Page 1


onafhankelijk dagblad voor Aruba, Curaçao en Bonaire opgericht in 1884 abonnementsprijs Af 32,50 losse nummers Af 1,50 zaterdag Business Ñapa met Ñapa Af 1,75

Met vallen en opstaan

woensdag 26 maart 2014 jaargang 128 nr 70

3

9

Aruba

‘Sorry is niet genoeg’

Wereld

Politie kijkt tevreden terug op NSS

10 Financieel

13 Sport

Zoon Murdoch weer in top bedrijf vader

Vandaag is paars

Nadal eenvoudig naar kwartfinale

Koninkrijksverhoudingen op scherp in Tweede Kamer

Bosman: ‘Aruba is financieel risico’ DEN HAAG — Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) verwees gisteren naar de financiële situatie op Aruba als argument voor een herziening van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. “Aruba is een financieel risico voor Nederland en voor het Koninkrijk. En we hebben daar geen zeggenschap over.” door Otti Thomas Het onderwerp komt ter sprake tijdens het Tweede Kameroverleg over de aankomende Koninkrijksconferentie, 2 april op Aruba. De weigering van Curaçao, Aruba en St. Maarten om mee te werken aan een Rijkswet voor Personenverkeer, maar ook de noodzaak van financieel toezicht en de mensenrechtensituatie in de gevangenissen, tonen de zwakke kanten aan van het huidige staatsbestel. Nederland draagt wel verantwoordelijkheid, maar is tegelijkertijd afhankelijk van de mate waarin de andere landen willen samenwerken, aldus Bosman.

SAN NICOLAS — Het schoolplein van Colegio Arubano in San Nicolas kleurt paars vanmorgen. En dat is niet zomaar, want het is vandaag Internationale dag van de Epilepsie, Purple Day. Daarom gaan vrijwilligers van Stichting Epilepsie Aruba (SEA) vandaag op pad en delen onderweg informatiefolders uit. “99 procent van de mensen op Aruba weet onvoldoende tot niets van de aandoening af”, zegt SEA-voorzitter Robert Nieuw. “Dat terwijl genoeg mensen familie of vrienden hebben die met epilepsie kampen. Voor Nieuw genoeg motivatie om door te gaan met het voorlichten van burgers. “Wij zijn nu druk met het geven van les op scholen. Voor sommige leerlingen is het een eye-opener. Zij blijken bijvoorbeeld al jaren last te hebben van absences (een aanval van afwezigheid,red) en wisten niet wat er met hen gebeurde. Ondertussen kregen ze dan wel een standje omdat zij niet goed op zouden letten in de klas.” Volgens Nieuw heeft 3 procent van de Arubaanse bevolking epilepsie.

Selikor in hoger beroep tegen Kokomo WILLEMSTAD — Afvalverwerkingsbedrijf Selikor heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding dat door Kokomo Beach werd aangespannen en gewonnen in verband met vliegenoverlast die veroorzaakt zou zijn door Malpais. Selikor heeft altijd betwist de veroorzaker van de vliegenplaag te zijn geweest. een ‘vliegafstand’ van 1,7 kilometer van Malpais ligt, heeft gesteld dat de extreme overlast te wijten was aan ‘de schrikbarende toestand op Malpais, waar grote vlaktes vol met onafgedekt vuil en dode dieren liggen, die hordes vliegen aantrekken’. Rechter Albert Beukenhorst besloot tijdens de zitting op 14 januari zelf ook een kijkje te gaan nemen, om zich op de hoogte te stellen van de

zelf.” Liqui-Lung benadrukt dat het vonnis, dat op 22 januari werd uitgesproken, uitvoerbaar is bij voorraad en gehandhaafd blijft tot er een nieuwe uitspraak komt in hoger beroep. “Als wij de stukken eenmaal hebben ontvangen, is er drie weken tijd om een memorie van antwoord te leveren, vervolgens kan het nog maanden duren voordat de zaak behandeld wordt. In ieder geval is de vliegenplaag nu onder controle en blijft de cliënt (Van de Mosselaar, red.) de situatie nauwlettend monitoren”, stelt hij. Vervolg op pagina 6 Selikor al twee keer in gebreke

Scheve verhouding Plasterk gaf aan dat hij als minister een gelofte heeft

Bosman-wet Ook Caribisch Netwerk schrijft over het Tweede Kameroverleg. In het artikel ‘Reizen in Koninkrijk moet sowieso geregeld’, wordt Plasterk aangehaald als hij ingaat op de Bosman-wet. “Of het nu linksom of rechtsom is, met een Nederlandse wet of toch met een rijkswet: als het aan het huidige Nederlandse kabinet ligt komt er op termijn een regeling die voorwaarden stelt aan het reizen binnen het Koninkrijk”, zo zegt de minister. Aanleiding voor zijn uitspraak zijn de vragen van onder meer Gert-Jan Segers (ChristUnie) en Fritsma (PVV) over de wijze waarop Plasterk over de Bosman-wet zal spreken als daar vragen over komen van de andere Koninkrijkslanden, tijdens de Koninkrijksconferentie. Plasterk geeft daarbij toe dat ‘het regeerakkoord leidend is’. “Als deze wet niet doorgaat moet het kabinet dit zelf oppikken, rekening houdend met internationale verdragen”, aldus de minister. Het initiatiefvoorstel van Andre Bosman, inmiddels bekend als de Bosman-wet, regelt de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland. De nieuwe regeling sluit aan bij de vestigingseisen die worden gesteld in de toelatingsregelingen van de andere landen binnen het Koninkrijk. Ook zijn de voorwaarden voor toelating tot vestiging zo veel mogelijk gelijk gesteld met de voorwaarden die gelden voor EU-onderdanen.

‘Schoonzoon Bin Laden schuldig’ NEW YORK — De schoonzoon van Osama bin Laden, Sulaiman Abu Ghaith, is door een jury in New York schuldig bevonden aan samenzwering tot moord op Amerikaanse burgers. De 48-jarige Ghaith zou al-

Qaeda onder meer hebben geholpen door nieuwe rekruten te werven. Ook trad hij op als woordvoerder van het terreurnetwerk. De rechtbank moet nu de strafmaat bepalen.

Zoektocht naar wrakstukken hervat PERTH — De zoektocht naar het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines is vandaag hervat. Vliegtuigen uit diverse landen gaan op ongeveer 2500 kilometer ten zuidwesten van de Australische stad Perth op zoek naar wrakstukken van het toestel van Malaysia Airlines. De zoektocht moest gisteren worden stilgelegd door het slechte weer in het gebied. Schepen en vliegtuigen moesten noodgedwongen omkeren door de huizenhoge golven, zware regen en laaghangende bewolking. De zoektocht naar sporen van het verdwenen toestel beslaat een immens gebied. “Het zoekgebied van vandaag beslaat een oppervlakte van 80.000 vierkante kilometer. Twaalf vliegtuigen zijn betrokken bij de zoekoperatie”, liet de maritieme veiligheidsautoriteit van Australië (Amsa) weten. Ook

twee boten zijn aanwezig in het gebied. De kans dat nog overlevenden worden gevonden is volgens de regering van Maleisië nihil. Het toestel zou midden boven de Indische Oceaan zijn neergestort. Het is een van de meest afgelegen plekken op aarde, waar in de verre omtrek geen land is te vinden.

Foto: AFP

Dat bevestigt de raadsheer van Selikor, Robert Bottse, desgevraagd. De advocaat van Kokomo, Dave LiquiLung, laat weten dat Selikor ‘reeds twee dagen in gebreke is gebleven’ om aan het vonnis te voldoen en dat dit door een deurwaarder is geconstateerd. De zaak had betrekking op de op Vaersenbaai heersende vliegenplaag gedurende de jaarwisseling en werd door Toin van de Mosselaar, eigenaar en directeur van Kokomo Beach, aangespannen. Op de vraag of de partijen sinds het kort geding om de tafel hebben gezeten voor een mogelijke schikking, luidt het antwoord van Bottse ontkennend. Liqui-Lung, de raadsman van Van de Mosselaar, laat weten dat zij van het hoger beroep door Bottse op de hoogte zijn gesteld nadat Selikor niet in was gegaan op de uitnodiging voor een gesprek. Liqui-Lung zegt de stukken vooralsnog niet te hebben ontvangen. Hij stelt dat er met het gesprek een schikking inzake de geleden inkomstenderving werd beoogd. Liqui-Lung: “Gedurende het kort geding was het hoofddoel om Selikor het afval bij Malpais adequaat af te laten dekken en is de geleden inkomstenderving niet gevorderd. De rechter heeft overigens over de inkomstenderving wel een duidelijke uitspraak gedaan. We hadden dus gehoopt door om de tafel te zitten ook deze kwestie op te kunnen lossen, maar daar is Selikor niet op ingegaan.” Kokomo, dat op

ontstane situatie. Na zijn bezoek aan de Landfill en Kokomo schreef de rechter: “Er waren drie warme maaltijden met drankjes neergezet op een tafel in het restaurantgedeelte. Op de borden en in de glazen zag het zwart van de vliegen. Het zag er onsmakelijk uit. Het eten van een warme maaltijd was daar duidelijk niet mogelijk.” Dat het elders op het eiland ook zo erg zou zijn, was volgens de rechter door Selikor niet meer betoogd. “Daarmee heeft Kokomo de extreme overlast door vliegen voldoende aangetoond. Dat zij daardoor inkomsten derft en schade lijdt, spreekt van-

Gemenebest-constructie Samen met SP’er Ronald van Raak schreef hij daarom in juli vorig jaar een notitie over de voordelen van een gemenebest-constructie, waarin per onderwerp vastgesteld kan worden of er wordt samengewerkt of niet. “Aruba heeft geen financieel toezicht, maar is wel deel van de huidige constellatie. Het zou prima functioneren als een gemenebest. Curaçao ook, als alles financieel op orde is. Er is dan geen sprake van vrijblijvendheid, maar de verantwoordelijkheid ligt dan daadwerkelijk bij die landen, zoals het ook hoort”, zei Bosman. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties interpreteerde de verwijzing naar

Aruba in eerste instantie verkeerd. “De staatsschuld van Aruba is twee keer zo groot als die van Curaçao en St. Maarten. Ik zou niet de conclusie willen trekken dat dit de kant is die we allemaal op moeten”, zei hij. “Dat is nu juist de kern van het probleem”, reageerde Bosman vervolgens. “Daarom moeten we zo snel mogelijk af van de huidige constellatie.”

Bemanning van een RAAF AP-3C Orion tijdens een zoektocht boven de Indische Oceaan.

gedaan op het Statuut van het Koninkrijk. “Die beschrijft de situatie waarin de landen nu zitten. Die verhoudingen zijn niet in steen gebeiteld, maar het is wel waar ik als minister van Koninkrijksrelaties voor sta”, zei hij. In antwoord op vragen van PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma voegde hij hier aan toe dat er weliswaar sprake is van een scheve verhouding, maar dat dit het gevolg is van de koloniale geschiedenis, waarin Nederland als voormalige kolonisator verantwoordelijkheid draagt voor de voormalige koloniën en niet eenzijdig de relatie met die landen kan beëindigen.

Nieuwe beelden Er zijn nieuwe satellietbeelden van objecten die misschien afkomstig zijn van de vermiste Boeing van Malaysia Airlines. Dat heeft de Maleisische minister van Transport vandaag bekendgemaakt. Het gaat om beelden van 21 maart van het zuidelijke deel van de Indische Oceaan, ruim 2500 kilometer uit de kust van de Australische stad Perth. Volgens minister Hishammuddin Hussein gaat het om 122 objecten tot ongeveer 23 meter lengte.

Nog geen beslissing rechtshulp DEN HAAG — Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nog geen beslissing genomen over een aantal rechtshulpverzoeken van Curaçao en St. Maarten, maar in het algemeen staat de Nederlandse regering wel positief tegenover de samenwerking op justitiegebied. Dat zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren. De Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Sietse Fritsma (PVV) vroegen tijdens het overleg over de Koninkrijksconferentie beiden naar de samenwerking bij de aanpak van zware criminaliteit. “Welke verzoeken zijn ingewilligd en wat kan Nederland in aanvulling daarop nog bieden?”, vroeg Van Laar. Fritsma vroeg specifiek naar de kosten van de rechtshulp en het onderbrengen van gedetineerden in Nederlandse gevangenissen, onder wie de vermoedelijke moordenaar van politicus Helmin Wiels. “Wanneer heeft men de zaken zelf op orde?”, vroeg Fritsma. Plasterk zei mede namens de minister van Veiligheid en Justitie dat er nog geen beslissing is genomen over de rechtshulpverzoeken. Vervolg op pagina 6


ADAK  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you