Page 1


toprak Ă–mer GĂźr 6-H 2088


Toprak T端rleri


TOPRAK  

  

 

Toprak, kayalarýn ufalanýp parçalanmasý ve araya canlý kalýntýlarýnýn karýþmasý ile meydana gelir. Bitkiler besin yapabilmek için topraða gereksinim duyarlar. Ýnsanlar ve birçok hayvan bu bitkilerle beslenerek yaþamlarýný sürdürürler. TOPRAK ÇEÞÝTLERÝ: 1) Kumlu toprak: Çok geçirgen yapýya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliði yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu topraklarý sever. 2)Kireçli toprak: Yapýsýnda kalsiyum karbonat bulunur. Açýk renklidir ve su tutmaz, gevþek bir yapýya sahiptir. Tarýma elveriþsizdir ancak topraða bir miktar gübre ve kükürt karýþtýrýlýrsa bitki yetiþtirilmesine uygun olabilir. 3)Humuslu toprak: Bitki ve hayvan kalýntýlarýnýn çürümesiyle oluþur. Koyu renkli ve yumuþaktýr. Su tutabilir. Tarým için en elveriþli topraktýr. Topraðýn yapýsýnda humus (canlý kalýntýlarý ) arttýkça toprak zenginleþir. 4)Killi toprak: Aðýrdýr, su tutabilir ve zor iþlenir. Genellikle bitki üretimine elveriþli deðildir. Kiremit, tuðla, çömlek ve seramik yapýmýnda kullanýlýr. NOT; Rengi siyah olan topraklar verimli, rengi gri-sarý olan topraklar verimsizdir.


EN VERİMLİ TOPRAK ÇEŞİDİ  HUMUSLU

TOPRAK TIR ÇÜNKÜ RENGİ SİYAH TOPRAKLAR VERİMLİDİRX


O Bir önceki slayttaki dörtlüklerde insanların

yaşamında önemli yer tutan toprak baş tacı edilmiş ve yaşam tarzının ana göstergelerinden biri olarak ele alınmıştır. Ama artık biliyoruz ki toprağın da bir anası var. Adı da kayaç. Kayaçlardan toprağın oluşum süreci çok uzundur. Öyle uzun ki 1cm kalınlığında bir toprak tabakasının oluşması için en az 300 ile 1000 yıl arasında bir süre gerekmektedir.


TOPRAK Ece Turcan 67H 1443


TOPRAK ÇEŞİTLERİ • • • • • •

TOPRAK ÇEŞİTLERİ: 1) Kumlu toprak: Çok geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu toprakları sever. 2)Kireçli toprak: Yapısında kalsiyum karbonat bulunur. Açık renklidir ve su tutmaz, gevşek bir yapıya sahiptir. Tarıma elverişsizdir ancak toprağa bir miktar gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetiştirilmesine uygun olabilir. 3)Humuslu toprak: Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur. Koyu renkli ve yumuşaktır. Su tutabilir. Tarım için en elverişli topraktır. Toprağın yapısında humus (canlı kalıntıları ) arttıkça toprak zenginleşir. 4)Killi toprak: Ağırdır, su tutabilir ve zor işlenir. Genellikle bitki üretimine elverişli değildir. Kiremit, tuğla, çömlek ve seramik yapımında kullanılır. NOT; Rengi siyah olan topraklar verimli, rengi gri-sarı olan topraklar verimsizdir.


SERAMİK,TUĞLA,KİREMİT YAPIMINDA HANGİ MALZEME KULLANILMALIDIR? • Killi toprak çünkü ağırdır,su tutabilir ve zor işlenir.


TARIM İÇİN ELVERİŞLİ TOPRAK ÇEŞİDİ NEDİR? • Humuslu toprak çünkü Koyu renkli ve yumuşaktır. Su tutabilir. Tarım için en elverişli topraktır. Toprağın yapısında humus (canlı kalıntıları ) arttıkça toprak zenginleşir.


Yol, futbol sahası ve sanayi tesisi yapım alanlarında zemin dolgu maddesi olarak kullanılan toprak çeşidi hangisidir?

• Kumlu toprak çünkü Çok geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur.


Antep fıstığı, zeytin ve asma yetiştirmek için hangi tür toprak uygundur?


Elifnaz SAGUN


   

KUMLU KİLLİ HUMUSLU KİREÇLİ


 

İnce taneli suyu geçirmeyen bir toprak çeşididir Kil oranı fazladır Bitki yeiştirmeye uygun değildir


Kum parçacıkları bulun durur. Açık renklidir. Pamuk,karpuz,yetiştirmeye uygundur.

İnşaat yapımında kulanılır


Kireç oranı fazladır

Toprağın işlenmesini kolaylaştırır

Bitki yetiştirmeye uygun değildir.

Kum,gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetişebilir


Çürümüş canlı atıkları bulundurur.

Koyu kaverengi,siyahımsı bir renktir

Geçirimliliği yüksektir

Toprağın su tutmasına yardım eder

Tarım için en uygun toprak çeşididir


Toprak EFE CEM YILMAZ 6H 2012


DOĞADA KAÇ ÇEŞİT TOPRAK VARDIR TOPRAK ÇEŞİTLERİ: 1) Kumlu toprak: Çok geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu toprakları sever. 2)Kireçli toprak: Yapısında kalsiyum karbonat bulunur. Açık renklidir ve su tutmaz, gevşek bir yapıya sahiptir. Tarıma elverişsizdir ancak toprağa bir miktar gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetiştirilmesine uygun olabilir. 3)Humuslu toprak: Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur. Koyu renkli ve yumuşaktır. Su tutabilir. Tarım için en elverişli topraktır. Toprağın yapısında humus (canlı kalıntıları ) arttıkça toprak zenginleşir. 4)Killi toprak: Ağırdır, su tutabilir ve zor işlenir. Genellikle bitki üretimine elverişli değildir. Kiremit, tuğla, çömlek ve seramik yapımında kullanılır.


Kiremit, tuğla, seramik yapımında hangi tür toprak kullanılmalıdır? • KİLLİ TOPRAK KULLANILIR. Ağırdır, su tutabilir ve zor işlenir. Genellikle bitki üretimine elverişli değildir. Kiremit, tuğla, çömlek ve seramik yapımında kullanılır.


* Antep fıstığı, zeytin ve asma yetiştirmek için hangi tür toprak uygundur • Humuslu toprak: Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur. Koyu renkli ve yumuşaktır. Su tutabilir. Tarım için en elverişli topraktır. Toprağın yapısında humus (canlı kalıntıları ) arttıkça toprak zenginleşir.


Tarım için en elverişli olan toprak çeşidi hangisidir? Nedeni ile birlikte araştırınız • ) Kumlu toprak: Çok geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu toprakları sever.


Yol, futbol sahası ve sanayi tesisi yapım alanlarında zemin dolgu maddesi olarak kullanılan toprak çeşidi hangisidir? Nedeni ile birlikte araştırınız. • Kireçli toprak: Yapısında kalsiyum karbonat bulunur. Açık renklidir ve su tutmaz, gevşek bir yapıya sahiptir. Tarıma elverişsizdir ancak toprağa bir miktar gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetiştirilmesine uygun olabilir.


Pamuk, karpuz gibi bitkiler hangi tür toprağı sever? • Kumlu toprak: Çok geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu toprakları sever.


resimler


Emre Kavan


1) Kumlu toprak: Çok geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu toprakları sever. 2)Kireçli toprak: Yapısında kalsiyum karbonat bulunur. Açık renklidir ve su tutmaz, gevşek bir yapıya sahiptir. Tarıma elverişsizdir ancak toprağa bir miktar gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetiştirilmesine uygun olabilir. 3)Humuslu toprak: Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur. Koyu renkli ve yumuşaktır. Su tutabilir. Tarım için en elverişli topraktır. Toprağın yapısında humus (canlı kalıntıları ) arttıkça toprak zenginleşir. 4)Killi toprak: Ağırdır, su tutabilir ve zor işlenir. Genellikle bitki üretimine elverişli değildir. Kiremit, tuğla, çömlek ve seramik yapımında kullanılır.


Killi toprak kullanılır. Çünkü ağırdır, su tutabilir ve zor işlenir.


Humuslu toprak.Çünkü humuslu toprak en verimlisidir.


Humuslu toprak.Çünkü humuslu toprak en verimlisidir.


Kireçli toprak. Yapısında kalsiyum karbonat bulunur. Açık renklidir ve su tutmaz, gevşek bir yapıya sahiptir. Tarıma elverişsizdir ancak toprağa bir miktar gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetiştirilmesine uygun olabilir.


Kumlu toprak: Çok geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu toprakları sever.


1-Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır.


2-Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur.


3-Tınlı topraklar; Yarıdan fazlası kum ve % 30– 50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.


4-Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.


5-Marnlı topraklar; Marnlı topraklar.İçinde kum,kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.


6-Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.


7- Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil,kum, humus ve kireç ihtiva ederler.Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.Suyu geçirmezler.Zor işlenen bir toprak çeşididir.


Humuslu toprak çünkü rengi siyah olan topraklar verimli, rengi gri-sarı olan topraklar verimsizdir.


toprak Ă–mer GĂźr 6-H 2088


Toprak T端rleri


TOPRAK  

  

 

Toprak, kayalarýn ufalanýp parçalanmasý ve araya canlý kalýntýlarýnýn karýþmasý ile meydana gelir. Bitkiler besin yapabilmek için topraða gereksinim duyarlar. Ýnsanlar ve birçok hayvan bu bitkilerle beslenerek yaþamlarýný sürdürürler. TOPRAK ÇEÞÝTLERÝ: 1) Kumlu toprak: Çok geçirgen yapýya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliði yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu topraklarý sever. 2)Kireçli toprak: Yapýsýnda kalsiyum karbonat bulunur. Açýk renklidir ve su tutmaz, gevþek bir yapýya sahiptir. Tarýma elveriþsizdir ancak topraða bir miktar gübre ve kükürt karýþtýrýlýrsa bitki yetiþtirilmesine uygun olabilir. 3)Humuslu toprak: Bitki ve hayvan kalýntýlarýnýn çürümesiyle oluþur. Koyu renkli ve yumuþaktýr. Su tutabilir. Tarým için en elveriþli topraktýr. Topraðýn yapýsýnda humus (canlý kalýntýlarý ) arttýkça toprak zenginleþir. 4)Killi toprak: Aðýrdýr, su tutabilir ve zor iþlenir. Genellikle bitki üretimine elveriþli deðildir. Kiremit, tuðla, çömlek ve seramik yapýmýnda kullanýlýr. NOT; Rengi siyah olan topraklar verimli, rengi gri-sarý olan topraklar verimsizdir.


EN VERİMLİ TOPRAK ÇEŞİDİ  HUMUSLU

TOPRAK TIR ÇÜNKÜ RENGİ SİYAH TOPRAKLAR VERİMLİDİRX

6H Webquest Çalışması  

Toprak konulu Fen webquest çalışması

Advertisement