Page 1


WoensdAg 19 mAArt 2014

Amigoe

‘Huidige maatregelen onvoldoende om overheidsfinanciën te verbeteren’ ORANJESTAD — Richard van Zwol, secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Financiën en belast met Koninkrijkszaken, denkt dat Aruba ‘veel meer’ moet doen aan de overheidsfinanciën. “Anders zal Aruba onder dwang van buitenaf, zoals Nederland, het IMF (Internationaal Monetair Fonds, red.) of de kredietbureau’s, maatregelen moeten nemen.” Dat stelt althans oppositieleider Evelyn Wever-Croes (MEP) na een vergadering met Van Zwol afgelopen maandag.

met een open door policy op migratieterrein, gaat alleen maar voor meer problemen zorgen.” Ze bracht ook ‘het gebrek van integriteit van bewindvoerders’ en ‘de schandalen die de laatste tijd het daglicht hebben gezien en waarover de regering zwijgt’, naar voren.

De MEP-fractie maakt zich ernstig zorgen over de stijging van de overheidschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Dat percentage stijgt structureel sinds 2009 en nadert volgens de oppositiepartij de 80 procent. Van Zwol deelt deze bezorgdheid, zo laat Wever-Croes aan Amigoe weten. “Desgevraagd gaf de heer Van Zwol aan dat helaas de intenties van de huidige minister van Financiën Yrausquin niet voldoende zijn. Hij pleit ervoor dat Aruba zelf een onafhankelijke instantie in het leven roept die de realiteit van de

Begrotingstekort Het grootste gedeelte van de tijd is echter gesproken over de Arubaanse overheidsfinanciën. “In dat kader heb ik namens onze fractie een nota overhandigd, ‘Feestvierend ten ondergaan - het vervolg’.” Volgens WeverCroes staat in deze nota duidelijk dat er iets ‘structureel mis is op financieel terrein in de afgelopen vier jaar’. “Indien we kijken naar het verloop van het begrotingstekort als percentage van de GDP (bbp, red.), dan zien we dat dit percentage per eind 2012 nog op 9,7 procent stond. Sinds het aantreden

ramingen goed controleert, en goed in de gaten houdt of de uitgaven in lijn zijn met de goedgekeurde begroting.” Naast Wever-Croes en Van Zwol waren bij de vergadering aanwezig: Erwin Arkenbout, directeur Koninkrijkszaken van Buitenlandse Zaken en de Vertegenwoordiger van Nederland, Gerard van der Wulp, de andere fractieleiders en de griffier. Namens MEP uitte de fractieleider haar zorgen over de ontwikkelingen in Aruba, met name wat betreft sociale problemen, armoede en de stijgende werkloosheid. “Dit, gecombineerd

van kabinet Mike EmanI zien we een neerwaartse trend: van 3,6 procent tot 9,7 procent.” MEP vreest dat het ‘echte tekort’ over 2013 veel hoger zal uitvallen. “Omdat de ramingen niet realistisch waren, ook niet voor 2013. Daarover vergaderen wij vandaag met de Centrale Bank.” Ook de grootte van de overheidsschuld, afgezet tegen het bbp, is door Wever-Croes aangekaart. “Dit percentage is sinds het jaar 2000 blijven schommelen tussen de 40 en 50 procent. Sinds Het aantreden van kabinet Mike Eman-I in 2009 neemt dit percentage structureel toe en nadert nu de 80 procent. Reden voor grote ongerustheid binnen onze fractie.” Rentelasten “Gezien de kwetsbare structuur van de Arubaanse economie zal men moeten bedenken dat de Arubaanse

Definitieve surseance Tiara in de lucht ORANJESTAD — De bewindvoerder van het noodlijdende Tiara Air, Eugene Martis, zal de rechter volgende week dinsdag verzoeken om de definitieve surseance van betaling van de luchtvaartmaatschappij uit te spreken. Dat staat in een fax die het advocatenkantoor waaraan Martis verbonden is, aan Tiara Air heeft gestuurd. Dinsdag 25 maart vindt een crediteurenvergadering plaats. Martis laat in de fax aan Tiara weten dat hij tijdens die vergadering een akkoord zal presenteren en de rechter om surseance van betaling zal vragen. De luchtvaartmaatschappij krijgt tot en met komende maandag de tijd om via het advocatenkantoor aan de bewindsvoerder een volmacht te geven als er geen vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij bij

IN HET KORT Geheime veeboerderij Een bewoner van de wijk Balashi vindt het verdacht dat een aantal auto’s midden in de nacht meerdere keren de mondi achter haar huis in en uit rijdt. Ze belt de politie. Als de agenten een kijkje gaan nemen ontdekken zij dat er dieren worden gehouden. De dieren krijgen regelmatig resterend voedsel uit restaurants voorgeschoteld door hun eigenaren. Op het moment dat de politie aankwam, waren er echter geen personen aanwezig.

in St Cruz voor onderzoek.

Fout geparkeerd Gistermiddag vormde een achtergelaten auto op de kruising van de La Sallestraat en de Caya Gilberto Toppenberg, een obstakel in het verkeer. Het linkerportier stond open en er lag een tas naast met autopapieren. Een voorbijganger probeerde de radio te stelen, maar agenten waren er op tijd bij. Waarom de auto hier stond is nog niet bekend. De auto is meegenomen naar het politiebureau

Agressieve landloper Een bewoonster van Caya Saba raakt in een verhitte discussie met een dakloze vrouw. De dakloze vrouw, bij de politie bekend als drugsverslaafde, gooit daarbij een steen tegen de gevel waarbij zij een aantal shutters vernielt. De bewoonster wil geen aangifte doen, maar de agenten waarschuwen de dakloze vrouw dat zij zich voorlopig niet meer in de buurt van het huis mag vertonen.

de crediteurenvergadering aanwezig kan zijn. Komt de volmacht niet op tijd of komt de maatschappij niet opdagen bij de vergadering dinsdag, dan ‘zult u niet kunnen stemmen op het verzoek om definitieve surseance van betaling voor Tiara Air Aruba’, aldus Martis. Zowel Tiara-directeur Alejandro Muyale als Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) waren voor het sluiten

van deze editie niet bereikbaar voor commentaar. Vluchten Volgens vertrek- en aankomstinformatie van de luchthaven Reina Beatrix vliegt Tiaira vandaag nog wel op en neer naar Las Piedras, Venezuela. Op de website van Tiara Air is geen informatie te vinden over geannuleerde vluchten of andere informatie voor reizigers. Bij

Vorige week dinsdag meldde Muyale dat hij de vluchten vanuit Aruba naar Curaçao voor drie maanden zou stopzetten. Dat betekent ook dat er tussen Aruba en Curaçao, Bonaire en St. Maarten voorlopig niet wordt gevlogen. In februari werd bekend dat medewerkers sinds januari geen salaris meer krijgen en dat inkrimpen noodzakelijk is. De Tiara-directeur zei toen dat hij hoopt investeerders en crediteuren te kunnen houden. “Als zij de hoop opgeven en weg lopen, gaat Tiara Air mogelijk failliet.” De problemen van de Arubaanse maatschappij hebben te maken met het vastzitten van ruim 25,8 miljoen dollar bij de Venezolaanse deviezenregelaar Cadivi.

ORANJESTAD — Volksgezondheid-minister Alex Schwengle (AVP) wil het watergebruik onder jongeren stimuleren, zodat ze meer water en minder frisdrank of vruchtensap gaan drinken.

Einde renovatie Colegio Cristo Rey in zicht

SAN NICOLAS — Leerlingen en leerkrachten van basisschool Colegio Cristo Rey kunnen het nieuwe schooljaar 2014-2015 beginnen in het gerenoveerde schoolgebouw in Brazil.Dat zegt Onderwijs-minister Michelle Winklaar (AVP). De werkzaamheden moeten volgende maand klaar zijn. Daarna kunnen de voorbereidingen voor de verhuizing beginnen. De minister vergaderde met Fondo Desaroyo Aruba (FDA), juristen en schoolbestuur Skoa, omdat er financiële problemen waren met de aannemer. Het renovatieproject liep daardoor ruim vier maanden vertraging op. Al die tijd lagen de werkzaamheden stil. Winklaar nam het dossier over van voormalig Onderwijs-minister Arthur Dowers (AVP). In augustus 2012 ondertekenden Dowers samen met FDA en de aannemer een overeenkomst ter waarde van 1,4 miljoen florin om de school op te knappen. De basisschool verkeerde al jaren in slechte staat, maar kreeg geen aandacht en werd zelfs de forgotten school genoemd. Na het ondertekenen van de overeenkomst moest de school in vier maanden tijd klaar zijn. De leerlingen krijgen les op een andere locatie in San Nicolas.

Ahata: toeristenbelasting alleen gebruiken voor marketing ORANJESTAD — De Aruba Hotel and Tourism Association (Ahata) gaat zich dit jaar vooral richten op het verhogen van de inkomsten per beschikbare kamer (revpar), versoepeling van arbeidswetgeving en verhoging van de ‘aankomsten’ (vooral vanuit NoordAmerika).

Tijdens zijn bezoek aan WEB sprak minister Schwengle met medewerkers van het waterbedrijf over de kwaliteit van het drinkwater. water drinken te promoten. Het gerucht dat water van WEB zelfs kanker zou kunnen veroorzaken, is tijdens het bezoek ontkent. “Incorrect”, stelt Filomeno ‘Boey’ Marchena van WEB. Hij gaf de minister tijdens diens bezoek een presentatie over

waterkwaliteit. Marchena denkt dat mensen zich zorgen maken over verandering. Sinds 1932 heeft WEB gebruik gemaakt van verdampingstechnieken om drinkwater te maken. Tegenwoordig (sinds 2008) gaat het via membranen.

“Waarschijnlijk hebben mensen dat gehoord en de conclusie getrokken dat de kwaliteit achteruit is gegaan. Maar dat klopt niet”, benadrukt Marchena. Beide technieken leveren zeer schoon water op, zonder bacteriën.

Ook will Ahata zich ervoor inzetten dat 100 procent van de toeristenbelasting ook daadwerkelijk 100 procent toegewezen wordt aan marketinginspanningen van verkeersbureau ATA. Dat is vorige week vrijdag besproken tijdens de eerste algemene ledenvergadering van het jaar. Tijdens deze vergadering werden de nieuwe plannen aangekondigd en de leden van het nieuwe bestuur voor 2014 gepresenteerd. Als eerste ontvingen de leden een verslag van uittredend voorzitter Joe Najjar. Daaropvolgend werden er twee presentaties gegeven, waarvan één door Ahata-CEO Jim Hepple. Hij gaf uitleg over de recente activiteiten van de organisatie en presenteerde aansluitend het businessplan en de begroting voor 2014. Het business-

plan en budget werden unaniem goedgekeurd. Volgens Hepple zijn de doelen van Ahata aan de premier kenbaar gemaakt en wordt er binnenkort een bijeenkomst gehouden met de regering, om te bespreken hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Tevens besprak de CEO de positie van Ahata met betrekking tot de Sociaal Dialoog. De bereidheid van de regering om ‘belangrijke aandachtspunten op een zinvolle manier te bespreken’, heeft Ahata doen besluiten om weer aan het proces deel te nemen, aldus Hepple. Leden Tijdens de bijeenkomst werd dus ook het nieuwe bestuur gepresenteerd. Ewald Biemans, eigenaar van Bucuti en Tara Beach Resort is de nieuwe voorzitter. De eerste

‘Vergoeding castratie en sterilisatie voor hondeigenaren zonder geld’ Vervolg van pagina 1 Een andere optie om het probleem van loslopende (zwerf)honden op straat terug te dringen is het vergoeden van sterilisatie en/ of castratie voor hondeigenaren die aantoonbaar kunnen maken dat zij niet voor

Toontje lager In de Ierlandstraat werd gistermiddag melding gedaan van muziekoverlast. Agenten spraken de man die de overlast veroorzaakte aan, maar hij wilde niet luisteren. Het was duidelijk dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Hij wilde weten wie er had geklaagd. Toen de politie dreigde zijn apparatuur in beslag te nemen, bond hij uiteindelijk in en zette de muziek zachter.

het kopje ‘About Us’ worden online bezoekers nog steeds welkom geheten: ‘Bon Bini, We look forward to see you on board and hope you enjoy your flight!’.

Volksgezondheidminister wil water drinken stimuleren

Vanwege verontrustende berichten over het drinkwater op ons eiland heeft de minister zich echter eerst door Water en Energiebedrijf (WEB) laten informeren over de waterkwaliteit. Hij is gerustgesteld, het water is gezond en levert geen risico voor de volksgezondheid. Dat is de conclusie van Schwengle na een bezoek aan het waterbedrijf en na gesprekken met medewerkers. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, maar analyse van onafhankelijke experts toont aan dat de waterkwaliteit ‘erg goed’ is. De punten waarop verbeterd kan worden, die onderzoekt WEB momenteel. “Maar het water is gezond en we lopen geen risico door het Arubaanse water te drinken”, zegt de minister op basis van de analyse. Goed nieuws, vindt Schwengle, want nu kan hij met een gerust hart verder met een programma om

overheid op den duur over een beperkte terugbetalingscapaciteit zal gaan beschikken”, stelt WeverCroes. Volgens de oppositieleider zal, over de jaren heen, een groter deel van de overheidsinkomsten worden aangewend voor de betaling van rentelasten over de geleende bedragen. Ze stelt dat de rentelasten tussen de landen van het Koninkrijk enorm uiteenlopen. “Ook al heeft Nederland op dit moment de hoogste schuld, de rentelasten bedragen niet meer dan 4 procent van de overheidsinkomsten. Door de schuldsanering zijn de rentelasten voor Curaçao en St Maarten overigens met minder dan 3 procent nog lager. De daarmee vergeleken zeer hoge rentelasten op Aruba in 2012 van 14,8 procent van de overheidsinkomsten maken wel duidelijk dat forse ombuigingen dringend geboden zijn.”

3

de kosten kunnen opdraaien. “Het werkt hetzelfde als de inzet van een landsadvocaat in een zaak waarin één van de partijen zich geen eigen advocaat kan veroorloven”, zegt Rasmijn. “Door hen op die manier te stimuleren hun hond te castreren of steriliseren, voorkomen we

dat de honden zich blijven vermenigvuldigen en zo op straat terecht komen.” Ook benadrukt Rasmijn de inzet van leden van de Gele Koorts en Muskietbestrijding (GKMB) bij de controle van de uitvoering van de wet. “Op 17 november 2012

is er een motie aangenomen die de inzet van GKMB-medewerkers voorstelt. Het is een goede oplossing voor het tekort aan eigen politiemensen en het hoeft geen extra geld te kosten.” Boetes Afgaande op de laatste tel-

ling leven er op Aruba tussen de 35.000 en 40.000 honden. 85 procent van de straathonden hebben eigenlijk een eigenaar. De hondenwet schrijft onder andere voor dat eigenaren hun hond niet op straat mogen laten loslopen en

er staat een boete op mishandeling van dieren. Deze boete kan oplopen tot 10.000 florin. Er is echter tot nu toe nog geen boete uitgedeeld omdat de wet wel is aangenomen, maar nog niet van kracht is door het ontbreken van een goedgekeurd plan van aanpak.

vicevoorzitter is Paul Gielen , hotelmanager Renaissance, en de tweede vicevoorzitter is Tom Calame , Marriotthotelmanager. Mark Lyttleton Frances, hotelmanager Radisson, werd benoemd tot secretaris. Penningmeester is Javier Wolter, directeur Caribbean Mercantile Bank. De overige tien bestuurders zijn Jezus Cardoso: General Manager, Occidental Grand Aruba; Roberto Grisi: General Manager, Ritz Carlton Aruba; Fred Hoffmann: General Manager Hyatt Regency Aruba Resort & Casino; Jorge Landa: General Manager, Holiday Inn Resort Aruba; Joe Najjar:, General Manager, La Cabana Beach & Racquet Club; Alex Nieuwmeyer: Managing Director , Divi Resorts; Edgar Roelofs: General Manager, Manchebo Beach Resort & Spa; Brian Stedeford: General Manager, Tropicana Aruba Resort & Casino; Peter Steinmetz: CEO , Aruba Airport Authority en Warren Stanley : General Manager, De Palm Corporation.

Amigoekrant  
Amigoekrant  
Advertisement