Page 1


MURAT ALP ÖZARGUN


Doğada 6 çeşit torak vardır. Bunlar humuslu toprak , kum toprağı , balçıklı kum , balçık , killi balçık , kil balçığıdır


Bunların hepsi killden oluşur. Kil ise bir toz dur . İngilizcesi ise clay dir


Tarım için en iyi toprak humuslu topraktır


Kibele K端r端m 6G 1109


 Doğada 4 çeşit toprak vardır. Bunlar humuslu,killi,kireçli ve kumlu toprak çeşitleri.


 Hafif ve su tutma özelliği olmayan toprak çeşidine denir.bu tür topraklar suyu kısa sürede tabana ulaştırır.(Pamuk karpuz gibi bitkilerin(canlıların) yetiştirilmesi için kullanılır.)


 Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur.Koyu renkli,su tutabilen ve yumuşak verimli toprağa denir.tarım için en elverişili toprak çeşididir.


 Ağır, su tutabilen , zor işlenen , kil bakımından zengin olan, asitlerden etkilenmeyen ve ısıya dayanıklı toprak çeşididir.Killi topraklar kavrulduklarında sertleşir. Killi topraklar kiramir,tuğla,seramik ve çömlek yapımında kullanılır.


 Açık renkli,su tutmayan ,gevşek yapılı ve yapısında kireç bulunduran toprak çeşidine denir.(Kireçli toprak tarıma elverişli değildir. )


 Kiramit tuğla ve seramik yapımında killi toprak kullanılır.Bunun nedeni : zor işlenen kil bakımından zengin ısıya dayanıklı ve kavrulduklarında sertleştiğinden dolayı bu toprak çeşidi kullanılır.


3)Antep fıstığı , zeytin ve asma yetiştirmek için hangi tür toprak uygundur? Antep fıstığı,zeytin ve asma yetiştirmek için humuslu toprak en uygundur. Bunun nedeni: tarıma en elverişli toprak çeşidi olmasıdır.


 Humuslu toprak tarım için en elverişli toprak çeşididir. Bunun nedeni: bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur.


6)Pamuk, karpuz gibi bitkiler hangi tür toprağı sever?  Pamuk, karpuz gibi bitkiler kumlu toprağı sever. Bunun nedeni: hafiftir ve su tutma yeteneği yoktur ve en önemlisi de suyu kısa sürede tabana ulaştırır.


İBRAHİM SİNGAN 6-G


Topraklar, yapılarına göre 4 grupta incelenir. BUNLAR: humuslu toprak Killi Toprak Kumlu Toprak Kireçli Toprak


Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşan, koyu renkli, yumuşak ve su tutabilen verimli toprağa humuslu toprak denir. Tarım için en elverişli toprak çeşididir çünkü bitki örtüsünün beslenir. Yol, futbol sahası ve sanayi tesisi yapımında kullanılır.


Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklara kumlu toprak denir. Bu tür topraklar suyu kısa sürede tabana ulaştırırlar. Pamuk, karpuz gibi bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılırlar çünkü


Ağır, su tutabilen, zor işlenen, kil bakımından zengin olan, asitlerden etkilenmeyen ve ısıya dayanıklı toprak çeşidine killi toprak denir. Killi topraklar kavrulduklarında sertleşirler (ve camı çizebilecek hale gelirler). Killi topraklar, kiremit, tuğla, seramik ve çömlek yapımında kullanılır.


Açık renkli, su tutmayan, gevşek yapılı ve yapısında kireç bulunduran toprağa kireçli toprak denir. Kireçli toprak tarıma elverişli değildir.


~Toprak~ Defne Gรถzet 6-G 1480


Toprak Çeşitleri • • • •

Kumlu Toprak Killi Toprak Kireçli Toprak Humuslu Toprak


Kumlu Toprak • Kum parçacıkları bulundurur. Açık renklidirler. Pamuk ve karpuz yetiştirmeye uygundur. İnşaat yapımında kullanılır.


Killi Toprak • İnce taneli suyu geçirmeyen bir toprak çeşidir. Bitki yetiştirmeye uygun değildir. Çömlek yapımında kullanılır.


Kireçli Toprak • Kireç oranı fazladır. Toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Ancak bitki yetiştirmeye uygun değildir. Kum, gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetişebilir.


Humuslu Toprak • Çürümüş atıklarını bulundurur. Koyu kahverengi, siyahımsı renktedir. Toprağın su tutmasına yardım eder. Tarım için en uygun toprak çeşidir.


Zeynep Akarman 6/G 1484


Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur


Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.


Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.


Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil,kum, humus ve kireç ihtiva ederler.Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.Suyu geçirmezler.Zor işlenen bir toprak çeşididir.


Kiremit,tugla,seramik yapımında killi toprak çünkü zor işlenen,kil bakımından zengin,ısıya dayanıklı ve kavruldugunda sertleşen bir toprak çeşididir.


Antep fıstıgı,zeytin ve asma yetiştirmek için humuslu toprak kullanılır çünkü tarıma en elverişli toprak çeşidir :


:Humuslu toprak kullanılır çünkü bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesi ile oluşur.Bir bitkinin veya bir agacın(meyvenin) oluşması içim hem minerale hemde gübreye ihtiyacı vardır


. Kireçli toprak kullanılır çünkü su tutmaz yapısında kireç bulunur


Kumlu toprak kullanılır çünkü hafiftir su tutma yoktur ve en önemlisi de suyu kısa sürede tabana ulaştırır.


Can AYAS 6/G 1487

TOPRAK


TOPRAK ÇEŞİTLERİ  Killi

topraK  Kireçli topraK  Humuslu topraK  Kumlu topraK


Killi Toprak  İnce

taneli suyu geçirmeyen bir toprak çeşididir. Kil oranı fazladır. Bitki yetiştirmeye uygun değildir. Çömlek yapımında kullanılır


Kireçli Toprak  Kireç

oranı fazladır. Toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Ancak bitki yetiştirmeye uygun değildir. Kum, gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetişebilir.


Humuslu Toprak  Çürümüş

canlı artıkları (humus) bulundurur.Koyu kahverengi siyahımsı renktedir.Geçirimliliği yükseltir. Toprağın su tutmasına yardım eder. Tarım için en uygun toprak türüdür.


Kumlu Toprak  Kum

parçacıkları bulundurur. Açık renklidirler. Pamuk karpuz yetiştirmeye uygundur. İnşaat yapımında kullanılır.


• Doğada kaç çeşit toprak vardır? • Kiremit, tuğla, seramik yapımında hangi tür toprak kullanılmalıdır? • Antep fıstığı, zeytin ve asma yetiştirmek için hangi tür toprak uygundur? •

Tarım için en elverişli olan toprak çeşidi hangisidir?

• • Yol, futbol sahası ve sanayi tesisi yapım alanlarında zemin dolgu maddesi olarak kullanılan toprak çeşidi hangisidir? • Pamuk, karpuz gibi bitkiler hangi tür toprağı sever?

Toprak Eysan Yemisci 1497 6G


*Doğada kaç çeşit toprak vardır ? Bu toprakların özellikleri nelerdir ?   

 

 

Doğada 7 çeşit toprak vardır. Bunlar; 1-Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır. 2-Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur 3-Tınlı topraklar; Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır. 4-Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır. 5-Marnlı topraklar; Marnlı topraklar.İçinde kum,kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır. 6-Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler. 7- Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil,kum, humus ve kireç ihtiva ederler.Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.Suyu geçirmezler.Zor işlenen bir toprak çeşididir.


Kiremit, tuğla, seramik yapımında hangi tür toprak kullanılmalıdır? 

Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Örneğin, cam, tuğla, kiremit, taş, beton, çimento, aşındırıcı tozlar porselen ve refrakter malzemeler bu gruba girer.


Antep fıstığı, zeytin ve asma yetiştirmek için hangi tür toprak  Toprak, bahçe bitkileri uygundur?

yetiştiriciliğim sınırlayan bir ekolojik etmendir. Yer seçiminde incelenmesi gerekli bir diğer faktör topraktır. Toprak, bitkiye mekanik olarak destek olmanın yanında, ona su ve besin maddeleri de sağlamaktadır. Bitki ve toprak arasında yakın bir ilişki vardır.


Tarım için en elverişli olan toprak çeşidi hangisidir? 

Yetiştirdiğimiz bitkiler ne olursa olsun toprak çeşidi ve toprak çeşidine göre ekim-dikim yapılması çok önemlidir.Zira bitkiler de biz insanlar gibi kimi yerlerde yaşamayı severler kimilerinde ise gelişemezler ve kısa sürede ölürler.Bu yüzden de toprak seçimi daha doğrusu toprağa göre bitki seçimi çok önemlidir. Tarımiçinen elverişli toprak bahçe toprağıdır.


Yol, futbol sahası ve sanayi tesisi yapım alanlarında zemin dolgu maddesi olarak kullanılan toprak çeşidi hangisidir? Hazır

çim standartlarının belirlenmesinde birçok faktör önemli rol oynamaktadır Hâlbuki birçok üreticinin kullanılacak çim türlerinin seçiminde ilk dikkat ettiği husus ekimin yapılacağı toprağın yapısıdır.


Pamuk, karpuz gibi bitkiler hangi tür toprağı sever?  Çok

geçirgen yapıya sahiptir. Hafiftir ve su tutma özelliği yoktur. Pamuk karpuz gibi uzun köklü bitkiler kumlu toprakları sever


Doğada 4 çeşit toprak vardır. Bunlar humuslu,killi,kireçli ve kumlu toprak çeşitleri.


Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur.Koyu renkli,su tutabilen ve yumuşak verimli toprağa denir.tarım için en elverişili toprak çeşididir.


Hafif ve su tutma özelliği olmayan toprak çeşidine denir.bu tür topraklar suyu kısa sürede tabana ulaştırır.(Pamuk karpuz gibi bitkilerin(canlıların) yetiştirilmesi için kullanılır.)


Ağır, su tutabilen , zor işlenen , kil bakımından zengin olan, asitlerden etkilenmeyen ve ısıya dayanıklı toprak çeşididir.Killi topraklar kavrulduklarında sertleşir. Killi topraklar kiramir,tuğla,seramik ve çömlek yapımında kullanılır.


Açık renkli,su tutmayan ,gevşek yapılı ve yapısında kireç bulunduran toprak çeşidine denir.(kireçli toprak tarıma elverişli değildir)


Kiramit tuğla ve seramik yapımında killi toprak kullanılır.Bunun nedeni : zor işlenen kil bakımından zengin ısıya dayanıklı ve kavrulduklarında sertleştiğinden dolayı bu toprak çeşidi kullanılır.


Antep fıstığı,zeytin ve asma yetiştirmek için humuslu toprak en uygundur. Bunun nedeni: tarıma en elverişli toprak çeşidi olmasıdır.


Humuslu toprak tarım için en elverişli toprak çeşididir. Bunun nedeni: bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur


Kireçli toprak kullanılır. Bunun nedeni: su tutmaz, yapısında kireç bulundurur.


Pamuk, karpuz gibi bitkiler kumlu toprağı sever. Bunun nedeni: hafiftir ve su tutma yeteneği yoktur ve en önemlisi de suyu kısa sürede tabana ulaştırır.


   

Kumlu Toprak Killi Toprak Kireçli Toprak Humuslu Toprak


Kum parçacıkları bulundurur.Açık renklidirler.Pamuk karpuz yetiştirmeye uygundurlar.İnşaat yapımında kullanılır.


İnce taneli suyu geçirmeyen bir toprak çeşididir.Kil oranı fazladır.Bitki yetiştirmeye  Uygun değildir.Çömlek yapamında kullanılır. 


Kireç oranı fazladır.Toprağın işlenmesini kolaylaştırır.Ancak bitki yetiştirmeye uygun değildir.Kum,gübre ve kükürt karıştırılırsa bitki yetişebilir.


Çürümüş canlı artıkları(humus)bulundurur.  Koyu kahverengi siyahımsı renktedir.Geçirimliliği yüksektir.Toprağın su tutmasına yardım eder. Tarım için en uygun toprak çeşididir. 


KAĞAN AĞALAR 6-G 1587


 Ağır, su tutabilen, zor işlenen, kil bakımından zengin

olan, asitlerden etkilenmeyen ve ısıya  dayanıklı toprak çeşidine killi toprak denir. Killi topraklar kavrulduklarında sertleşirler (ve  camı çizebilecek hale gelirler). Killi topraklar, kiremit, tuğla, seramik ve çömlek yapımında  kullanılırlar.


 Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklara

kumlu toprak denir. Bu tür topraklar suyu kısa  sürede tabana ulaştırırlar.  Pamuk, karpuz gibi bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılırlar.


 Açık renkli, su tutmayan, gevşek

yapılı ve yapısında kireç bulunduran toprağa kireçli toprak  denir. Kireçli toprak tarıma elverişli değildir.


 Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşan,

koyu renkli, yumuşak ve su tutabilen  verimli toprağa humuslu toprak denir. Tarım için en elverişli toprak çeşididir.


 kireçli


6G Webquest Çalışması  

Toprak konulu Fen webquest çalışması

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you