Page 1

Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune

Foto: Dag Jensen


Vårt samfunnsoppdrag Ÿ Yte tjenester som Telemark trenger Ÿ Gjøre Telemark sterkere


Store oppgaver Ÿ Demografi – befolkning og bosetting • Elevtallet synker Ÿ Samfunnskostnader • Pensjonsutgiftene øker Ÿ Investeringer koster • Lånebyrden og rentene


Høye mål Ÿ Bærekraftig miljø • Klima og energi • Natur, kulturmiljø og landskap • By- og tettstedsutvikling Ÿ Bærekraftig økonomi • Verdiskaping og næringsutvikling • Samferdsel og infrastruktur Ÿ Bærekraftige sosiale forhold • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø • Kompetanse og utdanning • Kultur / opplevelser


BĂŚrekraftige Telemark

Telemark fylkeskommune - kort intro  

En kortpresentasjon av fylkeskommunens oppgaver og mål

Advertisement