Page 1

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Кафедра соціальної педагогіки Інститут філології і соціальних комунікацій Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянський осередок Української асоціації корекційних педагогів Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики Виконавчого комітету Бердянської міської ради НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції «БАГАТОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА»

17-18 вересня 2015 року

Бердянськ, 2015


ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ Європейська Комісія Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Кафедра соціальної педагогіки Інститут філології і соціальних комунікацій Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянський осередок Української асоціації корекційних педагогів Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики Виконавчого комітету Бердянської міської ради Національна академія педагогічних наук України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Хмельницький національний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Зарва В. А. – доктор філологічних наук, професор, ректор Бердянського державного педагогічного університету; Богданов І. Т. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету; Гуренко О. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки, координатор проекту ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» в Бердянському державному педагогічному університеті; Загороднова В. Ф. – доктор педагогічних наук, професор, директор Компетентнісного центру інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету; Казанцева Л. І. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету; Сердюк А. М. – кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту філології і соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету; Христіанінова Р. О. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету; Захарова Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету;


Шановні колеги, вітаємо Вас на Міжнародній науково-практичній конференції «Багатоманітність культур як педагогічна проблема». Бажаємо Вам доброго настрою, наукового натхнення, творчих звершень.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 17 вересня

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників 10.00 – 12.00 – пленарне засідання 12.00 – 13.00 – coffee-break 13.00 – 16.00 – робота в секціях 16.00 – 18.00 – культурна програма . 18 вересня 9.00 – 11.00 – підбиття підсумків, закриття конференції 12.00 – від’їзд учасників

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин Виступи – до 5 хвилин Майстер-клас – до 40 хвилин


17 вересня ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ Вітальне слово ректора Бердянського університету, професора Вікторії Зарви

державного

педагогічного

Привітання від організаторів конференції Богданов Ігор – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету Казанцева Лариса – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету Сердюк Алла – кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту філології і соціальних комунікацій Відео-привітання від гостей Грауманн Ольга – доктор педагогічних наук, професор Фондового університету Хільдесхайм (Німеччина), координатор спільного європейського проекту ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» Лебедєв Микола – кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Мозирського державного університету ім. І.П. Шамякіна (Білорусь) Васильєва Марина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Гуренко Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки, координатор спільного європейського проекту ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» в Бердянському державному педагогічному університеті «Досвід і перспективи участі Бердянського державного педагогічного університету в проекті ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями»


Баханов Костянтин – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Багатокультурність як педагогічна проблема» Сосницька Наталя – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету «Концептуальна модель організації науково-педагогічних досліджень в умовах гетерогенності» Казанцева Лариса – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти, директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Актуальні завдання і проблеми навчання української мови дітей етнічних меншин в полілінгвальному середовищі» Загороднова Вікторія – доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури до роботи в школах із національними мовами навчання» Філоненко Софія – доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету «Хохли, мазепинці, русини: мультикультурна перспектива українського ретро-детективу» Захарова Наталя – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Особливі освітні потреби студентів БДПУ: результати соціологічного дослідження в рамках Темпус-проекту» Зубрицький Ігор – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради «Про діяльність координаційної ради при Бердянському міському голові з міжнаціональних відносин та розвитку культур національних товариств»


СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ Секція 1. ПРОБЛЕМА ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ Модератор: Заверико Наталія – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету Поліщук Віра – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Соціальна робота з біженцями: міжнародний контекст» Нестеренко Галина – доктор філософських наук, професор, директор Науково-дослідного центру розвитку компетенцій викладачів ВНЗ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Інклюзивна корпоративна культура вищого навчального закладу» Макаренко Леся – доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Соціальна інформатика як чинник розвитку особистості в полікультурному просторі» Глазкова Ірина – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов і методики викладання Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету «Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США» Захарова Наталя – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Організація психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього процесу в гетерогенному просторі вишу» Воробйова Алла – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної освіти Херсонського державного університету «Риторический аспект в содержании поликультурного образовательного пространства»


Попова Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка «Упровадження дистанційного методичного курсу в полікультурному навчальному просторі» Підгурська Валентина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Формування в майбутніх класоводів готовності до діалогічного навчання в умовах білінгвального мовного простору» Заверико Наталія – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету «Профілактика залучення молоді у тоталітарні секти» Сизоненко Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Соціально-культурне середовище освітнього закладу як простір для правової соціалізації особистості» Боятюк Олена – викладач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Соціальні мережі як чинник освітньої інтеграції» Лось Оксана – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільних закладів в полікультурній громаді» Вусик Ганна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету «Роль мовної особистості в полікультурному просторі» Видиш Микола – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Формування екокультури особистості як необхідність співіснування людства»


Хмуринська Тетяна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Специфіка підготовки молоді до шлюбу у полікультурному середовищі» Рідкодубська Анна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Особливості розвитку ідеї альтруїзму в соціальній роботі» Марчук Олена – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського Тагієва Ірина – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського «Лінгвокультурологічний підхід до вивчення концептів української культури в полікультурному освітньому середовищі» Тургенєва Анастасія – старший викладач кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Розвивальне середовище як умова формування соціально-активної позиції учнів ПТНЗ» Ілішова Ольга – асистент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Виховання культури міжетнічних стосунків як проблема полікультурного освітнього простору» Донченко Ольга – асистент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Креативність майбутніх вихователів ДНЗ як фактор готовності до роботи в полікультурній громаді» Драганова Юлія – асистент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Атрактивність як чинник ефективної психолого-педагогічної взаємодії в полікультурному освітньому просторі»


Лукач Ксенія – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Медіаосвіта й полікультурність в Україні: проблеми й перспективи» Галілеєва Людмила – студентка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова І. Ковчина «Соціальне забезпечення інвалідів у полікультурному середовищі» Пелагейченко Дар’я – учениця 10 класу Бердянського муніципального ліцею Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету Г. Вусик «Важливість полікультурної освіти у сучасному освітньому просторі» Секція 2. ҐЕНЕЗА Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Модератор: Котляр Володимир – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету Черепанова Світлана – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка «Людиномірність філософії освіти: виклики транскультурності» Ємельяненко Євгенія – кандидат філософських наук, доцент Національного інституту стратегічних досліджень «Полікультурна освіта як важіль інтеграції маргіналізованих груп»


Пришляк Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Концепція полікультурної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів» Бойко Лариса – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Запорізького національного університету «Національне й патріотичне виховання студентів на заняттях із сучасної української мови у вищих навчальних закладах» Гуренко Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Передумови запровадження полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів в Україні» Котляр Володимир – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Критерії готовності соціального педагога до професійної діяльності» Улюкаєва Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Реалізація національної політики уряду УНР (1917-1919 р.р.) в галузі дошкільної освіти» Цюпак Ірина – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Полікультурна освіта Херсонщини: досвід вихователів дошкільних навчальних закладів» Вєнцева Надія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Особливості підготовки майбутніх вчителів історії для шкіл національних меншин в Україні в І пол. ХХ ст.»


Глазова Світлана – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Процес підготовки вчителів української мови у контексті реформаторських тенденцій в освітній галузі» Журавльова Світлана – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету «Панегірична поезія як продукт полікультурної української освіти доби Бароко» Коваленко Денис – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освітніх технологій Української інженерно-педагогічної академії «Правове виховання студентів-іноземців в інженерно-педагогічному навчальному закладі в умовах полікультурної освіти в Україні» Улюкаєв Сергій – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Соціально-економічні аспекти соціального захисту мігрантів у сучасних реаліях» Бальоха Альона – викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету «Реалізація принципів світоглядної освіти в процесі підготовки вчителів початкової школи» Клюй Любов – викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди» «Полікультурний підхід до формування професійного іміджу майбутнього менеджера з туризму» Овсієнко Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди» «Тенденції розвитку полікультурної особистості фахівця сфери туристичного обслуговування»


Василенко Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Проблема соціальної відповідальності школярів у полікультурному середовищі» Мацкевіч Юліана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету «Дослідження сформованості готовності до виходу на пенсію у людей передпенсійного віку» Мельнікова Юлія – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету «Мова засобів масової інформації і пропаганди як виразник культури в поліетнічному суспільстві» Курган Карина – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Тенденції сучасної парадигми полікультурної медіаосвіти: світовий і вітчизняний досвід» Секція 3. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ТА КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В ПОЛІКУЛЬТУРНІЙ ГРОМАДІ Модератор: Романовська Людмила – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету Поліщук Юрій – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка «Реалізація концепції полікультурної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів» Рижанова Алла – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури «Вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів: культурологічний підхід»


Васильєва Марина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Формування професійних цінностей майбутніх соціальних педагогів засобами партнерської взаємодії» Романовська Людмила – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Розвиток особистісної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у процесі їх професійної підготовки у ВНЗ» Бойчук Юрій – доктор педагогічних наук, професор , завідувач кафедри здоров’я людини і корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Іонова Олена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання дітей з розладами спектра аутизму» Ковчина Ірина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Підготовка студентів до захисту прав населення як педагогічна проблема» Руденко Софія – асистент кафедри соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова «Підготовка студентів до соціального захисту у полікультурному суспільстві» Калаур Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Необхідність формування риторичної культури майбутніх магістрів як вимога полікультурного суспільства»


Максимовська Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, докторант Харківської державної академії культури «Підготовка соціальних педагогів до професійної діяльності в сфері дозвілля» Рабійчук Сергій – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Організація соціальними педагогами дозвіллєвої діяльності як середовище формування здорового способу життя» Полякова Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Формування театрально-ігрової компетентності як актуальне завдання професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів» Костіна Валентина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю в різних соціальних інституціях» Синюк Наталія – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Інтеграція теоретичного навчання, практичної підготовки та самоосвіти майбутніх соціальних педагогів у галузі профілактики адиктивної поведінки» Попик Юрій – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з неповнолітніми засудженими в установах пенітенціарної системи» Василенко Ганна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень учнів»


Клочан Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури «Готовність соціального педагога до профілактики третирування в шкільному підлітковому середовищі» Бережна Людмила – викладач кафедри педагогіки ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди» «Принцип полікультурності як один із важливих факторів формування особистості соціального педагога» Знобей Олексій – викладач кафедри соціальної педагогіки і гендерних студій Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка «Толерантність як професійно важлива якість майбутнього соціального педагога» Цибуліна Ірина – кандидат наук з державного управління, викладач кафедри Харківської гуманітарно-педагогічної академії «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників на засадах національно-патріотичного виховання» Бєлоліпцева Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради «Розвиток соціальної активності майбутніх соціальних педагогів у процесі взаємодії з громадою засобами студентського самоврядування» Петровська Катерина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету «Підготовка фахівців соціальної сфери до використання засобів танцювального мистецтва» Шеремет Алла – старший викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Розвиток комунікативної компетентності як педагогічна умова формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в соціальних центрах матері і дитини»


Бєляєва Карина – практичний психолог-методист Безлюдівського юридичного ліцею імені І.Я. Підкопая «Готовність майбутніх соціальних педагогів до супроводу обдарованих школярів у поліетнічному освітньому середовищі: результати формувального експерименту» Турська Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету Біла Сніжана – студентка Запорізького національного університету «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків у полікультурному середовищі» Лобода Вікторія – кандидат педагогічних наук, в.о. завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка «Підготовка майбутніх корекційних педагогів до використання Інтернет-технологій у полікультурній педагогічній діяльності» Лопатіна Ганна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Формування деонтологічної позиції логопеда-дефектолога в процесі упровадження інклюзивної освіти в Україні» Сизко Ганна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Сутність полікультурного підходу в підготовці майбутніх корекційних педагогів» Кашуба Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка «Інноваційні освітні технології в корекційній освіті та ідеї, пошуки впровадження» Отрох Наталія – кандидат історичних наук, доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Досвід роботи корекційних педагогів у поліетнічних групах на прикладі реабілітаційних центрів Китайської народної республіки»


Призванська Роксоляна – старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка «Підготовка майбутніх корекційних педагогів до реалізації музикотерапевтичної діяльності» Нежельченко Ольга – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, аспірант кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка «Професійна самосвідомість як складова підготовки майбутніх корекційних педагогів» Фіцик Ірина – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка «Особливості підготовки асистента вчителя до роботи в класах з інклюзивним навчанням» Зварич Ольга – лаборант кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з біженцями» Панасюк Інна – студентка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова І. Ковчина «Підготовка студентів-магістрів до соціального забезпечення населення у полікультурному просторі» Соломончук Тетяна – студентка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова І. Ковчина «Підготовка студентів до професійного захисту прав пенсіонерів у полікультурному середовищі»


Секція 4. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДО РОБОТИ В ШКОЛАХ З НАЦІОНАЛЬНИМИ МОВАМИ НАВЧАННЯ Модератор: Загороднова Вікторія – доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Нікітіна Алла – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка «Полікультурний компонент у навчальному дискурсі майбутнього вчителя-словесника» Харлан Ольга – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету «Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності студентів-філологів» Петров Ангел – доктор педагогічних наук, професор Софійського університету ім. Святого Климента Охридського (Болгарія) «Коммуникативная компетентность как фактор профессиональной реализации учителя болгарського языка» Кучерук Оксана – доктор педагогічних наук, професор кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка «Крос-культурний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів української мови» Грибан Галина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка «Розвиток крос-культурних комунікативних навичок у процесі професійної підготовки майбутніх учителів української мови»


Кулик Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди» «Тенденції розвитку кроскультурних здібностей студентів-філологів у процесі вивчення словотвору» Ліпич Вікторія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Полікультурна складова професійної підготовки майбутніх учителів-філологів» Кардаш Лариса – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди» «Діалог як фактор формування полікультурної особистості майбутнього вчителя української мови і літератури» Шевцова Лариса – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка «Розвиток професійної компетентності вчителя української мови з використанням діалогу культур» Голубовська Ірина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Роль світової літератури у формуванні полікультурної мовної особистості сучасного вчителя-словесника» Маркотенко Тамара – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Мельник Лариса – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Вивчення української фразеології як складова професійномовленнєвої підготовки майбутніх учителів початкових класів»


Босак Ніна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Формування філологічної мовної особистості в білінгвальному просторі навчального дискурсу» Корнієнко Світлана – кандидат філологічних наук, доцент, докторант Софійського університету ім. Святого Климента Охридського (Болгарія) «Роль психологічної природи білінгвізму та трилінгвізму у виборі методів і прийомів при вивченні болгарської мови» Падешка Майя – кандидат філологічних наук, доцент Софійського університету ім. Святого Климента Охридського (Болгарія) «Обучение болгарському языку в свете идеи интеркультурного образования» Кравчук Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка «Аналіз тексту-перекладу у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови» Станіславова Людмила – кандидат філологічних наук, доцент Хмельницького національного університету «Підготовка студентів-філологів до роботи з платформою MOODLE у межах співпраці з ORPEG» Харіна Ольга – старший викладач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету «Специфіка підготовки вчителів української літератури до роботи в школах з викладанням мовами національних меншин» Маліновська Тетяна – асистент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка «Професійна підготовка майбутнього вчителя української мови до роботи в полікультурному освітньому середовищі» Заболотна Інна – аспірант кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка «Естетична функція української мови як полікультурний концепт»


Воробець Сніжана – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Зміст і структура білінгвальної компетентності майбутнього філолога в методиці навчання близькоспорідненого перекладу»

Секція 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Модератор: Голуб Ніна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Зайцева Лариса – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Бердянського педагогічного університету «Передумови формування почуття совісті у дітей старшого дошкільного віку» Яшина Валентина – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти ФДБОУ ВПО «Московський педагогічний державний університет» (Росія) Шабаєва Гузель – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки та психології Інституту педагогіки ФДБОУ ВПО «Башкирський державний педагогічний університет ім. М.Акмули» (Башкортостан, Росія) «Онтология программ речевого развития дошкольников» Борисенко Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету «Проблема конструювання змісту курсу «Я у світі» на засадах полікультурної освіти» Тельчарова Олена – старший викладач кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Поліетнічне виховання дітей старшого дошкільного віку»


Анісімова Олена – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Актуалізація ідей Ф.Фребеля в реалізації полікультурного підходу до виховання дитини-дошкільника» Кот Надія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Формування основ національного менталітету засобами народних рухливих ігор» Єськова Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Проблема підготовки майбутніх вихователів до національного виховання дітей дошкільного віку засобами декоративно-прикладного мистецтва» Мороз-Рекотова Леся – старший викладач кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Формування комунікативної культури в майбутнього вихователя ДНЗ» Луб’янова Аліна – аспірант, асистент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «До проблеми організації роботи з правового виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу» Назарук Юлія – асистент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Вплив батьків на формування у дітей дошкільного віку культури потреб» Кабельнікова Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету «Особливості довербального та раннього вербального розвитку дітей перших років життя з наслідками перинатального пошкодження центральної нервової системи»


Казаннікова Олена – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Психологічна адаптація дітей-переселенців до умов полікультурного навчального закладу» Омеляненко Алла – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету «Виховання культури мовленнєвого спілкування у дітей старшого дошкільного віку» Полєвікова Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Особливості формування мовленнєвої особистості в полікультурному просторі дошкільної освіти» Олійник Лія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Чинники опанування дошкільниками кількома мовами у полікультурному просторі» Семашкіна Галина – кандидат біологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Використання природознавчої термінології в полікультурному просторі дошкільного навчального закладу» Омельчук Сергій – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології Херсонського державного університету «Дослідницький підхід у системі полікультурної освіти учнів у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин» Бондаренко Неллі – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Загальнокультурний контекст шкільної мовної освіти» Нищета Володимир – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавства Херсонського державного університету «Риторичний компонент змісту шкільної мовної освіти в парадигмі культури»


Ярмолюк Алла – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Соціокультурна компетентність як складник становлення полікультурної мовної особистості» Галаєвська Людмила – молодший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Діалог як засіб актуалізації культури міжнаціонального спілкування» Тименко Валентина – молодший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Роль учителя в організації полікультурного навчання і виховання старшокласників» Гордієнко Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Традиційні та інноваційні технології викладання української мови в 3-4-х класах шкіл із національними мовами навчання» Голуб Ніна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Розвиток духовно-морального потенціалу учнів 8-9 класів засобами культурологічних текстів під час вивчення синтаксису» Христіанінова Раїса – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Особливості вивчення синтаксису української мови в школах із національними мовами навчання» Олійник Еліна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Методичний супровід навчання синтаксису української мови в контексті полікультурної освіти»


Новосьолова Валентина – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Формування загальнокультурних цінностей учнів у процесі вивчення синтаксису на уроках української мови» Юносова Валентина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Особливості вивчення морфології в школах із національними мовами навчання» Крижко Олена – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Вивчення денотативної і конотативної специфіки фразеологічних одиниць із зоонімним компонентом у вишівському курсі основ лінгвокультурології» Павлик Неля – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Специфіка засвоєння стилістики української мови в полікультурному освітньому середовищі» Панова Наталя – кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету «Експресивно-стилістичний потенціал навчальних текстів у підручниках рідної мови для представників національних спільнот» Бакуліна Наталія – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України «Проблема контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з мови іврит у сучасному освітньому дискурсі» Мелешко Лілія – здобувач, учитель Березівського навчальнореабілітаційного центру Житомирської обласної ради «Реалізація ідей полікультурної освіти в шкільному курсі української мови за допомогою ігрових технологій»


Чупріна Олена – здобувач, асистент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Мультимедіа як ефективний засіб вивчення міжмовної лексики на уроках рідної мови у початковій школі» Скиртач Наталя – учитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 16 «Мовно-етнографічний проект «Мовляночка»: здобутки, перспективи (з досвіду роботи)» Нюкало Олена – учитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 16 «Урахування специфіки мовної підготовки учнів-представників національних меншин при навчанні державної мови» Ткачова Катерина – учитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 16 «Розширення соціокультурного мовного аспекту шляхом залучення історико-етнографічного текстового матеріалу» Бійчук Галина – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови і літератури «Формування планетарного мислення старшокласників у процесі вивчення новітньої української літератури в старшій школі» Логвіненко Наталія – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Формування полікультурного образу світу учнів у процесі вивчення літератури» Фасоля Анатолій – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Діалог культур на уроках української літератури в старшій школі» Братко Валентина – науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України «Формування культурологічної компетентності старшокласників на уроках української літератури»


Співак Ірина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету «Вивчення оглядових тем на уроках світової літератури в старших класах: культурологічний аспект» Марущак Олександра – здобувач, асистент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Сучасна дитяча періодика мовами національних меншин у контексті полікультурної освіти в Україні: загальний огляд» Василенко Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Проблема соціальної відповідальності школярів у полікультурному середовищі» Турська Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету «Соціально-педагогічна профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі» Головня Владислава – аспірант кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури «Фактори формування жорстокої поведінки сучасних підлітків» Черевань Ірина – аспірант кафедри педагогіки та психології вищої школи ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, директор Харківського педагогічного ліцею №4 «Специфіка організації профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх школах України» Лещенко Олена – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету Сова Ольга – студентка Запорізького національного університету «Формування емоційного інтелекту у молодших школярів» Фоміна Ірина – викладач кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Психологічні особливості формування комунікативних навичок в умовах багатонаціонального навчального закладу»


Чорна Вікторія – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Струкова Світлана – студентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Проблема полікультурного виховання на уроках природознавства в початковій школі» Радюк Альвіна – студентка 6 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент М. Греб «Етнопедагогіка як складова виховання молодших школярів» Чернишова Ілона – студентка 4 курсу Інституту психологопедагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент М. Греб «Полікультурне виховання молодших школярів у навчальновиховному процесі сучасної школи» Курусь Тетяна – студентка 6 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент М. Греб «Розвиток ідей полікультурного виховання в системі початкової освіти України» Миржиєвська Ганна – студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка «Творчий підхід до реалізації ідей полікультурної освіти в навчанні української мови старшокласників» Басирова Поліна – студентка Уфимського багатопрофільного професіонального коледжа «Развитие речи детей на материале народных сказок»


Секція 6. ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ СИНТЕЗ ЯК ПАРАДИГМА ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ Модератор: Стадник Валентина – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету Копусь Ольга – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Інтерактивне навчання професійного спілкування у групах національних спільнот: загальнопедагогічний підхід» Джельова Антоанета – кандидат філологічних наук, викладач Пловдивського университету ім. Паїсія Хілендарського (Болгарія) «Интерактивность и постнеклассическая парадигма в гуманитарной науке» Стадник Валентина – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету Мазур Микола – доктор технічних наук, професор, декан факультету дистанційного навчання Хмельницького національного університету «Дистанційна форма навчання в реалізації парадигми гуманізації освіти у вищій школі» BöhmerJ. – Dr. habil., Universität Hamburg (Deutschland) «Biliteralität Eine Studie zu literaten Strukturen in Sprachproben von Jugendlichenim Deutschen und im Russischen LyayznerА. – Ph Dstudent (Doktorant), Emil-Krause Gymnasiale Oberstufe, Hamburg (Deutschland) «Deutsch als Fremdsprache als transkultureller Erfahrungsraum» Климова Катерина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри лінгвометодики та культури фахової мови ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми полікультурної освіти майбутніх бакалаврів сценічного мистецтва на Житомирщині»


Гаркавенко Зоя – кандидат психологічних наук, завідувач Науководослідної лабораторії освітніх компетенцій в умовах гетерогенності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Соціально-комунікативні компетенції викладача та їх роль у роботі з гетерогенними групами студентів» Горіна Жанна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Діагностика особистісних якостей студента-білінгва в процесі розвитку компетентності міжкультурного спілкування» Сердюк Алла – кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету «Втілення концепцій полікультурної освіти на заняттях з латинської мови у вищих навчальних закладах» Сенічева Ольга – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету «Психолінгвістичний фактор при вивченні слов’янських мов» Нікішина Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету «Аналіз міжмовних лакун як ефективний засіб зміцнення національних традицій» Греб Марія – кандидат філологічних наук, доцент Бердянського державного педагогічного університету «Білінгвізм як фактор формування мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи» Новик Ольга – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету «Полікультурність художнього світу творчості Олекси Стороженка на заняттях з української літератури»


Школа Галина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету «Назви спорідненості і свояцтва в українській та китайській мовах» Терещенко Людмила – старший викладач Хмельницького національного університету «Міжмовні співвідношення фразеологізмів української та польської мов: етичний потенціал» Лазаренко Валентина – старший викладач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського Бадюл Вікторія – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Стратегічний підхід до розвитку розмовно-діалогічного мовлення у студентських групах з різним національним складом» Панченко Маргарита – кандидат історичних наук, доцент, викладач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Практичні тенденції соціального захисту житлових прав молоді» Саган Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету «Формування інформаційно-математичної компетентності вчителя початкових класів» Суржанська Вікторія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Інформаційна та медіа- культура у підготовці майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей» Цибуляк Наталя – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Вплив засобів масової інформації на формування гетеростереотипів студентської молоді»


Гадомська Аліна – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського Свекла Тетяна – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Методика мовленнєво-культурної адаптації іноземних студентів засобами текстів телевізійної реклами» Гаран Марина – викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету «Формування інформаційних компетенцій майбутнього вчителя початкових класів під час вивчення курсу «Освітня галузь «Математика»» Роганов Максим – викладач кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» «Формування технологічної культури у майбутнього вчителя інформатики» Шумілова Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Стан сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх учителів» Мирошниченко Володимир – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету «Особливості формування особистості вчителя суспільствознавчих дисциплін» Швець Тетяна – аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту, викладач кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету «Формування полікультурної свідомості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів»


Богуцька Анастасія – старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» «Самореалізація людей третього віку як проблема гармонійного функціонування суспільства» Федоруц Микола – пошукувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Особливості формування соціальної компетентності старшокласників в сучасних умовах» Бардачевський Денис – студент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Захист прав студентів у полікультурному освітньому просторі»

Секція 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Модератор: Старинська Олена – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету Ленів Зоряна – кандидат педагогічних наук, в.о. декана факультету педагогічної освіти, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка «Формування полікультурного середовища як механізм забезпечення інклюзивного навчання» Ревуцька Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету Лопатіна Ганна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Інклюзивна освіта – інноваційний проект від спеціальної освіти до загальної»


Балашова Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Вологодського державного університету (Росія) Макєєва Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Вологодського державного університету (Росія) «Инклюзивная модель образования: сущность, этапы внедрения, преимущества» Бриндіков Юрій – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету «Інноваційні технології інклюзивної освіти» Воронцова Марина – кандидат педагогічних наук, доцент, директор філії Російського державного соціального університету в м. Таганрозі Ростовської області (Росія) Макаров Володимир – доктор політологічних наук, професор Російського державного соціального університету (Росія) «Методологические и теоретические вопросы построения инклюзивного образования» Журлова Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Установа освіти «Мозирський державний педагогічний університет ім. І.П. Шамякіна» (Білорусь) «Критерии многообразия и типологические группы учащихся в образовательной среде» Малярчук Наталя – доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри медико-біологічних дисциплін й безпеки життєдіяльності ФГБОУ ВПО «Тюменський державний університет» (Росія) «Барьеры в реализации инклюзивного образования» Охмуш-Ковалевська Оксана – викладач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Вплив інформаційної культури педагога на розвиток інклюзивного середовища навчального закладу» Бондарєва Любов – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Мистецтво комунікацій в умовах інклюзивної освіти»


Терещенко Марина – здобувач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Інноваційність мислення фахівців як сутнісна передумова поширення ідей інклюзії в освіті та управлінні» Вербовий Руслан – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету «Професійна підготовка майбутніх журналістів у контексті концепції інклюзивної освіти» Макаренко Ірина – кандидат педагогічних наук,доцент кафедри дефектології та психологічної корекції ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Махукова Тетяна – кандидат педагогічних наук,доцент кафедри дефектології та психологічної корекції ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» «Зміст логопедичного супроводу молодших школярів з інтелектуальною недостатністю в корекційно-розвивальному компоненті інклюзивного навчання» Кукуруза Ганна – доктор психологічних наук, завідувач відділення психології розвитку ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» «Психологічна модель раннього втручання: допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку» Старинська Олена – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Соціальний інтелект як чинник успішної соціалізації осіб з порушеннями розумового розвитку» Сербова Ольга – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Особливості сімейної дисфункціональності як умови соціалізації дитини з обмеженими можливостями»


Старцева Валентина – кандидат психологічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету «Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності дітей-сиріт із затримкою психічного розвитку» Потамошнєва Олена – старший викладач кафедри здоров’я людини і корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Формування комунікативних здібностей розумово відсталих дітей в умовах інклюзивного навчання» Якубова Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент Хмельницького національного університету «Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми які мають психічні розлади» Чернецька Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент соціальної педагогікиКомунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради «Соціально-педагогічна робота з корекції особистісних вад наркозалежних у реабілітаційних центрах» Соловйова Тетяна – кандидат педагогічних наук, старший викладач Запорізького національного університету Бухтіярова Анна – студентка Запорізького національного університету «Соціально-педагогічна робота з сім’єю важкохворої дитини» Пінчук Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії ІКПП Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Логопедичний супровід дитини із загальним недорозвиненням мовлення в умовах спеціального дошкільного закладу для дітей з тяжкими порушеннями мовлення» Ільїна Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету «Використання альтернативних засобів комунікації під час корекції вад мовленнєвого розвитку»


Ревуцька Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Система профілактики та корекції зубощелепних аномалій та деформацій, міофункціональних і мовленнєвих порушень у дітей» Линдіна Євгенія – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Теоретично-практичні підходи Є.Ф. Соботович до проблеми підготовки дітей з порушеннями мовлення до шкільного навчання» Дрібнюк Наталія – старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка «Музикотерапія як інноваційна технологія в корекційній педагогіці: полікультурний аспект» Анастасова Наталя – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Соціально-економічний розвиток дітей з тяжкими порушеннями артикуляційному апарату: теоретичні аспекти» Митурак Марта – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка «Розвиток комунікативних навичок у дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ» Валуйських Юлія – асистент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні» Ткаченко Віта – магістр, вчитель-логопед Хмельницької загальноосвітньої середньої школиI-III ст. імені Івана Огієнка №25 «Особливості розвитку самооцінки заїкуватих дітей» Бруснікіна Олеся – студентка філії Російського державного соціального університету в м. Таганрозі Ростовської області. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, директор філії Російського державного соціального університету в м. Таганрозі Ростовської області Воронцова М.В. «Методологические и теоретические вопросы построения инклюзивного образования»


Діанов Олександр – студент філії Російського державного соціального університету в м. Таганрозі Ростовської області. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, директор філії Російського державного соціального університету в м. Таганрозі Ростовської області Воронцова М.В. «Инклюзивное образование как составная часть социальной и образовательной политики зарубежных стран» Зубрейчук Олена – студентка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Соціальний захист молодих сімей в полікультурному суспільстві» Архіпчук Олеся – студентка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Захист прав кризових груп у полікультурному суспільстві» Калініченко Ганна – студентка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Соціальний захист прав малозабезпечених груп у полікультурному середовищі України» Куліш Ірина – студентка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Захист громадян у полікультурному середовищі як педагогічна проблема»


ДЛЯ НОТАТОК


Міжнародна науково-практична конференція «БАГАТОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА»  
Міжнародна науково-практична конференція «БАГАТОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА»  

Прпограма

Advertisement