Page 1

Budgetmail Direct mail voor een lagere prijs

Vindt u een lage prijs voor de verzending van uw grote partijen direct mail belangrijker dan een snelle overkomstduur? Kies dan voor Budgetmail. Een combinatie van onze vertrouwde zekerheid, kwaliteit én een extra scherp tarief.

‘Extra scherp tarief met behoud van kwaliteit’


Hoe werkt Budgetmail? Kwaliteit voor een bijzonder lage prijs

Neem dan contact op met Pre en After Sales support via Passupport@tntpost.nl of (070) 334 30 54, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Budgetmail is bedoeld voor uw gesorteerde partijen direct mail vanaf 5.000 stuks. Onder direct mail valt al uw drukwerk dat geadresseerd is, zoals bijvoorbeeld kaarten, mailings, reclamefolders en tijdschriften. Als u deze partijen in de week vóór de gewenste bezorging kunt aanleveren, profiteert u met Budgetmail van een bijzonder lage prijs.

2. Mailing verwerken U krijgt twee bestanden retour. Een bestand aangevuld met Netwerk VSP gegevens en een bestand verrijkt met onze gegevens. De partij moet worden afgebundeld volgens de bundeleindes zoals aangegeven in verrijkt bestand.

Service zoals u gewend bent Voor de bezorging maken wij gebruik van Netwerk VSP als onderaannemer. Daarbij zijn wij geheel verantwoordelijk voor de orderbegeleiding, aanlevering, aftersales en facturatie. U krijgt dus gewoon de service die u van ons gewend bent. De bezorging van uw partij vindt plaats op donderdag en/of vrijdag in de week nadat u deze heeft aangeleverd. Met Budgetmail komt 96% van uw post op tijd en 99% op het juiste adres.

3. Aanleveren Aanleveren is mogelijk in de week vóór verspreiden van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur of op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Aanleveren dient te geschieden op pallets.

4. Bezorging

Van aanleveren tot bezorging 1.Voormelden en adressen aanleveren

Uw Budgetmail post wordt bezorgd op donderdag en vrijdag.

Via www.tntpostbudgetmail.nl kunt u uw partij voormelden en uw adressenbestand uploaden. Dit dient uiterlijk op woensdag om 12.00 uur in de week voor bezorging te gebeuren. Heeft u hierover vragen? Formaat

• maximaal 38 x 26,5 x 3,2 cm

Gewicht

• maximaal 3.000 gram per stuk

Aanleveren

• TNT Post deel en VSP deel gescheiden

Productcodes

• TNT Post deel

• Netwerk VSP deel

> 5.000 stuks

2550

2551

> 10.000 stuks

2553

2554

> 25.000 stuks

2556

2557

> 50.000 stuks

2559

2560

Frankeeraanduiding

• TNT Post Port Betaald

Locatie voor aanleveren

• TNT Post business-balie (locatie Netwerk VSP), Sterrenbergweg 46, 3769 BT Soesterberg

Benodigde formulieren

• orderformulier TNT Post (P-1700) • ordersamenvatting die met de verrijkte bestanden is meegestuurd • eventueel een vrachtbrief

Technische specificaties

• de (adres)gegevens staan in aparte kolommen • let op: de volledige postcode van zes posities dient in 1 kolom te staan • de records/rijen van het bestand hebben een uniforme opbouw • de records/rijen hebben een gelijk aantal kolommen • een veld mag nooit meer dan 255 tekens bevatten • de records/rijen mogen nooit meer dan 254 velden bevatten

Mogelijke bestandsformaten

• ASCII (tekengescheiden en/of vaste veldlengte), MS Excell (vanaf versie 3.0), MS Access, dBase (vanaf versie III, flagship, FoxBASE, (visual) FoxPro, Clipper)

Wij zijn altijd bereikbaar Neem contact op met TNT Post Business Service (076) 527 27 27 of kijk op www.tntpost.nl

April 2009

Test  
Test  

Dit is een test document

Advertisement