__MAIN_TEXT__

Page 1

GREENLAND

Collector Abonnementsblad for samlere af grønlandske frimærker • 14. årgang • nr. 2 • Maj 2009

Prinsgemalen 75 år

4

Grønlandske tegneserier - 1. del

6

Matthew Henson på Nordpolen

8

Selvstyre i Grønland

10

Moderne grønlandsk kunst III

12

POST Greenland ude i verden

20


Frimærkeforum ’09 i Roskilde 6.-8. november af Finn Ib Larsen

udstillinger af forlæg for årets frimærkeudgivelser de yngste kan i Børneland lære om frimærker og få inspiration til at starte deres egen frimærkesamling og meget, meget andet.

den, samt hvad du ellers kan opleve af spændende ting på de 3 messedage. Du vil som altid kunne købe de nyeste frimærkeudgivelser og selvfølge den nye årsmappe 2009 hos os på messen. Udstilling på frimærkemessen Danmarks Motivsamlerforening afholder i tilknytning til Frimærkeforum deres udstilling ”Motiv 2009”. Det er en specialiseret klubudstilling. En del af udstillingen omhandler også EUROTHEMA 2009 hvor en stor del europæiske motivsamlere er indbudt til at deltage i en fler-nationers landskamp i motivfilateli. Der kan læses meget mere om denne landskamp på www.motivsamler.dk

Succesen med afholdelse af Nordeuropas største frimærkemesse uden for København fortsættes. I år afholdes messen i Roskilde-Hallerne. Det er 21. gang messen afholdes. Arrangørerne, POST Danmark Frimærker, Post Greenland og Postverk Føroya, planlægger igen tre spændende dage i filateliens tegn. Deltagerlisten er meget bred fra ind- og udland. Frimærkeforums tradition følges også i år, med en stor firmaskare der præsenterer et kæmpe udbud af filatelistisk materiale af enhver art og i alle prisklasser. Messens aktivitetstraditioner holdes i hævd. Gæsterne kan kaste sig over det legendariske ta’ selv bord, opleve udstilling af sjældne frimærkesamlinger, se

GREENLAND COLLECTOR

Lidt fra den grønlandske stand POST Greenland har også i år et spændende program at byde på på den grønlandske stand, der omfatter besøg af flere af de dygtige grønlandske kunstnere, der leverer motiver til de flotte frimærker som POST Greenland udgiver. Der vil selvfølgelig være mulighed for at få signeret nogle af de frimærker de har udgivet. Der vil blive udstillet originalmotiver til enkelte af tidligere udgivne grønlandske frimærker. I næste nummer af Greenland Collector kan du læse nærmere om hvem af kunstnerne der besøger stan-

Transport til messen Der er gode forbindelser til Roskilde-Hallerne, uanset om man kommer i bil eller man vælger at tage toget. Det tager kun 25 minutter med toget fra Københavns Hovedbanegård og til Roskilde station og 3 timer fra Århus. Fra Roskilde station er der ca. 10 minutters gang. Der er busser til stationen 2 gange i timen. Der er 750 parkeringspladser ved hallerne så også her er der plads hvis man foretrækker at tage bilen.

2


Kronprinsparret fik overrakt 250.000 kroner fra POST Greenland I over 50 år har POST Greenland udgivet frimærker med tillægsværdi, hvor den samlede tillægsværdi går til et velgørende formål i Grønland. Velgørenhedsfrimærket med Kronprinsparret har været overordentligt populært i Grønland, ligesom frimærkesamlere verden over har taget frimærket til sig. Frimærket blev således valgt til årets mest populære grønlandske frimærke 2006 i den store årlige afstemning blandt kunder og frimærkesamlere. Af: Allan Pertti Frandsen Den 27. januar var en god dag for grønlandske børn. Det var nemlig dagen, hvor Kronprinsparret fik overrakt en check på ikke mindre end 250.000 kroner af POST Greenland. Kronprinsen og Kronprinsessen donerede omgående beløbet til forbedring af børns vilkår i Grønland. Den kvarte million stammer fra salget af det grønlandske tillægsværdifrimærke fra 2006. Frimærket, der viser Kronprinsparret i deres flotte grønlandske nationaldragter, blev solgt med en tillægsværdi på 50 øre pr. mærke. Fotoet af Kronprinsparret på frimærket er taget af Leiff Josefsen, mens layout og typografi er skabt af Dorit Olsen.

”Frimærket med Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen har været det mest populære tillægsværdifrimærke i Grønland i nyere tid”, udtaler en stolt postdirektør Per Svendsen, POST Greenland. Checken på den kvarte million blev overrakt af postdirektør Per Svendsen og salgschef for frimærker Allan Pertti Frandsen ved et uformelt møde på Amalienborg den 27. januar. ”Vi ved, at Grønland har en stor plads i Kronprinsens og Kronprinsessens hjerter”, forsætter postdirektøren. ”Derfor er det os en ære og en glæde at kunne bidrage til Kronprinsparrets mange velgørende projekter med relation til børn i Grønland”.

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary får overrakt et helark og et miniark af tillægsværdifrimærket fra 2006, hvorpå de fremstår i grønlandsk nationaldragt. Postdirektør Per Svendsen og salgschef for frimærker Allan Pertti Frandsen fra POST Greenland forestod overrækkelsen under en privat audiens på Amalienborg tirsdag den 27. januar. Fotos: Steen Brogaard.

Tillægsværdi gør en forskel Af: Tina Vestergaard

3

POST Greenland har gennem flere år udgivet et årligt tillægsværdifrimærke. Tillægsværdien på hver enkelt mærke er 0,50 kr. som ubeskåret går til et velgørende formål. Det er således let at støtte en god sag gennem POST Greenland, da man ved at købe årets tillægsfrimærke automatisk donerer 50 øre til et godt formål. Tillægsværdien fra 2009 er dedikeret til den grønlandske organisation Neriuffiit Kattuffiat, som er den grønlandske pendant til Kræftens Bekæmpelse.

væk fra familie og venner, der ellers fungerer som en afgørende støtte for den kræftramte gennem et sygdomsforløb.

At være kræftramt i Grønland er ofte forbundet med store praktiske og økonomiske omvæltninger, da de geografiske afstande gør at patienten er tvunget væk fra vante omgivelser. Derved overlades man til at bekæmpe sin sygdom langt

POST Greenlands tillægsværdi gør en forskel - i år for kræftramte i Grønland. Støt Neriuffiit Kattuffiats livsvigtige arbejde for kræftramte i Grønland ved at erhverve dig dette års tillægsværdifrimærke.

Det er blandt andet i disse konkrete praktisk vanskelige situationer at Neriuffiit Kattuffiat yder en enorm støtte til kræftramte og deres pårørende i Grønland, ved blandt andet at gøre det muligt at søge om et engangsbeløb til dækning af for eksempel rejseomkostninger for pårørende i forbindelse med sygdomsforløbet.


Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen fylder 75 år Den 11. juni fylder Prinsgemalen 75 år Af Allan Pertti Frandsen

Den store royale begivenhed fejres blandt andet med udgivelsen af et smukt grønlandsk særfrimærke, der udkommer på selve dagen. Frimærkeudgivelsen understreger de varme og stærke bånd mellem Grønland og vort kongehus. Frimærket bliver det andet grønlandske gennem tiderne, som bærer Prinsgemalens portræt. Det første udkom i 1984 i anledning af Prinsgemalens 50-års fødselsdag. Men allerede i 1967, ved Prinsgemalens giftermål med Tronfølgeren, fra 1972 H.M. Dronningen, udkom et smukt grønlandsk frimærke, hvorpå det unge royale ægtepar optræder i profil og silhuet. Prinsgemalen blev født i Frankrig, men tilbragte de første fem år af sit liv i Vietnam, det daværende Fransk Indokina, hvor faderen varetog familieinteresserne i flere industriforetagender. Familien vendte i slutningen af 1930’erne tilbage til Frankrig. Prinsgemalen tog derpå sine uddannelser i både Frankrig og Vietnam og blev i 1957 magister i fransk litteratur og orientalske sprog. Siden studietiden har Prinsgemalen samlet på gamle bøger og har en righoldig samling kunstbøger, historiske og filosofiske værker og en del førsteudgaver, samt har en samling af grønlandsk og afrikansk kunst. Prinsgemalen har derudover, sammen med Dronningen, oversat den franske filosof Simone de Beauvoirs værk ”Alle mennesker er dødelige”. Bogen udkom i 1981 under pseudonymet H.M. Vejerbjerg. Desuden har Prinsgemalen udgivet ”Chemin faisant” (franske digte) i 1982, ”Destin oblige” (oversat til dansk: ”Skæbne forpligter”) i 1996 samt digtsamlingen ”Cantabile” 2000. I ”Ikke Altid Gåselever” fra 1999 er Prinsgemalens bedste opskrifter desuden publiceret. Prinsgemalen er desuden medlem af eller formand

Fotos: John Rasmussen, Narsaq Foto.

GREENLAND COLLECTOR

4


for af en række komiteer og fonde, fx Præsident for den danske afdeling Verdensnaturfonden, WWF. Prinsgemalen er desuden hædret med Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje, Nernorsaat, i guld, samt en række danske og udenlandske hædersbevisninger og ordener. Prinsgemalen er desuden protektor for en række selskaber og foreninger. Prinsgemalens følelser overfor Grønland er særdeles varme. I 2006 udtalte Prinsgemalen sig således positivt med hensyn til en mulig etablering af et kunstmuseum i Grønland. For, som Prinsgemalen dengang udtalte, har man produceret kunst i Grønland i alle de år, hvor landet har været kendt i verden. ”Grønlændere er kunstnerisk begavet og jeg synes derfor det er på tide med et kunstmuseum”, tilføjede Prinsgemalen. Den royale opbakning til idéen om et museum for grønlandsk kunst er i virkeligheden måske ikke så overraskende, idet Prinsgemalen i mange år har samlet på grønlandsk kunst:

”Jeg har samlet på grønlandsk kunst, lige siden jeg kom til Danmark. Jeg kom til Grønland i 70’erne og det var en stor oplevelse for mig at se den grønlandske kunst.”, fortsatte Prinsgemalen og påpegede, at Frankrig og franskmænd altid har været meget interesseret i Grønland, ikke mindst de gamle ekspeditioner med de store opdagelsesrejsende, for eksempel Paul-Emile Victor, som POST Greenland hyldede på frimærke (G392) i 2007. Prinsgemalen har besøgt Grønland i alt 10 gange. Siden det første besøg i 1970 har prinsgemalen således besøgt Grønland i 1975, 1979, 1982, 1985, 1989, 1991, 1997, 2000, og 2004. Prinsgemalens næste Grønlandsbesøg er planlagt til den kommende sommer, hvor Dronningen og han aflægger besøg i anledning af indførelsen af selvstyreloven for Grønland den 21. juni. Det bliver et særdeles glædeligt gensyn, for vi ved, at Prinsgemalens hjerte banker for Grønland.

01201421 Førstedagskuvert (FDC/1) Prinsgemalen 75 år Pris: DKK: 14,00

01100421 Prinsgemalen 75 år Valør: 8,00 Udgivelsesdag: 11. juni 2009 40 mærker pr. ark Format: G – stående Ydre mål: 40 x 28,50 mm Fotograf: Sandra Greig Trykkemetode: Offset Papir: Sopal, hvidt papir Typografi: Dorit Olsen

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen • Født den 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig, søn af greve André de Laborde de Monpezat og grevinde Renée de Monpezat f. Doursenot. • Gift 10. juni 1967 i Holmens Kirke, København, med Tronfølgeren, senere H.M. Dronning Margrethe II. • Far til Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, født 1968, og Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, født 1969.

5


Grønlandske tegneserier I. del “Grønlandske tegneserier” er titlen på POST Greenlands nyeste frimærkeserie. Det første mærke i serien udkommer 21. juni 2009 og er skabt af tegneren Nuka K. Godtfredsen. Det markerer udgivelsen af hans flotte tegneserie-album “De første skridt”. Albummet udkommer til efteråret på grønlandsk, dansk og engelsk og dette frimærke er således en ‘appetitvækker’ på, hvad vi kan vente os af denne dynamiske kunstner. POST Greenlands

01100423 Grønlandske tegneserier I Valør: 15,50 Udgivelsesdag: 21. juni 2009 20 mærker pr. ark Format: E – liggende Ydre mål: 50 x 43,50 mm Kunstner: Nuka K. Godtfredsen Trykkemetode: Offset Papir: Sopal, hvidt papir Typografi: Dorit Olsen

GREENLAND COLLECTOR

egen tegneserie-entusiast har mødt Nuka K. Godtfredsen til en snak om frimærket og tegneserien. Frimærket udkommer både i normale helark og miniark. Af Jesper Gundersen “De første skridt” Harpunerne flyver gennem luften, hundene gøer og to mænd står klar til at sende endnu to harpuner mod hvalrosserne, der for første og sidste gang møder mennesker. Scenen der udspiller sig på frimærket, i de klare akvarelfarver og den realistiske streg, er fra Nuka K. Godtfredsens tegneserie “De føste skridt”, som udgør første bind i en serie på fire, der skal beskrive Grønlands forhistorie. Nuka forklarer at valget faldt på dette motiv af flere grunde: “For det første er det et centralt sted i min tegneserie og derudover var det vigtigt, at der skete noget og at frimærket i sig selv fortalte en historie. For det er andet viser det hvalrosfangst, som var en af Independence 1 kulturens vigtigeste fødekilder”. Illustreret grønlandshistorie for folket Historien handler om de første folk i Grønland, independence 1, og deres indvandring fra Canada for ca. 4500 år siden. Vi følger en storfamilies normadeliv, jagt og kærlighed, der driver dem mod nye jagtmarker, Grønlands nordvestkyst.

“Min tegnestue er på Nationalmuseet i Danmark, så jeg arbejder side om side med de førende eksperter på området. Jeg har fire arkæologer og en professor, som jeg kan spørge døgnet rundt, om hvad som helst, fra dragter, telte og redskabers udseende, over menneskenes vægt og højde, til beregning af hvor store distancer disse normadefolk har kunnet tilbagelægge. De har alle deres foskellige teorier og idéer. Det er min opgave at få formidlet stoffet”. “Problemet”, forklare Nuka, “har været at Grønlands tidlige historie, kun har været tilgængelig i svært forståelige arkæologiske rapporter. Jeg vil gerne gøre den til noget alle kan få glæde af. Derfor samarbejdet med Sermitsiaq, der bragte første del af tegneserien sidste sommer og bringer anden del fra april i år. Derudover er det Iilinniusiorfik der udgiver hele tegneserien, muligvis med et hæfte med fakta om tiden”. Realisme og humor “Det har været vigtigt for mig at forstå disse mennesker, deres humor deres formål med livet. De var praktiske mennesker, altid på farten i et ekstremt klima og landskab. Jeg har ikke villet skildre dem som klassiske tegneserie-helte, sådan var de ikke. Jeg har fokus på realismen og her er det en kæmpe hjælp med eksperterne. Derudover har jeg stakkevis af fotos af naturen i området, arkæologiske fund og jeg bruger modeller til personerne. Jeg sluger alle bøger med grønlandske sagn og myter og historiske kilder”.

6


Derudover har Nuka fornylig været på researchtur til Montreal (Canada) “Når jeg har reseachet, skriver jeg et storyboard og derefter arbejder jeg på skitser. Når det er gjort planlægges og tegnes hver enkelt plance og til sidst bliver siderne farvelagt med akvarel og tekstet”. Det hele sker i 2009 Tegneserien “De første skridt” udkommer til efteråret og er første bind i en planlagt serie på fire, der tilsammen beskriver Grønlands forhistorie. “selvom der er et halv år til udgivelsen, så kan jeg se enden på første etape”, siger en tilfreds Nuka K. Godtfredsen, der glæder sig til et fortsat begivenhedsrigt år 2009. “Dette interview sammenfatter alt det der hænger sammen med udgivelsen af tegneseriealbumment”, siger han. “Frimærket, der udkommer 21. juni og de planlagte vandreudstillinger med skitser og motiver fra tegneserien rundt om i Grønland og Canada, hvor disse første folk kom fra. Lige nu kan jeg slet ikke slippe arbejdet, og det er ikke så godt for familien, men projektet er så spændende og jeg er stolt af såvel udgivelsen af frimærket, som selve albummet”.

01106423 Grønlandske tegneserier I Miniark Pris: 15,50 Udgivelsesdag: 21. juni 2009

Hvem er Nuka K. Godtfredsen? Nuka K. Godtfredsen er født i Narsaq i 1970 og uddannet grafiker. Han har illustreret bøger og undervisningsmateriale siden 1990’erne og har udgivet sine egne tegneserier om figuren Andala. Nuka har før arbejdet med POST Greenland og har designet Grønlands EUROPA-frimærker i forbindelse med spejderbevægelsens 100 års jubelæum og Gønlands SEPAC frimærke fra 2007.

Hvem er Nukas samarbejdspartnere? At skabe en tegenerie om Grønlands forhistorie er Nukas egen idé, og bliver realiseret i tæt samarbejde med SILA, Sermitsiaq og Ilinniusiorfik. SILA - Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning. De stiller lokaler, arkæologer og ekspertise til rådighed for Nuka. Sermitsiaq – Grønlands største dagblad. Bringer løbende dele af tegneserien. Ilinniusiorfik – Grønlands Undervisningsmiddelforlag. Udgiver tegneserien.

7


Matthew Henson, første afroamerikaner på Nordpolen i 1909.

Anaukaq Henson, Matthew Hensons grønlandske barn og Aviaq Hensons farfar.

Matthew A. Hensons deltagelse i kampen om Nordpolen 1909 af Aviaq Henson For 100 år siden, den 6. april 1909, nåede Matthew Henson og Robert Peary Nordpolen sammen med fire polarinuitter Oodaaq, Iggiannguaq, Sigluk og Ukkujaaq. De nåede til 90 nordlig bredde, jordens geografisk nordligste punkt. Det tog dem 37 dage og ca. 664 km at nå til punktet fra Cape Columbia, Canada. Siden 1891 havde Peary og Henson sejlet frem og tilbage fra USA til Thule otte gange i løbet af 19 år for at opfylde deres drømme om at nå Nordpolen. De vidste, at hvis de skal kunne nå Nordpolen, var arktiske indfødte nødvendige hjælpere igennem sne, is, og kulde for at overleve og gennemføre opgaven. Denne historie forbinder Grønland og USA igennem begivenheder, der rummer drømme, udholdenhed, generationer, anerkendelse, løfter, kulturelle sammenkomster og ikke mindst sympatisk vekselvirkning imellem de to forskellige kulturer. Denne historie kendes af meget få mennesker i Grønland og i Danmark, fordi mange dér forbinder

01100422 Matthew A. Henson Valør: 9,00 Udgivelsesdag: 21. juni 2009 40 mærker pr. ark Format: D – liggende Ydre mål: 48 x 20,3 mm Kunstner: Naja Abelsen Trykkemetode: Offset Papir: Sopal, hvidt papir Typografi: Joh. Enschedé Security Print

GREENLAND COLLECTOR

Thule med Knud Rasmussen. Men i USA forbinder man Thule med Matthew Henson og Robert Peary. Den 6.april 2009 blev der afholdt 100-års jubilæum, hvor amerikaneren Dr. Allen Counter, PhD og direktør for Harvard Foundation, tog til Qaanaaq i 4 dage for at fejre jubilæet sammen med grønlandske efterkommere af de Nordpolsopdagelsesrejsende fra 1909. Oprindeligt var det planlagt, at der skulle rejses enten gennem Canada eller flyves over Nordpolen fra Pituffik den dag, men pga. manglende økonomisk støtte, måtte Dr. Counter desværre aflyse planen, hvilket han var ked af, for han havde ellers at lovet sine gamle, nu afdøde venner, Anaukaq Henson og Kaali Peary at tage efterkommerne med til Nordpolen for at fejre 100års jubilæet. Da han så rejste til Thule, fik han en US Marine ubåd til at sørge for at kaste en tidskapsel for ham. Denne dag kom ubåden nemlig til havoverfladen på Nordpolen, hvor tidskapslen blev kastet under en tale. Kapslen indeholder Dr. Counters bog om Matthew Henson, Matthew Hensons egen bog, isbjørnenegle ejet af Anaukaq Henson, præsident Reagans hyldestbrev fra 1987 og præsident Barack Obamas hyldestbrev fra 2009, samt et inuit kunstværk og andre genstande til minde om Anaukaq Henson, Kaali Peary og deres fædre. Den dag i Qaanaaq var der festmiddag for efterkommere af amerikanerne og inuitterne sammen med Dr. Counter, hans datter, og to af assistenterne. Der var fremvisning af brevet fra Barack Obama, takketaler, forevisning af film fra 1987 og billeder fra sammenkomstrejser i USA. Som familiemedlemmer tog vi tre fra Nuuk, samt en journalist tog til Qaanaaq, for at fejre dagen sammen med de andre. Men fejringen sluttede ikke her. Der skal også laves en dokumentarfilm, samt frimærkeudgivelsen med Matthew Henson den 21. juni i anledning af jubilæet. Selv om ind-

samlingen ikke rakte til Nordpolen, var tilskuddet og sponsorerne behjælpelige. Det var Departementet for Kultur i Grønland, Canada Goose, Air Nunavuts fleksible reaktioner, lån af et lokale hos Qaanaaqs kommune med Avanersuup Atuarfia, logi, og det grønlandske fjernsyn KNR’s medieinteresse. Desuden tak til Verne Robinson, der styrer www.matthewhenson.com, og POST Greenlands frimærkeudgivelse. Dette giver en positiv følelse af, at Grønland og samtlige lande følelsesmæssigt støtter udbredelsen af denne forunderlige historie. Matthew Henson var afro-amerikaner, som blev født den 8. august 1866 i Charles County, Washington DC. Da Matthew var 11 år gammel, blev han forældreløs, men boede hos sin stedmor, og han løb hjemmefra som 13-årig. Han kom til Baltimore og fik arbejde som kahytsdreng i et verdenshandlende skib. Igennem seks år tog kaptajnen sig af ham og underviste ham navigering, geografi, matematik, biblen og historie. Matthew oplevede og elskede at udforske verden og lærte endda at tale mandarin. Som 19-årig mødte han for første gang den dengang 29-årige Robert Peary, der var løjtnant og ingeniør, født i Pennsylvania den 6.maj 1856. Peary var af den holdning, at alle racer er lige, hvorfor han havde et enten neutralt og sympatisk synspunkt overfor andre racer. Derfor kunne han tilbyde Henson stillingen som personlig assistent til hans næste ekspeditionsrejse til Nicaragua 1888 efter fælles udveksling af rejseoplevelser. Deres første fælles rejse til Grønland startede i 1891. De var 7 personer, og det var usædvanligt, at medtage en sort amerikaner som rejseassistent, endda når Robert Pearys kone Josephine også deltog. De overvintrede, og mødte for første gang polarinuitterne i foråret 1892. Henson blev hurtigt venner med polarinuitter, som troede, at han måtte

8


være deres stammefrænde, idet han var den eneste fra ekspeditionsgruppen, der havde mørk hud ligesom deres solbrune hud. Henson lærte hurtigt inuitsproget og kunne det som en indfødt, bedre end nogen anden amerikaner efter de år. Under ekspeditionerne fungerede Henson som sømand, navigatør, tømrer, maskinarbejder, slædekører, fanger, m.m. Og ikke mindst som tolk. Han kunne så mange ting, for under ekspeditionerne var der ellers mange amerikanske rejseledsagere, men som udskiftedes rejse efter rejse. Men Peary havde altid taget Henson med på rejserne, for han var en uundværlig rejseledsager, der havde et lige så stort mål om at nå Nordpolen. Henson kunne sige op, når han ville, men han elskede udforskningsrejser og ville bevise, at en sort amerikaner kunne udføre store opgaver.

Deltagerne ved fejringen af 100-års jubilæet for Matthew Hensons erobring af Nordpolen, samlet i Qaanaaq 6. april 2009. Anaukaq Henson var søn af Matthew Henson. Anaukaqs mor var polarinuit og hed Aqattannguaq. Hendes og Hensons søn blev født i sensommeren eller efteråret på skibet Roosevelt ved Etah i 1906. Selvom Matthew Henson ikke nævnte i USA, at havde en søn, vidste Anaukaq og alle polarinuitter, at Anaukaq var søn af Matthew. Efter Nordpolen i 1909 kom Matthew aldrig tilbage til Thule og så derfor aldrig sin søn igen, selvom Henson først døde i 1955. Anaukaq var storfanger og fik 7 børn, hvoraf 2 af dem døde tidligt og én som 1-årig. Med de fire sønner han nu havde, fik han mange efterkommere. Også Robert Peary havde to inuit sønner: Haamik født år 1900 og Kaali Peary født få dage fra Anaukaq i1906 også på skibet Roosevelt i Etah. Deres mor hed Aleqasina. Begge kvinder havde inuit mænd, brødrene Qillaq og Piuaatsoq og begge mænd arbejdede for amerikanerne. Anaukaq og brødrene Peary behandlede

9

hinanden som fætre. Og de levede sammen i Etah, indtil de blev store nok som fangere. Da Dr. Counter tog til Moriusaq for første gang i 1986, havde han aldrig troet, at han kom til at arbejde meget med Henson og familien. Han fik Anaukaq Henson og Kaali Peary til USA i 1987 for at opfylde deres gamle drømme om at besøge deres fædres land. Med tilladelse fra af Præsident Reagan fik Dr. Counter flyttet Matthew Hensons grav fra Bronx, New York, til National Arlington Cemetery i Virginia, USA’s mest fornemme kirkegård for præsidenter, agtede personer og soldater. Selv havde Præsident Reagan og senere Barack Obama skrevet en skriftlig hilsen om at byde familien fra Grønland velkommen. Dr. Counter sørgede endda for monumentets design. Blandt andet har han også sørget for at navngive et marineskib ”Henson”. I alt har han været i Moriusaq 4 gange, idet han blev så tæt knyttet til Hensons og Pearys fra Thule. Han har udgivet bogen ”North Pole Legacy – Black, White and Eskimo”, hvori han fortæller om alt, fra han i Sverige hørte rygtet om at Henson og Peary havde inuitsønner, til han for første gang mødte Anaukaq og Kaali, og om hans sidste besøg i Thule, til hans sidste opgave om Henson i 2001. Han vil lave endnu en dokumentarfilm, og vil stadig besøge Thule og holde kontakt med familierne.

Aviaq Henson (t.v.), Matthew Hensons oldebarn, her sammen med Dr. Counters filmassistent, Ana, ved sammenkomsten i Qaanaaq. Om forfatteren Aviaq Henson er datter Matthew Hensons barnebarn, Vittus Henson. Aviaq Henson er 29 år og bliver uddannet lærer i Nuuk til sommer. Aviaq har gymnasial eksamen, samt 1-årig højere handelseksamen, højskoleophold, m.m. Aviaq har fire søskende og forældre, der bor i Nuuk, hvor hun også selv bor sammen med kæresten. Læs mere på www.matthewhenson.com

Støt en god sag

Køb albummet Preserve the Polar Regions and Glaciers

Saglig oplysning om konsekvenserne ved den globale opvarmning bliver mere og mere nødvendig. Det kan du få, hvis du erhverver dig albummet Preserve the Polar Regions and Glaciers. POST Greenland’s frimærke G414, som udkom 19. januar, indgår blandt andet i det flotte album. Sammen med alle de øvrige landes frimærker om konsekvenserne ved Global Opvarmning. Spar penge POST Greenland forhandler ikke albummet. Du skal derfor sende din album-ordre til DAVO Philatelic Publishers i Holland, som fremstiller og sælger disse albums. Du køber derved direkte hos producenten til lavest mulige pris. Adressen er: DAVO Philatelic Publishers, Postboks 411, 7400 AK, Deventer, Holland. Prisen er EUR 95,00 for albummet MED alle frimærkerne. Albummet UDEN frimærkerne koster EUR 37,50. Priserne er inkl. 6 % hollandsk moms. Bestil albummet online på www. davo.nl


Selvstyre i Grønland 21. juni 2009

Vejen til selvstyre Af Landsstyreformand Hans Enoksen For at markere et vigtigt skridt i Grønlands historie, indførelsen af Selvstyret, udgiver POST Greenland et frimærke som en lykønskning til det grønlandske samfund. Som samfund er vi stolte af at Selvstyreordningen blev vedtaget og indføres den 21. juni 2009. Vi er stolte over at vi endelig bliver accepteret som folk og at dette åbner muligheden for mere selvstændighed for det grønlandske folk. Ved indførelsen af Selvstyret starter der et helt nyt kapitel i Grønlands historie. Nu kan vi fortsætte udviklingen af det grønlandske samfund, og at borgerne i Grønland er parate til det, bevistes ved afstemningen om Selvstyre den 25. november 2008. At 76 % af de afgivne stemmer sagde ja til

GREENLAND COLLECTOR

selvstyret viser at det grønlandske samfund virkelig ønsker mere selvstændighed. Et af de grundlæggende elementer hos et menneske er jo ønsket om selvstændighed. Et menneske, der indeni ikke har et ønske om selvstændighed, bliver jo tøvende og vil kun vente på, hvad andre skulle bestemme. Når vi derfor ser på resultatet af afstemningen om Selvstyret, kan vi konkludere at det grønlandske samfund har et stort ønske om at møde fremtiden med en sund og lys tankegang. Ansvarlighed kommer kun til udtryk gennem en aktiv indsats. Under Hjemmestyret har vi igangsat og fuldført mange initiativer, og nu gælder fuldførelsen af Selvstyret. Det bliver et stort arbejde, men da det skal resultere i et styrket samfund glæder vi os til at gå i gang. At arbejde med glæde giver de største resultater, og vi kan helt klart fornemme at det grønlandske samfunds higen efter overgang til at Selvstyre.

Kendetegnet for arbejdet med virkeliggørelsen af Selvstyret er samhørighed og forståelse. Blandt de grønlandske politikere er arbejdet udført i enighed og i forståelse med hinanden. Samtidig er samarbejdet med de danske politikere foregået på en god måde, så vi på den måde har nået et resultat, som vi kan være stolte af, nemlig aftalen om Selvstyre, som vi begge kunne gå ind for. Når man tænker på formålet med Selvstyret og arbejdet med at realisere det, er det fantastisk passende at POST Greenland har givet en af vore førende kunstnere opgaven med at tegne et frimærke som en markering af indførelsen af Selvstyret. Endnu engang har en af vores store kunstnere, Aka Høegh, fuldført et beundringsværdigt værk, og glæden strømmer ud indefra ved blot at kigge på frimærket. Frimærket kaldes ”Vejen til Selvstyret”, og ud fra Akas eget udsagn skal tilskueren selv danne sig en mening om værket.

10


Aka har tegnet frimærket alene med lyse tanker og ifølge hende selv, fremkom fjeldene bare af sig selv. Hvad hun havde i tankerne da hun tegnede frimærket, har jeg fornemmet nogenlunde på denne måde: Hvis vi som mennesker skal hente fælles styrke, går vejen via Selvstyre. Det kan sammenlignes med et skib, dets besætning og kaptajn. Alle har deres forskellige gøremål, men de har alle sammen den samme destination. De stærkere tager de svagere i hånden og går videre fremad med dem. De vandrer sammen i fællesskab, gennem lys og mørke, mod lyset og solens stråler på vej til lysets kerne, der giver styrke til alle, og de vandrer sammen gennem dialog og med støttende hånd for hinanden. At vandre på fjeldene giver styrke, og vi får den, når vi endnu engang har klaret en højde. Generationers føde, alle dyrene, kan ses på frimærkets side. Hvis dyrene forsvandt, ville mennesket få meget svære kår. Farverne i frimærket fortæller om den grønlandske farvesammensætning – folkets glæde over farver. Se bare på kvindernes farverige nationaldragt, se også på vores huse fuld af forskellige farver. Mange glade, opmuntrende og tankevækkende ideer har kunstneren levendegjort. Ja, det er skønt at vi har kunstnere der kan fylde vort indre liv op og giver det farver. Ganske almindelige ord fylder også vort indre liv op, og jeg håber også at I, gennem de breve I får, også vil modtage Selvstyrets ånd. Alle gaver tilskikket os i vort liv skal vi modtage med taknemmelighed og værne om dem, og Selvstyret er sådan en gave.

01100427 Selvstyre i Grønland Valør: 6,25 Udgivelsesdag: 21. juni 2009 20 mærker pr. ark Format: E – liggende Ydre mål: 50 x 43,50 mm Foto: Aka Høegh Trykkemetode: Offset Papir: Sopal, hvidt papir Typografi: Dorit Olsen Aka Høegh

11


Moderne grønlandsk kunst III Moderne grønlandsk kunst III Contemporary Greenlandic Art III Neue grönlandische Kunst III

090209_Fila_kunst3.indd 1

07/04/09 15:33:35

Souvenirmappe Moderne Kunst III Varenummer: 01303041 Pris DKK 57,00 Af Henrik Pötzsch De tilhører kredsen af etablerede grønlandske kunstnere med stor udstillingsaktivitet, individuelt, og i den grønlandske kunstnersammenslutning KIMIK, kvinderne bag motiverne på tredje del af POST Greenlands bemærkelsesværdige serie over moderne grønlandsk kunst. Med den parentetiske bemærkning, at den ene af dem, Camilla Nielsen, ikke, ligesom de to andre, Ivalo Abelsen og Naja Abelsen, er født og opvokset i Grønland. Men man behøver ikke være født her i Grønland for at finde inspiration i landets smukke og sommetider barske natur. Kunsterne bag frimærkerne udtrykker sig på hver deres individuelle måde. Med naturalistisk ekspressionisme - fra havets uudgrundelige dyb, over det stiliserede sarte pastelfarvede med et ledemotiv, der udtrykker en historisk søgen, til et næsten abstrakt udtryk, en fusion af fjeld, metal, is i psykedeliske farver i noget, der balancerer på kanten af virkeligheden - en digital rystelse af vand og fjeld?

GREENLAND COLLECTOR

Man mærker virkelig, at her er noget på hjerte. Her bliver rejst spørgsmål om tingenes natur, forholdet imellem samtid og fortid. En meditation over rødfisk taler helt for sig selv. De tre frimærker udkommer i normale helark og i en souvenirmappe. Denne souvenirmappe indeholder naturligvis de tre kunstneres frimærker in natura, og giver samtidig et vue over de enkelte kunstneres øvrige virke.

12


01100424 MODERNE KUNST III 1/3 Værdi: 6,00 Udgivelsesdag: 21. juni 2009 20 mærker pr. helark Format: E Trykmetode: Offset Papir: Sopal, hvidt papir Typografi: Dorit Olsen Kunstner: Ivalo Abelsen

Dorsetkulturen havde dets storhedstid fra år 900 efter kristus til år 1100. Dorsetfolket har flere klare selvstændige kulturtræk, f.eks. den udsøgte behandling af ben og hvaltand, et kunsthåndværk som indbefattede ridsning af geometriske figurer og udskårne dyre – og menneskefigurer.

Ivalo Abelsen: Om kunstneren Ivalo Abelsen er født i Nuuk i 1971. Hun er uddannet lærer i billedkunst og formgivning. Som kunstner har Ivalo Abelsen en særlig interesse i de muligheder det giver udtryksmæssigt at anvende naturlige råprodukter kunstnerisk. Hun har således især undersøgt de grafiske muligheder ved tryk på typisk grønlandske og nordiske materialer så som afhåret sælskind, birkebark, havkatskind m.m. Inspiration: Ivalo Abelsen har i udformningen af dette frimærke været stærkt optaget og inspireret af Dorsetfolkets måder at udtrykke deres tanker og livsfilosofi på, som hun blev da hun skrev sin bachelor om Sen Dorset Kunst ved Ilisimatusarfik Frimærkets motiv er skabt med akvarel og tusch. Det forestiller to isbjørne, set fra oven.

13

Ligesom arkæologer undersøger essensen i et fortidigt folk, ved at genskabe f.eks. en årtusind gammel krukke af ler, fortolker Abelsen på dette frimærke nogle af den grønlandske kulturs tidligere lag, med sin parafrase over Dorsetfolkets egne udsmykningsteknikker og hermed æstetiske udtryksform, på sin helt egen måde. Et af de smukkeste eksempler på kunstobjekter fra Dorsetkulturen, er de kraftfulde stiliserede isbjørne, hvis benkroppe er gennemskåret af skraveringer i parallelle og vinklede linjer. Fascinationen af isbjørne er arketypisk. Selv set med nutidens øjne forstår man, hvorfor isbjørnen rummede en særlig magi, hvorfor den for fangerfolket var et centralt kraftdyr, som man igennem livet beundrede og identificerede sig med.


01100425 MODERNE KUNST III 2/3 Værdi: 18,00 Udgivelsesdag: 21. juni 2009 20 mærker pr. helark Format: E Trykmetode: Offset Papir: Sopal, hvidt papir Typografi: Dorit Olsen Kunstner: Camilla Nielsen

Camilla Nielsen Om kunstneren Camilla Nielsen er født i 1972 i Esbjerg. Hun har studeret på Ecole Nationale Supérieurel Des Beaux Arts i Dijon, Frankrig, og har taget uddannelse på Kunstskolen i Nuuk, ligesom hun i 2003 har afsluttet sin Bachelor i Fine Art fra Nova Scotia College of Art and Design i Halifax, Canada.

et kæmpehoved af en rødfisk fanget på trawler, som nogle venner hjembragte til Nuuk, startskuddet til en mangeårig fascination af fisk som motiv.

Inspiration: Kendetegnende for Camilla Nielsen er, at hun lader sig inspirere af et bestemt objekt, som f.eks. rødfisk, og at hun i sin karriere tilnærmer sig allerede velkendte objekter på ny, med den afgørende forskel, at hun som menneske og kunstner hele tiden udvikler sig, og at hendes materialevalg og ny udnyttelse af inspirationskilden, ofte er helt forskellig fra den forrige.

Fisken har gennem tiderne haft og har til stadighed stor symbolsk betydning. For eksempel var fisken det gamle hemmelige symbol på kristendom. I den oprindelige grønlandske kultur har fisken til tider været forbundet med en ”hjælpeånd” ligesom bjørnen, ørnen, hvalen og andre dyr. Dermed kan fisken repræsentere dobbeltheden ved en grønlandsk kulturforståelse. Sammensmeltningen af nyt og gammelt, vestlige og ikke-vestlige værdier. Titlen på værket er derfor med rette. ”Vindue til verden”.

Kunstskolen i Nuuk ligger tæt på ”Brættet”, det sted hvor friskfanget fisk og vildt sælges af de lokale fangere. Dette sted var for Camilla Nielsen, sammen med

GREENLAND COLLECTOR

Rødfisken, hvis hoved frækt og elegant springer ud af frimærkets ramme, har kunstneren malet frem i akryl, akvarel og tusch.

14


01100426 MODERNE KUNST III 3/3 Værdi: 33,00 Udgivelsesdag: 21. juni 2009 20 mærker pr. helark Format: E Trykmetode: Offset Papir: Sopal, hvidt papir Typografi: Dorit Olsen Kunstner: Naja Abelsen

Naja Abelsen Om kunstneren Naja Abelsen er født i Danmark i 1964, men tilbragte barneårene i Sydgrønland, i den smukke sydgrønlandske by Qaqortoq. Hun er uddannet på Danmarks Designskole og har studeret på Billedskolen i København, samt Holbæk Kunsthøjskole. Hendes inspiration og motivverden kommer dybt indefra og er ifølge hende selv årsagen til, at billederne ofte åbner beskuerne følelsesmæssigt. Inspiration: Naja Abelsen kalder selv motivet på frimærket for ”Isbræ”. Motivet er skabt ud af en palet af materialer, især perlemor, halvædelsten og kobber. Materialerne består af en mangfoldighed af mineraler, metaller og andre objekter hjemmehørende forskellige steder i

15

verden. Motivet er skabt ud fra princippet om styret tilfældighed. Kunstneren har bevæget objekterne i zigzagmønstre på en lysfølsom plade, og i samme proces lagret det digitalt. Hun arbejder i udstrakt grad med organiske materialer, ofte med objekter indsamlet i naturen. F.eks. Judaspenge, indtørrede tudser, indtørrede snoge, rav, appelsinskaller og snegleskaller. Som kunstner har hun nysgerrigt bevæget sig indenfor en bred vifte af materialer og udtryksformer, såsom gouache, akvarel, plantefarver, vævning, smykkefremstilling og broderi. Der er, sammen med stor stoflighed, en stadig søgen efter sjælens og naturens urkræfter til stede i Naja Abelsens værker.


Endnu en god grund til at samle på frimærker Af: Jeppe S. Skovmose, vinder af en rejse for to til Grønland udloddet af POST Greenland ved Frimærkeforum ’08

Foto: Jeppe S. Skovmose

Her følger en lille beretning om hvad der også kan komme ud af at besøge en frimærkemesse! Sidste sommer flyttede jeg tilbage til Danmark efter i en periode at have boet og arbejdet i Grønland, Maniitsoq; og én af de største oplevelser herfra, som jeg meget gerne engang ville dele med min kæreste, var isfjorden ved Ilulissat. Hvorfor glæden var stor da jeg efter Frimærkeforum 08 blev ringet op og fik at vide at det var netop mig, der havde vundet messens hovedgevinst: En tur for to til Ilulissat!

Vores første møde med Ilulissat var koldt (-25 grader) og diset. Efter at have iført os adskillige lag tøj drog vi på en meget interessant guidet byrundtur. Herefter var det fantastisk at komme hjem til Hotel Arctic og deres stærkt vanedannende pejs, hvor vi flere aftener slappede af med et glas rødvin eller kaffe… Næste dag bød på hundeslædetur ud til et udsigtspunkt over fjorden, hvilken vi imidlertid ikke kunne se pga. snevejr. Turen var dog stadig en fantastisk og meget speciel oplevelse. Da vi vågnede lørdag morgen var det klaret op og vi kunne nu for alvor få det fulde udbytte af hotelværelsets eventyrlige panoramaudsigt over Diskobugten’s mange isbjerge. Dagen havde vi til

på egen hånd at udforske naturen omkring Ilulissat – hvilket blev til en i sandhed storslået og smuk tur ud til Sermermiut. Sidste del af det planlagte program var en sejltur ud mellem isbjergene søndag eftermiddag. En oplevelse så spektakulær at end ikke Oscarvindende skuespillere var i stand til at stjæle min kærestes opmærksomhed. Hun kæmpede for at undgå, at amerikaneren, der stod ved siden af hende på båden, kom med på hendes billeder af isbjerge – og lagde ikke mærke til, at det var selveste Russel Crowe, som sammen med Paramount Pictures på det tidspunkt var i byen, for at indspille en film. ..et par tusinde fotos vidner om et utal af gode og ubeskriveligt smukke oplevelser fra en uforglemmelig rejse til Grønland!

Heldig vinder af Abonnementskonkurrencen 2008 Vinderen af abonnementskonkurrencen 2008 er nu fundet. Den heldige abonnent er Anna Nielsen fra Århus, som har vundet 2 stk. håndlavede østgrønlandske masker, der er udført i træ. Maskerne kan hænges på væggen. Anna Nielsen er en frisk dame på 79 år, som har samlet på frimærker siden hun var 16 år gammel. Ud over Grønland samler Anna også på frimærker fra Danmark og Færøerne. Hun har samlet på Sverige og Norge indtil år 2000, hvor hun begrænsede sig til at samle på de 3 lande. Anna har en næsten komplet samling af grønlandske frimærker, hun oplyser at hun kun mangler de ældste grønlandske frimærker. Her fra POST Greenland skal lyde et hjertelig tillykke til Anna Nielsen. Vi håber, at maskerne sammen med vores frimærker vil være med til at give Anna Nielsen mange flere gode oplevelser med filateli og grønlandsk kunst.

GREENLAND COLLECTOR

16


Vinderen af 10.000 kroner er fundet I forbindelse med POST Greenlands årlige afstemning om, hvilket frimærke, der har fortjent titlen som ”Årets grønlandske frimærke 2008”, deltog alle, der afgav deres stemme, i en lodtrækning om 10.000 skattefrie kroner. Det har igen i år været en fornøjelse at modtaget stemmesedler fra alle fire verdenshjørner. Borgerserviceleder fra den nye Øst-Vest kommune Sermersooq Kommunia Marie Rødgaard var i år ’lykkens gudinde’, da det var hende, der trak den heldige vinder. Sermersooq Kommuniaer en af de nye storkommuner i Grønland efter kommunesammenlægningerne 1. januar 2009, hvor bl.a. Ammassallip Kommunia og Nuup Kommunea blev til én storkommune. Den heldige vinder af 10.000 kroner, som Marie Rødgaard trak blandt alle de mange indsendte kuponer blev Erik Juul Petersen fra Roskilde i Danmark. Han havde stemt på frimærket: G410, som

er en del af serien Ekspeditioner VI, der udkom 20. oktober 2008. Det viser ekspeditionsskibet ’Sofia’ og er udført af gravør Martin Mörck i stålstik. Det er med stor glæde at POST Greenland kan overrække Erik Juul Petersen en check på beløbet, og der skal lyde et stort tillykke med gevinsten herfra. Marie Rødgaard trak også yderlige 10 heldige vindere af en ’trøstepræmie’ i form af Årsmappen 2008. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle, der har deltaget i afstemningen for den store interesse omkring frimærkerne og deres motiver. De ti vindere af årsmappen 2008 er: Elias G. Olsen, Sisimiut, Grønland. Frank Blum, Indianapolis, USA. Mogens Dolberg, Brønderslev, Danmark. Hans Olaf Mørkeberg, Egtved, Danmark. Poul Erik Nielsen, Them, Danmark. Torben Jensen, Blokhus, Danmark. Arne P. Nielsen, Odense, Danmark. Hans Jørgen Hansen, Gentofte, Danmark. M.G.R. Barendrecht, Maassluis, Holland. Agnes Wojtusch, Telgte, Tyskland.

Her trækkes vinderen af 10.000 kroner blandt de indsendte afstemninger af Marie Rødgaard (TV)

Den glade vinder, Erik Juul Pedersen.

Årets grønlandske frimærke 2008 Valget af årets smukkeste grønlandske frimærke blev intet mindre end en højspændt gyser mellem det moderne og det traditionelle frimærke. Vælgerne kunne vælge mellem de i alt 19 frimærker, som POST Greenland udgav i 2008. Vinderen blev frimærket G399, som viser den grønlandske kunstner Bodil ’Buuti’ Pedersens smukke fortolkning af en isbjørn, der ligger fredfyldt i solen. Måske sover den, måske har den en unge? Frimærket, som udkom 31/1 2008, indgår i anden del af serien ’Moderne grønlandsk kunst’ og har en valør på DKK 14,25. Dorit Olsen har stået for typografien. Selvom ’Buutis isbjørn’ – som frimærket blev døbt – løb af med sejren, fik mærket skarp konkurrence af G408, som er skabt af kunstner og gravør Yves Beaujard. Det viser den tidligere franske station i Scorebysund og er andet frimærke i udgivelsen ’Videnskab IV’, der udkom 20/10 2008. Da teknikken bag frimærket er en kombination af stålstik og offset, hører det til POST Greenlands række af traditionelle frimærker, der er højt skattet af samlere verden over. Med denne flotte andenplads i konkurrencen om at blive årets smukkeste frimærke kan det fastslås at den ædle tradition for stålstiksmærker stadig er populær.

17

Nummer to i afstemningen: ’Den franske station i Scoresbysund’ G402. Årets smukkeste frimærke 2008: ’Buutis isbjørn’ G399.


Kulusuk 100 år

Den 9. august 2009 fejrer den østgrønlandske bygd Kulusuk 100-års jubilæum. POST Greenland udgiver i den anledning et særstempel. Adresserede og frankerede konvolutter til afstempling med dette særstempel bedes fremsendt, så de senest er fremme hos POST Greenland, Filatelia, fredag den 7. august. Skoleinspektør ved skolen i Kulusuk fortæller her nærmere om særstemplet. Af Lars-Peter Sterling, skoleinspektør

Flyfjeldet i Kulusuk. Foto: Privatfoto

At det blev børnene fra Skolen i Kulusuk, som fik til opgave at tegne poststemplet i anledning af bygdens 100 års jubilæum i 2009, kan vist ikke undre dem, der gennem de sidste år har fuldt med i skolens aktiviteter. I den kreative faggruppe er fagene sløjd, formning og håndarbejde højt prioriteret, hvilket bl.a. medførte, at skolen blev indbudt til at repræsentere Østgrønland på den store Klimaudstilling på Palais de la Découverte i Paris i efteråret 2007; en udstilling som senere blev vist på museet i Qaqortoq. Tegneren, Erna Ejstrup, som har været gæstelærer på skolen, har sammen med børnene designet stemplet, som viser Kulusuks vartegn, fjeldet Qalorujôrneq og en af de to isbjørne, som sidste vinter luntede rundt tæt ved bygdens kirke.

Nyt fra POST Greenland Udstillingsstempler Frem til og med juni 2009 deltager POST Greenland i: ”IBRA - Naposta”, Essen, 6. – 10. maj. ”23rd Asian International Stamp Expo”, Hong Kong, 14. – 17. maj. “Nordia 2009”, Hafnafjördur (Reykjavik), 29. – 31. maj. “Napex 2009”, Washington DC, 5. – 7. juni. Der vil blive fremstillet et grønlandsk særstempel til hver af disse fire udstillinger. Konvolutter til afstempling med dette særstempel skal være POST Greenland, Filatelia, i hænde senest dagen før åbningen. POST Greenland vil desuden, frem til og med september, være repræsenteret på: ”National udstilling / Jönköpings Filatelist-Förening”, Sverige, 5. – 6. september ”Stamps in Svedala”, Svedala, Sverige, 12. – 13. september. BEMÆRK: Der vil IKKE blive fremstillet grønlandsk udstillingsstempel til disse filateli- og samlerbegivenheder.

Rettelse til artikel om 125-året for Arktisk Station i Nuuk I Greenland Collector, nr. 3/2008, bragte vi en artikel under overskriften ”Den danske arktiske station i Nuuk – 125 års jubilæum”. Desværre var der flere fejl i artiklen. Vi bringer derfor rettelserne her. Af artiklen fremgik det, at tyskeren Karl Weyprecht havde været i Grønland. Det var forkert. Weyprecht var aldrig i Grønland. Endvidere skrev vi, at Andreas Ginge påviste, at kompasnålen blev påvirket af nordlyset i 1877. Men da var Ginge for længst død. Derimod var det den danske leder af ekspeditionen til Nuuk, Adam Frederik Wivet Paulsen, der mente at kunne påvise, at nordlyset blev dannet ved absorption af katodestråler, der udgik fra atmosfærens højeste egne. Paulsen var den første, der foreslog dette. Et resultat der nu er almindelig anerkendt. POST Greenland beklager fejlene i artiklen.

Fra vores slutsalg den 30. november 2008 kan vi oplyse følgende oplagstal Varenr. Titel Oplagstal DKK 01100337 Grønlandsk birke-rørhat 299.793 5,25 01100377 Tillægsværdi-frimærke ”Amnesty” 117.014 5,75 + 0,50 01100378 EUROPA ”Spejdere 1” 284.381 5,75 01100379 EUROPA ”Spejdere 2” 216.371 7,50 01100394 Julefrimærke 2007/1 147.245 5,75 01100395 Julefrimærke 2007/2 139.473 7,50 01106377 Tillægsværdi-miniark ”Amnesty” 46.661 25,00 01301112 Julefrimærkehæfte nr. 12 14.311 79,50

GREENLAND COLLECTOR

Læs om næste gang: Udg. dato 17.01.2005 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 08.11.2007 08.11.2007 15.01.2007 08.11.2007

POST Greenland drager til Rom og Roskilde SEPAC – Landskaber II Thule 100 år Videnskab, V del Ekspeditionsserien, VII del Julefrimærker Årsmappen 2009

18


Kort og Kontant Nederlandene: Postbank N.V. Konto: 3487172. IBAN: NL92 PSTB 0003 4871 72, BIC (SWIFT code): PSTBNL21

Bestillinger / ændringer sendes til: POST Greenland, Filatelia Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND Telefon: (0045) 70 26 05 50 & (00299) 98 11 55 Telefax: (00299) 98 14 32 E-Mail: stamps@tele.gl

Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal foreligge POST Greenland, Filatelia, senest 5 uger før en udgivelse. Bemærk Undlad venligst at skrive din bestilling på et giroindbetalingskort, da disse registreres elektronisk. Betalingsmåder Ved betaling, husk altid at angive dit navn og kundenummer. Dine betalinger kan foretages via giro til en af de konti, som er nævnt på denne side, via kreditkort, med internationale svarkuponer eller kontant i danske kroner, Euro eller US Dollars. Det er ikke muligt at betale med check. 5 pct. MOMS til alle bosatte i Danmark For alle køb af frimærker sendt til Danmark med et fakturabeløb over DKK 79,99 opkræves 5 pct. MOMS. Det er en speciel serviceydelse for vores kunder bosat i Danmark, så I slipper for at betale skat af de indførte produkter. Pr. giro: Danmark: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Konto 9541 - 940 4120. IBAN: DK98 30000009404120, BIC (SWIFT code): DABADKKK

Schweiz: Postscheckamt, Office de cheques postaux, Ufficio dei conti correnti postali, 4040 Basel. Konto: 40-6773-5. IBAN: CH37 0900 0000 4000 6773 5, BIC (SWIFT code): POFiCHBE Tyskland: Postbank, Niederlassung Hamburg, Überseering 26, 22297 Hamburg. Konto: 541414200 BLZ 200 100 20. IBAN: DE03 2001 0020 0541 414200, BIC (SWIFT code): PBNKDEFF Storbritannien: Alliance & Leicester Commercial Bank plc., Bridle Road, Bootle, Merseyside, Liverpool GIR 0AA. Konto: 358 7118. IBAN: GB69GIRB72000003587118 Luxembourg: Postes et Telecommunications, Division des Postes, Service des Cheques Postaux, Secretariat, 38 Place de la Gare, 1090 Luxembourg. Konto: 26606-28. IBAN: LU18 1111 0266 0628 0000, BIC (SWIFT code): CCPLLULL Frankrig: La Poste, Centre Régional des Services Financiers, de la Poste en ile-de-France, 16 rue des Favorites, 75900 Paris. Konto: 250.01 F020. IBAN: FR51 3004 1000 0100 2500 1 F02 022, BIC (SWIFT code): PSSTFRPPPAR Kreditkort Dankort, Eurocard/MasterCard, JCB, VISA. Brug venligst skema i bestillingskuponen

Sverige: Postgirot Bank AB (publ), Vasagatan 7, 105 06 Stockholm. Konto 41 45-9. IBAN: SE9795000099602600041459, BIC (SWIFT code): NDEASESS Norge: Postbanken, Kunderegister Bedrift, 0021 Oslo. Konto 7878.06.55312 IBAN: NO44 78780655312, BIC (SWIFT code): DNBANOKK Finland: SAMPO BANK, UNIONINKATU 22, 00075, SAMPO. Konto 800016-70617928. IBAN: Fi2580001670617928, BIC (SWIFT code): PSPBFiHH

Gebyrer for rekommanderede breve sendt fra Grønland Tillæg for rekommanderede breve internt i Grønland eller til Europa (inkl. Danmark og Færøerne) lyder på DKK 65,00. Eks.: Postforsendelse af et rekommanderet brev frankeret med DKK 8,00 (højest 20 g) koster i alt DKK 73,00. For tillægsydelser for forsendelser til øvrige udland, se HYPERLINK ”http://www.post.gl” www.post.gl. Betalingsfrist 30 dage netto Betaling af vore fakturaer foretages senest 30 dage regnet fra fakturadatoen. Vi beder dig samtidig være opmærksom på, at registrering af dine indbetalinger tager minimum to uger. Det kan derfor forekomme, at du får en faktura med en saldo, som ikke inkluderer dine sidste indbetalinger. Ombytning af frimærker POST Greenland, Filatelia, ombytter kun ubrugte frimærker (som ikke længere findes på vores salgsliste) til nye frimærker fra vores salgsliste, efter kundens valg. Der må maksimalt foretages 3 gratis årlige ombytninger à maksimum DKK 100,00 pr. kunde. Ved en værdi af mere end 3 x DKK 100,00 opkræver POST Greenland, Filatelia, et gebyr på 45 pct. af pålydende værdi. Gebyret på 45 pct. betales altid kontant. Den kontante indbetaling kan således ikke erstattes af andre frimærker. Den maksimale årlige ombytning af ubrugte frimærker pr. kunde må højst udgøre DKK 50.000 i nominel værdi. For yderligere oplysninger bedes du kontakte POST Greenland, Filatelia. Alle angivelser af priser, gebyrer, mv. er med forbehold for trykfejl.

Kontant Kun danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller US Dollar (USD) - sendes som værdibrev. Pr. postanvisning IRC (IBRS) Internationale svarkuponer til en værdi af DKK 8,00 pr. stk. 1 års reklamationsfrist Eventuelle reklamationer over frimærker eller filatelivarer, som du har fået tilsendt fra POST Greenland, skal være POST Greenland, Filatelia, i hænde senest 1 år målt fra udløbet af den måned, hvori varerne blev afsendt. Dato på poststemplet, evt. fakturadato, angiver afsendelsesdatoen.

Udgiver: POST Greenland · Redaktion: Søren Sand Kristensen, Henrik Pötzsch, Tina Vestergaard, Finn Ib Larsen. Ansv.: Pertti Frandsen Layout & Tryk: HellasGrafisk A/S · Forsidefoto: Erwin Reinthaler ISSN: 1397-8632

Vi behandler dine henvendelser Når du skriver, faxer, e-mailer eller ringer til POST Greenland, Filatelia, er det os, du kommer igennem til. Vi glæder os til fortsat at behandle dine filateliforespørgsler.

19

Søren Sand Kristensen Fuldmægtig Dansk, engelsk, tysk

Kristian Finn Ib Larsen Pertti Frandsen Lotte Kristiansen Peder Friis Henrik Pötzsch, Tina Vestergaard ”Karé” Pivat Kundeserviceleder AdministrationsSalgschef, TNI-elev Sørensen SalgsmedOverassistent Salgsmedarbejder Dansk, engelsk, leder Frimærker Grønlandsk, arbejder, Grønlandsk, tysk Dansk, engelsk Dansk, engelsk, dansk Dansk, engelsk, Dansk, engelsk, tysk tysk tysk. dansk


Ud i verden med grønlandske frimærker Grønland - Tyskland – Hongkong – Island – Danmark - Grønland Af: Finn Larsen Grønland er de seneste år kommet på manges læber rundt om i verden. Der er blevet en større og større opmærksomhed omkring dette meget smukke land og dets befolkning. I frimærkernes verden mærkes denne interesse også og der kommer forespørgsler på Grønlands flotte frimærker fra alle dele af verden. IBRA-Naposta ’09 Denne frimærkemesse i Essen i Tyskland er en årligt tilbagevendende succes blandt frimærkesamlere i hele Europa. Med placering i hjertet af Europa og med mange forskellige postvæsner repræsenteret,

er denne udstilling en af de helt store internationale frimærkebegivenheder. Også i år vil POST Greenland sprede sit ’nordlys’ over messen i samarbejde med Philagentur, der vil repræsenterer POST Greenland. IBRA-Naposta ’09 er den 19. af sin slags og finder i år sted 6. – 10. maj 2009. www.ibra2009.de 23rd Asian International Stamp Expo POST Greenland er i år blevet inviteret med på frimærkeudstilling så langt væk som til Hongkong. POST Greenland deltager i den store og meget anerkendte udstilling ”23rd Asian International Stamp Expo” i Hongkong fra 14. – 17. maj 2009. Vi glæder os utroligt meget til at få lov til at vise vores flotte frimærker frem i denne del af verden, som er så meget anderledes end den grønlandske.

Det vil især være med stolthed at vi viser, hvad de grønlandske kunstnere kan og står for med deres motiver på de grønlandske frimærker. www.hkpsoc.com/hk2009/HKstampex2009.html Nordia 2009 I Nordisk regi deltager POST Greenland i Nordia 2009, som i år foregår i Hafnafjördur (Reykjavik) 29. – 31. maj. Vi glæder os til at mødes med vores trofaste, såvel som nye samlere, som kommer til udstillingen. Der vil selvfølgelig være mulighed for at købe alle vores nye frimærker på udstillingen. www.nordia2009.is Frimærkeforum 09 Nordeuropas største frimærkeudstilling, Frimærkeforum 09, er i år rykket til Roskilde. Den foregår fra 6. – 8. november 2009 i denne smukke historiske by kun 45 minutters kørsel fra København. Der vil også i år være mange aktiviteter, der udspringer fra frimærkernes forunderlige verden. I næste nummer af Grenland Collector vil der komme meget mere information om denne spændende frimærkeudstilling. www.frimforum.dk

POST Greenland · Filatelia · Tlf.: (0045) 7026 0550 · Fax: (00299) 98 14 32 · stamps@tele.gl · www.stamps.gl

Profile for TELE Greenland A/S

GC_DK_0902  

4 6 8 Moderne grønlandsk kunst III Matthew Henson på Nordpolen POST Greenland ude i verden Grønlandske tegneserier - 1. del Prinsgemalen 75...

GC_DK_0902  

4 6 8 Moderne grønlandsk kunst III Matthew Henson på Nordpolen POST Greenland ude i verden Grønlandske tegneserier - 1. del Prinsgemalen 75...

Advertisement