antioxidant. • Rozmarinul: conþine acizi triterpenici, flavonide, taninuri, beta-sitosterol, esteri, uleiuri volatile care ajutã la eliminarea reziduurilor acumulate. • Primula: conþinutul de saponinã îmbunãtãþeºte circulaþia localã. • Extractul de cãtinã conþine vitaminele B, C, E, F, flavonoide, acizi organici. Extractul îmbunãtãþeºte metabolismul. • Substanþe cu efect de

Masaþi energic crema pe zonele cu probleme, de douã ori pe zi, îmbunãtãþind astfel în acelaºi timp absorb�ia ºi circulaþia sanguinã! Înainte de aplicarea cremei se recomandã alternarea duºurilor calde-reci ºi spãlarea zonei respective cu un burete dur. Împreunã cu un stil de viaþã adecvat, se recomandã aplicarea cremei pe o perioadã de minimum trei-ºase luni. Pentru obþinerea unor rezultate de duratã, poate fi nevoie ºi de un post-tratament ºi tratament de menþinere.

ATENÞIE! • Crema este numai pentru uz extern! • A se evita contactul cu ochii! • Nu se recomandã în cazul unei hipersensibilitãþi la una dintre substanþele componente ale cremei, în cazul unor iritaþii sau afecþiuni dermatologice! În aceste cazuri, cereþi sfatul medicului specialist! • Nu se recomandã în perioada sarcinii ºi alãptãrii. • A nu se utiliza pentru copii.

produse cosmetice

I N T E R N A T I O N A L

calmare ºi regenerare a pielii:

provitamina B5, bisabololul.

113 W W W . C A L I V I T A . C O M


I N T E R N A T I O N A L

114


I N T E R N A T I O N A L

„Oamenii se roagã divinitãþii pentru sãnãtatea lor. Nu ºtiu însã cã ei înºiºi o pot influenþa” Hérakleitosz

dispozitive electronice 115


T U R N A Þ I

A P Ã

C U R A T Ã

Î N

P A H A R E !

dispozitive electronice

I N T E R N A T I O N A L

Aquarion

Dispozitivul AQUARION este un filtru de apã de înaltã calitate, care produce apã ionizatã, îmbogãþitã cu oxigen, fãrã metale grele ºi toxine. Utilizatorul poate ajusta singur aciditatea sau alcalinitatea apei, care poate fi folositã în diferite scopuri. Apa ionizatã alcalinã este antioxidant�, efectul sãu alcalinizant oferind o serie de beneficii pentru organism. Apa acidã este doar pentru uz extern.

116 W W W . C A L I V I T A . C O M

Aproximativ 75-98% din fiinþele vii sunt formate din apã, care joacã un rol-cheie în menþinerea sãnãtãþii. Astfel, apa nu este doar o materie primã importantã, ci factorul de bazã al unui sistem cu un echilibru foarte delicat. Are un rol multiplu: ajutã la absorbþia nutrienþilor, dizolvã ºi eliminã substanþele toxice produse în cadrul metabolismului, are o importanþã majorã în stabilizarea temperaturii corporale (prin transpiraþie), ne protejeazã organele interne ºi regleazã nivelul de electroni ºi protoni din celule. Acest aparat produce apã ionizatã în urma unor filtrãri multiple, a declorurãrii, iar apoi a separãrii electrice a apei de robinet. În urma descompunerii electrice a apei, obþinem apã alcalinã ºi acidã, cu o


valoare modificatã a pH-ului. Majoritatea alimentelor, aditivilor alimentari ºi anumite medicamente modificã valoarea pH-ului din organism, acidificând mediul intern. În mod ideal, organismul nostru este capabil sã compenseze acest fenomen, având o rezervã alcalinã adecvatã. Dacã rezervele alcaline sunt însã scãzute, acest lucru poate afecta negativ organismul pe termen lung, cauzând apariþia unor probleme de sãnãtate. Apa

ionizatã alcalinã alcalinizeazã excelent organismul ºi ajutã la menþinerea echilibrului acido-bazic al organismului. În apa alcalinã dominã sarcinile negative (ioni de OH¯ formaþi dintr-un atom de oxigen ºi unul de hidrogen), fiind, prin urmare, foarte potrivitã pentru a lega radicalii liberi din organism ºi având un efect antioxidant deosebit.

ATENÞIE! Este interzis a se consuma apã ionizatã acidã, deoarece în cadrul procesului de ionizare substanþele cu sarcini negative – ioni de clor, nitrit, nitrat etc. – se precipitã la electrodul pozitiv (adicã în partea acidã). Aceºti ioni negativi sunt nocivi pentru organism. Apa ionizatã este unicã în ceea ce priveºte utilizarea sa de cãtre organism. În apa obiºnuitã, un ciorchine (cluster) se formeazã din 12-18 molecule de apã, în timp ce în apa ionizatã acesta are doar 6

Apa ionizatã acidã are un efect benefic asupra pielii. Apa acidã de nivel 1-4 poate fi folositã în scopuri cosmetice, iar cea de nivel 4 are efect antiseptic ºi

molecule. Datoritã dimensiunilor reduse, poate pãtrunde mult mai rapid în celule. Structura de cluster a apei se regrupeazã în timpul ionizãrii, ceea ce poate creºte capacitatea de hidratare a apei de pânã la ºase ori. Când consumãm apã ionizatã, se creeazã un mediu încãrcat de ioni negativi, similar cu acela existent în imediata apropiere a cascadelor, cunoscut pentru efectul sãu benefic asupra organismului. În astfel de momente, sistemul nostru natural de apãrare este activat ºi întãrit, prin urmare ne îmbolnãvim mai rar sau bolile deja existente regreseazã.

dispozitive electronice

I N T E R N A T I O N A L

antibacterian. Poate fi utilizatã pentru sterilizarea suprafeþelor de lucru, a prosoapelor de bucãtãrie etc.

117 W W W . C A L I V I T A . C O M


A R M O N I A

V I B R A Þ I I L O R

dispozitive electronice

I N T E R N A T I O N A L

BioHarmonex

Acum puteþi beneficia de efectele benefice ale rezonanþei ºi la domiciliu! BioHarmonex este un dispozitiv care funcþioneazã în conformitate cu principiile biofizicii ºi care poate fi folosit cu eficienþã pentru a sprijini capacitatea de adaptare a organismului, precum ºi pentru a îndepãrta influenþele negative – stresul, poluarea din mediul înconjurãtor – la care suntem expuºi în fiecare zi.

118 W W W . C A L I V I T A . C O M

BioHarmonex este un aparat de biostimulare, care emite un câmp magnetic pulsatil cu acþiune directã asupra sistemului informaþional al organismului. Acest aparat are douãzeci de programe complexe, concepute în conformitate cu nevoile ºi starea noastrã de sãnãtate. Poate fi setat cu uºurinþã de cãtre oricine ºi poate fi folosit ºi la domiciliu. Fiecare celulã din organismul uman genereazã un câmp electromagnetic; acest câmp energetic este una dintre modaliãþile de comunicare intercelularã, care iniþiazã

ºi regleazã numeroase procese fiziologice. Câmpul electromagnetic exterior emanat de BioHarmonex ajutã la influenþarea câmpului electromagnetic natural produs de anumite þesuturi ale organismului, sprijinind astfel procesele metabolice naturale ºi puterea de autoregenerare a organismului. Pentru rezultate optime, folosiþi dispozitivul în combinaþie cu suplimentele alimentare adecvate. Selectarea programelor: • COPII – Sprijinã funcþionarea optimã ºi dezvoltarea sãnãtoasã a sistemului imunitar, aspecte foarte importante în copilãrie. Pentru accentuarea efectului, acest program poate fi combinat cu produsele Infant Formula sau C Plus. • IMUNITATE – Sprijinã funcþionarea normalã a sistemului imunitar ºi stimuleazã sistemul hormonal. Are o eficacitate maximã dacã este combinat cu suplimente alimentare pentru sprijinul sistemului imunitar, de exemplu: ImmunAid, VirAgo, Bee Power, C 1000, Noni. • ÎNTINERIRE – Sprijinã sistemul antioxidativ al organismului ºi stimuleazã sistemul hormonal.

Efectul sãu poate fi sporit cu ajutorul suplimentelor alimentare cu antioxidanþi ºi revitalizante-energizante (de exemplu: Ocean 21, Energy & Memory, Natural HGH Support, Panax Ginseng, Protect 4Life). • HORMONI – Îmbunãtãþeºte ºi echilibreazã funcþionarea sistemului hormonal. Dacã este utilizat sistematic, poate reduce simptomele neplãcute cauzate de modificãrile hormonale. Pentru cele mai bune rezultate, poate fi folosit în paralel cu urmãtoarele produse: VitalMan, VitalWoman, Menopausal Formula. • DURERE – Ajutã la creºterea pragului durerii. • RELAXARE – Acest program ajutã la contrabalansarea efectelor dãunãtoare ale stresului ºi la relaxarea organismului. Pentru a spori efectul programului, recomandãm consumul urmãtoarelor suplimente alimentare: Stress Management, Mega B-Complex ºi Rhodiolin. • NERVI – Armonizeazã funcþionarea sistemului nervos, creºte capacitatea mentalã ºi de concentrare. Pentru


sporirea efectului, acest program poate fi folosit în paralel cu produsele pentru sprijinirea sistemului imunitar, de exemplu: Mega-B Complex, Stress Management, Super Soya Lecithin, Triple-Potency Lecithin, Rhodiolin, Panax Ginseng. • SLÃBIRE – Îmbunãtãþeºte metabolismul grãsimilor ºi eliminarea materiilor reziduale. Poate fi de ajutor în cadrul tratamentelor anticelulitice. Eficienþa sa poate fi sporitã cu ajutorul exerciþiilor fizice regulate ºi al consumului de lichide, dar ºi urmãtoarele produse pot fi de ajutor: Slim Formula, Citrimax &Chromium, Nopalin. • DETOXIFIERE – Acest program are o serie de subprograme pentru diferite organe (ficat, rinichi, intestine etc.), care sprijinã procesele de detoxificare din organism. Pentru rezultate optime trebuie folosit în combinaþie cu urmãtoarele produse: Liver Aid, Arginine Plus, Nopalin, Ocean 21, Pure Yucca, Smokerade, Liquid Chlorophyll etc. • VEDERE – Amelioreazã oboseala ocularã. Se recomandã în special persoanelor care îºi petrec o mare

parte a timpului în faþa monitorului, televizorului sau poartã ochelari. Acest program poate fi susþinut de urmãtoarele suplimente alimentare: C Plus, Beta Carotene, Lutein etc. • CIRCULAÞIE – Dacã este folosit sistematic, ajutã la funcþionarea normalã a sistemului cardiovascular. Este, de asemenea, ideal pentru sportivi. Poate fi folosit în combinaþie cu produse care sprijinã sistemul circulator, de exemplu: OxyMax, Super CoQ10 Plus, Rhodiolin, Cholestone, Garlic Caps, Super Soya Lecithin, TriplePotency Lecithin, Omega 3. • RESPIRATOR – Sprijinã funcþia respiratorie. Acest program se recomandã în special sportivilor ºi persoanelor care depun un efort fizic intens. Pentru sporirea efectului, se recomandã a fi utilizat în combinaþie cu urmãtoarele produse: OxyMax, Smokerade, C 1000 etc. • DIGESTIE – Sprijinã sistemul digestiv ºi procesele digestive (descompunerea ºi absorbþia nutrienþilor). Eficienþa sa creºte dacã este utilizat în combinaþie cu suplimente alimentare pentru o digestie u�oarã, de exemplu Digestive

Enzymes, Digest Ease, ParaProtex. Eficacitatea sa creºte dacã este folosit • FICAT-PANCREAS – Aceste douã în paralel cu urmãtoarele suplimente organe joacã un rol foarte important în alimentare: Power Mins, Strong Bones, cadrul sistemului digestiv. Acest program Joint Protex etc. este conceput sã protejeze ºi sã sprijine • POSTANTRENAMENT – Acest funcþionarea ficatului ºi a pancreasului. program este recomandat în special Eficienþa sa creºte când este utilizat dupã antrenament sau efort fizic intens, în paralel cu Liver Aid, Arginine Plus, deoarece sprijinã metabolismul ºi Digestive Enzymes etc. regenerarea þesuturilor ºi reduce senzaþia • PIELE – Sprijinã metabolismul pielii, ajutã de obosealã. Se recomandã consumul la absorbþia substanþelor care hrãnesc urmãtoarelor suplimente: Power Mins, pielea, indiferent dacã sunt cu aplicare OxyMax, Energy & Memory. externã (de exemplu produsele din gama • MERIDIAN – Stimuleazã ºi armonizeazã Aquabelle cosmetics, VeinCare) sau meridianele. Sprijinã metabolismul ºi internã (OxyMax, Ocean 21 etc). Ajutã echilibrul interior. Conferã o stare de bine. la regenerarea pielii ºi la menþinerea Pentru creºterea eficienþei acestui program, elasticitãþii acesteia. se recomandã folosirea produselor • URINAR – Acest program sprijinã ZenThonic, Ocean 21 ºi Noni. funcþionarea rinichilor ºi a tractului urinar. • BIORITM – Scopul acestui program Astfel, eliminarea materiilor reziduale este sprijinirea generalã a sistemelor devine mai eficientã. Ajutã, de asemenea, fiziologice ºi restaurarea sau optimizarea la menþinerea echilibrului acido-bazic ºi ritmului intern al organismului. Faciliteazã sare-apã. Bãrbaþilor le este recomandat ca adaptarea la schimbãri ºi intensificã o modalitate complementarã la Pro-State stãrile emoþionale. Se recomandã Power, dar poate fi folosit de oricine în persoanelor care lucreazã pe schimburi, combinaþie cu OxyMax ºi VirAgo. precum ºi celor care cãlãtoresc frecvent în • OASE-COLOANÃ – Sprijinã strãinãtate. Poate fi folosit în combinaþie cu metabolismul ºi mineralizarea oaselor, urmãtoarele produse: Super Soya Lecithin, precum ºi regenerarea acestora. Ocean 21 ºi Noni. W W W . C A L I V I T A . C O M

dispozitive electronice

I N T E R N A T I O N A L

119


S T O P

E L E C T R O S M O G U L U I !

dispozitive electronice

I N T E R N A T I O N A L

COMMUNIGUARD Astãzi, viaþa noastrã este aproape inimaginabilã fãrã aparate electrice. Aparatele electrocasnice, computerele ºi foarte intens folositele telefoane

120 W W W . C A L I V I T A . C O M

celulare (pe care le þinem aproape de corp în permanenþã!) sunt înconjurate de câmpuri magnetice. COMMUNIGUARD este un autocolant tratat informatic, ce funcþioneazã conform principiilor biofizicii. Conþine siliciu ºi este conceput sã armonizeze efectele electromagnetice.

Orice aparat care funcþioneazã pe bazã de curent electric este înconjurat de câmpuri electrice ºi magnetice. Cele mai obiºnuite surse de câmpuri electromagnetice sunt aparatele electrocasnice, computerele, dispozitivele de telecomunicaþie, televizoarele, telefoanele mobile, automobilele, precum ºi firele electrice. Aceste câmpuri – în special dacã venim în contact cu ele o perioadã îndelungatã – pot afecta funcþionarea normalã a organismului. Ele pot modifica ciclul veghe-somn, având, de asemenea,


ºi o serie de alte efecte negative, cum ar fi dureri de cap, înroºirea urechilor ºi a feþei, dereglãri de somn, depresie, obosealã etc. COMMUNIGUARD este un autocolant tratat informatic, foarte uºor de utilizat, care ne poate ajuta sã ne protejãm împotriva câmpurilor magnetice menþionate mai înainte, armonizând undele negative care ne afecteazã organismul. Eficienþa sa a fost evaluatã la Institutul EUTROPA din Germania, iar testele de biorezonanþã au dat, de asemenea, rezultate excelente. Acest produs se recomandã nu doar pentru telefoane mobile, ci pentru orice dispozitiv care emite câmpuri electromagnetice (de exemplu, telefoane fixe fãrã fir, aparate de supraveghere a bebeluºilor, cuptoare cu microunde, automobile etc.). Instruc�iuni: Îndepãrtaþi cu atenþie folia protectoare ºi lipiþi autocolantul

pe spatele telefonului sau pe baterie. Nu decupaþi autocolantul! Se poate aplica în mod asemãnãtor pe alte dispozitive electrice sau pe maºini. În cazul cuptoarelor cu microunde, aplicaþi întotdeauna pe suprafaþa externã, deoarece folia este din aluminiu! A nu se lãsa foliile nefolosite la îndemâna copiilor!

dispozitive electronice

I N T E R N A T I O N A L

ATENÞIE! • COMMUNIGUARD nu este un dispozitiv terapeutic; nu poate înlocui consultul sau tratamentul medical! Pentru orice problemã de sãnãtate, cereþi sfatul medicului!

121 W W W . C A L I V I T A . C O M


W W W . C A L I V I T A . C O M

glosar de termeni

I N T E R N A T I O N A L

ABSORBÞIE PRELUNGITÃ: efect prelungit de absorbþie a unor produse, de pânã la 8-10 ore. ACID ALFA-CETOGLUTARIC: un cetoderivat al aminoacidului glutaminã, care poate lega amoniacul. ACID ALFA-LIPOIC: o substanþã hepatoprotectoare; previne steatoza hepaticã. ACID DOCOSAHEXAENOIC: abreviat DHA. Este un acid gras omega 3 format din 22 de atomi de carbon, ce conþine 6 legãturi duble. Consumul regulat de acizi graºi omega 3 ajutã la menþinerea unui nivel normal de lipide în sânge, precum ºi a unei funcþii cardiace normale. Acizii graºi omega 3 contribuie la dezvoltarea normalã a sistemului nervos la fetus. ACID EICOSAPENTAENOIC: un acid gras omega 3 format din 20 de atomi de carbon, care conþine 5 legãturi duble.

122 W W W . C A L I V I T A . C O M

(Vezi ºi ACID DOCOSAHEXAENOIC). ACID FOLIC (vitamina B4): indispensabil pentru diviziunea celularã normalã, dezvoltarea normalã a tubului neural la fetuºi, precum ºi pentru formarea sângelui. Necesarul de acid folic creºte cu aproximativ 100% în perioada sarcinii. ACID GRAS OMEGA 3: acid gras în care prima legãturã dublã începe la al treilea atom de carbon numãrat de la ultimul atom de carbon (omega). ACID GRAS OMEGA 6: acid gras în care prima legãturã dublã începe la al �ºaselea atom de carbon numãrat de la ultimul atom de carbon (omega). ACID LINOLEIC: un acid gras polinesaturat care intrã în componenþa lecitinei ºi este cunoscut ºi ca vitamina F. Este indispensabil pentru viaþã; organismul îl poate procura din alimente. ACID PANTOTENIC (vitamina

B5): vitaminã solubilã în apã. Participã la metabolismul proteinelor, carbohidraþilor ºi grãsimilor la nivel celular, participã la biosinteza substanþelor vitale (de exemplu, hormonii steroidieni). ACIZI GRAªI NESATURAÞI: compuºi graºi gãsiþi în special în plante ºi ulei de peºte; la temperatura camerei au formã lichidã. ACIZI GRAªI POLINESATURAÞI: grãsimi (uleiuri) de origine vegetalã sau derivaþi din peºtele oceanic, în care acizii graºi conþin mai multe legãturi duble. Contribuie la scãderea nivelului de colesterol din organism. ACIZI GRAªI SATURAÞI: compuºi formaþi din grãsimi neutre, nocivi pentru organism, în special de origine animalã. ACIZI NUCLEICI: elemente de material ereditar aflate în nucleu: acizii ribo-(ARN) ºi deoxiribonucleic (ADN). ACUT: se referã la o afecþiune virulentã

cu caracter de crizã. ADN: abreviere pentru acid deoxiribonucleic. Caracteristicile ereditare sunt stocate în cromozomi de cãtre ADN. AEROB: care nu poate trãi fãrã oxigen. ALERGEN: substanþã ce cauzeazã o reacþie alergicã în organism. AMINOACIZI: compuºi organici, componenþi ai proteinelor, ale cãror molecule se caracterizeazã prin prezenþa grupurilor carboxil ºi amino. Proteinele sunt compuse din 22 de tipuri de aminoacizi, dintre care urmãtorii zece sunt indispensabili: arginina, fenilalanina, histidina, leucina, izoleucina, lizina, metionina, treonina, triptofanul ºi valina. ANTIOXIDANÞI: substanþe care previn oxidarea altor substanþe. Neutralizeazã radicalii liberi produºi în organism ca subproduºi ai metabolismului celular. Cei mai importanþi antioxidan�i sunt: vitamina C, vitamina E, beta-carotenul ºi seleniul.


W W W . C A L I V I T A . C O M

ATP: abreviere pentru adenozintrifosfat. Conþinutul energetic al nutrienþilor este stocat în puternicele legãturi de fosfat ale ATP-ului, fiind apoi eliberat ºi utilizat în cazul fiecãrui proces ce necesitã energie (sintezã, activitate muscularã etc.). Energia este eliberatã ºi utilizatã prin desfacerea acestor legãturi. BETAINÃ: o substanþã lipotropã. Principala sa funcþie este de a preveni depunerile masive de grãsimi în ficat. BIOFLAVONOIDE: sunt extrase, de obicei, din coaja de portocalã sau lãmâie, dar se gãsesc ºi în mãceºe. Aceºti compuºi protejeazã structura internã a capilarelor, contribuind la menþinerea integritãþii pereþilor vaselor sanguine. Sunt cunoscute, de asemenea, ºi sub denumirea de vitamine P. Faciliteazã absorbþia ºi utilizarea vitaminei C, fiind cunoscute ºi pentru efectul benefic asupra circulaþiei. BIOTINÃ:: este cunoscutã ºi sub denumirea de vitamina B7 sau H. Participã la multe procese din organism, de

exemplu la gluconeogenezã, intrând ºi în componenþa câtorva enzime. Participã la metabolismul grãsimilor ºi aminoacizilor ºi la procesele de producere a energiei. CAPACITATE AEROBÃ: valoarea maximã posibilã a consumului de oxigen. CHELAÞI DE AMINOACIZI: compuºi speciali complecºi ai aminoacizilor, cu ioni metalici. Sunt produºi în tractul digestiv ºi, astfel, ajutã la absorbþia ionilor de metal. CIANCOBALAMINÃ (vitamina B12): necesarã pentru diviziunea celularã normalã, formarea sângelui ºi funcþionarea sistemului nervos. CIORCHINE (CLUSTER): organizarea spaþialã a moleculelor de apã. În apa obiºnuitã, 12-18 molecule formeazã un ciorchine, în timp ce apa ionizatã are ciorchini hexagonali, formaþi din doar 6 molecule. CLOROFILÃ:: pigmentul verde al plantelor, care are efecte deodorizante

ºi antibacteriene. COENZIMÃ: moleculã sau mineral de origine non-proteicã, care îndeplineºte funcþia de proteinã-enzimã. COLAGEN: un component al oaselor, cartilajelorº�i þesuturilor conjunctive, asemãnãtor cu proteinele (gelatina este produsã prin fierberea acestuia). COLESTEROL: compus organic, substanþã grasã care intrã în componenþa tuturor membranelor celulare, reprezentând substanþa premergãtoare hormonilor. Aportul excesiv de colesterol (se gãseºte în special în alimente de origine animalã) este dãunãtor, deoarece creºte riscul de boli cardiovasculare. COLINÃ: vezi inozitol. COMPLEX HESPERIDINIC: este numit ºi vitamina P. Aparþine bioflavonoidelor citrice ºi este solubil în apã. Este necesar pentru absorbþia ºi utilizarea adecvatã a vitaminei C. Ajutã la menþinerea flexibilitãþii pereþilor vaselor

capilare (vezi ºi BIOFLAVONOIDE). CRONIC: care are o evoluþie lentã, de duratã, continuã. DIETETICIAN: expert în dieteticã. DOPAMINÃ: un hormon neurotransmiþãtor din creier. DZR: Doza Zilnicã Recomandatã – se referã la cantitatea zilnicã de vitamine ºi minerale care trebuie consumatã, stabilitã în SUA ºi acceptatã de mai multe þãri din lume. ENZIME: compuºi organici de naturã proteicã, produºi în celulele vii, care funcþioneazã pe post de catalizatori în diferite reacþii chimice. Sunt indispensabile pentru digestie. ESTROGEN: hormon sexual feminin. EXTRACT DE TURMERIC: curcuminã, pigmentul galben al turmericului (curcuma longa), un puternic antioxidant. FERITINÃ: în organism, fierul este FERITINÃ: depozitat sub formã de feritinã sau

glosar de termeni

I N T E R N A T I O N A L

123 W W W . C A L I V I T A . C O M


glosar de termeni

I N T E R N A T I O N A L

hemosiderinã. Nivelele de feritinã din ser indicã con�þinutul de fier din organism. FORMAREA DE CHELAÞI: vezi CHELAÞI DE AMINOACIZI. GLICOGEN: un carbohidrat complex. Principalele rezerve de carbohidraþi din organism se gãsesc în ficat, muºchi ºi rinichi. GLUCOZAMINÃ: derivat aminic al glucozei cu conþinut de azot, a cãrui form�ã de polimer (mai multe molecule unite) formeazã, de exemplu, carapacea de chitinã a insectelor. Ajutã la menþinerea structurii sãnãtoase a cartilajului ºi la funcþionarea normalã a articulaþiilor. GLUCOZÃ: substanþã zaharoasã simplã cristalizatã. Este produsã în organism în urma utilizãrii de carbohidraþi complecºi, fiind principala sursã de energie. HDL: lipoproteinã de înaltã densitate,

124 W W W . C A L I V I T A . C O M

colesterol „bun”. Dacã nivelul acestei substanþe scade, apare riscul anumitor afecþiuni cardiace ºi circulatorii (aterosclerozã, infarct). HEMOGLOBINÃ: pigment sanguin ce conþine fier ºi proteine, care joacã un rol semnificativ în transportul de oxigen. HEMOSIDERINÃ: formã insolubilã de fier, legatã de proteine. Vezi FERITIN�. HIPOFIZÃ: glanda pituitarã. INOZITOL: substanþã lipotropã care împiedicã depunerea de grãsimi în ficat. Împreun�ã cu colina, este un component al lecitinei; au un rol similar: ambele substanþe sunt componente ale membranei celulare ºi joacã un rol important în transmiterea stimulilor nervoºi. INSULINÃ: hormon secretat de celulele care formeazã insulele lui Langerhans în pancreas, care, printre altele, regleazã parþial metabolismul glucidelor.

L-GLUTATION: numit, de asemenea, ºi aminoacidul antiîmb�trânire. Este o tripeptidã sintetizatã din trei aminoacizi: l-cisteinã, l-glutaminã ºi glicinã. Are un rol semnificativ în procesele antioxidante, unde ajutã la activarea radicalilor liberi produºi ca urmare a înaintãrii în vârstã. LDL: lipoproteinã de densitate scãzutã, colesterol „rãu”, factorul de risc pentru aterosclerozã. LICOPENÃ: pigment roºu aflat în unele legume ºi fructe, cu efecte antioxidante semnificative. LUTEINÃ: pigment galben aflat în carotenoide, cu puternice efecte antioxidante. MENOPAUZÃ: fenomen fiziologic complex care constã în încetarea definitivã a menstruaþiei la femei, ca urmare a încetãrii funcþiei ovariene. MERIDIAN: conform principiilor medicinei tradiþionale chinezeºti, chi (energia) circulã în organism urmând anumite cãi. Aceste cãi sunt numite

meridiane, deoarece poziþia lor longitudinalã aminteºte de meridianele globului pãmântesc. MIOGLOBINÃ: pigment hemoglobinic din fibrele musculare care are rolul de a fixa ºi furniza acestora oxigenul necesar. MITOCONDRII: organite citoplasmice la plante ºi animale, alcãtuite din proteine, enzime ºi lipide, care asigurã celulei energia necesarã. NIACINAMIDÃ, NICOTINAMIDÃ (vitamina B3): Component al enzimelor care asigurã descompunerea carbohidraþilor (NAD), participã la procesele de producere de energie din organism. Nicotinamida joacã un rol important în metabolismul proteinelor ºi reglarea dezintegrãrii acestora. PABA (acid paraaminobenzoic): compus solubil în apã, care poate fi absorbit în intestine. Îndeplineºte câteva funcþii, jucând un rol important în formarea globulelor roºii ºi metabolismul fierului. PEPSINÃ: enzimã secretatã în stomac,


care transformã proteinele în peptide. PIRIDOXINÃ (vitamina B6): vitaminã solubilã în apã. Un compus cu rol important în metabolismul proteinelor, formarea de sânge ºi funcþionarea sistemului nervos. POLIASCORBAT: moleculã mare de vitamina C naturalã, compusã din câþiva acizi ascorbici. Este o formã poli-complexã. PROGESTERON: hormon sexual feminin. PROVITAMINÃ: substanþã precursoare a unor vitamine. RADICALI LIBERI: molecule foarte reactive, cu un electron impar, care pot afecta serios celelalte molecule din organism. Sunt responsabili în special de apariþia anumitor boli. Antioxidanþii (vezi ANTIOXIDANÞI) sunt capabili sã anihileze efectele nocive ale radicalilor liberi. RIBOFLAVINÃ (vitamina B2): vitaminã solubilã în apã. Participã la procesele de producere a energiei, la metabolismul aminoacizilor, acizilor

graºi, carbohidraþilor ºi fierului, sprijinã integritatea pielii ºi a membranei mucoase ºi funcþionarea sãnãtoasã a sistemului nervos. RUTINÃ: flavonoid extras din hriºcã (Polygonum Fagopyrum L.) ºi virnanþ (Ruta Graveolens L.), care are efecte asemãnãtoare vitaminei P. SALICINÃ: analgezic ºi antipiretic natural, care nu iritã stomacul; glicozid obþinut din scoarþã de salcie albã. SAPONINÃ: substanþã de origine vegetalã care, în contact cu apa, formeazã o spumã abundentã ºi persistentã. SINERGISM: intensificarea acþiunii a douã substanþe prin asocierea lor. STEROIZI: hormoni derivaþi din colesterol, care participã la reglarea proceselor metabolice ale organismului. SUBSTANÞÃ LIPOTROPICÃ: substanþã ce previne depunerile masive de grãsimi în ficat ºi ajutã la eliberarea grãsimilor depozitate în organism. TIAMINÃ (vitamina B1): vitaminã

solubilã în apã, care participã la metabolismul carbohidraþilor, grãsimilor, proteinelor ºi acizilor nucleici în organism, fiind necesarã pentru funcþionarea muscularã ºi cardiacã normalã ºi sprijinind, de asemenea, ºi funcþionarea sistemului nervos. TOCOFEROLI: vitamine E, un grup de compuºi aflaþi în uleiurile din plante, formaþi din 8 tipuri de 8 izomeri. TRIGLICERIDE: esteri ai unor grãsimi ºi uleiuri neutre, formaþi din glicerinã ºi acizi graºi. Þesuturile grase stocheazã energie în special sub aceastã formã. VITAMINA A: vitaminã solubilã în apã. Se mãsoarã în unitãþi internaþionale (U.I.). Ajutã la menþinerea sãnãtãþii pielii ºi mucoaselor, fiind indispensabilã pentru o vedere normalã, sprijinã sistemul imunitar, formarea oaselor ºi are, de asemenea, efect antioxidant. Provitaminele sale sunt retinolul ºi beta-carotenul. Vitamina A apare sub

douã forme: retinol ºi provitamina A (caroten). VITAMINA D: vitaminã solubilã în grãsimi. Organismul o poate obþine din alimente, putând fi produsã ºi de piele în urma expunerii la soare. Participã la absorbþia calciului ºi fosforului ºi la menþinerea echilibrului calciului în plasma sanguinã. Joacã un rol important în formarea ºi protejarea oaselor ºi dinþilor, în diviziunea celularã normalã ºi sprijinã sistemul imunitar. VITAMINE SINTETICE: vitamine identice vitaminelor sintetizate în naturã, în ceea ce priveºte formula lor numericã ºi spaþialã, fiind însã produse în laborator. Efectul lor este inferior vitaminelor naturale doar în ceea ce priveºte moleculele sinergice, care sunt prezente în naturã ºi pot intensifica efectele vitaminelor.

glosar de termeni

I N T E R N A T I O N A L

125 W W W . C A L I V I T A . C O M

catalog_produse_calivita  

HEALTH HEALTH WWW.CALIVITA.COM WWW.CALIVITA.COM catalog de produse S.C. CALIFORNIA FITNESS ROMÂNIA S.R.L. Intrarea Fortãreþei Nr.4 300127 TI...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you