Page 1

.. หยิบถุงอาหาร เปิ ดตูเ้ ย็นหยิบน้าำ เกรวี่ผสมเนื้ อวัว จากนั้นคลุกมันเข้ากับอาหารเม็ด .. .. เสียงหมาออดอ้อน เหมือนว่ามันกำาลังพูดว่า เร็วเร็วอยากกินแล้ว .. .. ความลับ คือ ฉันแอบอยากกินอาหารของแกมากเลยเจ้าหมาน้อย .. .. เมื่ออาหารพร้อม นั่งลงข้างๆกัน นั่งดูหมากิน จนเกลี้ยง .. คุณเชื่อใหมผมเป็นคนหนึ่ งคนที่หลงใหลกับการคลุกอาหารให้หมากินมากมาก และมันดึงความรู ส้ ึกของผมเข้าสู ห่ ว้ งอารมณ์ จากนั้น .. ฉันจึงสุ ขใจ

justwannabeyour  
justwannabeyour  
Advertisement