Page 1

Az Apostoli Magyar Királyság már ismét a jogaiban A Szent Korona minden jog és tulajdon forrása Alapítást megújító okirat (2. Aranybulla 2012.) I. Magyarország Szent Apostoli Királyság az idők kezdetétől fogva. (Teremtés) Első királyunk Nimród, aki Istenként uralkodott. Magyarország a függetlenségét 1000-ben veszítette el, feladva ezzel birodalmi státuszunkat. (Az Attila nagy királyunk által isteni parancsra készítetett, majd Nagyboldogasszony számára felajánlott Szent Koronával I. István szentségtörést követett el. Magát megkoronáztatva, a rokoni ágon létrehozott jogutódlás bevezetésével a Magyar Nép elmúlt 1000 éves tragédiáját okozta.) I. István azzal, hogy megállapodott a Vatikánnal, és a nemzetre kényszerítette annak hamis tanait, megszűntette az ősi magyar (szkíta) isteni eredetű kereszténységet, mely az érdek nélküli szeretetről szólt. A Magyarok vezéreiket (fejedelem, főfejedelem, kagán) mindig képességei és tudása alapján választották. Ez természetesen nem zárta ki, ha a vezető valamely leszármazottja kimagasló képességekkel rendelkezett, mellyel mindenki máson túltett, hogy akkor ne lehetett volna Őt megválasztani (lásd: Álmos és Árpád vezért). II. Az Apostoli Magyar Királyság Vitéz Nagybányai Horthy Miklós lemondásáig (1944. október 16.) működött. Ezt követően megjelenítve nem volt, de meg nem szűnt, mivel a Szent Korona Tan hatálytalaníthatatlan. 2009. június 13-án önként vállalva a kormányzói megbízatást, az államot az Apostoli Magyar Királyság Kormányzójaként, Borbély József jeleníti meg.


III. 2011.04.16-án megalapításra került a Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság, rövid nevén a Szent Korona Bank, 20.000.000.000.000 Szentkorona tőkével, a részvények birtokosai a magyar állampolgárok egyenlő arányban. A kibocsájtásra került 20.000.000.000.000, azaz húsz-ezermilliárd Szentkorona (Stk) elektronikus fizetőeszköz, az Apostoli Magyar Királyság hivatalos fizetőeszköze. 2011.11.11-én az Apostoli Magyar Királyságot a jogaiba visszahelyeztük – mint létező valódi Magyar Államot – a Dunán a Kárpátia Emléktúra alkalmával a Budapest hajón Budapest-Esztergom-Budapest között. 2011.12.28-án felavatásra került az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala Kecskeméten a Petőfi Sándor utca 1. szám alatt, és a Kormányzó letette a hivatali esküt, majd a Kormányzói Rendeletek – I.-VII.-ig – megalkotásával, szabályozta az Apostoli Magyar Királyság működését. 2012.02.25-én az Apostoli Magyar Királyság Fehérseregének a főtisztjei letették a hivatali esküt a Szent Koronára és a Kormányzóra. 2012.02.29-én az Apostoli Magyar Királyság Kormányának miniszterei is letették a hivatali esküt a Szent Koronára és a Kormányzóra. 2012.09.12-én a Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatása megkezdte működését. Ezen a napon ülésezett először az Esküdtszék, ahol jogerős ítélet született az első perben (EI.1.P.1/2012/1.) Az ítélet 2012.09.14-én 8 óra 30 perckor került kihirdetésére a Budapesti Királyi Törvényszék (1055 Budapest Markó utca 27.), földszint 18-as számú tárgyalótermében. Az ítélet precedens értékű, kihat minden magyar állampolgárra, semmissé téve minden hitelszerződést, összhangban a Szent Korona Bank alapító okiratának utolsó bekezdésében foglaltakkal, miszerint a Szent Korona Bank minden magyar állampolgár tartozását átvállalja, és helyettük teljesíti a velük szemben fennálló követeléseket az esetleges jogviták lezárását követően. 2012.12.02-án az Apostoli Magyar Királyság megkezdte a Szentkorona (Stk) mint fizetőeszköz használatát garancia formájában.


IV. Az Új Világrend az elektronikus pénz bevezetésével kezdi meg működését. Az elektronikus pénz követhetősége a biztosíték arra, hogy a korrupció összes formája megszűnik, mivel a nem legális ügyletek kifizetései automatikusan nem teljesülnek. Hazánk minden ismert írott, vagy szokásjogként fennmaradt törvénye a történelmi alkotmányunk, a Szent Korona Tan része. Hatályosságának kérdését az dönti el, hogy az adott jogszabály törvényi célja helyes értelmezéssel meg tud-e valósulni. Mindennemű visszaélés, a törvények be nem tartása következményekkel jár. Különösen az életellenes cselekmények, a gyermekekkel, az idősekkel és a nőkkel szemben elkövetett bűncselekmények, valamint a korrupció, illetve az államellenes bűncselekmények, pl: mint a Szentkoronával, mint hivatalos fizetőeszközzel elkövetett bárminemű visszaélés. Tekintettel az elmúlt 1000 év törvénysértő működésére – a mindenkori Magyar Államot illetően – különösen a közelmúlt (az elmúlt 23 év) eseményeire, a gazdasági megszorításokkal történő népességcsökkentés, vagy azt megelőzően annak közvetlen fegyveres formájára vonatkozóan is érvényben marad a halálbüntetés, hogy többé ne ismétlődhessen meg az állam vezetői által az elmúlt 1012 év alatt folyamatosan elkövetett nemzetirtás. Halálbüntetés kiszabása csak kifejezetten akkor alkalmazható, ha előre megfontoltan aljas szándékból történik az élet kioltása, ez alatt értendők a népesség csökkenését eredményező indokolatlan gazdasági megszorítások, vagy a népirtás egyéb formái, mint például az orvosok által tudatosan adagolt nem megfelelő gyógyszerek és kezelési módok. Kegyelmet csak a Főfejedelem vagy akadályoztatása esetén a Kormányzó gyakorolhat. Az egészséges életmódra, valamint a jogra és kötelezettségre történő nevelés illetve oktatás már a gyermekkortól kezdve kötelező, melyekből ugyanúgy vizsgát kell tenni, mint más tárgyakból. Minden ember egyenlő, ezért a korábban szerzett nemesi címek és előjogok törlésre kerültek. Hamis tanok hirdetése és követése tilos! Borbély József Vezérlő Főfejedelem s.k.

Alapítást megújító okirat  
Alapítást megújító okirat  

Magyarország jogfolytonos Történelemi Alkotmánya

Advertisement