Page 1


Ali berk รงaฤŸlayan 6-e 743


  

A) kumlu toprak B)killi toprak C)kireçli toprak D)Humuslu toprak


   

Kum parçacıkları bulundurur Açık renklidirler Pamuk karpuz yetiştirmeye uygundur İnşaat yapımında kullanılır


 

İnce taneli suyu geçirmeyen bir toprak çeşididir Kil oranı fazladır Bitki yetiştirmeye uygun değildir çömlekyapım kullanılır


   

Kireç oranı fazladır Torağın işlenmesini kolaylaştırır Ancak bitki yetiştirmeye uygun değildir Kum gübre ve kükürt karşılaştırılırsa bitki yetiştirilebilir


Çürümüş canlı artıkları humus bulundurur


1-Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır.


2-Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur


3-Tınlı topraklar; Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.


4-Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.


5-Marnlı topraklar; Marnlı topraklar.İçinde kum,kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.


6-Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.


7- Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil,kum, humus ve kireç ihtiva ederler.Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.Suyu geçirmezler.Zor işlenen bir toprak çeşididir.


Antep fıstığı kumlu kilde yetişir


Kumlu Toprak  Kireçli Toprak  Humuslu Toprak  Killi Toprak 


Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur


Kireçli topraklar:Kil,kum, humus ve kireç ihtiva ederler.Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.Suyu geçirmezler.Zor işlenen bir toprak çeşididir.


Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.


Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.


Eyl端l irt端rk 1503 6\E


Dünyada kaç çeşit toprak var  Kumlu toprak  Kireçli toprak  Humuşlu toprak  Killi toprak


HumuĹ&#x;lu topr


Kireรงli toprak


Kumlu toprak


Killi toprak


Kiremit, tuğla ve seramik yapımında ne kullanılır  Kil çünkü kil önce oyun hamuru gibi dir sonra fırına

koyulup katılaşır


Zeytin antep fıstıhı ve asma yetiştirmek için nasıl bir toprak gerekir


Efe Haşhaş 6-E 1562


• Kumlu Toprak • Kireçli Toprak • Hamuslu Toprak • Killi Toprak


• Toprak, içerisinde organik ve mineral maddelerle, su ve hava bulunduran, ana kayanın fiziksel ve kimya­sal çözülmesiyle oluşan, yeryüzünü saran örtü taba­kasıdır. Toprak oluşumu için ana kayanın.Toprağın oluşum faktörlerine göre ortaya çıkan çeşitli özellikleri vardır. Toprakta renk, bünye, yapı, kıvam, geçirgenlik, su ve besin tutma özelliği, reaksiyon durumu, tuzluluk, organik madde yüzdesi, kireç ve bazı mineral yüzdesi ve eğim gibi hususlar toprağın bazı önemli özelliklerini meydana getirir. çözülmesi gerekir.


• Süs bitkileri yetiştiriciliğinde tatlı sulardan elde edilen çok ince taneli olmayan ve toprak içermeyen dere kumlarıdır. Kumun seçiminde dikkat edilecek nokta karbonhidratlardan arınmış olmasıdır. Eğer kum karbonatlı ise harcın ph’sında yükselme sağlayarak organik azotun faydasını azaltacaktır. Kumun kullanılması harcın gevşek ve geçirgen olmasını sağlar.


• Toprak, içerisinde organik ve mineral maddelerle, su ve hava bulunduran, ana kayanın fiziksel ve kimya­sal çözülmesiyle oluşan, yeryüzünü saran örtü taba­kasıdır. Toprak oluşumu için ana kayanın çözülmesi gerekir. Kreçli topraklar:Kil, kum, humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.


• Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler. Tava gelince kolay işlenirler.


• İnce çaplı kil tanecikleri arasında kalan küçük gözeneklerde suyun ve havanın hareketi güçleşmiştir. Bu nedenle kil toprakları sıkı, ıslandıkları vakit havalanmaları çok güç, ısınmaları da o derece geç olan topraklardır. Genellikle süzek değillerdir. • Kil topraklarının kireçli olanlarında iyi bir kırıntı bünyesi gelişmiştir. Kireçli kil toprakları daha iyi havalanabilen ve suyun da belirli bir ölçüde sızabildiği topraklardır. Kireçsiz kil topraklarında suyun sızması genellikle engellenmiş ve su durgunlaşmış olabilir. Kilin yüksek miktarda bulunuşu kil topraklarının bitki besin maddelerince zenginliğini ve gübrelemelerin etkisinin kalıcılığını sağlar. Buna karşılık kök gelişimi için fiziksel özellikler pek elverişili sayılmaz veya bazı şartlarda yetersiz dahi kalabilir.


TOPRAK ÇEŞİTLERİ Eren şeker 6-E 1604


TOPRAK ÇEŞİTLERİ KUMLU TOPRAK KİLLİ TOPRAK KİREÇLİ SOPRAK HUMUSLU TOPRAK


KUMLU TOPRAK KUM PARÇACIKLARI BULUNDURUR AÇIK RENKLİDİRLER PAMUK KARPUZ YETİŞTİRMEYE UYGUNDUR İNŞAAT YAPIMINDA KULLANILIR


KİLLİ TORAK

SUYU GEÇİRMEYEN BİR TOPRAKTIR KİL ORANI FAZLADIR BİTKİ YETİŞTİRMEYE UYGUN DEĞİLDİR ÇÖMLEK YAPIMINDADA KULLANILIR


KİREÇLİ TOPRAK KİREÇ ORANI FAZLADIR BİTKİ YETİŞTİRMEYE UYGUN DEĞİLDİR KUM GÜBRE KÜKÜRT KARIŞTIRILIRSA BİTKİ YETİŞTİREBİLİR


HUMUSLU TOPRAK KAHVERENGİ SİYAIMSI RENKTİR GEÇİRİMLİĞİ YÜKSEKTİR TARIM İÇİN EN UYGUN TOPRAK ÇEŞİDİDİR ZEYTİN ANTEP FISTIĞI ASMA YETİŞTİRMEK UYGUNDUR


Deniz AldoÄ&#x;an 6/E 1733


Toprak  Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana

deposudur.  Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan toprağın 10 cm'lik üst tabakasıdır. Bilimsel anlamda toprak bir karışımdır.


Toprağın Oluşumu  Genel olarak kabul edilen bir teoriye göre Dünya Güneş' ten kopmuş

ateşten bir kütle idi. Boşlukta dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu teşkil eden kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içerisine organik maddelerin karışmasından topraklar hasıl olmuştur. Bu parçalanmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik faaliyetler müştereken rol oynamışlardır. Halen de bu kuvvetler etkilerini göstermekte ve toprakların oluşu devam etmektedir. Etrafımıza baktığımızda küçük bir arazi parçasında bile çeşitli topraklar görürüz. Bu farklılığın değişik sebepleri vardır. Toprakta bulunan maddelerin pek çoğu yeryüzünü kaplayan kayalardan meydana geldiğine göre, toprağın cinsi onu hasıl eden kayanın yapısı ile yakından ilgilidir. Fakat iklimin, canlıların, arazinin düz veya engebeli oluşunun yani topoğrafik durumunun ve zamanın etkilerinin de meydana gelen toprağın cinsinde kaya kadar önemli rolü vardır.


Toprağın Kullanımı  Dünyadaki toprakların ancak 1/10'inde üretim

yapılabilmektedir. Türkiye'nin arazi varlığının ise yaklaşık %36'sı işlenmekte, %28'i çayır ve mera, %30'u orman ve fund alık olup, geriye kalan bölümü diğer araziler içinde yer almaktadır. Ekilebilir arazinin ancak %11'i sulanabilmektedir.


Toprak Katmanları  Verimli bir toprak, A, B, C, D profilleri olarak

adlandırılabilecek, genel olarak dört profilden oluşur.  Toprak, ana materyal,zaman,mikroorganizmalar,organik madde ve topoğrafyadan oluşur.  Bu profillerden A: Toprağın işlendiği kısım, yani tarım yapıldığı yerdir. Bu bölümü karaların üstünü örten ince bir deri tabakasına benzetebiliriz. A katmanı aynı zamanda toprağın en verimli kısmıdır. Bütün canlıları ve değişimle ortaya çıkan maddeleri kapsar. A katmanındaki tuz, kireç, kil gibi sularda çözünen maddeler, yağmur sularıyla toprağın alt kısımlarına taşınır. Bu nedenle A katmanının altındaki B katmanı, birikme bölümü, yani tarımın yapılmadığı yerdir


Toprak Çeşitleri  -Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay 

 

 

havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır. 2-Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur 3-Tınlı topraklar; Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır. 4-Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır. 5-Marnlı topraklar; Marnlı topraklar.İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır. 6-Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler. 7- Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil, kum, humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.


Ataberk Ataberk Demirkaya Demirkaya 6-e 1785 6-e 1785


Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur


Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.


Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil,kum, humus ve kireç ihtiva ederler.Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.Suyu geçirmezler.Zor işlenen bir toprak çeşididir.


Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler


Kiremit, tuğla, seramik yapımında hangi tür toprak kullanılmalıdır?

Kil toprak:Sebep kil toprağı eritip sağlamlaştırınca bu maddeler daha sert olur.

Antep fıstığı, zeytin ve asma yetiştirmek için hangi tür toprak uygundur?

Humuslu : Çünkü su tutuşu iyi


Tarım için en elverişli olan toprak çeşidi hangisidir? Humuslu toprak çünkü Besin maddelerince zengindirler

Yol, futbol sahası ve sanayi tesisi yapım alanlarında zemin dolgu maddesi olarak kullanılan toprak çeşidi hangisidir? Taşlı topraklar çünkü serttirler ve düzleştirilip yol yapılınabilinir.

Pamuk, karpuz gibi bitkiler hangi tür toprağı sever? Humuslu çünkü yine besin bakımından zengindirler.


ARIN DENİZ UZUN 6-E 1892


* Doğada kaç çeşit toprak vardır ? * 1- Taşlı topraklar * 2- Kumlu topraklar * 3- Tınlı topraklar * 4- Killi opraklar * 5- Marnlı topraklar * 6- Humuslu topraklar * 7- Kireçli topraklar


*1.Toprakların Özellileri nelerdir? 1- Taşlı topraklar İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat Su tutma kapasiteleri ve besin ihtivaları azdır. 2-Kumlu topraklar % 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topraktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. Besince fakir ve genelliklede Asit topraklarıdr. 3- Killi topraklar İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır Topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır. 4- Tınlı topraklar Yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır. 5- Marnlı topraklar İçinde kum kil çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır. 6- Humuslu topraklar Siyah enkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin Maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler. 7- Kireçli topraklar Kil kum humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.


* Kiremit tuğla seramik yapımında hangi tür toprak kullanılmalıdır ? KİLLİ TOPRAK KULANILIR * Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Örneğin, cam, tuğla, kiremit, taş, beton, çimento, aşındırıcı tozlar porselen ve refrakterGenellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Örneğin, cam, tuğla, kiremit, taş, beton, çimento, aşındırıcı tozlar porselen ve refrakter malzemeler bu gruba girer.

* * Kil belirli bir üretim sürecini geçirdikten sonra, sert ve deforme olmayan, bazı özel etkenler dışında hiçbir dış etkiden kolayca etkilenmeyen bir malzeme haline gelir. Seramik malzeme üretiminde, kil çamuruna (masse) belirli maddeler katarak, değişik şekillendirme yöntemleriyle, kullanılan çamur (masse) bünyesine uygun bir pişirme ile, seramik malzemeye istenilen niteliği kazandırma imkânı vardır. * malzemeler bu gruba girer. * Kil belirli bir üretim sürecini geçirdikten sonra, sert ve deforme olmayan, bazı özel etkenler dışında hiçbir dış etkiden kolayca etkilenmeyen bir malzeme haline gelir. Seramik malzeme üretiminde, kil çamuruna (masse) belirli maddeler katarak, değişik şekillendirme yöntemleriyle, kullanılan çamur (masse) bünyesine uygun bir pişirme ile, seramik malzemeye istenilen niteliği kazandırma imkânı vardır.


* Tarım için en elverişli toprak hangisidir ?


L T İ

Ş E Ç 55

20 K E 6A R R KE E Ş P N A TONURC O

İ R E


DOĞADA OLAN TOPRAK ÇEŞİTLERİ 1-Taşlı toprak 2-Kumlu topraklar 3-Tınlı topraklar 4-Killi opraklar 5-Marnlı topraklar 6-Humuslu toprakalr 7-Kireçli topraklar


DOĞADA OLAN TOPRAKLARIN ÖZELLİKLERİ 1-Taşlı topraklar İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat Su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır. 2-Kumlu topraklar % 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede Asit topraklarıdr. 3-Kili topraklar İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır Topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır. 4-Tınlı topraklar yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır. 5-Marnlı topraklar İçinde kum kil çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır. 6-Humuslu topraklar Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin Maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler. 7-Kireçli topraklar kil kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir


Efe Kocadağ 6-E


2-Kumlu topraklar 3-Tınlı topraklar 4-Killi opraklar 5-Marnlı topraklar 6-Humuslu toprakalr 7-Kireçli topraklar

bi sonraki sayfalarda özellikleri var......  


1-Taşlı topraklar İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat Su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır.


2-Kumlu topraklar % 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede Asit topraklarıdr.


3-Kili topraklar İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır Topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.


4-Tınlı topraklar yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.


5-Marnlı topraklar İçinde kum kil çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.


6-Humuslu topraklar Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin Maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler


7-Kireçli topraklar kil kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir


Kiremit,tuğlla,seramik yapımında Kumlu kil kullanılır.

6E Webquest Çalışması  
6E Webquest Çalışması  

Toprak konulu Fen webquest çalışması

Advertisement