T.Szabó László: MŰ-ÚT

Page 1

T.Szabó László frottázsai

MŰ-ÚT

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kiállítóterme AjkaT.Szabó László frottázsai

MŰ-ÚT


Az aranykor emlékei – ezt a címet viseli T. Szabó László festőművész több mint két évtizeddel ezelőtt frottázs technikával készült sorozata. Az életmű e minden bizonnyal fontos állomását most, az Ajka Tárlat tavalyi fődíjasaként rendezett kiállításán egy majdnem hasonló című munka, az Aranykori töredék idézi fel. Hogy miért volt fontos az állomás? Egyrészt nyilván azért, mert a művekből egyéni kiállítást rendezett, sőt, az akkor készült állomások jó része a diszeli Első Magyar Látványtár birtokába került, s ezek a munkák azóta is szerepelnek a Látványtár kiállításain, ha úgy tetszik, lassan nem csak egy gyűjtemény, de az általános vizuális „köztulajdon” részévé válnak. Másrészt viszont azért, mert Az aranykor emlékei című sorozat olyan új lehetőséget jelentett T. Szabó László számára, amely azóta is gazdagítja életművét. A frottázs technikához ugyanis azóta is vissza-visszatér, sőt, mostani tárlatának anyagát kizárólag ezzel a technikával készült művei adják. Végy egy kétforintost és egy darab papírt, utóbbit helyezd a pénzdarabra és grafitceruzával vagy krétával satírozd be! Az érme kiemelkedő részei így rajzolt mintát adnak, míg a mélyebbeknél nem színeződik el a papír, pontosan kirajzolódik a kétforintos ábrája. A dörzsölés, ahogyan franciául mondják, a frotter tudománya természetesen – ahogyan T. Szabó László művei is mutatják – nem csak alapszinten gyakorolható. Egyébként ez sem lenne megvetendő dolog, máig emlékszem a londoni Westminster apátság kerengőjében azokra a lelkes iskolásokra, akik hatalmas papírlapokkal hajoltak a fémből öntött középkori síremlékek felé, hogy azok mintáit emeljék át a múltból a mába, saját művészeti ismeretüket gyarapítva, asszociációs készségüket erősítve. A frottázshoz persze nem kell sem kő, sem fém, bármilyen anyag megteszi, amelynek felülete izgalmas plasztikus elemeket hordoz, vagy amely felületeket maga a művész megmunkálja. Max Ernst, a frottázs legújabb kori „kitalálója” művein többnyire deszkák erezete jelenik meg, olyan formákkal, plasztikus élményekkel ajándékozva meg művei nézőit, amelyeket a véletlen tesz hozzá a tudatosan komponált képi elemekhez. A tudatosság és a véletlen ellentétpárja meghatározó jelentőségű T. Szabó László művein is, éppen úgy, ahogyan az egyszerűség és az összetettség korrelációja is. Az ő anyaga, amelyet frottázsait készítve használ, ha úgy tetszik, egyszerűbb, még inkább művészeten kívülállónak tűnik, mint a klasszikus szürrealizmus mesteréé. A kátránypapírt sem szabad természetesen lebecsülnünk, hiszen az ötvenes-hatvanas évek olasz művészetében igencsak fontos szerepet játszott, azt a művészetet azonban kifejezetten szegény művészetnek – olaszul arte povera – nevezzük, az irányzat képviselői


kifejezetten arra törekedtek, hogy az eszközök minimumra szorításával hozzanak létre gazdag művészetet egy fogyasztói szemléletű társadalomban, míg néhány évtizeddel később Erdély Miklós Budapesten a szellemi-esztétikai teljességre törekedve fordult ehhez alapvetően „haszonelvű”, az épületek szigeteléséhez használt anyaghoz. T. Szabó László művein többszörös átalakulás, összetett alkotói folyamat eredményeként jelennek meg azok a formák, amelyek keletkezésekor kulcsszerepe van a frottázs készítéséhez használt alapanyagnak. Azt hiszem, kevesen mondanák meg, hogy a kiindulópontot milyen anyag jelenti. A lényeges természetesen nem is ez, felületeinek egyenletes faktúrája mindenesetre sejteti az anyaghasználatot, ahogyan utal a frottázst használó szürrealista elődökre, illetve a szürrealizmushoz szorosan kapcsolódó két magyar kortárs, El Kazovszkij és Zoltán Sándor művészete iránti tiszteletére is. Előbbit idéző hommage-a El Kazovszkij művészete egyik fő motívumát, a megkötözött kutyát jeleníti meg, utóbbit „dobozkészítőnek” nevezi, s valóban, egy összetett, dobozmotívumokból formált térrel, az abban mozgó emberalakkal azonosítja. S ha már tér, ha már abban mozgó emberalak, vagy megkötözött, mozdulatlanságra ítélt állatfigura, akkor természetesen felvetődik a nézőben a kérdés a művészet és a szabadság kapcsolatáról, az alkotó lehetőségeiről, a műalkotás révén létrehozható értékekről, kialakítható kapcsolatokról. Annál is inkább, mivel a művek jó része, ahogyan a címek is mondják, a Kapcsolat, a Viszony, a Nexus, a Szimbiózis, a Balance kérdését járja körül, a felületen megjelenő formákat fonalak veszik körül vagy éppen alakítják, a folytonos mozgás érzését keltve, magukba rejtve a Deformáció veszélyét de éppen a Kitörések, az Exit lehetőségét is. Paradoxon – olvassuk a két egymásba fonódó, saját farkába harapó kígyó alatt, az Ölelés végtelenített formákként egymásba hatoló tömbjei viszont mintha a kapcsolatok teljességének a lehetőségét sugallnák. A Hol a helyem?, a Mű-út, az Útra készen egyaránt a helykeresés szándékának a dokumentumai, utóbbi mű azonban, más alkotások, például a Smink, Az intelligencia hányadosa, az Osztódáshoz felkészülni!, Majdnem absztrakt, Rejtély arra a finom humorra is utal, amely ugyancsak jellemzője T. Szabó László művészetének. Ugyanúgy, ahogyan a monokrómia, amely olykor színesebb tud lenni, mint a szivárvány színei. P. Szabó Ernő művészetttörténész


OSZTÓDÁSHOZ FELKÉSZÜLNI ! 2015 frottázs 84x134 cm


SZIMBIร ZIS 2015 frottรกzs 113x50 cm


PARADOXON 2015 frottรกzs 50x115 cm


KAPCSOLAT I. 2016 frottรกzs 54x37 cm


KAPCSOLAT II. 2016 frottรกzs 61x51 cm


BALANCE II. 2016 frottรกzs 60x43 cm


FESZÜLÉS 2016 frottázs 84x60 cm


KÖTÉSEK I. 2016 frottázs 43x43 cm


FÉNYTÖRÉS 2016 frottázs 60x84 cm


BALANCE 2016 frottรกzs 64x124 cm


KÖTÉSEK II. 2016 frottázs 44x40 cm


DEFORMÁCIÓ 2016 frottázs 60x80 cm


VISZONY 2016 frottรกzs 42x54 cm


NEXUS 2016 frottรกzs 79x37 cm


EXIT

2016 frottรกzs 40x60 cm


SMINK 2016 frottรกzs 76x140 cm


I.M. EL KAZOVSZKiJ 2016 frottรกzs 68x58 cm


I.M. ZOLTÁN SÁNDOR DOBOZMŰVÉSZ 2016 frottázs 69x99 cm


AZ INTELLIGENCIA Hร NYADOSA 2016 frottรกzs 76x56 cm


YES!

2016 frottรกzs 60x124 cm


ÚTRA KÉSZEN 2016 frottázs 71x71 cm


ÁTMENETI ÁLLAPOT 2016 frottázs 63x77 cm


CÍM NÉLKÜL 2016 frottázs 48x33 cm


ARANYKORI TÖREDÉK 2016 frottázs 50x40 cm


MAJDNEM ABSZTRAKT 2016 frottรกzs 51x65 cm


REJTร LY 2016 frottรกzs 52x42 cm


HOL A HELYEM? 2016 frottรกzs 70x100 cm


Önmagunk nak? Vagy mások nak me gfelelni? Vagy mindket tőnek? Örök dilemma bármely emb er s z ámára. D e fontosabbnak lát s z ani a valósnál mások s zeméb en - c sak azér t, mer t a művészet eszközeivel is tudunk kommunik álni tes z b ennünket mind hiteltelenebb é.


T. SZABÓ LÁSZLÓ

Kiskőrös 1953. március 22. Képzőművész

TANULMÁNYOK: Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola Budapest A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola elvégzése után kirakatrendező, mérősegéd, bányász, adminisztrátori munkakörök mellett készült a művészeti pályára. Keszthelyi, sümegi, ajkai művésztelepek rendszeres látogatója. 1985-ben a Fiatal Művészek Stúdiójának, 1986-ban a Művészeti Alap festő szakosztályának, 1991-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének /MAOE/ tagja. 2011-től Magyar Festők Társasága tagja. 2013-tól a Veszprémi Művész Céh tagja. 1986-tól szellemi szabadfoglalkozású képzőművész. DÍJAK: 1984. XII. Országos Amatőr Képzőművészeti Kiállítás 1984. IX. Ajkai Tárlat 1986. Ajkai Őszi Tárlat 1988. Ajkai Őszi Tárlat 2015. Ajka Tárlat Fődíja EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK:

1982. Keszthely 1985. Tapolca, Sümeg 1987. Ajka, Veszprém, Baja 1990. Zalaegerszeg, Kaposvár 1993. Németország /Wunsiedel/ 1994. Győr - Műcsarnok - „Az aranykor emlékei” 2014. Diszel - Első Magyar Látványtár - „Új frottázsok” 2014. Veszprém, Csikász Galéria,”60+1” gyűjteményes kiállítás 2016. Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ „Mű-út” c. kiállítás

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK:

1984. Ajka, Ózd 1985. Szeged, Budapest 1986. Szombathely, Ajka 1988. Ajka 1991. Japán 1993. Veszprém 1994. Ausztrália /Sydney/


2006. Tapolca-Diszel : Első Magyar Látványtár „Életöröm I.”c. kiállítása 2007. Tapolca-Diszel : Első Magyar Látványtár „Életöröm II.”c. kiállítása 2008. Tapolca-Diszel : Első Magyar Látványtár „Kivétel”c. kiállítása 2009. Tapolca-Diszel : Első Magyar Látványtár „Minden ember boldog akar lenni”c. kiállítása 2009. Budapest /Pintér Sonja Galéria/ : Első Magyar Látványtár „Lecke pszichológusoknak” c. kiállítása 2010. Tapolca: Első Magyar Látványtár „Zene a képzőművészetben” c. kiállítása 2010. Eger: Első Magyar Látványtár „Lecke pszichológusoknak” c. kiállítása 2010. Tapolca-Diszel: Első Magyar Látványtár „333/Napló és/vagy monológ”/ c. kiállítása 2011. Budapest: Art 9 Galéria „Arcok” c. kiállítása 2011. Tapolca-Diszel: Első Magyar Látványtár „Egy + 1” c. kiállítása 2012. Tapolca-Diszel : Első Magyar Látványtár - Piroska, Fehérke, Zöldike c. kiállítás 2013. Budapest Art9 Galéria: Képpárok és hármas képek c. kiállítás 2013. Veszprém: Tavaszi Tárlat 2013. Budapesti Építészeti Központ -FUGA- : Magyar Festők Társasága „Fragmentum” c. kiállítása 2013. Mazart Galéria Budapest: Magyar Festők Társasága „ Monokrómia” c. kiállítása 2013. Ajkai Nagy László Művelődési Központ: Ajkai Tárlat 2014. Budapest - Vízivárosi Galéria - Első Magyar Látványtár „Szertár” c. kiállítása 2014. Veszprém - Veszprémi Művész Céh 25 éves jubileumi kiállítása 2014. Budapest - Vízivárosi Galéria - magyar Festők Társasága „Kívül-belül” c. dobozkiállítása 2014. Diszel - Első Magyar Látványtár „Istenért, Királyért, Hazáért” c. kiállítása 2014. Budapest - Újpest Galéria - Magyar Festők Társasága „Friss üzenet 2” c. kiállítása 2014. Ajka - Nagy László VMK - Ajka Tárlat 2015. Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, III. Nemzetközi Rajz- és Képgrafikai Biennálé 2015. Tapolca-Diszel, Első Magyar Látványtár „A fehér”c. kiállítása 2015. Szentendre, Művészet Malom – MAOE. „Harmónia” c. kiállítása 2015. Budapest,FUGA Építészeti Központ, Magyar Festők Társasága „20 év” c. jubileumi kiállítása 2015. Budapest, Műcsarnok Vörösváry Ákos műgyűjtő „A létra” c. kiállítása 2015. Ajka, Nagy László vmk. Ajka Tárlat 2016. Veszprém, Művészetek Háza, Tavaszi Tárlat 2016. Budapest, Vizivárosi Galéria Első Magyar Látványtár „Kutyavilág, macskajaj, és más állatságok” c. kiállítása 2016. Siófok, Veszprémi Művész Céh kiállítása 2016. Ajka, Nagy László vmk. Ajka Tárlat 2016. Tapolca-Diszel, Első Magyar Látványtár „Kutyavilág, macskajaj, és más állatságok” c. kiállítása Művei megtalálhatók hazai és külföldi magángyűjteményekben, több mint 70 alkotása az Első Magyar Látványtárban.


T.Szabó László

MŰ-ÚT

2016. november 25. - december 10. Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kiállítóterme 8400 Ajka, Szabadság tér 13. www.nagylaszlovmk.hu +36 88 211 745 szerkesztette: T.Szabó László Műterem / lakás : Tapolca Telefon : + 36 20 335 3903 E-mail : tszl@t-online.hu katalógus terv, műtárgy fotó, nyomdai előkészítés: Navratil Ferenc nyomdai munkák: Tradeorg Nyomda Balatonfűzfő felelős vezető: Tóth Zoltán címlapon: hátlapon: Mű-út Ölelés 2016 2016 frottázs frottázs 60*80 cm 55*50 cm