Page 1

Abonnementsblad for samlere af grønlandske frimærker • 12. årgang • nr. 3 • September 2007

Nyt samlerområde s. 2-3

Abonnentkonkurrence s. 4

Videnskab III s. 4-7

Ekspeditionsserien s. 8-9

Vej til Tasiilaq s. 10

Julen 2007 s. 12


11frimĂŚrker kun DKK 112,00

Beautiful

corners of Europe...
Nyt samlerområde: Små europæiske postvæsner I alt 11 små europæiske postnationer udgiver den 1. oktober 2007 hver et frimærke i en ny fælles frimærkeserie. Udgivelsen sker efter et mangeårigt samarbejde mellem disse små postvæsener. Frimærkeudgivelsen sætter på flot vis fokus på de unikke landskaber som er karakteristiske for de enkelte lande. Det er postvæsenerne fra Åland, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Malta og Monaco som er fælles om denne første SEPAC udgivelse. Alle 11 frimærker udgives i en særlig souvenirmappe som indeholder billeder og korte præsentationstekster for hvert land samt landenes flag placeret på et europakort. NB! Souvenirmappen udsendes i abonnement 8. november 2007.

011007

Mappen kan bestilles i løssalg, til fremsendelse fra udgivelsesdagen den 1. oktober. Varenr. 01303032. DKK 112,00.

01100380 Sepac 2007 ”Landskaber” Valør: DKK 6,50 Udgivelsesdag: 1.10.2007 40 mærker pr. ark Format: G – liggende Kunstner: Nuka K. Godtfredsen Ydre mål: 39,52 x 28,84 mm Typografi: Dorit Olsen Trykkemetode: Offset Papir: TR8
Videnskabsserien – 3. del Den 1. oktober udgiver POST Greenland tre nye frimærker i videnskabsserien.

2007

Abonnentkonkurrence Af Ilka Gerken

Det er en god tradition hos POST Greenland, Filatelia, at der én gang om året trækkes lod om et stykke østgrønlandsk kunsthåndværk blandt alle vores abonnenter. Lodtrækningen afholdes hver december, og alle, der tegner eller har et abonnement inden den 30. november, vil være med i ”puljen”. I år udlodder vi en flot modelkajak, som kan hænges op under loftet. Kajakken måler godt 50 cm i længden. I kajakken sidder en fanger med harpun og pagaj. Resten af hans fangerudstyr er bundet fast med snor af læder på kajakken. Enkelte detaljer er lavet af rensdyrgevir. Vinderen af abonnentskonkurrence vil blive kontaktet personligt, og navnet offentliggøres i Greenland Collector, nr. 2, april 2008. Deltagelsen i konkurrencen er langt fra den eneste fordel ved at abonnere på grønlandske frimærker. Som abonnent hos POST Greenland, Filatelia, får du nemlig alle abonnementsleveringer, og eventuelletillægsordrer, behandlet og tilsendt uden ekspeditionsgebyr eller porto-omkostninger. Desuden modtager du alle vores breve og forsendelser frankeret med vores flotte frimærker. Uanset stempelvarianten beregnes ikke noget ekstra for abonnement på stemplede frimærker. Almindeligt dagstempel, fuldt dagstempel, FDC-stempel eller fuldt FDC-stempel får du med andre ord helt gratis. Du betaler kun for frimærkernes pålydende valør. Hver udgave af Greenland Collector modtager du derudover helt uden beregning. I alle abonnementsleveringer er der vedlagt et nyhedsbrev, hvori du får ekstra tilbud og altid de nyeste informationer. Sidst, men ikke mindst, får alle abonnenter hvert år en lille gave, der bliver vedlagt årets sidste abonnementslevering. Og selvfølgelig sker deltagelsen i ovennævnte abonnentskonkurrence helt automatisk, så længe du er abonnent hos os pr. 30. november 2007.

Målet med serien, som startede i 2005, er at fremhæve nye videnskabelige opdagelser foretaget i Grønland. Nuka K. Godtfredsen har tegnet motiv til de to af disse frimærker, mens Ina Rosing har tegnet det tredje. Yves Beaujard, ny gravør i grønlandsk sammenhæng, har graveret alle tre mærker. Temaerne på mærkerne er henholdsvis geografi, geologi og biologi. Her følger nærmere præsentationer af de tre nye videnskabsfrimærker. 011003787 Videnskab III/1 Tubbiap Qeqertaa Valør: DKK 0,75 Udgivelsesdag: 1.10.2007 40 mærker pr. ark Format: G – stående Kunstner: Nuka K. Godtfredsen Gravør: Yves Beaujard Ydre mål: 39,52 mm x 28,84 mm Trykmetode: Kombination Papir: TR4


Luftspejlingen, der blev til en ø

01102007

For hundrede år siden så Danmark-Ekspeditionens slædehold 2 fra Nordostrundingen ud over Grønlandshavet i retning mod Svalbard et syn, der tydede på land langt til søs. Dette Fatamorgana-land blev i tiden op til Anden Verdenskrig ihærdigt eftersøgt, men uden resultat, hvorfor det blev til en grønlandsk myte. Først knap 90 år senere blev det bekræftet, at der lå nogle ukendte øer ud for Nordøstgrønland, og i 1999 lykkedes det at landsætte en dansk geolog med helikopter fra det tyske isbrydende forskningsskib Polarstern. Øen viste sig at bestå af en større iskappe hvilende på en bund af grus og sten, men dens nøjagtige position og udstrækning blev ikke bestemt. Af: Axel Fiedler, fhv. orlogskaptajn

Øen blev navngivet Tobias Ø efter Slædehold 2’s grønlandske slædekusk, storfangeren Tobias Gabrielsen (1878 – 1945), der viste sin færdighed ved bl.a. at køre holdets slæder sikkert over den stejle isfod ved Mallemukfjeldet, hvorved det nåede velbeholdent frem til Danmarkshavn. I år 2000 forsøgte Forsvaret i Grønland flere gange forgæves at nå frem til øen med helikopter for at plante Rigsfællesskabets flag og foretage yderligere målinger. På flyvningen om foråret måtte landing opgives på grund af dårligt vejr ved øen, og sensommerforsøget blev afblæst få timer inden helikopteren ved solopgang skulle flyve fra skibet, fordi admiralen i Grønnedal om natten fik en indskydelse om, at det måtte aflyses. Samme dag nødlandede helikopteren ombord med en alvorlig materielfejl! Men den 28. april året efter lykkedes det et Twin Otter fly fra Air Greenland at lande på den sneog is klædte ø medbringende en forsker fra hver af de tre store nationale geografiske institutioner – Grønlands Forundersøgelser (ASIAQ), Kort-

og Matrikelstyrelsen (KMS) samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS). Under forskernes kortvarige ophold blev øens geografiske position (79º20´N, 15º48´W) og dens størrelse bestemt med stor nøjagtighed foruden at der blev taget geologiske prøver. Men vigtigst af alt, så blev Tobias Ø symbolsk taget i besiddelse som en del af Grønland ved, at der blev rejst en ”flagstang” med Grønlands og Danmarks flag vajende. Tobias Ø kunne nu tegnes ind på landkort og søkort med dens rette beliggenhed og ejerskabet fastslået. To år skulle forløbe, inden øen igen fik besøg og denne gang af et skibsanløb. Normalt er hele området rundt Tobias Ø dækket af polarisen året rundt, men i september måned 2003 var issituationen så gunstig, at inspektionsskibet Triton kunne sejle op til området. Skibet landsatte mandskab, der opførte en flagbastion med Rigsfællesskabets flag vajende. Triton besejlede derefter farvandet omkring øen og foretog dybdebestemmelser, og det lykkedes

herunder skibet at nå op til 81º10´N og dermed slå ekspeditionsskibet Gustav Holms tidligere rekord fra 1933. På det seneste er Tobias Ø indgået i forhandlingerne mellem Norge, Danmark og Grønland omkring fastlæggelsen af grænselinien for de økonomiske områder i havet mellem Svalbard og Grønland, hvor en aftale mellem landene blev underskrevet den 20. februar 2006. Tobias Ø er nu en ubestridt del af Grønland. Den er nogle få kvadratkilometer stor og består af en lavtliggende sand og grus banke, hvor det indre af øen er dækket af en 35 meter høj iskappe. Øen har en permanent karakter, idet målinger viser, at den har bestået i mere end tusinde år. De klimatiske forhold i området er meget barske, men den globale opvarmning kan betyde, at Tobias Ø i fremtiden vil kunne få stor betydning for den økonomiske udnyttelse af havområdets ressourcer.
Fedtsten i Grønland

KALAALLIT NUNAAT GRØNLAND

KALAALLIT NUNAAT GRØNLAND

0.75

2.00

Narsatsiaq - ukkusissaq ukiuni tuusintilinni / Narsatsiaq - fedtsten gennem år tusinder

Tobias Ø

Post and Greenl

01100388 Videnskab III/2 Fedtstensbrud Valør: DKK 2,00 Udgivelsesdag: 01.10.2007 40 mærker pr. ark Format: G – stående Kunstner: Nuka K Godtfredsen Gravør: Yves Beaujard Ydre mål: 28,84 mm x 33,44 mm Trykmetode: Kombination Papir: TR4

Yves Beaujard sc . / Nuka K Godtfredsen del. / 2007

Yves Beaujard sc . / Nuka K Godtfredsen del. / 2007

Af Kenneth Liedtke

Fedtstenslampen: Kilde til lys og varme. Fedtstenslampen har i hundredvis af år været af overordentlig stor betydning for Grønlænderne. Således har fedtstenslampen givet lys og varme til inuitterne og samtidigt blev lampen brugt til at lave varmt mad ved at sætte gryderne hen over den. Af nytteværdi kan den sammenlignes med vore dages sprit- eller gasbrændere, der som bekendt er ganske uundværlig at have med på teltture. I gamle dage rådede man over store fedtstenslamper og kogekar, mens de tidligste inuitkulturer

sandsynligvis udelukkende har brugt den til at lyse op i tørvehytten, skindteltet eller igloen. I lampen var der to kar, hvoraf den ene fyldes med spæk fra sæl eller hval. Når spækket blev flydende, løb det over forhøjningen til vægen, som dengang oftest var tørrede snehare-ekskrementer. Vægen blev antændt på snedig vis ved at en person – eller to i fællesskab – brugte et par simple redskaber til hurtigt at gnide to stykker træ mod hinanden. Friktionsenergien skabte tilpas med varme til at antænde tørt mos og lyng. De fleste turistkontorer og souvenirbutikker sælger i dag miniaturemodeller af fedtstenslampen, som fyldes med lampeolie. En brændende fedtstenslampe kan blive særdeles varm, og derfor står de som regel på et isolerende træunderlag med tre små ben. De giver en hyggelig belysning i hjemmet og minder én om en fortid, der trods alt ikke ligger så langt tilbage.

Fedtstenskunst i G rønland 

Fedtsten blev i gamle dage mest anvendt til brugsgenstande, f.eks. til fangstredskaber,

fedtstenslamper og diverse husholdningsgenstande som kogekar og andre former for opbevaringsbeholdere. Grønlandske kunstnere har dog siden fået øjnene op for den medgørlige sten med de smukke og varierede nuancer. I dag har hver fedtstenskunstner sin egen stil og personlige udtryksform og stenen inspirerer stadig flere unge kunstnere til at udvikle deres egen teknik og egen fortolkning af kunst. Fedtsten kan bearbejdes til relieffer, flade og liggende figurer, smykker, brugskunst og tupilakker. Men også som billedkunst, der opstår ved, at kunstneren polerer stenens ene side til en blank sort overflade, og heri skærer lyse motiver. Nogle kunstnere blander forskellige typer pastelfarvede fedtsten og opnår derved helt nye udtryk. Fedtstensfigurer kan frit udføres fra Grønland og kan købes i alle byer på turistkontorer og i souvenirbutikker.


KALAALLIT NUNAAT GRØNLAND

KALAALLIT NUNAAT GRØNLAND

KALAALLIT NUNAAT GRØNLAND

0.75

2.00

10.25

Tobias Ø

Narsatsiaq - ukkusissaq ukiuni tuusintilinni / Narsatsiaq - fedtsten gennem år tusinder

Nunarsuatsinni uumassusillit pisoqaanersaat ukiuni 3,8 mia.-ni / Verdens ældste liv 3,8 mia. år

Post and Greenl

Yves Beaujard sc . / Nuka K Godtfredsen del. / 2007

Y v e s B e a u j a r d s c . / I n a Ro s i n g d e l . / 2 0 0 7

Foto: Minik Rosing

Yves Beaujard sc . / Nuka K Godtfredsen del. / 2007

01100389 Videnskab III/3 ”Verdens ældste liv” Valør: DKK 10,25 Udgivelsesdag: 01.10.2007 40 mærker pr. ark Format: F – stående Kunstner: Ina Rosing Gravør: Yves Beaujard Ydre mål: 28,84 x 33,44 mm Trykmetode: Kombination Papir: TR8 Stamp Paper PVA

Verdens ældste liv Af Ilka Gerken

Nyt fra Isua: For et år siden skrev vi allerede om det tidligste liv på jorden og kulstof-12-isotoper som tegn på, at der fandtes liv på jorden for 3,8 milliarder år siden (se Greenland Collector nr. 03/2006). Nu har forskningsarbejdet fra den bekendte geolog Minik Rosing identificeret en af jordens ældste livsformer: cyanobakterier, avanceret liv, der havde udviklet evnen til fotosyntese. Cyanobakterier er også kaldt for blågrønalger og i dag kendt som plage om sommeren ved populære strande. Men hvis der ikke havde været nogle fotosyntesedygtige blågrønalger ville jorden måske aldrig have fået dens udseende, fordi bakteriernes evner var vigtige til kontinenternes opståen. Da vores solsystemet opstod og planeterne fandt deres plads i rummet var der kun urhavet på jorden, ikke noget land, ingen kontinenter. Livet startede med bittesmå bakterier i en væske, hvor jern måske har været det vigtigste element. Bak-

terierne trak vejret ved hjælp af jern, og igennem utallige kredsløb af tiltagen, liv og død blev de til mere og mere komplicerede organismer. Den første livsform med evnen til den såkaldte oxygene fotosyntese, der fandtes i stenformationer ved Isua, var cyanobakterier. Det er den samme type fotosyntese, som vi kender fra planter, og når det hedder oxygen fotosyntese, skyldes det, at fri ilt er affaldsproduktet i processen. Ilten fandtes i lang tid udelukkende i havet og påvirkede der biokemiske forløb. Blandt andet havde ilten også indflydelse på basalten, der sank ned fra vulkanudbrud til havbunden. På de andre planeter bliver basalten ved med at være basalt, mens noget af basalten her er udsat for en kraftig nedbrydning og forvitring af især ilten i havene og i jordens atmosfære. Af og til synker noget af basalten ned i den gloende masse, smelter og sendes op igen gennem vulkansprækker. Hvis basalten ikke var forvitret,

så ville det bare blive til et nyt stykke havbund af basalt, men forvitringen betyder, at noget af materialet begynder at smelte allerede ved 600700 grader, mens andet synker dybere ned og først smelter ved en 1100 grader. Det letsmeltelige materiale – granitmaterialet – bliver derved destilleret, altså adskilt fra det materiale, som er sværere at smelte. Da det samtidig er lettere, stiger det opad og størkner som granit. Og da granitten er let, synker den ikke (som basalten) tilbage i jordens indre. Granitten lægger sig oven på det tunge materiale i Jordens indre og danner kontinenterne.
Fællesudgivelse med La Poste, Frankrig Ekspeditionsseriens 5. del af Pertti Frandsen

Vi er nået til 5. del af ekspeditionsserien. Serien startede i 2003, hvor vi udgav to frimærker i samarbejde med Post Danmark. Siden da har vi udgivet ekspeditionsfrimærker i samarbejde med Posten Norge og Canada Post, mens vi har hyldet amerikanske Robert Peary og tyske Alfred Wegener med hver et frimærke. Serien markerer en række vigtige milepæle i Grønlandsekspeditionernes stolte historie, hvor forskere og opdagelsesrejsende fra andre lande op gennem det 19. og 20. århundrede foretog væsentlige videnskabelige landvindinger i Grønland, ofte med livet som indsats. I den henseende er fællesudgivelsen med franske La Poste ingen undtagelse. Her præsenterer vi to markante franske ekspeditionsmænd, der begge har efterladt sig varige aftryk i Grønlands historie: Jean-Baptiste Charcot og Paul-Émile Victor.

Jean-Baptiste Charcot og P ourquoi P as ? Gennem århundreder har de polare egne været en kilde til fascination for opdagelsesrejsende.01106391 Miniark Ekspeditioner V - Charcot/Victor

Jean-Baptiste var en af dem. Med hans egne ord havde de vældige ismasser ”en forunderlig dragende effekt” på ham. Det uimodståelige kald blev kombineret med videnskabelig interesse. Jean-Baptiste Charcot var overbevist om, at, det at ”gøre noget nyttefuldt”, var absolut bydende nødvendigt. Som søn af Jean Martin Charcot, opfinderen bag den moderne neurologi og læge ved Salpêtrière hospital, blev Jean-Baptiste født den 15. juli 1867 i Neuilly-sur-Seine, i udkanten af Paris. Han fuldendte sine medicinstudier og startede sin egen kirurgipraksis, som han dog havde tendens til at glemme, idet han foretrak rejser til kolde egne, f.eks. Færøerne og Island. Han forsøgte sig udi videnskabelige observationer og følte, at det var her, hans kald lå. Skilsmissen fra hans første kone gav ham det nødvendige påskud til at bryde alle bånd med sit land. Jean-Baptiste Charcot fuldendte sin drøm i 1903, da han satte kurs mod Antarktis ombord på en tremastet skonnert, Le Français. Missionen blev en betragtelig succes: Tusinde kilometer kystlinie blev kortlagt, mens 75 kasser med noter, opmålinger og indsamlede effekter blev overdraget til det franske nationalhistoriske museum.

Valør: DKK 13,25 Udgivelsesdag: 08.11.2007 Papir: TR4

Charcot giftede sig på ny, denne gang med Meg Cléry i 1907. En ny ekspedition til Antarktis blev gennemført i 1908 – 1910, ombord på Pourquoi Pas? (på dansk: Hvorfor Ikke?). Endnu engang bragte Charcot store mængder af værdifuld information med sig tilbage. Efter Første Verdenskrig kastede Charcot sin kærlighed på de enorme nordlige vidder. I 1925 blev han den første franskmand, der betrådte den grønlandske østkyst. Som leder af missionen på Pourquoi Pas? organiserede han ni andre ekspeditioner til disse farvande. I 1934 stod han stadig i spidsen, da han organiserede en etnografisk mission til Grønland, anført af Paul-Émile Victor, som kom til at bo blandt østgrønlænderne. Charcot var 69 år gammel, da han udførte sin sidste mission ombord på Pourquoi Pas?. Den 16. september 1936 sejlede skibet lige ind i en frygtelig orkan og blev smadret til pindebrænde, da det stødte på et skær ved Island. Charcot og alle besætningsmedlemmer, på nær ét, omkom. Kaptajn Charcot huskes som en dygtig opdagelsesrejsende og værdsættes for sin udtalte venlighed, det lyse sind og hans respekt for naturen.

01100391 Ekspeditioner V Pourquoi Pas? Valør: DKK 5,75 Udgivelsesdag: 8.11.2007 28 mærker pr. ark Kunstner og gravør: Martin Mörck Ydre mål: 60 mm x 36 mm Trykmetode: Kombination Papir: TR4


Paul-Émile Victor af Pertti Frandsen

En anden af de helt store franske ekspeditionsmænd i Grønland gennem tiderne er Paul-Émile Victor. Han blev født i Geneve, Schweiz, og fuldendte sin uddannelse fra École Centrale de Lyon i 1928. Det gådefulde Grønland havde en magnetisk effekt på den unge Victor, og da han fik chancen for at lede den etnografiske mission til Østgrønland i 1934, var hans skæbne beseglet. Blot 27 år gammel stod han således i spidsen for missionen, der havde Jean-Baptiste Charcot som initiativtager. Grønland blev hans andet hjem, og her lagde han kimen til det, der skulle blive hans livslange virke som etnolog, polarforsker og opdagelsesrejsende. Under ekspeditionen indspillede Victor bl.a. østgrønlandsk musik på 50 lakplader. Disse optagelser udgjorde en bemærkelsesværdig etnografisk dokumentation. Det kan derfor ikke beklages tilstrækkeligt, at matricerne i Paris gik tabt under Anden Verdenskrig, og at det åbenbart eneste overlevende pladesæt, der befinder sig på Nationalmuseet i København, efterhånden er i en elendig forfatning. I den franske ekspedition til Østgrønland deltog også landsmanden Robert Gessain og schweizeren Micha Perez. Under ekspeditionen stødte de på den unge danske opdagelsesrejsende Eigil Knuth. De fire slog følge med hinanden, hvilket er skildret i Knuths grønlandsklassiker fra 1937, ”Fire mand og solen”, der blandt andet

rummer mange kloge iagttagelser af slæderejsens prøvelser. I perioden 1948 - 1953 foretog Victor flere Grønlandsekspeditioner til indlandsisen, i både øst og vest, med det formål at foretage observationer, der skulle klarlægge om og i hvilken grad, indlandsisen bevægede sig. Han og mandskabet placerede radiosonder i isen og kunne så på den måde aflæse eventuelle bevægelser. Endvidere skulle ekspeditionen skaffe sig profiler af indlandsisens overflade, måle temperaturer, densitet og lagdeling i de dybere lag af isen. Ekspeditionen havde derudover en række andre glaciologiske og geologiske formål. For at fragte ekspeditionens udstyr ind til indlandsisen havde Victor anskaffet syv bæltedrevne køretøjer fra den amerikanske hærs overskudslagre (Weasel M29C). Sporene fra disse køretøjer kan stadig ses og følges hele vejen ind til det sted, hvor ekspeditionen måtte konstruere et hejsesystem til at fragte køretøjer og udstyr op ad en fjeldside og ind på isen. Ved isranden ses stadig rester af de slæder som skulle trækkes efter bæltekøretøjerne, samt hejsesystemet og andet der viser, at her har været mennesker. Paul-Émile Victor døde den 7. marts 1995, 87 år gammel. Den 28. juni 2007 markeredes 100-årets for Paul-Émile Victors fødsel. POST Greenland deltager i den fortjente hyldest af den franske polarhelt med udgivelsen af dette frimærke.

01100392 Ekspeditioner V/2 – Paul-Émile Victor Valør: DKK 7,50 Udgivelsesdag: 8.11.2007 40 mærker pr. ark Kunstner og gravør: Martin Mörck Ydre mål: 30 mm x 36 mm Trykmetode: Kombination Papir: TR4 EKSPEDITIONER I GRØNLAND V · EXPEDITIONS IN GREENLAND V EXPEDITIONEN IN GRÖNLAND V · EXPÉDITIONS AU GROENLAND V

&

Jean-Baptiste Charcot Paul-Émile Victor

63274 omslagsmappe.indd 2

06/09/07 9:26:40

01303033 Souvenirmappe Ekspeditioner i Grønland V Pourquoi-Pas? og Paul-Émile Victor DKK 22,00 Udgivelsesdag: 8.11.2007 Indeholder ét postfrisk eksemplar af POST Greenlands miniark, samt et postfrisk sæt 081107-A af La Poste’s to frimærker.
Det er en lang vej til Tasiilaq Grønlands østkyst er et af de mest ufremkommelige steder i verden med ekstreme vejrforhold og store massive ismasser. Midt i det hele ligger Tasiilaq. Og det er herfra POST Greenlands filatelistiske afdeling ”Filatelia” servicerer sine kunder over hele verden. Vejret i Tasiilaq kan meget pludselig skifte fra højt solskin til tyk tåge, snestorm eller voldsomme Piteraq’er - kraftige storme ned fra indlandsisen. Stormen kommer normalt inden for få timer, men kan vare i over et døgn og dermed sætte en naturlig begrænsning på livet og dagligdagen i Tasiilaq samt posttransporten til og fra byen.

Postforbindelser

10

Ud fra et logistisk synspunkt er transporten af post til og fra Tasiilaq noget af en udfordring. Her spiller en del faktorer ind: Foruden de ekstreme vejrforhold bidrager det begrænsede antal flyvninger om vinteren til, at postgangen i denne del af verden ikke altid er så hurtig og effektiv som ønsket. Al post til Grønland samles og sorteres dagligt i København. Mens posten til Nord-, Vest- og Sydgrønland flyves direkte til Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), skal pakker og breve til Grønlands østkyst, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) sendes via Island. Posten transporteres med fly fra København til Keflavík, Islands internationale lufthavn, og derfra med postbil til lufthavnen i Reykjavík. Herfra flyves de opmagasinerede postsække videre til Kulusuk i Østgrønland, hvilket tidligst sker dagen efter. Fra oktober til slutningen af maj, er der kun to ugentlige afgange mellem Reykjavík og Kulusuk, onsdag og lørdag. Post til og fra Tasiilaq kan således blive væsentligt forsinket, hvis der sker flere flyaflysninger inden for få uger. Flyet til Kulusuk kan have op 1,5 tons post

Billeder med venlig tilladelse fra www.tasiilaq.net

med. Dog har passagerer førsteprioritet frem for posten mellem Østgrønland og Island og omvendt. Derfor underretter POST Greenland altid Air Iceland et par uger inden forsendelsesdatoen ved de tre årlige udgivelser. Air Iceland har således muligheden for at indsætte et større rutefly, hvis det er nødvendigt.

Naturen

har magten

I Kulusuk skal både post, fragt og passagerer skifte til en helikopter, der flyver dem det sidste stykke vej til Tasiilaq, da Tasiilaq ligger i for ujævnt et terræn til anlæggelse af en egentlig landingsbane. Turen tager kun ti minutter, alligevel kan forsinkelser også opstå på dette stadie. Trods den korte afstand kan der nemlig være store forskelle på vejret i Kulusuk og Tasiilaq, hvilke tvinger til at udsætte planlagte helikopterafgange. Hele processen er den samme i modsat retning, når posten forlader Tasiilaq mod udenlandske mål. På trods af forholdene er den grønlandske befolkning vant til at håndtere disse kræfter fra Moder Natur. I sidste ende ankommer alle postsække sikkert til Filatelia. Uanset hvor

problematiske forholdene måtte være, er POST Greenland stolte af at have base i dette lille østgrønlandske lokalsamfund. Der er meget langt til Tasiilaq – men posten vil ankomme med tiden og blive afsendt igen! Vi anbefaler derfor at sende bestillinger og stempelønsker altid i god tid. Har du tænkt dig at bestille julegaver til dine kære så husk at tage højde for den til tider lange postgang til og fra Østgrønland. Den hurtigste måde at kontakte os på er per e-mail, fax eller telefon. Eller besøg vores Internetbutik på www.stamps.gl. Vi glæder os til at servicere dig.


Grønland

gæsteudstiller i Paris på Salon Philatelique d’Automne 8. – 11. november af Pertti Frandsen

POST Greenlands fællesudgivelse med La Poste bliver markeret på festligste vis i Lysenes By. Arrangørerne bag Salon Philatelique d’Automne i Paris har nemlig inviteret blandt andre Grønland som gæsteudstiller til november. Hos POST Greenland er vi henrykte over denne mulighed for at mødes med vore franske og internationale samlere. På POST Greenlands stand vil blandt andre Martin Mörck, kunstneren og gravøren bag såvel de grønlandske som de franske ekspeditionsfrimærker, være til stede. Martin vil med glæde signere både sine nye og øvrige grønlandske frimærkeprodukter, som han har tegnet og graveret. Vi glæder os til at præsentere en seværdig stand i Paris, hvor vi – udover ekspeditionsfrimærker, førstedags-konvolutter, maxikort, miniark og souvenirmapper – medbringer andre populære filateliprodukter. Desuden udstiller vi en stor grønlandsk isskosse. Så hvis du besøger vores stand på sidstedagen, den 11. november, får du mulighed for at få lidt ægte grønlandsk indlandsis med hjem.

HUSK:

Frimærker i Forum ’07 Af Peter Hvidberg, konsulent

Når dørene 8. - 10. november slås op for Frimærker i Forum ’07, sker det til temaet ”Frimærker fortæller historier”. Post Greenland er på ny medarrangør. Det sker i samarbejde med vore kolleger fra Post Danmark og Postverk Føroya, og vi glæder os utrolig meget til at hilse på vores mange kunder. Vi har sammen kreeret et program, som både appellerer til vores trofaste gæster og til nye, som ikke tidligere har besøgt messen. ”Frimærker i Forum” vil både tilgodese den besøgende, der kommer for at gøre et godt køb og samtidigt være en øjenåbner for den, der har lyst til at se frimærker i nye sammenhænge eller opleve de historier, der ligger bag frimærkerne. Interessen for grønlandske frimærker har aldrig været større, og vi glæder os til at præsentere mange spændende nyheder, herunder vores frimærkeprogram for 2008. På selve standen vil du, sædvanen tro, kunne købe vores mange spændende frimærker og

filateliprodukter til pålydende værdi. Her er virkelig muligheden for at få suppleret samlingen. Traditionen tro medbringer vi også et specielt udstillingsstempel, ligesom Tasiilaqs postdagstempel også vil være at finde. I forbindelse med POST Greenlands stand vil der være en særudstilling, hvor du har mulighed for at se originale effekter fra Danmarksekspeditionen, som fejrer sit 100 års jubilæum i år. Mylius-Erichsens sidste dagbog, breve fra ekspeditionen, telegram fra Knud Rasmussen på dagen for afrejsen fra Danmark, og mange andre spændende dokumenter. Flere af disse dokumenter har aldrig været udstillet offentligt før. Den grønlandske kunstner Naja Abelsen, der har skabt flere grønlandske frimærker, vil også i år besøge vores stand. Her vil du få mulighed for at se nogle af hendes flotte værker og samtidig få signeret førstedagskuverter, m.v. Kig ind på www.frimforum.dk og lad dig inspirere af de mange spændende oplevelser som venter forude. Vi ses på Frimærker i Forum ’07!

På gensyn på Salon Philatelique d’Automne i Paris den 8. – 11. november. À bientôt!

Paris

11


08112007

Julen 2007 af Ivalu Risager

For mig er julen den stemning jeg fornemmer, når jeg går rundt i byen om eftermiddagen og ser alle lysene i mørket og hører sneen knirke under mine fødder, mens jeg har vildt travlt og tænker: ”Er det allerede Jul igen?”. Det er så hyggeligt med alle de lys i byen og søde dufte i butikkerne i kontrast til kulden og sneen. Så gør det overhovedet ikke noget at det er mørkt når man går på arbejde og mørkt når man går hjem. Og helt specielt for Grønland er de mange ”viiiildt kiksede og grimme” (jeg synes det er de eneste rigtige) orange julestjerner, der hænger overalt i vinduerne og som set både indefra gennem det isede vindue og udefra – f.eks. når man går forbi en stor boligblok inde i byen – virker enormt hyggelige og giver én minder om barndommen og en mærkelig fællesskabsfølelse med alle der er, eller har været i Grønland, som har set det. For den følelse kan man kun få her i Grønland. Synes jeg. Jeg gør aldrig selv særlig meget ud af julen (jeg hænger naturligvis min orange papirstjerne op første advents-søndag), men jeg er så glad for at andre pynter op og tænder lys. Julen er også er en bittersød tid – hvor man mærker savnet efter en eller anden, eller har ondt af dem man ikke kan være sammen med og som ikke har nogen. Afdøde mennesker husker og savner man også mere intenst. Det er sådan noget man mærker ekstra i julen, måske fordi traditionerne får en til at huske, hvem man var sammen med sidst man lavede den samme ting. Derfor synes jeg også der er noget åndeligt over Julen – det er hårdt, men også rart: Hver jul akkumulerer flere og flere følelser og viser én at livet går sin hastige gang. Den gør at man reflekterer lidt mere end til hverdag over, hvad livet er. Derfor har jeg som motiv valgt at bruge vinduer med isblomster, orange stjerner og stearinlys – hvis flamme blandt andet symboliserer, at man tænker på dem som man ikke kan være sammen af den ene eller anden grund.

12

01301112 Julefrimærkehæfte nr. 12 DKK 79,50 Udgivelsesdag: 8.11.2007

Trykkemetode: Offset Papir: Avery 96/S2000/Kr130 Indeholder hver 6 selvklæbende af de to julefrimærker

01100394 Julefrimærket 01/07 Valør: DKK 5,75 Udgivelsesdag: 8.11.2007 50 mærker pr. ark Format: B - stående Kunstner: Ivalu Risager Ydre mål: 31,08 mm x 23,60 mm Trykmetode: Offset Papir: TR8 01100395 Julefrimærket 02/07 Valør: DKK 7,50 Udgivelsesdag: 8.11.2007 50 mærker pr. ark Format: B - stående Kunstner: Ivalu Risager Ydre mål: 31,08 mm x 23,60 mm Trykmetode: Offset Papir: TR8


Slutsalg pr. 30. november 2007 Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. november 2007, såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil blive makuleret.

01301212. 14.05.2004 Frimærkehæfte nr. 12 Kronprins Frederik & Mary DKK 63,00

01303021. 17.01.2005 Souvenirmappe Spiselige svampe I DKK 36,50

01100150. 15.09.1992 Lars Møller DKK 100,00

01106324. 26.03.2004 Miniark Nordisk mytologi I DKK 12,00

01303006. 05.02.1998 Souvenirmappe Hvalerne ved Grønland DKK 175,00

01303023. 18.10.2004 Souvenirmappe Skibsfart i Grønland IV DKK 52,75

01100330. 18.10.2004 EUROPA 2004 ”Ferie” DKK 6,50

01107290. 05.03.2002 Småark - Tromme DKK 36,00

01303007. 07.05.1999 Souvenirmappe Grønlandske kunstnere DKK 89,00

01303025. 31.10.2005 Souvenirmappe Robert E. Peary DKK 27,50

01100338. 17.01.2005 Spiselige svampe I/2 Arktisk hummer-skørhat DKK 6,00

01107291. 05.03.2002 Småark - Maske DKK 38,00

01303008. 05.02.2001 Souvenirmappe Arktiske vikinger DKK 146,50

01303026. 31.10.2005 Souvenirmappe Spiselige planter II DKK 31,00

01100339. 17.01.2005 Spiselige svampe I/3 Grønlandsk kam-fluesvamp DKK 7,00

01107303. 12.03.2003 Småark Slædehundehvalpe DKK 36,00

01303010. 24.06.2002 Souvenirmappe Skibsfart i Grønland I DKK 28,00

01303028. 22.05.2006 Souvenirmappe Spiselige svampe II DKK 45,00

01100352. 31.10.2005 Spiselige planter II/1 Skotsk lostilk DKK 0,75

01107326. 14.05.2004 Småark - Fjeldkvan DKK 40,00

01303012. 12.03.2003 Souvenirmappe Slædehunde DKK 30,50

01304099. 11.11.1999 Årsmappe 1999 DKK 136,00

01100353. 31.10.2005 Spiselige planter II/2 Rosenrod DKK 6,50

01107327. 14.05.2004 Småark – Skotsk timian DKK 44,00

01303014. 20.10.2003 Souvenirmappe Skibsfart i Grønland II DKK 49,25

01304001. 16.10.2001 Årsmappe 2001 DKK 181,25

01100359. 29.03.2006 Tillægsværdi-frimærke Kronprinsparret DKK 5,50 + 0,50

01301207. 08.02.1999 Frimærkehæfte nr. 7 Sneugler DKK 51,00

01303016. 26.03.2004 Souvenirmappe Otto Sverdrup DKK 50,00

01304002. 21.10.2002 Årsmappe 2002 DKK 167,00

01100362. 29.03.2006 Nordisk mytologi II/1 Havets moder DKK 7,50

01301208. 18.08.2000 Frimærkehæfte nr. 8 Arv & kultur I DKK 55,50

01303019. 14.05.2004 Souvenirmappe Spiselige planter I DKK 55,00

01304003. 20.10.2003 Årsmappe 2003 DKK 196,25

01100372. 22.05.2006 Moderne fåreavl 100 år DKK 7,50

01301209. 09.05.2001 Frimærkehæfte nr. 9 Arv & kultur II DKK 55,50

01303020. 18.10.2004 Souvenirmappe Skibsfart i Grønland III DKK 51,00

01301111 Julefrimærkehæfte Nr. 11 DKK 75,00

01100375. 06.11.2006 Jul 2006/1 DKK 5,50

01301210. 24.06.2002 Frimærkehæfte nr. 10 Skibsfart i Grønland I DKK 56,00

01100376. 06.11.2006 Jul 2006/2 DKK 7,00

01301211. 12.03.2003 Frimærkehæfte nr. 11 Slædehunde DKK 61,00

Planter i Grønland med beskrivelser og opskrifter

Plants in Greenland with descriptions and recipes

Pflanzen in Grönland mit Beschreibungen und Kochrezepten

Fra

vores slutsalg den 31. marts 2007 kan vi oplyse følgende oplagstal Varenr.

Titel

DKK

Udg. dato Oplagstal

01100319

Kronprins Frederik & Mary 1/2

5,00

14.5.2004

466.352

01100320

Kronprins Frederik & Mary 2/2

5,50

14.5.2004

471.784

01100350

Videnskab I/3

10,00

20.6.2005

255.257

01106340

Tillægsværdi-miniark ”Red Barnet”

23,00

17.1.2005

69.555


Nyt fra POST Greenland 08112007A 20092007

Frimærker i Forum '07 01122007

Philatelia und MünzExpo '07 Köln 08112007 20.-22.9.2007

8.-10.11.2007 Tag der Briefmarke 2007 Sindelfingen

26.-28.10.2007 23112007

Nytryk af

Sverdrup-miniark I 2004 udgav vi Sverdrup miniarket, varenr. 01106321. Miniarket var POST Greenlands bidrag til fællesudgivelsen med Posten Norge og Canada Post. Desværre bestilte vi i 2004 for få grønlandske Sverdrup-miniark hos frimærketrykkeriet. Bestillingsfejlen blev først opdaget i 2006, længe efter udgivelsen og ibrugtagelsen, men lige før vi ”løb tør” for miniarket. Derfor blev vi i 2006 nødt til at bestille et ekstra oplag på 20.000 styk Sverdrup-miniark. Salget af disse blev påbegyndt i september 2006. Bestillingsfejlen skyldtes en fejl i vores interne procedurer. Der er tale om en dybt beklagelig fejl, som vi undskylder. Procedurerne er blevet rettet op på dette punkt. Tilbage står vi med to forskellige Sverdrupminiark. Af den årsag tilbyder POST Greenland nu alle vore abonnenter på miniark muligheden for at erhverve sig et eksemplar af nytrykket, naturligvis til pålydende værdi DKK 17,50. Tilbudet gælder, så længe lager haves. Til produktion af de sidste årsmapper 2004, samt til en kommende ekspeditionsbog (oplag: 4.000 styk), har vi i forvejen reserveret de dertil hørende mængder af nytrykket. Når miniarket bliver udsolgt, vil samlere derfor kunne opleve, at de stadig vil kunne købe miniarket i årsmappen 2004 – samt senere i ekspeditionsbogen. Sidstnævnte er planlagt som en afrunding af ekspeditionsserien og vil indeholde ét eksemplar af hvert miniark i serien.

14

Juleudstilling '07 Randers 1.-2.12.2007

Salon Philatelique d'Automne Paris 8.-11.11.2007

Frimerkets Dag Oslo

23.11.2007

Udstillingssærstempler Frem til udgangen af året vil POST Greenland deltage i følgende frimærkeudstillinger: • Philatelia und MünzExpo ’07, Köln, 20. – 22. september. • Tag der Briefmarke 2007, Sindelfingen, 26.– 28. oktober. • Frimærker i Forum ’07, København, 8. – 10. november. • Salon Philatelique d’Automne, Paris, 8. – 11. november. • Frimerkets Dag, Oslo, 23. november. • Juleudstilling ’07, Randers, 1. – 2. december. Til alle seks ovennævnte udstillinger vil der blive fremstillet grønlandsk særstempel. Konvolutter til afstempling med disse særstempler skal være POST Greenland, Filatelia, i hænde senest dagen før åbningen af de respektive udstillinger. Derudover er POST Greenland repræsenteret ved disse tre frimærkearrangementer: • Byttedag & udstilling, Esbjerg, 1. –  2. september. • Stamps in Svedala, Svedala (Sverige), 8. – 9. september • Bofilex 2007, Borås (Sverige), 14. – 16. september NB: Der bliver IKKE fremstillet grønlandsk særstempel til de tre ovennævnte arrangementer.

Reklameklichéen ”Send juleposten i god tid” vil i perioden 1. – 30. november 2007 blive anvendt i frimærkeannulleringsmaskinerne på følgende otte grønlandske posthuse: 3900 Nuuk (Godthåb) 3910 Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) 3911 Sisimiut (Holsteinsborg) 3912 Maniitsoq (Sukkertoppen) 3920 Qaqortoq (Julianehåb) 3950 Aasiaat (Egedesminde) 3952 Ilulissat (Jakobshavn) 3970 Pituffik (Thule Air Base) Endvidere kan afstempling med denne kliché fås hos POST Greenland, Filatelia, 3913 Tasiilaq. Frankerede og adresserede konvolutter, der ønskes afstemplet med denne kliché, sendes direkte til posthusene i de nævnte byer. I perioden 1. – 25. december 2007 vil posthuset i 3910 Kangerlussuaq desuden anvende reklameklichéen ”Christmas Greetings from Greenland” på frimærkeannulleringsmaskinen. Frankerede og afstemplede forsendelser, der ønskes forsynet med dette stempel, sendes direkte til posthuset på denne adresse: TELE-POST Center, Blok L (B-50), 3910 Kangerlussuaq, Grønland.

Læs om næste gang… • Vælg årets grønlandske frimærke ’07 • Frimærkeprogrammet for 2008 • Nyt slutsalg pr. 31. marts 2008 • EUROPA-frimærkerne 2008 • Moderne grønlandsk kunst, 2. del • Og meget mere…


kort&kontant Bestillinger / ændringer sendes til: POST Greenland, Filatelia Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND Telefon: (0045) 70 26 05 50 og (00299) 98 11 55 Telefax: (00299) 98 14 32 E-Mail: stamps@tele.gl

IBAN: Fi2580001670617928, BIC (SWIFT code): PSPBFiHH

Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal foreligge POST Greenland, Filatelia, senest 5 uger før en udgivelse.

Schweiz: Postscheckamt, Office de cheques postaux, Ufficio dei conti correnti postali, 4040 Basel. Konto: 40-6773-5. IBAN: CH37 0900 0000 4000 6773 5, BIC (SWIFT code): POFiCHBE

Nederlandene: Postbank N.V. Konto: 3487172. IBAN: NL92 PSTB 0003 4871 72, BIC (SWIFT code): PSTBNL21

Bemærk: Undlad venligst at skrive din bestilling på et giroindbetalingskort, da disse registreres elektronisk. Betalingsmåder: Ved betaling, husk altid at angive dit navn og kundenummer. Dine betalinger kan foretages via giro til en af de konti, som er nævnt på denne side, via kreditkort, med internationale svarkuponer eller kontant i danske kroner, Euro eller US Dollars. Det er ikke muligt at betale med checks. 5% MOMS til alle bosatte i Danmark For al køb af frimærker sendt til Danmark med et fakturabeløb over 79,99 kr. opkræves 5% MOMS. Det er en speciel serviceydelse for vores kunder bosat i Danmark, så I slipper for at at betale skat af på de indførte produkter. Pr. giro: Danmark: BG BANK, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup. Konto 9541 - 940 4120. IBAN: DK98 30000009404120, BIC (SWIFT code): DABADKKK Sverige: Postgirot Bank AB (publ), Vasagatan 7, 105 06 Stockholm. Konto 41 45-9. IBAN: SE9795000099602600041459, BIC (SWIFT code): NDEASESS Norge: Postbanken, Kunderegister Bedrift, 0021 Oslo. Konto 7878.06.55312 IBAN: NO44 78780655312, BIC (SWIFT code): DNBANOKK Finland: SAMPO BANK, UNIONINKATU 22, 00075, SAMPO. Konto 800016-70617928.

1 års reklamationsfrist Eventuelle reklamationer over frimærker eller filatelivarer, som du har fået tilsendt fra POST Greenland, skal være POST Greenland, Filatelia, i hænde senest 1 år målt fra udløbet af den måned, hvori varerne blev afsendt. Dato på poststemplet, evt. fakturadato, angiver afsendelsesdatoen. Gebyrer for rekommanderede breve sendt fra Grønland Tillæg for rekommanderede breve internt i Grønland eller til Europa (inkl. Danmark og Færøerne) lyder på DKK 52,00. Eks.: Postforsendelse af et rekommanderet brev frankeret med DKK 7,50 (højest 20 g) koster i alt DKK 59,50. For tillægsydelser for forsendelser til øvrige udland, se www.post.gl.

Tyskland: Postbank, Niederlassung Hamburg, Überseering 26, 22297 Hamburg. Konto: 541414200 BLZ 200 100 20. IBAN: DE03 2001 0020 0541 414200, BIC (SWIFT code): PBNKDEFF Storbritannien: Alliance & Leicester Commercial Bank plc., Bridle Road, Bootle, Merseyside, Liverpool GIR 0AA. Konto: 358 7118. IBAN: GB69GIRB72000003587118 Luxembourg: Postes et Telecommunications, Division des Postes, Service des Cheques Postaux, Secretariat, 38 Place de la Gare, 1090 Luxembourg. Konto: 26606-28. IBAN: LU18 1111 0266 0628 0000, BIC (SWIFT code): CCPLLULL Frankrig: La Poste, Centre Régional des Services Financiers, de la Poste en ile-de-France, 16 rue des Favorites, 75900 Paris. Konto: 250.01 F020. IBAN: FR51 3004 1000 0100 2500 1 F02 022, BIC (SWIFT code): PSSTFRPPPAR Kreditkort Dankort, Eurocard/MasterCard, JCB, VISA. Brug venligst skema i bestillingskuponen!

Betalingsfrist 30 dage netto Betaling af vore fakturaer foretages senest 30 dage regnet fra fakturadatoen. Vi beder dig samtidig være opmærksom på, at registrering af dine indbetalinger tager minimum to uger. Det kan derfor forekomme, at du får en faktura med en saldo, som ikke inkluderer dine sidste indbetalinger. Ombytning af frimærker POST Greenland, Filatelia, ombytter kun gamle frimærker (som ikke længere findes på vores salgsliste) til nye frimærker, fra vores salgsliste, efter kundens eget valg. Der må maksimalt foretages 3 gratis årlige ombytninger à max. 100,00 kr. pr. kunde. Ved en værdi af mere end 3 x DKK 100,00 opkræver POST Greenland, Filatelia, et gebyr på 45% af pålydende værdi. Gebyret på 45% betales altid kontant. Den kontante indbetaling kan således ikke erstattes af andre frimærker. Den maksimale årlige ombytning af gamle frimærker pr. kunde må højst udgøre DKK 50.000 i nominel værdi. For yderligere oplysninger bedes du kontakte POST Greenland, Filatelia.

Kontant Kun danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller US Dollars (USD) - sendes som værdibrev.

Alle angivelser af priser, gebyrer, mv. er med forbehold for trykfejl.

Pr. postanvisning IRC (IBRS) Internationale svarkuponer til en værdi af DKK 8,00 pr. stk.

Udgiver: POST Greenland · Redaktion: Pertti Frandsen, ansv.; Ilka Gerken, Kenneth Liedtke, Holger Amelung · Layout & Tryk: Datagraf AS · ISSN: 1397-8632 · Forsidefoto: Olivier Gilg

Vi behandler dine henvendelser Når du skriver, faxer, e-mailer eller ringer til POST Greenland, Filatelia, er det os, du kommer igennem til. Vi glæder os til fortsat at behandle dine filateliforespørgsler.

Helene Tukula Salgsassistent Dansk, engelsk.

Karoline Josvassen Salgsassistent Grønlandsk, dansk

Kristian »Karé«  Pivat Salgsassistent Grønlandsk, dansk

Søren Sand Kristensen Fuldmægtig Dansk, engelsk, tysk.

Kenneth Liedtke Salgsmedarbejder Dansk, engelsk, tysk

Line Brændstrup Kundeserviceleder Dansk, engelsk, tysk

Finn Ib Larsen Administrationsleder Dansk, engelsk.

Pertti Frandsen Salgschef Dansk, engelsk, tysk.


ÅRSMAPPE 2007 med alle årets nye frimærker

Samtidig med årets sidste frimærker udgiver POST Greenland den 8. november årsmappen for 2007. Årsmappen indeholder som sædvanlig alle årets frimærker – og det blev til 19 styk i løbet af 2007. Især Grønlands relationer til resten af verden blev på mange måder synlige på dette års frimærker. Amnesty Internationals grønlandske afdeling modtager årets tillægsværdi, den internationale spejderbevægelse blev startet for 100 år siden, hvilket blev markeret med årets to EUROPA-frimærker. Det Internationale Polarår blev valgt som tema for en fællesudgivelse blandt otte lande med tilknytning til de arktiske områder og Vestnordensamarbejdet mellem Færøerne, Island og Grønland blev ligeledes markeret med et frimærke. De små europæiske postvæsner har lanceret en ny fælles serie under navnet SEPAC med landskaber som debutmotiv. Og ikke mindst den fransk-grønlandske fællesudgivelse i ekspeditionsserien står frem som et højdepunkt af dette frimærkeår. Samtidig med at den historiske PAKKE-PORTO-serie blev afsluttet så en ny serie om moderne grønlandsk kunst dagens lys, og videnskabsserien fortsatte med 3 nye mærker. Udover alle frimærkerne indeholder årsmappen også tillægsværdiminiarket, miniarket om Det Internationale Polarår samt ekspeditionsminiarket, som alle blev udgivet i 2007.

Årsmappen i sin standardudgave indeholder dog ikke det særlige PAKKEPORTO-jubilæumsminiark, da dette miniark, som blev udgivet den 21. maj, dækker over frimærker udgivet i årene 2005-2007. Pga. disse særlige forhold har POST Greenland valgt ikke at inkludere det i årsmappen 2007. Prisen for årsmappen 2007 uden PAKKE-PORTO-miniark er DKK 276,00. Varenr. 01304007.NB: Abonnenter modtager årsmappen 2007 til DKK 276,00 uden PAKKE-PORTO-miniarket.

PAKKE-PORTOjubilæumsminiark PAKKE-PORTO-miniarket(varenr.01106374, DDK 175,00) der udkom den 21. maj 2007, er ikke indkluderet i årsmappen 2007 og skal derfor købes særskilt.

POST Greenland · Filatelia · Tlf.: (0045) 7026 0550 Fax: (00299) 98 14 32 · stamps@tele.gl · www.stamps.gl

GC_DK_0703  

Abonnentkonkurrence s. 4 Videnskab III s. 4-7 Ekspeditionsserien s. 8-9 Vej til Tasiilaq s. 10 Julen 2007 s. 12 Nyt samlerområde s. 2-3 Abon...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you