Page 1

E T M A G A S I N O M K O M M U N I K AT I O N I H V E R D A G E N

10. ÅRGANG • NR. 3 • 2009

TELEs 3G-net til Nuuk City

s. 4

Hvornår er en nyhed – en nyhed?

s. 5

Mobiltelefoner – Afrikas nye jungletrommer s.6

... alt sammen i dette Online ...


Kære Læser TELE-POST tør også godt satse på at sætte priserne ned for at øge forbruget.

For TELE-POST vil 2009 især blive husket som det år, hvor søkablet blev sat i drift. Vi har fået mange positive reaktioner fra kunderne på den bedre kvalitet og de højere hastigheder. Når det gælder adgangen til det globale net af telekommunikation, er Grønland teknologisk blevet ligestillet med andre tætbefolkede dele af verden. Malurten i bægeret for de grønlandske kunder har været prisen for internetadgang, hvor mange gerne så samme priser som i andre lande. Med det lille befolkningsgrundlag er der desværre kun få til at deles om de store udgifter, og det giver visse begrænsninger, men TELE-POST arbejder målrettet på, at priserne sættes ned lige så hurtigt, som det er muligt – både til erhvervs- og privatkunderne. TELE-POST tør også godt satse på at sætte priserne ned for at øge forbruget – det gjorde vi med store prisnedsættelser i løbet af året – med ADSL Premium og med nye produkter og meget lavere priser til erhvervskunderne. Den udvikling vil fortsætte i takt med, at samfundet investerer endnu mere i at udnytte informationsteknologien i både den private og offentlige sektor. Jo mere vi bruger, jo mere kan priserne sættes ned. TELE-POST har derfor også taget initiativ til afholdelse af en konference om mulighederne for at øge anvendelsen af informationsteknologi i undervisning og uddannelse. Konferencen afvikles i foråret 2010 i samarbejde med flere aktører bl.a. inden for undervisningssektoren. Vi kalder konferencen for Sarfarissoq II, fordi konferencen bygger videre på Sarfarissoq-konferencen fra august 2008. Sarfarissoq II skal koncentrere sig helt om informationsteknologi og uddannelse – også kaldet ”e-ducation”. For postdivisionen har udviklingen i 2009 også været præget af ibrugtagning af ny teknologi. Den økonomiske udvikling med faldende omsætning inden for de traditionelle postprodukter lægger et stort økonomisk og strategisk pres på TELE-POST. Et svar på den udfordring er selvfølgelig hård økonomisk styring og effektiviseringer. Den ny teknologi, giver imidlertid også kunderne servicefordele. Et eksempel er de nye postselv-automater, som nu er prøveopstillet flere steder, og som betyder en stor udvidelse af åbningstiden for almindelige postforretninger. En anden måde at håndtere udfordringen på er at finde nye indtægtsområder. Det mest omtalte initiativ i 2009 blev introduktionen af ”print on demand” i form af trykning i Grønland af dagsfriske danske og internationale aviser. Produktet er blevet godt modtaget af kunderne i Nuuk, og det vil nu blive nærmere undersøgt, om der også er et marked i andre byer. Med digitaliseringen løber den teknologiske udvikling hurtigere end nogensinde før, og TELE-POST ser frem til at kunne tilbyde både vores post- og telekunder mange nye produkter i det kommende år På vegne af TELE-POST ønsker jeg alle vores kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen

Info Design ApS · Okt. 2009

Brian Buus Pedersen, adm. direktør

HUSSTANDSOMDELT BL AD I GRØNL AND Udgiver: TELE Greenland A/S, Postboks 1002, 3900 Nuuk, Tlf.: 34 12 55, E-mail: marketing@tele.gl Hjemmeside: www.tele.gl • www.post.gl • www.stamps.gl Redaktion: Brian Buus Pedersen (ansvarshavende redaktør), Dorit Olsen (redaktør), Maria Toft, Mai-Britt Ejby Villadsen, Charlotte Mølgaard Hansen & Leise Johnsen. Fotos: TELE-POST, www.dreamstime.com, Deluxus Studio, m.fl. Grafisk produktion: Info Design ApS, Nuuk. Tryk: Naqitat A/S. Annoncer: Annoncer er gældende fra 24. november til 30. marts 2010 eller så længe lager haves. Ansatte i TELE-POST kan ikke deltage i konkurrencer. Forbehold for leveringssituation, trykfejl og prisændringer tages. Forsidefoto: Deluxus Studio • ISSN: 1600-9215

2

Online nr. 3 • 2009


Verdenspremiere

Den store kopi af Jørgen Sanimuinnaq måler 1 x 1,5 m og har været udstillet i Nuuk, Sisimiut og på Frederiksborg Slot i Hillerød. Nu er billedet tilbage i byen, hvor det blev taget. Foto: Jørgen Chemnitz

TELE i Ittoqqortoormiit lægger vægge til en permanent udstilling af portrætter af byens borgere. Ittoqqortoormiit har skrevet sig ind i historien med åbningen af verdens første »Ballon-galleri.« Det åbnede i begyndelsen af september 2009. De 280 portrætter af indbyggere i Ittoqqortoormiit, er det foreløbige antal portrætter, der er taget i projektet, hvor fotograf Jørgen Chemnitz har arbejdet på at portrættere de knap 500 indbyggerne. Udstillingen har været vist i Nuuk og Sisimiut, og nu har billederne fundet vej tilbage til byen, hvor de er optaget. I et samarbejde mellem fotograf Jørgen Chemnitz og TELE Greenland, der driver vejrstationen i Ittoqqortoormiit, er portrætterne nu permanent udstillet i huset, hvorfra der sendes vejrballoner op to gange i døgnet. Deraf navnet »Ballon Galleriet.« De sort/ hvide portrætter måler alle 30 x 45 cm.

Et af portrætterne, en stor kopi på 1 x 1,5 m af Jørgen Sanimuinnaq, har i tre måneder været udstillet på Frederiksborg Slot i Hillerød i forbindelse med den nordiske portrætudstilling »Brygger Jacobsens Portrætpris.« Billedet var et af 50 udvalgte portrætter fra hele Norden. Det store billede af Jørgen Sanimuinnaq hænger nu i »Ballon Galleriet.«

Der er stadig plads i ballongalleriet til de omkring 180 indbyggere, der endnu ikke er blevet foreviget, og til næste år vil projektet forsøgt tilendebragt. Hvis det lykkes, skal der også hænge portrætter i loftet. Der er adgang til udstillingen ved henvendelse på telestationen i byen.

Kaffe, saft og kage og nakken tilbage ved åbningen af galleriet i Ittoqqortoormiit – billederne hænger fra gulv til loft i »Ballon Galleriet«. Foto: Tore Andreassen

TELE Greenland støttede allerede i 2008 projektet ved at give Jørgen Chemnitz husly i TELEs indkvartering. Samtidig med at portrætterne blev taget, skrev Jørgen Chemnitz en blog på Sermitsiaqs hjemmeside samt en række artikler i Weekendavisen i Danmark. Disse dagbøger, sammen med 100 af portrætterne, er udkommet som bog med titlen »Mens vi venter på Bamsen.«

To gange Ib. Ib Lorentzen er en af legenderne i Ittoqqortoormiit, tidligere leder af vejrstationen, chef for TELE i Ittoqqortoormiit og kredsdommer. Foto: Jørgen Chemnitz

Online nr. 3 • 2009

3


TELEs 3G-net til Nuuk City Nuuk er i sandhed blevet en arktisk metropol med alt, hvad en moderne storby kan tilbyde. Fra sommeren 2010 kan alle borgere i Nuuk tilføje endnu en mulighed indenfor telekommunikation. Vi åbner nemlig op for vores nye netværk: TELEs 3G-net. 3G står for tredjegenerations mobilnetværk, og er en teknologi, der giver muligheder for højere dataoverførselshastigheder end dem, vi kender i dag. Med TELEs 3G-net kommer overførselshastigheden op mod 2 Mbit/s, når der modtages data og op til 384 Kbit/s, når man sender data. Det nye netværk vil kunne klare hastigheder helt op til 7,2 Mbit/s, men i første omgang vil vi tilbyde hastigheder op til 2 Mbit/s. P.t. kan vi sende og modtage data med en overførelseshastighed på omkring 40 - 85 Kbit/s.

UMTS

UMTS 900

I TELE har vi valgt et 3G netværk baseret på UMTS 900 Mhz. Andre lande, der også har 3G, kan have UMTS 850 Mhz eller UMTS 2100 Mhz. Valget er faldet på UMTS på 900 Mhz pga. den høje dækningsgrad, hvilket får en stor betydning for kundeoplevelsen, da det giver en bedre dækning, når man befinder sig indendørs. Det betyder, at når du vil købe en ny mobiltelefon og ønsker at benytte TELEs 3G-net, skal du være opmærksom på, om den mobiltelefon du køber understøtter UMTS 900 Mhz. Der skal i mobiltelefonens netværksspecifikation bla. stå: UMTS 900. Når du køber ny mobiltelefon i TELE POST centrene, er personalet her naturligvis uddannet til at vejlede dig i køb af den rette mobiltelefon. TELEs 3G-net vil selvfølgelig også kunne bruges på din pc.

Vi arbejder ihærdigt på, at TELEs 3G-net bliver en mulighed for en række andre byer i Grønland.

Når du skal købe ny mobiltelefon, og ønsker at kunne benytte TELEs nye 3G-net, skal du kigge efter om dens netværksspecifikationer understøtter UMTS på 900 Mhz. Mobil netværksspecifikationer kan se ud på følgende måde og betyder at alle kan bruges på TELEs 3G-net: UMTS 900 HSDPA/WCDMA 900 WCDMA900 (HSDPA) Dualband (900 / 2100 MHz) HSDPA UMTS = Universal Mobile Telecommunications System

UMTS

900/2100

850/1900

UMTS 1700

UMTS 2100

Link: http://da.wikipedia.org/wiki/UMTS

UMTS 2100

4

Andre lande har valgt UMTS på andre frekvenser, f.eks.: USA 1700 Canada 850/1900 Ægypten 2100 England 2100 Finland 900/2100 Nuuk 900

Online nr. 3 • 2009


For 100 år siden kom der post én gang om året til Thule i Nordgrønland, og hvis breve eller pakker skulle videre derfra, foregik det som oftest med kajak eller hundeslæde. Eventyreren Peter Freuchen levede i Thule i årene 1910 - 1920 og fik hvert år sendt det forgangne års Lolland Falsters Folketidende med sommerskib til North Star Bay i Thule, så han kunne følge med i dette og hint fra sin hjemegn. Selv om aviser var over et år gamle når han fik dem, var de nyheder for ham – han havde jo ikke hørt eller set dem før. For ham var det ikke så vigtigt, hvilket år begivenhederne havde fundet sted. Det var underholdning og måske en mulighed for at holde sig ajour med det ”danske” liv.

Peter Freuchen i stuen på handelsstationen Kap York ca. 1916. Den hed Station Thule de første mange år. Kilde: www.arktiskebilleder.dk

I 30ernes Grønland var det blevet muligt at sende og modtage telegrammer. Alle telegrammer til personer i Nordgrønland blev læst op over radioen én gang dagligt. Valborg Albrechtsen der først havde været tandlæge i Nuuk og derefter i Uummannaq i 1935 skriver: ”Om efteråret kom jeg til Umanak, og der var det jo noget helt andet, fordi alle vores private telegrammer blev udradiofoneret af Holten Møller.

Hvornår er en nyhed - en nyhed?

Det var ganske forfærdeligt, når man ikke vidste det på forhånd. Hele Nordgrønland sad og lyttede til mine telegrammer… Der var ingen hemmeligheder dengang.” Disse telegrammer må have været til stor underholdning og samtidig været utrolig vigtige, da det var den eneste internationale kommunikationskanal med mulighed for at modtage direkte nyheder. Mulighederne for kommunikation har heldigvis været igennem en mindre revolution siden.

Overalt i Grønland er det i dag muligt at komme på internettet, og alverdens nyheder er ikke længere væk end et klik med musen – vi kan hele tiden være opdateret på hvad der sker både rundt omkring i verden og rent lokalt. Hvis én person her i Grønland får øje på en isbjørn, går der ikke mange øjeblikke før nyheden er spredt til venner og familie via sms, mms eller et telefonopkald. Vores muligheder for at kommunikere bliver til stadighed større. Vi er i TELE meget opmærksomme på nye produkter og nye teknologiske muligheder – muligheder som kan komme vores kunder til gode.

Kriteriet for, at noget er en nyhed er blandt andet, at man ikke har hørt det før! Men er det så lige meget om det er sket for lang tid siden eller skal det være dagsaktuelt? Måske ér det en nyhed, for dén der ikke har hørt eller set det før? Peter Freuchen, 20. feb. 1886 - 2. sept. 1957, dansk journalist, forfatter og opdagelsesrejsende, som sammen med Knud Rasmussen etablerede handelsstationen i Thule i 1910. Han var en af de store arktiske slæderejsende. Han deltog i Første Thuleekspedition tværs over indlandsisen 1912, og 1921-1924 i den store Femte Thuleekspedition, der gik fra Grønland gennem Canada og Alaska til Sibirien. I årene 1913 - 1920 beklædte han stillingen som guvernør for den daværende koloni i Thule. Kilder: TELE 75 – Oqaluttuatsialaat – Krønike, TELE Greenland A/S og Atuagkat, 2000 Janni Andreasen, journalist og Peter Freuchen ekspert.

I dag kan du i Nuuk bestille et abonnement på DAGSFRISKE AVISER fra mange steder i VERDEN. Kontakt: POST Erhverv, Salik Hard salik@tele.gl

Online nr. 3 • 2009

5


Mobiltelefoner Afrika har igennem de sidste 10 år været igennem en teknologisk transformation, i hvert fald når det gælder mobiltelefoni. Afrika er det hurtigst voksende telemarked i verden. I år 2000 var der én ud af 50, der havde en mobiltelefon, i 2008 var det én ud af tre. Det er ikke ualmindeligt, at flere personer er fælles om en mobiltelefon. Mobiltelefonen har været med til at transformere samfundet, har gjort afstandene kortere og dermed været med til at ændre økonomiske og sociale forhold. Gennem mobiltelefonen har den afrikanske befolkning i bogstaveligste forstand, fået en stemme. Store dele af Afrika mangler både infrastruktur og fastnet. Dette gør mobiltelefonen til den brede befolknings kommunikationskanal og dér, hvor det er muligt at søge information på internettet.

Taletid på en mobiltelefon kan også bruges som betalingsmiddel og kan byttes for mel, sukker eller andre dagligdagvarer.

Langt flere afrikanere har tilgang til en mobiltelefon end mulighed for at oprette en bankkonto. Derfor bruger rigtigt mange afrikanere mobiltelefonen som bank til at overføre penge, betale regninger og som betalingsmiddel for alt, lige fra øl på en bar til kvæg på markedet. Overførslen foregår i en ”mobilbank” ved at indsætte penge på et mobilabonnement, hvorefter pengene sendes til en anden mobil. Derefter vises abonnentsnummer og ID, og pengene kan derefter udbetales. På denne måde undgås dyre gebyrer og pengene kan overføres til hvilken som helst mobiltelefon. Taletid på en mobiltelefon kan også bruges som betalingsmiddel og kan byttes for mel, sukker eller andre dagligdagvarer. En anden populær mobiltjeneste, som afrikanerne benytter sig af, er en jobvisnings funktion, som i Kenya hedder Kazi560 – ”kazi” betyder ”job” på swahili. Det er med denne tjeneste muligt, at tilmelde sig forskellige jobkategorier, og når der er et job i den kategori man er tilmeldt, får man en SMS. På denne måde sparer både arbejdsgiver og arbejdstager tid.

Kilder: “Mobil Cash”, Louise Greenwood, BBC World News, Africa Business Report. ”Grøn mobiltelefoni rykker i Afrika og Indien”, Harddisken, P1 18. marts 2009. www.ugotrade.com/mobile-phones-in-africa/ -www.commissionforafrica.org www.whiteafrican.com www.vnl.in

6

Online nr. 3 • 2009


- Afrikas nye jungletrommer Oplysningskampagner og lægekonsultation via SMS Mange steder i Afrika kan der være langt til hospitaler og lægehjælp. Derudover kan manglende elektricitet og fastnetforbindelse besværliggøre kommunikationen. Mobiltelefonens SMS funktion muliggør konsultationer og vejledninger fra læger til de lokale sundhedspersonaler, der på denne måde kan behandle og tilse syge mennesker, hvor det ellers ikke er muligt at stille en diagnose. Syge mennesker kan på denne måde komme i behandling langt hurtigere end tidligere. SMS bliver også brugt til kampagner og oplysning omkring HIV/AIDS, der er et kæmpe problem i det meste af Afrika. SMS når hurtigere og langt mere effektivt ud til befolkningen end noget medie/teknologi før har gjort, vurderer hjælpeorganisationer, der benytter denne form for kampagnedækning. Mangel på elektricitet Mobiltelefoner bruger elektricitet. Dette er en stor mangelvare i Afrika og nogle steder ikke eksisterende eller meget ustabilt. I de små landsbyer har befolkningen sjældent indlagt elektricitet. Derfor betales der pr. opladning af mobilen i den lokale butik, eller dér hvor elektricitet findes. Der er opstået en del alternative muligheder for opladning via batterierne på bilen, via en dynamo på cyklen, og et udviklingsfirma har opfundet en vest med indbygget solceller, der så automatisk oplader mobilen. Den manglende elektricitet er naturligvis også et problem, når mobilnetværket skal etableres. Derfor har et firma specialiseret sig i mobilbasestationer, der udelukkende kører på to solpaneler, som ikke er større end en dobbeltseng. Disse soldrevne mobilbasestationer gør det muligt, at få mobildækning ud til steder, der før var utilgængelige. Blandt andet kan arbejderne i bananplantagerne tage billeder af misvækster på blade og frugter med mobiltelefonen, for derefter at sende billederne til videnscentre, der derefter kan råde og vejlede i behandling af problemet. Fremtiden De mange lande på det afrikanske kontinent er meget forskellige, hvad angår uddannelsesniveau, infrastruktur, politisk ledelse og meget mere. Nogle afrikanske lande nærmer sig 100 % mobil udbredelse, mens andre er helt nede på 30 %. Undersøgelser viser, at der er en meget tæt sammenhæng mellem udbredelsen af mobiltelefoni i fattige lande og væksten i bruttonationalproduktet. Sagt med andre ord, kan en lokal afrikaner med en mobiltelefon i hånden få mulighed for at skabe sig et bedre liv. Mobiltelefonen er med til at øge mulighederne for at bringe Afrika og andre udviklingslande et skridt nærmere et værdigt liv.

Online nr. 3 • 2009

7


It´s hTC Magic HTC er nu igen på banen med en ny touch mobil: HTC Magic. Er du til touch mobiler, bør du bestemt kigge nærmere på denne mobil, der byder på en lang række avancerede funktioner, der gør mobilen ekstra lækker som et stærkt kommunikations- og underholdningsværktøj. HTC Magics funktioner HTC Magic er baseret på det forholdsvis nye styresystem: Android. Styresystemet Android blev præsenteret i 2007, og er et styresystem til håndholdte enheder. HTC Magic er den første mobil med dette styresystem. Det er folkene bag Google, der står bag udviklingen af dette nye Android styresystem, og mange af de funktioner, som mobilen indeholder, er da også relaterede til Google. Har man en Google-konto har man f.eks. adgang til Google-glæder som: Gmail, GoogelTalk, Picasa, Google Calender osv. Kontoen sørger for synkronisering med din mobil. Mobilen understøtter dog også Microsoft Exchange, pop3 og imapmail, så selv hvis du ikke vil benytte dig af alle Googles facetter, kan du stadig få stor glæde af mobilen. Mobilen består af seks knapper og en lille rund kugle – en trackball, som du bruger til at navigere rundt i programmerne med. Den lille trackball lyser op, når du for eksempel får en SMS eller et opkald. Selve brugerfladen er opbygget af tre forsideskærme, som man skifter imellem ved at trække en finger over skærmen fra side til side. Du kan selv vælge, hvad du vil have på de tre forsider, så de programmer du bruger

8

Online nr. 3 • 2009

mest, kan lægges på ”skrivebordet” – ganske som vi er vant til fra computeren. Har du ikke nok i de programmer, der følger med mobilen, er der udviklet en lang række widgets til Android systemet. Brugervenlighed Umiddelbart er HTC Magic en meget brugervenlig mobil, og selvom man ikke i forvejen er inkarneret Touch mobil bruger, så lærer man hurtigt at bruge mobilen. Når man skriver en SMS er ordbogen meget intuitiv, og den ”lærer” hurtigt din skrivemåde at kende, så du ikke behøver at ramme tasterne helt nøjagtigt. Dog synes det i første omgang lidt besværligt at finde æ, ø og å på tastaturet. Det skyldes, at disse gemmer sig længere nede i tastaturet, men har man først lært dette, så går det som en leg at skrive SMS-er og mails. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at der til touch skærmen er valgt en skærmtype, der hedder ”capacitive touch panel”, som reagerer på spændingsforskelle i overfladen, hvilket gør mobilen umulig at betjene med handsker eller betjeningsredskaber.

sende til venner og bekendte, kan man bestemt godt leve med kameraets opløsning. De største fordele ved kameraet er, at det starter hurtigt op, og at fotoalbummet fungerer perfekt.

Kameraet er et 3,2 megapixels uden blitz, og det hører til de mere basale indenfor mobilkameraer. Derfor tager det selvsagt ikke de mest fantastiske billeder. Men har man ikke ambitioner om, at de billeder, man tager med sin mobil, skal bruges til meget andet end at have på sin mobil og

Alt i alt er det en meget brugervenlig mobil, som besidder alt det, en mobil skal – og mere til. Man kan hurtigt bruge mange timer på de forskellige spil og widgets, som man kan downloade til mobilen, og som hurtigt gør din mobil unik og personlig.

Kilde: http://www.htc.com/dk/product/magic/specification.html Se side 17


Brevets forunderlige rejse Hvad sker der egentligt, når du har lagt dit brev i postkassen? Nogen sørger jo for, at dit brev kommer fra postkassen og hen til den retmæssige modtager, men hvor mange forskellige processer er der involveret for at få dit brev frem til den endelige destination? • For at et brev kan blive til, starter hele processen jo med, at brevets afsender skriver et brev, frankerer det med frimærker og lægger det i postkassen. • Et postbud tømmer derefter alle postkasserne i byen og kører brevene tilbage til TELE-POST Centeret. • I TELE-POST Centeret samles alle brevene fra dagens postkassetømninger. Frimærkerne på brevene stemples, og så skal brevene sorteres til de respektive destinationer. Det betyder, at alle brevene skal grupperes alt efter hvilken by, bygd eller land, de skal hen til. Når brevene er sorteret til de enkelte postnumre, bundtes brevene. • Brevene lægges i en postsæk og indvejes i postens logistiksystem. Postsækken lukkes og et postmærke fortæller postsækkens videre rejse. • De breve, der skal ud af byen, venter på, at TELE-POST Centeret sørger for, at få brevene bragt videre til den transportør, der med skib, fly eller hundeslæde skal bringe brevene videre mod modtageren.

• Brevene kommer til deres ankomstby. • I ankomstbyen står et postbud klar til at hente posten og køre det tilbage til TELE-POST Centeret. • Postsækken bliver scannet for at dokumentere sækkens ankomst. • Brevene til postbokse bliver sorteret op i den rigtige postboks. Brevene, der skal omdeles af postbudene, sorteres efter vejnavn og derefter vejnummer. • Endeligt bringer postbudet brevet ud til dig uanset om det regner, sner eller om solen skinner fra en skyfri himmel. Et brev skifter altså hænder mange gange på sin færden fra pen til postkasse, fra postkasse til postsæk, fra postsæk til skib, fly eller hundepoter. Først mange hænder senere kan modtageren åbne brevet og med spænding læse det brev, der måske slutter med en kærlig hilsen fra en gammel ven? Hver gang du sender et brev, er der altså mange personer involveret i processen. Skal brevene til Danmark, er der endda endnu flere personer, der bidrager til at bringe dit brev sikkert og hurtigt frem.

Et brev skifter altså hænder mange gange på sin færden fra pen til postkasse, fra postkasse til postsæk, fra postsæk til skib, fly eller hundepoter

Online nr. 3 • 2009

9


Abonnementets v På alle TELE-POST centre (TPC) i hele landet, kan der købes og oprettes abonnementer til både fastnettelefoner, Internet og mobiltelefoner. Når en kunde skal oprettes, skal opgaven gennem mange hænder, før forbindelsen virker hos kunden.

1.

Kunden køber et abonnement. TPC medarbejderen tjekker, om kunden i forvejen har et abonnement og om kunden har gæld hos os eller om der er gæld på adressen. Herefter udfyldes oprettelsesblanketten og kunden vælger et telefonnummer og hvilke produkter der skal tilknyttes abonnementet. Til sidst skriver kunden under på blanketten, som herefter faxes til ordreafdelingen i Nuuk.

2.

Ordrebehandleren tjekker om der allerede er et abonnement på adressen og om der findes et NTP stik (1). Hvis der er tale om et nyt hus, beder ordrebehandleren om dokumentationspapirer og et B-nr. fra kunden. Hvis der allerede eksisterer ledninger mellem huset og centralen, kan ordrebehandleren ”tænde” for abonnementet med det samme. Hvis ledningerne ikke er ført, sender de ordren videre til montørerne. Det samme gælder hvis der er tale om oprettelse af ADSL og der ikke findes NTP stik på adressen.

3.

Hos montørerne finder driftskoordinatoren en ledig montør og tildeler ham opgaven. Montørens opgave er, at koble det valgte telefonnummer sammen med kundens adresse. Der kan godt være flere hovedfordelere mellem adressen og centralen. Så kører han til centralen og kobler til den næste hovedfordeler. Derefter kører han til hovedfordeleren og kobler videre, så der til sidst er kontakt imellem centralen og kunden. Hvis kunden har købt et ADSL abonnement, og der ikke findes et NTP stik på husstanden, kører montøren ud til kunden og sætter et op. Når det hele er koblet rigtig sammen, melder montøren retur til ordrebehandleren, at nu er ordren udført.

4.

Ordrebehandleren tænder nu for abonnementet, ringer og fortæller kunden, at forbindelsen nu er etableret.

1) NTP er en forkortelse for Net-TermineringsPunkt, og er dér hvor TELEs del af telefonnettet slutter, og den private del begynder. Stikket kan kendes på lille grøn kant. Inden du går til TELE-POST Centret for at købe et ADSL abonnement, er det en god ide lige at tjekke, om der allerede er et NTP stik i din bolig. Her kan du se hvordan det ser ud.

10

Online nr. 3 • 2009


s vej

- Klar til TELEs 3G-net Blue Earth er fremstillet af genbrugte plastikflasker og oplades ved hjælp af solceller på bagsiden af mobiltelefonen. Mobilen er en del af Samsungs vision om en bæredygtig udvikling. Designet med inspiration fra en flad, blank strandsten, er Blue Earth fremstillet af PCM, en plastiktype, som er udvundet fra genanvendelige plastikflasker, og som dermed bidrager til at reducere brændstofforbruget og kulstofemissioner. Mobilen er desuden fri for beryllium og phtalater. Selv brugergrænsefladens tema knytter an til øko-profilen og gør mobilen energieffektiv ved at have særlige strømbesparende funktioner. Med skridttælleren kan man yderligere regne sig frem til, hvor meget CO2-udslip man sparer ved at fravælge bilen. Opladeren en bruger mindre end 0,03 watt i stand by-tilstand. Boksen, mobilen kommer i, er lille, let og fremstillet af genbrugskarton.

kr.

Pris

2.999,-

Online nr. 3 • 2009

11


ADSL Kundeportal – ny service for dig Nu bliver det meget nemmere for dig som ADSL-kunde løbende at følge dit forbrug på internettet. Det sker, når TELE åbner for en ny kundeportal, hvor du kan sætte en grænse for hvor mange megabyte (MB), du hver måned ønsker at bruge på internet. På den måde kan du nu sikre sig, at regningerne ikke løber løbsk. Efter ibrugtagningen af søkablet er internethastigheden øget, og nogle kunder har fået større regninger pga. større forbrug. Derfor udbyder vi nu en ny gratis service til alle vores kunder, så de løbende kan følge og evt. begrænse forbruget og derved undgå ubehagelige overraskelser, når regningen kommer. Vi ved, at rigtig mange familier, hvor der er flere brugere om en internetforbindelse, kan have svært ved at overskue, hvor stort forbruget på nettet er. Mange bliver først opmærksomme, når regningen kommer. Med de hurtige internetforbindelser, som vi i dag tilbyder, er det blevet meget mere attraktivt at se videoer eller at spille på nettet, og det er nemt at komme til at bruge meget tid på internettet – og dermed mange MB. Det kan betyde, at mange familier får en højere internetregning, end de egentligt havde tænkt sig, og i sådanne tilfælde kan kundeportalen være en stor hjælp. Vi håber, at vores kunder vil tage godt imod denne nye service. Du finder ADSL Kundeportalen på TELE’s hjemmeside www.tele.gl. Servicen er gratis og du kan altid justere dit ønskede forbrugsmaksimum efter ønske og behov.

12

Online nr. 3 • 2009

Første gang, du bruger den nye ADSL Kundeportal, skal du oprette dig som bruger ved at taste dit kundenummer, som du finder på din telefonregning. Herefter vælger du så dit fremtidige password og din personlige adgangskode, så det kun er dig, der kan foretage ændringer på portalen. Du har her din egen portal, som hjælper dig med at holde øje med, hvor stort dit internetforbrug er. Når du har nået den grænse, du i første omgang har sat, kan du vælge at få besked pr. SMS eller e-mail. Herefter kan du selv hæve din grænse på portalen, hvis du ønsker det – ligesom du jævnligt kan justere den øvre grænse, du sætter for dit forbrug.


Glæd jer! Vi glæder os til at sende hjemmesiderne i luften og håber kunderne vil tage godt imod dem. Omkring årsskiftet går TELE-POST i luften med helt nye hjemmesider! Vi relancerer www.tele.gl og www.post.gl i et nyt design og med et revideret indhold. De to hjemmesider vil blive skarpt opdelt i en privat- og en erhvervsside, for at tilgodese den enkelte kundes behov. Dertil lancerer vi som noget helt nyt en koncernhjemmeside. Kystradioen, den maritime nød- og sikkerhedstjeneste, får ligeledes sin egen hjemmeside. På vores nuværende sider prøver vi at ramme bredt, ved at samle lidt af alting, bl.a. koncerninformation, kundeservice, kystradio, samt privat- og erhvervsprodukter m.m. på én hhv. tele og post-hjemmeside. Men efterhånden som udbuddet og efterspørgslen af produkter og servicer til

vores mange forskellige kundetyper vokser, så er pladsen trang og mulighederne på vores nuværende ”alt-i-én” hjemmesider er begrænsede. Vigtigst af alt, så viser vores kundeundersøgelser, at kunderne i større og større omfang forventer, at kunne bruge vores hjemmesider til meget mere, end de kan i dag. De ønsker meget mere målrettet information og selvhjælp via hjemmesiderne. Dette vil vi gerne efterleve, og med det nye system og den struktur, der skal bære vores nye hjemmesider, lægges bunden til, at vi kan efterleve disse behov.

Den nye koncernhjemmeside vil indeholde virksomhedsrelateret information. Dermed skabes ét sted hvor f.eks. aktionærer, journalister, jobsøgende m.m. har let adgang til TELE Greenland A/S virksomhedsprofil og informationer om de forskellige forretningsområder. Ved at samle og udbygge de forskellige informationstyper på hver sin hjemmeside, får f.eks. privatkunden en hjemmeside henvendt til sig, det samme får erhvervskunden, aktionæren, søens folk osv. Vores forskellige kundegrupper vil dermed ikke længere blive overinformeret med indhold, som ikke lige er målrettet dem.

Designeksempler på forsider til TELE-POSTs nye hjemmesider.

Online nr. 3 • 2009

13


SMS din saldo! Kender du det, at du til en fest lige skal dele billeder eller beskeder med dine venner? Men pludselig opdager du, at du ikke har mere taletid på din TUSASS konto… Nu er det endnu nemmere for dig, når du vil tjekke hvor mange penge, du har tilbage på din TUSASS konto. Nu kan du nemlig nøjes med at sende en SMS med beskeden ”saldo” til nummer 1800, og få sekunder efter vil du modtage en status på SMS. SMS saldo servicen er gratis ligesom nummeret 80 10 10, som man tidligere har skullet ringe til, hvis man ville have sin saldo oplyst. I øvrigt kan du også stadig ringe til 80 10 10, hvis du foretrækker dette frem for at sende en SMS.

HVORDAN STÅR DU? Er du flyttet, har du fået nyt telefonnummer, eller ønsker du bare din telefonbogsoptagelse ændret? Husk din telefonbogsoptagelse i den landsdækkende telefonbog sker ikke af sig selv – du er selv ansvarlig for at dine oplysninger er korrekte.

Du Du kan ka rette dine oplysninger på følgende måder: fø følgen

Vi håber, at denne nye service vil være til stor glæde for alle vores TUSASS kunder. Nu er det i hvert fald blevet endnu lettere at få oplyst, om det snart er på tide at få mere taletid på mobilen. Så er det bare op til dig, at huske at få det købt.

- På www.tele.gl kan du nemt og enkelt enk bede om at få rettet dine oplysninger. opl - Bagest i den husstandsomdelte Ba telefonbog finder du en blanket te du d kan sende ind, hvis du har ændringer. æ

Har du ændringer skal vi have dem senest d. 31. december 2009, hvis du vil være helt sikker på, at de kommer med i den nye telefonbog. Du kan finde regler og priser i telefonbogen. Næste udgave af den landsdækkende telefonbog forventes at udkomme i juli-august 2010.

Buuarsikkut

14

Online nr. 3 • 2009

Boas & Co.

A F RO BE RT HO LM E N E


Julepost med FLY fra Grønland til Danmark – sidste frist

Nyt TELE-POST Center i Maniitsoq

BREVE 3900 3905 3910 3911 3912 3913 3920 3921 3922 3923 3930 3940 3950 3951 3952 3953 3955 3961 3962 3970 3971 3980

D. 26. oktober slog TELE-POST dørene op til et helt nyt TELE-POST Center i Maniitsoq. Det blev fejret på dagen med kaffe-mik og en masse gode tilbud til vores kunder. Når vores kunder i Maniitsoq fremover skal sende en pakke eller købe en ny mobil, skal de fremover benytte sig af det nye TELE-POST Center på Langskovip Aqqutaa. Vi har nemlig fået nye lokaler til vores TELE-POST Center i Maniitsoq, og efteråret igennem har vi arbejdet hårdt på at få de nye lokaler gjort klar til åbningsdagen d. 26. oktober. Selve åbningsdagen blev en stor succes, og mange af vores kunder kiggede forbi på dagen for at dele glæden med os ved en kaffe-mik, besigtige de nye lokaler og benytte sig af de mange gode tilbud, som vi kunne friste med i anledningen af åbningen. Vores kunder tog rigtigt godt i mod vores nye TELE-POST Center, og det håber vi naturligvis, de fortsat vil gøre.

Nuuk Nuussuaq Kangerlussuaq Sisimiut Maniitsoq Tasiilaq Qaqortoq Narsaq Nanortalik Narsarsuaq Kangilinnguit Paamiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Kangaatsiaq Uummannaq Upernavik Pituffik Qaanaaq Ittoqqortoormiit

14. 14. 14. 14. 14. 11. 11. 11. 11. 11. 8. 11. 14. 9. 14. 9. 9. 11. 11. 7. 7. 9.

dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec.

PAKKER 12. 12. 14. 12. 11. 10. 11. 11. 11. 11. 8. 11. 11. 9. 11. 9. 9. 11. 11. 7. 7. 9.

dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec.

Afsendelsestidspunkterne er vejledende. Vejr og tekniske forhold m.v. kan lægge hindringer i vejen, derfor opfordrer vi til at sende juleposten i god tid. Har du spørgsmål til de vejledende julefrister kan det lokale TELE-POST Center kontaktes på tlf. 149.

SAMSUNG JET - Klar til TELEs 3G-net Har du først prøvet Samsung Jet mobiltelefon, er du bare nødt til at eje den. Responsen, når du går ind i menuerne, er utrolig hurtig, og hele mobilen udstråler fart og energi. Surf på internettet, lyt til musik, se video, synkroniser med Outlook – det hele går som en leg med Samsung Jet. Mobiltelefonen er i et lækkert design med en stor krystalklar OLED-touchscreen i centrum. Samsung Jet er mobilen, du ikke kan leve uden.

·· ·· ·· ··

800 MHz processor Superskarp 3.1” OLED-touchskærm Widgets genveje MS Exchange Active ctive Sync Kamera/Video Internet Youtube Facebook

kr.

Pris

3.999,-

Online nr. 3 • 2009

15


Postnumre – en fordel for dig Postnumre blev indført for mange år siden for at forbedre dirigeringen af posten og postnumre følger derfor eksempelvis ikke kommunegrænser, men tager alene hensyn til den bedste trafiklogistik. Målet er at få posten hurtigt og sikkert frem. Postnumre blev første gang benyttet i Tyskland i 1941, og siden indført i mange lande for at lette sorteringen af posten. De grønlandske postnumre er en del af den danske postnummerserie, som Danmark indførte i 1967. I 1992 blev forsøgt at indføre særlige grønlandske postnumre på 3 cifre, f.eks. blev Nuuk tildelt postnummer 100, men kort før ibrugtagning af de ”nye”

grønlandske postnumre blev projektet lagt på is, på grund af forskellige forhold, der skabte tvivl om posten ville nå hurtigt og sikkert frem. TELE-POST tildeler og nedtager postnumre alt efter det behov logistikken bringer. Et af de sidste postnumre, der er oprettet er 3964 Qaarsut. Dette skyldes, at der blev oprettet en lufthavn og at der var fornuft i, at lade posten til Qaarsut blive i Qaarsut i stedet for at sende den via Uummannaq. F.eks. sender Post Danmark postsække direkte til Qaarsut 4 gange om ugen, og uden postnummer ville dette ikke være muligt. Når Post Danmark sorterer deres store mængder af post, ved de, at når de støder på et postnummer der begynder med 39, så er det til Grønland. Hvis posten var sorteret efter bynavn ville det være noget sværere at huske.

Julen nærmer sig og da Julemanden modtager mange sække post, har Julemanden fået sit eget postnummer - 2412 Julemanden. Vi kan derfor bringe breve og sutter hurtigt og sikkert frem til Julemanden. Eftersom vi modtager al denne post, må det jo være beviset på, at Julemanden bor på Grønland!

Træk et nummer Kundenummersystem – hvad bruger vi det til ud over at holde øje med din ventetid? Når du kommer ind på TELE-POST Centeret i Uummannaq, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq og Tasiilaq, trækker du et nummer fra et elektronisk nummersystem for at blive ekspederet. Indtil dit nummer bliver kaldt op, kan du kigge på de udstillede varer, snakke med folk, pakke din pakke færdig, gøre dine indbetalingskort klar uden at du kommer i den ”forkerte” kø. Data fra systemet anvendes til måling af din ventetid, så vi sikrer, at du og alle andre kunder har kortest mulige ventetider. Vi analyserer kontinuerligt ventetiderne så vi til stadighed kan yde bedre og hurtigere service, uanset dit ærinde. Derfor har POST sat servicemål med udgangspunkt i, hvad der er rimeligt for kunderne 4378+VIIRPERHMQMNERYEVMQMMXEOMXRYXEEX 1EWWEOOYXUYTTIVWEKEURYXEEU[[[TSWXKPMQMXEOYWMRREEZEX

(IRNERYEVJoV4378+VIIRPERHR]ITVMWIV (YOEREPPIVIHIRYLIRXIHIRR]ITVMWJSPHIVTo[[[TSWXKP

/%0%%00-8292%%8292%679945)55%2+6‘20%2(-:)6()27')28691

16

Online nr. 3 • 2009

Gældende servicemål er: 85% af kunderne skal være ekspederet indenfor 5 minutter, 95% indenfor 10 min., og at alle skal være ekspederet indenfor 15 minutter. De data der opsamles i systemet anvendes desuden til statistik på antal kunder, lavere/højere tilstrømning på hvilke tidspunkter, justere åbningstider, bl.a. ekspeditionstider og disponering af interne ressourcer. Har du lyst til at høre mere om systemet – måske om antal kunder i din by? – er du velkommen til at kontakte TELE-POST Centeret.


Samsung JET

Samsung C3050

mobil

Samsung Blue Earth Fremstillet af PCM

800Mhz processor

mp3

Opladning via solceller

3,1” OLED display

FM -radio

ECO userinterface

MS Exchange Active Sync

Bluetooth

Skridttæller

WI-FI

Stort farvedisplay

Facebook

Widgets

GPRS / MMS

3 MP Kamera

Facebook

Op til 8 GB hukommelse

TELE 3G, ja

TELE 3G, ja

TELE 3G, nej

Pris kr.

2.999,-

Samsung B2100

Pris kr.

3.999,-

Pris kr.

SonimXP3.2

999,-

EmporiaTALKpremium

Håndværker/Outdoor mobil

Håndværker/Outdoor mobil

Senior mobiltelefon

IP57 certificeret

IP57 certificeret

Store knapper

Samtale i støjfyldte miljøer

Vandtæt til 1 m dybde

Høj lydstyrke

Ekstra modstandsdygtig over for snavs, støv & vand

Tåler fald på op til 2 m

Nem at betjene

Fungerer fra -20 C til + 60 C

Kan benyttes med høreapparat

3 år ombytningsgaranti ved defekt

Huskefunktion for fødselsdage

TELE 3G, nej

TELE 3G, nej

1,3 MP Kamera Lommelygte TELE 3G, nej

Pris kr.

1.199,-

HTC Magic

Pris kr.

2.699,-

HTC Hero

Pris kr.

HTC Tattoo

Android Market

Android Market

Android Market

3 Home Screens

7 Home Screens

Design dit eget cover

GPS

GPS

GPS

WI-FI

WI-FI

WI-FI

3,2 MP Kamera

5,0 MP Kamera

3,2 MP Kamera

Android

Android

Android

TELE 3G, ja

TELE 3G, ja

TELE 3G, ja

Pris kr.

3.499,-

Pris kr.

Årets julegaveidé

999,-

3.499,-

Pris kr.

2.499,-

Messless Universal Multicharger – Designed by Giugiaro*

Denne universaloplader giver dig mulighed for at oplade flere elektroniske enheder f.eks. mobiltelefoner/smartphones, iPod, Sony PSP, uden at du skal have flere forskellige dockingstationer og kabler.

- iPOD/iPhone - Sony Ericsson – alle nyere modeller

Indeholder følgende gratis adaptere: - Nokia normal - Nokia mini - Sony PSP - Mini USB til HTC telefoner / smartphones

*Giugiaro som også har designet produkter af Apple, Nikon, Swatch, Omega, Kenwood og Seiko

Desuden kan du købe stik til: Samsung, Apple, Nintendo med mere for 69,- pr. stk

Julepris kr.

499,Online nr. 3 • 2009

17


Køb dine julegaver på nettet www.smartgirl.dk Denne webbutik indeholder smart tøj, sko og tilbehør til de unge kvinder – du finder alle de kendte (og mindre kendte) mærker. Butikken er nem at gå til, den er sikker (emærket) og de har en rigtig god kundeservice, bl.a. bytteservice. Sender med post til Grønland. Betaling: Gængse kreditkort såsom Dankort, Visa og Mastercard. www.smartguy.dk Samme som ovenstående, blot er den til de unge mænd.

6 Gode råd når du surfer 1. Antivirusprogram Du skal ikke downloade og åbne filer direkte i et program, med mindre du ved, at du kan stole på det website, du henter filerne fra. Gem filerne på din harddisk, kontrollér dem med dit antivirusprogram og åbn dem først derefter. 2. Udbydere Hent kun programmer fra pålidelige udbydere. 3. Browser indstilling Indstil din browser, så den altid spørger dig, inden programmer og andre filtyper overføres til computeren. 4. Browser opdatering Følg browser leverandørens anbefalinger om sikkerhed. Opdatér jævnligt din browser. 5. Firewall En fast internetforbindelse kan gøre det let for hackere at bryde ind på din computer. Har du en permanent opkobling, er du mere udsat, end hvis du kobler dig op via telefonnettet en gang imellem. Du bør installere en personlig firewall. Har du ikke en firewall, så sluk din pc, når du ikke bruger den.

18

www.smartkids.dk Endnu en smart butik på nettet – denne gang til babyer og større børn. www.myus.com Kender du dét, at du på en amerikansk webbutik finder LIGE dén dims du har ledt så længe efter. Du starter dit indkøb og udfylder alle felter, blot for at finde ud af, at firmaet kun sender til amerikanske stater, eller også kan du kun betale med amerikansk kreditkort. Denne service løser problemet! Tjek siden og se hvordan. www.myphotobook.dk Få dine flotteste fotos foreviget i en fotobog! Skab din personlige fotobog nemt og hurtigt. Du tager billederne – en af Europas største producenter af fotobøger laver bogen. Du downloader et gratis program og kan sidde i ro og mag og designe din bog med egne digitale fotos og tekster. Når mesterværket er skabt uploader du bogen, den produceres på få dage og sendes med posten til dig. Betaling: MasterCard, Visa og Eurocard eller direkte overførsel. Læs mere på hjemmesiden. www.sika-mut.dk I denne webbutik finder du flotte ting i bl.a. sælskind og moskusuld. Hjemmesko, luffer, boligudstyr, smykker m.m. Du kan også få gaven pakket ind. Varerne sendes med POST hurtigt og sikkert. Betaling: Gængse kreditkort såsom Dankort, Visa og Mastercard via PBS.

6 Gode råd om handel på nettet

6. Luk programmer Messenger-, fildelings- og chat-programmer m.v. kan være fulde af huller, gennem hvilke hackere kan få adgang til din pc. Hvis de kører hele tiden, er det værre, end hvis du kun bruger dem af og til.

1. Se efter e-mærket, så er du beskyttet bedst muligt 2. Betal altid med kreditkort, så er du beskyttet af indsigelsesordningen (www.e-maerket.dk/sw2654.asp) 3. Undersøg hvem sælger er (Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse m.v.) 4. Undersøg varen - du har krav på at få oplysninger om varens væsentligste egenskaber - hvad varen kan. 5. Tjek salgs og leveringsbetingelserne inden du handler 6. Gem kvitteringen og tjek din konto – har netbutikken hævet det rigtige beløb

Kilde: Forbrugerrådet

Kilde: www.e-maerket.dk

Online nr. 3 • 2009

www.spar-momsen.dk I denne e-mærkede webbutik finder du næsten alt til hjemmet til ”irriterende lave priser”, som de skriver. De sender momsfrit til alle de skandinaviske lande og Grønland. Betaling: Dankort. www.gadgets.dk De skriver selv: ”Da vi startede i 2002 var det i protest mod, at vi mænd altid fik sokker og aftershave som gave. Siden dengang har vores motto været, at vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle; vi bliver gamle, når vi holder op med at lege”. Skal din gave være sjov, skør eller bare utraditionel er dette stedet. Butikken er e-mærket og de sender ordrer af sted samme dag, hvis den er modtaget inden kl. 17. Betaling: Gængse kreditkort såsom Dankort, Visa og Mastercard. www.atlanticmusicshop.gl Denne webbutik tilbyder CDer og DVDer med grønlandsk musik, musikudstyr, hovedtelefoner, kabler og udstyr og meget mere – selv T-shirt kan du købe. Sender med POST. Betaling: Gængse kreditkort såsom Dankort, Visa og Mastercard samt Visa Elektron. www.ek-soft.gl Denne webbutik sælger alt inden for IT direkte fra deres butik i Ilulissat. Deres mål er, at gøre det nemt for alle i Grønland at købe IT-udstyr, hvad enten man bor i en af de større byer eller ude i en lille bygd. Bærbare PCer, printere, blæk, webkameraer, fotorammer er blot nogle af kategorierne. Klik ind på siden og find dét du skal bruge. Sender med POST. Betaling: Gængse kreditkort såsom Dankort, Visa og Mastercard.

Ovenstående er kun et lille udvalg af butikker på nettet – der er mange derude, også grønlandske. Søg selv efter flere. Alle Online-køb via nettet sker på eget ansvar – vurdér selv om du har tillid til webbutikken. Og gå evt. efter de e-mærkede butikker. Du er bedre beskyttet i e-mærkede netbutikker.


VIND 10.000 KRONER

- VÆLG ÅRETS GRØNLANDSKE FRIMÆRKE 2009 I løbet af 2009 har POST Greenland udgivet i alt 22 meget smukke frimærker, som viser mangfoldigheden inden for grønlandsk kultur, natur, historie og samfund. Nu kan du vælge din favorit – deltag i valget af årets grønlandske frimærke! Blandt alle deltagere trækker vi lod om hovedpræmien på 10.000 kroner kontant.

G 414

G 415

Klip nedenstående kupon af, udfyld og indsend den til nedenstående adresse. Du kan også stemme online på www.stamps.gl. Din stemme skal være modtaget senest den 1. marts 2010. Bemærk: Kun én stemme per person. Medarbejdere i TELE-POST er velkomne til

G 416

G 418

G 417

at deltage i afstemningen, men er ikke med i lodtrækningen om hovedpræmien. Resultatet af afstemningen og vinderen offentliggøres i Greenland Collector nr. 3, september 2010. Men allerede 2. marts 2010 offentliggøres vinderen på vores hjemmeside www.stamps.gl og i en pressemeddelelse.

G 419

G 420

G 422 G 423

G 421

G 427

G 434

G 428

G 435

Kupon Jeg vil gerne stemme på årets grønlandske frimærke.

G 424

G 429

G 430

G 425

G 431

G 432

G 426

G 433

✄ Mit valg: G-Nr.

Porto

Navn: Adresse: MODTAGERADRESSE: Postnr.

By:

Underskrift:

Tlf.:

POST Greenland Filatelia, Postboks 121 3913 Tasiilaq Tlf.: 98 11 55 Fax: 98 14 32

Din stemme skal være modtaget senest den 1. marts 2010.

Online nr. 3 • 2009

19

Online nr. 3, 2009  

Hvornår er en nyhed – en nyhed? s. 5 Mobiltelefoner – Afrikas nye jungletrommer s.6 ... alt sammen i dette Online ... ET MAGASIN OM KOMMUNIK...