Page 1


DonDerDAg 27 FebruAri 2014

Amigoe

CBS kondigt ‘economische census’ aan ORANJESTAD — Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) organiseert van september tot november van dit jaar een ‘economische census’. Het gaat om een enquête voor bedrijven en instanties waarbij alle economische aspecten van het bedrijf onder de loep worden genomen. Denk hierbij aan economische activiteiten, hoeveelheid werknemers en het totaalbedrag dat een bedrijf aan werknemerskosten kwijt is. Ook wordt gevraagd naar de eventuele bijdrage die het bedrijf levert aan de toeristische sector. Met de resultaten van de census wil CBS namelijk een begin maken met de creatie van de eerste zogeheten Tourism Satellite Account (TSA) voor Aruba. “Erg belangrijk ge-

zien toerisme onze belangrijkste economische pilaar is”, aldus CBS. Een TSA is een internationaal erkend instrument om de economische betekenis van toerisme in kaart te brengen. Omdat toerisme geen eenvoudig afgebakende sector is wordt vaak slechts een deel van de

bedrijfseconomische activiteiten bij toerisme gerekend. Een TSA moet meer inzicht geven in de totale impact van toerisme op de economie. Zoals gebruikelijk bij een census worden de gegevens verzameld, geëvalueerd, geanalyseerd en vervolgens gepubliceerd. Tussen het afnemen van de enquêtes en het openbaar maken van de informatie zit over het algemeen minimaal enkele maanden. Het gaat namelijk om grote hoeveelheden data die verwerkt moeten worden. Met de informatie die uit de-

5

Van Koning Willem I tot Koning Willem Alexander

ze economische census komt, kunnen de regering en overheidsinstanties maar ook de privésector gemakkelijker strategische plannen ontwikkelen en lange-termijn beleid bepalen. “Dit komt een ieder ten goede”, aldus CBS. Daarom vraagt de instantie ieders medewerking bij de volkstelling. Voor meer informatie over de economische volkstelling kunnen belangstellenden contact opnemen met Jose Hernandez van het CBS op telefoonnummer 583-7433 of via email ECensus@cbs.aw.

nieuwe woordvoerder Liliana Croes

Politie investeert in voorlichting en preventie

ORANJESTAD — “Van een semi-militaire, strakke en gesloten organisatie zijn we het politiekorps aan het veranderen in een open, transparante organisatie die veel informatie met het publiek deelt”, zegt korpschef Dolfi Richardson. In het kader hiervan is de afdeling Communicatie, Informatie en Preventie van het Korps Politie Aruba recent uitgebreid. Liliana Croes is nu samen met woordvoerder Lito Laclé en plaatsvervangend woordvoerder John Larmonie het gezicht naar buiten. Volgens de korpschef is er steeds meer vraag en interesse naar informatie vanuit de bevolking over het politiewerk. Het is daarom een beleidsprioriteit geworden om hier meer aandacht, tijd en geld aan te besteden. Zo krijgt de afdeling intern

ORANJESTAD / DEN HAAG — De expositie ‘Van Koning Willem I tot Koning Willem Alexander’, met schilderijen van de Arubaanse kunstenaar Gustave Nouel, start op donderdag 6 maart bij IQ te Zwolle. Naast de schilderijen van Nouel worden ook kunstwerken van Luc Verschuren, Charles K. Williams (Charlie Green) en Evert Koopman geëxposeerd. De presentatie van de verjaardagskalender ‘Vorsten van Oranje’ staat ook op het programma. Deze verjaardagskalender, met vorsten uit het Koninkrijk als inspiratiebron, draagt het officiële logo van het Nationaal Comité ter viering van 200 jaar Koninkrijk (Den Haag). De gekochte kalenders kunnen bij de opening gesigneerd worden door de kunstenaar. De tentoonstelling wordt geopend door Jan Franssen, oud-burgemeester van Zwolle en oud-commissaris van de Koning(in) van Zuid-Holland en sinds 1 januari van dit jaar lid van de Raad van State. De Gevolmachtigde minister van Aruba, Alfonso Boekhoudt, is spreker.

Marlon Croes neemt DOW-roer over

meer medewerking, professionele ondersteuning en nu dus ook personele uitbrei-

ding. Croes werkt sinds juni 1998 voor het politiekorps en begon in de straatdienst. De

afgelopen twee jaar deed ze ervaring op met recherchewerk.

‘Nederland geïnspireerd door educatieproject TV-Teach’ ORANJESTAD — Een delegatie van Nederlandse docenten van het Lyceum uit Oss is geïnteresseerd in een samenwerking met Stichting Beulah op het gebied van onderwijs. De docenten brachten de stichting een bezoek en kregen gisterochtend een presentatie over de stand van zaken op Aruba op het gebied van onderwijs. “Ze waren erg onder de indruk en geïnspireerd door wat de stichting Beulah gedaan heeft met TV-Teach”, zegt initiatiefnemer van de stichting, Mireille Sint Jago. TV-Teach is vanaf de tweede week van maart weer te zien op Tele Aruba. Met leerzame programma’s voor kinderen wil de stichting entertainment en ‘edutainment’ combineren. Ook start de stichting op 8 maart met het project ‘Teen Show Case’ waarbij kinderen hun talenten kunnen laten zien op het podium van Cas di Cultura.

Joran van der Sloot wordt vader van tweeling

COLUMN

Sommige mensen zijn meer gelijk Van maandag tot en met vrijdag bespreekt Nico van der Zee in deze column zinnige en onzinnige zaken. Reacties zijn welkom: nicovanderzee@gmail.com. Wordt ‘Animal Farm’ van George Orwell nog gelezen op de middelbare scholen? In mijn tijd was het een verplichte klassieker. Voor wie het niet (meer) weet: het verhaal gaat over een revolutie op een boerderij. De dieren nemen de macht over, de boer wordt verjaagd. Er komen nieuwe regels op de boerderij waarvan de belangrijkste is dat alle dieren gelijk zijn. Al snel worden de varkens de baas en die geven zichzelf allerlei voorrechten. Dat past niet goed bij de gelijkheidsregel, de regel wordt aangepast. Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk. Orwell verwees naar het regime in communistische landen. Tenminste dat moest je op het proefwerk invullen om een hoog cijfer te halen. Ik vrees dat met de val van het communisme ook het boekje van de boekenlijsten is verdwenen. Jammer, want iedereen gelijk behandelen

is nog steeds een nobel streven. Helaas is die gelijkheid niet altijd en overal vanzelfsprekend, ook niet op Aruba. De Staten van Aruba nam onlangs een nieuw Wetboek van Strafrecht aan. De oorspronkelijke tekst moest wat aangepast worden vond de Staten, want sommige misdaden tegen toeristen verdienden een hogere straf dan misdaden tegen anderen. Ik heb het met een glimlach gelezen. Een rare populistische oprisping die ongetwijfeld gecorrigeerd zou worden door een Raad van State of een ander orgaan dat onze rechten bewaakt. Niets is minder waar, bleek bij navraag, de regels

ORANJESTAD — Marlon Croes neemt per 1 maart officieel het roer over van DOW-directeur Jossy Figaroa. Dit werd gistermiddag in samenzijn met Infrastructuurminister Benny Sevinger, premier Mike Eman (AVP) en medewerkers, letterlijk uitgebeeld. Croes neemt het roer met daarop de tekst ‘Captain Croes’ over van Figaroa. De 58-jarige Figaroa verlaat na 24 jaar dienst zijn post. Hij wordt de nieuwe directeur van Aruba Ports Authority. Eerder gaf Figaroa al aan dat de grootste beweegreden om op te stappen is dat de twee afdelingshoofden Paul Denters en Dennis Wever op korte termijn met pensioen gaan. Figaroa zou dan een nieuw team moeten vormen, maar gezien zijn eigen leeftijd zal hij daar zelf niet heel lang meer mee werken. Volgens hem is het goed dat de nieuwe directeur, Marlon Croes dus, op termijn een nieuw team samenstelt waarmee hij op lange termijn prettig kan samenwerken.

gelden al. We zijn allemaal gelijk, maar toeristen zijn toch zo’n twee keer gelijker. Zwaardere straffen gelden in verschillende landen voor geweld tegen de politie. Daar zit wat in omdat de politie ons moet beschermen, moet opkomen voor het algemeen belang. Bij toeristen speelt natuurlijk een ander belang. Het spook van Natalee Holloway waart nog steeds over ons eiland, dat was een klap voor de Arubaanse economie. We zijn bang dat toeristen wegblijven als we niet hard optreden tegen diefstal en geweld. Onzin natuurlijk, leerlingen op Amerikaanse scholen lopen veel meer risico dan toeristen op Aruba. Toch willen we de toeristen een veilig gevoel geven. Met de beslissing van de Staten is een nieuw principe onze rechtspraak binnengeslopen, het economisch principe. Is het economisch belang van het slachtoffer groter, dan wordt de straf zwaarder. Dat biedt perspectieven voor de pleidooien van advocaten. Chollers leveren niet de beste bijdrage aan de economie van ons eiland. Nu kun je meestal van een choller niet

zoveel stelen, maar als dat lukt, moet dat dan minder zwaar bestraft worden? En wat doen we met de mensen met een negatieve bijdrage aan de economie? Bejaarden en werklozen kosten alleen maar geld, met onze lage uitkeringen is hun bijdrage aan de consumptie verwaarloosbaar. Misschien levert het stelen van deze mensen wel een bonus op. Ik trek het maar wat in het belachelijke om duidelijk te maken dat dit economisch principe strijdig is met ons rechtsgevoel. Volgens onze grondwet mogen we niet discrimineren, met deze vreemde toevoeging aan het wetboek doen we dat wel. Mijn vertrouwen in de rechters is groot. Ik denk dat ze de mogelijkheid om hogere straffen toe te kennen bij misdaden tegen toeristen niet snel zullen toepassen. Doen ze dat wel, dan resulteert dat wellicht in hogere procedures. Dan worden onze regels getoetst aan de grondwet en aan internationale verdragen. Zal dit rare Statenbesluit dan gehandhaafd blijven? Ook op Aruba zijn alle mensen gelijk en zijn toeristen niet een beetje meer gelijk dan de rest.

ORANJESTAD — Joran van der Sloot wordt inderdaad vader. Dat heeft de advocaat van Van der Sloot, Maximo Altez, recent aan RTL Nieuws bevestigd. Leidy Figueroa, de verloofde van Van der Sloot, kondigde haar zwangerschap begin februari al aan, maar haar bewering werd door zowel Van der Sloot als Altez tegengesproken. “Dit duidde op een miscommunicatie”, aldus de advocaat. Altez bevestigt tevens dat de trouwplannen van Van der Sloot en Figueroa

Joran van der Sloot er nog steeds zijn. De twee zouden in het voorjaar in het huwelijksbootje willen stappen. Figueroa heeft al een zoontje, naar eigen zeggen van iemand anders. Volgens

Figueroa is Van der Sloot erg blij met de baby. Zo laat RTL Boulevard een fragment zien waarin zij zegt: “Hij moest huilen. Joran is niet meer de persoon die hij was. Hij is heel erg veranderd. Ik denk dat hij zijn kinderen erg zal vertroetelen en verwennen. Joran hoopt dat hij meisjes krijgt, die zijn vaak close met hun vader.” Van der Sloot en Figueroa verwachten hun kinderen na de zomer. Van der Sloot is veroordeeld tot 28 jaar cel, waarvan hij er nu drie heeft volbracht, voor de moord op de Peruaanse student Stephany Flores.

Weekendagenda In deze weekendagenda staan activiteiten voor vrijdag tot en met zondag (en ook tijdens lange weekenden). Tips hiervoor zijn welkom, doorgeven kan tot uiterlijk woensdagmiddag via arubaredactie@amigoe.com. Vrijdag 28 februari Wat : carnaval Ban Djo Djo Waar : parkeerplaats Arubus San Nicolas Wanneer : 20:00 - 01:00 Wat Waar Wanneer

: Kiwanis Masquerade Party : Renaissance Convention Center : 21:00

Wat Waar Wanneer

: pre-Jouvert Morning : Confession : 21:00 - 02:00 + bus nr San Nicolas

Wat Waar Wanneer

: Total Confusion : House of Music : 23:00

Zaterdag 1 maart Wat : bananenbus Jouvert Morning Waar : Café Old Dutch Wanneer : 01:00 Wat Waar Wanneer

: carnaval Jouvert Morning : San Nicolas : 03:00 - 06:00

Wat Waar Wanneer

: Grand Carnaval Parade : San Nicolas : 11:00

Zondag 2 maart Wat : Grand Carnaval Parade Waar : Oranjestad Wanneer : 10:00 Wat Waar Wanneer

: Kerkdienst 7 familiedag : Centro Juvenil Washington : 10:00

Wat Waar Wanneer

: Loco Circo : House of Music : 18:00

Amigoekrant