Page 1

Útmutató A KIEGYEZÉS népakarattal jön létre. Borbély József kormányzó életre hívta a valódi magyar államot, az Apostoli Magyar Királyságot, melyet mint Vezérlő Főfejedelem deklarált a 2. Aranybulla 2012. kiadásával. A második Aranybullában rögzítésre kerültek az állam életre hívásának stációi. A KIEGYEZÉS-sel, mint egy szabadítólevéllel a Magyar Nép évezredes elnyomása és az adósrabszolgaság egyszer és mindenkorra megszűnik. A mai napon kiadott KIEGYEZÉS című összesítő okirat minden magyar állampolgárt visszahelyez jogaiba, ezáltal minden magyar állampolgár gyakorolni köteles az 1222. évi Aranybulla ellenállási záradékában foglaltakat. Érdekeinek érvényesítését innentől kezdve mindenki a jelenleg még regnáló illegitim 3. Magyar köztársaság „hivatalos szervei” előtt az Apostoli Magyar Királyság egyenrangú polgáraként teheti meg. A KIEGYEZÉS-hez csatolt iratokkal minden kétséget kizáróan mindenki egyértelműen tudja igazolni, hogy sem magánszemélynek, sem jogi személynek nem tartozik. Így nincsenek banki tartozásai, kifizetetlen közüzemi számlái, mivel azt a Szent Korona Bank Alapító Okirata II. bekezdésében foglaltak szerint átvállalta, mely az Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatásának P.1/2012./1. számú precedenst teremtő ítéletében kihirdetésre, majd a 2. Aranybulla 2012.-ben rögzítésre is került, így az a Történeti Alkotmány részévé vált. A Szent Korona Bankhoz történő regisztrációval a magyar emberek fizetőképessé váltak, melyet az adott ügyintézési helyen, például a még regnáló kereskedelmi bankok, végrehajtók, közműszolgáltatók, stb. deklarálni tudnak az új elektronikus fizetőeszköz, a Szentkorona kezeléséhez használt mobiltelefonra letöltött bankszámlaegyenlegük bemutatásával, ahol akár kisebb tartozásaikat helyben rendezni is tudják, amennyiben a „partner” már rendelkezik a Szentkorona kezeléséhez szükséges eszközzel és programmal. Amennyiben a „partnerek” (bankok, végrehajtók, szolgáltatók, stb.) még esetleg nem értesültek a KIEGYEZÉS-sel egységes szerkezetbe foglalt fenti nemzetmentő programról, úgy az eljárásokat illetve behajtásokat mind addig fel kell függeszteniük, míg képbe nem kerülnek a fenti törvényben foglalt változásokról, és nem szerzik be a Szentkorona fogadásához szükséges eszközeiket. (A törvény nem tudása nem mentesít.) A fentieket az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala a legszélesebb körben hozta és hozza folyamatosan nyilvánosságra, egyrészt saját hivatalos honlapjain (www.apostolimagyarkiralysag.hu www.tempohirek.com facebookos oldalakon), másrészt a még regnáló illegitim 3. Magyar köztársaság hivatalos szerveihez, valamint a mellékletben foglalt módon a szolgáltatók és más hitelezők felé folyamatosan került és kerül hivatalosan megküldésre.


A hitelezők fentiek szerinti teljes körű együttműködésének esetleges elmaradása esetén az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatalának hivatalos megkeresése mellett azonnal a rendőrség segítségét kell igénybe venni, mivel az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala avató ünnepségét illetve az új kormány eskütételét is a jelenleg regnáló rendőri állomány biztosította. A hatályos törvények és rendeletek (2. Aranybulla 2012.) be nem tartása jogkövetkezményeket von maga után, melyért az elkövető az Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatása előtt felel. Ha az elkövető hivatalos személy (Btk. 137.§ (1.)), úgy vele szemben az Esküdtszéki Hadi Törvényszék rögtönítélő bírósága fog eljárni. Az állampolgár a volt hitelezőivel történő eljárása során (elszámolás) jelen KIEGYEZÉS című Egységes Szerkezetbe foglalt 28 oldalas iratról minden egyes esetben 2 példányt készít, melyből egyet ismertetése után átad az adott helyen, melyet az átvevő hivatalosan a másik példányon átvesz, aláírásával igazol (aláírva visszaad). A hitelező illetve képviselője és az adós az eljárásuk során kötelesek mindvégig önmérsékletet tanúsítani, és együttműködni a vonatkozó törvények szerint (a hitelezők vagy képviselőik is az Apostoli Magyar Királyság egyenrangú polgárai, ők ugyan úgy fognak részesülni a mostantól már gondoskodó Magyar Állam, az Apostoli Magyar Királyság által nyújtott javakból, ezért hosszútávú érdekeik megegyeznek a volt adóséval).

Kecskemét, 2013.04.24.

Borbély József Vezérlő Főfejedelem sk.

Útmutató  
Útmutató  

A ma hajnalban közzétett Kiegyezés című, szabadulólevélként is működő, adósrabszolgaságot megszüntető iratcsomagunk 3.-4. oldalán szereplő Ú...

Advertisement