Page 1

MAREC2010

informacije za naročnike digitalnih storitev | leto 2 | št. 2

Poveži se ...

televizija | internet | telefonija

Sodobno optično omrežje


Naprednost tehnologije rešujemo skozi prizmo preprostosti Ptuj

MARKOVCI

Lendava

Dornava Sveti Jurij ob scavnici Ormoz

RAZKRIzJE

Krizevci VERzEJ

GoriSnica

Ljutomer

BELTINCI

Izdajatelj: Teleing, d. o. o. Razkrižje 23, 9240 Ljutomer T: +386 02 58 48 490 E: info@teleing.si I: www.teleing.si

Glavni in odgovorni urednik: Janez Smolkovič

Tisk:

Uredniški odbor:

Naklada:

Frontal, d. o. o.

15.000 izvodov

Oblikovanje in DTP: Inqua, d. o. o.

Tiskarna S-Tisk, d. o. o.


Leto

je

naokrog

in

pred

vami

je

druga številka časopisa SVETLOBNIK. Področje elektronskih komunikacij se razvija s SVETLOBNO hitrostjo in v podjetju TELEING smo tudi v letu 2010 v koraku z razvojem.

SVETLOBA pa je tudi prenosnik informacij v sodobnih optičnih komunikacijskih omrežjih, ki jih gradimo že od leta 2007 za vas, naše naročnike ali tiste, ki boste to šele postali. Upam, da bo tudi naš SVETLOBNIK prinesel kanček optimizma v kriznih časih, naša ponudba spleta sodobnih storitev elektronskih komunikacij pa pripomogla k hitrejšemu razvoju in izhodu iz krize. Znano je, da je dostopnost sodobnih širokopasovnih storitev predpogoj za razvoj drugih dejavnosti. Nekatere analize na področju Evropske unije so celo pokazale, da vsak 1 EUR vložen v sodobna širokopasovna omrežja, prispeva 1,6 EUR k rasti BDP. Podjetje TELEING se je razvijalo tudi v lanskem letu, kljub gospodarski krizi, ki ni zaobšla niti našega okolja. Ponudbo naših storitev smo geografsko še razširili. Naše storitve so sedaj dostopne v omrežjih kabelske televizije na območjih mestne občine Ptuj in občin Ljutomer, Ormož, Gorišnica, Markovci, Dornava, Razkrižje, Veržej, Križevci pri Ljutomeru, Beltinci in Lendava v KS Hotiza ter občini Sv. Jurij ob Ščavnici. V letu 2010 obeležujemo 15 let obstoja podjetja TELEING. Lahko bi rekli, da so bila vsa ta leta za nas na nek način krizna. Ves čas smo se trudili, da z omejenimi viri dosežemo našo vizijo. Naša vztrajnost, inovativnost, usmerjenost v nove tehnologije in nenehen razvoj, stalno učenje, odrekanje in pošten odnos do naročnikov, kupcev, dobaviteljev, lokalnih skupnosti in okolja nasploh, so pripomogli k temu, kar smo dosegli v teh 15ih letih. Ker pa smo podjetje, ki je vse čas usmerjeno v prihodnost, želimo ob tem jubileju pogledati predvsem naprej in utirati pot uspešni prihodnosti.

Zavedamo se, da je prihodnost širokopasovnih elektronskih komunikacij v optičnih omrežjih. Bakrena omrežja in omrežja kabelske televizije so svoj vrhunec že dosegla, zato pospešeno gradimo kabelsko kanalizacijo in nova optična omrežja na območjih vseh občin, kjer ponujamo svoje storitve. Tudi v bodoče želimo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi nadaljevati gradnjo optičnih omrežij sočasno z gradnjo druge infrastrukture. Vedno znova pa si ob tem zastavljamo vprašanja: »Ali izpolnjujemo pričakovanja naših naročnikov? Ali nas naročniki jemljete kot zaupanja vrednega ponudnika sodobnih širokopasovnih povezav in storitev, ki temeljijo na njih?« Že vsa ta leta se vsi zaposleni v podjetju TELEING trudimo, da bi bili vsi odgovori na ta vprašanja pritrdilni. Zavedamo se, da je naš obstoj in razvoj odvisen od vas - naših naročnikov. V želji, da bi čim bolj izpolnili vaša pričakovanja, smo prenovili našo ponudbo storitev. Investirali smo v novo Docsis 3.0 platformo za še hitrejši kabelski internet. Prenovili smo našo spletno stran, s pomočjo katere se vam želimo še bolj približati. Vzpostavili smo forum, na katerem boste lahko vsi naši naročniki in uporabniki storitev postavljali vprašanja, objavljali svoja mnenja, pohvale, pripombe, pritožbe, kritike. Tako bomo lažje prihajali do odgovorov na zgornja vprašanja in se hitreje in bolje prilagajali vašim pričakovanjem. Prav tako pa upamo, da bo na forumu tudi veliko uporabnih informacij. Dodali smo tudi vmesnik za zabavne vsebine, katerega bomo v bodoče še nadgrajevali in povezali v interaktiven TV kanal, katerega uredniki boste naši naročniki. Prav tako pa se bomo tudi v prihodnje družbeno odgovorno odzivali na dogajanja v našem okolju. Tudi z dobrodelno akcijo POVEŽI SE. Povežite se tudi vi! Naj bo TELEING vaša povezava v svet!

Janez Smolkovič Direktor

3


Kakovost zagotavljamo z neomajnim trudom 1995 – Ustanovitev podjetja TELEING, d. o. o., katerega glavna dejavnost v prvih dve letih je bila projektiranje telekomunikacijskih omrežij za druge operaterje in radiodifuznih oddajnikov za radijske in televizijske postaje. 1998 – Razširitev dejavnosti na gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij za druge operaterje. 2000 – Širitev ponudbe storitev v omrežjih kabelske televizije – investicija v lastno sprejemno postajo, ki pokriva področje Spodnjega Podravja in Pomurja. 2000 - 2003 – Intenzivno povezovanje omrežij kabelske televizije na lastno sprejemno postajo, preko katere pride signal v več kot 15.000 domov na območju Mestne občine Ptuj in občin Dornava, Markovci pri Ptuju, Gorišnica, Destrnik, delno Ormož, Ljutomer, Središča ob Dravi, Razkrižje in naselja Hotiza. 2003 - Ponudba širokopasovnega dostopa do interneta v omrežjih kabelske televizije (kabelski internet), ustrezna posodobitev in nadgradnja v sodobna dvosmerna omrežja. 2006 – Prvi ponudnik telefonije v kabelskih omrežjih v Sloveniji, ponudba trojčka televizije, interneta in telefonije na enem kabelskem priključku.

2007 – Pričetek gradnje lastnih širokopasovnih optičnih omrežij. Podjetje je prejelo veliko nagrado Pomurskega sejma MEGRA 2007 za uspešno uvajanje spleta sodobnih širokopasovnih storitev v omrežjih kabelske televizije, predvsem na ruralnih območjih, kjer ni ravno velikega interesa velikih operaterjev. 2008 – Zaključek investicije v sodobno digitalno TV platformo in razširitev ponudbe IPTV na območje celotne Slovenije. Selitev poslovanja z naročniki v sodobne poslovne prostore na Glavnem trgu 9 v Ljutomeru z namenom približati storitve našim naročnikom in uporabnikom storitev. 2009 – Širitev ponudbe v občini Križevci pri Ljutomeru in Veržej. Odprtje nove Info točke TELEING na Ptuju z namenom približati storitve našim naročnikom in uporabnikom storitev na širšem območju Ptuja. 2010 – Zaključek investicije v Docsis 3.0 platformo, ki nam bo omogočila ponudbo paketov do 100Mbit/s v kabelskih omrežjih. Nadgradnja digitalne platforme z programi v visoki ločljivosti -HD. Širitev ponudbe storitev v občini Ormož in Sv. Jurij ob Ščavnici. Nadaljevanje gradnje FTTH omrežij na področju vseh občin, kjer že ali pa še bomo ponujali storitve.

Poveži se in pomagaj nepovezanim

4

Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z dobrodelno akcijo »Poveži se«, s katero želimo pomagati vsem tistim, ki potrebujejo računalnik in si ga sami ne morejo kupiti po redni ceni. Na naši TELEING INFO TOČKI, na Glavnem trgu 9 v Ljutomeru, še vedno zbiramo stare računalnike, ki jih bomo skupaj z računalniškim podjetjem Hakl IT, d. o. o. tudi ponovno usposobili. Usposobljene pa bomo za simbolično ceno namenili tistim, ki si jih ne morejo kupiti po redni ceni. Zbrani denar pa bomo še naprej namenjali tisti, ki ga najbolj potrebujejo. Kot del lokalnega okolja, v katerem poslujemo, želimo v veliki meri prispevati k njegovemu razvoju in omogočiti elektronsko pismenost vsem mladim, tudi tistim, ki si tega zaradi skromnih prihodkov staršev ne

morejo privoščiti. Naš namen je čim več starih računalnikov usposobiti in jih dati v nadaljnjo uporabo, s tem namreč skrbimo tudi za to, da se v okolje vrača čim manj nevarnih odpadkov. Skrb za naravo bi dandanes morala biti poslovna odločitev vsakega podjetja, saj s prekomernim onesnaževanjem močno vplivamo na okolje in korenito posegamo v naravni red. Posledica vsega tega pa je umiranje določenih rastlin, živalskih vrst, klimatske spremembe ipd. Zavedanje vsega tega je prvi korak k temu, da za to tudi nekaj storimo in na ta način ohranimo vsaj nekaj narave tudi za naše potomce in jim omogočimo, da spoznajo naše okolje takšno, kot smo ga spoznavali tudi sami.


Ponudba storitev v omrežjih kabelske televizije Distribucija televizijskih vsebin Distribuciji analognih TV programov smo dodali tudi

TELEING svetuje:

TV programe v digitalni obliki v standardni (SD) in

Vsem, ki kupujete nove TV sprejemnike (LED, LCD ali

visoki ločljivosti (HD). Oboje skupaj vam ponujamo

Plazma) svetujemo, da kupite sprejemnik z vgrajenim

po najnižji ceni v Sloveniji.

DVB-C kanalnikom, ki podpira popolni HD, saj boste na ta način brez dodatnih naprav in stroškov lahko spreje-

Dobra novica za vse, ki imate klasične analogne

mali digitalne programe iz naše programske sheme.

TV sprejemnike - tudi po koncu leta 2010, ko se napoveduje prehod na digitalno oddajanje TV

Vključitev storitve Digitalna TV je enostavna:

programov iz zemeljske mreže RTV oddajnikov, vam ne bo potrebno storiti čisto nič. Brez dodatnih stroškov vam bomo tudi v bodoče zagotavljali sprejem analognih TV programov. KTV

TV analogna TV digitalna

11,99 €*

*Naročnina v omrežjih, kjer je operater TELEING, v omrežjih KKS Ptuj in KTV Ormož po ceniku operaterja! 1 € popusta za upokojence.

TELEING vam na kabelskem priključku zagotavlja več kot 56 analognih televizijskih programov in več kot 84 lahko med bogato ponudbo zabavnih, izobraževalnih,

Širokopasovni internet v omrežjih kabelske televizije

športnih in informativnih vsebin. Brez dodatnih naprav

V podjetju TELEING se zavedamo, da je široko-

lahko vse analogne programe spremljate na dveh ali

pasovna povezava v svet danes nuja, zato smo

več TV sprejemnikih, digitalne pa na sprejemnikih z

enosmerna omrežja kabelske televizije nadgradili v

vgrajenim DVB-C kanalnikom ali preko zunanjega

sodobna dvosmerna omrežja. Na ta način naročni-

digitalnih (SD in HD) televizijskih programov. Izbirate

DVB-C sprejemnika. Programsko ponudbo na digi-

kom in tudi solastnikom omrežij zagotavljamo dostop

talni platformi bomo v bodoče še dopolnjevali. Ker

do sodobnih storitev elektronskih komunikacij po

se TV signali na nobeni točki prenosa iz studia do

konkurenčnih cenah.

gledalca več ne pretvarjajo iz digitalne v analogno obliko, lahko gledalci od sedaj uživate enako kako-

Ob priklopu na kabelski internet ne zaračunavamo

vost slike in zvoka, kot jo ustvarjajo televizijske hiše.

priključnine, edini strošek te storitve je strošek

Programske sheme analognih in digitalnih TV progra-

priprave interne instalacije v objektu oz. stanovanju

mov so objavljene na spletni strani www.teleing.si.

naročnika za vzpostavitev dvosmerne komunikacije.

Najpomembnejše prednosti digitalne televizije so: kristalno čista slika brez motenj; več slovenskih in tujih programov; enostaven in prijazen način izbiranja programov; uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.

Vsi novi naročniki dobijo darilo USB spominski ključek velikosti 1G!

DUA R SB K L ILO ZA VS E

JUČEK

NOVE NA

ROČN IK

E.

5


Še hitrejši paketi kabelskega interneta:

Uporaba storitve telefonija preko kabelskega

Paket TRIOi KTV in Kabelski Internet

omrežja vam prinaša številne prednosti: enostavno telefoniranje, kot pri klasični telefoniji,

Potrebe po hitrih širokopasovnih povezavah so vsak

nižja mesečna naročnina od Telekoma Slovenije,

dan večje. Zato smo investirali v nadgradnjo opreme

brezplačni klici znotraj omrežja Teleing in T2,

za kabelski internet. Tako lahko sedaj na Docsis 3.0

0,0166 EUR/min v omrežje Telekom,

opremi ponudimo še hitrejše širokopasovne povezave

izjemno ugodne cene klicev v ostala omrežja,

v kabelskih omrežjih:

CLIP funkcija (prikaz identitete klicatelja) že omogočena,

KTV in Kaln 1.1

NOVO

Kabelski internet (1M/256K) TV (analogna/digitalna)

21,99 €*

KTV in Kaln 2.1

Kabelski internet (4M/512K) TV (analogna/digitalna)

KTV in Kaln 3.1

Kabelski internet (5M/1M) TV (analogna/digitalna)

KTV in Kaln 4.1

Kabelski internet (10M/1M) TV (analogna/digitalna)

41,99 €*

KTV in Kaln 5.1

Kabelski internet (20M/2M) TV (analogna/digitalna)

49,99 €*

32,99 €*

ohranite lahko obstoječo telefonsko številko (Teleing poskrbi za prenos vaše obstoječe telefonske številke),

številne dodatne storitve. Priključitev storitve Kabelska telefonija je za naročnike

36,99 €*

kabelskega interneta brezplačna. Naročniki, ki pa še ne uporabljajo kabelskega interneta, pa poravnajo samo stroške priprave interne instalacije v objektu oz. stanovanju naročnika za vzpostavitev dvosmerne komunikacije. Vključitev in uporaba storitve kabelske telefonije je enostavna:

*Paket na voljo v omrežjih, kjer je operater TELEING, v drugih omrežjih je naročnina lahko višja!

Kabelski modem daje TELEING v BREZPLAČNO uporabo, po prenehanju naročniškega razmerja pa ga je potrebno vrniti.

TELEING svetuje: Za priklop širokopasovnih storitev TELEING (kabelski internet, VoIP telefonija) ni priključnine. Pogoj je le

Kabelski modem in telefonski vmesnik odslej v eni napravi!

aktivni priključek na KTV omrežje. Ker pa analize napak vseh napak neustrezna interna napeljava, mi pa želimo

Paket TRIOt KTV in kabelska telefonija

zagotoviti stabilno delovanje naših storitev, je edini stro-

Zaradi velikega povpraševanja smo se odločili ponu-

šek ob priklopu naših širokopasovnih storitev izvedba

diti paket storitev kabelska televizija in telefon za vse

ustrezne interne napeljave v objektu/stanovanju naroč-

tiste, ki interneta ne potrebujejo, želijo pa uporabljati

nika med priključno točko KKS in kabelskim modemom.

našo telefonijo po ugodni ceni!

na KTV omrežju kažejo, da je vzrok več kot 68 odstotkov

Klasična fiksna telefonija v omrežjih kabelske televizije V podjetju TELEING smo bili prvi kabelski operater, ki smo na področju Slovenije svojim uporabnikom, ob obstoječih storitvah kabelske televizije in široko-

6

pasovnega dostopa do interneta, ponudili dodatno storitev uporabe telefona preko kabelskega omrežja.

KTV in FON

TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

17,99 €**

*v ceni je zajeta naročnina za eno telefonsko številko, vsaka naslednja se doplača 2,99 EUR ** Na voljo le v omrežjih, kjer je operater TELEING, v omrežjih KKS Ptuj in KTV Ormož paket zaenkrat ni na voljo! Klici se zaračunavajo po ceniku objavljenem na naslovu: http://www. teleing.si/si/index.php?sklop=cenik_kabelska_telefonija

Pomembno: Obračunski interval je 1s, ne zaračuna se vzpostavitev klica!

NOVO


Paketna ponudba storitev na priključku kabelske televizije

Naprave za uporabo sodobnih storitev TELEING po ugodni ceni!

V podjetju TELEING se trudimo zagotavljati celovite

V želji, da naročnikom omogočimo uporabo sodobnih

storitve elektronskih komunikacij po čim bolj kon-

storitev elektronskih komunikacij TELEING brez

kurenčnih cenah, zato smo v našo ponudbo uvedli

vezave in dodatnih/skritih stroškov, vam ponujamo

paketno ponudbo vseh storitev.

najem dodatnih naprav za čas uporabe naših storitev. Vsem, ki se bodo odločili za najem dodatnih naprav

Uporabniku so tako na enem kabelskem priključku

bomo le-te dostavili in priključili. Naprave ostanejo

omogočene kar tri najsodobnejše telekomunikacij­

v lasti/vzdrževanju TELEING d.o.o., plačuje se le

ske storitve:

mesečna uporaba. V primeru odpovedi storitev

spremljanje najzanimivejših TV in RA programov,

je potrebno naprave vrniti na eni izmed Info točk

možnost izbire med kar petimi Ka.In. paketi neome-

TELEING v delujočem stanju nepoškodovane in v

jenega širokopasovnega dostopa do interneta,

originalni embalaži.

najugodnejše telefoniranje preko

Cenik najema naprav in dodatnih storitev:

kabelskega priključka.

NAPRAVA

Paketi QUATRO – Splet sodobnih storitev po ugodni ceni!

DODATEK K MESEČNI NAROČNINI

Zunanji DVB-C sprejemnik z analognim video izhodom (SCART)

1,29 EUR

23,99 €

Zunanji DVB-C sprejemnik z digitalnim video izhodom (HDMI)

2,69 EUR 3,99 EUR

1.1

Kabelski internet (1M/256K) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

2.1

Kabelski internet (4M/512K) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

34,99 €

Zunanji HD DVB-C sprejemnik z digitalnim video izhodom (HDMI) in USB priključkom za zunanji disk (snemalnik)

3.1

Kabelski internet (5M/1M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

38,99 €

Kabelski ali FTTH modem z vgrajenim brezžičnim usmerjevalnikom in 4x LAN priključkomCELOVITA REŠITEV-TRI NAPRAVE V ENEM! *

3,99 EUR

Brezvrvični telefon z LCD prikazovalnikom

1,79 EUR

KTV Q

4.1

Kabelski internet (10M/1M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

43,99 €

Dodatna dva e-predala 100M/webmail/antispam/antivirus zaščita

0,99 EUR

KTV Q

5.1

Kabelski internet (20M/2M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

51,99 €

KTV Q

KTV Q KTV Q

*v ceni je zajeta naročnina za eno telefonsko številko, vsaka naslednja se doplača 299 EUR

*NOVO - Celovita telekomunikacijska rešitev: Za zahtevnejše uporabnike in tudi manjša podjetja smo pripravili celovito rešitev kabelski ali FTTH modem z vgrajenim brezžičnim usmerjevalnikom in 4 LAN priključki za priklop lokalnega računalniškega omrežja in brezžično povezavo prenosnih računalnikov. V napravi je intergriran tudi VoIP telefonski komunikacijski vmesnik za priklop dveh telefonskih aparatov ali faksa. Napravo tehniki TELEINGa dostavijo, priključijo in nastavijo delovanje ter skrbijo za njeno delovanje! Vse cene vsebujejo DDV! Cenik velja od 1. 4. 2010 do spremembe!

QUATRO že na vašem kabelskem priključku.

Povežite se!

7


Sodobno optično omrežje FTTH TELEING

Cenik storitev v optičnih omrežjih FTTH TELEING: TELEING.TV

V podjetju TELEING sledimo hitremu razvoju pre-

Tudi v optičnem FTTH omrežju TELEING zagota-

nosnih tehnologij zato pospešeno gradimo lastna

vlja sprejem analognih TV programov, katerim smo

optična omrežja v okoljih, kjer smo že kabelski ope-

dodali tudi TV programe v digitalni obliki v standardni

rater. Optično omrežje pomeni več prednosti za

ločljivosti (SD) in v visoki ločljivosti (HD).

uporabnike, predvsem glede stabilnosti in zanesljivosti delovanja storitev, večjih prenosnih hitrosti in večjega nabora storitev v prihodnosti. Zavedamo se, da je prihodnost širokopasovnih elektronskih komunikacij v optičnih omrežjih. Bakrena omrežja, tudi omrežja kabelske televizije, so svoj vrhunec že doživela. In to zaradi vse hitrejšega razvoja na področju elektronskih komunikacij in potreb po čedalje večjih prenosni hitrostih, katere lahko zagotovi le optični kabel, kot prenosni medij. Tudi v bodoče želimo nadaljevati gradnjo optičnih omrežij sočasno z gradnjo druge infrastrukture v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Občine, kjer že ponujamo svoje storitve intenzivno načrtujejo in gradijo drugo komunalno infrastrukturo zato se že v fazi načrtovanja vključujemo v izdelavo tehnične dokumentacije, usklajene z drugimi posegi v prostor. Prepričani smo, da je v interesu vseh, da se s celovitim pristopom k izgradnji komunalne infrastrukture sočasno zgradi čim več različne infrastrukture.

Optično omrežje FTTH TELEING je grajeno s po dvema vlaknoma za vsakega naročnika. Eno vlakno uporabljamo za distribucijo Tv in RA signalov v analogni in digitalni obliki do naročnikov. Vsi televizorji v hiši se prek že nameščene koaksialne napeljave neposredno priključijo na CATV modem. Odpade nakup dodatnih dragih STB, izdelava nove napeljave do vsakega televizorja, hkrati pa lahko naročnik uporablja prednosti kabelske televizije (možnost snemanja ene oddaje na snemalniku DVD in hkratnega gledanja druge oddaje na televizorju, koriščenje funkcije slika v sliki, enostavnejša uporaba z enim daljinskim upravljalnikom ...). Drugo vlakno do vsakega naročnika je namenjeno dvosmerni digitalni komunikaciji z prenosnimi hitrostmi do 1Gb/s za vse storitve, ki temeljijo na IP protokolu (IPTV, Video na zahtevo, VoIP telefonija, širokopasovni dostop do interneta,…).

Takšen način je dober tako zaradi racionalizacije stroškov, kakor tudi zaradi tega, da se po nepotrebnem

TV analogna TV digitalna

KTV

11,99 €*

ne izvaja gradbena dela po istih trasah večkrat zaporedoma. Na ta način se zmanjšujejo neugodni vplivi gradnje na okolje in ga prebivalci okolij, kjer gradimo na tak način odobravajo. Širokopasovna optična omrežja bomo načrtovali in gradili na območjih tistih lokalnih skupnosti, kjer bo izražen interes naročnikov in tudi podpora županov, občinskih svetov in občinskih uprav.

TELEING na FTTH priključku zagotavlja enako programsko shemo analognih in digitalnih televizijskih programov (SD in HD), kot v omrežjih kabelske televizije. Programske sheme analognih in digitalnih TV programov so objavljene na spletni strani www.teleing.si. Več podatkov o možnosti priključitve na optično omrežje

FTTH

TELEING

lahko

dobite

na

www.teleing.si ali telefonski številki 02 5848 615 ali

8

po e-pošti: info@teleing.si .


ŠIROKOPASOVNI INTERNET Bistvena prednost optičnih omrežij je simetričnost prenosa pri širokopasovnih elektronskih komunikacijah. Potrebe po hitrih povezavah so vse večje, zato smo povečali prenosne hitrosti v paketih, ki jih ponujamo. Optika

F1.1

Optični internet (10M/10M)

22,99 €

Optika

F2.1

Optični internet (20M/20M)

29,99 €

Optika

F3.1

Optični internet (30M/30M)

34,99 €

*NOVO - Celovita telekomunikacijska rešitev: Za zahtevnejše uporabnike in tudi manjša podjetja smo pripravili celovito rešitev kabelski ali FTTH modem z vgrajenim brezžičnim usmerjevalnikom in 4 LAN priključki za priklop lokalnega računalniškega

Optika Optika

F4.1

Optični internet (40M/40M)

F5.1

Optični internet (50M/50M)

39,99 €

omrežja in brezžično povezavo prenosnih računalnikov. V napravi je intergriran tudi VoIP telefonski

44,99 €

komunikacijski vmesnik za priklop dveh telefonskih aparatov ali faksa. Napravo tehniki TELEINGa dostavijo, priključijo in nastavijo delovanje in skrbijo za njeno delovanje!

Prenovljeni paketi FTTH QUATRO

Paket FTTH TRIOt KTV in telefon TV + FON

F1.1

TV (analogna/digitalna (SD in HD) VoIP telefon*

17,99 €

*v ceni je zajeta naročnina za eno telefonsko številko, vsaka naslednja se doplača 2,99 EUR

Paket FTTH TRIOi KTV in optični internet

FTTH Q

1.1

Optični internet (10M/10M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

31,99 €

FTTH Q

2.1

Optični internet (20M/20M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

38,99 €

FTTH Q

3.1

Optični internet (30M/30M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

43,99 €

FTTH Q

4.1

Optični internet (40M/40M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

48,99 €

FTTH Q

5.1

Optični internet (50M/50M) TV (analogna/digitalna) VoIP telefon*

53,99 €

*v ceni je zajeta naročnina za eno telefonsko številko, vsaka naslednja se doplača 2,99 EUR

KTV + F.In

1.1

Optični internet (10M/10M) TV (analogna/digitalna)

29,99 €

Vse cene vsebujejo DDV! Cenik velja od 1. 4. 2010 do spremembe!

KTV + F.In

2.1

Optični internet (20M/20M) TV (analogna/digitalna)

36,99 €

Več podatkov o možnosti priključitve na optično

KTV + F.In

3.1

Optični internet (30M/30M) TV (analogna/digitalna)

41,99 €

KTV + F.In

4.1

Optični internet (40M/40M) TV (analogna/digitalna)

46,99 €

KTV + F.In

5.1

Optični internet (50M/50M) TV (analogna/digitalna)

51,99 €

omrežje FTTH TELEING lahko dobite na www.teleing. si ali telefonski številki 02 5848 615 ali po e-pošti: info@teleing.si.

9


Uspeh podjetja gradimo na ambicioznih, inovativnih

Mlad in ustvarjalen kolektiv sledi hitremu trendu

in usposobljenih ljudjeh, ki ustvarjajo spremembe

razvoja sodobnih telekomunikacij in skrbi za

in so pripravljeni svoje znanje nenehno nadgrajevati

nenehno širitev palete storitev, ki jo ponujamo

ter deliti s svojimi sodelavci.

našim naročnikom ter uporabnikom. Skupaj tako gradimo rast in razvoj podjetja.

Ekipa TELEING 2010

Zadovoljstvo naročnikov je eden najpomembnejših

Vaše sporočilo lahko oddate na naši spletni strani

ciljev vseh sodelavcev podjetja TELEING d. o. o..

www.teleing.si

Zavedamo pa se, da nismo brez napak.

PRIPOMBE, PRITOŽBE ali pošljete v pisni obliki na

Prosimo vas, da nam zaupate vaše pohvale, pri-

naš naslov s pripisom »V roke direktorju«.

pombe ali pritožbe in z veseljem se bomo potrudili,

Ta sporočila bo prejemalo vodstvo podjetja, ki jih

da se čim prej odzovemo na njih.

bo obravnavalo z vso resnostjo in odgovornostjo.

s

klikom

Če menite, da smo pri reševanju vaših težav premalo ažurni, nam to sporočite!

Janez Smolkovič Direktor TELEING d. o. o.

na

ikono

POHVALE,


POVEŽI SE ...

...

in sodeluj v nagradnem žrebanju.

Prosimo vas, da nam odgovorite na tri kratka vprašanja in sodelujete v nagradni igri. Vsi, ki boste odgovore do 30. 09. 2010 poslali na naš naslov, boste udeleženi v nagradnem žrebanju, ki bo 15. 10. 2010 na sedežu našega podjetja. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.teleing.si.

1. nagrada: 6 mesečna naročnina Teleingov paket Q4

2. nagrada: 3 mesečna naročnina Teleingov paket Q4

3. nagrada: 1 mesečna naročnina Teleingov paket Q4

4.– 10. nagrada: Teleingova majica 11. – 20. nagrada: Teleingov dežnik

Tridesetim izžrebancem bomo

21. – 30. nagrada: Teleingova kapa

podelili uporabne nagrade:

z ve d b i p r ik lo p a .

30op% ust p

TE

LE

ING

ob i

ije stalac išne in ih storitev h o b vn ed na izv širokopaso . p G lo N I ik r E za p T EL Kup Letak na označenem mestu odrežite in ga v pisemski ovojnici pošljite na spodnji naslov.

POVEŽI SE Se vam zdi ponudba Teleingove televizije dovolj pestra? Vsekakor. Lahko bi bila boljša. Ne poznam je. Želel bi TV program:

onček pr edaj te m

ont

er

ju

...

Kako ocenjujete Teleingov širokopasovni internet? Perfektno. Dobro, a lahko bi bilo bolje. Ne poznam ponudbe.

Bi bili pripravljeni zamenjati obstoječega ponudnika s Teleing-om? Zagotovo. Bi premislil/a. Nikoli.

______________________

Zanima me:

širokopasovni internet

paket Quatro

priklop na optiko TELEING

Vaši podatki: Ime in priimek: Naslov: Poštna št. in kraj: Telefon:

E-mail:

Podpis:* *S podpisom dovoljujem, da družba Teleing, d. o. o., Razkrižje 23, 9240 Ljutomer, uporablja moje osebne podatke za pošiljanje promocijskega materiala na moj E-poštni naslov. Privolitev lahko kadar koli prekličete na navedeni naslov družbe oziroma na info@teleing.si. Nagradna igra poteka od 15. 03. do 30. 09. 2010. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki odgovorijo na nagradna vprašanja in sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje nagrad bo 15. 10. 2010 v prostorih Teleinga. Žrebanje bo nadzorovala komisija organizatorja, imenovana s strani vodstva organizatorja. Seznam izžrebancev nagradne igre bo objavljen 15. 10. 2010 na spletni strani www.teleing.si. Nagrajenci pa bodo o izidu žrebanja ter o podrobnostih prevzema nagrade obveščeni tudi po pošti. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani.

TELEING, d.o.o. Razkrižje 23 9240 Ljutomer 11


POVEŽI SE ... ...

in pomagaj nepovezanim.

Če ne veš kam s staro, rabljeno

S strokovnjaki podjetja HAKL IT

računalniško opremo, jo prinesi

bomo računalnike usposobili in

na TELEING INFO točko,

jih za simbolično ceno namenili

Glavni trg 9, Ljutomer ali pokliči

tistim, ki si le-teh ne morejo

na 02 58 48 490.

kupiti po redni ceni.

Končni zbrani znesek pa bomo namenili izgradnji E-učilnice za otroke.

POVEZANI PA BOSTE TUDI Z NAŠO AKTUALNO PONUDBO, SAJ SMO PONUDNIK: kabelske televizije kabelskega interneta digitalne televizije kabelske telefonije oritev TELEING Vsi naročniki st j del prihodkov sa , im n za ve o ep e! pomagate n rodelne namen b o d v o m ja en nam

Svetlobnik 2010  

Teleing Svetlobnik 2010

Svetlobnik 2010  

Teleing Svetlobnik 2010

Advertisement