Page 1


DonDerDAg 3 April 2014

Amigoe

Kantoor dicht en geen internetbankieren

ORANJESTAD — Het hoofdkantoor van Arubabank in Camacuri is komende zaterdag gesloten voor klanten. Het kantoor is dicht in verband met een upgrade van hun systeem. Internetbankieren en sms-bankieren is niet mogelijk vanaf vier april om vier uur ‘s middags. Zaterdag vanaf twee uur kunnen klanten weer gebruik maken van deze bankdiensten. Het kantoor is op maandag weer normaal geopend.

Uitstel inlevering Personeelsregister 2013-2014 ORANJESTAD — Sinds de invoering van de nieuwe Arbeidsverordening (2013) is er ook een nieuw model Personeelsregister. Die bestaat uit drie delen, namelijk het huidige personeel per december 2013 (komt overeen met de oude Personeelsopgave), de personeelsbehoefte van 2014 (komt overeen met de Manpowerplanning) en de personeelsbehoefte behorende bij specifieke

projecten (voorheen het gedeelte over projecten in Manpowerplanning). En nu is er niet alleen een nieuw formulier, maar ook een nieuwe datum voor aanlevering namelijk tot en met 30 april. Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) vormt op basis van de data in het personeelsregister een beeld van de personeelsomvang en actieve bedrijven op de arbeidsmarkt. Het perso-

neelsregister is te downloaden via www.overheid.aw of af te halen bij de kantoren van DAO. De voorkeur gaat uit naar het digitaal opsturen van het ingevulde personeelsregister via arbeidsmarktonderzoek@hotmail. com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van Bureau Arbeidsmarktonderzoek, telefoon 583-7720 (ext. 279, 284 of 223).

Weekendagenda In deze weekendagenda staan activiteiten voor vrijdag tot en met zondag (en ook tijdens lange weekenden). Tips hiervoor zijn welkom, doorgeven kan tot uiterlijk woensdagmiddag via arubaredactie@amigoe.com. Vrijdag Wat Waar Wanneer Wat Waar Wanneer Zaterdag Wat Waar

: Optreden Sunglass Mafia : Café Rembrandt : Vanaf 21:00 uur : Voorstelling Poetry is an Island : Cas di Cultura : 20:00 uur

Wanneer

: E-Aruba seminar : Renaissance Convention Center : 8:00 tot 12:30

Wat Waar

: Loop voor Saba : Starten bij Saba

Wanneer

: 17:00

Wat Waar Wanneer

: Arubano Walk : Colegio Arubano : 17:30

Zondag Wat

Brazil wint taekwondotoernooi ORANJESTAD — Brazil Taekwondo Stichting mag zich het beste team noemen van het nationale kampioenschap dat afgelopen zaterdag plaatsvond. Tijdens dit toernooi stonden individuele stijloefeningen en ringgevechten centraal. De organisatie van het toernooi was in handen van Aruba Taekwondo Association. Ze organiseerde voor het eerst een toernooi in het kader van de Dag van de Vlag en het Volkslied. Acht taekwondoscholen meldden zich bij Aruba Taekwondo Association aan voor het toernooi: Estrella Taekwondo Center, Crotalus Taekwondo Center, Caribbean Taekwondo Institute, Aruba Taekwondo Center, Brazil Taekwondo Stichting, San Nicolas Taekwondo Center, Tiger Taekwondo Academy en Washington Taekwondo Center. Zij stuurden allemaal hun beste sporters. In totaal deden 58 taekwondoka’s mee. Het ‘Train Hard Fight

: Santa Rosa Markt : Santa Rosa, Piedra Plat : Vanaf 09:00

je niet en hij vertrekt dan ook per direct. Daar ben ik het wel mee eens, hij heeft het verkeerd ingeschat. De clubleiding had beter moeten weten, een weekje wachten met de aankondiging en dan inderdaad per direct van de vakantie gaan genieten. Nu gaf het de ruimte aan enkele werkschuwe idioten om het trainingsveld te bestormen en ook de kantoren van de club binnen te dringen. In deze wereld is zulk stompzinnig gedrag helaas voorspelbaar. Misschien verbaast het u dat ik me in de rivaliteit tussen voetbalclubs zo ouderwets duidelijk opstel, maar ik geniet van die rivaliteit. Vroeger stonden clubs ergens voor, het waren jongens van de streek en ze vertegenwoordigden de regio. Het was de mijnwerkers tegen de Randstedelingen, de stad tegen de boeren, de hoofdstad tegen de tweede stad van het land. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Bij iedere club voetbalt een bont gezelschap van buitenlanders en binnenlanders en ze komen overal vandaan. Toch houden we graag vast aan dat oude beeld. Voetbalverslaggevers geven aan

dat de Friezen of de Groningers weer eens in de aanval zijn, terwijl er bij de teams nog nauwelijks Friezen of Groningers te vinden zijn. Supporters zijn trots op hun club, terwijl de eer van hun club verdedigd wordt door een aantal voetballers die direct vertrekken als een andere club meer geld biedt. Maar er zijn grenzen. De trainer van Ajax gaat niet volgend jaar aan de slag bij Feyenoord, Messi kan niet vertrekken naar Real Madrid. Die rivaliteit is er tussen heel veel clubs. NEC en Vitesse, RCA en Dakota, City en United, om maar eens een paar beroemde clubs te noemen. En die rivaliteit geeft een extra leuke dimensie aan het voetbal. Het moet echter wel leuk blijven. Het wordt vervelend als supporters elkaar daadwerkelijk in de haren vliegen, als halve garen het trainingsveld bestormen. Daar ligt een grens, we willen niet dat het uit de hand loopt. Ik hoop dat onze generaal Breedlove dat ook begrepen heeft. Hij mag van mij de viersterrenheld uithangen op de tv, maar het moet wel bij woorden blijven.

Wat

COLUMN

Rivaliteit

Van maandag tot en met vrijdag bespreekt Nico van der Zee in deze column zinnige en onzinnige zaken. Reacties zijn welkom: nicovanderzee@ gmail.com. Deze week heeft deze column een wat serieus karakter, zoals u gemerkt heeft. Ik kan het ook niet helpen, er spelen op dit moment op Aruba serieuze zaken. De dag van de grapjes, 1 april, heeft daar niet verandering in kunnen brengen. Laten we daarom het venster maar weer eens openen en een blik werpen op de wereld buiten Aruba. Op de televisie is het bijna onmogelijk om generaal Philip Breedlove te ontlopen. Hij is opperbevelhebber van de Navo en waarschuwt nog steeds voor een grote Russische troepenmacht die volgens hem Transnistrië gaat veroveren. Trouwe lezers van deze column weten dat zoiets onzin is, dat er al jarenlang Russische troepen in dat landje gelegerd zijn, maar hij leest blijkbaar de Amigoe niet. De generaal maakt het nu nog bonter. De enorme legermacht die Rusland in aan de grenzen van Oe-

kraïne opbouwt, lijkt alleen te bestaan in de ogen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Journalisten die in het gebied zijn gaan kijken, hebben niets kunnen zien. Meer dan 40.000 soldaten, die kun je toch moeilijk verstoppen zou je zeggen. Zoekt Amerika net als in Irak een excuus om in te grijpen? Ik blijf hopen dat het conflict niet uit de hand loopt. In mijn geboortestreek heeft rivaliteit tussen verschillende groepen ondertussen wel tot schermutselingen geleid. De trainer van mijn clubje Cambuur maakt volgend jaar de overstap naar de aartsrivaal in de provincie. Dat doe

Smart’-team van Brazil won als beste team. Zahyon Klabér, Jourdé Klabér, Hakeem Lowe, Rasheed Lowe,

Justin Arrindell, Adam Liendo, Irayhim Delamore en Danon Delamore maken deel uit van dit team.

Geen zin in burgerzin

Wat Waar Wanneer

Waar Wanneer

: Gear up and do it, 10 km loop : General Store Camacuri : Start 06:00

Taekwondoka’s tijdens het eerste toernooi ter gelegenheid van de Dag van de Vlag en het Volkslied.

INGEZONDEN

Waar Wanneer

Wat

ORANJESTAD — Aruba Wieler Bond (AWB) heeft een nieuw bestuur gekozen. De verkiezing vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering op 28 maart. Voorzitter Juella Thode werd herkozen, secretaris is Sergio de Cuba en penningmeester is Minerva Kock die Javenka Varis-Tromp opvolgt. De bestuursleden zijn Monique Leerdam, Zetsia Piña, Reginald Tromp en Audy Soekandar. Zij vervangen bestuursleden Frederick Krozendijk, Ryan Dirksz, Joseph Everon, Omar Tromp en Jacqueline Roga. Het nieuwe bestuur gaat zich onder andere bezig houden met een reorganisatie van de bond. Ze gaat een plan van aanpak maken, waarin de prioriteiten staan waar AWB zich op wil richten.

ORANJESTAD — In het tweede Papiamentstalige kinderboek ‘Carlito ta bay keiro’, voor kinderen tussen de acht en tien jaar oud, van de Arubaanse schrijver Gerry Franca gaan alle dieren in de mondi op zoek naar Carlito, de gekko. Die is namelijk verdwenen dus iedereen is in rep en roer en de vraag is of ze hem kunnen vinden. De schrijver (rechts op de foto) liet zich ook voor dit boek inspireren door herinneringen en ervaringen aan zijn jeugd in het centrum van Oranjestad. Vriendschap, harmonie en liefde voor de natuur staan hierbij centraal. Daarnaast speelt Franca in zijn verhalen met woorden en begrippen in Papiaments van vroeger die niet meer zo bekend zijn onder de jeugd. Hij probeert hiermee uitdrukkingen en zegswijzen die verloren dreigen te gaan, te doen herleven voor de jongere generatie. De illustraties in het boek zijn van Elvis Tromp. In 2008 publiceerde schrijver Gerald D. Franca, geboren in 1951, zijn eerste kinderboek getiteld ‘E storia di Carlito y tapadera’.

: Viering Nationale dag van de beweging : Linear Park : 07:00 tot 10:00

Waar Wanneer

Nieuw bestuur wielerbond

Carlito is zoek

ER ZIJN problemen met de beoogde landfill te Sabanilla Abao. Hoe zijn de problemen met de vuilstort eigenlijk ontstaan? 50 plus jaar geleden was er in de buitendistricten geen vuilophaal. Iedere perceel, cura, had een hoek waar het vuil werd gestort. Als er grote stenen waren werd het tussen de stenen gestort. Tien huizen waren tien dumpjes, honderd huizen waren honderd dumpjes. Je had ook veel minder afval per capita dan nu. De hond at de etensresten en als je veel afval had, had je een varken. Na verloop van

: Kerkdienst ‘On top of the world’ : Kapel van Marinierskazerne : Vanaf 09:30

5

tijd werd ook die opgegeten. Er was ook geen stromend water. Dus geen doortrektoiletten. Je had de bester, beste kamer/outhouse voor vast afval. Je had ook geen elektriciteit. Dus geen tv. De radio werd gevoed door een accu, geladen door een windcharger, inderdaad een windmolen. Iedereen ging om zeven uur, acht uur naar bed en stond om drie of vier uur ‘s ochtends op. ‘s Avonds had je maneschijn. Bij nieuwe maan, heel donker, had je het licht van een miljoen sterren. Met straatverlichting nu overal kun je nauwelijks een ster zien. Of het zijn de vijf sterren die de premier heeft beloofd. Er was en is nog geen riolering in de buitendistricten. Men gebruikt beerputten. Toen kwam de vuilophaal. Maar de mensen hielden vast aan de gewoonte om materiaal buiten het eigen perceel te gooien, tira sushi den mondi. Er bestaat eigen terrein, terrein van een ander en publiek terrein. Er bestaat geen mondi om vuil te gooien. Men gooide/gooit flesjes en blikjes uit het autoraam. Men laat de carnavalskavel en het kampeerterrein vuil achter. Op de meest onmogelijke plaatsen kom je vuilniszakken tegen. In heuvels kom je flessen tegen van een halve eeuw of een eeuw terug. Vroeger kon je bij bepaalde huizen, bentanas, een shot/moesj jenever kopen. Jaren later vond je achter de ruïne een berg stenen jeneverkruiken. Grote brokken tuinafval als halmen van palmen worden in de mondi gegooid, soms is dat tegenover je eigen huis. Als het maar niet direct zichtbaar is vanaf de openbare weg. Als je je halmen niet naar Parkietenbos kunt brengen moet je geen palmen in je tuin planten. Men ging kijken naar Gavilan, de laatste grofvuilstort, ondertussen gesloten. De parlementariër vond daar hondenkadavers en autoaccu’s. Maar dat is gedaan door burgers, hende porco. Burgerzin is niet goed te vinden op dit eiland. Voor een vuilstort heb je een vergunning nodig, evenals een

zandafgraving. Voor een bar heb je een andere vergunning nodig. Deze zijn bedoeld om de overlast/ hinder voor de omgeving te verminderen. Desondanks kun je een bar, ondanks protest vooraf, in een woonwijk krijgen die jarenlang tot diep in de nacht voor overlast zorgt. En ook de zandafgravingen hebben voor overlast bezorgd zoals de bewoners van Sabanilla Abao nu getuigen. Wat ontbreekt is een ruimtelijk ordeningsplan. Je had industrieterrein Barcadera. Ik weet niet of daar ondertussen woningbouw mogelijk is. Dan heb je natuurpark Arikok. Met inderdaad binnen haar grenzen zandafgravingen. Sabanilla Abao was een van 35 of 65 sandpits. De keuze werd vernauwd tot drie tot Sabanilla Abao eruit kwam.

De volgende vuilstort komt naast uw huis. En u? Natuurlijk gaan u en uw buren protesteren! FAVIO H. EDUARDO, Aruba De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redactioneel bewerken, inkorten of besluiten niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 600 woorden bevatten, moeten voorzien zijn van naam en woonplaats (worden gepubliceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie, maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal gestuurde brieven. Ons e-mail adres is: arubaredactie@amigoe. com.

ADAK  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you