Page 1

KATALOG 2013


VELKOMMEN

Calundan Høreteknik er uafhængig samarbejdspartner for mange kommuner, jobcentre og uddannelsesinstitutioner m.m. indenfor alt vedrørende høretekniske hjælpemidler. Vores historie er snart 12 år gammel og har i betydelig grad baggrund i Jan Calundan´s egen situation med høretab. Jan har igennem hele sin opvækst erfaret, hvor afgørende en god rådgivning omkring tekniske hjælpemidler er. Det omfatter ikke alene et stort kendskab til tekniske produktfaciliteter, men i høj grad også en forståelse for, i hvilke situationer og faser af brugerens tilværelse, de respektive løsninger er rigtige og hensigtsmæssige. Vores status som uafhængig leverandør muliggør forhandling af praktisk talt alle produktmærker. De erfaringer vi har opbygget over mange år og vores status som uafhængig leverandør gør, at vi altid kan vælge netop det produkt, der er optimalt for dig. Og vi har tilegnet os en særdeles stor erfaring i kombination af forskellige produktmærker. Alt sammen forhold der gør, at vi altid kan tilstræbe den bedste løsning for brugeren. Muligheden for at vælge mellem flere produkter – herunder vore egne produkter – gør også, at vi altid er i stand til at tilbyde attraktive priser. Vi er en lille organisation, der dog til trods besidder mange kompetencer. Vi råder over en stor teknisk produkt indsigt, men også erfaring for, hvilke produkter, der fungerer optimalt sammen. Med en medarbejders baggrund som specialkonsulent, har vi også stor viden om lovgivning og relevante pædagogiske overvejelser ved valg af udstyr, ikke mindst til skolebrug og i jobsituationer. Vi planlægger vores tid således, at vi har god mulighed for at besøge vore samarbejdspartnere og drøfte enkeltsager grundigt. Herigennem opnår vi den bedste og helt nødvendige indsigt i jeres arbejdsvilkår. Det giver de bedste samarbejdsresultater. Og det giver det bedste resultat for brugeren af høretekniske hjælpemidler. GOD LÆSELYST

2


INDHOLD

Glæd dig til at læse vores nye katalog, som også rummer afsnit med ”Problemløseren”. Heri kan du se illustrationer af nogle af de situationer, vi kan lave gode løsninger til. Problemløseren er opdelt i områderne •

Hjemmet

Skolen

Arbejdspladsen

Efter Problemløseren følger afsnit med vore produkter, nemlig det egentlige varekatalog med detaljerede beskrivelser. Velkommen .......... .........................................................................................

2

Problemløser afsnit I hjemmet ......................................................................................................

4

På skolen ......................................................................................................

6

På arbejdspladsen.........................................................................................

8

Farveafsnit Kataloget er hurtigt at slå op i. De respektive afsnit er farveopdelt: Produktoversigt, indhold

...................................................................

11

Teleslynger

..................................................................

12

Alarmsystemer

..................................................................

14

Vækkeure

.................................................................

22

FM kommunikation

.................................................................

24

Forstærker, telefoner og tilbehør .................................................................

28

Radio/TV, trådløs teleslynge

.................................................................

30

Undervisning

.................................................................

32

Arbejdspladser

.................................................................

42

Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger

3


PROBLEMLØSEREN I HJEMMET Nedenstående illustrationer viser nogle af de løsninger,

Under illustrationerne er nævnt eksempel på mulige

vi opsætter flest af i private hjem.

produktvalg samt henvisning til en mere detaljeret

Der findes naturligvis mange andre situationer og

beskrivelse af produktet i det efterfølgende varekatalog.

mange andre muligheder for valg af produktmærke.

Vi samler på gode løsninger !

Det er en af fordelene ved at handle med en uafhængig samarbejdspartner.

Radio, TV, MP3, m.m. Trådløs- og fastnet telefoni Produktmuligheder: Power Tell 700 se siderne 26 - 29

4

side 26

Produktmuligheder: Sennheiser

side 30

Artone Halsslynge og Artone TVB

side 31


Dørklokker, vækkeur, babyalarm, m.m. Produktmuligheder: Trykknap alarmsender

side 14

Trådløs flash euro

side 16

se siderne 14 - 21

Socialt samvær, FM systemer Produktmuligheder: Zoom link+/MyLink+

side 23

se siderne 22 - 25

Mobil telefoni Produktmuligheder: Artone

side 31

5


PROBLEMLØSEREN PÅ SKOLEN Nedenstående illustrationer viser nogle af de løsninger,

Vi udfører meget ofte hele det afdækkende arbejde,

vi har leveret til skoler.

som munder ud i en udredning, der udgør et solidt

Vi har særdeles stor erfaring på undervisningsområdet,

grundlag for at vælge den rigtige løsning for eleven.

både kommunale skoler, fri- og efterskoler og højere

Vi indgår også meget gerne i et samarbejde med din

læreanstalter.

skole. Som rådgiver assisterer vi ofte med udarbejdelse

Til dette område har vi udviklet egne produkter, som

af beskrivelse af skolens eksisterende anlæg og med

sammen med andre produkt mærker ofte giver det

udgangspunkt heri samt skolens ønsker for fremtiden,

bedste resultat.

en oversigt over fremtidige løsningsforslag, planer for

Heri indgår hensyn til produktets ydeevne, men i høj

vedligeholdelse og udskiftning af udstyr.

grad også elevens hørekurve, alder og konstitution. I

Vi foretrækker ikke noget bestemt produktmærke, vi

andre situationer også hensyn til det udstyr, der alle-

forhandler dem alle. Vi foretrækker blot den bedste

rede findes på skolen eller som lige netop passer til

løsning.

løsningen, der er valgt derhjemme.

Det giver overblik og sikrer mod fejlinvesteringer. Vi samler på gode løsninger !

Hører læreren Produktmuligheder: Amigo T31 se siderne 33 - 41

6

side 38


Hører tillige støttelæreren Produktmuligheder: Inspiro

side 40

Amigo T31

side 38

se siderne 33 - 41

Hører lærer, støttelærer, kammerater og tillige klassens øvrige lyde Produktmuligheder: Calundan undervisningsanlæg

side 33

7


PROBLEMLØSEREN PÅ ARBEJDSPLADSEN Nedenstående illustrationer viser nogle af de løsninger,

brugerens hørekurve, høreapparat mærke, arbejds-

vi har leveret til arbejdspladser.

giverens telefonløsning, omfanget af elektrisk støj i de

Vi har en særdeles stor erfaring med jobområdet, idet

relevante lokaler m.m.

vi igennem en årrække har leveret mange løsninger til

Vi udfører meget ofte hele det afdækkende arbejde,

danske arbejdspladser.

som munder ud i en udredning, der udgør et solidt

Til dette område har vi også udviklet egne produkter,

grundlag for at træffe den rigtige løsning for den erh-

som sammen med andre produkt mærker ofte giver

vervsaktive og bevilgende myndighed.

det bedste resultat. Især området for anvendelse af IP

Vi foretrækker ikke noget bestemt produktmærke, vi

telefoni i kombination med arbejdspladsens omstilling-

forhandler dem alle. Vi foretrækker blot den bedste

sanlæg, forudsætter udvælgelse af udstyr med omhu.

løsning.

Ikke mindst på dette område har mange i dag stor gavn

Vi samler på gode løsninger !

af Calundan Høreteknik´s egne produkter. Ved valg af det rigtige udstyr indgår mange hensyn:

Telefonpasning Produktmuligheder: Teleconverter

8

side 42


Mødedeltagelse Produktmuligheder: ML9i

side 46

Smartlink+

side 44

se siderne 42 - 47

Større møder Produktmuligheder: DC-10

side 45

DC-20

side 45

DH-10

side 44

se siderne 42 - 47

Advarsel om fare Produktmuligheder: Specialløsning, der løses individualt fx. rotorblink, der aktiveres ved portåbning.

9


HEREFTER FØLGER VAREKATALOG SIDE 11 - 47

10


INDHOLD

Produktoversigt

Teleslynger

..................................................................

12

Alarmsystemer

..................................................................

14

Vækkeure

..................................................................

22

FM kommunikation

..................................................................

24

Forstærker, telefoner og tilbehør .................................................................

28

Radio/TV trådløs teleslynge

..................................................................

30

Undervisning

.................................................................

32

Arbejdspladser

.................................................................

42

11


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

TELESLYNGER

LA-215 HMI Nummer:

52414

En telesynge med flot design og en fantastisk lydgengivelse. Den har tone og styrke kontrol. 4 indgange 2 line og 2 mikrofon. Valgfri prioritering på mikrofon, hvis der ønskes tonekald. Pris:

1.295,- + moms

PROLOOP C HMI Nummer:

61144

Teleslyngen dækker op til 170m2. Gode anvendelses muligheder med 3 indgange. Den har tone og styrke kontrol. Proloop C har lamper for aktivitet på slyngen. Pris:

2.964,- + moms

LA-90 HMI Nummer:

70444

Skranketeleslynge er, at medarbejderen bag skranken taler ind i en mikrofon. Anlægget overfører lyden til kunder med høreapparat. Det er en god løsning for receptioner, ekspeditioner og ved møder. Der er mulighed for tilslutning af ekstern mikrofon. LA-90 er et kraftigt bord teleslynge system samt et transportabelt system. Pris:

12

1.950,- + moms


ARTONE MS HMI nummer : 63339 Denne halsslynge kan tilkobles to bluetooth enheder, fx mobiltelefon

TELESLYNGER

TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

og TVB (se side 31), samtidig. Ellers samme egenskaber som almindelig Artone bluetooth halsslynge (se foran). Pris :

1.095.- + moms

ARTONE 3 HMI Nummer:

73422

Halsslynge til hørehæmmet. (ingen ledninger) Halsslynge der kan kummunikere med alle bluetooth mobiltelefoner. Slyngen har en meget kraftig lyd /volumeregulering og passer til alle høreaparater med telespole. Flot design/ funktion og med kraftigt batteri kapacitet. Styr musikken på telefonen via Artonen. Leveres med USb, cigarstik og trafo til opladning. Pris:

1.095,- + moms

13


ALARMSYSTEMER

14


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT LISA

HMI Nummer:

51815

Trådløs alarmsender, der via en mikrofon opfanger lyden fra eksempeltvis dørklokke, porttelefon. Signalet overføres trådløst til én eller flere af følgende LISA modtagere: FLASH, VÆKKEUR, LYDGIVER, TRÅDLØS VIBRATOR, TONEKALD

Pris:

ALARMSYSTEMER

AKUSTISK, GALVANISK OG TRYKKNAP ALARM SENDER DØR:

795,- + moms

GALVANISK ALARM HMI Nummer:

51813

Galvanisk alarm dørsender. Monteret med ledning til dørklokke og porttelefon. Signalet overføres trådløst til én eller flere af følgende LISA modtagere: FLASH, VÆKKEUR, LYDGIVER, TRÅDLØS VIBRATOR, TONEKALD Pris:

795,- + moms

TRYKKNAP ALARMSENDER HMI Nummer:

51819

Trådløs alarmsender som placeres ved døren som trykknap. Signalet overføres trådløst til én eller flere af følgende LISA modtagere: FLASH, VÆKKEUR, LYDGIVER, TRÅDLØS VIBRATOR, TONEKALD

Pris:

605,- + moms

15


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT LISA TELEFON ALARMSENDER

ALARMSYSTEMER

HMI Nummer:

52112

Telefon alarmsender opfanger når telefonen ringer. Er koblet på telefonstikket via kabel. Signalet overføres trådløst til én eller flere af følgende LISA modtagere: FLASH, VÆKKEUR, LYDGIVER, TRÅDLØS VIBRATOR, TONEKALD

Pris:

650,- + moms

TRÅDLØS BABYALARM HMI Nummer:

49918

TRÅDLØS BABYALARM: Opfanger barnets gråd og sender det videre til alarmmodtagerne. LYDGIVER: Modtager alle alarmsendere og omdanner til kraftig lyd. Med tone og styrke regulering for optimal lyd. Pris:

850,- + moms

KRAFTIG TRÅDLØS VIBRATOR HMI Nummer:

52451

Kraftig trådløs vibrator VIB er en kraftig trådløs vibrator til mennesker med nedsat hørelse og døve, der har brug for at få besked, når det ringer på døren, eller hvis andre alarmer aktiveres.

Pris:

16

1.100,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT LISA

HMI Nummer:

49917

FLASH er en lysgiver, som trådløst modtager alarmsignaler fra dørklokke, telefon mv. via DETECT alarmsenderen og fra baby- og kaldealarmen. Alarmsignalerne, som FLASH modtager, laves om til blinksignaler. Pris:

980,- + moms

ALARMSYSTEMER

TRÅDLØS FLASH LYSGIVER

TRÅDLØS FLASH LYSGIVER EURO HMI Nummer:

49916

Samme som ovenstående med meget kraftige blitz som reflekterer på vægge og loft. Pris:

995,- + moms

TRÅDLØS FLASH LYSGIVER BORD HMI Nummer:

52115

Samme funktioner som trådløs flash med tilslutning til strøm og meget kraftig flash. Kan stå feks. på et TV eller reol.

Pris:

1.168,- + moms

17


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT LISA DS-1RF TRÅDLØS DIGITALUR MED PUDEVIBRATOR

ALARMSYSTEMER

HMI Nummer:

52119

DS-1RF Trådløs digitalur med pudevibrator. Digital vækkeur med indbygget modtager til alarmkald fra LISA alarmsendere. Pudevibrator vibrerer ved alarm kald og ved vækning. Lysdiode fortæller hvilken alarm der er sendt.

Pris:

1.260,- + moms

TRÅDLØS RØG ALARM HMI Nummer:

51816

TRÅDLØS RØG ALARM: Alarmerer til alle modtagere, hvis der opstår brand. Pris:

1.090,- + moms

AKUSTISK MODTAGER HMI Nummer:

63343

Denne akustiske receiver modtager signaler fra Lisa sendere (fx dørklokke, telefon mm) og konverterer signalerne til autentiske akustiske signaler, herunder fx baby gråd.

Pris:

18

1.365,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT BELLMAN

HMI Nummer:

45144

Bellman Visit 868 Bærbar Modtager opfanger signal fra de forskellige Bellman Visit 868 sendere og alarmerer brugeren ved hjælp af lyd- og LED lyssignaler. Den Bærbare modtager har en optimeret lydfrekvens og justerbar lydstyrke. Modtageren er transportabel, og kan derfor let flyttes til det sted, hvor du befinder dig. Pris:

ALARMSYSTEMER

BELLMAN VISIT 868 BÆRBAR MODTAGER, BE1450

899,- + moms

BELLMAN VISIT 868 TRYKKNAPSENDER, BE1420 HMI Nummer:

45147

Den nye Bellman Visit 868 Trykknapsender er den del af Visitsystemet, der hjælper dig til at registrere dørringning. Installationen er let. Placér Trykknapsenderen udenfor hoveddøren. Pris:

535,- + moms

BELLMAN VISIT TELEFONSENDER, BE1430 HMI Nummer:

45146

Bellman Visit 868 Telefonsender er den del af Visitsystemet, der hjælper dig til at registrere telefonringning. Installationen er let. Sæt telefonledningen i telefonvægstikket via det medfølgende adapterstik. Pris:

575,- + moms

Vi har flere sendere/modtagere.

19


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT PUZZLE DETECT ALARMSENDER

ALARMSYSTEMER

HMI Nummer:

31729

DETECT er en trådløs alarmsender, der via en mikrofon opfanger lyden fra eksempeltvis dørklokke, porttelefon, røgalarm, æggeur mv. Signalet overføres trådløst til én eller flere af følgende PUZZLE modtagere: CALL, FLASH, WAKE, POCKETVIB, LOOP, BEAM og LINK. Pris:

662,- + moms

CALL LYDGIVER HMI Nummer:

31721

CALL er en lydgiver, der modtager alarmsignaler fra PUZZLE konceptets DETECT alarmsender og OBSERVER baby- og kaldealarm. Alarmsignalerne, som CALL modtager, laves om til hørebare lydsignaler via CALLs højttaler. Pris:

893,- + moms

FLASH LYSGIVER HMI Nummer:

31720

FLASH er en lysgiver, som trådløst modtager alarmsignaler fra dørklokke, telefon mv. via DETECT alarmsenderen og fra OBSERVER baby- og kaldealarmen. Alarmsignalerne, som FLASH modtager, laves om til blinksignaler via en kraftig halogenlampe. Pris:

893,- + moms

Vi har flere sendere/modtagere.

20


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

HMI Nummer:

70409

Kraftig trådløs dørklokke forstærker samt mulighed for tilkobling af fastnet telefon forstærkning ved indkommende opkald. Modtager med lyd (95 db) samt lys. Modtageren er forsynet med styrke og tone regulering. Driftspænding på modtager 4XA batteri ( inc. strømforsyning) Dørtryk 23A 12 volt batteri. Pris:

VÆKKEURE ALARMSYSTEMER

AMPLICALL 20

595,- + moms

AMPLICALL 16 HMI Nummer:

70407

Kraftig trådløs dørklokke forstærker. Modtager med lyd ( max 95 db) samt lys. Modtageren er forsynet med styrke regulering. Driftspænding på modtager 4XA batteri, mulighed for fast strømforsyning. Dørtryk 23A 12 volt batteri Pris:

505,- + moms

21


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

BEDSIDE TRAVELLER

VÆKKEURE

HMI Nummer:

54045

Bordur/rejse- vibrations /lyd vækkeur. Justerbar tone/ volumen funktion. Snooze funktion. Stort display med lysdæmpet funktion. Kraftig vibration. Kraftig alarm. Komplet sæt: Pris:

400,- + moms

DUAL ALARM CLOCK HMI Nummer:

54043

Kratig vibrationsvækkeur med lyd ( max. 113.db) Ur med stort display/ lys styrke dæmpning Snozze funktion. Justerbar volume/ tone alarm Kraftig Vibration. Pris:

425,- + moms

CLASSIC ALARM CLOCK HMI Nummer:

54042

Analog Quartz vækkeur med lyd /Vibration Mulighed for justering af tone/ Volumen. Natlys funktion/ blink ved alarm. Snooze- funktion samt batteri backup. Lyd og lys kan manuelt aktiveres.

Komplet sæt. Pris:

22

425,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

SONIC SHAKER 61066

Sonic Shaker er et praktisk rejsevækkeur specielt egnet til brug udenfor hjemmet, da det er kompakt, robust og transportabelt. Sonic Shaker har indbygget vibrator og kan også afgive lydsignal. Der er lys i displayet og en clips til fastgøring. Uret kan indstilles på 12 eller 24

VÆKKEURE

HMI Nummer:

timer efter ønske. Uret bruger 2 stk. AA batterier og 1 stk. AAA batteri. Pris:

250,- + moms

VC-10 HMI Nummer:

52980

VC-10 vækkeuret er et analog ur med en kraftig vibrator samt lyd. Uret er batteri drevet. Det er et ur med manual indstilling af time/alarm. Det har snozze funktion samt natlys. Uret forsynes via AA batteri i ur og vibrationsenhed. Pris:

795,- + moms

23


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

COMFORT CONTEGO HMI Nummer:

49881

COMFORT CONTEGO

FM KOMMUNIKATION

Digitalt anlæg. Ingen støj. Fantastisk digital lydkvalitet. Sender har 3 mikrofoner og på modtager har du mulighed for at regulere styrken på sender. Du kan høre din egen stemme. Pris:

5.995,- + moms

OTICON AMIGO T31 HMI Nummer:

45166

Amigo T31 er en sender med Team Teaching (2-lærer system), hvilket gør, at den kan modtage signal fra en anden sender. Den er også programmeringsenhed for Amigomodtagerne. Indeholder Kanal Wizard, som let finder frem til den rette kanal. Kan tåle stød og fugt. OTICON HALSSLYNGE Halsslyngen er en FM-modtager, der bæres om halsen (enten uden på eller under tøjet). Denne FM-modtager kan bruges til alle høreapparater med telespole (inkl. i-øret appater) og er kompatibel med alle Oticons FM-sendere, fx. Amigo T31

Samlet pris:

24

6.895,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

ZOOMLINK+ HMI Nummer:

44973

hjemmet, på arbejde, i bilen, i indkøbscentret, og når du ser TV eller lytter til musik.

Pris:

6.250,- + moms

FM KOMMUNIKATION

ZoomLink+ er beregnet til møder, støjende omgivelser, over afstande, i

MYLINK+ HMI Nummer:

53650

MyLink er en FM-modtager, der bæres om halsen (enten uden på eller under tøjet). Denne FM-modtager kan bruges til alle høreapparater med telespole (inkl. i-øret appater) og er kompatibel med alle Phonak’s FM-sendere. Pris:

4.195,- + moms

25


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT OTICON CONNECTLINE HMI Nummer:

53439

OTICON CONNECTLINE, TELEFON

FM KOMMUNIKATION

Connectline består af 2 enheder. Til telefon. Telefonmodulet passer til andre bluetooth enheder f.eks. Artone. Forsinkelsen er kun 20 ms. Begge moduler kører bluetooth til streamer.

Pris:

950,- + moms

CONNECTLINE HMI Nummer:

53437

OTICON CONNECTLINE, TV Connextline består af 2 enheder. Til tv. Tv modulet passer sammen Oticon Epouq streamer. Forsinkelsen er kun 20 ms. Begge moduler kører bluetooth til streamer. Pris:

950,- + moms

Samlet pris for OTICON CONNECT TV og TELFON:

1.900,- + moms

STREAMER HMI Nummer:

62290

Streamer kan fjernbetjene dit Oticon høreapperat, tilsluttes mobiltelefonen håndfri via bluetooth, tilkobles TV og fastnettelefon medConnectLine-serien. Kan sluttes til PC, GPS-systemer, MP3-afspillere mv. med bluetooth eller via kabel. Pris:

26

950,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT PHONAK SMARTLINK+ HMI Nummer:

37385

eller over større afstande, (op til 30m), i hjemmet, på arbejde, i bilen, i indkøbscentret, ved telefonopkald, ansigt til ansigt og når du ser TV eller lytter til musik.

Pris:

6.995,- + moms

FM KOMMUNIKATION

SmartLink+ er beregnet til møder, kommunikation i støjende omgivelser

AMIGO T10 HMI Nummer:

45168

Amigo T10-sender og den nye Amigo ARC-modtager er begge både bærbare og fleksible. Uanset om senderen holdes i hånden, bæres om halsen eller placeres på et bord, kan den tilbyde enestående retningsfunktion som giver bedre signal-støjforhold. Multikanal-egenskaber HALSSLYNGE OTICON HALSSLYNGE FM-modtager, der bæres om halsen (enten uden på eller under tøjet). Denne FM-modtager kan bruges til alle høreapparater med telespole (inkl. i-øret appater) og er kompatibel med alle Oticons FM-sendere, fx. Amigo T10

Samlet pris:

5.595,- + moms

27


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

POWERTELL 700 HMI Nummer:

72140

Trådløs forstærkertelefon med op til 40 dB ekstra forstærkning. Mulighed for at programmere to individuelle profiler. Telefonen har 3 hurtigkaldstaster, håndfri funktion, telefonbog til 200 numre og dansk tekst i display.

FORSTÆRKER TLF OG TILBEHØR

Pris:

895,- + moms

POWERTELL 49+ HMI Nummer:

70429

powertell 49+ forstærker med forstærkning på 40 db samt ringestyrke ved indkommende opkald på 90 db samt lys indentikation. Powertell 49+ har større taster med lys. Det er muligt at programmere direkte numre samt telefonbog. Telefonen kan styrke /tone reguleres samt mulighed for medhør. Der medfølger strømforsyning/ telefonstik. Pris:

28

525,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

Geemarc Ampli40 HMI Nummer:

54046

YDERST kraftig forstærkertelefon. (40 db.) Tone/ volume regulering Høre apparats kompatibel Mulighed for tilkobling af headset samt vibrator Mulighed for tilkobling af ekstern halsteleslynge Pris:

626,- + moms

CL-1400 HMI Nummer:

41010

Telefonen forstærker lyden med hele 30 dB og tonen kan ændres med hele 10 dB. Mange vælger at have en nummerviser ved siden af, men denne telefon har det indbygget. Telefonen gemmer op til 99 indkomne

FORSTÆRKER TLF OG TILBEHØR

Ekstra skarpt flash

opkald og op til 30 udgående opkald. Der er mulighed for at tilslutte en vibrator til at ligge under f.eks. en pude, så du altid er sikker på at høre telefonen. Headset-, vibrator, -og halsslyngeoutput. Pris:

850,- + moms

CLA7 HMI Nummer:

45229

CLA7 Denne halsslynge er nem at bruge og er klar til at kunne bruges med CL AmpliDECT 250, CL 200, CL 400 og CL 1400. Bruger 2 stk. AAA batterier Kan bruges sammen med de fleste telefoner. Pris:

420,- + moms

29


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT SWING DIGITAL HMI Nummer:

73539

SWING DIGITAL henvender sig til folk med nedsat hørelse som har behov for forstærket lyd, i forhold til TV/radio løsning. Produktet er ergonomisk og simpelt at betjene. Kan tilsluttes AV-medier som f.eks., TV, radio og PC. Brugervenlighed, flot design og god lyd. Genopladeligt batterisystem, 2,5 Ghz ren lydtransmission Pris 1495,-

RADIO / TV, TRÅDLØSE TELESLYNGER

SWING DIGITAL LR HMI Nummer:

73538

SWING DIGITAL LR henvender sig til høreapparatsbrugere, der har behov for en mobil teleslyngeløsning. Produktet er ergonomisk og simpelt at betjene. Kan tilsluttes AV-medier som f.eks., TV, radio og PC. Brugervenlighed, flot design og god lyd. Genopladeligt batterisystem, 2,5 Ghz ren lydtransmission Pris 1495,-

SENNHEISER HMI Nummer:

53645

SET 840S er et trådløst FM system, der er ideelt til aflytning af TV og radio. Stereosenderen kobles direkte til TV eller Hi-Fi system, og modtageren sættes fast på tøjet. Lyden overføres til høreapparat via en halsslynge, bøjle eller hovedtelefon (tilbehør). Modtageren har en volumenkontrol, som er stor og let at justere. Pris:

30

2.100,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT ARTONE TVB HMI Nummer:

52417

TVB er tilbehør til Artone Bluetooth. Anvendes til TV og andre lydkilder. TVB Bluetooth har en rækkevidde op til 10 m. Den kan bruges til at tale med hinanden over Skype. 595,- + moms

ARTONE MS HMI nummer : 63339 Denne halsslynge kan tilkobles to bluetooth enheder, fx mobiltelefon og TVB (se foran), samtidig. Ellers samme egenskaber som almindelig Artone bluetooth halsslynge (se foran). Pris :

1.095.- + moms

RADIO / TV, TRÅDLØSE TELESLYNGER

Pris:

31


UNDERVISNING

32


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT CALUNDAN UNDERVISNINGS ANLÆG Det særlige ved anlægget er, at høreapparatbrugeren hører sine klassekammerater samtidig med at de hører læreren. Anlægget prioriterer læreren, således at øvrige mikrofoner automatisk dæmpes, når læreren taler. Anlægget kan tilkobles Smartboard og kan laves med teleslynge, Digisystem, Oticon FM, Phonak FM som sendere. Kan leveres enten som fastmonteret eller transportabelt system. Sidstnævnte leveres i kuffert. Se illustration under Problemløseren, side 7 nederst.

23.490,- + moms

UNDERVISNING

Pris :

PHONAK SOUNDFIELD DigiMaster Sounfield udsender cylindriske lydbølger på de vigtigste tale frekvenser, hvilket effektivt gennemfører lyde over store afstande og med meget lille efterklang eller ekko. Lyden sendes via højttalere samt til FM i høreapparater. Der medfølger Inspiro og Iboom mikrofon. Anlægget kan kombineres med andre systemer. Fås med robust gulvstativ eller kan monteres på væg.

Pris :

12.995,- + moms

33


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT COMFORT AUDIO ELEVPAKKE

Kuffert med komplet sæt til en klasse på ca. 16 elever og lærer Eller komplet sæt til 26 elever og lærer. Lille elevpakke indeholder: 8 stk elevmikrofoner DM-10, 1 stk DM-30 og 1 stk Halsslynge modtager DH-10. Pris:

69.500,- + moms

Stor elevpakke indeholder: 13 elevmikrofoner DM-10, 1 stk DM-30 og 1 stk Halsslynve modtager DH-10 Pris:

101.905,- + moms

HALSSLYNGE MODTAGER DH-10

UNDERVISNING

HMI Nummer:

Halsslynge modtager DH-10 Modtager med halsslynge og har desuden en audio udgang til feks. Streamer eller direkte med kabel til CI. Pris:

34

49878

6.250,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT COMFORT AUDIO DM-20 HMI Nummer:

49880

Standard Mikrofon DM-10 Trådløs mikrofon, som kan sende konstant eller som trykknap (elevmikrofon) Mix DM-20 Trådløs mikrofon med indbygget ekstra modtager. Opfanger lyden fra anden sender og mixer det med egen lyd og sender til modtager. BT DM-80 Trådløs mikrofon med indbygget blutooth til telefoni. Har omni- og retnings mikrofon. 6.300,- + moms

DC-20 HMI Nummer:

49956 (DC-20)

49879 (DC-10)

UNDERVISNING

Pris:

DC-10/DC-20 Trådløs konferencemikrofon med digital lydoverførsel, digital lydbehandling. Filtrerer støj fra computere, projektorer og anden lav frekvensstøj. Fremhæver talen og fjerner unødig støj. Indbygget flere mikrofoner zoom, omni m.m. Med bluetooth til mobil telefonen. DC-20 er yderligere udstyret med en ekstra modtager med mulighed for at koble ekstra mikrofon på. DC-20 er også forberedt for fjernstyring. Pris DC-10:

26.000,- + moms

Pris DC-20:

32.300,- + moms

35


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT OTICON AMIGO R2 HMI Nummer:

45164

Oticon Amigo R2 Synkroniserer modtager Programomskifter med 3 positioner Kanalsøger/skifter Multikanalegenskaber Pris:

4.395,- + moms

UNDERVISNING

AMIGO R12 HMI Nummer:

53436

Oticon Amigo R12 Trådløs synkronisering • Trådløs, håndholdt programmering • Multikanalegenskaber • Børnesikker lås

Pris:

36

5.195,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT OTICON AMIGO T10 HMI Nummer:

45168

Oticon Amigo T10 FM-systemer forbedrer kommunikationen i klasseværelset - men kan også være nyttige andre steder. Alle de steder, støj udgør et problem, kan børn løse problemet ved hjælp af en bærbar FM-løsning. Amigo T10-sender og den nye Amigo R2-modtager er begge både bærbare og fleksible. Uanset om senderen holdes i hånden, bæres om halsen eller placeres på et bord, kan den tilbyde: Enestående retningsfunktion, som giver bedre signal-støjforhold Multikanal-egenskaber 5.595,- + moms

AMIGO T30 HMI Nummer:

45167

Oticon Amigo T30

UNDERVISNING

Pris:

Amigo T30 er en kropsbåren sender, beregnet til brug i klasseværelser. Senderen fungerer samtidig som programmerings- og tilpasningsenhed via en særlig menu.

Pris:

6.095,- + moms

37


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT OTICON AMIGO T31 HMI Nummer:

45166

Oticon Amigo T31 Amigo T31-senderen har samme funktioner som Amigo T30 suppleret med en indbygget Team Teaching funktion.

Pris:

6.895,- + moms

OTICON OTICON HALSSLYNGE

UNDERVISNING

HMI Nummer:

53440

Oticon halsslynge Halsslngen er en FM-modtager, der bæres om halsen (enten uden på eller under tøjet). Denne FM-modtager kan bruges til alle høreapparater med telespole (inkl. i-øret appater) og er kompatibel med alle Oticons FM-sendere.

Pris:

38

4.595,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT PHONAK ML9i HMI Nummer:

40003

ML9i er en miniature, designintegreret Dynamic FM-modtager, der bruges til høreapparaterne Eleva, Exélia, eXtra, Savia, Savia Art og Una (fra Phonak). ML9i er en meget attraktiv designintegreret og multifrekvent FM-modtager. . Dynamic Speech Extractor Pris:

4.800,- + moms

SMARTLINK+ 37385

SmartLink+ Den lille, trådløse mikrofon indeholder: - Dynamic FM - Flere mikrofonindstillinger - Nyeste Bluetooth-version til nem betjening af mobil og MP3 - SoftLanding-teknologi

UNDERVISNING

HMI Nummer:

- Audioindgang til trådløst at se/høre f.eks. TV - Hurtigt genopladeligt batteri - Fjernbetjening til høreapparaterne SmartLink+ er velegnet til møder, kommunikation i støjende omgivelser eller over afstand, i hjemmet, på arbejde, i bilen, i indkøbscentret, ved telefonopkald, ansigt til ansigt og når du ser TV eller lytter til musik.

Pris:

6.995,- + moms

39


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT PHONAK INSPIRO HMI Nummer:

37315

Inspiro er rigtig god til undervisning. Dynamic Speech Extractor Lokaliserer støjkilden i klasseværelset og finder den optimale mikrofonindstilling Pris:

7.290,- + moms

UNDERVISNING

MLxi HMI Nummer:

47500

MLxi er en universal FM-modtager, der er bygget på Dynamic FM-platformen. MLxi er kompatibel med de fleste bag-øret apparater på markedet. Med MLxi er det blevet endnu nemmere at tilpasse et FM-system til et høreapparat, da MLxi selv finder ud af høreapparaternes impedans og tilpasser sig efter den. Pris:

40

4.600,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT PHONAK MYLINK PLUS HMI Nummer:

53650

MyLink er en FM-modtager, der bæres om halsen (enten uden på eller under tøjet). Denne FM-modtager kan bruges til alle høreapparater med telespole (inkl. i-øret appater) og er kompatibel med alle Phonak’s FMsendere.

Alle høreapparatbrugere, der ønsker at høre bedre i støj, vil kunne få glæde af den fleksible MyLink. MyLink med headset og sender Hvis man bruger et headset til MyLink, bliver det et slags trådløst headset for normalthørende, som kan bruges på museer, i zoologiske haver eller

Pris:

4.195,- + moms

UNDERVISNING

andre offentlige steder.

41


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT CALUNDAN TELECONVERTER

Teleconverter Kan tilkobles alle typer bordtelefoner, uanset IP eller digital. Kan omdanne analoge signaler. Teleconverteren har indbygget forstærker, og kan tilkobles omstillingsanlæg, mikrofon og radio, så man derved får lyden direkte i høreapparatet. Teleconverteren slår automatisk andre opkald fra og slår dem alle til igen når opkaldet er afsluttet. Passer godt til en arbejdsplads, hvor der fortages mange opkald. Teleconverteren fås med indbygget FM sender! Denne løsning giver god lyd og gør det muligt at bruge samme telefon som kolleger og familie medlemmer. Pris:

ARBEJDSPLADSER

42

8.500,- + moms

TELECONVERTER

Her ses teleconverter monteret på telefonanlæg og med headset


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT CALUNDAN VIDEOTELEFON VT82 HMI Nummer:

33636

Det er gratis at ringe fra den ene VT82 til den anden. Telefonen er ligeså simpel som alm. fastnet telefoner. Unikke koder sikrer dig bedst muligt. Telefonen har som standard et hav af tilslutningsmuligheder. Pris:

3.500,- + moms

Man kan f.eks. tilslutte et PTZ kamera (Pan-Tilt-Zoom) som gør det

Evt. tilslutning af PTZ kamera

muligt via fjernbetjening at zoome ind på et object. Der er også mulighed for at tilslutte en anden skærm eller projektor, uden at billedet bliver dårligere.

Selvom telefonen har indbyggede højttalere, kan man tilkoble trådløse højttalere og der er mulighed for at koble flere sammen. Højttalerne har også en mikrofon indbygget.

SÆRDELES VELEGNET TIL VIDEOKONFERENCE ved tilslutning af kamera og TV/projector og højttalere

ARBEJDSPLADSER

En anden mulighed til LCD TV’et er at tilslutte en projektor.

43


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

HALSSLYNGE MODTAGER DH-10 HMI Nummer:

49878

Halsslynge modtager DH-10 Modtager med halsslynge og har desuden en audio udgang til feks. Streamer eller direkte med kabel til CI. Pris:

6.250,- + moms

SMARTLINK+ HMI Nummer:

37385

SmartLink+ Den lille, trådløse mikrofon indeholder: - Dynamic FM

ARBEJDSPLADSER

- Flere mikrofonindstillinger - Nyeste Bluetooth-version til nem betjening af mobil og MP3 - SoftLanding-teknologi - Audioindgang til trådløst at se/høre f.eks. TV - Hurtigt genopladeligt batteri - Fjernbetjening til høreapparaterne SmartLink+ er velegnet til møder, kommunikation i støjende omgivelser eller over afstand, i hjemmet, på arbejde, i bilen, i indkøbscentret, ved telefonopkald, ansigt til ansigt og når du ser TV eller lytter til musik.

Pris:

44

6.995,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT

DM-20 HMI Nummer:

49880

Standard Mikrofon DM-10 Trådløs mikrofon, som kan sende konstant eller som trykknap (elevmikrofon) Mix DM-20 Trådløs mikrofon med indbygget ekstra modtager. Opfanger lyden fra anden sender og mixer det med egen lyd og sender til modtager. BT DM-80 Trådløs mikrofon med indbygget blutooth til telefoni. Har omni- og retnings mikrofon. Pris:

6.300,- + moms

HMI Nummer:

49956

DC-10/DC-20 Trådløs konferencemikrofon med digital lydoverførsel, digital lydbehandling. Filtrerer støj fra computere, projektorer og anden lav frekvensstøj. Fremhæver talen og fjerner unødig støj.

ARBEJDSPLADSER

DC-20

Indbygget flere mikrofoner zoom, omni m.m. Med bluetooth til mobil telefonen. DC-20 er yderligere udstyret med en ekstra modtager med mulighed for at koble ekstra mikrofon på. DC-20 er også forberedt for fjernstyring. Pris DC-10:

26.000,- + moms

Pris DC-20:

32.300,- + moms

45


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT PHONAK ML9i HMI Nummer:

40003

ML9i er en miniature, designintegreret Dynamic FM-modtager, der bruges til høreapparaterne Eleva, Exélia, eXtra, Savia, Savia Art og Una (fra Phonak). ML9i er en meget attraktiv designintegreret og multifrekvent FM-modtager. . Dynamic Speech Extractor Pris:

4.800,- + moms

AMIGO R12 HMI Nummer:

ARBEJDSPLADSER

46

53436

Oticon Amigo R12 Trådløs synkronisering • Trådløs, håndholdt programmering • Multikanalegenskaber • Børnesikker lås

Pris:

5.195,- + moms


TILBAGE TIL PRODUKTOVERSIGT OTICON OTICON HALSSLYNGE

HMI Nummer:

53440

Oticon halsslynge Halsslngen er en FM-modtager, der bæres om halsen (enten uden på eller under tøjet). Denne FM-modtager kan bruges til alle høreapparater med telespole (inkl. i-øret appater) og er kompatibel med alle Oticons FM-sendere.

4.595,- + moms

ARBEJDSPLADSER

Pris:

47


Helge Nielsens Alle 6D 8723 Løsning Tlf.: 8689 8029 Fax: 6980 4575 info@calundan.com www.calundan.com

Calundan høreteknik  
Calundan høreteknik  

Høretekniske hjælpemidler

Advertisement