Page 1


DONDERDAG 20 MAART 2014

AMIGOE

Geen onderscheid tussen EU burgers en Europese Nederlanders ORANJESTAD — Ook Aruba moet zeer waarschijnlijk burgers uit alle lidstaten van de Europese Unie gelijk behandelen als het gaat om toelating en verblijf. De rechtbank in St. Maarten heeft onlangs beslist dat burgers uit alle 27 andere Europese lidstaten hetzelfde behandeld moeten worden als Europese Nederlanders. St. Maarten mag geen onderscheid maken tussen deze migranten wanneer zij zich in het land willen vestigen. door onze verslaggever Alex Laclé “Het land St. Maarten heeft dezelfde status als Aruba”, aldus advocaat Gabri de Hoogd desgevraagd aan Amigoe. De uitspraak heeft dus zeer waarschijnlijk ook gevolgen voor Aruba. De Hoogd zegt wel dat hij de uitspraak nog niet heeft gezien en daarom niets met zekerheid kan zeggen. “Maar mijn voorlopige oordeel, op basis van deze informatie en de status van de eilanden in het Koninkrijk, is dat de uitspraak impact zal hebben op Aruba.” Advocaten Jeroen Veen en Willem Nelissen sleepten de minister van Justitie uit St. Maarten voor de rechter namens een burger uit Slowakije. Diens ‘toelating van rechtswege’ was

geweigerd. Dat schrijft het Caribisch Netwerk. Het gerecht baseert de uitspraak op Europese regelgeving en het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag. De verdragen maken volgens de rechter duidelijk dat ‘het non-discriminatie principe in St. Maarten opgaat voor de burgers van alle lidstaten van de Europese Unie’. De advocaten laten aan het nieuwsmedium weten dat de uitspraak ‘vergaande gevolgen’ zal hebben voor het immigratiebeleid in St. Maarten. Aruba is, net als Curaçao, aan dezelfde wetten en regelgeving gebonden. Alle drie de eilanden hebben de status van Overzeese Landen en Gebiedsdelen in de Europese Unie. “Bovendien is het zo dat wetgeving in Nederland en

de eilanden zo veel mogelijk met elkaar in overeenstemming moet zijn”, zegt advocaat De Hoogd. Hij doelt op het zogeheten concordantiebeginsel. De landen uit het Koninkrijk dienen volgens het Statuut in het ‘burgerlijk en handelsrecht, de burgerlijke rechtsvordering, het strafrecht, de strafvordering, het auteursrecht, de industriële eigendom en het notarisambt, de wetgeving ‘zo veel mogelijk’ op overeenkomstige wijze te regelen. Natuurlijk zijn er wel, bijvoorbeeld op grond van andere maatschappelijke omstandigheden, uitzonde-

ringen en afwijkingen mogelijk. Overigens is de regelgeving in St. Maarten anders dan op Aruba. Europese Nederlanders en Amerikaanse burgers worden daar van rechtswege toegelaten indien zij over voldoende financiële middelen beschikken, onderdak hebben, ziektekostenverzekering hebben en niet in aanraking zijn gekomen met justitie. In de Landsverordening toelating en uitzetting (LTU) op Aruba zijn meer voorwaarden aan vestiging van Europese Nederlanders.

LTU Nederlanders die langer dan vijf jaar onafgebroken in Aruba met een vergunning zijn toegelaten, zijn daarna van rechtswege toegelaten. Zij hoeven geen jaarlijkse vergunning meer aan te vragen. Voor niet-Nederlanders geldt een periode van tien jaar. Personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse, krijgen in principe drie keer achter elkaar een vergunning. Deze termijn kan, op verzoek van een werkgever, telkens met een jaar worden verlengd. Niet-Nederlanders moeten bij het aanvragen van hun vergunning een waarborgsom storten.

Verkeerd geparkeerde bus weggesleept

Scholen 30 april dicht

Koningsdag of Koninginnedag ORANJESTAD — Koningsdag is op 27 april, maar de overheid hanteert dit jaar zaterdag 26 april als de datum van de nieuwe nationale feestdag. Het onderwijs is daarop een uitzondering, scholen zijn dit jaar nog op 30 april, Koninginnedag, gesloten. Dat laatste bevestigt Onderwijs-minister Michelle Winklaar aan Amigoe. door onze verslaggever Mirte de Rozario Directie Arbeid maakte gisteren bekend dat de officiële nationale feestdag 27 april (Koningsdag) dit jaar een dag eerder als feestdag wordt beschouwd. Als reden geeft de overheid aan dat het in Nederland een gewoonte is om, als de verjaardag van de koning (voorheen de koningin) op een zondag valt, het feest een dag eerder is. De Arubaanse regering heeft besloten om deze Nederlandse gewoonte ook hier te hanteren. “Volgens artikel 22 van de arbeidswet uit 2013 moet dit jaar dus 26 april als een officiële feestdag worden beschouwd”, aldus Directie Arbeid. Werkgevers en werknemers worden verzocht hier rekening mee te houden en de wettelijke compensatieregeling te hanteren voor werken op een officiële feestdag. Onderwijs Scholen zijn echter op woensdag 30 april gesloten. Het onderwijs hanteert dit schooljaar nog de oude Ko-

ORANJESTAD — De chauffeur van een kleine autobus dacht gisterochtend zijn bus te kunnen parkeren op een taxistandplaats aan de L.G. Smith Boulevard, tegenover het douanekantoor. Taxichauffeurs waren hier echter niet van gecharmeerd en schakelden de politie in. Agenten troffen de bus verlaten aan en lieten deze wegslepen. De chauffeur van het voertuig kwam pas op de surveillanten af toen de takelwagen arriveerde. Dat mocht echter niet meer baten, zijn bus werd in beslag genomen. Pas na het voldoen van de boete voor verkeerd parkeren en de kosten voor het wegslepen en opslaan van het voertuig, kan hij zijn bus terugkrijgen. Taxichauffeur worden vaker geplaagd door foutparkeerders op de betreffende standplaats. Dezelfde autobus was vorig jaar ook in het nieuws. Toen veroorzaakte de chauffeur een ongeluk op de Sasakiweg waarbij hijzelf en de bestuurder van een andere auto gewond raakten.

ORANJESTAD / VLAARDINGEN — Een 53-jarige man in Vlaardingen is veroordeeld tot zes maanden cel en opname in een psychiatrisch ziekenhuis wegens het opblazen van zijn eigen huis. Hij wilde op Aruba een huis voor zijn moeder bouwen, maar kwam te laat bij het vliegtuig. Toen de man naar het reisbureau terugging om het geld van zijn ticket terug te krijgen, werd dat geweigerd. Hij sloeg door en ‘slingerde een zwangere medewerker aan het haar door de reiswinkel’. Dat schrijft het Nederlandse online nieuwsmedium De

leven en de bescherming van ‘onze kinderen en onze jeugd op Aruba’ te waarborgen. Croes wenst een hechtere samenwerking te stimuleren tussen stakeholders, waarbij de rechten van het kind centraal staan. Met pensioen De commissie die dus ruim dertien jaar geleden werd opgericht, heeft een adviserende taak omtrent de uitvoering van het IVRK. De leden zijn echter, aldus Croes, in de loop der jaren andere betrekkingen gaan vervullen of met pensioen gegaan. Hierdoor is deze commis-

sie voor de naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind steeds minder gaan doen. De commissie bestond uit diverse departementen en NGO’s, te noemen Directie Sociale Zaken, Openbaar Ministerie, Directie Voogdijraad, Directie Buitenlandse Betrekkingen, Fundacion pa Nos Muchanan, Directie Onderwijs, Directie Volksgezondheid, Stichting Reclassering en Kinderbescherming, Fundacion Respetami en Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba (ATHA). Verdragsverplichtingen Toen de kinderrechtencom-

missie in de beginjaren nog wel functioneerde, stelde zij de initiële en de tweede rapportage van Aruba ten opzichte van de status van de rechten van het kind op. De rapportages zijn volgens Croes belangrijk om te kunnen toetsen of Aruba de verdragsverplichtingen in de nationale rechtsorde implementeert. Daarnaast organiseerde deze commissie diverse bewustwordingscampagnes, om het IVRK te laten leven in de samenleving, onder meer via presentaties aan scholen. De minister wil deze adviserende rol uitbreiden, met name als

In de laatste fase van het project werden de fonteinen aangelegd. Op 8 januari traden deze waterspuiters in werking bij onder andere Plaza Nicky Habibe. De fonteinen zijn speciaal ontworpen voor de mainstreet, door een Amerikaanse leverancier. De fonteinen spoten echter maar kort, want vanwege achterstallige betalingen besloot de leverancier de besturingssystemen van de sproeiers weer weg te halen

en mee terug te nemen, zo laat de anonieme bron weten. Goedkoper Croes spreekt over een ‘leerzame samenwerking’ met Mantbraca. Volgens hen zijn zij indertijd met de nog relatief onervaren aannemer in zee gegaan, omdat deze aannemer op prijs het beste scoorde in de aanbestedingsprocedure. De DOW-directeur zegt dat de partij drie miljoen florin goedkoper was dan de andere meedingende partijen.

Bovendien was DOW van mening dat het bedrijf een kans moest krijgen om zich te bewijzen, zo zegt Croes. De les die hij heeft geleerd is om in de toekomst scherpere voorwaarden te stellen en kritischer te zijn. Boete De aanvankelijke deadline van de mainstreet was 4 juni 2013. Bij de eerste vertraging wilde DOW een boete opleggen aan aannemer Mantbraca. Dit bedrag liep echter in zodanig tempo op, dat toenmalig

Nikki beach De politie ging naar Nikki Beach om een bewaker bij te staan. Hij verklaarde dat een lastige man tijdens een echtelijke twist met zijn vrouw een bedreiging begon te vormen voor de omgeving. Toen de bewaker hem probeerde te verwijderen, dreigde de man met een vuurwapen te gaan schieten. Toen de politie bij het strand kwam, wilde de bewaker de naam van de persoon niet geven en was de lastige man was verdwenen. Gestolen auto Buurtbewoners in Dakota belden de politie vanwege een auto die ze ‘s ochtends in de Mamoticastraat aantroffen. De pick-up had een nummerbord uit 2009. Volgens de buurtbewoners was de auto ‘s ochtends duren achtergelaten. De surveillance merkte op dat het voertuig al geruime tijd daar stond, omdat er verschillende onderdelen misten. De agenten gaan ervan uit dat het om een gestolen auto gaat. Kreeft diefstal Een politie-patrouille ging naar Parke Nacional Arikok, omdat daar een persoon was die kreeft meenam. Agenten troffen de desbetreffende man ook aan en vroegen hem wat er aan de hand was. Hij verklaarde dat hij alleen een foto nam met de kreeft. De parkrangers verklaarden echter dat het niet de eerste keer was dat hij kreeft kwam ‘halen’ en voegden daar aan toe dat in het park alles beschermd is, en dat hij daarom in overtreding was. De politie stuurde de man weg. Mishandeling zwangere De hulp van de politie werd ingeroepen in verband met een mishandeling in Tanki Leendert. Een vrouw verklaarde dat zij een woordenwisseling met haar vriend had gehad en dat was uitgelopen tot een handgemeen. Volgens de vrouw had hij haar arm zo hard vastgepakt dat hij deze bijna had gebroken. De stiefvader kwam te hulp. Hij pakte een stuk hout en sloeg de man tegen zijn hoofd. Daarna liet de man los zijn vriendin los. De vrouw bleek enkele maanden zwanger te zijn. De vriend verklaarde dat de vrouw hem eerst had geslagen, waardoor hij haar bij haar armen moest vastpakken. De familie wilde geen aangifte doen, maar liever het probleem onderling met de familie oplossen.

het gaat om zedendelicten waarbij minderjarigen betrokken zijn. Nieuwe leden De namen van de nieuwe deelnemers aan de commissie, die laat minister Croes nog in het midden. Er zijn nieuwe deelnemers bijgekomen die relevant kunnen zijn als leden van deze nieuwe commissie. Sommige deelnemers die in 2001 nog een faciliterende taak hadden in het sociale veld, hebben zich kunnen ontwikkelen in een katalyserende rol, zo zegt Croes. Hij denkt hierbij aan Cede Aruba.

‘Fonteinen mainstreet spuiten niet meer’ Vervolg van pagina 1

Weekkrant. Volgens het bericht heeft hij spijt en was het ‘allemaal niet zijn bedoeling’. Na het incident in de reiswinkel ging de man naar huis, waar hij de gaskraan opendraaide en dreigde de boel op te blazen. Uiteindelijk draaide hij het gas weer dicht en zei tegen de politie zich over te geven. Voordat hij zich overgaf, besloot hij nog één keer high te worden. Met een aansteker verhitten de verwarde man wat drugs, maar vergat daarbij dat zijn hele huis nog gevuld is met gas. Een explosie is het gevolg waarbij hij zelf ook ernstige brandwonden opliep.

IN HET KORT

Halvering eis tegen onverantwoordelijke rijdende marinier

‘Kinderrechtencommissie moet weer gaan functioneren’

Volgens hem is deze commissie ingedut doordat leden in de loop der jaren van functie zijn veranderd of gepensioneerd. Croes heeft de commissie - die in maart 2001 werd opgericht - naar eigen zeggen nodig om verdragsverplichtingen na te kunnen

Koningsdag Willem-Alexander werd op 30 april 2013 gekroond tot koning. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte in januari van dat jaar al bekend dat Koninginnedag vanaf 2014 Koningsdag zou worden, en dat de datum van de nationale feestdag 30 april veranderde in 27 april (de verjaardag van Willem-Alexander).

Spijt van opblazen woning om ticket Aruba

Paul Croes niet blij met ingedutte commissie

ORANJESTAD — De kinderrechtencommissie die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) uitvoert, moet nieuw leven ingeblazen worden. Dat zegt de minister van Sociale Zaken, Paul Croes (AVP).

ninginnedag. Volgens het vakantierooster (in te zien op de website www.ea.aw) is woensdag 30 april 2014 een vakantiedag. In het vakantierooster van schooljaar 2014-2015 staat Koningsdag op maandag 27 april als vakantiedag. Dit vakantierooster lichtte Amigoe op 15 januari toe in het artikel ‘Onderwijs dit jaar voor het laatst vrij met Koninginnedag’. Na de mededeling van de overheid gisteren dat 26 april dit jaar als officiële feestdag geldt, vroeg Amigoe vanmorgen aan de Onderwijs-minister een bevestiging of de scholen wel of niet gesloten zijn op 30 april. “Helaas was het onderwijsrooster al gemaakt, goedgekeurd en bekendgemaakt aan het begin van het schooljaar. De wijziging van Koninginnedag naar Koningsdag is niet meer aangepast. Vandaar dat scholen in 2014 op Koninginnedag nog vrij zijn en in 2015 gewoon op Koningsdag”, aldus Winklaar. Overigens zijn de scholen in april ook vrij van 17 tot en met 25 april (paasvakantie) en op donderdag 1 mei (Dag van de Arbeid).

3

DOW-directeur Jossy Figaroa besloot om de boete op een maximum van 50.000 florin te stellen en de deadline te verschuiven naar 30 juli 2013. Inmiddels zijn de deadlines zo vaak verschoven dat geen van beide partijen meer weet hoe vaak precies. “Het is niet de bedoeling dat Mantbraca op de opdracht moet inleveren”, zei hij destijds. Figaroa pleitte voor de inzet van meer personeel. Mantbraca reageerde daarop dat zij dit personeel niet kan betalen.

Archieffoto van verkeersongeluk op 9 maart 2012 Vervolg van pagina 1 Het rijden onder invloed is als apart strafbaar feit in de tenlastelegging opgenomen. Ook heeft de R.D. zich in de visie van het OM schuldig gemaakt aan het onverzekerd rijden. Bij de strafmaat is rekening gehouden met de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan. “De bestuurder heeft zeer onverantwoord gehandeld. Het wordt hem dan ook zwaar aangerekend dat door zijn handelen twee mannen zijn overleden en een derde man zwaar lichamelijk letsel

heeft opgelopen. Er is sprake van een zeer grote mate van onoplettendheid”, aldus de advocaat-generaal. De zaak is vandaag behandeld bij de militaire kamer van het Gerechtshof in Arnhem, omdat de R.D. ten tijden van het strafbare feit in militaire dienst was op Aruba. De slachtoffers waren eveneens mariniers. De zaak is in eerste instantie hier aangebracht. Nadat de voorlopige hechtenis van de jongeman was geschorst en hij teruggezonden werd naar Nederland, is de zaak overgedragen aan Nederland. R.D. is inmiddels ontslagen.

Amigoek