__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kustannusosakeyhtiö Teos  |  K e s äja s y y sk ata l o gi  2 02 0

2020

Kesä & syksy


Kaunokirjallisuus           rom a a n it ja nov el l it          

Tietokirjallisuus           ru not ja es seet          

5 emmi Itäranta

16 Olli Heikkonen

6 Juha Hurme

17 anu Silfverberg

Kuunpäivän kirjeet Suomi

7 Juha Hurme, Elli Salo, Kati Rapia & Miira Luhtavaara (Toim.)

Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen 8 Hannele Mikaela Taivassalo

Lopussa minun pitäisi kuolla

9 Tiina Rajamäki

Alisa

10 Mikko Viljanen

Onni

11 Mirjam Lohi Rouva Suominen välittää 3

Luumumukin arvoitus 12 Kari Häkämies

Vallan hinta

13 Clarice Lispector

Tähden hetki

14 Samuel Beckett

Puuttuva sana 5 kertomusta

15 Thomas Bernhard

Rajalliset maat Sinut on nähty

          y lei nen ti e tok i r ja llisuus          

24 Heikki Herlin

Tuollapäin on highway

25 Ulrika Gustafsson

Valoisa kaupunkini

          l ast en - ja n uort en k i r ja l l i su us          

18 Leena Virtanen & sanna Pelliccioni

Eeva!

Kirjailija Eeva Kilven polut, muistot ja viisaat sanat

19 Tomi Kontio & Elina Warsta

Sally Salmisen elämä ja teokset

26 Jari Hanska, Minea Koskinen, Emilia Mäenmaa & Tuija Siltamäki

Saamattomat

27 Markus Hurskainen

Makeeta

28 Erkki Vuokila

EVVK

Erkki Vuokilan vuosikirja 2021

Koira nimeltään Kissa kaipaa kotia

20 Juhani Känkänen

Tuu yökylään, Apo Apponen!

21 Marjatta Levanto & Julia vuori

Rembrandt – tottelematon

22 Linda Bondestam

Elämäni pohjalla

Yksinäisen aksolotlin tarina

Halvallasyöjät & Wittgensteinin veljenpoika

Kannessa kirjailija Emmi Itäranta, kuva © Liisa Takala.

32 yhteystiedot 33 Teos in brief


3

         

ksi lukuisista päiväunelmistani on, että voisin kondiittori­ na sanoa olevani toiveammatissani. Luultavasti ainoa seikka, joka estää minua tosiasiallisesti niin tekemästä on se, että en satu olemaan kondiittori. Minusta on ilmeistä, että jaloimpia sokeri­ leipurien käsistä syntyneitä teoksia motivoivat siinä määrin kor­ keat ja epäilemättä pitkään riehuneet haaveet, että oksat pois. On toki erittäin hauskaa ”vain” leipoa pullaa, joko tuttua resep­ tiä kirjasta orjallisesti seuraten, ulkomuistista tai uhmakkaasti pelkän päättelyn turvin. Kuitenkin aika harva ihmisteko ylipää­ tään taitaa olla ”vain” tuo teko itse, siis jotain semmoista, mikä ei millään tavalla osallistuisi mihinkään sen kaikkein välittömim­ män ja ilmeisimmän tunnusmerkistön ulkopuoliseen mutkikkaa­ seen symbolis-psyykkiseen vyyhtiin. Tässä katsannossa kondiittorien teot ovat helposti omassa sar­ jassaan: ”Haluan vaivojani säästelemättä valmistaa sinulle jotain äärimmäisen täsmällistä ja kaunista, joka sisäänrakennetun suussa­sulavuutensa johdosta tuottaa kohtuudella nautittuna aitoa iloa, vaikeina aikoina kenties lohtuakin. Kertaluontoisena eleenä se jät­ tää loppuelämäsi sinun itsesi elettäväksi, mutta on tarpeen vaaties­ sa myös toistettavissa.” Ei hullumpi ajatus! Kuitenkin käytännön toteutus on juuri se, missä mättää. Ainakin allekirjoittaneen kotileipurin mielikuvis­ sa matka macaronista pannukakkuun on yllätyksetön, itkuinen ja lyhyt. Kustannusosakeyhtiö Teoksen kesä- ja syysohjelma kuitenkin tarjoaa helpotusta tähänkin ongelmaan. Monien muiden maku­ palojen ohella julkaistaan Markus Hurskaisen Makeeta-kirja, joka saattelee uteliaan toivioretkeläisen turvallisesti makeiden leivon­ naisten maailmaan. Rakkauden tiellä vaikeudet ovat voitettavissa.

Elia Lennes toimitus päälli k kö

K esä- ja sy ysk ata logi  2020

Y 

|  Kustannusosakeyhtiö Teos  | 

Sokeriunelmia


Kaunokirjallisuus


5 | Romaanit

KUVA LIISA TAK AL A

Emmi Itäranta

Kuunpäivän kirjeet

A 

urinkokunta on ihmisen valtakunta, jonka kaivokset, tehtaat ja viljelmät hyödyntävät taivaankappaleita uu­ raasti ja järjestelmällisesti. Siirtokuntien väliset luokkaerot tuntuvat perheissä ja tuntemattomien välillä; Maasta pois päässeet eivät halua sinne takaisin. Lumi Salo etsii puolisoaan. Sol, kasvitieteilijä, ei ole saa­ punut jälleennäkemiseen, ei seuraavaankaan tapaamiseen, rikosta epäillään, terrorismista huhutaan. Solin perhe ei osaa tai halua kertoa mitään. Vaillinaisen tiedon varassa Lumi joutuu etsimään Solia muistikirjan sivuilla, sanoin, ja vieläkin syvemmältä, parantajien maailmasta – monet suhtautuvat Lumin ammattiin skeptisesti, Solkin. Mihin Sol on kadonnut, mihin sekaantunut? Kenet hän tuntee? Kuka hän oikeastaan on? Emmi Itärannan kolmas romaani Kuunpäivän kirjeet avaa synkkyydessäkin uskomattoman kauniin avaruuden ja kielen, joka kurkottaa kohti jotain mennyttä ja yhteistä. Niin Solin kuin oikean kodin kaukaisuus luovat romaaniin päättäväisen haikean vireen, joka rivi riviltä kysyy: Mikä kaikki on liian kaukana, ja minkä voimme vielä pelastaa? Emmi Itäranta (s. 1976) on Iso-Britanniassa asuva kir­ jailija, jonka vuonna 2012 ilmestynyt esikoisromaani Teemestarin kirja on nopeasti noussut menestyskirjaksi ympä­ ri maailman. Teokselle myönnettiin Kalevi Jäntin palkinto sekä Nuori Aleksis -palkinto. Lisäksi se oli Tähtivaeltaja-­ palkinnon ehdokas. Myös Kudottujen kujien kaupunki sai ilmestyessään loistavan vastaanoton.

84.2   •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI •  130 × 207 MM •  336 SIVUA  •  ULKOASU JUSSI KAAKINEN   ISBN 978-952-363-087-1  • 

 ISBN 978-952-363-101-4  • 

 ISBN 978-952-363-102-1


6 | Romaanit KUVA STEFAN BREMER

Juha Hurme

Suomi

E 

letään erään laskutavan mukaan 1800-lukua. Lönnrot ja Lyyti ryhtyvät kirjoittamaan ja Kalevala tulee harsit­ tua kasaan samoihin aikoihin kuin idearypäs nimeltä Suo­ mikin. Mieletön kimara aatteiden virtailuja, historiallisia hulivilejä ja kaanoniin sopimattomia ääniä sekoilee suuri­ ruhtinaskunnassa, jossa metsät ryskyvät ja muutamalla ukolla on hillitön hinku olla itsenäinen ja rikas kansakunta. Juha Hurmeen kuudes romaani Suomi jatkaa Finlandia-­ palkinnon voittaneen Niemen tositarinaa. Hurmeen päät­ tymätön uteliaisuus ja luonnontieteilijän ja taide­niekan yhteisolomuoto manaavat esiin pari sataa viime vuotta kir­ jattua historiaa kaikkine vänkyyksineen, ja paljon kauem­ maskin kurotellaan ainakin kansanrunouden, tämän pyra­ mideja isomman kulttuurisaavutuksen myötä. JUHA HURME (s. 1959) on kirjailija, teatteriohjaaja ja -käsi­kirjoittaja. Hurme sai Eino Leinon palkinnon vuon­ na 2005, ja teatterialan arvostetuimman tunnustuksen, Eino Kaliman palkinnon, 2014. Hänet tunnetaan myös ko­lumnis­tina sekä maanmainiona esiintyjänä ja melkein unohdetun kirjallisuuden tulisena arvonpalauttajana. En­ nen Suomea Hurme on julkaissut viisi romaania: Volvo Amazon (Otava, 2007), Puupää (Teos, 2009), Hullu (Teos, 2012) Nyljetyt ajatukset (Teos, 2014) sekä Finlandia-pal­ kinnon voittanut Niemi (Teos, 2017).

84.2  •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI  •  140 × 210 MM  •  400 SIVUA  •  ULKOASU JENNI SAARI    ISBN 978-952-363-085-7  • 

 ISBN 978-952-363-103-8  • 

 ISBN 978-952-363-104-5


7 | Romaanit

KUVA LIISA TAK AL A

Juha Hurme, Elli Salo, Kati Rapia & Miira Luhtavaara (Toim.)

Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen

K 

uka väittää, että Kalevala olisi aikansa elänyttä pak­ kopullaa? Aika moni, mutta Väinämöinen, Mäinä­ möinen ja Zäinämöinen esittää topakan vastalauseen. Teos koostaa nuorten taiteilijoiden tulkintoja Kalevalasta, sen tyypeistä, tarinoista ja boogiesta. Tämä valekalevala on kelpo täydennysteos Lönnrotin tuotokselle, joka esimer­ kiksi sivuuttaa Väinämöisen valitettavan vähälle huomiol­ le jääneet veljet sekä Lemminkäisen äidin kuulovaikeudet. Valekalevala-kilpailu oli osa Tuomari Nurmion ja Juha Hurmeen Kalevalaa ja suomalaista kansanrunoutta möy­ hentävää KalevalaFest-hanketta. Kilpailu järjestettiin syk­ syllä 2019 kaikille 3. – 6.-luokkalaisille, ja sen sadosta syn­ tyi JUHA HURMEEN, runoilija MIIRA LUHTAVAARAN, kuvataiteilija KATI RAPIAN ja dramaturgi ELLI SALON toimittamana upea Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinä­ möinen.

84.2   •  SIDOTTU, YLIVETO  •  240 × 300 MM •  128 SIVUA   ULKOASU KATI RAPIA JA JENNI SAARI  • 

 ISBN 978-952-363-086-4


8 | Romaanit KUVA NIKL AS SANDSTRÖM

Hannele Mikaela Taivassalo

Lopussa minun pitäisi kuolla SUOMENNOS RAIJA RINTAMÄKI

”Kaikki mikä oli vaikeaa, saat vielä nähdä: se vaikeutuu entisestään.”

K 

irjailija tapaa miehen, joka on naimisissa. He tapai­ levat salaa. Ensin on himo, sitten he rakastuvat. Olo­ suhteiden paineessa mahdottomasta tulee yhä mahdotto­ mampaa. Taivassalon kirkkaassa, sydämen särkevässä romaanissa kirjailija kirjoittaa itsensä irti rakkaudesta, joka ei saa olla olemassa, niin suuresta että se täytyy ampua, amputoida, haudata syvälle maan uumeniin. Romaani kertoo siitä, mil­ laista on elää tilassa, jossa ei halua enää elää muttei kuol­ lakaan. Siitä, millä sanoin puhua, kirjoittaa keskellä tuo­ ta olemista, yrittää olla rehellinen, hintaan mihin hyvänsä. Lopussa minun pitäisi kuolla tutkii rakkautta, jolla ei ole toivoa. Se tekee kipeää mutta purkaa myös hauskan te­ rävästi kliseitä, jotka ovat muuttuneet todeksi, eletyksi. ”Mitä se on, jos ei voi luvata mitään eikä voi antaa juuri mitään. Ei yhtään mitään. Sitä se on.” Hannele Mikaela Taivassalo (s. 1974) on palkittu suomenruotsalainen kirjailija. Hän on saanut Runebergpalkinnon sekä viimeisimmästä romaanistaan In transit (Teos & Förlaget, 2016) Längmanska kulturfondenin Suomi-­palkinnon. Vuonna 2018 ilmestyi sarja­kuvaromaani Scandorama (Teos & Förlaget).

84.2  •  NIDOTTU, LIEPEET  •  125 × 190 MM  •  128 SIVUA  •  ULKOASU SANNA MANDER   ALKUTEOS I SLUTET BORDE JAG DÖ  •  TEOS & FÖRLAGET -SARJA  •

 ISBN 978-952-363-072-7


9 | Romaanit

KUVA LIISA TAK AL A

Tiina Rajamäki

Alisa

K 

aikki palaa Alisaan. Lahjakkaaseen sellistiin, jonka kuolema 19-vuotiaana katkaisee myös Saran ja Katjan elämät. Sara näki, että Katja näki, mutta mitä kuudennen kerroksen parvekkeella tapahtui? Sara lähtee opiskelemaan Keski-Eurooppaan, voittaa viulukilpailun, sinnittelee aplo­ dien loppuun. Katja luopuu sellosta ja kuorii itsestään uu­ den kerroksen. Molemmat tuntevat kuitenkin yhä vastuksen lihasmuis­ tissaan, mikään ei kasvata etäisyyttä menneisyyden tapah­ tumiin – Alisaan, jonka vertaiseksi he halusivat tulla ja jon­ ka viereen he haluavat yhä kuulua. Tiina Rajamäen ensimmäinen romaani on taiturimaises­ ti rakennettu kertomus lahjakkuuden vieressä varttumises­ ta ja siitä pitkästä kaiusta, jonka menetys jättää. TIINA RAJAMÄKI (s. 1977) asuu Helsingissä. Häneltä on aiemmin ilmestynyt novellikokoelma Vieras maisema (2018), joka oli Tiiliskivi-palkintoehdokkaana.

84.2   •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI •  130 × 207 MM •  208 SIVUA  •  ULKOASU SANNA-REETA MEILAHTI   ISBN 978-951-851-960-0  • 

 ISBN 978-952-363-096-3  • 

 ISBN 978-952-363-095-6


10 | Romaanit KUVA MILK A AL ANEN

Mikko Viljanen

Onni

S 

uomalaisperhe muuttaa 1980-luvulla New Yorkiin isän työn takia. Viisihenkinen perhe asettuu omakotitalo­ lähiöön, ja siitä tulee koti. Tästä alkavat kertojan, perheen keskimmäisen lapsen Onnin muistot. Aika New Yorkissa katkeaa äkilliseen muuttoon takaisin Helsinkiin, jossa lapsuus taittuu nuoruudeksi uuden par­ haan ystävän Josen rinnalla. Näin alkaa Onnin 2010-luvulle asti kantava kasvukertomus. Sen mukana kulkevat äidin, pikkuveljen ja isosiskon omat kipupisteet ja toisaalla vuosi­­ kymmenten mittainen ystävyys Josen kanssa, jaettu ulko­ puolisuus, yhteiset sydänsurut, mutta myös kilpailu, kunnian­himo ja etäisyys. Kaikkea tätä Onni yrittää koostaa eheäksi tarinaksi. On­ nen ja onnettomuuden hetket muokkautuvat jälkikäteen: mitä muistetaan, mitä perheenjäsenet tai ystävät muistavat toisin? Onnin ulkopuolisuus näyttäytyy kerta toisensa jäl­ keen erillisyytenä, pakenemisena, kodittomuutena. Mikko Viljasen neljäs romaani Onni on kaunis teos kasva­ misesta, perheestä ja muistista. Romaani on kuin valokuva-­ albumi, jossa kohtaukset, spekulaatiot, impressiot ja elä­ män jäämistö muodostavat kollaasin, yhden elämän toden kuvauksen. MIKKO VILJANEN (s. 1976) on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi. Hänen aiemmat romaaninsa ovat Todennäkyjä (WSOY, 2004), Maan paino (2009) ja Ensimmäinen elämä (2014). Hän on julkaissut myös runokokoelmat Kesken hengityksen kaiken (2010) sekä Hupisaarilla (2016).

84.2   •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI •  130 × 207 MM •  272 SIVUA  •  ULKOASU SANNAREETA MEILAHTI   ISBN 978-952-363-043-7  • 

 ISBN 978-952-363-105-2


11 | Romaanit

KUVA HELI SORJONEN

Mirjam Lohi Rouva Suominen välittää 3

Luumumukin arvoitus

K 

iinteistönvälittäjä Sointu Suominen matkustaa mie­ hensä Sampon kanssa Tukholmaan hoitamaan pari­ suhdetta. Toivon mukaan asiat työrintamallakin pian ko­ henevat ja löytyy asiakkaita. Missio ei ole vähäpätöinen: aukaista asiakkaiden elämien perimmäisetkin solmut, sil­ lä Sointu välittää ennen kaikkea ihmisistä. Sopivasti samaan aikaan naapurissa roihahtaa perhekriisi: Tellervo Määttä löytää oudon mukin, jossa on vieras, kir­ kuvan punainen huulipunajälki. Avopuoliso Kurmo Kum­ pare kieltää tietävänsä mukista yhtään mitään. Ehkä ai­ noa mahdollisuus on erota ja antaa asunto suloisen Sointu Suomisen välitettäväksi? Mutta miten asiaan liittyvät muut naapurit, Sampon paheneva urheiluhulluus, ylihuolehtivat vanhemmat sekä lasten kasvattaminen? Kun Sampon lom­ pakkokin katoaa mystisesti, on selvää, että unelmien As Oy Aurinkoisessa on meneillään jotain erikoista. Liikkuu­ ko alueella rosvoja, aaveita, vaiko vain keppostelijoita? Luumumukin arvoitus on leppoisan jännittävän Rouva Suominen välittää -sarjan itsenäinen kolmas osa. MIRJAM LOHI (s. 1961) on vapaa kirjoittaja, joka on elä­ mäntarinoiden lisäksi kirjoittanut romaanit Nuttu (2008) ja Hissimusiikkia (2014). Nuttu oli Helsingin Sanomien kir­ jallisuuspalkintoehdokas ja Hissimusiikkia Toisin­koinen-­ kirjallisuuspalkinnon finaalikolmikossa. Hurmaavan ”mama lit” -sarjan aiemmat osat ovat Valuneen taikinan tapaus (2018) ja Ruusun salaisuus (2019).

84.2   •  NIDOTTU, LIEPEET •  140 × 200 MM •  256 SIVUA  •  ULKOASU JENNY LUCANDER   ISBN 978-952-363-070-3  • 

 ISBN 978-952-363-097-0  • 

 ISBN 978-952-363-098-7


12 | Romaanit KUVA STEFAN BREMER

Kari Häkämies

Vallan hinta

K 

uuden kansanedustajan taivalta kuvaavan Valta-trilo­ gian päätösosassa vanha liittolaisuus täytyy arvioida uudelleen. Kolmannella vaalikaudella kullekin on jo ker­ tynyt rautainen rutiini päivänpolitiikasta, mutta kunnian­ himon peräänkuuluttamia tuloksia – kuten tärkeitä minis­ terinsalkkuja – ei saavuteta välikysymyksillä. KRP:n ylikonstaapeli Matti Joronen ja Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Lotta Simula selvittävät tahoillaan minis­ teri Lauluvaaran kuoleman yhteyksiä kansainväliseen ter­ rorismiin, pietarilaisen trollitehtaan sotkeutumista Suo­ men eduskuntavaaleihin ja Ullanlinnan parvekesurman kytköstä poliittiseen eliittiin. Mikä rooli tapahtumissa on Venäjän sotilastiedustelulla, tutkivan journalismin Belling­ cat-verkostolla tai moottoripyöräkerho Balldirectillä? Häkämies kuvaa kamareita, joihin pääsy on vain sala­ rakkailla ja niillä, joilla on sama poliittinen porukka­veto vetämässä. Viatonkin kontakti saattaa kammeta kenet vain kansakunnan kaapin päältä, ainakin jos vipua vään­ tää media. Siksi jokainen heistä pelkää. Mutta kaitseeko jokin taho Suomen lehdistöä? KARI HÄKÄMIES (s. 1956 Karhulassa) toimii VarsinaisSuomen maakuntajohtajana. Aiemmin hän on työskennel­ lyt mm. oikeusministerinä, sisäasiainministerinä, kansan­ edustajana sekä sisäministeriön kansliapäällikkönä ja kun­ nanjohtajana. Vallan hinta on hänen seitsemäs dekkarinsa.

84.2   •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI •  130 × 207 MM •  320 SIVUA  •  ULKOASU MIKA TUOMINEN   ISBN 978-952-363-081-9  • 

 ISBN 978-952-363-099-4  • 

 ISBN 978-952-363-100-7


13 | Romaanit

KUVA PAULO GURGEL VALENTE

Clarice Lispector

Tähden hetki SUOMENNOS TARJA HÄRKÖNEN

T 

ähden hetki on Clarice Lispectorin viimeinen teos, joka ilmestyi kirjailijan kuolinvuonna 1977. Siitä on sittemmin tullut yksi hänen kuuluisimmista kirjoistaan. Romaani puuttuu Brasilian yhteiskunnallisiin ongelmiin, niukkuudessa elävään ja näkymättömään väestönosaan, jota kirjailija käsitteli laajasti lehtikolumneissaan. Nuoren, köyhän Macabean surullisen tarinan kertoo mies, jonka mukaan tytön kuvaaminen on helppoa: Maca­bea ”on niin yksinkertainen, että hymyilee joskus kadulla toisille”. Hän ei halua mitään, koska ei tiedä elämästä mitään. Kertoja palaa halusta kertoa Rio de Janeiron tytöstä ja hänen poikaystävästään. Hänen on pakko saattaa loppuun tarina tytöstä, jonka olemassaoloa luonnehtivat sanat: ”En tiedä.” Kenen tarinasta on kysymys? Kuka loppujen lopuk­ si saa itselleen tarinan kautta minuuden ja tietoisuuden it­ sestään? Tarja Härkösen käännös ilmestyi alun perin 1996, ja se jul­ kaistaan nyt uudestaan suomentajan itsensä tarkistamana. Clarice Lispector (1925–1977) oli palkittu brasilia­ lainen kirjailija, jota pidetään yhtenä 1900-luvun tärkeim­ mistä kirjailijoista. Hänen laajaan tuotantoonsa sisältyy romaaneja, novelleja ja lastenkirjoja. Lispector keskittyi erityisesti minuuden, kielen, tietoisuuden ja olemassaolon teemoihin. Hän opiskeli lakia Rio de Janeirossa ja toimi pitkään myös toimittajana.

84.2   •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI •  130 × 207 MM •  128 SIVUA  •  ULKOASU JENNI SAARI  ALKUTEOS A HORA DA ESTRELA  •  BAABEL-SARJA  •

 ISBN 978-952-363-033-8


14 | Romaanit KUVA JANE BOWN

Samuel Beckett

Puuttuva sana

Viisi teosta ajalta 1980–1989 Seura, Kehnosti nähty kehnosti sanottu, Pahinta päin ohoi, Värähdyksiä yhä, Miten sanoa SUOMENNOS CAJ WESTERBERG

P 

uuttuva sana sisältää viisi teosta Samuel Beckettin elä­ män viimeiseltä vuosikymmeneltä. Lyhyitä, itsenäisiä tekstejä yhdistää ainakin Beckettin vuosikymmenestä toi­ seen yhä ankarammaksi muuttunut kieli, ja niiden loppuma­ ton uudelleenlukeminen ja -tulkitseminen; yksi lukija löytää Shakespearen, toinen Danten, kolmas Beckettin aiem­­mat teokset tai hänen oman elämänsä vaiheita, ja niin edelleen. Caj Westerbergin upeasti kääntämät neljä proosateosta ja yksi runo ovat kuin kysymyksiä aiheista vaikeimmista: kielestä, etiikasta, olemassaolosta ja sen mielettömyydestä, josta huolimatta on syytä ”Yrittää taas. Epäonnistua taas. Epäonnistua paremmin.” Tällainen kulku ”pahinta päin” on yksi arvokkaimmista asioista, mitä kirjallisuus voi tehdä, eikä kukaan ennen tai jälkeen Samuel Beckettin ole siihen samalla tavalla kyennyt. Ohoi! SA MUEL BECK ETT (1906–1989) on maailmankuulu irlantilainen kirjailija, jonka laaja tuotanto sisältää niin runoja, romaaneja kuin näytelmiäkin. Toisen maailman­ sodan aikaan Beckett kuului Ranskan vastarintajoukkoi­ hin. Kirjallisuuden Nobel-palkinto hänelle myönnettiin vuonna 1969.

84.2   •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI •  130 × 207 MM •  112 SIVUA  •  ULKOASU JENNI SAARI  •  ALKUTEOKSET COMPANY, ILL SEEN ILL SAID, WORSTWARD HO, STIRRINGS STILL, COMMENT DIRE  •  BAABEL-SARJA  •

 ISBN 978-952-363-073-4


15 | Romaanit

KUVA ANREJ REISER

Thomas Bernhard

Halvallasyöjät Wittgensteinin veljenpoika SUOMENNOS TARJA ROINILA

H 

alvallasyöjien päähenkilö, Koller, on vuosia sitten puistokävelyllä sattuneen koiranpureman seuraukse­ na menettänyt jalkansa. Koiran omistajalta, lasitehtailija Welleriltä saamansa korvaussumman turvin Koller pystyy keskittymään tieteelliseen työhönsä fysiognomian parissa. Se puolestaan saa ratkaisevan käänteen, kun Koller toisel­ la puistokävelyllä yhtäkkiä kävelee vanhan saarnen sijaan vanhan tammen suuntaan ja törmää halvallasyöjiin, poruk­ kaan, joka käy syömässä Wienin yleisessä ruokalassa… Sat­ tumaa ei ole, asia johtaa toiseen, Bernhardin huikea proosa vyöryy epätoivosta slapstickiin ja takaisin. Vuonna 1982 julkaistu Wittgensteinin veljenpoika on auto­fiktiivinen kuvaus kertojan ja kuuluisan filosofi-Wittgen­ steinin serkun pojan Paulin ystävyydestä. Kertoja on sai­ raalassa keuhkosairauden ja Wittgenstein hulluuskohtauk­ sensa takia. Toivottomuuden ja kuolevaisuuden äärellä nämä omalaatuiset henkilöt löytävät tukea ja turvaa yhtei­ sestä intohimostaan musiikkiin, huumorintajustaan ja por­ varillista Wieniä kohtaan tuntemastaan vastenmielisyydes­ tä. Teos on ystävyyden ylistys, Bernhardia herkimmillään. THOMAS BERNHARD (1931–1989) oli itävaltalainen kirjai­ lija, briljantti tyyliniekka ja eurooppalaisen modernismin klassikko. Hän saanut Suomessa vankan ja innostuneen lu­ kijakunnan siitä lähtien, kun hänen romaaninsa Hakkuu (suom. Tarja Roinila) ilmestyi 2007.

84.2   •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI •  130 × 207 MM •  224 SIVUA  •  ULKOASU MIIKA IMMONEN  ALKUTEOS DIE BILLIGESSER (1980), WITTGENSTEINS NEFFE (1982)  •  BAABEL-SARJA  •

 ISBN 978-952-363-078-9


16 |  Runot ja esseet KUVA LIISA TAK AL A

Olli Heikkonen

Rajalliset maat

K 

eisarin alla ruhtinaat, niiden alla kaikki muu, ympä­ ril ­lä 30-vuotinen sota. Suurmiehet suunnittelevat manööverejä ja uneksivat valtakunnista, maan matoset, niin ihmiset kuin eläimet, elävät kuten kykenevät. Maa on mutaa, joskus on kuin sataisi pieniä lintuja. Heikkosen uskomattoman kauniit runot muodostavat kuvioita, joissa voi nähdä milloin sotalippuja, milloin lin­ nun siipiä, jokia, toisiinsa silloin tällöin sopivia Euroopan palasia. Runot ylittävät kerta toisensa jälkeen historialli­ sen kehyksensä ja näyttävät ihmisten, eläinten, kielen his­ torian, joka on toista maata kuin suurmiesten uroteot.

OLLI HEIKKONEN (s. 1965) on Suomen arvostetuimpia runoilijoita. Rajalliset maat on Heikkosen kuudes teos. Esikoiskokoelma Jakutian aurinko (Tammi) sai Helsin­ gin sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2000. Vuonna 2015 julkaistu Teoria kaikkein pienimmistä (Tammi) voit­ ti Einari Vuorela -palkinnon. Heikkosen edellinen, kiitet­ ty kokoelma Regional Express (Teos) ilmestyi vuonna 2016.

82.2  •  SIDOTTU  •  145 × 234 MM  •  80 SIVUA  •  ULKOASU JENNI SAARI    ISBN 978-951-851-929-7


17 |  Runot ja esseet

KUVA MILK A AL ANEN

Anu Silfverberg

Sinut on nähty

N 

aiset sekosivat. Menikö se vähän yli? Meni se, se ei ollut aivan heidän tapaistaan. Metoo alkoi elokuva-alan työsuojeluasiana. Mutta sitten tapahtui jotain muuta: naiset saivat uudet silmät. He alkoivat nähdä epäkohtia joka paikassa, pilkkasivat taiteen kaano­nia ja laskivat puuttuvia naisia. Kirjassaan Sinut on nähty Anu Silfverberg käsittelee katseen valtaa. Kenen silmin täällä oikein ihmisiä katsotaan ja kuka tätä tarinaa oikein kertoo? Kirja haistattelee ”naiskuvauk­ sen mestareille”, kuvaa ystävän katseen rakastavaa voimaa ja kummastelee, minkä tähden elokuvissa naiset harrasta­ vat seksiä ihan eri tavalla kuin elämässä. Se yrittää samas­ tua Tauno Paloon, tekee kunniaa Dingo-­fanille ja liikuttuu ennennäkemättömästä tv-mainoksesta. Silfverberg kirjoittaa samastumisesta samastuttavasti ja vaikeasta lähestyttävästi. Kirja käsittelee ainakin liikkuvaa ja liikkumatonta kuvaa, ihanteita ja niihin sopimista, suku­ puolta sekä yhteiskuntaa. Naiset sekosivat. Pidän siitä. Miten paljon raivoa onkaan ilmassa, en ollut ennen huomannut sitä. Olin luullut olevani sen kanssa yksin. Anu Silfverberg (s. 1974) on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja yksi Long Play -julkaisun perustajista. Hänen esikoisromaaninsa oli Kung Po (Avain 2008), ja vuonna 2011 ilmestyivät novellikokoelma He eivät olleet eläimiä (Avain) sekä esseekokoelma Luonto pakastimessa (Teos). Hänen edellinen teoksensa oli Äitikortti (Teos 2013).

04 / 82.2  •  NIDOTTU, LIEPEET  •  130 × 197 MM  •  208 SIVUA  •  ULKOASU SANNAREETA MEILAHTI    ISBN 978-951-851-916-7  • 

 ISBN 978-952-363-106-9


18

KUVA SANNA PELLICCIONI

|  Lasten- ja nuortenkirjallisuus

leena Virtanen & sanna Pelliccioni Suomen supernaisia 3

Eeva!

Kirjailija Eeva Kilven polut, muistot ja viisaat sanat

I 

lahtuneen vastaanoton saaneen Suomen supernaisia -las­ tenkirjasarjan kolmannen osan päähenkilö on rakastettu kirjailija Eeva Kilpi. Kirjan Eeva on jo vanha nainen, mummo ja isomummo, joka antaa muistojensa vaeltaa lapsuutensa Karjalaan. Eeva kertoo meille sodan syttymisestä, evakkomatkasta, ikui­ sesta koti-ikävästä, kirjailijaksi kasvamisesta. Äidin elä­ mästä ja mummoudesta. Luonnosta ja yksinäisyyden rau­ hasta. Sekä siitä, miten herättää sanat ja muistot elämään. Leena Virtasen kirjoittamassa ja Sanna Pelliccionin ku­ vittamassa kirjasarjassa on aiemmin ilmestynyt Minna! Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikuttavat teot (2018) ja Ellen! Ellen Thesleffin elämä ja villit värit (2019).

LEENA VIRTANEN (s. 1960) on toimittaja-kirjailija. SANNA PELLICCIONI (s. 1976) on palkittu kuvittaja ja lastenkirjailija.

L85.2  •  SIDOTTU, YLIVETO  •  240 × 300 MM  •  40 SIVUA  •  ULKOASU SANNA PELLICCIONI    ISBN 978-952-363-035-2


19 |  Lasten- ja nuortenkirjallisuus

KUVA ELINA WARSTA

Tomi Kontio & Elina Warsta

Koira nimeltään Kissa kaipaa kotia

K 

oira nimeltään Kissa, Kissa nimeltään Koira sekä puli­ ukko nimeltään Näätä ovat parhaita ystävyksiä. Heillä ei ole juurikaan omaisuutta, mutta heidän elämänsä täyttää ystävyys ja rakkaus, kaikkia ja kaikkea kohtaan. Rautatieasemalla Kissaa lähestyy pieni tyttö, joka huo­ lestuu resuisesta joukkiosta ja kysyy Kissalta, eikö tällä ole kotia. Kun tyttö häviää ihmisvilinään, Kissan sydämen val­ taa kaipaus. Vaikka hän nauttiikin vapaudesta ja vaeltelus­ ta, ovat talvet ankaria ja jatkuva kulkeminen raskasta. Hän ymmärtää kaipaavansa kotia, kodin turvaa. Näädän mielestä heillä on kaikki hyvin, mutta Kissa ja Koira ovat eri mieltä. ”Ystävyys ei lämmitä palelevaa”, Koira naukaisee Näädälle. Tästä alkaa kolmikon vaellus koh­ ti kotia. Löytävätkö he sen vai jäävätkö siltojen katveet ja kauppakeskusten tuulikaapit kulkijoiden kohtaloksi?

TOMI KONTIO (s. 1966) on Suomen tunnetuimpia nyky­ runoilijoita. Hänen ja Elina Warstan Koira nimeltään Kissa (2015) oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi ja Koira nimeltään Kissa tapaa kissan (2019) Finlandia Junior -palkinnon saa­ jaksi. Kontion lastenkirja Keväällä isä sai siivet (Tammi) voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2000. ELINA WARSTA (s. 1979) on arvostettu kuvittaja ja graafi­nen suunnittelija. Hänen kirjagrafiikkaansa on palkittu usein mm. Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailussa. Hänelle myön­ nettiin Lastenkulttuurin valtionpalkinto vuonna 2016.

L85.2  •  SIDOTTU, YLIVETO  •  220 × 220 MM  •  32 SIVUA  •  ULKOASU ELINA WARSTA    ISBN 978-952-363-080-2


20

KUVA JUHANI K ÄNK ÄNEN

|  Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Juhani Känkänen

Tuu yökylään, Apo Apponen!

J 

ännitystä on ilmassa, kun Apo Apposen uusi ystävä Jes­ per kutsuu Apon yökylään. Mitä sellaiseen reissuun oikein pitää ottaa mukaan? Pa­ rempi pakata varmuuden vuoksi kokonainen matkalau­ kullinen yökylässä ehdottoman välttämätöntä välineistöä, kuten kakadu Kakka Duu ja laulava hammasharja Sinikka Suti. Kylään mennäänkin sitten komeasti Taksinkuljetta­ jan kyydissä. Päivän aikana ehtii kaikenlaista: kilpailla pikakelatut kesäolympialaiset, pomppia trampalla, ja vasta perustettu Apon ja Jesperin räpduo heittää keikan. Sitten on aika ve­ täytyä yöpuulle. Patja on jotenkin erilainen kuin kotona, ja vieraassa talossa kuuluu outoja ääniä, joita Apo joutuu yöl­ lä tutkimaan. Koti-ikäväkin yllättää, joten yö ei suju aivan suunnitelmien mukaan. Teatteriesityksien muodossakin maata kiertävän Apo Apposen ystäville on tarjolla jo seitsemäs Apo-seikkailu – lähde Apon mukana lastenkirjallisuuden uudelle vuosi­ kymmenelle! JUHANI KÄNKÄNEN (s. 1966) on palkittu kirjailija ja ku­ vittaja. Hän on kirjoittanut neljä romaania ja itse kuvitta­ mansa, riemastuttavan lastenkirjasarjan Apo Apposesta. Tuu yökylään, Apo Apponen! on sarjan seitsemäs kirja.

L85.2  •  SIDOTTU, YLIVETO  •  190 × 260 MM  •  40 SIVUA  •  ULKOASU JUHANI KÄNKÄNEN    ISBN 978-952-363-079-6


21 |  Lasten- ja nuortenkirjallisuus

KUVAT REMBR ANT VAN RIJN, JULIA VUORI

Marjatta Levanto & Julia Vuori

Rembrandt Tottelematon

R 

embrandt – Tottelematon kertoo Rembrandt Harmen­ szoon van Rijnin merkillisen tarinan. Ensin kymmen­ lapsisen myllärinperheen toiseksi vanhin vesa nousee no­ peasti 1600-luvun Hollannin taiteen huipulle. Ja sitten kaikkien ihailema, vauras ja ahkera taidemaalari luisuu hitaasti paraatipaikalta köyhyyteen, taidemaailman vie­ roksumaksi kummajaiseksi. Taiteilijalla oli kuitenkin vie­ lä kaiken menettäneenäkin jäljellä yksi ylittämätön valt­ tikortti: maalaamisen ylivertainen lahja ja usko taiteen voimaan. Marjatta Levanto (s. 1944) on suomalaisen taidemu­ seolaitoksen ensimmäinen museolehtori ja museopeda­ gogiikan uranuurtaja. Hän on kirjoittanut useita lapsille suunnattuja taidekirjoja, sanoittanut lastenlevyjä sekä teh­ nyt taiteesta elokuvia, multivisioita ja videoita. Levanto sai tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon vuonna 2017. Julia Vuori (s. 1968) on helsinkiläinen kuvittajagraa­ fikko ja sarjakuvataiteilija. Hän on kuvittanut lukuisia las­ tenkirjoja ja lapsille tehtyjä taidekirjoja, minkä lisäksi hän on tehnyt humoristisia, eläinaiheisia sarjakuvia. Vuorelle myönnettiin vuonna 2013 lastenkulttuurin valtionpalkinto.

L70.2  •  SIDOTTU, YLIVETO  •  210 × 270 MM  •  128 SIVUA  •  ULKOASU TIINA RIPATTI-TOLEDO    ISBN 978-951-851-970-9


KUVA LINDA BONDESTAM

22 |  Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Linda Bondestam

Elämäni pohjalla

Yksinäisen aksolotlin tarina SUOMENNOS MAARIT HALMESARKA

J 

oka vuosi useita lajeja kuolee sukupuuttoon. Täydelliset olennot, miljoonien vuosien evoluution tulokset, lak­ kaavat olemasta. Aksolotli on pieni, hymyilevä sammakko­ eläin, joka elää koko elämänsä toukkavaiheessa. Se ei kos­ kaan kasva aikuiseksi ja viettää koko elämänsä vedessä. Kaupungistuminen on syönyt aksolotlin elintilaa niin, että aksolotleja elää enää yhdessä järvessä Meksikossa. Elämäni pohjalla -kuvakirjan kertoja on kenties planeet­ tamme viimeinen vapaana elävä aksolotli. Hän viihtyy erin­ omaisesti lammikossaan, jossa seurustelee tiikerisalaman­tereiden kanssa, kerää aarteita ja vakoilee rannalla vierai­ levien kömpelöiden kaksijalkaisten edesottamuksia. Mutta lämpötila nousee koko ajan, lammikko samentuu ja sinne ilmestyy kalanrumiluksia. Kunnes eräänä päivänä jättimäi­ nen aalto pyyhkäisee mennessään kaiken tutun. Linda Bondestamin kirjoittama ja kuvittama aksolotlin tarina on hauska, ekologinen ja eksistentiaalinen kerto­ mus maapallostamme – hauraasta ja samalla vahvasta. Se on yllättävä ja koskettava kirja ilmastonmuutoksesta ja sii­ tä, miten mälsää on leikkiä yksin. LINDA BONDESTAM (s. 1977) on kuvittanut kymmeniä rakastettuja kirjoja. Bondestamin kuvittama, Ulf Starkin kirjoittama Ennen näkymättömiä eläimiä (Teos & Förlaget) voitti Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirja­ palkinnon 2017, oli August-palkintoehdokkaana ja voitti Snöbollen-palkinnon parhaasta kuvakirjasta Ruotsissa 2016.

L85.2  •  SIDOTTU, YLIVETO  •  255 × 195 MM  •  42 SIVUA  •  TEKSTI JA KUVITUS LINDA BONDESTAM   ALKUTEOS MITT BOTTENLIV – AV EN ENSAM AXOLOTL  •  TEOS & FÖRLAGET -SARJA  • 

 ISBN 978-952-363-089-5


KUVA JUHANI K ÄNK ÄNEN

Tietokirjallisuus

L85.2  •  SIDOTTU, YLIVETO  •  190 × 260 MM  •  40 SIVUA  •  ULKOASU JUHANI KÄNKÄNEN    ISBN 978-951-851-979-2


24

KUVA © JARKKO MIKKONEN

| Tietokirjallisuus

Heikki Herlin

Tuollapäin on highway

V 

uonna 2017 edesmenneestä Niklas Herlinistä puhut­ tiin, oletettiin kaikenlaista. Varmaa on ainakin se, että hän oli vanhempiensa lapsi ja lastensa isä. Heikki Herlinin teos Tuollapäin on highway on yhden aikuisen lapsen kirja ainoasta isästään. Herlin ei kirjoita elämäkertaa, vaan luo subjektiivisen muotokuvan Niklaksesta, itsestään ja yhteiskunnasta. Min­ kälaiset eväät Niko sai omasta lapsuudestaan, mitä vastaan hän kapinoi, mistä pääsi irti? Millaista on kasvaa epätie­ toisena siitä, onko maaseudulta vai pääkaupungista, tai ai­ kuistua Suomen ja Yhdysvaltojen välissä? Kuinka työ leh­ distön palveluksessa muutti lähtemättömästi Nikon kuvaa itsestään? Ja kuinka pojasta, jolla oli vähintäänkin ongel­ mallinen isäsuhde, tuli niin hyvä isä? Tuollapäin on highway on henkilökohtainen, analyytti­ nen teos sukupolvista, sukurasitteista ja perheestä. Herlin yhdistää taidokkaasti suuria linjoja ja pieniä, merkityksel­ lisiä yksityiskohtia. Hän kirjoittaa yhtä terävästi yhteis­ kunnasta kuin koskettavasti kaipuusta, kun yksi rakas ih­ minen on poissa. HEIKKI HERLIN (s. 1990) on Helsingissä asuva valt. yo, joka on opiskellut myös elokuvatuottamista New Yorkissa.

99.1  •  SIDOTTU, SUOJAPAPERI  •  140 × 210 MM  •  240 SIVUA  •  ULKOASU JENNI SAARI    ISBN 978-951-851-986-0  • 

 ISBN 978-952-363-107-6  • 

 ISBN 978-952-363-108-3


25 | Tietokirjallisuus

KUVA © FINNA

Ulrika Gustafsson

Valoisa kaupunkini Sally Salmisen elämä ja teokset SUOMENNOS LAURA JÄNISNIEMI

A 

inutlaatuisen elämän elänyt kirjailija Sally Salminen (1906–1976) syntyi isoon kalastajaperheeseen Ahvenan­maan saaristossa. Jo varhain hän tiesi haluavansa maail­ malle. Vuonna 1930 Salminen muutti laman riivaamaan New Yorkiin. Hän työskenteli monissa yläluokkaisissa per­ heissä kotiapulaisena ja kirjoitti vapaa-aikanaan. Kun Sally Salminen kuusi vuotta myöhemmin palasi koti­maahansa, hänestä oli tullut maailmankuulu kirjaili­ ja. Esikoisromaani, Ahvenanmaalle sijoittuva saaristolais­ eepos Katrina oli voittanut Ruotsissa romaanikäsikirjoitus­ kilpailun. Siitä tuli kansainvälinen menestysteos, joka käännettiin monelle kymmenelle kielelle. Salminen kirjoitti sittemmin paljon muutakin: romaaneja, matkakirjoja ja omaelämäkerrallisia teoksia, joiden kantavia teemoja olivat ihmisarvon tärkeys, sosiaalinen vastuunkanto ja yksilönvapaus. Toisen maailmansodan puhkeaminen toi Salmisen elä­ mään muutoksia myös yksityiselämän puolella. Hän avioi­ tui tanskalaisen taidemaalarin Johannes Dührkopin kanssa 1940 ja he perustivat yhteisen kotinsa Kööpenhaminaan. Ulrika Gustafsson on ruotsalainen kirjallisuustietei­ lijä ja vapaa kirjoittaja. Hän on perehtynyt valtavaan taus­ tamateriaaliin Sally Salmisen elämästä. Upeassa kirjassaan hän valottaa kirjailijan elämän dramaattisia käänteitä ja uran unohdettuja vaiheita.

99.1  •  SIDOTTU •  140 × 207 MM  •  400 SIVUA  •  ULKOASU EVA WILSSON    ISBN 978-952-363-076-5  • 

 ISBN 978-952-363-109-0


26 | Tietokirjallisuus KUVA JARKKO MIKKONEN

Jari Hanska, Minea Koskinen, Emilia Mäenmaa & Tuija Siltamäki

Saamattomat

Millainen Suomi meille jää?

S 

uomi on historiallisen suurten kysymysten äärellä. Il­ mastonmuutos kiihtyy, suuret ikäluokat uhkaavat ro­ mahduttaa terveydenhuollon kantokyvyn, kaupungeissa asuntojen hinnat karkaavat käsistä, ja kaiken lisäksi lapsia syntyy ennätyksellisen vähän. Nämä ongelmat ovat viime kädessä ylisukupolvisia, vaikkei niitä sellaisina ole Suomessa juurikaan käsitelty. Nyt ne ovat kaatumassa nimenomaan nuorten aikuisten ratkaistavaksi. Mitä se merkitsee meidän tulevaisuudel­ lemme? Saamattomat on neljän nuoren toimittajan kirjoittama journalistinen tietokirja, joka selvittää, miten yhteiskun­ ta reagoi näihin teemoihin, ja pohtii, miksei riittäviin toi­ miin ole ryhdytty aiemmin. Kaiken yllä leijuu kysymys: onko tämä reilua? Tämän kirjan avaamat tuoreet näkökulmat on tarkoitet­ tu kaikille Suomen tulevaisuudesta ja politiikasta kiinnos­ tuneille, sukupolvesta riippumatta. Jari Hanska, Minea Koskinen, Emilia Mäenmaa ja Tuija Siltamäki ovat 1980–1990-luvuilla syntyneitä toimittajia, jotka ovat halunneet selvittää sukupolvensa tu­ levaisuudennäkymiä. Hanska on aiemmin kirjoittanut työ­ parin kanssa tietokirjan eläkkeistä, Koskinen osana työ­ ryhmää ilmastonmuutoksesta. Mäenmaa ja Siltamäki ovat toimineet ylioppilaslehtien päätoimittajina.

30.1  •  NIDOTTU, LIEPEET  •  130 × 200 MM  •  224 SIVUA  •  ULKOASU VIIVI PROKOFJEV    ISBN 978-952-363-044-4  • 

 ISBN 978-952-363-091-8


27 | Tietokirjallisuus

KUVA JOHANNA SIL ANEN

Markus Hurskainen

Makeeta

M 

akeeta on huippukondiittori Markus Hurskaisen uusi kirja, joka vie lukijat makeiden leivonnaisten maailmaan. Sen sivuilta löytyy noin 40 kausittain jaotel­ lun leivonnaisreseptin lisäksi vinkkejä perustekniikoihin, työvälineisiin sekä raaka-aineisiin. Kirja palvelee omistajaansa vuodesta toiseen ja sukupol­ velta seuraavalle. Se on vastaisku kertakäyttökulttuurille ja ohimeneville trendeille. Se nostaa jalustalle perinteet ja klassikot antaen käytännön ohjeita myös siihen, miten ku­ kin voi muokata resepteistä itselle mieluisimpia. Makeeta on sekä reseptikirja että kunnianosoitus sille, mitä leivonta voi parhaimmillaan olla: tekniikkaa, luovuut­ta, rohkeutta ja rutkasti tunnetta. MARKUS HURSKAINEN (s. 1983) on viettänyt suurim­ man osan kokkiurastaan intohimonsa kohteiden, jälki­ ruokien ja leipomisen parissa. Vuonna 2011 Hurskainen perusti yhtiökumppaninsa Teemu Auran kanssa leipomo­ konditoria Patisserie Teemu & Markuksen, josta syntyi myös täydellisen leivän leipomiseen keskittyvä Teemun ja Markuksen leipäkirja. Nykyään Hurskainen vastaa yhtiö­ kumppaneidensa kanssa Story-ravintoloiden toiminnasta Helsingissä ja tekee leipomokonsultaatiota. Hänet tunne­ taan myös Koko Suomi leipoo -ohjelman tuomarina.

68.24  •  SIDOTTU •  205 × 265 MM  •  240 SIVUA  VALOKUVAT JOHANNA SILANEN   •  ULKOASU POMELIINA PUUMALA  • 

 ISBN 978-952-363-068-0


28 | Tietokirjallisuus KUVA JOONAS VUORINEN

Erkki Vuokila

EVVK

Erkki Vuokilan vuosikirja 2021

E 

VVK – Erkki Vuokilan Vuosikirja 2021 sisältää yli 200 sivua todella vaihtelevaa sanallista pähkäiltävää tun­ netulta ja tunnustetulta ristikonlaatijakonkarilta. Vuoden jokaiselle viikolle on neljä sivua tehtäviä, mukana aina si­ vun kuvaristikko ja pienehkö krypto sekä runsaasti muun muassa piilosanoja. Kaikki tehtävät ovat uusia, värikkäi­ tä ja ajankohtaisia. Tyylikkäästä kuvituksesta vastaa Heli Kärkkäinen. Vaikeustaso vaihtelee, pääosa on ihan taval­ lisille ratkojille sopivaa. Ratkaisut ovat kirjassa mukana. EVVK 2021 on hyvä lahja ystäville ja itselle! ERKKI VUOKILA (s. 1957) on mm. tietokirjailija, päätoi­ mittaja, säveltäjä ja sanoittaja. Hänen laatimiaan ristikoita on julkaistu kohta puolen vuosisadan ajan.

79.8  •  NIDOTTU, LIEPEET •  170 × 230 MM  •  224 SIVUA  ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN, NIKO RITARI  • 

 ISBN 978-952-363-082-6


29

|  Kustannusosakeyhtiö Teos  |  K esä- ja sy ysk ata logi  2020


30

Henkilökunta / Staff Toimitusjohtaja Managing Director

Toimituspäällikkö Publishing Manager

Tiedotuspäällikkö Publicity Manager

Kustannuspäällikkö Editorial Director

Kustannustoimittaja Editor

Graafinen suunnittelija Graphic Designer

Nina Paavolainen +358 (0)40 500 8342

Jussi Tiihonen +358 (0)44 302 1223 Myynti- ja markkinointi­ päällikkö / Sales and Marketing Manager

Elia Lennes +358 (0)40 720 6310

Maarit Halmesarka Perhevapaalla, sijaisena

Matias Kuokkanen +358 (0)44 302 1220

Sari Häggqvist +358 (0)50 568 9388

Hannele Jyrkkä +358 (0)50 322 2387

Jenni Saari +358 (0)40 778 8117 assistentti assistant

Juho Sallinen +358 (0)50 346 6145

Sähköposti / Email etunim i.sukunim i@teo s.fi fi r stnam e.l astnam e@teo s.fi

Yhteystiedot / Contact information

puhelin  020 743 1250

info@teos.fi www.teos.fi

Kustannusosakeyhtiö Teos Kasarmikatu 23 a, 3. krs 00130 Helsinki


31 |  Kustannusosakeyhtiö Teos  | 

Teos is an independent publishing house that focuses on publishing fiction and non-fiction in Finnish. Our selection of books covers the whole spectrum from poetry to novels and nonfiction. We aim to publish around 50–60 books a year. Teos' authors include numerous recognized writers, such as Monika Fagerholm, Juha Hurme, Emmi Itäranta, Tomi Kontio, Leena Krohn, Marko Leino, Minna Lindgren, Laura Lindstedt, Ulla-Lena Lundberg, Marjo Niemi, Leena Parkkinen, Riikka Pelo, Mikko Rimminen and Johanna Sinisalo. Teos will continue to focus on Finnish literature and nonfiction, but we have also published translations of foreign classics such as Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, P. G. Wodehouse and Sigmund Freud. In the autumn of 2007, Teos launched a translated fiction series called Baabel, which focuses on modern classics. Since the launch, we have published books by, among others, Thomas Bernhard, A. S. Byatt, Jorge Luis Borges, Manuel Puig, Carlo Emilio Gadda, Hilary Mantel, Robert Walser, Günter Grass, Clarice Lispector and László Krasznahorkai. www.teos.fi

K esä- ja sy ysk ata logi  2020

Teos in Brief


Pyydetään palauttamaan, ellei vastaanottajaa tavoiteta

Kustannusosakeyhtiö Teos Kasarmikatu 23 a, 3. krs 00130 Helsinki Puhelin 020 743 1250 www.teos.fi

@teoskustantamo

Katalogitilaukset Puhelin 020 743 1250 info@teos.fi Tiedotus hannele.jyrkkä@teos.fi puhelin 050 322 2387

Kesä- ja syyskatalogi 2020 Julkaisija Kustannusosakeyhtiö Teos Painopaikka Premedia Oy, Helsinki 2020 toimitus Elsa Hyvärinen Ulkoasu Jenni Saari Muutokset mahdollisia

Profile for Teos

Teoksen syyskatalogi 2020  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded