Page 1

EBBA SPORSTØL

Tuba Luba 4

OPPGAVEHEFTE 2

Les mer på www.tell.no

ISBN 978-82-7522-537-3

9 788275 225373

TELL FORLAG Bokmål

AR PL EM KS SE IN ER D R

4. trinn (Tuba Luba 4) omfatter disse enhetene (bokmål): Oppgavehefte 1 Lesebok 1 Lesebok 1 Forenklet tekst Oppgavehefte 2 Lesebok 2 Lesebok 2 Forenklet tekst Ressursperm

EBBA SPORSTØL

Tuba Luba har sakte progresjon, en klar systematikk og et omfattende øvingstilbud. Det er ivaretatt gjennom et stort antall tekster og oppgaver i oppgavehefter og lesebøker, til bruk både på skolen og hjemme. For hvert årstrinn er det utgitt en ressursperm med generelt innføringsstoff, lærerveiledning og kopieringsoriginaler.

VU

Tuba Luba 4 Oppgavehefte 2 er en ny utgave som følger progresjonen fra Oppgavehefte 1 for 4. trinn, og som blant annet tar for seg flere rettskrivningsregler og mer grammatikk, synonymer/antonymer, kommunikasjon og sjangerlære.

OPPGAVEHEFTE 2

OPPGAVEHEFTE 2

Tuba Luba er en læremiddelserie for norsk på barnetrinnet i grunnskolen. Serien er komplett for hele barnetrinnet.

Tuba Luba G

Tuba Luba 4

Bokmål

B

4


SE

G

IN

ER

D

R

VU

AR

PL

EM

KS


4 EM

PL

AR

EBBA SPORSTØL

G

SE

KS

Tuba Luba Bokmål

VU

R

D

ER

IN

OPPGAVEHEFTE 2

TELL FORLAG

1


AR PL EM KS SE G IN ER D R VU

© Tell forlag as 2013 2.utgave

Tegninger: Harald Aadnevik, Ragnhild Heggdal og Ingse Revold Omslagsdesign og grafisk formgiving: Milla;Design Trykk: Inprint Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag a.s, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-mail: post@tell.no www.tell.no ISBN: 978-82-7522-537-3 Bokmålsutgave Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.


INNHOLD Forord

5 6

Forenkling av dobbeltkonsonant 

22

Kommunikasjon

32

PL

Antonymer

AR

Husker du? 

38 44

Språklyden skj 

52

EM

Sjanger 

KS

Synonymer 

SE

Mer om adjektivet

76 106 123

Dette har vi lært!

136

VU

R

D

ER

IN

G

Språklyden nk 


SE

G

IN

ER

D

R

VU

AR

PL

EM

KS


FORORD

PL

AR

Jeg håper du er klar til å lære mer om ordklasser og rettskrivingsregler. I dette heftet skal du lære hvordan du skriver språklyden skj. Språklyden skj ligner mye på språklyden kj, som du arbeidet med da dere gjennomgikk forrige hefte. Derfor skal du løse mange oppgaver slik at du lærer å holde de to språklydene fra hverandre.

KS

EM

Da du arbeidet med forrige hefte, lærte du å bøye substantiv i entall og flertall, bestemt og ubestemt form. I dette heftet skal du lære at også adjektivene blir bøyd på forskjellige måter.

SE

Du skal lære mer om dobbeltkonsonant. Nå skal du bli kjent med ord som forenkler dobbeltkonsonanten når de blir bøyd.

IN

G

Det lønner seg å arbeide nøyaktig og ordentlig. Tenk igjennom hva du har arbeidet med, og om du lærte noe, før du fortsetter på neste side med nye oppgaver.

D

ER

I oppgaveheftet er det ikke alltid plass til å skrive svarene på oppgavene. Derfor må du ha ei skrivebok i tillegg.

VU

R

Jeg håper du skjønner hvor viktig det er å holde god orden, både i dette heftet og i skriveboka di. Målet er ikke at du skal være den som er raskest ferdig med ei side. «Hastverk er lastverk», heter det i et ordspråk. Lykke til med ny oppgavebok!

Ebba Sporstøl Ålesund, juni 2013

5


Skriv ti substantiver, ti verb og 책tte adjektiver som passer til bildet. Bruk linjene.

Husker du? AR

Substantiv: ________________________________________________________

PL

________________________________________________________

EM

________________________________________________________

KS

________________________________________________________

SE

________________________________________________________

IN

G

Verb:

ER

________________________________________________________

D

________________________________________________________

R

________________________________________________________

VU

________________________________________________________ ________________________________________________________ Adjektiv: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 6


7

SE

G

IN

ER

D

R

VU

AR

PL

EM

KS


1 Dra strek fra ordet brann til orda i rekka. 2 Skriv de sammensatte orda du da får. Bruk linjene. 3 Skriv setninger eller et dikt om en brann med åtte av de sammensatte orda du har skrevet. Bruk skriveboka di.

brannalarm__________________

bil

____________________________

dør

____________________________

farlig

____________________________

gate

____________________________

gul

____________________________

korps

____________________________

mann

____________________________

mester

____________________________

salve

brann

SE

sår

____________________________ ____________________________ ____________________________

skade

____________________________

slange

____________________________

stasjon

____________________________

tau

____________________________

utrykning

____________________________

vesen

____________________________

tomt

____________________________

stige

____________________________

sted

____________________________

stifter

____________________________

mannskap

____________________________

IN

G

sirene

ER D R VU

____________________________

KS

mannsløft

EM

PL

AR

alarm

 Skriv hva fem av de sammensatte orda du fikk, betyr. Bruk skriveboka di. 4 5 Skriv hva brannstifter og brannmannsløft er. Bruk skriveboka di.

8


G

SE

KS

EM

PL

AR

Brann

IN

OPPGAVER OG SVAR:

D

ER

1 Skriv fire av de brannorda du har skrevet på side 8, som passer til bildet over. Svar: ____________________________________________________________

VU

R

2 Skriv de orda under som passer til bildet. utbrent, uskadd, totalskadd, branntomt, aske, småskader, ulmebrann, røykdykker, ruiner

Svar: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 3 Se godt på bildet. Hvor i huset tror du brannen begynte? Svar: ____________________________________________________________ 4 Hvorfor tror du det begynte å brenne i huset?

Svar: ____________________________________________________________ 9


1 Sett gul strek under substantivene.

Brannsprøyta fra 1850

EM

PL

AR

Her ser du ei gammel brannsprøyte. Denne oppfinnelsen ble gjort for brannvesenet i 1850-åra. Brannsprøyta sto på ei kjerre som ble trukket av hester. Sprøyta ble drevet av damp. Sprøyta fikk fart på vannet i brannslangene. Det ble lettere å slukke ilden når det var høyt trykk på vannet.

SPØRSMÅL OG SVAR:

KS

1 Hvordan fikk brannmennene brannsprøyta fram til huset som brant?

SE

Svar: _____________________________________________________________

G

2 Hva brukte de for å få fart på vannet i brannslangene?

ER

IN

Svar: _____________________________________________________________

D

3 Hvor mange år er det siden denne brannsprøyta ble funnet opp?

VU

R

Svar: _____________________________________________________________ 4 Hvorfor ble det lettere å slukke ilden når de brukte brannsprøyta? Svar: _____________________________________________________________ 2 Her ser du bilder av noen av de tingene brannmennene brukte for 150 år siden. Skriv hva du tror brannmennene brukte tingene til. Bruk skriveboka di.

10


1 Sett strek under de orda som har dobbeltkonsonant.

Brannvesenet

OPPGAVER OG SVAR:

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Brannmennene i brannvesenet slukker branner. De kan hjelpe til ved andre ulykker. Brannmennene rykker ut når det er oversvømmelser og uvær, trafikkulykker, drukningsulykker, oljeutslipp og gasslekkasjer. De har spesialutstyr for alle slags branner. De har lange stiger som når opp der andre stiger er for korte. I brannvesenet er det dykkere som kan hjelpe til med å finne folk som har druknet. Det er også røykdykkere som går inn i hus fulle av røyk. De må ha surstoffmaske og oksygenbeholder på seg. De kan finne folk som ikke har kommet seg ut av brennende hus.

VU

R

D

1 Skriv de verbene som har dobbeltkonsonant. Svar: ____________________________________________________________ 2 Skriv fire av de substantivene som har dobbeltkonsonant. Svar: ____________________________________________________________ 2 Skriv tre spørresetninger som passer til teksten om brannvesenet. Bruk et av spørreorda hvem, hva, hvor eller hvordan på plass først i setningene. Bruk linjene.

Spørsmål 1:__________________________________________________ Spørsmål 2:__________________________________________________ Spørsmål 3:__________________________________________________ 11


EM

PL

AR

Skriv adjektiver som beskriver brannmennene (modige, flinke osv.) og utstyret de har på og med seg (tungt, nyttig osv.). Bruk skriveboka di.

KS

SPØRSMÅL OG SVAR:

SE

1 Den ene brannmannen er røykdykker. Hva gjør han?

G

Svar: _____________________________________________________________

ER

IN

2 Hva slags utstyr må røykdykkeren ha for å gjøre jobben sin?

D

Svar: _____________________________________________________________

R

3 En annen brannmann arbeider med å slukke ilden. Hvordan tror du han gjør det?

VU

Svar: _____________________________________________________________ 4 Hva slags utstyr må denne brannmannen ha? Svar: _____________________________________________________________ 5 Hva slags utstyr er det i brannbiler? Svar: _____________________________________________________________ 6H  va slags utstyr som brukes i dag, tror du er likt det utstyret brannmennene hadde for 150 år siden? Svar: _____________________________________________________________ 12


1 Skriv minst ti ord som har med brann å gjøre. Bruk skriveboka di. 2 Les teksten under og skriv slutten på fortellingen. Bruk linjene.

Det brenner!

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Du kommer sent hjem en kveld. Akkurat idet du skal låse opp døra og gå inn, oppdager du røyk som siver ut fra stuevinduet til naboen.

D

Så fort jeg kan, løper jeg______________________________________________

VU

R

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Skriv adjektiver som passer til ordet brann. Bruk skriveboka di. 4 Skriv regler for hva du bør gjøre hvis det begynner å brenne der du bor. Bruk skriveboka di.

13


1 Sett brun strek under verbene. 2 Skriv resten av fortellingen. Du kan bruke bruke noen av orda under oppgave 3. Bruk skriveboka di.

En uheldig dag

SE

KS

EM

PL

AR

Kari er den første som kommer hjem. Mor jobber overtid denne uka. Hun pleier å være sliten og trøtt når hun kommer hjem. Kari vil overraske mor med ferdig middag. Mor vil sikkert bli glad når hun slipper å lage mat til dem. Kari lager en stor bolle med salat, dekker bordet og går i fryseren etter en pizza. Hun slår på steikeovnen og setter pizzaen inn. Mor har sagt at hun kommer klokka seks. Det er tjue minutter til. Kari legger seg på gulvet med boka si. Hun vil lese litt mens hun venter på mor.

G

3 Skriv de orda som er substantiv, verb og adjektiv. Bruk linjene.

rask

flammer ildtunger gnister sotete fæle slokker

ER

hurtig

IN

alarmen brente ulme slangen ryker varm svart

D

vannet kjempesvære røyken velter aska heteste

VU

R

knuser hopper kjøkkenet brannen Substantiv:___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Verb:________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Adjektiv:_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4 Skriv skjemaet for bøying av substantiv. Bruk skriveboka di. 5 14Skriv de substantivene du har skrevet ovenfor, på riktig plass i skjemaet og bøy dem i alle former.


1 Dra strek fra ordet politi til orda i rekka. 2 Skriv de sammensatte orda du da f책r. Bruk linjene.

politibetjent_________________

konstabel

____________________________

kvinne

____________________________

mann

____________________________

mester

____________________________

stasjon

____________________________

kammer

____________________________

hund

____________________________

PL

EM

bil

____________________________

KS

politi

AR

betjent

____________________________

SE

uniform

____________________________

styrke

____________________________

grep

____________________________

kontroll

____________________________

VU

R

D

ER

IN

G

sperring

3 Velg seks av orda du har skrevet, og skriv en fortelling med dem. Bygg opp fortellingen med en overskrift, en innledning, et midtparti og en avslutning. Tenk p책 hvem du skriver fortellingen for. Bruk skriveboka di 4 Forklar orda politisperring og politistyrke. Bruk skriveboka di.

15


1 Sett brun strek under verbene i teksten nedenfor. 2 Skriv åtte av de verbene du har satt strek under, i fortid. Bruk linjene.

Politiet har mange oppgaver: passer på og beskytter oss. holder orden på trafikken. finner tyver og kjeltringer. leter når noen er blitt borte. hjelper til når det har skjedd en ulykke. etterforsker drap. kjører eller går rundt i gater og veier for å passe på.

AR

Politiet Politiet Politiet Politiet Politiet Politiet Politiet

PL

• • • • • • •

EM

Verb:_______________________________________________________________

KS

____________________________________________________________________

G

SE

3 Se på bildene og skriv hva slags utstyr politiet har. Bruk linjene.

IN

____________________________________________________________

ER

____________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________

VU

_________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________________________________________________

4 Skriv setninger med minst fem av politiorda. Bruk skriveboka di.

arrestere mistenke etterforsker spor fingeravtrykk bevise bevis sporer opp radar radio tyvegods terror lover regler håndjern kontrollere visitere ransake kriminalpoliti drapsavsnitt 16


1 Les teksten nedenfor og skriv hva du vil si til politiet. Bruk linjene.

Du har ny sykkel som du passer veldig godt på. Du har kjøpt en solid og god lås. Du låser alltid sykkelen når du går fra den. En morgen er sykkelen vekk. Bare den dyre, flotte låsen ligger igjen. «Ring politiet med en gang», sier mor.

AR

Du ringer og sier:_____________________________________________________

PL

____________________________________________________________________

EM

____________________________________________________________________

SE

KS

2 Beskriv sykkelen din for politiet. Bruk linjene. 3 Skriv de adjektivene du bruker i beskrivelsen. Bruk linjene. 4 Skriv nødtelefonnummeret til politiet. Bruk linja.

IN

G

Sykkelen har _________ farge. Styret er _________________________________

ER

____________________________________________________________________

D

____________________________________________________________________

VU

R

Adjektivene jeg brukte:_______________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Nødtelefonnummeret til politiet: ____________________________________

5 Skriv en fortelling om hvordan det gikk med sykkelen. Fant politiet den, eller var du detektiv og fant tyven og sykkelen selv? Bruk et tankekart og bygg opp fortellingen med en overskrift, en innledning, et midtparti og en avslutning. Bruk skriveboka di.

17


1 Les reglene for veivett og sett brun strek under verbene.

Veivett

KS

EM

PL

AR

Se deg for. Løp ikke rett ut i veien bak en buss eller en bil. Lek ikke i veien. Ak ikke på trafikkert vei. Gå på venstre side av veien. Bruk gangfelt når du krysser gata. Løp aldri rett ut i veien. Bruk refleks. Dytt aldri noen ut i veien. Bruk hjelm når du sykler. Sykle på høyre side av veien. Bruk vett og forstand i trafikken.

SE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OPPGAVER OG SVAR:

ER

IN

G

1 Skriv hvilke veiregler som er spesielt viktige om vinteren. Svar: ____________________________________________________________

D

____________________________________________________________________

VU

R

2 Skriv hvilke veiregler som er spesielt viktige når du går langs veien. Svar: ____________________________________________________________ 2 Skriv de verbene du har satt strek under, i nåtid (akkurat nå). Bruk linjene.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Tegn de trafikkskiltene du kjenner, og skriv hva de betyr. Bruk skriveboka di.

18


1 Les orda under. Lag en setning med hvert av orda. Bruk linjene. 2 Skriv to ting som orda under er like i. Bruk linjene.

hjelm, refleks, bremser, lykt, gir, vei, trafikkskilt ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

AR

____________________________________________________________________

PL

____________________________________________________________________

EM

____________________________________________________________________

KS

Orda er like i ___________________________________

SE

________________________________________________

ER

OPPGAVER OG SVAR:

IN

G

_____________________________________________

VU

R

D

1 Skriv hvilke to ordklasser ordet sykler kan høre til i. Svar: ____________________________________________________________ 2 Skriv hva du vet om orda syklet og syklene. Svar: ____________________________________________________________ 3 Skriv hvilke veiregler som er spesielt viktige når du sykler. Svar: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4 Syklistene på bildet bryter en regel for veivett. Hvilken veivettregel er det? Svar: ____________________________________________________________ 19


1 Dra strek fra ordet rom til orda i rekka. 2 Skriv de sammensatte orda du da får. Bruk linjene.

rakett

____________________________

kapsel

____________________________

farer

____________________________

reise

____________________________

sonde

____________________________

stasjon

____________________________

ferd

____________________________

PL

SE

ferje

EM

fartøy

AR

romskip_________________

____________________________ ____________________________

ER

IN

G

fart

____________________________

KS

rom

skip

R

D

3 Skriv navnet på alle planetene i vårt solsystem. (Du kan finne svaret i teksten «Svein og rotta gjennom solsystemet» i Tuba Luba 4 Lesebok 2, side 27.)

VU

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

4 Skriv en fortelling om en romferd. Du kan bruke noen av orda nedenfor. Bruk et tankekart og bygg opp fortellingen med en overskrift, en innledning, et midtparti og en avslutning. Bruk skriveboka di.

måner soler himler stjerner stjernebilder planeter stjernetåker satellitter oksygen 20


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Les teksten og skriv videre på fortellingen. Bruk tankekartet og sett inn noen viktige ord du gjerne vil bruke. Du kan bruke orda nedenfor, hvis du vil. Bruk skriveboka di.

raketter utskytning oppskytning romskip oksygenbeholder rakettmotor rakettvåpen romkapsel romfartøy dødsstille

EM

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

Men plutselig en dag oppdager astronautene noen underlige spor i sanden. Sporene fortsetter mot et krater etter en utdødd vulkan. Sporene er ikke laget av mennesker fra jorda. Astronautene har aldri sett noe lignende. Med ett får de øye på ...

PL

AR

Her ser du bilde av romstasjonen på planeten Mars. Menneskene fra jorda oppdaget rester av vann på planeten i 2004. I år 2120 har noen astronauter begynt å bygge en romstasjon på Mars. De må arbeide hardt for å få alt ferdig til den første romferja fra jorda kommer.

På tokt i verdensrommet

21


1 Skriv 10 substantiver som passer til bildet. Bruk skriveboka di. 2 Skriv alt du vet om konsonanter. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Forenkling av dobbeltkonsonant

22


1 Les setningene under og sett brun strek under verbene. 2 Skriv verbene. Bruk linjene.

• • • • • •

Fangene rømmer fra fengselet. Hver natt drømmer jeg om en fæl hund. Vi brenner bål på stranda om sommeren. Jeg kjenner en gutt som spiller fotball i England. Jeg glemmer av og til gymtøyet mitt på bussen. Vi gjemmer oss på loftet.

Verbene:_____________________________________________________________

AR

____________________________________________________________________

PL

OPPGAVE OG SVAR:

EM

1 Står verbene du har skrevet, i nåtid eller i fortid?

KS

Svar: ____________________________________________________________

D

ER

IN

G

Fangene rømte fra fengselet. Før drømte jeg alltid om en fæl hund. Vi brente bål på stranda i sommer. Jeg kjente en gutt som spilte fotball i England. Jeg glemte gymtøyet mitt på bussen. Vi gjemte oss på loftet.

R

• • • • • •

SE

3 Les setningene under og sett brun strek under verbene. 4 Skriv verbene. Bruk linjene.

VU

Verbene:_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ OPPGAVER OG SVAR:

1 Står verbene i nåtid eller i fortid?

Svar: ____________________________________________________________

2 Skriv hva verbene i de to tekstene er ulike i.

Svar: ____________________________________________________________

5 Skriv fire setninger som forteller hva du gjør akkurat nå, og hva du gjorde i går. Bruk skriveboka di.

23


REGEL

1 Les teksten under og sett brun strek under verbene. 2 Skriv regelen om forenkling av dobbeltkonsonant. Bruk linjene.

Dobbeltkonsonanten blir som regel forenklet når vi legger til enda en konsonant ved bøyning av et verb, et substantiv eller et adjektiv.

• Kari drømmer om en fæl vampyr. • Kari drømte om en fæl vampyr i natt. • Kalle glemmer ofte gymtøyet sitt. • Kalle glemte gymtøyet sitt i går.

PL

AR

• Kai svømmer ofte over til øya. • Kai svømte over til øya i går.

EM

Regel for forenkling av dobbeltkonsonant:________________________________

KS

____________________________________________________________________

Fortid

tenner

kjenner dekker

VU

klemmer

R

renner

D

Nåtid

ER

IN

G

SE

3 Skriv verbene i skjemaet i fortid. Bruk skjemaet. 4 Skriv setninger med åtte av de samme verbene i fortid. Bruk linjene.

_______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

bygger

________________________________

begynner

________________________________

svømmer drømmer brenner

________________________________ ________________________________

5 Skriv hva de verbene du har skrevet i nåtid og fortid, er ulike i. Bruk linja.

__________________________________________________________________ 24


1 Skriv substantivene som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Skriv hva de substantivene du har skrevet, er like i. Bruk linja.

nøkkel sykkel fakkel tøffel gitter kuppel seddel vaffel

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

KS

EM

PL

AR

___________

SE

Substantivene er like i at ______________________________________________

ER

IN

G

3 Skriv de substantivene du har skrevet, i ubestemt form flertall. Bruk skjemaet.

SUBSTANTIV

Ubestemt form flertall

en nøkkel

mange nøkler

VU

R

D

Ubestemt form entall en sykkel

mange

en fakkel

mange

en tøffel

mange

et gitter

mange

en kuppel

mange

en seddel

mange

en vaffel

mange

4 Skriv regelen som gjelder for dobbeltkonsonanten når du bøyer substantivene i skjemaet. Bruk skriveboka di.

25


1 Sett gul strek under substantivene. 2 Sett lilla strek under adjektivene. 3 Skriv elleve av de substantivene du fant, i alle former. Bruk skjemaet.

SE

KS

EM

PL

AR

Ole eier en flott sykkel. Sykkelen har en god lykt og en skikkelig lås. Det er to nøkler til låsen. Ole gjør mye rart. En gang syklet han til farmor uten sko. Han hadde bare de gamle, fillete tøflene på seg. Ole hadde stekt vafler som farmor skulle få til ettermiddagskaffen. Han ville hun skulle få dem før de ble kalde. Derfor glemte han å skifte. Da sykkellykta gikk i stykker, festet han en stor fakkel på hver side av styret. En gang fant Ole to hundre kroner. Seddelen satt fast i et gitter.

G

ENTALL

FLERTALL

bestemt form (den/det)

ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

en sykkel

sykkelen

sykler

syklene

VU

R

D

ER

IN

ubestemt form

4 Skriv setninger eller et dikt hvor du bruker de adjektivene du fant. Bruk skriveboka di.

26


1 Skriv de to formene av adjektivene. Bruk linjene. 2 Skriv regelen om forenkling av dobbeltkonsonant. Bruk linjene.

en grønn mark

et grønt eple

grønn

en frekk mann

et frekt svar

frekk

en stygg bil

et stygt bilde

________________________________

ei snill jente

et snilt barn

________________________________

ei tykk jakke

et tykt skjerf

________________________________

en tynn katt

et tynt dyr

________________________________

en trygg vei

et trygt sted

________________________________

en tørr kjeks

et tørt brød

________________________________

en skakk vegg

et skakt hus

________________________________

en vill elefant

et vilt dyr

grønt

KS

EM

PL

AR

frekt

G

SE

________________________________

IN

Dobbeltkonsonanten blir som regel forenklet når vi ___________

D

ER

________________________________________________________

VU

R

3 Skriv riktig adjektiv på riktig plass i setningen. Bruk linjene.

stygg/stygt vill/vilt trygg/trygt tykk/tykt tynn/tynt tørr/tørt Ole hørte et ____________ hyl. Hylet kom fra et _________dyr. Ole følte seg ikke ___________. Han fant en _____________ kvist. Den tok han i den ene hånda, i den andre hadde han et ______________tau. Da raslet det i _________________ gress. Kom _______dyret nå? 4 Skriv resten av fortellingen. Bruk skriveboka di.

27


1 Skriv verbene i fortid. Bruk linjene. 2 Skriv spørsmål som passer til setningene. (Hvorfor rømte sauene?) Bruk skriveboka di.

Alle sauene ____________________________ da de så bjørnen.

drømme

Anne ________________________ om en kjempestor hai i natt.

kjenne

Alle _______________________ den gamle mannen på Håøya.

glemme

Feieren ___________________________ feiekosten igjen i pipa.

gjemme

Tyvene ______________________________ sølvtøyet i kjelleren.

begynne

Aud ________________________ på skolen da hun var seks år.

skremme

Øystein _________________________ oss med den ekle maska.

G

SE

KS

EM

PL

AR

rømme

ER

IN

OPPGAVER OG SVAR:

Svar: ____________________________________________________________

R

D

1 Står de verbene du skrev på linjene, i nåtid eller i fortid?

VU

2 Skriv den regelen du brukte da du skrev verbene på linjene. Svar: ____________________________________________________________

3 Skriv de orda i setningene som har diftong i seg.

Svar: ____________________________________________________________

4 Noen av orda du skrev som svar på oppgave 3, er like i at de er egennavn. Skriv orda og skriv regelen for egennavn.

Svar: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 28


 e på tegningen og svar på oppgavene nederst på sida. Skriv en fortelling om ulven og grisen. S Bruk gjerne noen av orda i svarene du har skrevet. Bruk tankekartet nedenfor og bygg opp fortellingen med en innledning, et midtparti og en avslutning. Bruk skriveboka di.

R

D

OPPGAVER OG SVAR:

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Ulven og grisen

VU

1 Skriv navnet på grisen og ulven. Svar: ____________________________________________________________

2 Skriv seks substantiver som passer til bildet.

Svar: ____________________________________________________________

3 Skriv seks verb som forteller hva de to dyra gjør, og hva som skjer.

Svar: ____________________________________________________________

4 Skriv seks adjektiv som beskriver hvordan grisen, ulven og sykkelen ser ut.

Svar: ____________________________________________________________ 29


1 Skriv spørsmål i nåtid som passer til setningene. Husk spørretegnet. Bruk linjene i venstre del av skjemaet.

Hva mister du?

Jeg mistet alle de små nøklene.

Hvor mange

Vi tente sju store fakler. Hun kjøpte grønne tøfler. Han brente de gamle sedlene. Ole har mistet to flotte sykler.

PL

2 Skriv verbene i skjemaet ovenfor i nåtid og fortid. Bruk linjene. 3 Skriv adjektivene i skjemaet ovenfor. Bruk linjene.

AR

Vi stekte deilige vafler.

EM

Verbene: mister – mistet,__________________________________

KS

____________________________________________________

SE

___________________________________________________

G

Adjektivene: små,________________________________________

IN

____________________________________________________________________

D

ER

____________________________________________________________________

VU

R

4 Skriv substantivene i skjemaet ovenfor i ubestemt form entall og flertall. Bruk skjemaet.

Ubestemt form entall

Ubestemt form flertall

en nøkkel

mange nøkler mange mange mange mange mange

5 Skriv ei liste med ting du kan ha på beina (for eksempel joggesko). Bruk skriveboka di.

30


Rebus. Skriv løsningsordet i den loddrette raden som er merket med blå farge. Bruk linja.

1

5

1

2

2 3

3

4 5

3

6

AR

6

7

PL

7

EM

8

4

SE

ER

IN

G

9

8

KS

9

R

D

Løsningsordet er:______________________________________________________

VU

OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv de substantivene i ubestemt form entall og flertall som får forenklet dobbeltkonsonant i flertall.

Svar: ____________________________________________________________

2 Skriv de substantivene som har språklyden kj på plass først.

Svar: ____________________________________________________________

3 Skriv de substantivene som har kort å-lyd skrevet med bokstaven o.

Svar: ____________________________________________________________ 31


Kommunikasjon 1

2

5

AR

4

SE

KS

EM

PL

3

7

VU

R

D

ER

IN

G

6

9

32

10

8


Se p책 bildene p책 side 32. De er like i at alle menneskene p책 bildene snakker. Alle snakker med noen. Alle snakker om noe. N책r noen snakker sammen, kaller vi det kommunikasjon. Skriv et forslag til hvert bilde om hva du tror menneskene snakker om.

Bilde 1: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Bilde 2: _____________________________________________________________

AR

____________________________________________________________________

PL

Bilde 3: _____________________________________________________________

EM

____________________________________________________________________

KS

Bilde 4: _____________________________________________________________

SE

____________________________________________________________________

G

Bilde 5: _____________________________________________________________

IN

____________________________________________________________________

ER

Bilde 6: _____________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________________

VU

Bilde 7: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Bilde 8: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Bilde 9: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Bilde10: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 33


MOTTAKER

PL

AR

SENDER

EM

Den som snakker og forteller noe til andre, kaller vi sender. En sender er en person som forteller noe til en annen person.

SE

KS

Den personen senderen snakker med eller forteller noe til, kaller vi mottaker. En mottaker er en person som hører på hva senderen forteller, hva han eller hun har å si.

R

D

Du kan skrive brev eller sende meldinger til noen. Når du skriver noe som andre skal lese, er du sender. Den som får brev eller meldinger fra deg, er mottaker. Det du skriver om eller melder om, er budskapet ditt.

VU

• • •

ER

IN

G

BUDSKAP Når du snakker med foreldrene dine, læreren din eller vennene dine, snakker du om noe. Vi sier du har et budskap.

SENDER

BUDSKAP

MOTTAKER

Skriv en kort melding (budskap) til bestevennen din. Du vil at dere skal møtes i kveld. Bruk linjene.

Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 34


1 2 3

Snakk om hva dere sier når dere er sultne og ber mor og far om mat. Snakk om hva dere sier når dere skal bestille mat av en kelner på en kafé eller en restaurant. Se på bildet under og skriv en fortelling der det går fram hvem som er sender, hvem som er mottaker, og hva budskapet er. Bruk skriveboka di.

BUDSKAP

MOTTAKER

IN

Selv om budskapet er det samme, snakker vi ikke på samme måten med en vi kjenner godt, som med en vi nesten ikke kjenner.

D

ER

!

G

SE

KS

EM

PL

AR

SENDER

VU

R

4 Skriv et brev til bestemoren din og fortell om hvordan du har det på skolen. Bruk skriveboka di. 5 Skriv et brev eller en SMS til bestevennen din og fortell om hvordan du har det på skolen. Bruk skriveboka di.

!

Selv om budskapet vårt er det samme, tilpasser vi det vi sier og skriver, til den som er mottakeren.

Hei på deg ... Kjære bestemor ... 35


– God dag, mann! Økseskaft

EM

PL

AR

Snart kom lensmannen. Han var både trøtt og lei og håpet han snart kunne dra til gjestgiveriet og få seg en matbit. Mannen satt og spikket på økseskaftet. «God dag, mann!» sa lensmannen. «Økseskaft», sa ferjemannen. «Jaså», sa lensmannen. «Hvor langt er det til gjestgiveriet?» spurte han. «Opp under denne kvisten», sa mannen og pekte oppover stokken som skulle bli økseskaft. Lensmannen ristet irritert på hodet, og glante på mannen. «Hvor er kjerringa di, mann?» spurte han. «Jeg skulle tjærebre henne», sa mannen. «Hu ligger nedpå stranda og er sprukken i begge ender.» «Hvor er datter di?» «Hu står på stallen, hu venter et føll når tid som helst!» svarte mannen, han syntes han svarte både godt og vel for seg. «Å, reis du til ..., din tulling!» freste lensmannen. «Ja, det er ikke langt unna, når du kommer opp bakken, så er du der straks», sa mannen.

IN

G

SE

Han hadde ei kone, to sønner og ei datter. De var sjelden hjemme. Mannen tjente lite penger på å ro folk over elva. Derfor måtte han låne penger av alle han kjente. Til slutt ville ingen hjelpe ham lenger. Folkene han hadde lånt penger av, meldte ham til lensmannen. Nå var de lei. De ville ha igjen pengene. Lensmannen fikk selge alt, både buskapen og båten hans.

helst.’ Så vil han nok spørre om hvor buskapen min og sommerfjøset mitt er. Da svarer jeg: ’Det er ikke langt unna, når du kommer opp bakken, så er du der straks.’» Mannen øvde seg på hva han skulle si, og var godt fornøyd med seg sjøl.

KS

Det var en gang en ferjemann. Han bodde nede ved elva. Mannen eide en robåt. Han rodde folk over elva. Mannen hørte dårlig. Han hørte lite av det folk sa til ham.

VU

R

D

ER

Mannen var som vanlig alene hjemme. Han gikk og ventet på lensmannen. Han lurte fælt på hva lensmannen kom til å spørre om, og hva han skulle svare. «Jeg får finne på noe å gjøre», sa han til seg selv. «Jeg får begynne å spikke på et økseskaft. Så spør han meg om hva det skal bli. Da svarer jeg ’økseskaft’. Så vil han spørre meg om hvor langt økseskaftet skal være. Så svarer jeg ’opp under denne kvisten’. Så kommer han til å spørre hvor ferjebåten min er. Da svarer jeg: ’Jeg skulle tjærebre henne, hu ligger nede på stranda og er sprukken i begge ender.’ Så vil han spørre om hvor den grå merra mi er. Da svarer jeg: ’Hu står på stallen. Hu venter et føll når tid som 36

ASBJØRNSEN OG MOE (Forenklet)


OPPGAVER OG SVAR (til side 36):

1 Les eventyret sammen. En leser replikkene til ferjemannen, og en leser det lensmannen sier. Det bør også være en som er forteller. 2 Hvem er sender og hvem er mottaker i den første delen av eventyret?

Svar: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Svar: ____________________________________________________________

PL

AR

3 Hvem er sender og hvem er mottaker i den siste delen av eventyret?

Svar: ____________________________________________________________

KS

EM

4 Hvorfor ble lensmannen så irritert og sinna på ferjemannen?

SE

_________________________________________________________________

Svar: ____________________________________________________________

IN

G

5 Finn en ting i teksten som viser at det er et eventyr.

D

Svar: ____________________________________________________________

R

ER

6 Skriv en forklaring på hva et gjestgiveri er.

VU

7 Skriv en forklaring på hva man gjør når en tjærebrer en båt. Svar: ____________________________________________________________

8 Skriv en forklaring på hva ei merr, et øk og en gamp er.

Svar: ____________________________________________________________

9 Skriv en forklaring på hva en buskap er.

Svar: ____________________________________________________________

10 Skriv en forklaring på hva et budskap er.

Svar: ____________________________________________________________ 37


1 Skriv substantiver som passer til tegningene av husene. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Antonymer

38


REGEL

Det hvite huset er pent. Det brune huset er stygt. ________________________________________

Antonymer er ord som betyr det motsatte.

Orda pent og stygt betyr det motsatte.

I Norge er det dag. I________________________________________ Kina er det natt. Orda dag og natt betyr det motsatte. 1D  ra strek mellom de orda som betyr det motsatte.

AR

Elefanten er stor. Musa er liten. ________________________________________ Orda stor og liten betyr det motsatte.

G

SE

Orda fattig og rik betyr det motsatte.

ER

IN

SPØRSMÅL OG SVAR:

Hva kaller vi ord som betyr det motsatte?

PL

riktig full hvit stor ung rask langsom

skitten

vakker gammel ren stygg

D

Svar: ___________________________

VU

R

tom galt

EM

KS

Donald er fattig. Onkel Skrue er rik. ________________________________________

liten svart

2 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U

Det motsatte av å smile er å le.

_____________

Det motsatte av billig er dyrt.

_____________

Det motsatte av å tape er å vinne.

_____________

Det motsatte av alltid er aldri.

_____________

Det motsatte av slem er rampete.

_____________

Det motsatte av mørkt er lyst.

_____________ 39


1 Dra strek mellom antonymene. Bruk ulike farger på strekene.

søt sulten

ute slem

flink feig

syk ned

mett ung

mørk myk

modig sur

dum frisk

tykk tenne

topp lys

gammel dum

hard klok

forsiktig tynn

snill bunn

slukke uforsiktig

PL

AR

opp inne

KS

EM

Rebus 1 Skriv løsningsordet som du finner i den loddrette raden som er merket med grå farge. Bruk linja. 2 Skriv antonymet til løsningsordet. Bruk linja.

SE

1 Du taper ikke, men 2 Han er ikke slem, men

IN

G

2

3

ER

3 Hun så ikke opp, men

D

4 Katten er ikke inne, men

R

5 Musa er ikke stor, men

6 Sitroner er ikke søte, men

VU

1

4

5 6

Løsningsordet er: _____________________________________________________ Antonymet til løsningsordet er: _________________________________________ SPØRSMÅL OG SVAR:

1 Hva kaller vi ord som betyr det motsatte? Svar: ___________________________________________________________. 2 Skriv et tøysedikt hvor du bruker antonymer. Lag gjerne et tankekart. Bruk skriveboka di.

40


Sett strek under antonymene.

Tøyseregle En ung olding trådte fram idet han gikk tilbake. Han sa: «Jeg vil heller dø enn å miste livet.» Så trakk han fram sin bladløse kniv og stakk den i sitt hjerteløse* bryst. Så falt han lydløst om med et veldig brak, idet han ropte: «Lenge leve de dødfødte!»

PL

AR

*hjerteløs = mangler hjerte

SPØRSMÅL OG SVAR (bruk orda nedenfor):

EM

levende knivblad snill leve bråkete ingen steder

SE

KS

1 Hva er det motsatte av/antonymet til ordet olding? Svar: Det motsatte av/antonymet til ordet olding er barn eller ungdom.

G

2 Hva er antonymet til verbet dø?

IN

Svar: Antonymet til_____________________________________

ER

3 Hva er antonymet til ordet lydløs?

R

D

Svar:___________________________________________________

VU

4 Hva er antonymet til adjektivet død? Svar:___________________________________________________ 5 Hva er antonymet til ordet hjerteløs (hjerteløse mennesker er onde og slemme)? Svar:____________________________________________________ 6 Hva mangler en kniv som er bladløs? Svar:____________________________________________________ 7 Hvor langt kommer du hvis du går fram samtidig som du går tilbake? Svar:____________________________________________________ 41


1 Skriv setningene på nytt, men bytt ut ordet med strek under med et antonym, et ord som betyr det motsatte. Bruk linjene.

Slå på lyset! Slå av lyset.___________________________ Det var et stygt bilde.

_____________________________________

Det er det verste jeg vet.

_____________________________________

Å lese bøker er gøy. _____________________________________ Klærne var skitne. _____________________________________ _____________________________________

AR

Det var midt på dagen.

PL

Veien var lang. _____________________________________

EM

Olaf sa nei takk. _____________________________________

KS

Hilde gråt. _____________________________________ _____________________________________

SE

Karo var aldri sulten.

IN

G

2 Rebus. Skriv løsningsordet i den loddrette raden som er merket med grå farge. Bruk linja.

ER

1 Antonymet til ordet nei er

2

R

D

2 Antonymet til ordet kort er

1

3

4 Antonymet til ordet ned er

4

VU

3 Antonymet til ordet tjukk er

5 Antonymet til ordet stygg er

5

6 Antonymet til ordet kjedelig er

6

7 Antonymet til ordet ung er 8 Antonymet til ordet gråte er 9 Antonymet til ordet skitten er

7 8 9

Løsningsordet er: _____________________________________________________ 42


1 Sett strek under antonymene alltid og aldri.

REGEL

Vi skriver alltid to l-er i ordet alltid. Vi skriver aldri to l-er i ordet aldri.

Far spør alltid om hvor jeg har vært. Far spør aldri om hvor jeg har vært.

Jeg får alltid brus til frokost. Jeg får aldri brus til frokost.

Mor spør alltid om jeg har gjort lekser. Mor spør aldri om jeg har gjort lekser.

Jeg må alltid være alene. Jeg får aldri være alene.

Jeg må alltid rydde rommet mitt. Jeg må aldri rydde rommet mitt.

AR

Jeg får alltid gjøre det jeg vil. Jeg får aldri gjøre det jeg vil.

EM

PL

Mor spør alltid om hva jeg gjør. Mor spør aldri om hva jeg gjør.

KS

2 Skriv fire av de setningene ovenfor som forteller om noe du synes er trist å oppleve, for eksempel: «Jeg får aldri gjøre det jeg vil». Bruk linjene.

SE

___________________________________________________________

IN

G

___________________________________________________________

ER

___________________________________________________________

R

D

___________________________________________________________

VU

3 Skriv regelen for hvordan du skriver orda alltid og aldri. Bruk linjene.

_____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4 Skriv en fortelling om en gutt eller ei jente som får gjøre alt slik som de selv vil. Ingen voksne passer på dem. Bruk skriveboka di.

43


Sjanger

PL

AR

dikt, skuespill, fortelling, brev, gåte, vits, roman, novelle, artikkel, faktatekst, fabel, sagn

KS

EM

• Du har lært at vi kan sortere ord etter spesielle kjennetegn. • Vi deler orda inn i ordklasser. • Så langt kjenner du ordklassene substantiv, verb og adjektiv.

ER

IN

G

SE

• Orda setter vi sammen til setninger og tekster. • Vi kan skrive mange forskjellige typer tekster. • Vi kan skrive korte tekster, lange tekster, morsomme tekster, sørgelige tekster, spennende tekster, kjedelige tekster. • Vi kan skrive faktatekster, vi kan skrive fortellinger om alt mellom himmel og jord, vi kan skrive eventyr, dikt, brev, skuespill, til og med vitser og gåter kan vi skrive.

VU

R

D

• For å holde orden på alle disse måtene å skrive en tekst på ordner vi tekstene etter måten de er skrevet på. • Vi har forskjellige kjennetegn på tekstene. • En samling av tekster med bestemte kjennetegn kaller vi en sjanger. • Du kjenner allerede noen kjennetegn på et eventyr. • Du vet hva et dikt er, og hvordan et brev skal skrives, du kan skrive en fortelling. Jeg er sikker på at du også kan fortelle en vits og ei gåte. • Orda eventyr, fortelling, dikt, brev, vits, gåte og skuespill er like i at de navn på forskjellige måter å skrive tekster på. De er navn på sjangre.

44


Forskjellige sjangre: Det var en gang en konge. Han hadde ei datter som var så vrien og vrang.

Hva er det som går og går og aldri kommer til døra? Sjanger: Gåte

Sjanger: Eventyr

Sko, sko Blakken med hammer og tang. I morgen skal vi fare den veien så lang.

PL

Sjanger: Vits

AR

Har du hørt om hjorten som svømte over sjøen for å bli rein?

EM

Hans: Hvorfor er du så sint? Ole: Jeg fikk ikke lov til å bli med på turen til London. Hans: Nei, noe så dumt!

ER

Sjanger: Fortelling

IN

G

SE

Ingeborg ligger i senga si og hører på praten og latteren inne fra stua. Storebror Johan ...

KS

Sjanger: Dikt

Grisen stammer fra villsvinet. Grisen ble tam for 3500 siden. Grisen blir også kalt svin. Sjanger: Faktatekst

VU

R

D

Ei stor løve lå i solsteiken og sov. Plutselig kom en liten mus løpende. Hun hadde det så travelt at hun ikke så løva.

Sjanger: Skuespill

Sjanger: Fabel

Bildet er fra en teaterforestilling av skuespillet «Peer Gynt» av Henrik Ibsen. Her ser vi trollene fra Dovregubbens hall.

45


OPPGAVER OG SVAR:

Finn fram leseboka di. 1 Finn en side hvor teksten er skrevet som en fabel.

Svar: Teksten på side _____ er en __________________.

2 Finn en side i boka hvor teksten er skrevet som et dikt.

Svar: Teksten på side ______ er et __________________________________.

AR

3 Finn en side i boka hvor teksten er skrevet som en faktatekst.

Svar: Teksten på side ____ er en ____________________________________.

EM

PL

4 Finn en side i boka hvor teksten er skrevet som et eventyr.

Svar: Teksten på side __________ er et ______________________________.

KS

5 Finn en side i boka hvor teksten er skrevet som en fortelling. Svar: Teksten på side ________ er en ________________________________.

G

SE

ER

IN

SPØRSMÅL OG SVAR:

D

1 Hva er orda fortelling, dikt, eventyr, vits, gåte, fabel og faktatekst like i? Svar: De er like i at de er navn på __________________________________.

R

VU

2 Hva gjør folk når de hører en morsom vits?

Svar: ___________________________________________________________.

3 Hva slags sjanger begynner som regel med «Det var en gang» og slutter med «snipp, snapp, snute, så var ....»?

Svar: ___________________________________________________________

!

Ordet sjanger bruker vi når vi vil fortelle hvilken måte en tekst er skrevet på. Orda sjanger og skrivemåte betyr nesten det samme. Orda sjanger og skrivemåte er synonymer.

46


1 Les de fem ulike tekstene på denne og neste side. Finn ut hvilken måte tekstene er skrevet på, og skriv sjangernavnene. Bruk linjene

1 HAREN UTI GRESSET Hare, ta for hunden deg i akt. Den er farlig og den kan bite med sin sterke tann. Hare løp, hare løp, hare løøøøp.

Haren uti gresset satt og sov. Er du syk du lillemann så du ikke hoppe kan? Hare hopp, hare hopp, hare hopp!

Ukjent forfatter

AR

Sjangeren er: _____________________

EM

Det var som en levende bombe falt ned fra himmelen. Haren spratt opp som en ball. I et par veldige sprang forsøkte den å komme seg i sikkerhet under nærmeste gran.

Josef Kjellgren, Sverige

Sjangeren er: _____________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

Selveste julekvelden ble det kamp på liv og død i vintersnøen utenfor stuevinduet. Havørnen oppe i furukronen oppdaget plutselig haren som satt borte ved gjerdet og blåste varme i labbene sine. Den kjempestore fuglen lettet langsomt og majestetisk. Det bruste i ørnens kraftige vinger. Den fløy tvers over hagen. Haren trykte seg dypere ned i snøen og la de lange ørene bakover, tett inn til ryggen. Ørnen fløy utover havet, men plutselig kom den tilbake. Som et lyn slo den ned på haren, som trykte seg inn til gjerdet.

PL

2 ET VINTERDRAMA

3 HAREN • Haren er planteeter. • Haren skifter farge på pelsen, vinterpelsen er hvit, sommerpelsen er lysebrun. • Slik pels kalles vernepels.

• Haren får flere kull med unger i løpet av et år. • Haren lager verken reir eller bol til ungene sine. Sjangeren er: _____________________ 47


4 HAREGRYTE saften av en sitron 1–2 ss smør 2–3 ss hvetemel

1 hare (ca 2,5 kilo) 2–3 ss smør salt, pepper 1 gul løk 4 dl kjøttkraft

Sjangeren er: _____________________

5 HAREN SOM HADDE VÆRT GIFT

EM

PL

AR

«Å, det var ikke så vel heller, det var et troll til kjerring jeg fikk!” «Det var nå ille, det da», sa reven. «Å, det var ikke så ille heller», sa haren, «for jeg fikk rikdom med henne, hun hadde en stue.»

KS

Asbjørnsen og Moe

Sjangeren er: _____________________

G

SE

Det var en gang en hare som var ute og gikk. «Å, hurra, hei og hopp!» skrek han, han hoppet og sprang og gjorde rundkast bortover veien. Så kom det en rev luskende. «God dag og dag!» sa haren. «Jeg er så glad i dag, for jeg har vært gift, må vite!» «Det var vel, det da», sa reven.

IN

SPØRSMÅL OG SVAR (til sidene 47 og 48):

D

ER

1 Du har lest fem forskjellige tekster. Hva er alle tekstene like i? Svar: ___________________________________________________________.

VU

R

2 Hvilke tekster er ikke skrevet ferdige? Skriv numrene på de tekstene. Svar: ___________________________________________________________. 3 Til hvilke sjangre hører tekstene som ikke er ferdige?

Svar: ___________________________________________________________.

4 Hvorfor tror du at tekstene ikke ble skrevet ferdig her i oppgaveheftet? Svar: ___________________________________________________________. 5 Kan du finne to sjangre som ikke er tatt med på disse to sidene? 48

Svar: ___________________________________________________________.


Fortelling Du vet at: • Fortelling er en egen sjanger. • En fortelling må ha en overskrift. • En fortelling må ha en innledning, et midtparti og en avslutning.

• Før du går i gang med å skrive, er det lurt å bruke et tankekart. • Skriv ned hvor og når handlingen skal foregå. • Skriv ned hvilke personer som skal være med. • Tenk ut hvordan fortellingen skal slutte før du begynner å skrive.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

TIPS

MORS GODE RÅD

Og ikkje putt erter i nasen mens eg er borte! sa mor vår og gjekk. Det hadde vi aldri tenkt på før, så det gjorde vi. Marit Tusvik

1 Les diktet og skriv en fortelling om en gutt og jente som var veldig ulydige. De gjorde mange gale ting, som var strengt forbudt. Som regel gikk det bra, men denne gangen går det fryktelig galt. Bruk skriveboka di. 2 Husker du et eventyr som handler om ei prinsesse og en ert? Skriv et kort eventyr hvor du forteller hva som skjedde med prinsessa. Her er noen ord du kan bruke: klissvåt, regnvær, lyn og torden, slottsporten, kongen, dronninga, prinsen, sove, tjue dyner og tjue madrasser, sove dårlig, silkepute. Bruk skriveboka di. 3 Skriv to ting som en fortelling og et eventyr er like i. Bruk skriveboka di.

49


Fakta OPPGAVER OG SVAR:

1 Bruk Internett eller et leksikon og finn ut hva en ert er, og hva vi bruker erter til. Skriv noen faktasetninger om erter. Svar:____________________________________________________________ ___________________________________________________________________

AR

___________________________________________________________________

PL

2 Skriv det du vet om ordet 책 erte.

Svar: En ert den________

mange ___________

SE

KS

3 Skriv substantivet ert i alle former.

EM

Svar:____________________________________________________________

alle ______________

IN

G

4 Du skal forklare en liten gutt hvordan en ert ser ut, og hva vi kan bruke den til. Skriv forklaringen.

ER

Svar:____________________________________________________________

R

D

___________________________________________________________________

VU

___________________________________________________________________ 5 Orda erta, berta, sukkererta rimer. Forklar hva det vil si at ord rimer. Svar:____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 6 Skriv ord du vil ha med n책r du skal lage et lite dikt eller ei regle om ei ert. Svar:____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 50


1 Bruk Internett eller et leksikon og skriv hva en løk er. Bruk linjene.

Fakta om løk:____________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

AR

2 Skriv en oppskrift på løksuppe. Skriv hva du vil lage suppa av. Skriv så hvordan du vil lage suppa. Bruk skriveboka di.

PL

OPPGAVER OG SVAR:

EM

1 Skriv hvilken sjanger du har brukt på svartekstene i oppgavene 1 og 2. Bruk linja.

KS

Svar:____________________________________________________________

G

SE

2 Les historien «Løva og musa» i leseboka på sidene 44 og 45. Skriv hvilken sjanger teksten hører til i.

VU

R

D

ER

IN

Svar:____________________________________________________________

3H  istorien «Løva og musa» i leseboka på sidene 44 og 45 slutter med dette ordtaket: «Liten hjelp er også hjelp.» Snakk om hva dette ordtaket betyr. 4 Se på bildet og skriv et eventyr om hva som har skjedd, hva som skjer, og hva som vil skje. Begynn med: «Det var en gang ...» Bruk skriveboka di.

51


1 Se p책 tegningen og skriv substantiver som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Spr책klyden skj

52


1 Les orda. Finn bildet som passer til. 2 Skriv tallet på plass foran ordet i sirkelen ved bildet. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

REGEL

Vi kan skrive språklyden skj med bokstavene skj.

1 skje

AR

2 skjegg

KS

5 skjerm

EM

4 skjell

PL

3 skjelett

SE

6 skjorte

G

7 skjold

9 skjørt 10 skjerf

VU

R

D

ER

IN

8 (ei) skjære

4 Skriv hva orda ovenfor er like i. Bruk linja.

Orda er like i: _______________________________________________________ 5 Skriv setninger med seks av orda. Bruk skriveboka di.

53


1 Sett strek under orda som har språklyden skj på plass først.

Vaktmester Strikk

Vaktmester Strikk strikket ti meter til, prøvde så skjerfet, da gikk han seg vill! «Vaktmester Strikk!» ropte fruen i øst. «Kom og drikk te hos meg når det blir høst!»

Vaktmester Strikk prøvde skjule et smil, la seg i skjerfet og tok seg en hvil. «Vaktmester Strikk!» ropte fruen i vest. «Skjerfet De strikker, er best for min hest!»

Vaktmester Strikk strikket opp alt sitt garn. Skjerfet ble daghjem for ti tusen barn. «Vaktmester Strikk!» ropte fruen i nord. «Det hender de rareste ting der De bor!» Bjørn Rønningen

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Vaktmester Strikk han har strikket så mangt, strikket et skjerf som var syv meter langt. «Vaktmester Strikk!» ropte fruen i sør. «Skjerfet De strikker det skjuler min dør!»

2 3 4 5 6

54

Snakk om hva denne setningen betyr: «Han strikket så mangt.» Snakk om hvordan dere kan finne ut hvor øst, vest, sør og nord er. Skriv om hvordan du kan finne det samme på et kart. Bruk skriveboka di. Snakk om hva sjangrene dikt og fortelling er ulike i. Gjør diktet ovenfor om til en fortelling. Bruk skriveboka di.


OPPGAVER OG SVAR (til side 54):

1 Skriv de orda du har satt strek under. Svar:____________________________________________________________ 2 Skriv det ordet du har skrevet, som er verb. Svar:____________________________________________________________ 3 Skriv det ordet du har skrevet, som er substantiv.

AR

Svar:____________________________________________________________

PL

4 Skriv de orda i diktet som rimer.

SE

KS

________________________________

EM

Svar: mangt – langt,_______________________________________________

G

SPØRSMÅL OG SVAR (til side 54):

IN

1 Hvor mange barn skulle det bli plass til på daghjemmet?

ER

Svar:____________________________________________________________

R

D

2 Hva het vaktmesteren?

VU

Svar:____________________________________________________________ 3 Når skulle vaktmesteren drikke te hos fruen i øst? Svar:____________________________________________________________ 4 Hvor langt var skjerfet da vaktmesteren gikk seg vill i det? Svar:____________________________________________________________ 1 Skriv minst ti substantiver som passer til bildet på side 54. Lag et bøyningsskjema for substantiver og skriv alle formene orda kan ha. Bruk skriveboka di. 2 Skriv minst åtte verb som passer til bildet på side 54. Skriv verbene i fortid. Bruk skriveboka di. 3 Skriv ei sprø fortelling om hvordan det gikk med det kjempelange skjerfet. Bruk skriveboka di.

55


1 Sett gul strek under substantivene. 2 Sett brun strek under verbene. 3 Skriv verbene og substantivene og de to orda som kan være både verb og substantiv. Bruk linjene.

skjorte skjelve skjelett skjære skjenne skjerf skjell skjønne skjuler skjørt skjegg skje skjerm Verb:_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________

AR

Substantiv:___________________________________________________________

PL

____________________________________________________________________

EM

Verb og substantiv:___________________________________________________

ER

IN

G

SE

KS

4 Skriv orda som passer til bildene. Alle orda har språklyden skj på plass først. Bruk linjene.

R

D

5 Skriv de orda som mangler i setningene. Alle orda har språklyden skj på plass først. Bruk linjene.

VU

Ole vil ________ brød med den skarpe kniven. Når far pynter seg, barberer han bort __________ og tar på seg ei hvit ________. Når mor pynter seg, tar hun på seg et _________ og knytter et silke________ rundt halsen. Olaf begynte å _________ da han så et __________ som sto inne i skapet. Tante ________ på Lise da hun ødela ___________ på den nye lampa. Vi spiser suppe med ___________. 6 Skriv ei liste med ord for klesplagg som har språklyden skj på plass først. Bruk skriveboka di.

56


1 Skriv S/U (sant eller usant). 2 Sett strek under orda som har språklyden skj.

S/U

Alle ekte julenisser har langt, hvitt skjegg.

_____________

2

Vi spiser alltid suppe med skje.

_____________

3

Vi tar på oss en lampeskjerm når vi dusjer.

_____________

4

Skjæra er en stor, farlig rovfugl.

_____________

5

Vi kan skjære brød med ei saks.

_____________

6

Vikingene brukte skjold når de sloss.

_____________

7

I Skottland bruker noen menn skjørt.

8

I Japan er det ofte jordskjelv.

9

Læreren skjeller ut alle som skriver pent og ordentlig.

KS

EM

PL

AR

1

_____________ _____________ _____________ _____________

11 I påsken er det en dag som kalles skjærtorsdag.

_____________

12 Det er mange skjær i sjøen.

_____________

ER

IN

G

SE

10 Det vokser skjell i kjøkkenbenken og i kjøleskapet.

_____________

14 Skjønnskrift er stygg og rotete skrift.

_____________

VU

R

D

13 Vi kan bruke en skjøteledning når vi ikke skjønner mattestykkene våre.

OPPGAVE OG SVAR:

Skriv de orda i teksten ovenfor som har språklyden skj. Svar:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3 Skriv setninger med seks av orda du har skrevet, som har språklyden skj. Bruk skriveboka di.

57


1 Skriv rimorda som skal ha språklyden skj på plass først. Bruk linjene.

skjeletter

henne

_________________

te

skje

elver

_________________

klegg

_________________

borte

_________________

fjell

_________________

kuler

_________________

tønner

_________________

lenke

_________________

AR

sletter

EM

PL

2 Skriv de rimorda som er verb, og de som er substantiv. Bruk linjene. 3 Skriv det ordet som både er verb og substantiv. Bruk linja. 4 Skriv verbet i fortid og substantivet i bestemt form flertall. Bruk linjene.

KS

Verbene:_____________________________________________________________

SE

____________________________________________________________________

G

Substantivene:________________________________________________________

IN

____________________________________________________________________

ER

Både verb og substantiv:_______________________________________________

R

D

Verbet i fortid:________________________________________________________

VU

Substantivet i bestemt form flertall:______________________________________ 5 Skriv substantivene som passer til bildene. Skriv en, ei eller et foran. Bruk linjene.

6 Skriv et tøysedikt med noen av rimorda eller med orda du har skrevet under bildene. Bruk skriveboka di.

58


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv videre på fortellingen om dinosaurene. Du kan bruke orda nedenfor, hvis du vil. Bruk linjene eller skriveboka di.

skjelve skjønner hviske kalde gufs knokler spetakkel skjeletter skjuler vakter forsvinner uforklarlig se syner

EM

PL

AR

Kjersti, Kjell, Sigurd og Silje er på bytur. De har vært på kino og sett filmen «Skjønnheten og Udyret». De har gått på skøyter i den store ishallen. De har vært på kafé og spist. Akkurat nå er de på et museum. De er i hallen hvor det er utstilt et stort skjelett av en dinosaur som har levd på jorda for mange millioner år siden. Plutselig begynner lyset å blinke.

KS

____________________________________________________________________

SE

____________________________________________________________________

G

____________________________________________________________________

IN

____________________________________________________________________

ER

____________________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________________

VU

____________________________________________________________________

59


1 Les diktet sammen med «redd og skjelvende stemme», så med «tøff og hard stemme». 2 Sett svart strek under orda som har språklyden skj på plass først. 3 Sett lilla strek under adjektivene.

Hvem er redd for …?

Hvem er redd for dragoner? Og store, skjeløyde koner? Og svarte, stygge spioner? Ikke jeg. Ikke jeg. Ikke jeg. Hvem er redd for vampyrer? Og styrmenn som ikke styrer? Og høye, spyttende fyrer? Ikke jeg. Ikke jeg. Ikke jeg.

Arild Nyquist

KS

EM

PL

(dragoner = soldater til hest)

AR

Hvem er redd for skjeletter? Og troll i grønngule hetter? Og kullsvarte tordennetter? Ikke jeg. Ikke jeg. Ikke jeg.

OPPGAVER OG SVAR:

SE

1 Skriv de orda som har språklyden skj på plass først.

IN

G

Svar:____________________________________________________________

ER

2 Skriv hvilke ordklasser de orda du har skrevet, hører til. Svar:____________________________________________________________

R

D

3 Skriv de orda i diktet som er adjektiv.

VU

Svar:____________________________________________________________ 4 Skriv navnene på fire ting (substantiver) som jeg-personen i diktet ikke er redd for. Svar:____________________________________________________________ 4 Skriv antonymet (det motsatte) til orda nedenfor. Bruk linjene. 5 Skriv hva antonymer er. Bruk skriveboka di.

redd

_________________

stygge

_________________

store

_________________

høye

_________________

svarte

_________________

netter

_________________

60


1 Les fakta om skjæra.

Fakta om skjæra

KS

EM

PL

AR

• Skjæra finnes i hele Norge. • Skjæra er en standfugl. Det betyr at den holder seg på samme stedet hele året. • Skjæra er veldig nysgjerrig. Den pirker og river i det meste for å finne ut hva det er. Noe av det den finner, tar den med seg og gjemmer. • Skjæra spiser det meste: insekter, snegler, mark, egg og unger til andre fugler, små gnagere, bær, korn og matrester av alle slag. • Kjennetegn: lang halefjær, svart-hvite vinger. • Skjæra bygger reir i trær, busker og under hustak. • Den legger fra fire til sju egg. Eggene er blågrønne med brunlige flekker.

OPPGAVER OG SVAR:

SE

1 Skriv hva vi mener med ordtaket «Han er tyvaktig som ei skjære».

IN

G

Svar:____________________________________________________________

ER

___________________________________________________________________

D

2 Skriv ordet som har språklyden skj på plass først.

VU

R

Svar:____________________________________________________________ 3 Skriv fire spørresetninger om skjæra. Bruk faktateksten ovenfor.

Spørresetning 1: Hvor______________________________________________

Spørresetning 2: __________________________________________________

Spørresetning 3: __________________________________________________

Spørresetning 4: __________________________________________________

2 Farmor har mistet ei gammel sølvskje. Skriv en fortelling om hva som har skjedd. Lag et tankekart. Husk overskrift, innledning, midtparti og avslutning. Bruk skriveboka di.

61


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Skriv en, ei eller et foran de substantivene som står i entall. Bruk linjene.

2 Skriv de orda du har skrevet, som har språklyden skj på plass først. Bruk linjene.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Skriv de orda du har skrevet, som har diftong, de som har kort å-lyd, og de som har dobbeltkonsonant. Bruk skriveboka di. 4 Skriv et tøysedikt eller setninger hvor fem av de orda du har skrevet, er med. Bruk skriveboka di.

62


Språklyden skj eller kj? 1 Skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene.

Damene har på seg ______. Vi spiste _______ til middag.

kjære/skjærer

Vi __________ brød. Brevet begynte med _________ deg.

kjenner/skjenner

Læreren __________ av og til. Vi _________ alle i klassen.

kjede/skjedde

Ole fikk et dyrt gull_______. Vi så ikke hva som ________.

kje/skje

Vi spiser suppe med ___________.

AR

kjøtt/skjørt

Ungene til geita kalles ____________ eller killing. Far ______ og smeller av og til. Huset har en svær _______.

kjevle/skjelve

Hun frøs så hun begynte å _______. Vi bruker _______ når

KS

SE

vi baker pizza.

EM

PL

kjeller/skjeller

ER

IN

G

2 Skriv bokstavene kj eller skj på riktig plass. Skriv orda. Bruk linjene. 3 Skriv hvilken ordklasse orda hører til. Bruk linjene.

kj eller skj

kjøpe

verb

R

Ordklassen

VU

_____eller

D

_____øpe

Ordet

_____økken _____ønne _____erre _____ørt _____epp _____elett

4 Skriv tre substantiver som har språklyden kj på plass først. Bruk skriveboka di. 5 Skriv tre substantiver som har språklyden skj på plass først. Bruk skriveboka di. 6 Skriv et adjektiv som passer til hvert av de substantivene du har skrevet. Bruk skriveboka di.

63


Rebus 1 Skriv svaret på gåtene i diagrammet. Alle svarene har språklyden kj eller språklyden skj på plass først. 2 Skriv løsningsordet i den loddrette raden som er merket med grå farge. Bruk linja.

Noe vi ofte har på lamper. Noe vi kan henge rundt halsen som pynt. Noe vi spiser med. Noe vi bruker vi når vi baker pizza. Noe som lever i sjøvann. Et klesplagg.

7 8 9 10 11

Noe vi spiser til middag. Et klesplagg for damer og noen skotter. Noe som alle ekte julenisser har. En del av ansiktet på hver side av nesa. Et stort hus med alter

SE

KS

EM

PL

AR

1 2 3 4 5 6

IN

G

1 2

ER

3

6

VU

5

R

D

4

7 8 9 10 11

Løsningsordet: _______________________________________________________ 64


OPPGAVER OG SVAR (til side 64):

1 Skriv fire av de orda du skrev i rebusen, som har bokstavene skj på plass først.

Svar: ____________________________________________________________

2 Skriv orda med bokstavene kj på plass først.

Svar: ____________________________________________________________

AR

3 Skriv orda med bokstavene ki på plass først. Svar: ____________________________________________________________

Svar: ____________________________________________________________

EM

PL

4 Skriv spørresetninger som passer til ett av orda i oppgavene 1, 2 og 3.

KS

_________________________________________________________________

G

Svar: ____________________________________________________________

IN

SE

5 Skriv en setning hvor du bruker løsningsordet for rebusen.

ER

6 Skriv setninger med de orda i rebusen på side 64 som har bokstavene skj på plass først. Bruk linjene. A: ______________________________________________________________

B: ______________________________________________________________

C: ______________________________________________________________

D: ______________________________________________________________

E: ______________________________________________________________

F: ______________________________________________________________

VU

R

D

7 Skriv antonymer til disse orda: stor, alle, lever, gråter.

Svar: _____________________________________________________

65


Språklyden skj eller kj? 1 Skriv bokstavene kj eller skj som symbol for språklydene kj eller skj på riktig plass. Bruk linjene.

Olav er en ___ekk gutt. Men han roter fælt. Han slenger ____erf og votter rett på gulvet. En gang dro han _____elken sin rett inn i stua. Da fikk han ____enn. Når han lager mat på _____økkenet, ligger ____eler, fat, ____eer og

AR

gafler hulter til bulter over hele ____økkenbenken. «For et rot!» sier mor.

PL

Anne og Mari leker ofte i ____elleren. Det er mange gamle klær der.

EM

Jentene kler seg ofte ut. Anne tar på seg et ____ørt og et svært sjal.

Anne blir til ei gammel ____erring.

KS

På hodet tar hun et ____erf. Hun har en ____epp som hun bruker som stokk.

SE

Mari finner en flott ____ole og et langt ____ede.

IN

G

Hun tar en hatt med slør på hodet.

ER

Hun er blitt til ei jåledame. Mor ____enner dem aldri igjen.

R

D

Når jentene leker i ____elleren, ___eder de seg aldri.

VU

2 Skriv de orda du har funnet, som har språklyden kj og språklyden skj på plass først. Bruk linjene.

Ord med språklyden kj på plass først: __________________________________ ____________________________________________________________________ Ord med språklyden skj på plass først: __________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Skriv setninger med de orda du har skrevet, som har språklyden skj på plass først. Bruk skriveboka di.

66


Vi kan skrive spr책klyden skj med bokstavene skj, ski eller sky. 1 Les orda. Finn bildet som passer til. Ikke alle orda har et bilde som passer til. 2 Skriv tallet p책 plass foran ordet i sirkelen ved bildet. 3 Skriv orda som ikke har et bilde som passer til. Bruk linjene.

1

2

skyte

skikk skille

3 4

PL

skygge

KS

EM

skyld

skyskraper

G

5

ER

VU

R

D

skyve

skilt

skip 6

IN

skyss

skilpadde

skipper

SE

skypumpe

ski

AR

sky

skinke skinn

7

skinne

8

skistaver

skjerf 9

Ord uten bilde: ______________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4 Skriv setninger med seks av orda ovenfor. Bruk skriveboka di.

67


1 Skriv orda under som passer til bildene. Ikke alle orda har et bilde som passer til. Bruk linjene.

ski skikkelig skille skilpadde skilt skyte skipper skip

KS

EM

PL

AR

skinke skinn skinne sky skygge skyss skyskraper

SE

2 Noen av orda over passer inn i setningene. Skriv orda på riktig plass og i riktig form. Bruk linjene.

G

• Arve kjører altfor fort. Han klarer ikke å stoppe ved _______________.

IN

• Det store ____________ seilte forbi den lille flåten.

ER

• En kaptein på ei stor skute kalles også for en _________________.

R

D

• I New York er det mange_____________________.

VU

• Etter fotballkampen fikk vi _____________ hjem med moren til Kine. • Åge var flink til å _____________ på blink. • Aud håpet at sola ville ______________ hele ferien. • «Nå må dere oppføre dere ________________», sa læreren strengt. • I steinalderen hadde folk klær av _______________. • Det var ikke lett å ___________ de to rasende geitebukkene fra hverandre. 3 Finn opplysninger om skilpadder på Internett eller i et leksikon. Skriv noen faktasetninger om skilpadda. Bruk skriveboka di.

68


1 Sett brun strek under orda som er verb. 2 Dra strek mellom orda som rimer. 3 Skriv rimorda. Bruk linjene.

skygge

vinke – skinke_____________

rive

skikk

__________________________

hygge

skive

__________________________

stikk

skylle

__________________________

hylle

skinke

__________________________

vifte

skyte

__________________________

by

skytter

__________________________

flyte

skilt

__________________________

bytter

skifte

__________________________

stilt

sky

__________________________

G

SE

KS

EM

PL

AR

vinke

ER

IN

4 Dra strek mellom ord i venstre rekke og ord i rekka til høyre slik at du får sammensatte ord. 5 Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene.

tøy

skittentøy_________________

vegg

__________________________

løper

__________________________

skinke

skraper

__________________________

skyte

nøkkel

__________________________

skinn

skive

__________________________

skitten

dør

__________________________

skille

klær

__________________________

skyve

steik

__________________________

sky

VU

skifte

R

D

ski

69


1 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U _____________

• Det lønner seg å gjøre leksene skikkelig og ordentlig.

_____________

• Av og til kan det være vanskelig å skille mellom rett og galt.

_____________

• Alle nordmenn er født med ski på beina.

_____________

• Når det er vinter og kaldt, er det godt å sitte i skyggen.

_____________

• Det er mange skyskrapere i New York.

_____________

PL

• Det er skipperen som bestemmer på ei skute.

AR

• Skilpadda er flink til å hoppe.

_____________ _____________

• Vi bli rene og pene når vi vasker oss i skittent vann.

_____________

• En skilling er et pengestykke fra gamle dager.

_____________

SE

KS

EM

• Det er dumt å skylde på andre når en har gjort noe galt.

G

• De fleste har god bordskikk når de spiser sammen med andre.

_____________

ER

IN

• Skistaver kan brukes til å skyte med.

_____________

OPPGAVER OG SVAR:

R

D

1 Skriv orda som har bokstavene ski eller sky på plass først.

VU

Svar:____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2 Skriv de verbene du har skrevet i svaret på oppgave 1. Svar:____________________________________________________________ 3 Skriv fire av de substantivene du har skrevet i svaret på oppgave 1. Svar:____________________________________________________________ 70


1 Skriv bokstavene skj eller sk på plass først i orda. Bruk linjene. 2 Skriv orda du får. Bruk linjene.

skjære____

____inne __________

____ilt

________

____istav __________

____ilpadde _________

____inn

_______

____yte __________

____old __________

____yss ________

__ _yld __________

____elett __________

____elver ________

____orte __________

____ell

__________

____erf

____ørt __________

____yer

__________

____ipper ________

____erf __________

____inke __________

AR

________

____ygge ________

EM

PL

____ære

SPØRSMÅL OG SVAR: (Alle svarene har språklyden skj på plass først)

KS

1 Hva er godt og varmt å ha rundt halsen når det er kaldt ute?

SE

Svar:____________________________________________________________

IN

G

2 Vi har staver i hendene, men hva har vi på beina når vi går på snø?

ER

Svar:____________________________________________________________

D

3 Hva kan vi bruke som pålegg eller som steik til middag?

VU

R

Svar:____________________________________________________________ 4 Hva må sjåførene se på for å kjøre riktig i trafikken? Svar:____________________________________________________________ 5 Trenger du ha kyss eller skyss hvis bussen går fra deg? Svar:____________________________________________________________ 6 Kan du kjære eller skjære brød? Svar:____________________________________________________________ 3 Skriv en gåte hvor svaret blir skjøteledning. Bruk skriveboka di.

71


1 I hver linje er det ett ord som ikke passer sammen med de andre orda. Skriv ordet. Bruk linjene. 2 Sett lilla strek under det ordet du har funnet, som er adjektiv.

bytte

skikkelse

forandre

__________________________

• blinke

skygge

skinne

lyse

__________________________

• skynde fyre av

skyte

plaffe

__________________________

• spyle

skylle

vaske

skinne

__________________________

• skitten skille

dele

separere __________________________

• ski

skøyter

kjelke

__________________________

PL

skip

AR

• skifte

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

3 Skriv sammensatte ord med ordet ski på plass først som passer til bildene. Bruk linjene.

VU

R

4 Skriv sammensatte ord med ordet sky på plass først som passer til bildene. Bruk linjene.

5 Skriv et tøysedikt eller en fortelling om rare måter å bruke ski på. Bruk skriveboka di.

72


Bildediktat Alle orda har språklyden skj på plass først.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

1 Skriv orda som passer til bildene. Skriv en, ei eller et foran substantivene. Bruk linjene. 2 Fire av orda er like i at de er verb. Skriv orda. Bruk linja nederst på sida.

De fire verbene er: ___________________________________________________ 3 Skriv åtte av de orda du har skrevet, som er like i at de er substantiv. Bruk skriveboka di. 4 Sett opp skjemaet for bøying av substantiv og skriv alle formene av orda. Bruk skriveboka di.

73


1 Sett gul strek under substantivene i boksen til venstre. 2 Skriv orda som mangler i setningene. Orda finner du i boksen. Bruk linjene.

Ola ga Kari et _____________.

skyss

Vi fikk gratis ___________ med naboen.

skinnet

De brukte __________ til å lage sko.

kinnet

Kari fikk et kyss på _____________.

skikker

Vi har mange forskjellige jule_____________.

kikker

Vi går rundt og __________ i butikkvinduene.

skille

Tvillingene er så like at vi ikke kan _________ dem fra hverandre.

kiler

Aud begynner å le når vi ____________ henne under beina.

EM

PL

AR

kyss

SE

KS

3 Les fortellingen og sett strek under orda som har språklyden skj på plass først. 4 Skriv orda på linjene i den boksen som passer til. 5 Sett lilla strek under de orda som er adjektiv. Skriv seks av orda på linjene i den gule boksen.

G

Tøysefortelling

VU

R

D

ER

IN

En underlig skikkelse kom inn på kjøkkenet. Skikkelsen hadde blått skjørt og hvit skjorte på seg. Rundt halsen hadde skikkelsen et langt, gult skjerf. Skikkelsen var tynn som et skjelett og hadde kort, grått skjegg. På venstre skulder satt ei gammel, skinnmager skjære. I høyre hånd hadde skikkelsen ei stor, fet skinke. Sola skinte fra skyfri himmel. Skikkelsen hadde ingen skygge. Hva som hendte videre, vet jeg ikke. Mor vekket meg midt i den spennende drømmen. Orda med skj

Orda med ski og sky

Adjektiv

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

74


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Alle orda har språklyden skj eller språklyden kj på plass først. Bruk linjene.

2 Skriv orda som har språklyden skj eller språklyden kj på plass først. Skriv orda i fire grupper: De som har bokstavene 1 skj, 2 ski/sky, 3 kj og 4 ki/ky på plass først. Bruk skriveboka di.

75


Skriv hva alle trĂŚr er like i. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Synonymer

76


REGEL

Synonymer er ord som betyr det samme eller nesten det samme.

Det blå bildet er vakkert. Det blå bildet er pent. Vakkert og pent betyr det samme. Den jenta er kjekk. Den jenta er grei. Kjekk og grei betyr det samme.

PL EM

KS

IN

G

SE

Politimannen var sint. Politimannen var morsk. Sint og morsk betyr det samme.

AR

Alle på det laget er flinke. Alle på det laget er dyktige. Flinke og dyktige betyr det samme.

D

ER

1 Dra strek mellom orda som betyr det samme eller nesten det samme. 2 Skriv de to orda som er synonymer. Bruk linjene.

vokse

falle – ramle_______________

hoppe

__________________________

ensom

ramle

__________________________

fuktig

rom

__________________________

sprette

ete

__________________________

værelse

springe

__________________________

spise

våt

________________________

løpe

alene

____________________

VU

gro

R

falle

3 Skriv setninger med orda du har skrevet. Bruk skriveboka di.

77


1 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U _____________

• Å gå er det samme som å rusle.

_____________

• Langsom er det samme som sein.

_____________

• Mett er det samme som sulten.

_____________

• Syk er det samme som frisk.

_____________

• Skitten er det samme som møkkete.

_____________

AR

• Å le er det samme som å gråte.

PL

• Å gråte er det samme som å skrike.

SE

• Flink er det samme som dyktig.

KS

• Vakker er det samme som stygg.

EM

• Å visne er det samme som å dø.

_____________ _____________ _____________ _____________

IN

G

• Å vokse er det samme som å gro.

_____________

R

D

ER

2 Beskriv en kopp, en gutt og ei jente ved at du bruker minst to adjektiver som betyr det samme, for eksempel: Her er en hurtig og rask hest. Bruk linjene.

VU

_________________________________

___________________________________ _________________________________________ _________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Skriv fire setninger der du bruker synonymer i hver av dem. Bruk skriveboka di.

78


1 Dra strek mellom orda som betyr det samme eller nesten det samme. 2 Skriv de to orda som passer sammen. Bruk linjene.

vrang

våt – fuktig________________

pen

hurtig

__________________________

vrien

fuktig

__________________________

rask

nydelig

__________________________

rett

vakker

__________________________

bråkmaker

riktig

__________________________

flink

dyktig

__________________________

deilig

bråkebøtte

_____________________

barn

unger

_____________________

EM

PL

AR

våt

SE

KS

3 De fleste orda i boksen er like i at de er adjektiv. Fire av orda er ikke adjektiv. Skriv orda. Bruk linja. 4 Skriv hvilken ordklasse orda hører til. Bruk linja.

G

Orda er: ____________________________________________________________

IN

Ordklassen er: _______________________________________________________

Det Det Det Det Det Det

samme samme samme samme samme samme

som som som som som som

VU

1 2 3 4 5 6

R

D

ER

5 Rebus Finn synonymene som passer til. Skriv dem inn i diagrammet. Skriv løsningsordet. Det finner du i de grå rutene, loddrett. Bruk linja.

selskap våt rett fryktelig dyktig ramle/falle

1 2 3 4 5 6

Løsningsordet: _______________________________________________________ 79


1 Skriv videre på fortellingen om Trine som drømmer. Du kan bruke bildet, orda og innledningen under. Skriv en fin overskrift. Bruk skriveboka di. 2 Skriv de viktigste punktene i fortellingen i tankekartet nederst på sida.

stjerner planeter soler galakser jordkloden globus romskip

KS

EM

PL

AR

romferje spioner stjernesmell stjernetåker svarte hull

VU

R

D

ER

IN

G

SE

Trine ligger i sin dypeste søvn. Hun drømmer. Senga hennes har blitt et romskip. Romskipet er på vei ut i verdensrommet. Farten er enorm. Trine blir presset ned i senga hun sitter i.

romskipet

størrelse, vekt, innredning

____________

80


Orda under er synonymer til orda som er understreket i setningene i rekka til venstre. 1 Skriv synonymene på riktig plass i setningene i rekka i midten. 2 Skriv de to synonymene i rekka til høyre. Bruk linjene.

prate ansiktet forsøke jukset feit vakker klokker glad går taburett Der er en feit mann.

feit/tykk____

Jeg vil prøve å gjøre det.

Jeg vil___________ å gjøre det.

___________

Vi så en pen blomst.

Vi så en _________blomst.

___________

Vi fusket på prøven.

Vi __________ på prøven.

___________

Ingen får snakke i timen.

Ingen får ________ i timen.

___________

Han har et sår i fjeset.

Han har et sår i _________.

___________

Urmakeren reparerer ur.

Urmakeren reparerer ________.

___________

Bestemor spaserer en tur.

Bestemor _________ en tur.

___________

Ola er så lykkelig.

Ola er så __________.

___________

PL

EM

KS

SE

G IN

Han satt på en ___________.

___________

ER

Han satt på en krakk.

AR

Der er en tykk mann.

R

D

3 Finn ordklassene til de synonymene du har skrevet. Bruk linjene ved den ordklassen som passer til.

VU

Substantiv: fjeset/ansiktet_______________________________________ __________________________________________________________________ Verb: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Adjektiv: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4 Beskriv en mann, en dame og en sykkel ved å bruke adjektiver som passer til. Bruk skriveboka di.

81


1 Dra strek mellom de orda som er synonymer, og skriv orda. Bruk linjene. 2 Skriv orda som har språklyden kj på plass først, og som hører til ordklassene verb og substantiv. Bruk linjene.

kone

kjøre – bile________________

kjepp

munn

kjepp – ___________________

kjekk

lenke

__________________________

kjerring

bile

__________________________

kjeft

stokk

__________________________

kjede

grei

__________________________

kjemme

handle

__________________________

kjøpe

gre

__________________________

PL

AR

kjøre

EM

Verb:_______________________________________________________________

KS

____________________________________________________________________ Substantiv:___________________________________________________________

SE

____________________________________________________________________

kjefte

skjærer – kutter_____________

skjerf

kutter

__________________________

skaut

__________________________

beskytter

__________________________

skjell

vakker

__________________________

skjermer

forstå

__________________________

skjønne

musling

__________________________

skjønn

VU

skjelle

R

skjærer

D

ER

IN

G

3 Dra strek mellom de orda som er synonymer, og skriv orda. Bruk linjene. 4 Skriv orda som har språklyden skj på plass først, og som hører til ordklassene verb og substantiv. Bruk linjene.

Verb:_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Substantiv:___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 82


1 Dra strek mellom de orda som er synonymer, og skriv orda. Bruk linjene.

ringe

kyr – kuer__________________

kyse

skrin

kyse – ___________________

kilo

titte

kilo – ____________________

kime

kuer

__________________________

kiste

ørefik

__________________________

kikke

1000 gram

__________________________

kilevink

lue

__________________________

kino

gudshus

__________________________

kirke

filmforestilling

__________________________

skip

kropp

skip – båt_________________

skifte

dele

__________________________

skikkelse

båt

__________________________

skille

bytte

__________________________

skitne

kaptein

skinn

forte seg

skipper

målskive

skynde seg

dyrehud

__________________________

skyteskive

møkkete

__________________________

SE

KS

EM

PL

AR

kyr

__________________________ __________________________

VU

R

D

ER

IN

G

__________________________

OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv de orda i den venstre rekka som er verb. Svar:____________________ ___________________________________________________________________ 2 Skriv fem av de orda i den venstre rekka som er substantiver. Svar:____________________________________________________________ 3 Skriv de orda i den venstre rekka som er adjektiver. Svar:____________________________________________________________ 2 Skriv setninger med ord som har bokstavene ki, ky, ski og sky på plass først. Bruk skriveboka di.

83


1 Orda i boksen er synonymer til orda som er understreket. Skriv de synonymene som passer til, i setningene til høyre. Bruk linjene. 2 Sett brun strek under verbene i setningene til venstre. 3 Skriv fire av de orda som er verb. Bruk linja.

vesle engstelig diger lur grisk

hissig uredd

Ei lita mus roper i skogen. Den vesle musa roper i skogen. Ei redd mus leter etter moren sin. En _________ mus leter etter moren sin.

En smart rev ser musa. En ___________ rev ser musa.

AR

En stor bjørn hører ropene. En __________ bjørn hører ropene.

PL

En grådig ulv fanger musa. En ___________ ulv fanger musa.

EM

Ei sinna gaupe lurer ulven. Ei ____________ gaupe lurer ulven.

KS

En modig hare redder musa. En ___________ hare redder musa.

SE

Verbene:____________________________________________________________

ER

IN

G

4 Verbene i boksen under er synonymer til verbene i teksten over. Les setningene under og finn de verbene fra boksen som passer til. 5 Skriv de verbene som passer til, i setningene under. Bruk linjene.

D

skriker narrer tar berger søker oppfatter oppdager

VU

R

Ei lita mus ______________ i skogen. Ei redd mus ____________ etter moren sin. En stor bjørn _______________ museskriket. En smart rev_______________ musa. En grådig ulv __________ musa. Ei sinna gaupe ____________ ulven. En modig hare ____________ musa.

84


1 Skriv antonymene (orda som betyr det motsatte) til orda som er streket under i setningene øverst i hver tekst. Bruk linjene.

Noen få mennesker er rike og har mange penger. Mange mennesker er fattige og har lite penger. Mange mennesker er alltid friske. De er aldri syke. ____________ mennesker er __________ friske. De er __________ syke.

AR

Onkel var tjukk. Han spiste for mye.

PL

Tante var ___________. ___________ spiste for ___________.

EM

Ada er alltid sur når hun står tidlig opp.

SE

KS

Men hun er alltid __________ når hun står __________ opp.

G

OPPGAVER OG SVAR:

IN

1 Skriv hva synonymer er. Svar: Synonymer er ord_______________________

ER

2 Skriv hva antonymer er. Svar: Antonymer er ord_______________________

VU

R

D

2 Skriv noen positive adjektiver som passer til bildet av det pene huset. Bruk linjene. 3 Skriv noen negative adjektiver som passer til bildet av det stygge huset. Bruk linjene. 4 Skriv noen positive adjektiver om bestevennen din. Bruk linjene. 5 Skriv noen negative adjektiver om den dårligste filmen du har sett. Bruk linjene.

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 85


1 Dra strek mellom synonymene. 2 Skriv setninger der begge synonymorda er med. Bruk linjene.

løpe

Jenta var slem. Hun var vemmelig.__________

synge

tv

________________________________________

springe

vemmelig

________________________________________

fjernsyn

nynne

________________________________________

toalett

uhøflig

________________________________________

vei

rope

______________________________________

rampete

do

___________________________________

skrike

gate

____________________________________

PL

AR

slem

KS

EM

3 Dra strek mellom antonymene. 4 Skriv setninger der begge antonymorda er med. Bruk linjene.

ung

På et kart er nord øverst, og sør er nederst.__

tjukk

kort

________________________________________

gammel

nei

________________________________________

lang

sør

ja

tynn

alltid

ned

________________________________________

aldri

________________________________________

G IN

ER

D R

________________________________________ ________________________________________

VU

opp

SE

nord

SPØRSMÅL OG SVAR:

1 Hva heter ord som betyr det samme eller nesten det samme? Svar: ____________________________________________________________ 2 Hva heter ord som betyr det motsatte? Svar: ____________________________________________________________ 5 Skriv et tøysedikt eller ei tøysefortelling om en gutt, ei jente eller et dyr som gjør alt motsatt av det som er vanlig, for eksempel: «Gutten kler på seg og går til sengs.» Bruk skriveboka di.

86


1 Les diktet to ganger. 2 Sett gul strek under substantivene, brun strek under verbene og svart strek under de sammensatte orda. 3 Skriv fire av substantivene, seks av verbene og tre av de sammensatte orda. Bruk linjene.

Det var en mann som var litt sprø En rosenhekk blir fort klipt snau – så han flytta inn i et hoppetau.

Et wienerbrød blir fort spist opp – så han flytta inn i en kaffekopp.

Et hoppetau blir fort glemt bort – så han flytta inn i en hestelort.

En kaffekopp blir fort litt kald – så han flytta inn i en tennisball.

En hestelort blir fort kjørt flat – så han flytta inn i en stor tomat.

En tennisball kan fort bli vekk – så han flytta inn i en rosenhekk.

En stor tomat blir fort ...

EM

PL

AR

Det var en mann som var litt sprø for han bodde i et wienerbrød.

Lillebjørn Nilsen

KS

Substantivene: _______________________________________

SE

Verbene: ________________________________________ _______________________________________________

ER

OPPGAVER OG SVAR:

IN

G

De sammensatte orda: ____________________________

VU

R

D

1 Skriv orda som er like i at de er rimord. Svar: wienerbrød – sprø,___________________________________________ 2 Skriv orda som har diftongen au. Svar: ____________________________________________________________ 3 Skriv navnet på forfatteren av diktet. Svar: ____________________________________________________________ 4 Lag skjemaet for bøyning av substantiv og skriv alle formene av de substantivene du har skrevet. Bruk skriveboka di. 5 Skriv diktet og dikt videre om hvordan det gikk med «tomathuset». Bruk skriveboka di.

87


1 Nedenfor er det mange navn på dyr. Finn og skriv synonymene vi kan bruke på dyra. Bruk linjene.

bamse bikkje søye tyr stut tyr får svin pus Mikkel gråbein skrubb varg høns kyr kveg Okse er det samme som _______________________. Sau er det samme som ________________________. Kuer er det samme som ________________________.

Gris er det samme som _________________________.

PL

Hund er det samme som ________________________.

AR

Katt er det samme som ________________________.

EM

Ulv er det samme som __________________________.

KS

Bjørn er det samme som ________________________.

SE

Rev er det samme som __________________________.

G

Ku, kalv og okse er det samme som _____________.

ER

IN

Søye, lam og vær er det samme som _____________.

D

SPØRSMÅL OG SVAR:

R

1 Hvilket av dyra har flest navn? Svar: _________________________________

VU

2 Hvilke av dyra er like i at de er husdyr? Svar: _________________________ ____________________________________________________________________ 3 Hvilke av dyra er like i at de er villdyr? Svar:______________________________________________________ 2 Her er noen adjektiver som passer til noen dyr. Skriv dyrenavnene som passer til. Bruk linja.

Trofast som en ________________.

Dum som ei __________________.

Lur som en ___________________.

Sterk som en _________________.

88


1 Les orda i den øverste boksen. Finn ordet som passer til hvert bilde. Bruk linja under bildet. 2 Skriv setninger som passer til bildene. Bruk minst ett av orda i den blå boksen. Bruk linjene.

REGEL

Vi skriver språklyden skj med bokstavene skj, ski, sky eller sj.

Ord med språklyden skj som skrives med sj: sjakk sjakt sjal sjalu sjangle sjanse sjokk sjef sjekke sjelden sju sjette sjokolade sjø sjøl sjåfør ________________________________________________

AR

________________________________________________ ________________

PL

________________________________________________

EM

________________________________________________

KS

________________________________________________ ________________

SE

________________________________________________

IN

G

________________________________________________

________________________________________________

VU

R

D

________________

ER

________________________________________________

________________

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

________________

________________________________________________

3 Skriv de orda som ikke har et bilde som passer til. Bruk skriveboka di. 4 Skriv setninger med disse orda. Bruk skriveboka di.

89


1 Dra strek fra ordet sjø til orda i rekka. 2 Skriv de sammensatte orda du får. Bruk linjene.

sjømann_____________________ mann ____________________________

mannskirke

____________________________ bein ____________________________ mat ____________________________

AR

fly

PL

____________________________ kart ____________________________

sjø

EM

fugl

____________________________

SE

hest

KS

gang ____________________________

G

kaptein ____________________________

IN

folk

____________________________

VU

R

D

ER

sprøyt ____________________________ vett

____________________________

røver

____________________________

orm

____________________________

mil

____________________________

reise

____________________________

ku

____________________________

3 Skriv faktasetninger med fem av de sammensatte orda. Bruk skriveboka di.

90


1 Les diktet to ganger. 2 Sett strek under orda der språklyden skj skrives med bokstavene sj. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

En sjofel sjiraff

EM

*entrer = går om bord.

PL

«Sjuke sjiraff!» skriker han og triver et sjøkart og vikler seg inn i det med kjempefart. «Jeg visste at denne dusjinga ikke var no’ for meg! Nå entrer* jeg sjarken og reiser min vei!»

AR

Sjur sitter i sjøkanten og tegner med tusj. En skitten sjømann tar seg en dusj – et sjeldent skue, siden sjømenn ikke dusjer så ofte, tenker Sjur og tegner inn en sjiraff i lusekofte, som strekker sjiraffhalsen nysgjerrig mot dusjkabinettet og skremmer en sjenert sjømann halvt ifra vettet.

SE

Ord med sj:_____________________

KS

Ellen S.

_______________________________

G

_______________________________

IN

_______________________________

R

D

ER

_______________________________

VU

OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv adjektivene i teksten. Svar:_____________________________________________________________ 2 Skriv hva en sjark er. Svar:__________________________________________ 3 Skriv hva ei lusekofte er. Svar:_______________________________________ 4 Skriv hva ordet skue betyr i dette diktet. Svar: _________________________ 4 Skriv en fortelling om hvordan det går med den sjenerte sjømannen. Bruk skriveboka di.

91


1 Les teksten og sett strek under de orda der språklyden skj skrives med bokstavene sj. 2 Skriv disse orda i samme rekkefølge som de står i teksten. Bruk skjemaet under teksten. 3 Sett brun strek under orda som er verb, og lilla strek under orda som er adjektiv.

Sjuk sjørøverkaptein

AR

Nå ville sjefen dra til Afrika og jakte på sjiraffer og sjimpanser. Han ville fange dem med sine sylskarpe sverd. Da sjørøverne hørte dette, rømte alle sammen. De ville ikke dra til sjøs sammen med en sjuk, sjalu, sjofel og sjonglerende sjef. De stakk av i en gammel sjark som lå ved kaia.

IN

G

SE

De bestemte seg for å ta sjansen på å dusje ham med brannslangen. De holdt ham i sjakk med iskaldt sjøvann. Omsider ble sjørøversjefen roligere.

PL

Sjelden hadde sjørøverne sett en så fæl fyr. Ingen våget å sjekke om han var sjuk eller bare vill og gal.

Sjåføren hadde sjonglert med ti skarpslipte sverd på en gang. Sjørøversjefen hadde bare klart sju, selv om han hadde trent hver dag i sju uker.

EM

Han hadde et oransje, sjaskete sjal over skuldrene. Hele fjeset var klint inn med sjokolade. Han ropte og skrek de sjofleste ord til dem. Han slo rundt seg med to sylskarpe sverd.

Han hulket og gråt mens han fortalte de sjokkerte sjørøverne om hva som hadde skjedd. Han var så rasende og sjalu på sjåføren til greven av Sjælland. For sjette år på rad hadde sjåføren blitt verdensmester i sjonglørkonkurransen.

KS

Sjefen over alle sjørøverne kom sjanglende om bord. Han hadde vært borte i sju døgn. Sjørøverne som holdt vakt på dekk, fikk sjokk da de så ham.

ER

Ord med språklyden skj skrevet med bokstavene sj

VU

R

2 sjørøver

D

1 sjuk

4 Fortell historien for deg selv uten å se på teksten. Bruk lista som du har skrevet, med de orda som har bokstavene sj i seg. Skriv hele fortellingen uten å se verken på teksten eller på lista. Bruk skriveboka di. 

92


Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Alle orda har språklyden skj på plass først. Språklyden skj skrives enten med bokstavene skj, ski, sky eller sj. Bruk linjene.

7

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

6.

OPPGAVE OG SVAR:

Skriv de orda du har skrevet, som har dobbeltkonsonant i seg. Svar:_______________________________________________________________ 2 Skriv et tøysedikt med fem av orda du har skrevet. Bruk skriveboka di.

93


1 Skriv ord som hører til ordklassene substantiv, verb og adjektiv, og som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Skriv faktasetninger og eventyrsetninger med orda du fant. Bruk linjene.

Substantiver:_________________________________ Adjektiver:___________________________________ Verb:________________________________________ Faktasetning:_________________________________

AR

____________________________________________

sjørøver

PL

Eventyrsetning:________________________________

EM

Substantiver:_________________________________

KS

Adjektiver:___________________________________

SE

Verb:________________________________________

G

Faktasetning:_________________________________

IN

____________________________________________

ER

sjøhest

VU

R

D

Eventyrsetning:________________________________ Substantiver:_________________________________ Adjektiver:___________________________________ Verb:________________________________________ Faktasetning:_________________________________ ____________________________________________

skjorte

Eventyrsetning:________________________________

3 Velg et av bildene og skriv et eventyr som passer til. Lag et tankekart med de viktigste orda du vil bruke. Begynn eventyret med eventyrsetningen. Bruk skriveboka di.

94


1 Skriv synonymene på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

sjalu sjofel sjekke sjangle sjokk sjanse sjåfør sjuk sjark • Å være misunnelig på noen er det samme som å være ________________. • Å være ekkel mot noen er det samme som å være ____________________. • Å undersøke noe er det samme som å ______________________________. • Å gå ustøtt er det samme som å ___________________________________.

AR

• Å bli fryktelig redd er det samme som å få __________________________.

PL

• Å håpe at noe går bra, er det samme som å ta en ____________________.

EM

• En bilfører er det samme som en __________________.

KS

• Den som føler seg dårlig, er ___________________.

SE

• En fiskebåt kan kalles en ______________________.

IN

G

SPØRSMÅL OG SVAR:

ER

1 Hva kalles ord som betyr det samme eller nesten det samme?

D

Svar:_____________________________________________________________

R

2 Hvilke av orda du har skrevet, er like i at de er verb?

VU

Svar:_____________________________________________________________ 3 Hvilke av orda du har skrevet, er like i at de er adjektiv? Svar:_____________________________________________________________ 4 Fire av de orda du har skrevet, er substantiv. Hvilke ord er det? Svar:_____________________________________________________________ 5 Hva er alle de orda du har skrevet, like i? Svar:_____________________________________________________________ 2 Skriv ei liste over sykdommer du vet navnet på. Bruk skriveboka di.

95


1 Sett strek under orda som har språklydene kj og skj.

Fakta om havskilpadda

EM

PL

AR

Havskilpadda er et krypdyr. Den lever i varme hav. Hunnskilpadda er bare på land når den legger fra seg eggene som skal bli til unger. Kroppen er dekket av et skjold. Skjoldet er laget av beinplater. De fire beina bruker skilpadda som årer. De to fremste beina kalles luffer. Skilpadda har ingen tenner, men den har sterke kjever. Den lever av tang og små sjødyr. De største skilpaddene kan veie 450 kilo. Skilpaddene kan bli veldig gamle.

KS

• • • • • • • • • • •

IN

G

SE

2 Skriv fem spørresetninger om havskilpadda. Bruk spørreorda hva, hvor, hvordan, hvorfor. Husk spørretegnet på plass sist i setningene. Bruk linjene.

ER

Spørsmål 1: Hvor ____________________________________________________

D

Spørsmål 2: Hva _____________________________________________________

R

Spørsmål 3: Hvor_____________________________________________________

VU

Spørsmål 4: Hvordan _________________________________________________ Spørsmål 5: Hvorfor___________________________________________________

3 4

96

Lag et tankekart. Sett inn viktige ord om skilpadda. Bruk skriveboka di.  Skriv et dikt eller en fortelling om en sjømann som ble reddet av ei skilpadde. Bruk skriveboka di.


skj eller sj? 1 Les orda i den øverste boksen. 2 Orda i de gule boksene mangler bokstavene skj eller sj på plass først. Skriv bokstavene som mangler. Bruk linjene.

sjal sjekke sjokoladen sju sjef sjalu sjørøver sjangle sjofel sjette sjåfør sjonglør sjokk skjære skjerm skjelett skjegg skjelve skjerf skjorte skjørt skjell skjønner skje ____egg

____elett

____ære

_____angle

_____ofel

_____ørøver

_____al

_____erf

_____u

_____ette

_____ønner

_____ekker

_____elve

_____alu

_____åfør

_____ørt

_____orte

_____erm

_____ell

____e

____onglør

KS

EM

PL

AR

____okoladen

____okk

SE

____ef

VU

R

D

ER

IN

G

3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

4 Les setningene under og skriv orda som mangler. Du finner orda i den grønne boksen. Bruk linjene.

• Tante fryser så hun ______________. Hun får låne et varmt _____________. • Lampa så fæl ut før vi kjøpte ny lampe ________________. • Julenisser har alltid langt, hvitt _________________. • Katrine kjøpte et blått ______________ og en hvit bluse. • Kåre skal ______________ ei skive brød. Han _____________ alle skuffene, men finner ikke kniven. Det er ____________ gangen den forsvinner. • Sjur _____________ ingenting. All _____________ er spist opp.

Han hadde ____________plater i den __________ skuffen i kjøkkenbenken. 97


1 Se på bildet og skriv ei tøysefortelling om flodhestene på badet. Hvordan kan to svære flodhester få plass i et badekar? Bruk noen av orda i den øverste boksen. Lag et tankekart. Husk overskrift, innledning, midtparti og avslutning. Bruk skriveboka di.

dusj dusje sjampo sjøvann synge gaule sprute kilo sjelden sju sjette skitten kjeft kjøtt kino kiosk kjekk sjofel sjarmerende renne sildre tøfler sjokoladekaker kjøpe sprenge skinker 2 Se på orda i boksen over. Skriv verbene, substantivene og adjektivene på linjene i den boksen som passer til.

Substantiv __________________

Adjektiver __________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

IN

G

SE

KS

PL

EM

__________________

D

OPPGAVER OG SVAR

ER

__________________

AR

Verb __________________

VU

R

1 Skriv et synonym til verbet gaule. Svar: _________________________ 2 Skriv et synonym til verbet renne.

Svar: _________________________

3 Skriv et antonym til adjektivet skitten.

Svar: ____________________________

4 Skriv et antonym til substantivet kiosk.

98

Svar: ____________________________________________________________


Rebus 1 Skriv orda som passer til bildene, på riktig rute i rebusen. 2 Skriv løsningsordet som du får i den loddrette raden med grå farge. Bruk linja.

7

1

1 2

2

3

3

4

4 5

5 6

AR

6

PL

7

EM

8

7

KS

9

8

9

G

SE

Løsningsordet: __________________________________________

IN

SPØRSMÅL OG SVAR

Svar: ____________________________________________________________

D

ER

1 Hva er orda i rebusen like i?

VU

R

2 Hvor mange kilo er 1000 gram? Svar: ____________________________________________________________

3 Hvilken etasje kommer du til når du kjører heisen ned én etasje fra sjuende etasje? Svar: ____________________________________________________________

4 Lag et sammensatt ord med ordet kiosk på plass sist. Svar: ____________________________________________________________ 3 Velg fem av de substantivene du har skrevet i rebusen. Lag et bøyningsskjema for substantiv og bøy substantivene i alle formene. Bruk skriveboka di. 4 Skriv gåter som passer til bildene til rebusen. Bruk skriveboka di. 5 Beskriv den sjokoladen du liker best. Bruk skriveboka di.

99


1 Skriv en fortelling som passer til bildet av de to guttene som møter en sjøorm. Lag et tankekart eller et styrkenotat. Hvis du vil, kan du bruke orda under. Husk overskrift, innledning, midtparti og avslutning. Bruk skriveboka di.

innsjø sommerkveld dra ut gjedde fiskestenger fiskelykke skumring «se syner» huler skrekkslagne skummelt sjøorm nysgjerrige påhengsmotor bensin

AR

2 Lag et tankekart eller styrkenotat i skriveboka di med opplysninger du har om sjøormen:

PL

Utseende:

EM

Øynene: ___________________

SE

Kroppen:_______________________

KS

Hodet: ____________________

G

Størrelsen:_________________________

ER

IN

Maten den lever av: __________________________________________________

D

_____________________________________________________________________

VU

R

Tilholdssteder: ________________________________________________________ _____________________________________________________________________ OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv fem adjektiver som passer til bildet av sjøormen. Svar: ____________________________________________________________ 2 Skriv de orda i boksen øverst som er sammensatte ord.

Svar: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 100


Mystiske og overnaturlige vesener 1 Skriv tre ting orda i den blå boksen er like i. Bruk linjene. 2 Skriv seks av substantivene i den blå boksen i bestemt form entall. Bruk linjene i den røde boksen. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

troll hekser drauger nøkker drager vampyrer trollmenn

Substantiver i bestemt form entall:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

PL

_____________________________ _____________________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

_____________________________

_____________________________

KS

_____________________________

AR

Orda i den blå boksen er like i:

EM

spøkelser sjøormer trollkatter varulver vardøger huldre nisser

4 Lag ei liste hvor du skriver titler på bøker, filmer og spill som handler om fantasivesener. Bruk skriveboka di.

101


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Alle orda har bokstavene kj, ki, ky, skj, ski, sky eller sj på plass først. Bruk linjene.

2 3

7

Alle orda du har skrevet, har språklyden kj eller skj på plass først.  Skriv sju av orda der hvert ord har ulike bokstaver (kj, ki osv.) for de to språklydene på plass først. Bruk skriveboka di. Skriv et adjektiv foran hvert av orda, for eksempel: en skummel sjømann. Bruk skriveboka di.

102


Sjanger: Gåter 1 Skriv svarene på gåtene med full setning. Det riktige ordet i svarene har språklyden kj eller skj på plass først. Bruk linjene.

1 N  oe som smaker søtt og godt. Du kjøper det i en butikk eller i en kiosk. Du kan smelte det og ha det på kaker. Noen koker det sammen med melk og drikker det. Svar: ___________________________________________________________ ________________________________________________________________

AR

2 En sal hvor du kan se film på et stort lerret. Det er som regel mange sammen med deg i salen.

PL

Svar: ____________________________________________________________

EM

_________________________________________________________________

KS

 u må være 18 år og ha sertifikat for å få lov til å være det. 3 D Du sitter bak et ratt og styrer når du er det. Svar: ___________________________________________________________

G

Det er gutter og menn som har den på seg. Den kan ha mange forskjellige farger. Den har en snipp, og mange har et slips under snippen. Noen bruker den bare når de skal være ekstra fine.

ER

IN

4

SE

________________________________________________________________

Svar: _____________________________________________________

D

___________________________________________________________

VU

R

 et er et tall. Tallet er det samme som antallet dager i uka. Du får tallet 5 D når du legger sammen fire og tre. Svar: ___________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6 Det kommer ut av et hønseegg når høna har ruget egget i 21 dager. Svar: _______________________________________________________ __________________________________________________________

2 Skriv noen gåter selv. Bruk skriveboka di. 3 Les dem for noen i klassen, som kan forsøke å finne svarene.

103


1 Les diktet to ganger 2 Sett grønn strek under rimorda. 3 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene.

I dag er det fødselsdag i hele vårt land og nå skal vi ut og gå i tog alle mann. Nå tar vi den lengste søttendemaisløyfa på og heier og synger både store og små.

SE

KS

Ja, nå går det barnetog fra Nordkapp til Moss og biler og trikker må stå stille for oss. Og høyt oppå hesten sitter onkel pol’ti og hilser og smiler mens vi toger forbi.

EM

PL

AR

Refreng: Bom, bom, brommer stortromma, her kommer du og jeg. Tu tututu sier tubaen, unna vei! Sol og sang til Norges ære, sånn skal dagen være.

G

Refreng: Bom, bom ...

D

ER

IN

Og forrest i toget kledd i rødt, hvitt og blått marsjerer en drillpike sveisen og flott. Med støvler og miniskjørt og snorer og fjør og svinger med staven som en sirkussjonglør.

VU

R

Refreng: Bom, bom ...

Og baketter tromma går en ørliten kar og ser du den fine uniformen han har, med render i buksa som en tamburmajor og ser ikke bort på verken far eller mor. Refreng: Bom, bom ... Ja, søttende mai er verdens fineste dag med hundretusenvis av viftende flagg, og sprettende bjørkeløv og klingende spill og pølser og is og brus så mye vi vil. Refreng: Bom, bom ... Tekst: Helge Simonsen

104

Melodi: «Gammel jegermarsj»


1 Oppgaver og svar til side 104.

OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv de orda i diktet som du synes passer til 17. mai. Svar:_____________________________________________________________ 2 Skriv egennavnene i diktet. Svar:_____________________________________________________________

AR

3 Skriv navnene på de instrumenter du finner i diktet.

PL

Svar:_____________________________________________________________

EM

4 Skriv de orda som passer til regelen: Aldri mer enn én m i slutten av et ord. Svar:_____________________________________________________________

KS

5 Skriv rimorda du fant.

SE

Svar:_____________________________________________________________

G

6 Skriv de orda som har diftong.

ER

IN

Svar:_____________________________________________________________ 7 Skriv substantiver i diktet som er ord på ting vi kan reise med.

R

D

Svar:_____________________________________________________________

VU

8 Beskriv uniformen til en drillpike. Svar:_____________________________________________________________ 9 Skriv en forklaring på hva en 17. mai-sløyfe er. Svar:____________________________________________ ________________________________________________

2 Skriv minst 10 ord som passer til 17. mai. Bruk skriveboka di.

105


raskere

raskest

IN

søtere

søtest

VU

R

D

ER

søt

G

SE

KS

EM

PL

rask

AR

Mer om adjektivet

sint sintere sintest sur surere surest 106


REGEL

Adjektivet forteller noe om substantivet. Adjektivet har en form som passer til formen p책 substantivet.

ENTALL

FLERTALL

ubestemt form

bestemt form

ubestemt form

bestemt form

en stygg buss

den stygge bussen

mange stygge busser

de stygge bussene

ei stygg kjerre

den stygge kjerra mange stygge kjerrer

de stygge kjerrene

et stygt fly

det stygge flyet

de stygge flyene

PL

AR

mange stygge fly

ENTALL

KS

EM

1 Skriv de riktige formene av substantivene og adjektivene i skjemaene under. Bruk linjene.

bestemt form

en fin brosjyre

den _______________

ubestemt form

bestemt form

mange de _______________ _______________

G

SE

ubestemt form

FLERTALL

mange de _______________ _______________

et ______________

mange fine blader

ER

IN

ei den fine boka _______________

de _______________

VU

R

D

det _______________

ENTALL

ubestemt form

bestemt form

FLERTALL

ubestemt form

bestemt form

den en _______________ _______________

mange de store boksene _______________

ei den store kassa _______________

mange de store kassene _______________

et stort skap

det _______________

mange de _______________ _______________

2 Det heter en stygg buss og et stygt fly. Skriv hva som har skjedd med dobbeltkonsonanten. Bruk skriveboka di.

107


1 Skriv de riktige formene av substantivene og adjektivene i skjemaene under. Bruk linjene.

ENTALL

FLERTALL

bestemt form

ubestemt form

bestemt form

en lur rev

den _______________

mange de _______________ _______________

ei lur ku

den _______________

mange de _______________ _______________

et lurt lam

det _______________

mange de _______________ _______________

AR

ubestemt form

FLERTALL

PL

ENTALL

bestemt form

ubestemt form

en pen gutt

den _______________

mange de _______________ _______________

ei pen jente

den _______________

et pent barn

de _______________

mange de _______________ _______________

ER

IN

G

SE

mange de _______________ _______________

D

ENTALL

FLERTALL

bestemt form

ubestemt form

den _______________

mange de _______________ _______________

ei fæl heks

den _______________

mange de _______________ _______________

et fælt troll

det _______________

mange de _______________ _______________

VU

en fæl vampyr

R

ubestemt form

bestemt form

KS

EM

ubestemt form

bestemt form

2 Lag skjemaet for adjektiver og substantiver og bøy adjektivet dum sammen med substantivene gubbe, kjerring, naut og folk. Bruk skriveboka di.

108


1 Les adjektivene i den blå boksen. 2 Finn adjektiver som passer til substantivene i teksten. 3 Skriv adjektivene. Bruk linjene.

lille

________ Ola var alene hjemme i det ______________ huset.

tøffe

Han lå i senga og leste i ei _________ bok.

store spennende

Plutselig knirket det i den ___________ døra. ____________ Ola ble stiv av skrekk.

gamle

Tenk om den _________ vampyren han leste om, var virkelig.

AR

nifs slitte grusomme

i den ___________ gangen!

EM

fæle

PL

Tenk om det ____________ uhyret sto ute

Tenk om det __________ vesenet ville inn

smale

til ham akkurat nå!

Gulvplankene knirket

R

D

ER

IN

G

4 Skriv fortsettelsen på fortellingen. Bruk skriveboka di. Som hjelp kan du skrive ord og uttrykk du skal bruke, inn i tankekartet nedenfor.

VU

mørke

SE

kalde

KS

onde

Greinene på det gamle epletreet

VAMPYRBESØK

109


1 Skriv de riktige formene av substantivene og adjektivene inn i skjemaene under. Bruk linjene.

ENTALL

FLERTALL

bestemt form

ubestemt form

bestemt form

en kald gang

den _______________

mange de _______________ _______________

ei gammel dør

den _______________

mange de _______________ _______________

et nifst hus

det _______________

mange de _______________ _______________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

ubestemt form

2 Skriv en fortelling om det du ser pĂĽ tegningen. Bruk et tankekart og bygg opp fortellingen med en overskrift, en innledning, et midtparti og en avslutning. Bruk skriveboka di.

110


REGEL

Vi gradbøyer adjektivet i tre former: positiv, komparativ og superlativ. Vi bruker formene for å sammenligne noe. Komparativ er større enn positiv, superlativ er størst.

Her ser du tre hunder som løper. Når vi skal sammenligne hvor raske de er, kan vi si:

GRADBØYNING AV ADJEKTIV

komparativ

superlativ

rask

raskere

raskest

hurtig

hurtigere

pen

penere

KS

EM

positiv

PL

AR

Den første hunden er rask. Den andre hunden er raskere. Den tredje hunden er raskest.

hurtigst

IN

G

SE

penest

VU

R

D

ER

Her er tre katter. Den første katten er søt. Den andre katten er søtere. Den tredje katten er søtest.

1 Gradbøy adjektivet pen i formene positiv, komparativ og superlativ. Bruk linjene.

2 Gradbøy adjektivet hurtig i formene positiv, komparativ og superlativ. Bruk linjene.

Den første katten er ______________.

Den første katten er ______________.

Den andre katten er ______________.

Den andre katten er ______________.

Den tredje katten er ______________.

Den tredje katten er ______________.

111


1 Gradbøy adjektivene i komparativ og superlativ. Bruk skjemaet.

GRADBØYNING AV ADJEKTIV

positiv

komparativ

superlativ

feig

feigere

feigest

flink sint blank mørk

AR

viktig

EM

KS

2 Skriv den riktige formen av adjektivet. Bruk linjene.

PL

hvit

• Olaf var den flink_____ gutten i klassen.

SE

• Du får blank_____ sykkelstyre hvis du pusser og gnir på det.

IN

G

• 21. desember er den mørke___________ dagen i året.

ER

• Bikkja til Hansen er mye sint___________ enn vår hund.

D

• Genseren min er mye hvit____________ enn din!

VU

R

• «Det viktig___________ er at du er ærlig», sa mor. • «Det er det feig____________ jeg har hørt», sa læreren.

IDA

TOM

OLE

3 Skriv minst fire setninger hvor du sammenligner de tre babyene. Bruk adjektivene søt, sterk, lur, snill og sint. Bruk skriveboka di. Eksempel: Ida er sint, Tom er sintere, Ole er sintest.

112


1 Sett lilla strek under adjektivene.

KS

EM

PL

AR

Hassan og Mikkel er gode venner. Begge har svart hår. Hassan har brun hud. Mikkel har hvit hud. Håret til Hassan er kort, men Mikkels hår er kortest. Mikkel er sterk, men Hassan er sterkere. Hassan og Mikkel er pene, men lillesøsteren til Hassan er penere. Hassan er flink til å løpe. HASSAN Mikkel slår ham med fem sekunder. «Jeg er raskest!» sier Mikkel. «Bare vent, jeg skal bli mye raskere», sier Hassan. Hassan er den flinkeste i matte. Mikkel er flinkere enn Hassan til å lese. De liker å konkurrere om hvem som er best til å skryte. «Jeg kjenner verdens rareste mann!» sier Hassan. «Jeg har sett verdens tøffeste bil», roper Mikkel. «Jeg har vært i verdens høyeste hus», sier Hassan. «Jeg har den sureste tanta», sier Mikkel. «Nei, tanta mi er surere enn din», ler Hassan. MIKKEL «Det flotteste er å ha en bestevenn!» roper de i kor.

G

SE

2 Skriv de adjektivene du har satt strek under, inn i skjemaet og gradbøy dem.

IN

GRADBØYNING AV ADJEKTIV

komparativ

ER

positiv

best

svartere

svartest

R VU

svart

bedre

D

god

superlativ

3 Skriv et skrytedikt eller ei skrytefortelling. Bruk skriveboka di.

113


REGEL

Noen adjektiver forandrer seg når vi gradbøyer dem, for eksempel gammel, eldre, eldst.

GRADBØYNING AV ADJEKTIV

komparativ

superlativ

gammel

eldre

eldst

liten

mindre

minst

færre

færrest

ung

yngre

yngst

stor

større

størst

PL

AR

positiv

EM

KAREN

KS

1 Sett lilla strek under adjektivene.

Det er mange eldre damer som bor i blokka vår. Karen er 76 år. Solgunn er 84 år. Asta er 93 år. Karen har stue, kjøkken og ett soverom. Solgunn har stue, kjøkken og tre soverom. Asta har bare kjøkken og stue. Hun sover i stua. Det er tre hyggelige damer. ASTA

R

D

ER

IN

G

SE

SOLGUNN

VU

SPØRSMÅL OG SVAR:

1 Hvem av de tre damene er yngst? Svar:______________________________ 2 Hvem av de tre damene er eldst? Svar:_______________________________ 3 Hvem av damene er eldre enn Karen? Svar:___________________________ 4 Hvem av damene har færrest soverom? Svar:__________________________ 5 Hvem av damene har størst leilighet? Svar:____________________________ 2 Skriv flere spørsmål der du bruker orda minst, større, færre, yngre, liten. Bruk skriveboka di.

114


1 Orda nedenfor må gradbøyes ved hjelp av orda mer og mest. Skriv dem inn i skjemaet for gradbøyning av adjektivet.

REGEL

Noen adjektiver må vi gradbøye ved hjelp av orda mer og mest, for eksempel kjent, mer kjent, mest kjent.

kjent fremmed berømt sjalu kilen kjælen rotete GRADBØYNING AV ADJEKTIV

komparativ

superlativ

kjent

mer kjent

mest kjent

fremmed

mer

mest

AR

positiv

SE

KS

EM

PL

berømt

IN

G

2 Skriv noen av adjektivene over på riktig plass og i riktig form i setningene. Bruk linjene.

ER

Charlie Chaplin var den mest ______________

D

filmskuespilleren for 50 år siden.

VU

R

Anne er så kilen. Hun er mer _____________ enn Katrine. Katten til Jan er den mest ______________ katten jeg vet om. Ole er så sjalu på broren sin. Han er mer ______________ enn noen andre i familien. Du har det mest _______________ rommet i hele verden!

3 Skriv ei liste over berømte mennesker du vet om. Bruk skriveboka di.

115


1 Les diktet to ganger. 2 Sett lilla strek under adjektivene. 3 Skriv adjektivene inn i skjemaet på neste side for gradbøyning av adjektivet.

Fru Kenguru Herr Kenguru, herr Kenguru, i kengurulommen min der har jeg noe veldig fint der har jeg ungen min.

Fru Kenguru, fru Kenguru, hva har du i lommen din? En bitte liten flaske med hostemedisin?

PL EM KS SE G

VU

R

D

ER

IN

To røde fingervanter? To snille gamle tanter? En rusten vekkerklokke? En bustete filledokke? En pose kakesmuler? Tre røde klinkekuler? En kam med åtte tenner? To kjekke lakrismenner? En bitte liten mops? Fem søte kamferdrops? En sløyfe rød og fin, til kenguruhalen din?

AR

Sonni Holtedahl Andersgaard

SPØRSMÅL OG SVAR:

1 Hvor mange tenner har kammen i diktet om fru Kenguru?

Svar: ____________________________________________________________

2 Hvordan smaker kamferdropsene som er nevnt i diktet om fru Kenguru?

Svar: ____________________________________________________________

116


GRADBØYNING AV ADJEKTIV

komparativ

superlativ

rød

rødere

rødest

EM

PL

AR

positiv

KS

OPPGAVER OG SVAR:

G

Svar: ____________________________________________________________

IN

SE

1 Skriv fire av de sammensatte orda i diktet.

Svar: ____________________________________________________________

D

ER

2 Skriv hvilken ordklasse de orda du har skrevet, hører til.

VU

R

3 Skriv et ord fra diktet som har diftong. Svar: ____________________________________________________________

4 Skriv fire av de substantivene som har flertallsform.

Svar: ____________________________________________________________

5 Skriv fire av de orda som har dobbeltkonsonant.

Svar: ____________________________________________________________

1 Beskriv en kenguru. Bruk skriveboka di. 2 Skriv to faktasetninger og to eventyrsetninger om kenguruer. Bruk skriveboka di.

117


Sett lilla strek under adjektivene i spørsmålene.

SPØRSMÅL OG SVAR :

1 Hva heter Norges største innsjø? Svar:_______________________________ 2 Hva heter Norges lengste elv? Svar:__________________________________ 3 Hva heter den høyeste fjelltoppen i Norge? Svar:______________________ 4 Hva heter Norges mest kjente gate? Svar:____________________________

AR

5 Hvilken dag synes du er den fineste i året? Svar:_______________________

PL

6 Hva heter det tyngste dyret i verden? Svar:____________________________

EM

7 Hvilket dyr har lengst hals? Svar:____________________________________

KS

8 Hvilket dyr har rarest nese? Svar:____________________________________

SE

9 Hvilken by er minst, Oslo eller New York? Svar:________________________

G

10 Hvilken by er størst, London eller Bergen? Svar:________________________

ER

IN

11 Hvem er flinkest til å hinke i klassen? Svar:____________________________ 12 Hvem er best til å synge, jentene eller guttene? Svar:___________________

R

D

13 Hvem er eldst i klassen din? Svar:____________________________________

VU

14 Hvem er yngst i familien din? Svar:___________________________________

118


1 Gradbøy de adjektivene du har satt lilla strek under på forrige side. Bruk skjemaet.

GRADBØYNING AV ADJEKTIV

komparativ

superlativ

stor

større

størst

D

OPPGAVER OG SVAR:

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

positiv

VU

R

1 Skriv orda som er spørreord i spørsmålene på forrige side. Svar: ____________________________________________________________ 2 Skriv orda som er egennavn i spørsmålene på forrige side. Svar: ____________________________________________________________ 3 Skriv fire av de orda som er substantiv i spørsmålene på forrige side. Svar: ____________________________________________________________

2 Skriv spørresetninger med superlativene lengst, høyest, størst osv. i seg. Bruk skriveboka di.

119


1 Les diktet to ganger. 2 Sett gul strek under alle adjektivene som har superlativ form.

Min storesøster

KS

EM

PL

AR

men fikk sitte oppe og se på tv når hun ikke leste bøker på senga eller gikk tur med Tassen selv om det var mørkt og svarte natt. Så skrev hun flere brev i uka minst, spilte tv-spill med pappa, sto i mål eller strikket på en rød klut til onkel Fredrik. Akk ja sann. Hvem visste dessuten bedre enn hun at småunger er kjempedumme, at småunger er kjempetrege, at småsøstre er kjempesinte at småjenter er kjempedustete og at småbarn ikke kan noe som helst i det hele tatt. Ja, slik var det altså med denne storesøsteren som alltid var størst og alltid eldst og alltid lengst og alltid sterkest og som kunne gråte, gråte, gråte fordi hun ikke var minst i familien.

ER

IN

G

SE

Det var en gang en storesøster som alltid var størst og eldst og lengst og sterkest. Hun var mammas store jente og pappas greie Gro og mormors flinke hjemmehjelp. Hun var best til å svømme også og klatret høyest og lo mest av sine egne vitser. Hun fikk selvsagt de største kakestykkene, de fleste julegavene de vakreste glansbildene og siste ordet – hvem ellers?

VU

R

D

Ikke nok med det: Hun hadde alltid rett, så klart og de flotteste arrene på knærne, de fleste myggestikkene, de greieste kameratene, den beste sykkelen, det lengste hoppetauet, de fineste klinkekulene og de rareste raritetene. Hun trengte ikke gå og legge seg klokka åtte,

120

Siv Widerberg


1 Skriv 10 av de adjektivene i diktet på side 120 som står i superlativ. Bruk skriveboka di. 2 Velg seks av adjektivene du har skrevet, og skriv dem i skjemaet under. 3 Skriv også de positive og komparative formene av adjektivene. Bruk skjemaet.

GRADBØYNING AV ADJEKTIV

positiv

komparativ

superlativ

KS

EM

PL

AR

eldst

OPPGAVER OG SVAR:

Svar: ___________________________________________________________

IN

G

SE

1 Skriv en forklaring på hvorfor storesøsteren gråter og er lei seg enda hun er eldst, lengst, sterkest og flinkest.

ER

____________________________________________________________________

Svar: ____________________________________________________________

VU

R

D

2 Skriv hva du tror er vanskeligst når en er yngst av søsknene.

____________________________________________________________________ 3 Skriv hva storesøsteren i diktet heter. Svar: ___________________________ 4 Finn minst seks substantiver som er like i at de har flertallsform.

Svar: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 4 Skriv skjemaet for bøying av substantiv i entall og flertall, ubestemt og bestemt form. Bøy de seks substantivene du har skrevet i oppgave 4, i alle former. Bruk skriveboka di.

121


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv navn på barna. Bruk boksene ved tegningen. 3 Skriv en fortelling om de tre svømmerne. Bruk linjene.

G

____________________________

SE

KS

EM

PL

AR

Det har akkurat vært premieutdeling på årets svømmekonkurranse. En er svært fornøyd, to er veldig misfornøyde. De er ikke enige om hvem som var god, hvem som var bedre, og hvem som var best. Har noen jukset eller drevet med lureri? Eller er det bare to dårlige tapere?

IN

____________________________

ER

____________________________

R

D

____________________________

VU

____________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 122


Skriv substantiv, verb og adjektiv som passer til tegningen. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Spr책klyden nk

123


1 Hvert bilde passer til et av orda i rekka. Skriv ordet og nummeret på ordet ved det bildet som passer til. Bruk linjene og boksene. 2 Sett brun strek under verbene. 3 Sett lilla strek under adjektivene.

1 hagebenk

REGEL

Språklyden nk skrives med bokstavene nk.

_____________________________

2 senke 3 lenke _____________________________

PL

AR

4 slank

EM

5 søppeldunk/bossdunk

_____________________________

KS

6 hinke

SE

7 blank

_____________________________

IN

G

8 minibank

ER

9 planke

_____________________________

VU

R

D

10 tankbil 11 stank

12 bøttehank

_____________________________

13 vinke 14 tenke

4 Skriv det du vet om dinosaurer. Bruk skriveboka di.

124

_____________________________


1 Skriv orda under på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

hinker tenke banker vinket minker blinke • Far __________________ tepper. • Ole har brukket beinet. Han ___________ rundt med krykker. • Bestemor sto på balkongen og _______________ til dem. • Hvem spiser av sjokoladen min? Den ______________ hver gang jeg snur ryggen til!

PL

AR

• Kari spør om å få gå på kino på søndag. «Jeg skal ____________ på det», sier mor.

EM

• Det lynte og tordnet. Lyset begynte å _____________.

KS

SPØRSMÅL OG SVAR:

G

SE

1 Hvilke to ting er orda du har skrevet, like i? Svar: ____________________________________________________________

ER

IN

2 Skriv orda under på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

D

planker tank hanken blinken stank

R

• Ole skjøt med pil og bue. Han traff ____________ hver gang.

VU

• Anton holdt seg for nesa og spurte: «Hva er dette for en ____________?» • Bonden fylte en ______________ med hundre liter melk. • Snekkeren kom med hammer og tang og mange _______________. • Lille Eli hylte. _____________ på lekebøtta hennes var borte. 2 Hvilke to ting er orda du har skrevet, like i?

Svar: ____________________________________________________________

3 Skriv spørresetninger til noen av setningene ovenfor. Bruk skriveboka di.

125


1 Les diktet to ganger. 2 Sett ring rundt orda som har språklyden nk. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

Tanke-vers

Det er så rart å tenke på at tankene er bitte små og lever inni hodet mitt. Men når de hokus-pokus flyr med tryllevinger langt av sted til drømmeland, så blir jeg med.

PL

EM

Ord med nk: tanke-vers______________

KS

__________________________________

G

SE

__________________________________

IN

Det er så rart å tenke på at mens jeg er forkjøla nå og ligger her i senga mi – har tankene det veldig gøy for de er reist på sirkusfest. Og jeg får ri på ponnihest.

AR

Det er så rart å tenke på at mens det snør og blåser nå og jeg er kald i hele meg – er tankene på fisketur en varm og deilig sommerkveld. Og jeg har fått en svær makrell.

VU

R

D

ER

Det er så rart å tenke på at mens jeg regner matte nå som er litt dumt og vanskelig – er tankene på fotballkamp. Og det er jeg som lager mål og ikke super-flinke Pål. Det er så rart å tenke på at tankene er bitte små og lever inni hodet mitt. Men når de hokus-pokus flyr hvor er jeg da? For er jeg der hvor hodet eller tanken er?

__________________________________ 4 Hvilken sjanger hører «Tanke-vers» til? Bruk linja.

__________________________________

5 Skriv noen av de orda som forteller hva jegpersonen tenker på. Bruk linjene.

__________________________________ __________________________________

Sidsel Mørck

6 Skriv en fortelling der du virkelig opplever det du tenker og drømmer om. Du kan også skrive om sirkuset, fisketuren eller fotballkampen som er nevnt i diktet. Bruk skriveboka di.

126


Språklyden ng eller nk? 1 Skriv orda som står i rekka på venstre side, på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

Tannlegen tok ei ____________ og trakk ut jekselen.

tank

Bonden har en stor ____________ i fjøset til all melka han får fra kuene.

hang/

Alle vaskebøtter har en ____________________.

hank

Det ___________ fire skjorter til tørk på verandaen.

senger/

På hotellet var det over hundre _________________.

senker

Du må være forsiktig når du ___________ ankeret.

lenker/

Det er ____________ til Mars enn til Månen.

lenger

Til jul laget vi ti meter med papir_____________.

tenker/

Rørleggeren trenger nye _________________.

tenger

Bestemor _________ ofte på hvordan hun hadde det på skolen.

SE

KS

EM

PL

AR

tang/

IN

G

slanker/ Tante er litt sprø. Hun ___________________ seg bestandig. De brukte mange vann________________ for å slukke brannen.

vinker/

Alle fugler har __________________.

vinger

Kongen ______________ til 17. maitoget hvert år.

VU

R

D

ER

slanger

OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv de orda som er verb, og som står i rekka på venstre side. Svar: ___________________ ________________________________________ 2 Skriv fem av de de orda som er substantiv, og som står i rekka på venstre side. Svar: ____________________________________________________________ 2 Velg seks av setningene og gjør dem om til spørresetninger. Bruk skriveboka di.

127


1 Gradbøy adjektivene. Skriv de formene som mangler. Bruk skjemaet. GRADBØYNING AV ADJEKTIV

positiv

komparativ

superlativ

blankere slank strengere lengre

lengst

tung

tyngst

AR

yngre

PL

trang

KS

EM

2 Skriv de adjektivene som mangler i riktig grad og form. Alle orda du trenger, står i skjemaet over. Bruk linjene.

SE

• Hula ble trangere og ____________, jo lenger inn vi kom.

G

• Mor pusset sølvtøyet. Jo mer hun pusset, jo ____________ ble det.

ER

IN

• Per og Pål er eldre enn Askeladden. Askeladden er den __________ av de tre brødrene.

VU

R

D

• Vi bar noen tunge sekker opp til hytta. Sekkene ble ________________ og ________________ jo lenger oppover fjellsida vi kom. Det er det verste jeg har vært med på! 3 Dra strek mellom de to orda som betyr nesten det samme. 4 Skriv synonymene. Bruk linjene. 5 Skriv setninger hvor du bruker adjektivene som står i den venstre rekka. Bruk skriveboka di.

slank

høy

slank – tynn______________________________

blanke

tynn

blanke –_________________________________

lang

skinnende

lang –___________________________________

springe

smal

________________________________________

trang

løpe

________________________________________

bringe

hente

________________________________________

128


Rebus Alle orda du skal skrive i rebusen, har bokstavene ng eller nk. 1 Skriv orda som passer til bildene, på riktig rute i rebusen. 2 Skriv løsningsordet som du får i den loddrette raden med grå farge. Bruk linja. 1

1

7

2 3

2 3

8

4 5

9

AR

4

PL

6

5

EM

7 8 6

KS

9

11

SE

10

10

G

11

12

ER

IN

12

R

D

Løsningsordet: _______________________________________________________

VU

OPPGAVER OG SVAR:

1 Løsningsordet er et sammensatt ord. Skriv de to orda det er satt sammen av. Svar: ____________________________________________________________ 2 Forklar hva løsningsordet er.

Svar: ____________________________________________________________

3 Skriv fire sammensatte ord der den ene delen av det nye orda er et av orda du har skrevet i rebusen, for eksempel minibank. Svar: ____________________________________________________________ 129


1 Les diktet to ganger. 2 Sett strek under de sammensatte orda. 3 Skriv fire av rimorda og fire av sommerorda i diktet. Bruk linjene.

Lola og Annas feriedikt Lola sitter ute midt i sola hele dagen. Å, så deilig med litt sommer, se så brun jeg blir på magen. Med solbriller i panna og solkremen på lur. Ingenting er bedre enn en skikkelig ferietur.

VU

Ellen S.

R

D

ER

IN

G

SE

KS

De ser sol og strand og vann og sand og tusen badegjester og små, små båter fylt med barn i gule redningsvester. De har jordbærsaft på flaske og myggestikk på låret. Jammen er det dumt det ikke kan vær’ ferie hele året!

EM

PL

AR

Anna vil på stranda og har badehåndkle’ klart. Kom, Lola, få opp farta, vi må stikke snart! Brune legger og pedaler, de skal sykle som en vind gjennom skogen på en sti, varm i panna, røde kinn.

Rimord: _____________________________________________________________ Sommerord: _________________________________________________________ 4 Forklar hva det vil si å ha brune legger. Bruk skriveboka di. 5 Skriv en fortelling om hva Lola og Anna opplevde på stranda, eller dikt flere vers på dette diktet. Bruk skriveboka di.

130


1 2 3 4

Les diktet to ganger. Sett strek under rimorda. Skriv rimorda. Bruk linjene. Snakk om hvorfor teksten under passer til sjangeren dikt.

Sankthansaften midtsommerfesten/gjesten

AR

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

KS

EM

Jeg har stråhatt og kjole med blonder i tyll. Og i hagen vår råder den rene idyll. Det er blomster i alle slags farger og former. Og i hengekøya ligger morfar og dormer.

Rimorda:

PL

I dag er det santhans, selve midtsommerfesten. Vi har selskap i hagen, og du er gjesten. Det er pølser på grillen og bær til dessert. Vi krysser fingrene for oppholdsvær!

_______________________ _______________________

IN

G

SE

For barna er det godteri, spill og leker, sekkeløp, ludo, flasketuten peker. De største guttene løper om kapp. Alle skal være oppe til langt på natt.

_______________________

R

D

ER

I trærne vaier lykter i sommervind. Nå våkner visst morfar fra luren sin. For en deilig start på sommersesongen! Ellen S.

VU

Blant årstidene er sommeren kongen.

OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv synonymet til ordet dormer. Svar: _______________________________ 2 Skriv navnene på de fire årstidene.

Svar: ____________________________________________________________

3 Skriv navnene på de tre sommermånedene.

Svar: ____________________________________________________________ 131


Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

EM

PL

AR

1

14

15

19

20

24

25

D

17

18

VU

R

16

ER

IN

G

SE

KS

21

132

22

23


Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

27

31

32

36

37

41

42

28

29

33

34

30

35

39

40

43

44

45

48

49

50

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

38

EM

PL

AR

26

46

47

133


Oppgaver til sidene 132 og 133 1 Velg fem av de substantivene du har skrevet, og bøy dem i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form. Bruk skjemaet for bøyning av substantiv. ENTALL

bestemt form (den/det)

ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

EM

PL

AR

ubestemt form

FLERTALL

KS

2 Skriv og gradbøy det adjektivet du synes passer til hvert av bildene nummer 4, 11, 14, 19, og 33. Bruk skjemaet for gradbøyning av adjektiv.

komparativ

superlativ

VU

R

D

ER

IN

G

positiv

SE

GRADBØYNING AV ADJEKTIV

OPPGAVER OG SVAR:

1 Skriv tre av de orda som passer til denne regelen: «Når språklyden å er kort, skrives den som regel med bokstaven o.»

Svar: ____________________________________________________________

2 Skriv de orda som passer til denne regelen: «Dobbeltkonsonanten blir som regel forenklet når vi legger til enda en konsonant ved bøyning av et verb, et substantiv eller et adjektiv.» Svar:____________________________________________________________ 134

Oppgaver fortsetter neste side.


3 Skriv de orda som har diftong. Svar:_____________________________________________________________ 4 Skriv de orda som har bokstavene sj på plass først. Svar:_____________________________________________________________ 5 Skriv tre av de orda som er sammensatte ord.

AR

Svar:_____________________________________________________________

PL

OPPGAVER OG SVAR:

Svar: ____________________________________________________________

KS

EM

1 Hva gjør dyret på bilde nummer 20?

Svar: ____________________________________________________________

G

SE

2 Hva gjør jenta på bilde nummer 25?

Svar: ____________________________________________________________

ER

IN

3 Hva gjør menneskene på bilde nummer 24?

R

Svar: ____________________________________________________________

VU

D

4 Hva gjør mannen på bilde nummer 19?

5 Hva gjør jenta på bilde nummer 18?

Svar: ____________________________________________________________

6 Hva er orda i alle svarene du har gitt ovenfor, like i?

Svar: ____________________________________________________________

7 Verbet i svarene på oppgavene 1–5 ovenfor har nåtidsform. Skriv det i fortidsform.

Svar: ____________________________________________________________ 135


Dette har vi lært! ___________________________________________________________

AR

Vokalene: a e i o u y æ ø å Vokalene er like i at de har samme bokstavnavn og språklyd. Vokal betyr å «ha lyd selv».

PL

___________________________________________________________

KS

EM

Konsonantene: b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z Konsonantene er like i at de har forskjellig bokstavnavn og språklyd. Konsonant betyr «medlyd».

G

SE

___________________________________________________________

ER

IN

Diftongene: To vokaler som lager en ny språklyd, kalles diftong. Diftongene er ei, øy, au og ai.

R

D

___________________________________________________________

VU

Alfabetet: Alfabetet er et system vi bruker for å ordne bokstavene våre i en bestemt rekkefølge. ___________________________________________________________ Sammensatte ord: Et sammensatt ord er satt sammen av flere ord. Det skal skrives som ett ord. ___________________________________________________________

136


Regler

___________________________________________________________

AR

Spørsmål: Når vi skal lage spørsmål, bruker vi spørreorda hvem, hva, hvor, hvilken, hvordan og hvorfor. Spørretegnet skal alltid stå sist i spørresetningene. Spørretegnet ser slik ut: ? ___________________________________________________________

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

Dobbeltkonsonant: 1. Det er som regel en vokal på plass før en dobbeltkonsonant. 2. Det er som regel en vokal på plass etter en dobbeltkonsonant når dobbeltkonsonanten står inne i ordet. 3. En dobbeltkonsonant har som oftest plass etter en kort vokal. 4. I ord som har dobbeltkonsonant inne i seg, er det som regel en vokal foran og etter dobbeltkonsonanten. 5. Dobbeltkonsonanten blir som regel forenklet når vi legger til enda en konsonant ved bøyning av et verb, et substantiv eller et adjektiv. ___________________________________________________________

VU

R

D

alltid – aldri: Vi skriver alltid to l-er i ordet alltid. Vi skriver aldri to l-er i ordet aldri. ___________________________________________________________ Bokstaven m: 1. Vi skriver som regel ikke mer enn én m i slutten av et ord. 2. Vi kan ha to m-er inne i et ord. ___________________________________________________________

137


___________________________________________________________

KS

EM

PL

AR

Språklyden å: 1. Når språklyden å er lang, skrives den som regel med bokstaven å. 2. Når den lange språklyden å står foran konsonantene v og g, skriver vi den som regel med bokstaven o. 3. UNNTAK: Vi bruker bokstaven å hvis ordet kan forveksles med et annet ord, for eksempel love med låve. 4. Når språklyden å er kort, skrives den som regel med bokstaven o. 5. UNNTAK: Den korte språklyden å skrives med bokstaven å når den stammer fra et ord der språklyden å er lang og skrives med bokstaven å, for eksempel blå – blått, få – fått, gå – gått. ___________________________________________________________

D

ER

IN

G

SE

Språklydene kj, skj, nk og ng: 1. Vi skriver språklyden kj med bokstavene kj, ki eller ky. 2. Vi skriver språklyden skj med bokstavene skj, ski, sky eller sj. 3. Vi skriver språklyden nk med bokstavene nk. 4. Vi skriver språklyden ng med bokstavene ng. __________________________________________________

VU

R

Antonymer – synonymer: Antonymer er ord som betyr det motsatte. Synonymer er ord som betyr det samme eller nesten det samme. __________________________________________________

138


Ordklasser

___________________________________________________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Substantiv: 1. Substantiv er navn på ting som er like i at du kan se på dem, ta på dem, peke på dem, føle på dem, fotografere dem. 2. Substantiv er et latinsk ord. Det betyr navnord. 3. Et substantiv har som regel fire former. 4. Det kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form. 5. Substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Mennesker og dyr har ofte et kjønn som viser om det er en hann (en gutt) eller en hunn (ei jente). • Et substantiv i hankjønn har ordet en foran i ubestemt form entall, og ender på en i bestemt form entall. I flertall ubestemt form ender et hankjønnsord på er og i bestemt form på ene. • Et substantiv i hunkjønn har ordet ei foran i ubestemt form entall, og ender på a i bestemt form entall. I flertall ubestemt form ender et hunkjønnsord på er og i bestemt form på ene. • Et substantiv i intetkjønn har ordet et foran i ubestemt form entall, og ender på et i bestemt form entall. I flertall ubestemt form ender et intetkjønnsord på er, eller det har ingen endelse. I flertall bestemt form ender det på ene eller a. ___________________________________________________________

139


___________________________________________________________

AR

Verb: 1. Verb er ord som er like i at de forteller hva noen eller noe gjør, hva noen tenker, føler, ser, hører, opplever, eller hva som skjer. 2. Den måten verbet skrives på, forteller oss når noe skjer, skjedde eller kommer til å skje. 3. Det som skjer nå, kaller vi nåtid, det som har skjedd, kaller vi fortid. ___________________________________________________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

Adjektiv: 1. Adjektivene forteller noe om substantivet. 2. Adjektivet har en form som passer til formen på substantivet. 3. Vi gradbøyer adjektivet i tre former: positiv, komparativ og superlativ. • Vi bruker formene for å sammenligne noe. • Komparativ er større enn positiv, superlativ er størst. • Noen adjektiver forandrer seg når vi gradbøyer dem, for eksempel gammel, eldre, eldst. • Noen adjektiver må vi gradbøye ved hjelp av orda mer og mest, for eksempel kjent, mer kjent, mest kjent. ___________________________________________________________

140

Tuba Luba 4 oppgavehefte 2 (NOB)  
Tuba Luba 4 oppgavehefte 2 (NOB)  

Oppgavehefet 2 for 4. trinn i norskverket Tuba Luba - Norsk for barnetrinnet.