Page 1

TENDENS

Tidningen om migrationspolitik -Vi fรฅr dig att รถppna รถgonen!


Kära vänner, Åt vilket håll blåser vinden? Åt vilket håll skall vi bege oss? Var är vi påväg? Syftet med denna tidning är att genom våra olika texter försöka främja det mångkulturella samhället och ge en mångfasetterad bild av migration i Sverige och EU. Vi vill belysa flyktingpolitikens hinder och se vilket håll den är påväg. I detta nummer skrivs det om ensamkommande flyktingbarn och dess ohumana baksida och en hårdare samt alternativ migrationspolitik. Vi får även höra om Lennart och Vivecas flykt till Sverige och hur arbetsinvandringen ser ut idag.

Johan Bernfeldt

Isabelle Führ


Innehåll

Nummer 6 juni 2013

3

Ledare Isabelle om Slopa barnkonventionen - eller börja respektera den

5

Debatt Linn om En obeprövad utopi

9

Reportage Therese om Strävan efter ett bättre liv

7 10

Artikel Johan om Arbetsinvandring i Sverige Emma om Reva möter ny hård kritik

s. 3

s. 7

s. 10 s. 3

s. 9

s. 9


Slopa barnkonventionen eller börja respektera den Flyktingar är inte giriga bidragssökare på jakt efter att utnyttja det svenska välfärdssystemet. Flyktingar är människor. Människor med drömmar, hopp och framtidstro. Att lämna det välbekanta bakom sig för att börja om på nytt i ett främmande land kräver ett enormt mod. Det handlar om ren överlevnad. Därför tyckts det väldigt märkligt att Sverige årligen utvisar hundratals ensamkommande flyktingbarn. Enligt artikel 22 i barnkonventionen har samtliga flyktingbarn rätt till skydd och hjälp. Att tvångsutvisa är inte att skydda. Att skicka tillbaka barn till tortyr, krig och misär är inte att hjälpa. Sverige har ratificerat barnkonventionen - det är på tiden att vi börjar följa den. Det talas ständigt om den fria viljan, om självuppfyllelse och om livets oändliga möjligheter. Frågan ”Vad vill du bli när du blir stor?” är ett återkommande exempel. Ingen förväntar sig att en åttaåring ska

ha en utstakad livsplan, men alla förväntar sig att barnet har en faktisk framtid. Det är en utopi utan verklighetsförankring. I själva verket dör 19 000 barn under fem år varje dag på grund av undernäring, konflikter och brist på rent vatten. I fjol sökte 3578 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, varav 1610 fick avslag. Det ter sig högst osannolikt att Sverige inte skulle ha haft råd att ta emot de resterande 1610 barnen och ungdomarna. I synnerhet då 16 miljarder kronor av statsbudgeten ska avsättas till att förlänga den blåa tunnelbanelinjen till Nacka. Att nackabor ska kunna sänka sin restid till Stockholm City med fem minuter känns oerhört bagatellartat när tusentals barns och ungdomars liv står på spel. En dröm borde räcka. En dröm om ett bättre liv borde vara tillräckligt. Att ett barn ska ha tvingats utstå tortyr, våldtäkter eller förföljelse för att få stanna i Sverige strider mot all moral, etik och värdighet. Världen är upp och ned. Att som barn riskera sitt liv,


lämna sitt hemland och kasta sig ut i osäkerheten kan inte beskrivas som annat än ett hjältedåd. Och varje år skickar vi hundratals hjältar till slakt. Artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Ett barn är onekligen en människa. Tvångsutvisning borde således vara illegalt. Vidare bör Dublinförordningen ifrågasättas. Att frakta en människa likt ett gods från land till land är naturvidrigt! Bakom varje beslut finns en tanke, en anledning, en känsla. Inget barn skulle överväga att fly om hemförhållandena var trivsamma och om Italien var målet skulle barnet inte försöka ta sig till Sverige. Migration skapar en bred mångfald, stimulerar arbetsskapande och bidrar till en högre ekonomisk tillväxt i mottagarlandet. Att Sveriges kommuner inte skulle ha råd att ta emot flyktingbarn är enkom en lögn. För varje barn som tas emot får kommunen ett bidrag från staten. Vidare innebär migration kulturspridning, kunskapsdelning och ökad förståelse. Tvångsutvisning gynnar ingen aktör. Tvärtemot skadar det Sveriges sociala, ekonomiska och politiska utveckling. För en del barn blir rädslan att utvisas övermäktig och för att inte riskera att skickas tillbaka till hemlandet väljer de att leva som gömda. Ett liv som gömd innebär att man i största möjliga utsträckning undviker myndigheter. Det kan till exempel resultera i att läkarvård inte uppsöks, trots akut behov. Statistik visar att närmare 800 flyktingbarn har försvunnit de senast sex åren, varav 60 beräknas ha fallit offer för människohandeln. Att lägga resurser på att förfölja och utvisa barn är fruktansvärt inhumant. Dagens prioriteringar brister i alla avseenden. Skattepengarna ska inte användas till att skrämma slag på redan livrädda flyktingbarn som förlorat allt. Barnens rättigheter ska respekteras - oberoende av etnicitet. Antingen upphör all tvångsutvisning av barn eller så river vi upp barnkonventionen!

Isabelle Führ


En obeprövad utopi ”Tillfälligt hjärnsläpp” utbrister Sverigedemokraterna. ”Det är verklighetsfrånvänt” säger Tobias Billström (M), migrationsminister. Förslaget om öppna gränser i Centerpartiets idéprogram framställs som oförklarligt radikal och verklighetsfrämmande. Men detta är ingen obeprövad utopi utan insikten att första världskriget är slut. Den fria rörligheten upphörde med första världskriget 1914 då Sverige införde pass- och viseringstvång och arbets- och uppehållstillstånd. Först var det tänkt som tillfälliga krisåtgärder. Ytterligare ett krig kom dock emellan och bevarade gränshindren. Idén om en fri invandring bygger från grunden på synen om alla människors lika rätt och värde samt om alla människors rätt till frihet från förtryck. För de människor som lever i krigshär-

jade områden eller som lever i förtryck är många gånger flykten det enda sättet att kunna leva i frihet. Någon som förespråkar detta är Johan Hedin, Riksdagsledamot och migrationspolitisk talesman för Centerpartiet som säger att han ser det som en mänsklig rättighet, att söka sig en fristad och försörjning även utanför det land man är född i.

Det sägs vara omöjligt att ha öppna gränser, men det enda vi säkert vet är att det är omöjligt att ha stängda gränser. Hur höga muran vi än bygger tar sig flera hundra tusen till Europa varje år. Så stark är drivkraften att ge sina barn chansen till ett bättre liv. Men begränsningarna i människors fria rörlighet tvingar dem att stanna kvar i länder där de förtrycks, svälter och hindras från att skapa sin egen lycka.


Något som ofta påpekas när fri invandring kommer på tal är att Sverige inte har råd att ta emot fler invandrare än vi gör i dagsläget. Kostnaderna för att upprätthålla välfärdsstatens institutioner, erbjuda bostader och integrera dessa människor skulle bli alltför höga. Den sida som inte nämns är däremot att med ett ökat antal medborgare ökar även storleken på ekonomin och därmed möjligheterna till skatteuttag. Under förutsättningar att vi etablerar system som effektivt sätter människor i sysselsättning kommer balansräkningen på så sätt sluta positivt. Ett vanligt motargument som användas är att Sveriges befolkning inte är redo för idén om fri invandring. Detta visas inte minst genom Sverigedemokraternas framgångar inom svensk politik när det kommer till invandringsfrågan.

Till hindren som måste överkommas hör bland annat Schengenavtalet. Fri invandringspolitik skulle kräva svåra förhandlingar med de övriga 26 EU-länderna om en förändring från EU-fördragen. Något som därför bör prioriteras är att reformera de nuvarande systemen kring Schengenavtalet. Sverige är ett välutvecklat land och bör vara ett föredömsland i frågan. Att få upp ett förslag om fri invandring på den internationella politiska agendan vore inte endast ett stor kliv framåt i politikens utveckling utan även en utveckling till en mer human migrationspolitik. Det talas även om att det skulle vara otaktiskt - rent opinionsmässigt eftersom SD ökar i opinionsundersökningarna. Däremot innehåller det resonemanget ett felslut eftersom väljarna inte värdesätter ideologisk ryggrad, eller för den delen kan övertygas av god argumentation. Ett samhälle är inte ett hermetiskt slutet objekt utan en dynamisk men regelstyrd företeelse i ständig rörelse. Svenskhet är en konstruktion. Och det ständigt pågående konstruerande påverkas i hög grad av influenser utifrån, både i form av människor och idéer. Slutna samhällen stagnerar. Och stagnerande samhällen är inte bara beklagliga, de är besegrade. För de lyckas inte anpassa sig till en mycket snabbt skiftande värld.

Linn Fredriksson

Reformer av detta slag skulle därför inte gå att genomföras. Däremot skapas dagens politik genom de som har mod nog att drömma om en alternativ framtid och som skapar vägar att ta oss dit. Utan drömmar saknar vi målsättningar att sträva mot och skyddsvärn mot reaktion, regression och motstånd.


Strävan efter ett bättre liv I Sverige finns invandrare från världens alla håll och kanter. Invandrare, som behandlas olika beroende på varifrån de kommer. Invandrare, som söker sig till ett land i hopp om större valmöjligheter. Invandrare, som behöver fly sitt hemland för att hållas vid liv.

en. Väl inne i byggnaden möts jag av många glada pensionärers leenden och ögon när jag går genom korridoren för att komma till hissen. Väl ute ur den går jag några steg för att komma till mormor och morfars lilla lägenhet. Jag ringer på klockan, några få sekunder senare öppnar mormor dörren och möter mig med det där leendet som bara mormor kan göra. Det finns så många länder i världen med dåliga förEtt leende av värme och trygghet. Efteråt kramar jag hållanden, men Sverige är inte en del av dessa länom henne och strax efter kommer morfar gåendes der. Det är för att alla barn går i skolan här, alla har bakom henne och jag kramar även om honom. en förälder, alla har ett hem. Tror man. Men stämmer Det luktar så gott hemma hos mormor och morfar, det verkligen? Jag har funderat på det. Jag vill inte den himmelska doften av nybakat. Alltid. Plötsligt komma fram till att Sverige är ett dåligt land, men kommer mormor ut ur köket med ett fat kardemumorättvisor finns även här. Människor som kommit hit mabullar, mina favoriter ända sedan barndomen. Alla senare under deras livstid behandlas orättvist. Just tre går och sätter sig i den svarta skinnsoffan, en sådärför valde jag att intervjua min mormor och mordan där skinnsoffa som man kan uppleva en obehagfar som invandrat från Finland. lig känsla om man river med naglarna mot skinnet. Medan jag går längs den asfalterade trottoaren Jag vänder ansiktet mot morfar, tittar ned på mina möts ögonen av blommande vitsippor. Jag går tills frågor och tänker efter vilken jag ska börja med. jag ser det stora huset med bokstäver som målar upp - Hur var miljöombytet mellan det finska och svensorden Hässelgårdens seniorboende över ingångka samhället?


- Det är klart det var skillnad, men jag tycker ändå att det var positivt. Sverige är ett bra land. - Men var det en skillnad på hur ni blev bemötta i landet? - Nej, det kan jag inte påstå. - Fanns det någon speciell anledning att ni flydde till Sverige? - Det handlade mest om fabriken jag arbetade på då den lades ned efter en stor brand. Eftersom den var i dåligt skick och det ändå gick dåligt för den, valde man att lägga ned fabriken helt. Mormor din var ju hemma med barnen medan jag försörjde familjen, så vi hade inte så mycket val. Vi blev tvungna att fly för att kunna leva helt enkelt och bästa närmaste land var Sverige. Jag funderar kort på varför Sverige är så bra, då jag inte riktigt kan hålla med när det gäller svenskars syn på invandrare. Att Sverigedemokraternas antal väljare har ökat gör att Sverige känns som ett samhälle med människor som prioriterar svenskfödda före invandrare. Det skulle kunna bero på att man som svensk ibland upplever maktlöshet i sitt hemland i samband med en invandrare vilket skapar oråd bland medborgarna. Sverige delas upp i ”vi” och ”dom” istället för alla som svenskar. Jag värderar inte en svensk med spanskt ursprung och en infödd svensk olika. Faktum är att invandrarna gynnar Sverige något enormt, då de ofta tar jobben inom den offentliga sektorn som många inte intresseras av. Det finns orsaker till att SD tjänar fler röster. Man buntar ihop människor på ett orättvist sätt genom att smyga sig in i språk, tidningar och skolböcker. Invandrare kopplas ofta ihop med problem som brott och arbetslöshet i tidningar medan svenskar knippas ihop med både positiva

och negativa saker. Samhället får en felaktig bild av hur det egentligen ser ut. Med det här menar jag att det är utseendet som gör en stor skillnad. Mina finska morföräldrar med ett ”svenskt” utseende borde inte behandlas olikt gentemot andra invandrare. Jag vill inte absolut inte att de utsätts för något negativt, men jag vill påpeka att utsidan avgör mer än vad man tror. Invandrare som invandrare, man måste inte invandra från ett krigande land. Det är kopplat till fel sak. Inte för att man ska tycka annorlunda om människor från krigande länder, men utsidan ger oftast osanna fördomar. Exempelvis att en irakisk pojke skulle vara farlig på grund av händelser i hans hemland, när beteendet är upp till varje enskild individ. Det finns ju fientliga svenskar. Självklart påverkar hemlandet individen men det är sällan negativt. Många måste lära sig är att inte dra alla över samma kam. Men varför har man sådana fördomar? Det är jättemånga unga som påverkas av sina föräldrar och deras syn på invandrare eftersom de är så stora förebilder för sina barn. Men vi påverkas faktiskt av media också. Araber som målas upp som bovarna i de typiska amerikanska hjälte-filmerna eller alla blöjreklamer med glada svenska barn. Sedan får vi se de mer sorgliga reklamerna från Unicef till exempel med gråtande utländska barn. Det ger samhället en bild av hur världen ser ut, trots att den inte riktigt stämmer. Jag tror att det finns många som kan uppleva ordet invandrare negativt laddat.

Men vad är det för skillnad på oss under skinnet och varför ska någon ses ned på bara för att personen ser annorlunda ut? Alla är människor är ju lika i botten. Det finns ingen anledning att se ned på någon som inte är född här. När människor som Jimmie Åkesson uttalar sig om SDs ståndpunkter, exempelvis att de hellre vill lägga pengar på att bekämpa brottslighet, en värdig ålderdom samt trygghet för kvinnor, än på invandrare i behov av bidrag. Jag känner mig förståndshandkappad. Jag förstår varken hur eller varför man har sådana tankar och åsikter.

Therese Andersson


Arbetsinvandring i Sverige Arbetsinvandringen har sett olik ut i svensk historia och ändras ofta. Idag är det lättare att skaffa jobb i Sverige även om man inte är född här men det har inte alltid sett ut så och det finns många åsikter om ifall det ska vara lika lätt eller inte. Arbetsinvandring behövs i Sverige. Det behövs därför att varannan kommun i Sverige har en negativ befolkningstillväxt och det måste ändå finnas kompetens samt en konkurrens i näringslivet. Trotts att Sverige är med i EU vilket gör att alla i EU kan väldigt lätt bosätta sig i andra länder och jobba där så räcker inte den arbetsinvandring som det bidrar med. Länder som är med i EU har överlag en minskande befolkning, speciellt när man jämför med andra länder. Det är därför som Sverige år 2008 införskaffade blåkortdirektivet vilket ”reglerar inrese- och vistelsevillkor för högkvalificerad arbetskraft”. Detta gjorde att människor kunde invandra med endast beskedet att det fanns jobb för dem. Det ledde dock till människor utnyttjades och 3 år senare, 2012 skapade man nya regler som innebar att anställningen ska ha avstalsmässiga vilkor och att invandraren kan försörja sig på sin lön. En sådan anställning håller dock bara så högt som 2 år innan man måste förnya sitt

arbetstillstånd och efter 4 år kan man söka permanent uppehållstillstånd. Det är stor skillnad ifall man är EU-medborgare och vill arbeta i Sverige. Då kan man arbeta helt fritt i Sverige. Dock behöver man registrera sin uppehållsrätt hos migrationsverket ifall man ska jobba längre än 3 månader. Nordiska medborgare behöver inget tillstånd överhuvudtaget. Sverige har historisk sett både tagit emot mycket och lite arbetsinvandring. På 1950- talet var arbetsinvandringen hög. Sverige tog in mycket och ekonomin var väldigt bra som resultat. Dock så satte fackföreningar stopp på det då de menade på att den stora arbetsinvandringen skulle påverka den inhemska arbetskraften negativt. På 1970- talet så fanns det knappt någon arbetsinvandring att tala om utan först 2008 så har Sverige börjat ta in mer arbetskraft utifrån.

Johan Bernfeldt


Reva möter ny hård kritik År 1985 antogs Schengenavtalet, ett avtal som kom att förändra EU:s flyktingpolitik. Detta avtal innebär att personer som är bokförda i ett EUland inte ska behöva genomgå personkontroller eller visa pass då de reser mellan medlemsländerna. Vidare betyder avtalet att alla resenärer vid de yttre gränserna, det vill säga gränserna mot länder som inte deltar i Schengensamarbetet, ska kontrolleras noggrant. En person som inte är medborgare i en Schengenstat kan alltså behöva visum för att få resa in i Schengenområdet. Detta visum gäller i alla medlemsländer och ger dig rätten att resa fritt mellan länderna, så länge som ditt visum är giltigt. Avtalet innehåller även bestämmelser om polissamarbete, rättsligt samarbete samt enhetliga gränskontroller mot länder utanför Schengenområdet. Tanken bakom detta är att den fria rörligheten inte ska gynna den internationella brottsligheten och Länderna samarbetar för minska den illegala invandringen.

Reva -det rättssäkra och effektiva verkställighetsarbetet För att leva upp till de krav som Schengenavtalet ställer har Sverige vidtagit en rad åtgärder. Lagar har ändrats och projekt startats för att lättare kunna upptäcka illegala invandrare. År 2009 startades ett av dessa projekt; Reva, som är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården och Migrationsverket och som innebär att processen kring handläggningen av de olika ärendena analyseras. Vissa menar att detta har gett en ökad möjlighet för polisen att kontrollera personer i bland annat tunnelbanan utan någon specifik anledning. Detta har visat sig leda till situationer där människor med ett utomeuropeiskt utseende har blivit visiterade och oskyldigt anklagade för brott, för att polisen ska kunna fastställa om de vistas i Sverige olagligt eller inte. Dessa personer som ofta är svenska medborgare känner sig ofta mycket kränkta och fråntagna den mänskliga rättigheten om allas lika värde och rätten till att inte bli dömda efter etnicitet eller utseende.


Justitieminister Beatrice Ask väljer att svara på Khemiris brev i en intervju på SVT. Där försvarar Ask projektet och det hon ständigt upprepar är att polisen måste ha en annan grund för att kontrollera en person än endast deras utseende. Enligt lagen stämmer detta, och även ifall Reva inte går att likställa med de personkontroller som utförts så har dessa ändå skett, menar de som kritiserar projektet.

Illustration flreställande Khemiri och Ask

Projektet har lett till en hetsig debatt Författaren Jonas Hassen Khemiri kritiserade Reva tidigare i år i ett öppet brev till justitieminister Beatrice Ask efter att hon uttalat sig om projektet som hon säger sig stå bakom. Khemiri berättar i brevet om de många tillfällena under sin livstid som både han själv och personer i hans närhet har blivit utsatta för rasism, stoppade av polisen samt felaktigt anklagade till brott- enbart på grund av deras utseende som inte ansetts varit svenskt. Han avslutar brevet med att ställa och besvara en central fråga inom ämnet. ’’ Hur ska vi kunna kombinera ett brett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla? [...] om vi ska vara helt ärliga så har vi inget klockrent svar på det. Men vi vet att en människa aldrig kan vara illegal och att något måste göras när uniformer sprider otrygghet och Lagen vänder sig mot den egna befolkningen ’’. Khemiri fick en enorm respons på det han skrivit i brevet, både från de som höll med honom men även från de som tyckte att hans beskrivning var ensidig. Strax efter artikeln publicerats blossade en hetsig debatt upp i media kring ämnet. De mest extrema motståndarna till Revaprojektet menar att en stor del av den europeiska flyktingpolitiken endast bygger på fördomar och rasism. De anser att detta sätt att tillmötesgå den illegala invandringen är inhuman och leder till ett samhälle där inte alla kan känna sig trygga.

I media har vi kunnat läsa mängder av personliga berättelser från personer som har känt sig kränkta eller exkluderade i det svenska samhället. De har fått fler att inse hur främlingsfientligt och fördomsfullt Sverige kan vara, men att detta är något som inte bara finns inom oss människor, utan även inbyggt i samhällsstrukturen och dess lagar. Detta har i sin tur påverkat fler till att delta i debatten för att alla som vill ska få känna sig som en del av det svenska samhället. Debatten handlade alltså inte endast om Reva, utan om den svenska migrationspolitiken som blivit allt hårdare sedan projekt som dessa introducerats. I juni ska projektet utvärderas. Då ska en ny handlingsplan tas fram av bland annat Migrationsverket och Rikspolisen, där de mest effektiva delarna av projekten lyfts upp och förs vidare till framtida arbete.

Emma Lind


Tendens  
Tendens  

Tidningen om migrationspolitik - Vi får dig att öppna ögonen!

Advertisement