Hurok21 issue

Page 1

21 HUROK NÉMETH ISTVÁN PÉTER VERSEI T. SZABÓ LÁSZLÓ FROTTÁZSAIRA TAPOLCA 201821 HUROK NÉMETH ISTVÁN PÉTER VERSEI T. SZABÓ LÁSZLÓ FROTTÁZSAIRA TAPOLCA 2018Németh István Péter / T. Szabó László

21 hurok MINT A LETÖRT KARÓRA A RÓZSÁK Babits Mihály Berzsenyi-ízekkel borongó versének szavai, mottóként, kimondatlanul is jelen vannak e kötet képei és versei közt. És Catullus, meg az egykori lelemény, ahogy Max Ernst a fogadó kopott padlóréseiben, súroló-kefe nyomaiban az ősi technikával benső képekre talál. Ahogy egyik érme által Borsos Miklós az Éden-kert sűrűjét egy káposztalevél erezetének szépségeiben leli meg. Hasonló fölfedezései vannak festőnek és költőnek ebben a kötetben. Nincs a művek közt feltűnő rokonság, nem utalnak egymásra tematikusan valamiféle közös élmény jegyében. Kamarazene ez mégis, a szólamok reflektálnak egymásra, költő és festő darabjai közt éltető rezonancia támad, háttérben a közös táj, a lelkek légkörének közelségével. Versek és frottázsok harmóniái ebben a könyvben kemények, józanok, tartózkodóak. A versek számunkra Liszt Ferenc öregkori darabjainak lecsupaszított, csöndes drámáját, elvont világát idézik fel. Mikrokozmoszok: jelen van bennük a finomság és erő. Az a bizonyos „lőrésnyi ég” s mindaz, ami itt tart és elemel bennünket. A többi már a szemlélőn, olvasón múlik. Czigány György / Simon Erika

5


YES! 2016 frottรกzs 60x124 cm

6


1 YES! Tagadni tán könnyebb. Hulltukban is NEM az angyalok száján. Úgy van aztán, hogy százszor jobb lesz a képzelt, miben nem volt tőlük se szemernyi IGEN. Nekem elég most a betűk megett látnom e földről a lőrésnyi eget, hogy helyeseljem mindazt, ami innen emel és ami itt tart.

7


HURRร , NYARALUNK! 2014 frottรกzs 20x60 cm

8


2 Hurrá, nyaralunk! Hurrá! Forrongva forgó korong az égen és pergőtüzet ont a Nap, nincsen mód hasmánt sem menekülnünk, tüzel ránk. Hurrá! Olyanok vagyunk akárha kar és láb nélküli céltábla, vagy épp három dimenzióban a kuglibabák. No, jól van – Csak a nyár rohamoz, nem mi, bevárjuk, nincs mit tenni derékig vízben. Vagy csak lódíts, hullám, ha lángoló golyóbis tagolatlanná izzított testünk – emberi még itt-ott – ledönti, hurrá!, bőven e békeidőben.

9


JANUS, JANUS! 2014 frottรกzs 50x70 cm

10


3 Könyörgő feddés Jánuszhoz Jánusz, Jánusz! Te csibész isteni fajzat, minden kapualjban ott van a rajzod, vagy oszlopfőn kétfejü szobrod, üdvözölsz minden betérőt és aki csak elköszön innen... Jánusz! Jánusz! Te csibész, ki előre s ki hátra egyként kémlelsz; akár a múltba akárha jövőnk fele pislantsz, főleg az évnek utolsó éj-közepéből: mi volt a kincs és lesz-e koporsó? Jánusz! Jánusz! Kérlek, a többi hatalmas istenekre, szemedet hát e pillanatról se vedd le, de ne kantsíts, hogy mindkét pupilláddal a múlt fele fordulj, ne csak azt aranyozd, ami évült-avult. Jánusz, Jánusz! Jupiterrel jó rokon, jusson elédbe e kérés, igazíts a tekinteteden, hibátlan vesd össze nyaraim, nézd és lásd a jövendő kedvesem is meg idén még! Új januárius havával ne dőljön fejemre a vénség.

11


ÖN(H)ARCKÉP 2014 frottázs 39x60 cm

12


4 Ön(h)arckép Hát kérem, végül is ez volnék, tessék! Lehetnék bármelyikőtök igyen, hogy fekete csík van a két fáradt szemem előtt… Mitől úgy nézek ki, akárha bűnözők láthatók, meg nem is, a sajtófotókon. T. Sz. László-historiámban nincs se új, se ódon. Alakom kubista báb. Igen. Kuglibaba-forma. S mintha most olyannyira ártatlan volna már – mert le sem üthette még a részeg idő, a világ kocsmaudvarán Napot gurító. Hátterem csillagtalan égbolt. Tisztul. Delejben állhatok életem delén is túl. S belőlem szórva meg bőven az őszi ég; itt csupa testmeleg forgács-reszelék. Szemben veled nincs-karom tárva. Hűlő Hold alatt reszketnek köröttem csak fínom erővonalak.

13


BALANCE II. 2016 frottรกzs 60x43 cm

14


5 Balance II Te szív! S te, kő! Hogyan segítsz egy tán sohse-volt éneket juttatni eszembe... Mit Heine is írhatott volna. Avagy ónémetek zöngtek: Mein Herz! Mein Herz! Als ein Mühlstein... És szívem tőle nagyra nő. Fáj. És nehéz. Akárha malomkő.

15


I.M. EL KAZOVSZKiJ 2016 frottรกzs 68x58 cm

16


6 I.M. El Kazovszkij kutya vagy farkas holdtalan éj bár sakálnak is látsszék életem képe ez az alig szinezett árnykép kenderkötél feszít meg kötöz 21 hurok de hogy dög leszek hosszan egy éji dalt tutulok

17


BALANCE 2016 frottรกzs 64x124 cm

18


7 Balance Még a zenét szerettem. Meg végül már a csöndet. Ezért volt versben most hallgatnom-szólnom könnyebb e kép fura mérlegkar-forma tárgyáról is, hogy függ moccanatlan – mintha sohse veszítettem volna egyensúlyom el. Mélyben. Magasban.

19


NEXUS 2016 frottรกzs 79x37 cm

20


8 Nexus Durván e drótkötél-világból való vagyok. Egyengetem, s én görbülök emitt-amott. Hajts hát hozzám, a Te fejed is árva bója, gerincem lánca csak úgy csörren alóla. A nagy ölelkezésben ide-oda hajlik a test minden huzala, érzed, hogy forrósodni kezd? Szíved szívemmel kösd össze ez alatt, s a két szív már egyetlen ördöglakat.

21


MŰ-ÚT 2016 frottázs 60x80 cm

22


9 Mű-út Innen vagy túl a záróvonalon? Melyik egyikén haladt a forgalom? Álmenny ez. Se fű-fa, műbokor sincs. Elmaradt mind a virág is valahol. Nem tudhatom, tengerhez közelít-é vagy hajt malomkereket majd e via vitae? Mert hopp, a Jóisten fölcsévéli, hogy elég, akárha halkonzerv fémtetejét.

23


MADARAT ETETล EMBER 2014 frottรกzs 74x55 cm

24


10 Madarat etető ember Egy festő tányér-virágjaiból pergett ki mind a magocska, mire parola híján csőröd legalább egy gyermek szivének jambusát tenyeremre kopogja, oda. Bal karom ujjhegyeitől vállgödrömig Mintha csak volna hiányjelforma kérges ág homlokom ráncaitól is olyan messze az ifjuság –, de a markom lázas fészkeddé öblösödik.

25


Jร ! 2014 frottรกzs 53x83 cm

26


11 Jé! Jé, hogy mivé lett, mondd, mivé ez a záporozó sok J? Jel, jel és jel, OH JEAH – sok esernyőnyél, uj-jé! Képzeletedből ki mit vetitsz hát, s milyen formán a formát – gonddal gondold át, mert az már maga a történet is.

27


HOL A HELYEM? 2016 frottรกzs 70x100 cm

28


12 Hol a helyem? Rajban, léniával húzott rend szerint. És moccanatlan míg tartott a beszéd. Aztán a mulatság után csak megint már szabadon züllhettek szerteszét. Volt kinek belé lába ficamodott, ki csupán billent s ki hanyatt esett. Ám egyformán árvultak el amott. Elvégre a székek is csak emberek.

29


VITA 2014 frottรกzs 42x61,5 cm

30


13 Vita Íme, fülbe-szívbe már nem is kell, hogy hatoljon szó. Új s új próféták ők, ám sohse búsulj, nagy feneket nékik se keríts, úgyis lenéznék a vádat, miszerint egymás szájába ősidőktől volnának csak átömlő okádat.

31


A DICSŐSÉG ÁRA 2017 frottázs 74x53 cm

32


14 A dicsőség ára Volt felvonó-sodronya csúcsra, nem a hám, de idege-húsa, s most onnan önnön irháján, látni, hogy tekerg le, akárha fásli; eleven kapca-bokaszalag: majd elfogy a szív is, az agy, mert, feleim, a szőrtüsző alatt szemernyi múmiapor se marad.

33


AZ INTELLIGENCIA Hร NYADOSA 2016 frottรกzs 76x56 cm

34


15 Az intelligencia hányadosa Szám szerint, AZ ÜVEG ALATT, nem több s kevesebb: 20 darab föl már sohse lebegne, csak rikítva szemedbe hosszan s még tovább világol színes nyakkendők csokrából akárha letűzve-szögezve RAGYOG, RAGYOG A LEPKETÁBOR.

35


REJTร LY 2016 frottรกzs 52x42 cm

36


16 Rejtély Hogy atyám hangja harsant, gong lettem, elnyújtott hörgés. Simultam volna bár, habarcsban hajszolt sötét falak között és labirintot járatott egy erő velem egyre. De majd csak előbukkanok hirtelen, lásd, így én: Csönd leszek újra. Megint fény.

37


SZIMBIร ZIS 2015 frottรกzs 113x50 cm

38


17 Szimbiózis Kivágott szőlőtövet, amit nem tüzelt el gazda, és évekig csiszikolt csak a Balaton habja, hogy venyige-csonk sincs rajta; oly simára, akárha a Napba egy női test magasodna szerelmesen belévájódva a régi kacs vagy kordondrótja.

39


CSENDร LET 2014 frottรกzs 18,5x28 cm

40


18 Csendélet Mindig túl tudákos valék. Úgy láttam, hogy a horizont alatt (azért nem biztos, hogy ez föld, az ég) egy félgömb-tálka, tört darab, akárha római fragmentum, cserép, rajta gömbszelet, cukkini-féleség… Zsóka szólt: Nem! A tökinda cica-farka. S ez egy falnak fordult, alvó macska.

41


KAPCSOLAT II. 2016 frottรกzs 61x51 cm

42


19

Kapcsolat II

„…mint karóra a rózsák” (Babits) Megkötöződve. Eloldozódva. Akárha rózsák a karókra. Eloldozódva. Megkötöződve. Mint kidőlt karók a rózsatőkre. Majd még tovább csupaszodva egyetlen izgatott vonalukra. Kötve-oldva. Oldva-kötve. Sohasem és mindörökre.

43


FESZÜLÉS 2016 frottázs 84x60 cm

44


20 Feszülés „le ne hulljon e szent kötelék…” (Catullus)

Bár boldog rettenettel is tele, kit ilyen szerelem font bele, arról úgysem hull sohse le az Élet kötele. Bokádnál hurkot is vethet a végzet, léptem léptedtől nem térül, léptemtől – lépted, hasztalan eresztnélek, maradunk, s ha küldnél, zsinór nélkül csak szorosabban köldökünknél.

45


SMINK 2016 frottรกzs 76x140 cm

46


21 Smink Szemedre nem látok. Csak hajad sátra alatt egyetlen mosolyodon is vonódik kis patak, melyik boldogan errefelé mozgat malmokat haszonnal, túl minden vígságokon. Az öröm hiszen egyugyanazon áramból köszön ránk, amiben kenyér és fény együtt születik. Finom ajkad piros rejtélye ekként lobogva már vérem vermeit mindétig bevilágolja.

47


21 hurok ISBN 963 ----------©T. Szabó László (frottázsok) műterem/lakás: Tapolca telefon: +36 20 335 3903 E-mail: tszl@t-online.hu ©Németh István Péter (versek) lakás: Tapolca telefon: +36 20 514 7510 E-mail: nemethistvanpeter@gmail.com Kiadványterv, műtárgy fotó, nyomdai előkészítés: Navratil Ferenc nyomdai munkák: Tradeorg Nyomda, Balatonfűzfő felelős vezető: Tóth Zoltán