Page 1


СПІЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОЕКТ TEMPUS IV

«ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ І ОСВІТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО РОБОТИ З ГЕТЕРОГЕННИМИ ГРУПАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ»


ЦЕЙ ПРОЕКТ ВХОДИТЬ ДО 171 З ТИХ, ЯКІ ПЕРЕМОГЛИ СЕРЕД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАЯВОК – 937


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: cтворення в межах міжнародного консорціуму багаторівневої системи підготовки й підвищення кваліфікації педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями;


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: розвиток міжнародної мережі університетів-партнерів, що забезпечує високу якість освіти за рахунок відкритого доступу тих, хто навчається, до кращих навчальних модулів і ресурсів, що є в мережі;


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: розробка модульних тематичних кластерів з проблем гетерогенності для бакалаврату педагогічного профілю;


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: розробка магістерської програми «Освітній менеджмент в гетерогенних організаціях»;


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: проектування модульної програми підвищення кваліфікації педагогів і освітніх менеджерів, які працюють з гетерогенними групами й організаціями;


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: створення міжнародних тандемів наукових керівників аспірантів, які займаються дослідженням педагогіки й менеджменту гетерогенного середовища; формування регіональних спільнот соціальних партнерів з питань інтеграції в соціум проблемних груп населення;


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: створення інклюзивного освітнього середовища у вишах-партнерах.


У МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО: створення, відкриття та забезпечення функціонування компетентнісного центру інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;


У МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО: розробка та апробація в умовах БДПУ та вишів різних регіонів України навчальних модулів на задану тематику на ОКР бакалавр, магістр та в системі підвищення кваліфікації педагогів та освітніх менеджерів;


У МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО: керівництво кандидатським дослідженням аспірантів БДПУ із заявленої проблематики;


У МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО: стажування викладачів – розробників навчальних модулів;


У МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО: участь у наукових конференціях, семінарах вишів-партнерів;


У МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО: організація та проведення в стінах БДПУ всеукраїнської конференції;


У МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО: популяризація результатів роботи проектної команди БДПУ в системі освіти на різних рівнях (міста, району, області, МОН України).


ГЕТЕРОГЕННІСТЬ розуміється як розбіжності, які існують між людьми відносно статі, віку, етнічної приналежності, релігії, здоров’я або інвалідності, специфічних ознак особистості тощо.


ТЕЗА 1 Ланцюг є настільки міцним, наскільки міцною є його найслабша ланка. Такою ланкою є гетерогенні групи й організації. пошук способів взаємодії з ними – важлива педагогічна проблема.


ТЕЗА 2 В глобалізаційному світі суспільство стає поліетнічним завдяки високій мобільності людей. Це загострює проблему інтеграції мігрантів у соціум.


ТЕЗА 3 Ні одне суспільство не може собі дозволити не використати інтелектуальний потенціал, яким володіють різні шари населення.


ТЕЗА 4 Системі освіти як суспільному інституту належить важлива роль у розв’язанні цих проблем.


tempus.bdpu.org

Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями  
Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями  
Advertisement