Page 1

TEPE AKADEMİ Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları


Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ELLE TAŞIMA İŞLERİNDE VE TRANSPORTÖRLERDE GÜVENLİK: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (11.02.2004–25370 sayılı R.G) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik bir işçinin azami taşıyabileceği yükle ilgili bir ağırlık içermemektedir. Yapılacak Risk değerlendirmesi sonucuna göre işverence belirleme prensibi esas alınmıştır. Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı hakkında 127 sayılı sözleşme (İLO) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Transportörlerle ilgili olarak “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğünün” 8.Bölüm Taşıyıcılarda (Transportör) Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde- 438–455 Sanayide kullanılan yaygın transportör çeşitleri şunlardır.  Elavatörler  Merdaneli, o Kovalı, o Zincirli,  Vidalı transpotörler,  Bantlı konveyörler,  Pnomatik transport Genel Güvenlik Önlemleri  Yüksekte bulunan konveyörlerin kenarlarında yürüyüş platformları olacaktır.  Üzerlerinden geçilmesi için geçit platfomları yapılacaktır.  Altlarına saç veya tel kafes koruyucular yapılacaktır.  Uzun mesafeli konveyörlerde ikaz sistemi olacaktır.  Güvenlik teli-Güvenlik stopları olacaktır  Eğimli konveyörlerde enerji kesilmesi halinde ters hareketi önleyici mekanik bir tertibat bulunacak  Silindir ve tamburların temizliği el ile yapılmayacaktır.  Sonsuz vidalı transportörler uygun muhafazalar içinde olacaktır.  İşçi taşınmayacaktır.


TEPE AKADEMİ ANKARA MERKEZ OFİS Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. Bayraktar Center, G Blok, No:114/9 Balgat/Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 473 43 47 Tel-2 : 0 312 473 43 48 Fax : 0 312 473 43 59

35 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve İş güvenliği  

TEPE AKADEMİ Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğ...

35 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve İş güvenliği  

TEPE AKADEMİ Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğ...

Advertisement