Page 1

E T

M AG A S I N

O M

KO M M U N I K AT I O N

I

H V E R DAG E N

7. ÅRGANG • NR. 2 • 2006

Drømmen om millionerne Lad dig ikke bondefange

Fra salgschef til fanger

Vind trådløse telefoner

Udskiftning af Radiokæden ... alt sammen i dette OnLine ...


apaciteten i Grønlands teleinfrastruktur må hverken være for stor eller for lille, fordi konsekvensen af over- eller underkapacitet koster samfundet og kunderne dyrt: Enten kommer vi til at betale for noget, som vi ikke bruger, eller vi ender i en situation, hvor behovet for kommunikation ikke kan opfyldes.

K Kære læser Husstandsomdelt blad i Grønland Udgiver: TELE Greenland A/S • Postboks 1002 3900 Nuuk • Tlf.: 34 12 55 E-mail: marketing@tele.gl Hjemmeside: www.tele.gl • www.post.gl Redaktion: Brian Buus Pedersen (ansvarshavende redaktør), Dorit Olsen (redaktør), Milan Lund Vraa, Malînánguaq M. Mølgaard, Malene Burghardt, Anne Sophie Tønnesen Fotos: TELE-POST, Information Technology, Inuk Media, Lars Anker-Møller, Ono Fleischer, Kista Berthelsen, Jes Burghardt, m.fl. Grafisk produktion: Malene Burghardt, TELE Greenland A/S Tryk: Nunatta Naqiterivia A/S Konkurrencer: Annoncer er gældende fra 5. august 2006 til 2. december 2006. Ansatte i TELE-POST kan ikke deltage i konkurrencer. Forbehold for leveringssituation, trykfejl og prisændringer tages. ISSN: 1600-9215 Forsidefoto: TELE-POST

2

OnLine nr. 2•2006

Uden for Grønland har markedskræfterne reguleret udbud og efterspørgsel af kommunikationskapacitet, men ikke nødvendigvis særligt effektivt. I årene efter at den såkaldte ”ITboble” brast omkring år 2000, har der globalt været så stor overkapacitet, at prissætningen i telekommunikationsbranchen reelt ikke har afspejlet de faktiske investerings- og driftsomkostninger. De, der i første omgang betalte prisen for investeringer i ny kapacitet, var de investorer og selskaber, som havde en alt for optimistisk forventning om især Internettets udvikling. Mange konkursboer blev overtaget til en brøkdel af de investerede værdier, og den alt for store kapacitet i teleinfrastruktur har nu i flere år kunnet sælges til næsten symbolske priser. Den udvikling har været én vigtig forklaring på, at adgangen til Internet mange steder i verden kan sælges til en fast månedlig pris – den såkaldte ”flat rate” – uden forbrugsbegrænsning. I Grønland har TELE Greenlands koncession betydet, at TELE har haft ansvaret for at sikre den nødvendige kapacitet svarende til Grønlands efterspørgsel efter telekommunikation. Pga. de seneste års stigning i brugen af telekommunikation til telefoni, data og Internet m.v., når TELE snart det punkt, hvor det meste af kapaciteten i både radiokæden og satellitforbindelsen er fuldt udnyttet.

TELE har i sin strategi taget højde herfor ved at igangsætte en udvidelse af kapaciteten i radiokæden med 3-4 gange den nuværende kapacitet og med mulighed for yderligere udbygning. I radiokædeudbygningen tages også højde for en eventuel beslutning om en søkabelforbindelse til Grønland. TELE er derfor også i gang med at gennemføre et forstudie af mulighederne for at etablere et søkabel og herunder fordele og ulemper herved, sammenlignet med satellitforbindelsen. I tilfælde af tekniske afbrydelser og for at sikre den bedste udnyttelse af kapaciteten skal der være ”redundans”, som betyder, at der skal være de nødvendige reserveveje i nettet, så kunderne i de situationer får færrest mulige gener, og at mest mulig kommunikation kan opretholdes. Udover fornyelse af hovedstrækningerne på radiokæden skal der også afprøves et nyt koncept med mulighed for højere transmissionskapacitet til bygderadiokæderne. Her skal udbygningen ske i takt med udviklingen i behovet for kapacitet i den enkelte bygd. TELE skal i de kommende år gennemføre meget store investeringer i opgradering af teleinfrastrukturen. De meget store investeringer er ikke direkte synlige for kunderne, men skal sikre, at TELE fortsat kan udvikle nye tjenester og produkter, så udbuddet af kommunikationsmuligheder i Grønland forbliver tidssvarende.


fra salgschef til

Jeg er ikke opvokset i Grønland, mine forældre har ikke kunnet videregive erfaringer med, hvordan man lever et fangerliv. Men jeg er hjulpet godt på vej takket være flere af de lokale fangere, som jeg tilbringer meget tid med.

Lars Anker Møller kom til Grønland for fire år siden. På det tidspunkt havde den lyshårede sønderjyde næppe forudset, at han skulle ende som fuldtids-fanger på den grønlandske østkyst. Tilfældigheder Det var et rent tilfælde, at jeg havnede i Grønland tilbage i 2002. I min søgen efter job, gik jeg på Internettet for at se efter ledige stillinger i Danmark. Af nysgerrighed kiggede jeg i den sammenhæng under Grønland, hvor der var et enkelt opslag med overskriften ”Vil du dele madpakke med en slædehund?”. Mere stod der ikke, bortset fra et telefonnummer. Jeg fandt snart ud af, at jobbet var i Tasiilaq hos Filatelia, som udgiver grønlandske frimærker. Selv om mit kendskab til frimærker på det tidspunkt var stærkt begrænset – for ikke at sige ikke-eksisterende – var min nysgerrighed vakt.

Inden for 14 dage havde jeg sagt ja til jobbet som salgschef og befandt mig blandt isbjerge og fjelde i Tasiilaq… Allerede fra min ankomst havde jeg valgt, at jeg ville gøre så meget som muligt for at integrere mig i samfundet og leve på de præmisser, som er typiske for stedet. Der gik også kun kort tid, før jeg fik anskaffet mig et delehundespand. Men at det ligefrem skulle blive til et liv som fuldtidsfanger, havde jeg ikke regnet med. Blandt mine store passioner er fotografering, jagt og fiskeri, som jeg brugte al min fritid på. Men efter tre år var det ikke nok. Jeg besluttede at leve mine passioner fuldt ud: Livet som fanger lå forude! Dansker-fangeren Det er 10 år siden, der sidst har været en “dansker-fanger” herovre. Måske har de lokale indbyggere regnet mig for en døgnflue, men jeg er her stadig. Også selv om mine for-

udsætninger ikke er de bedste: Jeg er ikke opvokset i Grønland, og mine forældre har ikke kunne videregive erfaringer med, hvordan ting skal gøres, når man lever et fangerliv. Så jeg er startet fra bunden, heldigvis hjulpet godt på vej af flere lokale grønlændere, som jeg har brugt meget tid sammen med. De grønlændere, jeg lærte at kende, har jeg sejlet meget sammen med, og gør det stadig. De har lært mig om fangstpladser, isens bevægelser, vejr og vind. Kendskabet til naturen kan ikke overvurderes! Man kan pludselig befinde sig i en kritisk situation, som dels løses med praktisk viden og erfaring – men til en vis del også er en satsning. Sidste år oplevede jeg at stå i en sådan situation. Jeg havde skudt nogle sæler og var på vej hjem med dem i båden. Pludselig er jeg omringet af is. Jeg beslutter mig for at sejle båden op på en isflage, og giver mig til at vente. Efter 8 timer begynder isen at flytte

OnLine nr. 2•2006

3


Denne vinter har været den bedste i 10 år. Der været særligt meget is, så vi har kunnet køre overalt. Bl.a. til afsides liggende fjorde, hvor vi har fisket hellefisk med langliner og fanget sæler på isen. De gode isforhold har også betydet flere turist-slædeture. I sommerhalvåret er isen stadig bestemmende for, hvad vi kan lave. I maj skovler vi i bogstaveligste forstand ammassetter ombord i vores både. Sommeren igennem kan vi stadig skyde sæler og fange hellefisk, havkat, rødfisk, ørred og laks. Jeg holder meget af de dage, hvor vi sejler ud sammen en flok og gør dagen til en udflugt. Sommetider er vi tre generationer samlet; så går vi i land og griller fisk og muslinger på stranden. Den slags sociale familie-aktiviteter kan man som dansker lære meget af. Fangsten er hjemme, jollen fortøjret og en glad Lars gør klar til at flænse sin sæl.

på sig, så jeg kan komme helt fri af den og hjem. Havde jeg fortsat uden at vente med båden på isflagen, ville isen højst sandsynligt have knust båden…

Aldrig rutinearbejde Dagene er aldrig ens for aktiviteterne afhænger – som så meget andet her – af naturens og årstidens luner.

Uforudsigelighed og eventyr Selv om jeg er glad for at bo i Tasiilaq, er det ind i mellem hårdt at være en del af et lille samfund. Men så hjælper det at sejle væk, selv om det bare er for en kort stund... Eller at rejse ud i verden, som jeg gjorde, før jeg kom til Grønland. På en tidligere rejse til Indonesien var jeg meget tæt på at slå rødder. Pudsigt nok et sted, som på mange måder minder om Tasiilaq: Det er en isoleret beliggende halvø, der ligesom Tasiilaq er omkranset af bjerge, og kun hver 3. uge kommer der en båd forbi. Indbyggertallet svarer til det i Tasiilaq, og landsbyens økonomi er baseret på fiskeri. Jeg behøver vel dårligt nævne, at der selvfølgelig også er en fodboldbane! Selvom fangerlivet ikke altid er en dans på roser, fortryder jeg på ingen måde mit valg. Jeg er fascineret at den fantastiske og overvældende natur, og af de store fremtidsmuligheder, som venter her i Østgrønland. Hvis jeg på nogen måde kan bidrage til at opstarte turisme og mere fiskeindustri på grønlandske præmisser, er det en meningsfuld og givende tilværelse. Man kan desværre ikke tage en uddannelse i eventyr, men mit liv lige nu kommer tæt på …

Vil du dele madpakke med en slædehund? 4

OnLine nr. 2•2006


K O N K U R R E N C E

Vind en trådløs telefon Nu bliver det lettere og hurtigere at få din TELE-regning! Inden længe kan du få tilsendt dine TELE-regninger pr. e-mail, således at du modtager dine regninger elektronisk. Fra TELE-POST vil vi gerne vide, om du er interesseret i at modtage dine regninger pr. e-mail. Udfyld derfor nedenstående blanket og send den til TELE-POST – så deltager du automatisk i konkurrencen om mange flotte præmier.

Præmier: 1. præmie Bang & Olufsen Beocom 6000, trådløs telefon

2. præmie Bang & Olufsen Beocom 4, beige trådløs telefon + headset og bælteclips

Bang & Olufsen Beocom 6000

3. præmie Bang & Olufsen Beocom 4, trådløs telefon

4. præmie Kirk Nd1, Twin (2 håndsæt), sort trådløs

5. præmie

Bang & Olufsen 4, beige

Kirk Nd1, sort trådløs

6.-10. præmie Kirk PlusA, vægtelefon Kirk Nd1, Twin

Er du interesseret i at få dine regninger pr. e-mail? Ja Nej Må TELE-POST kontakte dig vedr. elektroniske regninger? Ja Nej Navn: Telefon: Mobil(GSM): E-mail:

TELE-POST Postboks 1002 3900 Nuuk

Adresse: By: Bemærk: Dit tilsagn er ikke bindende, men giver TELE-POST mulighed for at give dig en bedre service. Indsend din kupon inden 1. september 2006. Vinderne bliver offentliggjort 15. september 2006. * Ansatte i TELE-POST kan ikke deltage.

TELE Business Development Att. Rikke Knudsen


Smarte mobiler

Siemens AL 21 Red temptation & Black Magic TFT display med 65.000 farver MMS, WAP & GPRS Standby op til 220 timer

Sony Ericsson W810i • TFT display med 256.000 farver • Med 512 MB Memory Stick Duo Pro kort • 20 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • 2.0 MP kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 350 timer

Kr. 2849,-

Kr. 999,-

Motorola L7 • TFT display med 256.000 farver • Med mini SD • 11 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • VGA kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 350 timer

Kr. 1799,-

6

OnLine nr. 2•2006


Drømmen om de 100.000 pund kan let forvandles til et mareridt, hvis du en dag finder din bankkonto tømt.

Drømmen om

millionerne – Lad dig ikke bondefange

En dag sidste år dumpede en engelsk e-mail ind i min mands mailbox: ”Tillykke, du har vundet 100.000 pund. Vi er et meget seriøst firma, med gode kontakter i Geneve og i London. Vi samarbejder med National Bank of England …” og sådan fortsatte den 2 sider lange e-mail. Vi blev grebet af seriøsiteten i e-mailen, vi fik oplyst hvordan og hvorfor, vi havde vundet de 100.000 pund og ikke mindst, hvad vi skulle gøre for at få pengene. Vi skulle udfylde et skema med nogle meget specifikke spørgsmål, såsom navn og adresse,

hvor vi boede henne og i hvilket land. Vi gik med på spøgen og oplyste fantom-navn og -adresse her i Grønland. Der gik en dags tid, så kom der mail fra firmaet igen, det var altid den samme, man kom i dialog med (ihvertfald på navnet) og man begyndte sådan at føle sig lidt tryg. Denne gang skrev han (John) så, at vi skulle oplyse indbetalingssted til deres bogholderi, samt vores kontonummer. Og så kunne vi jo godt se, at den var helt, helt gal. Vi bad dem i stedet om at sende en check på beløbet og blev i en uge efter bombarderet med vrede (og fornærmede) e-

mails fra John og hans såkaldte bogholderi… Blandt andet skrev John og co., at vi havde ”spildt deres tid på ingenting”, men at vi stadig kunne nå at få de 100.000 pund, hvis vi inden for 24 timer oplyste kontonummer. Da vi ikke reagerede på den e-mail, fik vi en sidste sur e-mail med at ”sådan et tidsspilde gad de ikke involvere sig i, og at vi ikke skulle bryde os om at kontakte dem igen”. Den dag grinte vi… Af os selv, af John og hans bogholderi, af de skøre millionærdrømme vi så småt var begyndt at få, for tænk nu hvis …

OnLine nr. 2•2006

7


En anden form for bondefangeri er når man får en e-mail om, at man har vundet en rejse til et eksotisk sted. Man får tilmed tilsendt en rejseplan. Det eneste man skal gøre, er at betale et beløb for rejseudbyderens administrationsomkostninger og vupti – rejsen er hjemme. Tror man. I stedet har man betalt penge for at lade sig snyde. For at vende tilbage til mig og min mands 100.000 pund, så tænk lige over, inden du begynder at juble, om du har deltaget i en konkurrence på Internettet. Hvis du ikke umiddelbart kan huske det, så gør det til en vane at lade de 100.000 pund (eller rejsen) florere et splitsekund i din hjerne og glem det så. Jeg venter stadig på min check, og den er ikke dukket op endnu. Men omvendt er der heller ingen, der har tømt min bankkonto.

Tænk nu hvis… Tænk nu hvis vi havde oplyst ham vores kontonummer? Tænk nu hvis jeg en dag ville betale mine varer i butikken med mit dankort bare for at finde ud af at mit kort var spærret? Mine penge væk? John og Co. ville slå sig på maven af grin, et par tusinde kroner rigere, og jeg ville føle mig flov og dum. Desværre er det sådan, at det rent faktisk sker for folk. Jeg havde lagt denne episode bag mig, da jeg i skrivende stund hørte den igen. Om en kvinde, som hviskende fortalte sine venner, at hun havde vundet 100.000 pund. Hun var helt hysterisk, rystede over hele kroppen af bar forundring og glæde. Hun snakkede om shopping, nyt tøj og alt det gode, hun ville gøre for sit barn. Hun skulle bare lige have sit kontonummer ovre i banken, for det kunne hun ikke huske i hovedet. Jeg håber for kvinden, at banken stoppede hende…

Den lille pige og de 3 cent En gang om måneden (cirka) får jeg også en mail fra min veninde. Den er forwarded til flere hundrede personer. Man scroller ned og ned og ned, og ser i bunden et billede af en 3 årig pige med forbrændinger i ansigtet. På engelsk står der under billedet med store bogstaver: ”Hver gang du videresender denne e-mail, modtager pigens forældre 3 cent. Så kan pigen komme på en privatklinik og blive opereret, så hun får sit pæne ansigt igen. Så send den til alle du kender!”. Mange rundsender denne e-mail, for man vil jo gerne hjælpe, og det går til et godt formål. Men hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Hvem sørger for registrering af de flere hundrede forwardede e-mails? Det kan ikke siges tit nok: Lad være, venner. Det er teknisk umuligt, at ”Familien Wenderson i Yorkshire, England” får 3 cent hver gang den e-mail dumper

Sikkerhed på din computer Brug et antivirus program med automatisk opdatering, en firewall og et antispyware program. Tilsammen vil programmerne beskytte din pc mod mange angreb og skadelige programmer. Gør det til en vane at slå automatisk opdatering til, når du er online. På den måde glemmer du ikke at opdatere din beskyttelse. Husk at være opmærksom, når du åbner vedhæftede filer, de kan indeholde virus. Pas især på med filer med underlige eller tillokkende navne, som f.eks. Lizzllttysscch.jpg. Du kan vælge at slå kryptering til, når du bruger trådløst Internet. Gør det, for ellers kan andre kigge med eller misbruge din internetforbindelse. Vælg en stærk kryptering. Vær ikke bange for at bede andre om hjælp, hvis du er i tvivl om noget. Selvom du har både antivirusprogram, firewall og et antispyware program, så forhold dig kritisk til de sider, du besøger.

8

OnLine nr. 2•2006

Iih, du har vundet en rejse! For dig og 10 af dine 500 kr. til os, og vi sender dig på en forrygende t

Når du rundsender denne mail til alle du kender, Så bliver dens ejere glade.


Spyware & adware Spyware og adware er programmer, som indsamler oplysninger om din identitet og adfærd og udsætter dig for uønsket annoncering, samtidig med at de gør din computer langsommere. De bliver typisk installeret i det skjulte, hvis du klikker på lokkende tekst eller billeder eller uskyldigt udseende dialogbokse. Phishing Phishing er en form for svindel hvor der linkes til falske kopier af hjemmesider, du har tillid til. Phishing kan komme fra email og betalingstjenester, hvis de indeholder links du skal klikke på, eller anmoder dig om personlige oplysninger.

e venner! Til Puerto Del Fupph! Overfør venligst tur…

får Lille Fister Hund råd til sin bypass-operation.

rundt fra modtager til modtager. Fra land til land. Er det ikke en lille forbrændt pige, er det måske en hund, der skal have en bypass-operation, eller en dreng, der skal have et nyt tandsæt hos tandlægen… Dialere – de rigtig stygge Hvis du surfer meget på Internettet, kommer du nok ikke udenom Dialere. En Dialer omdirigerer ubemærket din Internetforbindelse til en fjern destination på den anden side af jordkloden, så du intetanende sidder og surfer til 30-40 kr. i minuttet i stedet for den almindelige takst. De kan godt lide at holde til på erotiske hjemmesider. En Dialer kommer typisk ind på din PC på den måde, at du på en billedeside bliver mødt af et pop-op vindue, hvor sidens udbyder fortæller dig, at billederne du gerne vil se, ligger i et specielt format, hvorfor du lige skal downloade en lille viewer, således du kan se dine babes. Ved samme lejlighed dukker der en Installer op på din skærm, som du skal klikke på. Gør det ikke! For det kan meget vel være rent fup, og det program du bliver narret til at downloade vil efter al sandsynlighed være en Dialer. Dialere udgør dog kun en reel trussel for brugere med et opkaldsmodem. Som udgangspunkt har alle telefonabonnementer i Grønland VoksenSpær som standard. VoksenSpær er indført for at beskytte TELE-POSTs kunder mod ubehagelige overraskelser i form af meget dyre telefonregninger. På www.tele.gl kan du se en komplet liste over de lande, som er omfattet af VoksenSpær.

Bredbåndsforbindelser (ADSL) er rent teknisk indrettet på den måde, at der kun kan skabes forbindelse via udbyderens faste online-forbindelse. Så dem kan Dialeren ikke bruge. Sikkerheden på Internettet Computersikkerhed er et kæmpe emne, og hvis man er nybagt computerejer kan det være overvældende at skulle sætte sig ind i alle de nye begreber. Du kan sikkert tænke ”hvorfor skal jeg tænke på sikkerhed – jeg har jo ikke noget at skjule på min computer?” Du har nok ikke hemmeligheder, som vil interessere CIA, men du har en ting, som hackere elsker: Din maskine. Hackerne bruger anonyme maskiner til at dække deres spor på samme måde som en bankrøver bruger stjålne flugtbiler. Din maskine kan derfor være værktøj for andres narrestreger. Det er aldrig særlig sjovt at blive beskyldt for noget, man ikke har gjort, det kan være hacking, opbevaring af piratsoftware eller i værste fald børneporno. Derfor har alle en god grund til at beskytte deres computer. Når man ikke beskytter sin computer kan andre få fuld kontrol over din maskine ved f.eks at inficere den med virus. Læs videre i faktaboksene og bliv opgraderet til at begå dig på Internettet uden fare for at blive bondefanget.

Sådan passer du på dine personlige oplysninger: Brug adgangskoder af minimum 8 tegn. Brug både store og små bogstaver. Brug evt. tal, og specialtegn såsom *, !, # eller §. Vær påpasselig med at afgive personlige oplysninger via e-mail. Det svarer til at sende åbne postkort. Slet spam uden at åbne det og svar ikke på spam. Hvis du åbner eller svarer på spam, kan afsenderen se det, og du får mere spam. Benyt eventuelt et spamfilter. Hent kun programmer fra Internettet, hvis du stoler på netstedet. Undersøg, om du siger ja til reklamer og afgivelse af private oplysninger før du installerer. Vær især opmærksom over fildelingsprogrammer og gratis programmer. Lav sikkerhedskopier af dine vigtigste dokumenter og filer, og tjek, at de kan genindlæses.

OnLine nr. 2•2006

9


orkæl dig selv eller din nærmeste

Kr. 2999,Samsung D820 • TFT display med 256.000 farver • Med mini SD • 77 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • 3D lyd • TV udgang • 1.3 MP kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 350 timer

10

OnLine nr. 2•2006

Motorola L6 • CSTN display med 65.000 farver • 10 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • VGA kamera • MMS, WAP, GPRS • Standby op til 345 timer

Kr. 1299,-

Motorola U6 • TFT display med 256.000 farver • 5 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • VGA kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 250 timer

Kr. 2499,-


Smarte løsninger med POST Vil du have din post i ferien?

På bølgelængde med POST POST Greenland og Royal Arctic Line har indgået en aftale om sejlads af post mellem byerne i Grønland. Al skibspost til og fra Grønland sendes med RALs atlantskibe eller deres feederservice. Der er forbindelse til næsten alle byer en gang om ugen fra medio februar. Byer undtaget er Qeqertarsuaq som ikke har anløb af RAL og Nanortalik, som kun anløbes hver tredje uge. Hvis du er i tvivl om hvornår du kan forvente din skibspost, kan du på www.ral.gl/sejlplaner+masterplan/Masterplan 2006 se hvornår skibene anløber din by. Sejlplanen bliver løbende opdateret. Pilersuisoqs bygdebåde vil sejle ud fra ”hovedbyen” i disse regioner til alle underlig-

Bygdepost Royal Arctic Bygdeservice blev primo januar 2006 overtaget af KNI Pilersuisoq AS. Det vil sige at al post til og fra bygderne bliver transporteret af KNI Pilersuisoq med KNI Pilersuisoqs friskvarer-både.

gende bygder. Du kan finde fartplan for bygdebesejling på www.kni.gl/assartuivik Disko Lines fartplan kan findes på firmaets hjemmeside www.diskoline.gl I region Uummannaq vil luftpudebåden dog ikke starte sin sejlads straks i det nye år, der er nogen problemer med denne, der først skal løses – så indtil videre fortsætter Air Greenland med at flyve posten til og fra Uummannaqs bygder. I Qaanaaq og Ittoqqortoormiit fortsætter bygdebeflyvningen uændret – blot vil det på Østkysten være Air Greenland, der flyver i stedet for Air Alpha. I Qaanaaq og Ittoqqortoormiit fortsætter bygdebeflyning af post uændret.

Bygdesejladsen er opdelt i disse regioner: Nuuk Maniitsoq og Sisimiut Aasiaat, herunder Ilulissat og Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaqortoq, herunder Narsaq og Kangillinnguit Nanortalik Tasiilaq

Nu nærmer ferietiden sig med hastige skridt, og planlægningen af ferien går så småt i gang. Er der bestilt billet til turen? Er passet gyldigt? Hvem skal passe hunden og vande blomsterne? – Og ikke mindst hvad gør du med din post, mens du er på ferie? Hos POST Greenland tilbyder vi gratis to løsninger: • Midlertidig adresseændring Skifter du adresse for en begrænset periode, eksempelvis på grund af sommerferie, eftersender POST Greenland gratis din post i en periode, dog skal du være bortrejst i mindst fire uger for at anmelde en midlertidig flytning hos POST Greenland. Dette skyldes transporttiden for forsendelser internt i Grønland og fra Grønland til udlandet. Bemærk at en midlertidig adresseændring højst kan gælde i et halvt år. • Konvolutter til eftersendelse Hvis du er bortrejst i kortere tid end fire uger, kan du på posthuset få udleveret eftersendelseskonvolutter. Du skal så selv lave en aftale med en person, som kan hente posten på din bopæl, lægge breve og eventuelle aviser i eftersendelses-konvolutten og skrive din midlertidige adresse uden på. Eftersendelseskonvolutten skal så blot lægges i en postkasse, så fremsender POST Greenland gratis din feriepost for dig. POST Greenland ønsker alle kunder GOD FERIE

OnLine nr. 2•2006

11


Nokia 6103 • TFT display med 65.000 farver • 4,2 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • VGA kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 350 timer

Nokia 3250 • TFT display med 256.000 farver • Med 512 MB Memory Stick Duo Pro kort • 20 MB indbygget hukommelse • MP3/Polyfoniske ringetoner • 2.0 MP kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 245 timer

Kr. 1499,-

Kr. 2899,-

Kr. 2749,Nokia 6280 • TFT display med 256.000 farver • Med 64 MB mini SD kort • 6 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • 2.0 MP kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 200 timer

Nokia 6270 • TFT display med 256.000 farver • Med 128 MB miniSD kort • 5 MB indbygget hukommelse • MP3/MPEG4/AAC afspiller • 2.0 MP kamera • MMS, WAP, GPRS, Email • Standby op til 200 timer

12

OnLine nr. 2•2006

Kr. 2499,-


ANNONCE

– nyt brand på mobilmarkedet

EF51: Musikmobilen der mest af alt ligner en mp3-afspiller, men har en mobiltelefon samt stereo bluetooth integreret. I samarbejde med Microsoft ”PlaysForSure” er det muligt at trække WMA filer fra Mediaplayer direkte over i mobilen.

Kr. 1499,I oktober sidste år blev Siemens Mobile overtaget af BenQ. Siden da er 16 nye BenQ-Siemens produkter lanceret – og flere er på vej i år. Den taiwanske teknologikoncern BenQ, der er blandt verdens største producent af LCD-skærme, scannere, dvd-brændere, projektorer, mp3-afspiller og mobiltelefoner, overtog Siemens Mobile i oktober sidste år. Dermed er BenQ Mobile verdens femtestørste producent af mobiltelefoner. Asiatisk innovation og tysk kvalitet Det nye brand er en fusion af det bedste fra to verdener. BenQ er indbegrebet af asiatisk innovation og teknologi, med udtryksfulde og emotionelle designs, som svarer præcist til målgruppernes ønsker og behov. Bare inden for de sidste tre år, har BenQ modtaget 86 designpriser. Tyske Siemens er det globale, velkendte brand, som er garant for pålidelige og driftsikre produkter i en meget høj kvalitet – og med fokus på ny teknologi. Siemens var som bekendt de første til at introducere slide- og mp3-telefonen.

Ronaldo: ”BenQ-Siemens er hovedsponsor for Real Madrid frem til 2010. BenQ-Siemens logoet er at finde på spillertrøjerne fra 2006/2007 sæsonen”.

”Exploration” – at udforske verden – er den drivende kraft for BenQ-Siemens visionen og selskabets produkter. Brugere af BenQ-Siemens’ produkter vil opleve en kombination af form, funktion og følelser. Fokus og enkelthed er de to nøgleprincipper, der skal bringe selskabet op i den absolutte top.

OnLine nr. 2•2006

13


mark, hvor betalingerne cleares kræver, at man ikke venter til allersidst på den dag, hvor der er indbetalingsfrist. POST skal bogføre og klargøre dagens indbetalinger med filoverførsel til BEC (Bankernes Edb Central) inden kl. 21.00 dansk tid. POST skal derfor klargøre bogføringer og overførsel allerede kl. 15.00 for at være klar til kørsel senest kl. 16.30. Grunden til at POST skal så tidligt i gang, er at tage højde for evt. systemfejl eller andre forhold, som kan forsinke overførsel, som i givet fald kan ramme en rettidigt indbetalende. Vi vil herfra TELE-POST anbefale alle at betale senest kl. 14.00 på dagen for sidste frist for at være sikker på at kreditor kan se, at overførslen er sket rettidigt.

Undgå rykkergebyrer rykkergebyrer Vil du være sikker på IKKE at få en rykker på trods af rettidig betaling, så læs videre her: Vi har oplevet at enkelte kunder får et rykkerbrev fra f.eks. Skattedirektoratet på grund af

Men du kan som kunde også vælge at springe køen helt over og blive tilmeldt til Betalingsservice. F.eks. kan du www.tele.gl tilmelde din telefonregning til PBS.

for sen indbetaling af motorafgift. Dette problem opstår de steder, hvor TELE-POST Centeret har udvidet åbningstiden til kl. 17.00. Mange kunder ved, at tidsforskellen til Dan-

Vær sikker på at få din post Nu skal alle husstande i Grønland have et brevindkast eller en brevkasse

14

Nu har brevkasser og brevindkast fået hammeren. Grønlands Hjemmestyre har sammen med POST Greenland revideret hele postens lovgrundlag. Nu skal alle husstande i Grønland have et brevindkast eller en brevkasse. Brevkasser kan placeres ved indgangsdøren til den enkelte husstand. Hvis der er flere beboelser (etagebyggeri) kan der etableres et brevkasseanlæg tydeligt mærket med navn og nummer på lejligheden.

monteret på din hoveddør. Den skal være forsynet med navneskilt. POST Greenland kan undlade omdeling af post, hvis der ikke er et brevindkast eller en brevkasse ved husstanden. Hvis man er bevægelseshæmmet eller handikappet og ude af stand til at tømme sin brevkasse selv, kan man få dispensation så den pågældendes post omdeles direkte til boligen. Ansøgning om dispensation indgives til den lokale postmester.

Den lille forskel Som brevkasse betragtes brevkasser til ophængning på stolpe, væg, plankeværk eller lign. Aha, tænker vi så – og hvad er så et brevindkast? Et brevindkast er den lille rektangulære åbning

Der er mange regler for opstilling af brevkasser, vi bringer nogle af dem her, og har du brug for yderligere informationer, er en god kilde til viden www.post.gl. Du kan klikke på linket øverst til venstre, der hedder ”Om post”.

OnLine nr. 2•2006

1. Brevkasser skal placeres ved indgangsdøren til den enkelte husstand. Såfremt den pågældende bygning indeholder flere selvstændige beboelser, skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. 2. Ansvaret for opstilling af brevkasser påhviler ejeren af bygningen 3. De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager. F.eks. skal brevkassen til lejligheden på stueetagen til venstre naturligvis placeres nederst til venstre i anlægget og så fremdeles.


Den

store

Kommunikation under en slæderejse Under en ekspedition er det altid rart at vide, at man kan komme i kontakt med omverdenen eller omvendt. Siden tidernes morgen har kommunikationen været en vigtig del, når man var på rejse. I de arktiske egne er den mest almindelige kommunikationsform varderne. Når man er på slæderejse og finder sig selv på ukendt terræn, er det skønt at se en varde. Varderne er normalt lavet af sten, som findes i området. De er stablet ovenpå hinanden, og viser ved første øjekast, at her har været mennesker før en selv, og at man er på rette vej. Da Karo og Ono var i Canada, var det godt at finde varder undervejs. Når man studerer varden nærmere, kan den fortælle flere ting på en gang. Først og fremmest, at man er på rette vej. Den kan også vise hvis der f.eks er en sø i nærheden, og om de ørreder der findes i søen er røde eller hvide. Farven fremgår af stenens farve og retningen vises ved, at spidsen af stenen peger den vej, hvor søen og fisken findes. Nu om dage er kommunikation mere mangfoldigt. Der er VHF-radio, der er nødsendere og satellit-telefon. Karo og Ono brugte satellit-telefon (Iridium) når de skulle i kontakt med omverdenen på Indlandsisen. Det betyder uendelig meget for dem, der venter derhjemme, at vide at man er i god behold. Omvendt betyder det også meget at vide, at ens familie derhjemme langt fra isen har det godt. Til Iridium kan man få et datakit, så man kan koble sin bærbare computer til telefonen og surfe på Internettet midt på Indlandsisen.

slæderejse VI

Med fuldt udstyr og hunde fløj Karo Thomsen og Ono Fleischer til Kangerlussuaq for at begynde Den Store Slæderejse VI. Forinden havde de forberedt hundene på turen over indlandsisen ved at køre fra Kangerlussuaq til Sisimiut og retur igen. Med solen som følgesvend ... Den 13. marts 2006 sad vi andre på kontoret og arbejdede. Imens blev Karo og Ono kørt op til punkt 660 fra Kangerlussuaqs lufthavnsområde. Forinden havde de været oppe og recognosere området og alle var ved godt mod. Vejret var fantastisk. Der var høj solskin og næsten vindstille. Hundene var glade og i god form og nu skulle de lave det, som de bedst kunne lide, nemlig at trække en slæde. ... og glat is under fødderne Det viste sig, at opstigningen var hårdere end de havde regnet med. På syv timer havde Karo og Ono bevæget sig 1 kilometer... Terrænet var fuldstændig ufremkommeligt med en slæde på 350 kilo og 12 hunde. Det var umuligt for hundene at finde fodfæste på det glatte underlag af is, is og atter is. At slæden var så tung som den var, gjorde ikke arbejdet nemmere. Flere gange røg Karo og Ono ned og slog sig gule og blå ovet hele kroppen. Heldigvis havde de lånt et par steigeisen og Ono havde slået pigge i sine støvler, så han kunne stå fast på isen.

For at skåne hundene valgte Ono at gå i forvejen og finde den bedst egnede rute for alle. På vej over Kl. 14.30 den 15. marts kørte parret atter videre. Vejret var med dem, det var en pragtfuld dag. Sneen var perfekt til slædehundekørsel og solen stod højt på himlen. Karo og Ono var forventningsfulde og så frem til dejlige dage med hundene, for hvad er bedre end at tilbringe døgnets 24 timer med sin makker og sine 12 hunde? Det er en oplevelse, som enhver hundeejer burde have mulighed for at opleve én gang i sit liv. Men bedst som turen gik godt, ændrede sneen sig. Det havde regnet tidligere og det betød knivskarpt islag over blød sne. Hundene trådte igennem islaget, så både poter og skinneben fik åbne sår. Det var tydeligvis en stor pinsel for hundene. Sådan var det desværre resten af turen. Da parret nåede Østkysten ca. 60 kilomenter fra endemålet, besluttede de sig for at tilkalde assistance via satellittelefonen. Sammenkomst i Isortoq Ved ankomsten til Isortoq havde hele bygden stillet sig op på isen for at tage imod Karo og Ono. Det var en dejlig og hjertevarm velkomst. Senere var der sammenkomst i forsamlingshuset, hvor befolkningen og bygdebestyrelsen ønskede dem velkommen til deres bygd.

Karo og Ono vil gennem foredrag og udgivelser fortælle om deres oplevelser på rejser. Hold øje med, om de dukker op i din by, for de har meget at fortælle.

OnLine nr. 2•2006

15


Fede links

&

seje biler

Foto: Rinspeed.com

En sanselig bil Ja, man skal se meget, før øjnene falder af ... “Malene, kan du ikke finde nogle gode, sjove eller nyttige links til vores læsere?” Som sagt, så gjort. Jeg så lyset og fandt Rinspeed. Rinspeed Senso kører på en blanding af benzin og naturgas. Den er den mest sanselige bil i verden. Bilen kan kommunikere med føreren og måle hans/hendes biometriske data. Den kan påvirke føreren positivt ved hjælp af mønstre, farver, musik og dufte. Kommer man ud for en ulykke, tyveri eller overfald har Rinspeed Senso et indbygget satellitsystem, der automatisk sender et nødudkald via GSMnettet. Star Trek Kaptajn Picard fra USS Enterprise ville have glædet sig over denne usædvanligt intelligente bil. Men det kræver nok mere end 6 rigtige på Lotto-kupon’en at købe sådan en Senso! Tjek flere af de sejeste, cool’este biler på hjemmesiden. Linket finder du i boksen til højre. God fornøjelse :-)

16

OnLine nr. 2•2006

www.itsvar.dk Har du spørgsmål om IT? Spørg IT-doktor og få svar fra andre brugere.

www.dvorak.org/blog/ En hjemmeside med de lidt skæve nyheder, som de almindelige medier ikke bringer...

www.it-kids.dk Gratis spil, masser af postkort og meget mere. Masser af sjov og underholdning til hele familien.

www.sexlinien.dk Alle de svære spørgsmål, for de unge, som de helt anonymt kan få svar på via denne side.

www.forbrugerportalen.dk En portal hvor du kan se alt om IT-sikkerhed på Internettet, nyheder, rejser, friluftsliv, husdyr, job videnskab og teknologi og meget mere...

www.123hjemmesider.dk Lav din egen hjemmeside på 3 minutter. Der er over 200 forskellige skabeloner. Du kan nemt lave fotoalbum, gæstebog, stamtræ og meget, meget mere ....

www.unyttigviden.dk Ja, her kan du læse dig til alt mulig unyttig viden. Vidste du forresten, at en elefant vejer mindre end tungen på en blåhval? Og meget mere ...

www.rinspeed.com Rinspeed er kendt for deres futuristiske bildesigns. Biler, der kører på naturgas, enmandsbiler, ego-biler og drømmebiler. Hjemmesiden for ham/hende, der er vild med biler!

www.trafiksjov.dk På denne side kan dine børn på en sjov og lærerig måde lære at begå sig i trafikken. Der er også malebog, puslespil, find-5-fejl og meget mere...

http://www.kodakgallery.eu.com Del dine billeder fra mobilen med hele verden. Det er nemt og gratis.


CLF75 Poppy • KLaptelefon • 11 MB hukommelse • Stand by tid op til 220 timer • SMS/MMS/GPRS • Polyfoniske ringetoner • Infrarød

Kr. 999,-

CFX65 • 65.536 farver • Standby tid op til 200 timer • SMS/MMS/e-mail • 4 X digital zom • Infrarød

Kr. 599,-

OnLine nr. 2•2006

17


Udskiftning af Grønlands radiokæde Næsten al kommunikation i Grønland foregår via en hovedradiokæde fra Nanortalik i syd til Uummannaq i nord. Gennem årene har TELE’s kunder forbrugt stadig mere kapacitet på forbindelserne ind og ud af Grønland, bl.a. fordi Internettet og GSM er blevet meget populært. Derfor er der brug for at tilpasse kapaciteten og udskifte gammelt udstyr på radiokæden, så byer og bygder får mulighed for en større trafikmængde. Avanceret arbejde Det vil cirka tage 3 til 4 år at udføre det omfattende arbejde på radiokæden, som dækker

en strækning på hele 1500 kilometer. TELE starter med at udskifte de strækninger, hvor behovet for ekstra trafik er størst. Det betyder, at strækningen fra Nuuk til Maniitsoq bliver udskiftet i år. Næste år fortsætter udskiftningen videre nordpå, indtil hele radiokæden er udskiftet med moderne udstyr. I første omgang har udstyret ca. 4 gange så stor kapacitet som den gamle radiokæde, men kapaciteten kan løbende udvides, efterhånden som behovet stiger.

dog forekomme mindre afbrydelser, når trafikken flyttes fra den gamle radiokæde til den nye.

Fordele for kunderne Moderniseringen har heldigvis flest fordele, og udskiftningen vil hovedsageligt foregå, så du ikke mærker til driftsforstyrrelser. Der kan

For dig som kunde kommer moderniseringen også til at betyde, at TELE fremover vil have mulighed for at tilbyde nye og mere båndbreddekrævende tjenester.

Lær din telefon nye numre Fastnettelefon Viderestilling ved manglende svar:

*

6

1

*

tlf. nr. #

Der vil i fremtiden ske færre afbrydelser, da TELE i forbindelse med moderniseringen laver bedre sikring mod nedbrud. Det betyder, at hvis en radiokædeforbindelse bliver afbrudt, vil trafikken i mange tilfælde kunne blive transporteret over satellitforbindelser i stedet, dog med nedsat kapacitet og kvalitet.

Notits om telefonbogen Så er den landsdækkende telefonbog for 2006/07 kommet på gaden, og hvis du ikke har modtaget den kan du hente en på det lokale TELE-POST Center. Står dine oplysninger rigtigt i telefonbogen ellers kan du rette dem ved at klippe blanketten ud bag de gule sider(s. 393), og sende blanketten med de korrekte oplysninger til:

Sådan ophæver du viderestilling ved manglende svar

#

6

1

#

Viderestilling af alle opkald:

*

2

1

* tlf. nr. #

Sådan ophæver du viderestilling af alle svar:

#

2

1

#

Viderestilling ved optaget:

*

6

7

* tlf. nr. #

Sådan ophæver du viderestilling ved optaget:

#

18

6

7

OnLine nr. 2•2006

#

TELE Service Bureau Postboks 115 • 3951 Qasigiannguit Telefon 91 12 55 • Fax 91 14 30


Plakater fra POST Greenland Filatelia POST Greenland Filatelia har 4 flotte plakater med grønlandske frimærke- og fotomotiver på tilbud. Tre af dem viser hhv. slædehundemotiver, EUROPA-frimærket 1999 i stort format og vores kendte nysgerrige isbjørn, mens den sidste gengiver Grønland i helt stort A1-format, smukt omkranset af grønlandske dyr udgivet på frimærker. Disse plakater er flotte at se på og vil pynte både små værelser og store lokaler. De er også en veloplagt gave til alle nye skolebørn. Plakaterne koster kun kr. 40,00 for en plakat i A2-format og blot kr. 50,00 for den helt store i A1-format. Plakaterne fremsendes naturligvis i paprør.

Motiv: Slædehunde Isbjørn: Frimærke: Dyrefrimærker:

Format: A2 A2 A2 A1

Varenr.: 01520701 01520702 01520703 01520704

Pris: kr. 40,00 kr. 40,00 kr. 40,00 kr. 50,00

Lige nu har Filatelia sommertilbud på disse plakater og du kan få dem ved køb af alle 4 samtidig for en tilbuds pris på kr. 100,00. Du sparer kr. 70,00. Tilbuddet gælder indtil den 30. september 2006.

: D U B L I T

Ring i dag eller send en e-mail eller fax. Du kan også gå ind på www.stamps.gl og bestille plakaterne under Produkter/øvrige produkter.

Online nr. 2, 2006  

Online nr. 2, 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you