Page 1

Regional plan for areal og transport og revisjon av kommuneplanens arealdel Oppstartmøte 1. februar 2013

Analyser og planer

Samarbeid mellom: Telemark Fylkeskommune, Skien Kommune, Porsgrunn Kommune Bamble kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.


Teamet

Tor Atle Odberg Bypakke

Gunnar Ridderström Are Kristiansen Bypakke ATP‐plan


GRENLAND


Parallelle prosesser Felles utredninger og analyser

Regional ATP‐plan

Kommuneplaner


Fremdrift


Are Kristiansen Prosjektleder regional ATP‐plan

are.kristiansen@t-fk.no 9932 5180

Oppstartsmøte ATP  

Regional plan for areal og transport og revisjon av kommuneplanens arealdel, v/Are Kristiansen, Telemark fylkeskommune

Oppstartsmøte ATP  

Regional plan for areal og transport og revisjon av kommuneplanens arealdel, v/Are Kristiansen, Telemark fylkeskommune

Advertisement