Page 1

Радиатори и Лири - FOCUS

Означение

АСПИД ООД

www.aspid.bg

Р-е между щуцерите

Височина

Дълбочина

Ширина

Воден обем на ребро

E mm

H mm

P mm

L mm

Lt.

ΔT60K

ΔT50K

Н 350

350

417

80

80

0.320

107

84

15.50

Н 500

500

567

80

80

0.410

151

118

15.90

Н 600

600

667

80

80

0.460

171

133

16.95

Цена за една ребро в лева с ДДС

Мощност W/ ребро

Цена

ЛЕВА


Радиатори и Лири - FOCUS

Означение

Брой на ребра в едно тяло

АСПИД ООД

www.aspid.bg

Мощност 90° /70° /20°

Цена

W

лева

770/400

8

546

102.00

770/500

8

624

116.00

770/600

8

689

129.00

1130/400

12

793

148.00

1130/500

12

910

166.00

1130/600

12

1014

189.00

1670/400

17

1157

204.00

1670/500

17

1313

230.00

1670/600

17

1470

253.00

1670/800

17

1780

299.00

Цена за една ребро в лева с ДДС


Радиатори и Лири - FOCUS

АСПИД ООД

www.aspid.bg

NBM Височина

Разстояние между щуцерите

Брой на ребра в едно тяло

Мощност 90° /70° /20°

B mm

L mm

C mm

Lt.

770/400

770

400

8

546

1/2

0.6

770/600

770

600

33

1.150

8

709

1/2 0.6

Означение

Присъеди- нителен размер

Работно налягане W

G" Mpa

770/800

770

800

33

1.400

8

735

1/2 0.6

1130/400

1130

400

33

1.300

11

719

1/2 0.6

1130/600

1130

600

33

1.620

11

825

1/2 0.6

1130/800

1130

800

33

1.660

11

996

1/2 0.6

1670/400

1670

400

33

1.880

16

949

1/2 0.6

1670/600

1670

600

33

2.370

16

1211

1/2 0.6

1670/800

1670

800

33

2.860

16

1471

1/2 0.6

Radiatori Focus  

Radiatori focus specifications