Page 8

Djurassisterad Pedagogik Djurassisterad pedagogik - DAP Djurassisterad pedagogik – att använda djur som pedagogiskt verktyg. Forskning visar att användande av djurassisterade interventioner i olika miljöer som exempelvis skola, vård och omsorg visar att barn har lättare att utveckla sin empatiska förmåga, de får lättare till att skapa sociala relationer samt att viljan till motivation och aktivitet ökar.

Forskning visar även att barn knyter an lättare till en hund än till vuxna människor som de inte känner i svåra situationer som vid ett anförande i skolan eller att läsa högt.

Foto: Peter Knutson

Svenska Terapihundskolan Katalog 2014  

Vi utbildar sociala tjänstehundar. Besökshund, Terapihund, Vårdhund, Läshund, R.E.A.D, Teckenhund. Med hunden som verktyg inom vård, skola...

Svenska Terapihundskolan Katalog 2014  

Vi utbildar sociala tjänstehundar. Besökshund, Terapihund, Vårdhund, Läshund, R.E.A.D, Teckenhund. Med hunden som verktyg inom vård, skola...

Advertisement