Page 1


/ Z I N NMH A I /


/ MI N I H OU S E /


/ 2 4H OU R S L OC A L WI S D OM / i nc h i a n gma i , t h e r ea r ema n yn a t i o n a l i t y . s o men a t i o n a l i t y l i v e df o r al o n gt i meb e f o r ec h i a n gma i p e o p l ec o me . e v e r y n a t i o n a l i t ya r ec o mb i n ei nap r o v i n c ea s n o wad a y . t h i s p r o j e c t i s i n t e r e s t e di nt a i y a i ’ s c u l t u r e—ae t h n i cg r o u pl i v i n gi np a r t s o f s h a n , my a n ma r a n dn o r t ht h a i l a n d . t h i s c u l t u r ec a l l e d‘ j o n g p ar a ’ . t h e yb u i l dami n i c a s t l ef r o mb a mb o of o r w e l c o me b u d d h at ot h ee a r t hf r o mt h eh e a v e n . a n dd e s i g ns p a c ef o r t a i y a i p e o p l e , l o c a l p e o p l ea n dt o u r i s t t oa c k n o w l e d g e t a i y a i ’ s c u l t u r eb yu s es t r u c t u r eo f ‘ j o np ar a ’ t od e s i g na n d ma k ep o i n t o f v i e wo f s t a c k i n gr e p r e s e n t t h es t a i r s f o r b u d d h a i nf a i t ho f t a i y a i .


/ ON S E NOF T I D E / a n yn a t u r a l p h e n o me n ai s at i mes u c ha s t h ec h a n g i n go f t h e s u ni ne v e r ys e c o n d , t h es e a s o nc h a n g e s s t u d e n t i s i n t e r e s t e d i nt h et i d ep h e n o me n o n . t h e r ei s ac a s es t u d y‘ i s e k u j i s h r i n e ’ i nj a p a n . j a p a ni s ac o u n t r ys u r r o u n d e db ys e a . t h e nt h e yh a v e ar e l a t i o n s h i pw i t ht h es e a . t h e r e f o r es t u d e n t c h o o s eas i t ei n j a p a n . t h a t ’ s w h e r et h e yh a v es e aa n dh o t s p r i n g s t o g e t h e r a n dd e s i g no n s e nf o r t h ej a p a n e s et ou s ea s av a c a t i o n . s t u d e n t h a s d e s i g n e dt h i s a r c h i t e c t u r et oma k eu s e r s a r ea w a r eo f t h e c h a n g i n gt i me . t h es e al e v e l u pa n dd o w nt w i c ead a y , r e s u l t i n g i ns e aw a t e r a n dmi x e dw i t hh o t w a t e r i nt h eo n s e nk e e pt h e t e mp e r a t u r ed o w n . t h eu s e r mu s t k n o wt h i s p h e n o me n o nb e f o r e u s i n gt h i s o n s e ni no r d e r t og e t h o t w a t e r i nt h et e mp e r a t u r e t h a t s u i t s u s e r s mo s t .


/ S I X / t h et h a mma s a t u n i v e r s i t yma s s a c r ei nt h a i l a n dk n o w ns i mp l y a s " t h e6Oc t o b e r " w a s a na t t a c kb yt h a i s t a t ef o r c e s a n df a r r i g h t p a r a mi l i t a r i e s o ns t u d e n t p r o t e s t e r s o nt h ec a mp u s o f t h a mma s a t u n i v e r s i t ya n dt h ea d j a c e n t s a n a ml u a n gs q u a r e i nb a n g k o k , t h a i l a n d , o n6o c t o b e r 1 9 7 6 . p r i o r t ot h ema s s a c r e , f o u r t oďŹ v et h o u s a n ds t u d e n t s f r o mv a r i o u s u n i v e r s i t i e s h a d d e mo n s t r a t e df o r mo r et h a naw e e ka g a i n s t t h er e t u r no f f o r me r mi l i t a r yd i c t a t o r t ot h a i l a n d . s t u d e n t t u r nt h i s s p a c et op u b l i c s p a c ef o r ma k en e w g e n e r a t i o n s h a v eac r i t i c a l t h i n k i n gb y d e s i g n e dt h ed e b a t ec l u bf o r s t u d e n t s a n dn o r ma l p e o p l ei n t o po f t h ea r c h i t e c t u r ea n dt h eb e l o wi s l i b r a r yf o r k e e pas e c r e t i n f o r ma t i o na b o u t t h a i l a n d .


/ H OME /


S E C T I ONI

S E C T I ONI I

E L E V A T I ONI

E L E V A T I ONI I


/ MOON MU A N G ME D I A T H E QU E /


U S E R s t u d e n t a n da d u l t w h oi n t e r e s t e di n p o l i t i c/ a r t / s o c i a l a n dt o u r i s t

p o l i t i c a l c o mme n t p o l i t i c a l t o p i c / n e w s w e e t r e t w e e t > c g e n e r a l i n <t o mme n t o r c r i t i c i z e d a i l yl i f e me p h o t o g r a p h p h o t o g r a p h

ma p

2 Dg r a p h i cf r o mma p

3 Dmo d e l d e v e l o p

l a y o u t p l a n

G G G G G

G

G G G G G G


p l a n

B 1fl o o r p l a n

1 s t fl o o r p l a n

3 r dfl o o r p l a n

4 t hfl o o r p l a n

s e e c t i o n

s e c t i o nI

s e c t i o nI I

s e c t i o nI I I


e l e v a t i o nI

e l e v a t i o nI I

B 1fl o o r — p l a z aa n dmo v i ez o n e

1 s t fl o o r — c a f ea n db o o ks t o r e

2 n dfl o o r —t a l ks p a c e 1 s t fl o o r —t e mp o r a r ya r t e x h i b i t i o n


/ T H EN OR T H B OU N D /


/ C R OS S WA L K / c o n c e p t

S t i mu l a t i n ga n dP r o mo t i n gJ a p a n ’ s e c o n o mi ca n ds o c i a l b y d e v e l o p i n gap u b l i cs p a c ew i t h i nu r b a nc o n t e x t t ob e c o memo r e s h a r i n gi nb e t w e e n . S h a r i n gi n b e t w e e ni no u r p r o j e c t i s t ob r i n g t h et e c h n o l o g yw h i c hi s n e c e s s a r ya n di n fl u e n t i a l i ne v e r y o n e ’ s p r e s e n t l i f ei n t e r v e n i n gw i t ht h es o c i e t ya n du r b a n i z a t i o n , b y d e s i g nas p a c et h a t l o c a t e di ne c o n o mi cd i s t r i c t c e n t e r a n d e n c o r i n gt h ec o o p e r a t i o nb e t w e e ni t s c o n t e x t a n dt o u r i s t . S h i b u y a , T o k y oi s t h ema i nu r b a n i z ea r e at h a t r e fl e c t h o wT o k y o i s , p l a c i n gap u b l i cs p a c ew h e r ep e o p l ec a ns h a r ea n da b s o r b c u l t u r e s w h i l ew a i t i n ga n dw a l k i n gi na r o u n dS h i b u y a ’ s c r o s s i n g .

p r o g r a m

I nJ a p a n , a s at o u r i s tp o i n t o f v i e w s , S h i b u y ai s t h efi r s t p l a c et h a t r e mi n du s d i r e c t l yh o wu r b a n i z eo f t h en e i g h b o r h o o di s . T h eG r o w t ho f t h ec i t i e s a n d b u i l d i n ga r o u n da l s ot h ep u b l i ci t s e l f ma d eS h i b u y ab e c a mea ne c o n o mi c f a s h i o na n dc u l t u r ec e n t e r w h i c ha r ev e r yp o p u l a r f o r t e e n a g e r a n dt o u r i s t . T h emo s t i mp o r t a n t f a c t o r t h a t a f f e c t t ot h i s a r e ai s t h es t a t i o nn e a r b ya n dt h e fi v es e p a r a t e( S h i b u y aC r o s s i n g ) , t h e r ea r ea p p r o x i ma t e l y4 5 0 , 0 0 0p e o p l e c r o s s i n gi t p e r d a y . S oo u r c o n c e p t i s t oc o n v e r t t h ee n e r g yf r o mh u ma nt h a t c r o s s t h er o a dt oe l e c t r i c i t yb yu s i n gi t s c r o s s w a l k s t h e nd i s t r i b u t et ot h ep u b l i c a r e aw h e r ep e o p l ec a ns i t a n dr e l a x f o r aw h i l ei nt h ef a mo u s S t a t u eH a c h i k o . P e o p l ec a nc h a r g et h ep h o n ea n du s et h ef r e eWi F i w h i l es t a yt h e r e . A l s ow e a r eg o i n gt op r o v i d et h ed i g i t a l s c r e e nt h a t c a np r o mo t ei t s e c o n o mi ca n d t o u r i s mb ye n c o u r a g ep a r t i c i p a n t f r o me a c hs h o po r s t o r et oa d v e r t i s ea n d s h a r et h e i r p r o mo t i o n s f o r t o u r i s t , f u r t h e r mo r ed i s p l a y i n gt h et r a i n ’ s t i me t a b l e i no r d e r t oma k ei t mo r ee a s i e r f o r t o u r i s t t ot r a n s p o r t f r o mS h i b u y at oo t h e r p l a c e . B e s i d et h e r ea r el i n k e dt os o c i a l n e t w o r k , s i n c en o w a d a y s w ef a c e dt h e t e c h n o l o g ye r a , s oo u r p r o j e c t i s a l l o we v e r y o n ew h oh a v eas o c i a l n e t w o r k s u c ha s F a c e b o o k , T w i t t e r a n dI n s t r a g r a m( Wo r l dw i d e ’ s a p p l i c a t i o n ) j o i nt h e p r o g r a mb yc h e c k i no r t w e e t s o me t h i n gt h e ns h o wi t u po ns c r e e n , t oa t t r a c t t h et o u r i s t . T h el a s t f u n c t i o ni s c r e a t i n gan e o np h e n o me n o nw h i c hc o me s f r o m a ne l e c t r i ct h a t c o n v e r t b yh u ma n ’ s e n e r g y .


d i a g r a m p e o p l ed i a g r a m

fl o o r e n e r g yd i a g r a m

d i s t r i b u t i o nt os c r e e nd i a g r a m

g l a s s s c r e e n s d e v i c ec h a r g e r me e t i n gp o i n tg a r d e n p a t t e r nfl o o r a n de n e r g yfl o o r

p e r s p e c t i v e

s t e p s t oma k ee n e r g y

s c r e e no nt h eb u i l d i n g s T h es c r e e ns h o w s w h a t p e o p l es a yo ns o c i a l a n dt r a i ns c h e d u l e

あなたはどこですか? 渋谷です!


/ C ON N E C TZ E G Y O /


/ H I D D E N H I Z E N-H A MA S H U K U /


/ C H I A N GMA I C I T Y OF H A P P I N E S S /

s i t ea n a l y s i s


â&#x20AC;&#x153; e n h a n c i n gt h ee x p e r i e n c i n go f l i v i n gi n c h i a n gma i f o r h a p p i n e s s o f t h el o c a l s â&#x20AC;?

c o n c e p t u a l ma s t e r p l a n

ma s t e r p l a n


b e t w e e nt e mp l ea n da l o n gt h es t r e e t a r e a s e c t i o n

s e c t i o n


t h a p a eg a t ea r e a

s e c t i o n

s e c t i o n


ARCHITECTURAL PORTFOLIO  

Pichana Monsawad Architecture student at Chiang Mai University in Chiang Mai, Thailand

ARCHITECTURAL PORTFOLIO  

Pichana Monsawad Architecture student at Chiang Mai University in Chiang Mai, Thailand

Advertisement