Page 1

...rješenje na klik!

INTERNET ZA POSLOVNE KORISNIKE

WEB HOSTING

CLOUD BACKUP

CLOUD ANTIVIRUSI

1


O Telekliku, misija i vizija

T

eleklik d.o.o. je Internet Servis Provajder i Solution Provajder, koji na teritoriji BiH posluje od 2001. Naše usluge su namijenjene svim onima koji žele da unaprijede svoje poslovanje, a istovremeno smanje troškove i povećaju produktivnost. Rješenja po principu „ključ u ruke“ osiguravaju našim klijentima najviši mogući kvalitet IT usluge.

Pored naših standardnih usluga, Teleklik u svojoj ponudi ima širok spektar ICT rješenja, koja uključuju aktivnu i pasivnu mrežnu opremu, serverska rješenja, računarske, sistemske i aplikativne programe, te sve ostale usluge i proizvode koje se tiču poslovanja preduzeća. Koristimo opremu vodećih svjetskih proizvođača (HP, CISCO, IBM, Microsoft, Intel, ...), a svako naše poslovno rješenje je posebno prilagođeno za svakog našeg klijenta. Kreiranje rješenja prema zahtjevima, kao i pažljiv odabir opreme, osigurava našim korisnicina najbolji odnos dobijenog kvaliteta u odnosu na uloženi novac.

Misija je da svakom korisniku obezbjeđujemo savremena, kvalitetna, sveobuhvatna informacionotehnološka rješenja namijenjena poslovnim subjektima u onoj mjeri koliko im je to potrebno, a kako bi podržali njihovo poslovanje, smanjili troškove i povećali efikasnost, te im na taj način pomogli da budu konkuretniji na tržištu. Vizija je da na osnovu kvaliteta, znanja i iskustva doprinesemo razvoju ICT tržišta na kojem poslujemo, kao i da ostanemo uspješna kompanija sa uslugama najvišeg kvaliteta nudeći inovativna, savremena i korisnički orjentisana rješenja.

3


Zašto Teleklik?

Teleklik je jedini biznis servis provajder u BiH koji nudi: Internet za poslovne korisnike, održavanje računara i računarske opreme i isporuku opreme. Teleklik tim IT stručnjaka svakodnevno prati svjetske IT trendove i dostupan vam je za svu potrebnu pomoć pri odabiru najboljeg rješenja za vašu firmu. Ugovor za sve naše usluge se zaključuje na neodređeno vrijeme. Teleklik vam omogućava besplatan testni period za sve svoje usluge. Kvalitetna podrška Teleklika vam je dostupna, za sva pitanja na srpskom i engleskom jeziku, putem emaila support@teleklik.ba ili telefona + 387 51 321 009. Teleklik prilagođava svoje usluge prema zahtjevima vašeg poslovanja. Teleklik vam omogućava da se fokusirate na važna poslovna pitanja, jer će tehnička pitanja biti u potpunosti rješena. Teleklik se obavezuje da će tokom trajanja Ugovora i nakon njegovog isteka čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke bez obzira na njihovu vrstu i prirodu, koje je saznao na bilo koji način pružajući usluge, a koje se odnose na korisnika i njegove poslovne partnere. Politika kvaliteta garantuje dostupnost servisa 99.8% vremena.

5


Internet za poslovne korisnike

N

aša rješenja Internet pristupa za poslovne korisnike bazirana su na direktnom Internet linku, koji vam obezbjeđuje siguran, pouzdan i brz prijenos podataka. Da bismo vam to omogućili, za vas smo kreirali pakete sa simetričnim pristupnim brzinama i sa neograničenom količinom prenesenih podataka! Šta znači simetrična pristupna brzina? U našem okruženju najčešća je praksa da firme za pristup Internetu koriste pakete namijenjene za kućnu upotrebu. Takvi paketi nude asimetrični pristup, kada je brzina prijenosa podataka prema korisniku (download) višestruko veća od brzine prijenosa podataka od korisnika (upload). Ovakav odnos brzina veoma često ne zadovoljava potrebe poslovnih procesa u firmi, pa je sporost u razmjeni podataka preko

ovakvih linkova veoma primjetna. Mi naše korisnike želimo zaštititi od ovakvih problema. Zato smo formirali pakete sa simetričnim brzinama prijenosa podataka, što znači da su brzina dolaznog i odlaznog saobraćaja iste. Naš tim, zajedno sa vama, vrši analizu vaših potreba i na osnovu toga daje preporuku za optimalne pristupne brzine. Pri tome dobijate fiksne javne IP adrese, što vam omogućava efikasnije i jednostavnije povezivanje sa svim potrebnim resursima van vaše lokalne računarske mreže. Koju opremu koristimo? Oprema koju koristimo je profesionalna, posebno dizajnirana za potrebe Internet servis provajdera i nalazi se u našem vlasništvu, a svi naši klijenti je dobijaju na korištenje potpuno besplatno!

TEHNIČKA PODRŠKA • Tehnička podrška bazirana je na modelu 24/7, s vremenom odziva unutar 60 minuta i otklanjanjem kvara unutar 4 časa; • Instalacija i podešavanje opreme za pristup Internetu; • Preventivno održavanje bežične opreme, radi spriječavanja većih kvarova; • Monitoring Internet linka i otklanjanje svih eventualnih problema; • Zamjena opreme za bežični pristup ukoliko dođe do prestanka rada postojeće opreme;

7


Održavanje i tehnička podrška

T

ehnička podrška je zasnovana na paušalnom modelu održavanja računara i računarske opreme, pri čemu naše stručno i profesionalno osoblje besplatno pregleda postojeće računare i računarsku opremu te predlaže korake za unapređenje i bolju iskorištenost opreme, odnosno preporuke za otklanjanje eventualnih nedostataka. Teleklik u potpunosti preuzima brigu o računarima i računarskoj opremi, pri čemu za kvalitet svojih usluga garantuje korisniku kroz potpisivanje Ugovora o kvalitetu usluge (SLA). Teleklik usluga održavanja podrazumijeva tehničku podršku za Windows i Linux operativne sisteme, održavanje računara, servera, lokalnih mreža, raznih korisničkih aplikacija, zaštite mreže putem firewall-a, organizovanje zaštite od virusa,

organizovanje dijeljenja podataka na lokalnoj mreži i udaljenim lokacijama, backup i zaštita podataka te sve ostale aktivnosti koje su neophodne za nesmetano funkiconisanje vašeg informacionog sistema. Model mjesečnog održavanja računarske infrastrukture garantuje kvalitet, štedi vrijeme i novac, te daje sigurnost.

PREDNOSTI • Teleklik tim IT stručnjaka svakodnevno prati svjetske IT trendove i dostupan vam je za svu potrebnu pomoć pri odabiru najboljeg rješenja za vašu firmu. • Teleklik vrši preventivno održavanje vašeg sistema kako bi ostao u zadovoljavajućim radnim karakteristikama, koristeći sistematsko nadgledanje, detekciju i ispravak potencijalnog kvara prije nego dođe do njega. • Teleklik je i solution provajder koji pronalazi rješenja zavisno od potreba vašeg poslovanja; • T eleklik u potpunosti preuzima kompletnu brigu o redovnom održavanju vaše računarske infrastrukture, u mjeri koja vama odgovara, tako da se možete maksimalno posvetiti svom poslovanju. 9


Cloud servisi i rješenja

Teleklik Cloud Drive sistem primjenjujemo onda kada u okviru vašeg informacionog sistema i infrastrukture postoji mogućnost primjene najviših standarda sigurnosti u procesu arhiviranja i kreiranja rezervne kopije podataka. Pri tome strogo vodimo računa da rješenja budu optimalno dizajnirana i dimenzionisana, jer time štedimo vaše vrijeme i vaš novac. Pristup podacima postaje brži, a vrijeme za njihovo pretraživanje postaje kraće, centralizujemo sisteme i opremu, omogućavamo lakšu manipulaciju potrebnim podacima, optimizujemo prostor za pohranjivanje podataka, a svu proceduru usklađujemo sa vašim potrebama. Teleklik Cloud VPN - ovaj servis omogućava da korištenjem Internet infrastrukture povežete više lokacija

(poslovnica) u virtuelnu privatnu mrežu (VPN), pristupite poslovnom okruženju sa bilo koje geografske lokacije. Korištenjem naše usluge moguće je redukovati troškove mrežnih linkova, jer ova tehnologija ne zahtijeva iznajmljene linije od telekom operatera. Nije važno koji tip veze koristite, nije važno koliko su poslovnice udaljene jer, osim što pružamo VPN vezu u okviru naše mreže, preko nas možete povezati bilo koje dvije lokacije u BiH, a i u svijetu. Teleklik Cloud business mail server je gotovo rješenje za sve one korisnike kojima je funkcionisanje email-a od najvišeg značaja za poslovanje. Objedinjuje elektronsku poštu, kalendar i alate za kolaboraciju, instant messaging, dijeljenje radnih zadataka. Teleklik Cloud mail server je pravo rješenje za vas jer obezbjeđuje:

• jednostavno

nalogom iz pretraživača,

upravljanje e-mail bilo kog Internet

• brz

pristup elektronskoj pošti, kalendaru, kontaktima, radnim zadacima i bilješkama,

• dovoljna

je

samo

Internet

konekcija.

Pored toga, Teleklik Cloud mail server je nezavisan od operativnog sistema ili softvera koji je instaliran na računaru ili drugom uređaju preko kojeg pristupate Internetu. Korisnik ne mora da mijenja svoje navike ili gubi bilo koju postojeću funkcionalnost, već se jednostavno može koristiti sa bilo kojim mailklijentom. Naše stručno osoblje će vam pomoći prilikom prebacivanja na novi sistem, tako da korisnik neće imati nikakve prekide u radu emaila. 11


Virtuelni privatni server

PREDNOSTI • Besplatan testni period od mjesec dana;

V

irtuelni privatni server (VPS) je usluga namijenjena korisnicima sa većim zahtjevima za autonomijom i samostalnim upravljanjem u odnosu na klasični web hosting. Na raspolaganje dobijate sve željene resurse, pri čemu imate potpunu kontrolu nad svojim serverom.

Zašto Teleklik VPS?

Naša platforma za VPS se nalazi na brzim i sigurnim serverima u našem Data centru. Sistem je realizovan primjenom najnovijih tehnologija renomiranog proizvođača HP, sa direktnim pristupom internetu. Naše stručno osoblje će vam na osnovu analize vaših potreba, pomoći da odaberete optimalnu VPS konfiguraciju. Ta konfiguracija se može promijeniti u svakom trenutku kada vaše potrebe to budu zahtijevale, bez prekidanja funkcionalnosti servisa.

• Teleklik tehnička podrška bazirana

• Teleklik platforma za VPS se nalazi na brzim i sigurnim serverima u našem data centru u Banjaluci, koji je realizovan primjenom state of the art tehnologija renomiranog proizvođača HP, sa direktnim pristupom Internetu;

je na modelu 24/7, s vremenom odziva unutar 60 minuta i otklanjanjem kvara unutar 4 sata;

• Korištenjem Teleklik VPS usluge

• Omogućen udaljeni pristup; • 99,8% uptime SLA; • Rad na neprekidnom napajanju (UPS) sa prenaponskom zaštitom; • RAID 10 zaštita podataka; • Sistem klimatizacije potrebnog kapaciteta; • Resetovanje VPS-a po potrebi, samo na osnovu vašeg zahtjeva.

oslobođeni ste ulaganja u hardware i dodatne internet konekcije;

• Teleklik stručni tim profesionalaca

će vam pomoći da odaberete optimalnu VPS konfiguraciju, koja odgovara vašim potrebama;

13


Web hosting

PREDNOSTI • Besplatan zakup domena; • Pristupačne cijene;

W

eb hosting je usluga kojom vam omogućavamo postavljanje vaših web stranica na naše izuzetno pouzdane i sigurne servere sa brzim Internet linkovima, a koji su dostupni svima u svijetu i pod nadzorom 24 časa dnevno, svih 7 dana u nedjelji. Redovno pravljenje rezervnih kopija podataka (backup), antivirus i antispam zaštita, mogućnost povećanja raspoloživog prostora na diskovima i broja e-mail adresa, formiranje većeg broja poddomena i dr., samo su neke od prednosti ovog servisa.

pratećih programa za upravljanje i održavanje sistema.

• Ugovor za ovu uslugu je na neodređeno.

Zašto Teleklik Web Hosting?

• Dostupnost različitih paketa;

Spremni smo na vaš zahtjev prilagoditi postojeće i kreirati nove hosting pakete, u zavisnosti od vaših potreba.

• Teleklik

Zavisno od vrste prezentacije ili web aplikacije kao platforme, možemo vam ponuditi Linux ili Windows operativni sistem, različite vrste web servera i

• Teleklik vam omogućava besplatnu

tehničku podršku 24/7 na srpskom i engleskom jeziku, putem email-a ili lokalnog telefonskog broja, gdje ćete dobiti odgovarajući savjet, prijedlog ili rješenje vašeg problema;

• Teleklik serveri smješteni su u

• Ne trebate sami održavati server; • Parallels Plesk Kontrolni panel dostupan putem Weba omogućava laku i brzu organizaciju i upravljanje nalozima.

našem Data centru u Banjaluci, koji ispunjava vodeće sigurnosne standarde;

će besplatno izvršiti migraciju web i email sadržaja sa postojećih servera na našu platformu;

• Teleklik vam garantuje bezbjednost podataka i visoku dostupnost.

15


ICT rješenja

P

ored širokog portofolia usluga Teleklik svojim korisnicima nudi i veliki izbor ICT rješenja koja imaju za cilj da podrže poslovanje, ubrzaju poslovne procese, smanje rizik, te povećaju efikasnost kako zaposlenih tako i cjelokupnog sistema. Teleklik svoja rješenja predlaže na bazi analize poslovanja i potreba svakog korisnika pojedinačno.

ICT rješenja naše kompanije čine: ICT rješenja za mala i srednja preduzeća koja su kreirana specijalno za firme kojima treba potpuna funkcionalnost, a opet imaju ograničena sredstva. Kod rješenja za mala i srednja preduzeća dominira model “pay as you grow“, odnosno skalabilni model koji omogućava firmama da proširuju ICT kapacitete u onoj mjeri koliko je potrebno da prate svoje poslovanje. ICT rješenja za mala i srednja preduzeća obuhvataju oblasti računarskih mreža, telefonskih sistema, rješenja za zaštitu podataka, računara i računarske opreme, servera kao i ostale prateće infrastrukture.

Sistemi za skladištenje, čuvanje i arhiviranje podataka koji su namijenjeni svim onim firmama koje imaju potrebu za upravljanjem velikom količinom podataka, ili imaju potrebu za sistemima visoke dostupnosti. Naša rješenja su zasnovana na portfoliju renomiranih svjetskih proizvođača HP, IBM, EMC.

17


ICT rješenja

Bežične mreže su jedan od najtraženijih ICT rješenja jer su fleksibilne i omogućavaju velike brzine podataka. Bilo da su pitanju rješenja unutar objekata, rješenja za povezivanje objekata, ili potreba da se podrže poslovni procesi upotrebom velikog broja prenosnih uređaja. Teleklik ima dugogodišnje iskustvo i tim stručnjaka koji na adekvatan način mogu da urade planiranje, instalaciju, i održavanje ovakvih sistema i mreža. Naša rješenja su zasnovana na portfoliju renomiranih proizvođača Motorola, Radwin, Ruckus, SAF.

18

Računarske i komunikacione mreže, kao osnova svakog ozbiljnog računarskog sistema, neophodno je da budu u mogućnosti obezbjeđivanja visokih brzina prenosa podataka. Teleklik nudi projektovanje, izvođenja i održavanje kompletnih rješenja računarskih i komunikacionih mreža, po svim važećim svjetskim standardima, a koja osiguravaju najbolji mogući odnos cijene i kvaliteta. Pored pasivnih bakarnih i optičkih mreža, Teleklik nudi i rješenja i za aktivnu mrežnu opremu zasnovanu na portfoliju renomiranih svjetskih proizvođača Cisco, HP, Zyxel.

Objedinjene komunikacije kao sistem koji treba savremenim firmama da omogući sistem komunikacije nezavisno od lokacije i vrste uređaja koji se koristi za komunikaciju te da omogući stalnu dostupnost zaposlenih. Ovakvi sistemi su zasnovani na IP platformi i omogućavaju uštedu i smanjenje troškova jer se za ostvarivanje poziva ne koriste telekom operateri.


ICT rješenja

Data centri su jedna od najbrže rastućih ICT grana, a omogućavaju smještaj velike količine opreme, te njihovu stalnu dostupnost. Teleklik u saradnji sa renomiranim svjetskim proizvođačima Panduit i Conteg nudi kompletna rješenja, bilo da su u pitanju datacentri od svega nekoliko ormara pa sve do par stotina. Datacentri se u potpunosti projektuju i izvode prema važećim svjetskim standardima.

Virtualizacija kao osnov savremenog poslovanja kompanija svih profila omogućava maksimalnu upotrebu postojećih ICT resursa, pri čemu značajno smanjuje operativne troškove upotrebe održavanja opreme. Teleklik stručni tim u saradnji sa kompanijama Microsoft, VMware, HP i IBM, nudi rješenja za virtualizaciju bilo da su u pitanju mali korisnici ili sistemi od velikog broja servera i druge opreme.

Isporuka opreme i materijala bilo da su u pitanju računari, računarska oprema, serveri, aktivna mrežna oprema, pasivna mrežna oprema Teleklik osigurava svojim klijentima vrhunski kvalitet i performanse. Pored ugradnje, instalacije i konfiguracije opreme, Teleklik je u mogućnosti i da izvrši samo isporuku opreme prema zahtjevima korisnika.

19


Teleklik usluge koristi:

20


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

21


Teleklik partneri

22


23


Profile for Teleklik d.o.o. Banja Luka

Brošura Teleklik servisa  

Teleklik je Internet Servis Provajder i Solution Provajder, koji u svojoj ponudi ima širok spektar ICT rješenja. Svako naše poslovno rješenj...

Brošura Teleklik servisa  

Teleklik je Internet Servis Provajder i Solution Provajder, koji u svojoj ponudi ima širok spektar ICT rješenja. Svako naše poslovno rješenj...

Advertisement