Page 1

Noční pich 1. „Tati, tak já jdu,“ zavolala Felicity z předsíně. Přehodila si tašku s lyžemi přes rameno, na druhé dala kytaru, tašku s lyžáky dala na kufr a otevřela vchodové dveře. Bylo 7:15 ráno, 11. Ledna 2015. Felicity Riley odjíždí na LVVZ. Naložila svoje zavazadla do výtahu a zmáčkla tlačítko 0. Výtah, doprovázen drkotavým zvukem, se rozjel dolů. Podívala se na hodinky s netrpělivým povzdechem. Bylo 7:20. Za 10 minut odjíždí autobus od školy. Výtah se zastavil na čísle 0. Rychle otevřela dveře a vykročila. S lyžemi přes rameno a kufrem v ruce se rychlým krokem vydala ke škole. ••• „Volaly jste jí,?“ přiběhla Allyson ke hloučku děvčat. „Nezvedá to“ pokrčila Angela rameny s nerozhodným výrazem. „Doufám, že to stihne,“ zašeptala Allys a přešlapovala na místě s pohledem upřeným k řadovkám, ve kterých Fee bydlela. „Hele, hele,!“ křikla Celeste a ukázala na cestu, kde se přibližovala silueta. Vysoká silueta s dlouhými vlasy. „Je to ona,?“ zašeptala Loreen. „Počkej chvilku...,“ řekla Angela. „Haha, ty vole, takovej buzi autobus,“ ozvalo se z dáli. „Je to Fee,“ pronesla celá skupinka, jakmile zaslechly známé „Háhaha“ a reakci na růžový autobus. „Pojďte, půjdeme jí pomoct.“ Zavelela Carrie. „Pančelko, tamhle jde Fee, my jdeme pomoct,!“ dala Júll vědět učitelům, kteří počítali, kdo se dostavil. ••• „Hahaha, ty vole, takovej buzi autobus,“ vypadlo z Fee, když viděla autobus. Dál se táhla se svým nákladem, najednou ale uviděla 16 dívek, které běžely k ní. „Ahoj, zlato,!“ přivítala ji Allyson, „neuvěříš, kdo s náma jede!“ objala jí. „Ahoj holky,!“ přivítala se Fee s ostatními. „Nazdar, Plutoňáku“ jen Angelu pozdravila jinak. „Čau, Uraňáku“ pozdravila ji i Angela. „Páni, ty máš i kytaru,?“ zeptala se Emily, když viděla, co všechno s sebou Fee má. „No jasně, určitě bude chvilka, abychom si zahráli a zazpívali“ usmála se Fee. „Kdo s námi jede,?“ zeptala se Fee Allyson. „Zac, Tyler, Andrew, Richie a Roy,“ vychrlila ze sebe Allyson jména. „Hezkyy, tak tohle bylo to překvapení,“ usmála se Fee, čímž naprosto překvapila Allyson.


„Počkej, tohle je jediný, co řekneš?“ dívala se na ni překvapeně. „Oh, promiň...oh můj bože, to je boží,!“ začala ječet radostí společně s Allyson a Cheryl. ••• „Hej, slyšíš to,?“ zvedl se Tyler z trávy. „Huh?“ „Aha,“ řekl Zac, když pochopil, o co jde. „Jenom aha? Je to kvůli Fee“ díval se na něj Andrew. „Už mě nezajímá,“ odbyl ho Zac. Andrew hodil na Tylera zmatený pohled. Tyler mu naznačil „jenom koukej“. „Hele, támhle jde,“ pronesl jen tak do větru. „Cože, kde?! Vypadám dobře?“ vyletěl Zac do sedu. Když zjistil, jak t o je, že Fee se teprve blížila. „No hahaha, dobře, dobře, pořád se mi líbí,“ pronesl Zac. „Ty jí taky,“ zašeptal Andrew. ••• Je 7:30. „Třídy! Odjíždíme!“ učitelé začali shánět všechny do autobusu. „Tak jdeme!“ usmála se Dee a společně s ostatními nastoupila. Allyson, Angela, Carrie, Cheryl, Jennie, Fee, Kelly, Loreen, Marina, Candice, Emily, Stacy, Wendy, Dee, Júll, Cindy, Celeste a Bonnie vyrazily na nejlepší týden.

1__