__MAIN_TEXT__

Page 1

TeMa zoekt Bestuur ‘21 - ‘22

For more information, check: www.temagroningen.nl

1 | www.temagroningen.nl | internalrelations@temagroningen.nl


2 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Inhoudsopgave Een jaar als TeMa Bestuur

4

TeMa6 TeMa Bestuur

6

Contactgegevens8 Tijdsbesteding9 Functies9 Voorzitter10 Secretaris11 Penningmeester12 Commissaris Intern

13

Commissaris Extern

14

Jij wordt het nieuwe Bestuur! En dan? 

15

Verdere informatie 

16

Sollicitatieprocedure18

3 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Een jaar als TeMa Bestuur Een bestuursjaar bij TeMa kent veel hoogtepunten. Het is de ideale mogelijkheid om meer uit je studententijd te halen en je te ontwikkelen op zowel sociaal als professioneel gebied. Gedurende een bestuursjaar kom je met verschillende bedrijven in contact op zowel formele als informele wijze. Daarnaast ontwikkel je ook je organisatorische vaardigheden, doordat je voor deze mooie vereniging allerlei verschillende activiteiten zal organiseren en coördineren. Het is ook een jaar waarin je intensief met z’n vijven samenwerkt of in ons geval met zijn vieren, en een hele hechte band opbouwt, zowel onderling als met TeMa-leden en besturen van andere verenigingen. Nadat wij als Kandidaatsbestuur bekend werden gemaakt . Volgde er een intensieve overdrachtsperiode. Gedurende de maanden tot aan de (Overdrachts) Algemene Ledenvergadering ((O)ALV) hebben wij ons bezig gehouden met het bepalen van de speerpunten voor ons jaar en het schrijven van het beleid. Tijdens deze periode leer je strategisch denken waarin je al de eerste stappen zet om je eigen stempel op de vereniging te drukken. Gezamenlijk ga je nadenken over wat jij het komende jaar met TeMa wil bereiken. Naast dat het een enorm leerzame periode is, is het ook een hele gezellige periode waarin je elkaar en de vereniging heel goed leert kennen.

4 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Ondanks Corona is het bestuursjaar bij TeMa voor ons allemaal het hoogtepunt van onze studententijd. Naast dat je de kans krijgt om jezelf op allerlei vlakken te ontplooien, leer je ook hoe het is om in een team samen te werken. Door een jaar lang intensief samen te werken met je bestuursgenoten, leer je ze door en door kennen. Een bestuursjaar bij TeMa is een onvergetelijke ervaring en een geweldige toevoeging op je CV. Naast de professionele aspecten en het intensief samenwerken in een team, bestaat een bestuursjaar ook uit veel evenementen en feesten. Dit is voor ons als bestuur natuurlijk wel beetje uitgebleven maar ook wij hebben veel zitten genieten. Maar normaal heb je elke week wel een leuke activiteit staan, van TeMa of van een andere vereniging. Door een bestuursjaar met alle activiteiten en leermomenten die daarbij komen kijken, maak je herinneringen en vrienden voor het leven. Tot op de dag van vandaag hebben wij alle vier geen seconde spijt gehad van het avontuur dat wij zijn aangegaan. De dingen die wij dit jaar geleerd hebben, kunnen wij tijdens de rest van onze studietijd en carrière meenemen, kun je na gaan als we ons bestuursjaar buiten corona hadden. Daarom willen wij iedereen die zichzelf wilt ontwikkelen buiten hun studie om en zin heeft in een leerzaam maar bovenal leuk en gezellig jaar, aanraden om te gaan solliciteren voor het TeMa Bestuur 20212022!

5 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


6 | www.temagroningen.nl | internalrelations@temagroningen.nl


TeMa TeMa is de studievereniging voor het profiel Technologiemanagement binnen de brede bachelor Bedrijfskunde, de (Pre-) MSc. Technology and Operations Management (TOM), de (Pre-) MSc. Supply Chain Management (SCM) en de Double Degree MSc. in Operations Management (DD). De vereniging is op 26 mei 2009 opgericht door Jelena van Gelder en Anna Paques met als doel het creëren van verbondenheid onder studenten richting de faculteit en het bedrijfsleven. Op dit moment telt TeMa ongeveer 976 leden, waarvan 462 alumni en 66 actief zijn in één van de vijf ALV-commissies, elf bestuurscommissies of als TeMa Year Representative. De bestuurscommissies organiseren tal van activiteiten, variërend van carrière-, studie- tot sociale activiteiten. De ALV-commissies adviseren en controleren het Bestuur. De TeMa Year Representatives voorzien het Bestuur en de verschillende studierichtingen van relevante informatie. Verder heeft TeMa 3 ereleden, namelijk: Jelena van Gelder, Anna Paques en Jan Riezebos. Zij hebben alle drie een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van TeMa.

7 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


TeMa Bestuur Een bestuursjaar binnen TeMa betekent een jaar vol nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten. In dit jaar zal je op verschillende vlakken uitgedaagd worden en veel ervaring opdoen op het gebied van beleidvorming, het werken in teamverband en het motiveren en begeleiden van anderen. Een bestuursjaar is uitdagend, leerzaam en daarbij ook erg gezellig. Een bestuursjaar staat garant voor veel persoonlijke ontwikkeling maar is daarbuiten ook een zeer sociale bezigheid. Contacten lopen uiteen van gesprekken met de faculteit en commissies tot contact met andere besturen en bedrijven. Gedurende het jaar leer je veel nieuwe mensen kennen en maak je veel nieuwe vrienden. Binnen het Bestuur bestaan er vijf verschillende functies, met elk een divers en uitdagend takenpakket. Naast bezig zijn met je functiespecifieke taken zijn er ook veel dingen waar je als geheel Bestuur mee bezig bent. Dit is onder andere het organiseren van bestuursactiviteiten of het volbrengen van de speerpunten. Als Bestuur heb je wekelijks twee vergaderingen waarin alle lopende zaken van de vereniging besproken worden en je elkaar op de hoogte brengt van je bezigheden en eventuele problemen die bij het uitvoeren van taken naar boven kwamen. Daarnaast dienen de vergaderingen ook om te brainstormen over nieuwe ideeën en het nemen van besluiten. Met het Bestuur organiseer je verschillende activiteiten, denk hierbij aan het Actieve Leden Weekend of Inhousedagen. Als Bestuur ben je uiteraard bij al deze activiteiten (deels) aanwezig. Daarnaast ben je ook bij alle commissie-activiteiten aanwezig. Binnen TeMa is goed contact met je leden een zeer belangrijk aspect van het Bestuur zijn. Daarnaast zal je ook regelmatig contact hebben met andere besturen op bijvoorbeeld borrels van andere verenigingen, gezamenlijke activiteiten en besturendagen. 8 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


9 | www.temagroningen.nl | internalrelations@temagroningen.nl


Contactgegevens TeMa Bestuur 2020-2021 Tom Strating Voorzitter

06- 423 450 56 chairman@temagroningen.nl

Niek van Harten Secretaris & Promotie

06- 213 716 10 secretary@temagroningen.nl

Douwe Jens Steensma Penningmeester & Vicevoorzitter nl Mark Kingma Commisaris Extern gen.nl

06- 107 854 69 treasurer@temagroningen.

06- 116 749 07 externalrelations@temagronin-

10 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Tijdsbesteding TeMa heeft een parttime Bestuur, dus het is mogelijk om naast je bestuurstaken nog EC’s te halen voor je studie. Geschat wordt dat je gemiddeld 30 uur per week met bestuurstaken bezig bent, maar dit verschilt voor de verschillende functies per periode. Houd er verder rekening mee dat je naast het gebruikelijke bestuurswerk ook verwacht wordt op de TeMaactiviteiten en je ook veel mogelijkheden hebt om activiteiten van andere verenigingen te bezoeken. Daarnaast krijg je als vergoeding voor de bestede tijd aan je bestuurstaken een tegemoetkoming in de vorm van een bestuursbeurs. Functies

Binnen het Bestuur zijn vijf verschillende functies te vervullen, elk met hun eigen takenpakket. Naast het vervullen van je functiespecifieke taken zal je ook veel samenwerken aan gedeelde taken. Hierbij moet je denken aan de organisatie van bestuursactiviteiten en het volbrengen van het beleid. Om ervoor te zorgen dat iedereen van elkaars dagelijkse bezigheden op de hoogte is, vergader je twee keer per week. Gedurende deze vergaderingen worden zaken die op dat moment aan de orde zijn besproken, zoals de commissie voortgang, acquisitie voortgang en de financiële situatie. Ook wordt tijdens de vergadering vooruitgeblikt: wat staat er binnenkort op het programma en wat moet daarvoor gebeuren? Het TeMa Bestuur kent de volgende vijf functies: | Voorzitter | Secretaris | Penningmeester | Commissaris Intern | Commissaris Extern Wat alle functies precies inhouden kan je lezen op de volgende pagina’s. 11 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


12 | www.temagroningen.nl | internalrelations@temagroningen.nl


Voorzitter Vind je het leuk om mee te denken op strategisch niveau? Kan jij goed leidinggeven, neem je graag het initiatief en houd je daarnaast nog het overzicht? Dan zoeken wij jou als nieuwe Voorzitter van TeMa! Als Voorzitter ben jij de eindverantwoordelijke voor de gehele vereniging. Een erg uitdagende taak! Elke week zorg je ervoor dat er twee keer vergaderd wordt en dat jij op de hoogte bent van alle zaken die spelen. Daarnaast ben jij degene die het voortouw neemt en zorg je ervoor dat jouw bestuursgenoten een jaar lang gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor de vereniging. Je bent betrokken bij alle functies, omdat het jouw taak is om te ondersteunen en in te grijpen wanneer dat nodig is. Plannen en vooruitdenken is hierbij dan ook van belang. Doordat jij de vereniging moet leiden is één van je andere taken het contact met externe partijen met uitzondering van bedrijfscontacten. Dit betekent dat je gedurende het jaar contact zal hebben met de faculteit, vakgroep, universiteitsraad, Raad van Advies en andere studieverenigingen. Tot slot ben jij het gezicht van de vereniging dus zal je regelmatig moeten speechen. Al met al is dit de ideale functie om jouw communicatie- en managementvaardigheden te trainen!

13 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Secretaris & Promotie Functionaris Houd je van gestructureerd werken en kan je goed overzicht houden? Is teksten schrijven aan jou besteed en vind je het leuk om contact te hebben met de leden en andere verenigingen? Dan is de functie van Secretaris iets voor jou! Als Secretaris ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging en archivering van de vereniging en de algehele correspondentie van de vereniging. Je notuleert tijdens bestuursvergaderingen en ALV’s en je schrijft verslagen van activiteiten. Daarnaast zorg jij ervoor dat alles up-to-date is, zowel het archief van TeMa als de kanalen waarmee TeMa communiceert. Hierdoor kan iedereen snel en gemakkelijk de benodigde informatie terugvinden. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de secretarieel (half) jaarverslagen die gepresenteerd worden op de ALV’s. Ook draag je zorg voor de ledenadministratie, website en andere social media kanalen, waarbij je op een creatieve manier bezig bent met de promotie van TeMa. De algemene mails die binnenkomen op de bestuursmail beantwoord jij en je noemt ze tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast stuur jij de maandelijkse nieuwsbrief naar alle leden van de vereniging. Al met al een hele uitdagende functie met gevarieerde taken!

14 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Penningmeester Heb jij affiniteit met cijfers en beschik jij over het overzicht om de financiële huishouding van een vereniging in goede banen te leiden? Dan is de functie van penningmeester echt iets voor jou! Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging. Je takenpakket bestaat uit het maken van financiële verslagen zoals de begroting, het financieel halfjaarverslag en het financieel jaarverslag. Deze zul je gaan presenteren op de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het incasseren van incasso’s, het versturen van facturen naar bedrijven, het betalen van rekeningen, het controleren van commissiebegrotingen en ben je in het bezit van de betaalpas van de vereniging. Het is natuurlijk belangrijk dat het financieel goed gaat met de vereniging. Om die reden bestaat er een adviserende en controlerende commissie met betrekking tot de financiën van de vereniging, de KasCo. Zij controleren de verrichtingen van de penningmeester en staan altijd open om advies te geven. Gedurende het jaar zullen er een aantal vergaderingen plaatsvinden met de KasCo. Tot slot is het erg belangrijk om als penningmeester een goed overzicht te hebben en goed te kunnen plannen aangezien de werkdruk erg varieert.

15 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Commissaris Intern Ben je sociaal betrokken? Vind je het leuk om veel contact te hebben met mensen en kan je overzicht houden? Dan is de functie Commissaris Intern iets voor jou! De Commissaris Intern is verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van de bestuurscommissies. Jouw eerste grote functiespecifieke taken zijn daarom het verzorgen van de promotie voor de commissiesollicitaties, het persoonlijk benaderen van mensen en het coördineren en afnemen van de commissiesollicitaties. Daarnaast zal je gedurende het jaar het algemene contact met de actieve leden verzorgen. Het grootste deel van de commissies zal door jou begeleid worden en ook de evaluatie van de commissies zal door jou gecoördineerd worden. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er binnen een commissie gebeurd door vergaderingen bij te wonen, periodieke gesprekken te voeren en mensen te bellen. Daarnaast coördineer jij het Persoonlijke Leerdoelen traject van de actieve leden en houd jij je bestuursgenoten op de hoogte over wat er binnen de commissies speelt. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de promotieplanning, de afstemming van activiteiten en de TeMa samenvattingen. Het is dus een zeer uitdagende, diverse functie, waarbij je betrokken bent bij het organiseren van veel verschillende soorten activiteiten en leert hoe je mensen kan motiveren en hoe je je eigen visie kan overbrengen op anderen.

16 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Commissaris Extern Vind je het leuk om in contact te komen met verschillende bedrijven en beschik je over flink wat overtuigingskracht? Ben je professioneel en communicatief sterk? Lees dan snel verder, want wie weet is Commissaris Extern een functie voor jou! Als Commissaris Extern ben je verantwoordelijk voor de carrière pijler. Door middel van intensief contact met bedrijven zul je verschillende activiteiten organiseren die in het teken staan van kennismaken met potentiële werkgevers. Dit kunnen inhousedagen, workshops of diners zijn. Ook zorg je dat op de website van TeMa en via de mediakanalen verschillende informatie te vinden is over de mogelijkheden bij bedrijven en bijvoorbeeld hun bedrijfsprofielen. Naast het onderhouden van de duurzame bedrijfsrelaties van TeMa ben je ook bezig met het leggen van contact met potentiële partners. Zo zorg je ervoor dat er genoeg acquisitie gelden binnenkomen. Niet alleen ben je als extern bezig met partners, ook begeleid je de Conference Committee, de Career Committee en de Sustainablitiy Event Committee. Deze commissies begeleid je in het vinden van bedrijven voor hun evenementen en je zorgt dat ze optimaal voorbereid zijn op alles wat komt kijken bij het organiseren van de evenementen. Als laatste ben je ook het Career Consult. Dit houdt in dat je studenten helpt bij het zoeken van hun gewenste stage, scriptie of traineeship! Voor vragen mag je altijd een kopje koffie met me komen drinken!

17 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Jij wordt het nieuwe Bestuur! En dan? Beleid Wanneer je geselecteerd wordt door de Sollicitatiecommissie, ben je officieel lid van het Kandidaatsbestuur van TeMa. Tijdens de kandidaatsperiode schrijf je met je hele Kandidaatsbestuur een beleidsplan voor het komende jaar. Het beleidsplan is een document waarin je met je Bestuur je doelen voor het komend jaar bepaalt en een plan uitwerkt hoe je deze wilt gaan behalen. Je beschrijft als het ware hoe jullie het jaar willen gaan invullen. Het schrijven van een beleidsplan is een leuke en intensieve periode waarin je alle ruimte hebt om samen met je bestuursgenoten de richting voor het komende jaar te bepalen, te kijken waar jullie als Bestuur extra aandacht aan willen geven en wat jullie willen verbeteren binnen TeMa. Tijdens de (O)ALV in juli presenteren jullie het beleidsplan aan alle aanwezige leden. Het is de gelegenheid om iedereen enthousiast te maken over jullie plannen en feedback te krijgen van de leden. Wanneer jullie plan goedgekeurd wordt, zullen jullie officieel ingehamerd worden als Bestuur van TeMa en kan de uitvoering van jullie beleidsplan beginnen. Algemene Ledenvergadering (ALV) Het hoogste orgaan binnen studievereniging TeMa is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Onder de ALV vallen een viertal commissies; de Kascommissie (KasCo), de Raad van Advies (RvA), de Sollicitatiecommissie (SollicitaCie) en het Bestuur. De KasCo is een onafhankelijke commissie die de financiën en de financiële verslaggeving van de vereniging controleert. De RvA voorziet het Bestuur van zowel gevraagd als ongevraagd advies. De SollicitaCie draagt zorg voor het sollicitatietraject van de sollicitanten voor het TeMa Bestuur. Het Bestuur is hoofdverantwoordelijke voor hun beleid en is verantwoordelijk voor alle dagelijkse operationele zaken en het aansturen van de bestuurscommissies. Tijdens de ALV

18 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


19 | www.temagroningen.nl | internalrelations@temagroningen.nl


Verdere informatie Commissies Als Bestuur begeleid je de bestuurscommissies. Voor het grootste deel zal de Commissaris Intern dit doen. Daarnaast begeleidt de Commissaris Extern de commissies die veel contact met bedrijven hebben, namelijk de Career Committee en de Conference Committee en de Sustainability Event Committee. De secretaris zal nog het Media Team begeleiden. Uiteindelijk heeft het Bestuur gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid over de commissies. Op dit moment telt TeMa elf bestuurscommissies. Het Bestuur kan echter altijd besluiten tijdens het schrijven van het beleid om commissies toe te voegen of weg te halen of het takenpakket van een commissie te wijzigen. De commissies die het Bestuur op dit moment begeleidt zijn: | Activity Committee | Alumni Committee | Career Committee | Conference Committee | International Committee | Introduction Committee | ISP Committee | Master Committee | Media Team | Social Committee | Sustainability Event Committee Daarnaast werkt het Bestuur samen met de TeMa Year Representatives. Hiermee wordt veel informatie uitgewisseld over wat de wensen zijn van de studenten uit de verschillende studies die TeMa bedient en anderzijds worden de studenten via hen op de hoogte gehouden van de lopende zaken en aankomende activiteiten van TeMa.

20 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Externe partijen Naast alle interne organen heb je ook te maken met een aantal externe partijen. Hieronder vallen o.a. de Economische Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF), de medeonderverenigingen van de EBF (MARUG, Risk (vanaf volgend jaar FSG) en VESTING), de vakgroep en andere studieverenigingen. TeMa is de ondervereniging van de EBF en heeft nauw contact met deze vereniging en haar onderverenigingen. Het contact met deze verenigingen gaat onder andere via het Platform Voorzitters (PV) waarin alle voorzitters van deze verenigingen zitten. Daarnaast is het ook gebruikelijk dat je elkaars ALV’s, congressen en borrels bezoekt. TeMa is gevestigd op het interim waar een gezellige, informele sfeer hangt en de EBF en onderverenigingen elkaar vaak opzoeken. Als Bestuur heb je hier een bestuurskamer waar je de hele week door kan werken en waar leden naar binnen kunnen komen lopen voor een praatje of met vragen. Daarnaast kom je ook in contact met studieverenigingen die niet gerelateerd zijn aan de FEB. Deze besturen kom je vooral tegen tijdens constitutieborrels en andere activiteiten. Daarnaast zal je af en toe met ze om de tafel gaan om ideeën uit te wisselen. Het contact met de andere verenigingen zal meestal verlopen via de voorzitter of de secretaris. Ook wordt er contact onderhouden met de vakgroep. Zij zijn erg betrokken bij de vereniging en helpen TeMa bij het neerzetten van activiteiten en het bereiken van de studenten.

21 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


22 | www.temagroningen.nl | internalrelations@temagroningen.nl


Sollicitatieprocedure Ben je na het lezen van bovenstaande informatie enthousiast geworden? Solliciteer dan nu voor een functie binnen het TeMa Bestuur 2021-2022! Om te solliciteren dien je een motivatiebrief te schrijven waarin je uitlegt waarom jij denkt dat jij de geschikte kandidaat bent. In deze brief geef je ook aan voor welke functie(s) je graag wilt solliciteren. Stuur deze sollicitatiebrief samen met je CV naar apply@temagroningen.nl. De deadline hiervoor is 28 maart. Je motivatiebrief en CV zullen vervolgens beoordeeld worden door de Sollicitatiecommissie. Daarna volgt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in april. In dit formele gesprek zal je vragen moeten beantwoorden en je sollicitatiebrief toe moeten lichten. Tijdens de social op 19 april zal het TeMa Kandidaatsbestuur 2021-2022 bekend worden gemaakt, dus houd deze dag vrij. Belangrijke data 28 maart Deadline sollicitatie april Sollicitatiegesprekken 19 april Bekendmaking Wij hopen dat je enthousiast bent geworden om te solliciteren voor een bestuursjaar bij TeMa en we zien je sollicitatie graag tegemoet!

23 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


24 | www.temagroningen.nl | board@temagroningen.nl


Dit is een uitgave van: TeMa Groningen Nettelbosje 2 | 5414.0044 9747 AE Groningen board@temagroningen.nl

TeMa is affiliated with the Economics and Business 25 www.temagroningen.nl student Faculty association

|

| internalrelations@temagroningen.nl

Profile for TeMa Groningen

TeMa zoekt bestuur  

Advertisement
Advertisement