Page 1

Besökshund Hundteamet som gör besök för att skapa glädje, motivation och stöd

Vård- & Terapihund Professionellt hundteam som arbetar målinriktat, dokumenterar och utvärderar

Djurassisterad pedagogik Arbeta med barn där hunden är verktyget inom vård, skola och omsorg

Fortbildning Vi arrangerar workshops, läger, föreläsningar m.m.


Foto: Johanne Bjørseth

Svenska Terapihundskolan Skandinaviens största utbildningsarrangör för Sociala tjänstehundar
 Besökshund Terapihund Vårdhund Fadderhund Läshund Teckenhund Workshop Läger Föreläsing Svenska Terapihundskolan är Skandinaviens största anordnare av utbildningar för sociala tjänstehundar. Vår vision genomsyras av att våra lärare/instruktörer också själva arbetar med utbildade hundar i kombination med allas breda kompetens inom vård, skola och omsorg.

Foto: Johanne Bjørseth

Vi har erfarenhet! Vi finns i Stockholm, Göteborg, Västerås, Kalmar/ Öland, Malmö, Skellefteå, Åre, Oslo, Stavanger

Foto: Johanne Bjørseth


Innehållsförteckning: Besökshund sid 4-5 Vård- & Terapihund sid 6-7 Djurassisterad pedagogik sid 8-9 Fortbildning sid 10 Prislista sid 11 Info sid 12

Foto: Sara Karlberg


Besökshund Djurassisterad aktivitet DAA Besökshunden är en lämplighetstestad och diplomerad hund vars uppgifter är att finnas till som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och

se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Hundföraren har också alltid ansvar för att hunden är frisk och ej lider av någon sjukdom eller smärta. Besökshundsutbildning med godkänd diplomering ger behörighet till att påbörja Terapihundsutbildning.

Foto: Sara Karlberg


Besökshund

Foto: Sara Karlberg

Besökshundsutbildning Förberedande för vård- & terapihund 7 st heldagarsutbildning + 1 dag diplomering + ca 150h praktisk träning i hemmamiljö samt 30h verksamhetsförlagd utbildning.

Förkunskapskrav: Föraren ska ha utbildning med kunskaper minst från fullföljd utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. Hunden ska ha en god grundlydnad.

För att uppnå godkänd diplomering som Besökshundsteam ska teamet ha uppnått kunskapsoch färdighets mål inom:

Exempel på färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Eleven ska också ha kunskap och tillgång till datorer då vissa delar av utbildningen är internetförlagd.

- - - - - - -

Djuromsorg och hälsa Hundens etologi Hundens träning Människans hälsa, etik och värdegrund Kommunikation, bemötande, förhållningssätt Besökshundens insatser anpassade till individ Verksamhetsförlagd utbildning


Vård- & Terapihund Djurassisterad vård-, & terapi – DAV / DAT Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk,psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar inom vård, skola och omsorg. Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada. Hunden gör först ett lämplighetstest tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en besökshundsutbildning. Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam.

Som hundteam kan du välja till en specialiseringskurs för arbete med barn under 13 år. Vi utför lämplighetstester och utbildar hund och förare i arbete som hundteam med barn. Vårdhundföraren eller terapihundföraren är en diplomerad hundförare som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Hundsteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas. Vård- och Terapihundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam. Vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund.

Foto: Sara Karlberg


Vård- & Terapihund

Vård- & Terapihundsutbildning

7 st heldagars utbildning + 70 h verksamhetsförlagd utbildning + 400 h orts oberoende utbildning.

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning.

För att uppnå godkänd diplomering som vård- & terapihundsteam ska teamet ha uppnått kunskapsoch färdighetsmål inom:

De fysiska träffarna är 7st där vi ses två dagar. I vissa fall formas detta om till kvällskurs. Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer. Tider för detta hittar ni på vår hemsida. www.terapihundskolan.se Förkunskapskrav: Besökshund samt att man inför diplomering behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

- Djuromsorg och hälsa - Hundens etologi - Hundens träning - Människans hälsa, etik och värdegrund - Kommunikation, bemötande, förhållningssätt - Tjänstehundens insatser anpassade till individ - Verksamhetsförlagd utbildning - Examensarbete Praktiskt och teoretiskt prov baserat på utbildningens teoretiska och praktiska delar skall utföras för godkänd examen. * Separat extra lämplighetstest samt förhöjd avgift för diplomering av vårdhundsteam enl svensk standard.


Djurassisterad Pedagogik Djurassisterad pedagogik - DAP Djurassisterad pedagogik – att använda djur som pedagogiskt verktyg. Forskning visar att användande av djurassisterade interventioner i olika miljöer som exempelvis skola, vård och omsorg visar att barn har lättare att utveckla sin empatiska förmåga, de får lättare till att skapa sociala relationer samt att viljan till motivation och aktivitet ökar.

Forskning visar även att barn knyter an lättare till en hund än till vuxna människor som de inte känner i svåra situationer som vid ett anförande i skolan eller att läsa högt.

Foto: Peter Knutson


Fadderhund/R.E.A.D/Tecken Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt arbetsförlagd praktik. I stor del teoretiskt upplägg vilket innebär mycket distansträning med hund. 6st heldagars utbildning + 15 verksamhetsförlagd utbildning samt ca 100h orts oberoende utbildning Förkunskapskrav: Lämplighetstest med barn + Besökshund samt påbörjad terapihund. Hundteamen skall göra 15 timmars arbetsförlagd praktiskt träning med barn både i grupp och enskilt. Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer.

Foto: Sara Emretsson Olsson

DAP 1 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Medfödda och förvärvade hjärnskador - Hundrädsla, säkerhet, allergi - Arbete med barn i grupp och enskillt - Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdom - Motivationsarbete - Lösningsinriktad pedagogik DAP 2 - Fadderhund - R.e.a.d - Tecken (endast intro) Praktiskt och teoretiskt prov baserat på utbildningens teoretiska och praktiska delar skall utföras för godkänd examen.


Fortbildning Vi arrangerar workshops, läger, föreläsningar av olika slag. Att utbilda sig till socialt tjänstehundsteam är krävande och det kräver dessutom nätverkande och fortbildning för att man ska hålla en god kvalitet. Dessa tillställningar riktar sig till alla. Oavsett vilken utbildning du gått eller om du bara är enbart intresserad och nyfiken så är du hjärtligt välkommen. Våra läger innebär alltid övernattning och en stor del närverkande. Våra workshops är oftast endagstillställningar.

Vi arbetar utifrån olika teman - Föremål - Följsamhet - Terapihundsapportering - Positionering - Det personliga varumärket – marknadsföring - Fys – rehabilitering - Kroppsagility - Konsten att hålla gruppinterventioner - Valpworkshop för nybörjaren Ge oss gärna tips på något du önskar utveckla så skapar vi ett upplägg för det.

Foto: Sara Karlberg


Besökshund Hundteamet som gör besök för att skapa glädje, motivation och stöd

Besökshund Lämplighetstest 1000kr Kursavgift 8490kr Diplomering ingår

Steg 1

Foto: Sara Emretsson Olsson

Vård- & Terapihund Professionellt hundteam som arbetar målinriktat, dokumenterar och utvärderar

Vård- & Terapihund Kursavgift 11900kr Diplomering 1 2500kr Diplomering 2 3500kr V- l-test 3125kr V-diplomering 3500kr

Steg 2

Djurassisterad pedagogik Arbeta med barn där hunden är verktyget inom vård, skola och omsorg

Djurassisterad pedagogik L-test DAP 1 DAP 2 Diplomering

Steg 3

1000kr 4990kr 4990kr 2500kr

Fortbildning Vi arrangerar workshops, läger, föreläsningar m.m.

Fortbildning Workshop 1500kr Läger - varierande priser beroende på plats och föreläsare

För alla


Besök från ett socialt tjänstehundsteam kan ge följande effekter: - Öka verbal och social interaktion i en grupp - Öka koncentrationsförmåga - Minska kognitiva störningar - Utveckla reaktionsförmåga - Öka självförtroende - Minska ångest och oro - Lindra depression - Förbättra långtids- och korttid sminne - Förbättra/utöka ordförråd - Förbättra uppfattning av koncept, så som storlek, form, färg - Skapa inre och yttre motivation - Öka viljan att vara involverad i gruppaktiviteter - Öka viljan att interagera med andra - Öka viljan att interagera med personal - Förbättra styrka, rörlighet och balans - Förbättra finmotorik - Öka kondition och - Minska över vikt - Förbättra rullstolshantering

Svenska Terapihundskolan Huvudkontor Hylsvägen 4 721 30 VÄSTERÅS info@terapihundskolan.se www.terapihundskolan.se Möt oss på Facebook!

Foto: Sara Emretsson Olsson

Foto: Sara Karlberg

Foto: Sara Karlberg

Svenska Terapihundskolan Katalog 2014  

Vi utbildar sociala tjänstehundar. Besökshund, Terapihund, Vårdhund, Läshund, R.E.A.D, Teckenhund. Med hunden som verktyg inom vård, skola...

Svenska Terapihundskolan Katalog 2014  

Vi utbildar sociala tjänstehundar. Besökshund, Terapihund, Vårdhund, Läshund, R.E.A.D, Teckenhund. Med hunden som verktyg inom vård, skola...

Advertisement