Page 1

Tiszta Energiával Magyarországért Párt www.tempopart.hu 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B e-mail: tempopart@vipmail.hu

BEJELENTÉS

A Tiszta Energiával Magyarországért Párt (TEMPO) 2009. április 02-án Magyarország irányítását illetően bejelentette a jogi értelemben vett hatalom átvételt (http://www.tempopart.hu/irasok/temposabb.pdf). A Szentkorona jogfolytonossága alapján a TEMPO Párt bejelenti Magyarország új államformáját, a Királyságot. Magyarország irányítását ideiglenes kormány veszi át, amelyet Kormányzó vezet. Az ideiglenes kormány felhatalmazása a – valóban esélyegyenlőség jegyében lebonyolított – szabad választások megtartásáig szól. Az ideiglenes Kormány felépítése: Kormányzó, Kabinetfőnök, Miniszterek Minisztériumok: Belügy- és Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Gazdasági- Ipari-, Közlekedési- és Hírközlési Minisztérium, Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Munkaügyi Minisztérium, Oktatási- és Kulturális Minisztérium, Külügyminisztérium Borbély József kormányzó Fazekas Attila kabinetfőnök Rácz Lajos belügy- és honvédelmi miniszter Dr. Lippai László igazságügyi miniszter Galambos István gazdasági-, ipari-, közlekedési- és hírközlési miniszter László Tibor mezőgazdasági-, környezetvédelmi és vízügyi miniszter Nagy Lajos pénzügyminiszter Kovács Ádám egészségügyi miniszter Balázs István munkaügyi miniszter Korom Róbert külügyminiszter


2

A bejelentés megtétele azért vált időszerűvé és elengedhetetlenné, mivel a magyarországi korrupció, a hivatali szervek és képviselőik, a parlamenti pártok törvénysértésekben való érintettsége és az önálló hatalmi ágak összefonódása ma már olyan mértékűvé vált, hogy az teljesen megbénítja a teljes közigazgatás törvényes működését. A 2009. június 07-i választáson indult parlamenti pártok nemzetközi pénzmosásban való érintettsége miatt nem halogatható az ország végérvényes lejáratásának és nemzetközi ellehetetlenítésének megakadályozása érdekében a szükséges intézkedések haladéktalan megtétele. A jelenlegi kormány megszorító intézkedései tovább már nem viselhetők el a lakosság számára, és az állampolgárok utcára kényszerülnek, amely beláthatatlan következményekkel járhat, akár polgárháborúhoz is vezethet. Az ellenzék – elfogadhatatlan módon – szintén az utcára hívja az elégedetlen állampolgárokat annak ellenére, hogy az ellenzéki vezetők tudják azt, hogy az állampolgárok sorsának jobbra fordítása jogi úton rendezhető, csak ebben az ellenzéki vezetők sajnos nem érdekeltek, mivel Ők is haszonélvezői a hatalmi ágak összefonódásával és a látszat ellenzékiséggel fenntartott rendszernek. Fenti sürgető tények miatt az OTP és a MOL állami tulajdonba vonását haladéktalanul megkezdjük. A törvénysértésekben érintett vezetők felelősségre vonását kezdeményezzük. A Hajdú Megyei Bíróság előtt 6.G.40.008/2009. számon folyó perben a TEMPO Párt megkezdte a Magyar Állam hivatalos szerveinek, valamint a Magyar Országgyűlés pártjainak az elszámoltatását. A 2009. június 07. napján a Magyar Választási Törvény alapelveinek többrendbeli megsértésével megtartott Európai Parlamenti Választásokon regisztrált eredmények érvénytelenítése miatt kifogást nyújtottunk be. A kifogás törvényen kívüli, az egyenlő bánásmódot sértő és hátrányos megkülönböztetést is megvalósított kezelése miatt a jogorvoslati eljárást kezdeményeztük. A TEMPO Párt bejelenti, hogy megalakításra kerül a Szentkorona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank és Innovációs Tőketársaság, amely alapját az alábbiak biztosítják: - a föld belsejében működő természetes – teremtett – atomerőmű által termelt energia, amely a vízbázisokon keresztül csak Magyarországon nyerhető ki (ebből következően Magyarország a világ – egyik – leggazdagabb országa), - a jó minőségű és nagykiterjedésű termőföldeink, - bővizű folyó-völgyeink, - a természetes ívó- és gyógyvízkészleteink, - a csodálatos klímánk és más természeti kincseink,


3

- a találmányaink és szabadalmaink megnyugtató fedezetet nyújtanak új és stabil fizetőeszköz, a Szentkorona bevezetéséhez. Tisztelt Magyar Állampolgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben további megszorító intézkedésre nincs szükség, mivel Önök a világ egyik leggazdagabb országának egyenlő jogú állampolgárai, és kérjük, hogy ezt kezeljék is tényként. Kecskemét, 2009. június 13.

Borbély József elnök sk. TEMPO párt

Királyság Bejelentése  
Királyság Bejelentése  

Borbély József még mindig az az ember, aki ezt bejelentette.

Advertisement