Page 1

A b o n n e m e n t s b l a d f o r s a m l e r e a f g r ø n l a n d s k e f r i m æ r k e r • 1 2 . å r g a n g • n r . 2 • A P RIL 2 0 0 7

Polarår 2007 s. 2-3

Moderne Kunst s. 4-6

Årets Frimærke s. 7

PAKKE-PORTO 100 ÅR s. 8

Nordlig Oase s. 10-11

Postbud for en dag s. 13


Det Internationale Polarår POST Greenland koordinator for fælles frimærkeudgivelse og souvenirmappe Torsdag den 1. marts blev Det Internationale Polarår officielt skudt i gang med ceremonier i både København, Paris og flere andre steder i verden. Det Internationale Polarår er det største multinationale forskningsinitiativ siden 1957 og varer i to år frem til marts 2009. Flere tusind forskere fra over 60 lande vil være involveret i de talrige videnskabelige projekter og undersøgelser, som i det første år vil fokusere på de arktiskeområder, og siden hen de antarktiske. Den engelske forkortelse er IPY og står for International Polar Year. For at sprede kendskabet til de aktiviteter og det internationale forskningssamarbejde, som IPY muliggør, har 8 arktiske lande valgt at udgive en frimærkeserie med IPY som tema. Det er POST Greenland, der har været initiativtager til og koordinator for dette arktiske fællesudgivelsesprojekt, som har resulteret i den nye souvenirmappe, IPY-bogen. Bogen udkom den 22. februar og indeholder IPY-projektbeskrivelser og de deltagende landes frimærkeminiark. Følgende lande er gået sammen om frimærkeudgivelsen: Canada, Finland, Danmark, Grønland, Island, Norge, Sverige og USA. Frimærkerne viser et bredt spektrum af arktiske


HKH Kronprins Frederik modtager et eksemplar af IPY-frimærkebogen, som overrækkes af nu fhv. Frimærkechef Søren Rose. Foto: Anne Bang.

IPY-bogen kan bestilles hos POST Greenland, Filatelia: Varenr. 01303030. DKK 178,00. Til og med 15. juli kan du endvidere bestille førstedagskonvolutter og maxikort med de grønlandske IPY-frimærker og –miniarket, som udkom den 15. januar 2007.

på frimærker fænomener eller forskningsaktiviteter, som de forskellige lande er involveret i, både under selve polaråret og ved længerevarende undersøgelser og projekter. IPY-bogen er flersproget med en engelsk oversættelse af alle tekster, hvilket understreger polarårets internationale karakter. For POST Greenland var IPY-projektleder, fhv. Frimærkechef, Søren Rose til stede under åbningsceremonien i København, hvor han præsenterede bogen for det internationale publikum og overrakte et eksemplar til H.K.H. Kronprins Frederik, som er protektor for Det Internationale Polarår i Danmark og Grønland. Mere information og nyheder om IPY, samt billeder af de otte miniark, er tilgængelige på Dansk Polar Centers officielle IPY-website: www.ipy.dk.

De grønlandske IPY-frimærker har iskerneboring og urbanisering som tema. Frimærket til valør DKK 7,50 viser forskere i gang med iskerneboringer på indlandsisen. Det andet frimærke sætter mennesket i fokus med en familie på tre generationer foran facaden af Nuuks kulturcenter, Katuaq.
Ny serie:

Moderne grønlandsk kunst I POST Greenlands frimærkepolitik lyder det blandt andet, at vi skal: ”…udgive små billeder af Grønlands natur, historie, kultur og samfund. Og disse små billeder skal over tid afspejle den udvikling, vores samfund har været igennem.” Det er virkeliggørelsen af denne politik, som de helt unikke grønlandske kunstnere er en levende og uundværlig del af. Hos POST Greenland er vi derfor meget stolt over, at kunne lancere denne nye serie, der har fået titlen ”Moderne grønlandsk kunst”. Serien skal løbe over en årrække, for Grønland har så mange spændende og kreative kunstnere at byde på. De første tre frimærker i serien er skabt af henholdsvis Jens Rosing, Anne-Birthe Hove og Linda Riber Sørensen. Hver for sig repræsenterer de tre forskellige generationer af grønlandske kunstnere. Og hver for sig har de skabt et vidt forskelligt antal frimærker for POST Greenland: Jens Rosing over 130, Anne-Birthe Hove hermed 13, mens Linda Riber Sørensen med denne udgivelse har tegnet sit tredje motiv til et grønlandsk frimærke. Samtidig besidder de tre kunstnere hver deres originale indfaldsvinkel til kunsten og til Grønland. POST Greenland håber, at denne frimærkeserie vil give et godt indblik i den mangfoldighed, de grønlandske kunstnere skaber og repræsenterer igennem deres værker.Grønlandske frimærker i 50 år

Jens Rosing Over 130 frimærker i et halvt århundrede. Ingen anden grønlandsk billedkunstner har i så mange år, og i det omfang, tegnet frimærkemotiver for POST Greenland som Jens Rosing. For mange samlere er han derfor nærmest blevet synonym med de grønlandske frimærker, som han i stor grad har præget med sit arbejde. ”The Grand Old Man”, som fyldte 80 år i 2005, afleverede sit debutfrimærke i 1957. Og siden har han især gengivet flere mytologiske motiver, adskillige aspekter af Grønlands mangfoldige dyreliv, de arktiske nordboer, samt mange andre spændende temaer på sine frimærker. POST Greenland har specifikt forespurgt, om Jens Rosing ville stå for motiv til et sidste frimærke som en gestus for hans livslange kunstneriske indsats, som den fantastiske kunstner, fortæller og person han er. Det er nemlig ikke blot billedkunst, Jens Rosing er kendt og vellidt for. Han har blandt andet nedskrevet sine oplevelser som rensdyrvogter i Nordnorge i debutbogen ”Den dragende flok” (1954) og skrevet tre bøger om arktiske vikinger, nordboerne, i Grønland. Derudover har han indsamlet og genfortalt mundtlige traditioner fra Grønland. Interessen for og forbindelsen til kunst har Jens Rosing ikke fra fremmede. De tidligere Rosing’er er kendte i Grønland, ikke mindst for deres engagement i kunst og kunsthåndværk. Denne kunstneriske arv gav Jens Rosing videre til sin

af Ilka Gerken

datter Ina, som også har bidraget med motiver til grønlandske frimærker, blandt andet med frimærkeserien ”Spiselige planter i Grønland” og senest ”Vestnorden Samarbejdet - Vandkraft” fra januar i år. Fra et postvæsens synspunkt er det essentielt at samarbejde med kunstnere, der forstår det lille format, som stiller store og anderledes krav til kunstneren i den skabende proces. (fortsættes s. 9)

Søn af forfatter, præst og kunstmaler Otto Rosing Gift med Dagny Rosing Børn: Aslak, Øyvind, Minik og Ina 1925 Født i Ilulissat (28. juli) 1944 Realeksamen i Danmark 1944-46 Ansættelse i Kongelige Grønlandske Handel 1947-1948 Akademiet for fri og merkantil kunst 1948-1950 Kunstakademiets malerskole 1952 Gift med Dagny Nielsen 1954 Debut i bogform – ”Den dragende flok” (erindringer) 1957 Første frimærke tegnet til det grønlandske postvæsen 1976-1978 Leder af Grønlands Landsmuseum i Nuuk 1979 Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris 1985 Grønlands Hjemmestyres Kulturpris 1989 Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse 1999 Grønlands Hjemmestyres Fortjenstmedalje 2004 Gurli og Charles Haugbøll-Prisen - den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening

01100384 Moderne kunst I/1 Valør: DKK 3,00 Udgivelsesdag: 21.05.2007 8 mærker pr. ark Format: dobbelt E – liggende Kunstner: Jens Rosing Ydre mål: 101 x 43,26 mm Trykmetode: Offset Papir: TR8 Stamp Paper PVA


af Ilka Gerken af Ilka Gerken

Anne-Birthe Hove Anne-Birthe Hove har i mere end 30 år været en alsidig og højt anerkendt grafiker og billedkunstner med en meget stor produktion bag sig. På talrige rejser verden over har hun hentet ny inspiration til sin kunst. AnneBirthe er en funktionelt og teoretisk meget velfunderet kunstner, som repræsenterer blandt andet de strømninger, der fulgte i kølvandet på indførelsen af hjemmestyre i Grønland i 1979. Den kunstneriske inspiration henter hun også hos blandt andre den grønlandske billedkunsts ”fader”, Aron fra Kangeq (18221869). Flere kunstneres indsats smelter således sammen i Anne-Birthe Hoves udførelse, ligesom hun i andre billeder på én gang kommenterer forbilleder hentet i arkæologiske fund fra Dorsetkulturen, og i sine samtidige kunstnerkollegaers billeder. Grafikeren og billedkunstneren bygger gerne sine billeder op af flere transparente lag, hvilket kan ses af hendes sekstende frimærke for POST Greenland, der udgives i første del af kunstserien 21. maj. Tidligere har hun blandt andet stået for hele frimærkeserien om ”Arv og kultur”. Naturen og fortiden er to emner, Anne-Birthe Hove ofte arbejder med. Men hun nærmer sig sjældent disse temaer direkte. I stedet går hun via ikoner af den, som f.eks. den hjemvendende

rensdyrjæger, konebåden, teltet, men også de moderne etageblokke. Eller i en nyere serie, hvor fjeldet Sermitsiaq, Nuuks naturlige vartegn og kunstnerens daglige udsigt, gentages i en række variationer; nogle i kombination med udsagn som ”Se!” (takuuk!) eller ”Hør!” (tusaajuk!), ledsaget af et påklistret øje eller øre, eller af fragmenter af noget, der kunne være en skolestil om en udflugt, der skriver sig under, eller henover, selve billedet af fjeldet. Det er refleksionen over selve oplevelsen af naturen, der optager Anne-Birthe Hove, snarere end oplevelsen i sig selv. Om sit seneste projekt fortæller Anne-Birthe, at det var en stor udfordring for hende, da det drejede sig om udsmykningsopgaver på flere meters længde. Som grafiker er man vant til at slå sig løs i mindre formater, siger hun, og det kan man godt sammenligne med den intime aflæsning af et frimærke. Det særlige ved frimærker er til gengæld, at de skal kunne fange beskuerens opmærksomhed på en vis afstand.

01100385 Moderne kunst I/2 Valør: DKK 8,50 Udgivelsesdag: 21.05.2007 20 mærker pr. ark Format: E – liggende Kunstner: Anne-Birthe Hove Ydre mål: 50,50 x 43,26 mm Trykmetode: Offset Papir: TR8 Stamp Paper PVA

Født: 1951 i Aasiaat Uddannelse: Kunstakademiet, København Grafikskole 1980-82 under Prof. Dan Sterup-Hansen Kunstpædagogik 1982-84 under Prof. Helge Bertram Legater og æresbevisninger Statens Kunstfond i 1976, 1991 og 2001 Grønlands Hjemmestyres arbejdslegat i 1996 og 1997 Hans Lynges Mindelegat 1997 Statens Kunstfonds arbejdslegat 2001 Rejselegat Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond, 2002 Separate udstillinger: ”Fra trykkerens værksted” (From the Printmaker’s Workshop) Galleri Admiralgade, København, 1985 Qaqortoq Museum, 2002 Udvalg af gruppeudstillinger: ”Inuit Nunaat”, 1979-80 ”Biennale der Ostseeländer” Kunsthalle, Rostock 1981 ”Spiegel van het Verlegen” Armersfoort, Holland 1988-89 ”De passé en present” Det Danske Hus, Paris, 1989 Arts from the Arctic, 1993 The Flying Kayak 1994 Grafikersymposium, Tórshavn, Færøerne, 1995 920 Millibars, Færøerne, Island og Grønland, 1995 Nordgrafia, Gotlands Konst Museum, Sverige, 1996 Aassuutit, Sophienholm, København, 1996 Højlys og Dybtryk, Fotogravure i Norden, Brandts Klædefabrik, Odense, 1997 Gæstekunstner ved Koloristerne, 1997 Kunst aus Grönland, Kiel, 1998 Nordisk Grafiktriennal III, Reykjavik, 1998 KIMIK’s Efterårsudstilling, Nuuk, 1998 KIMIK’s Efterårsudstilling, Nuuk, 1999 KIMIK’s Forårsudstilling, Nuuk. 2001 AHOLKAHESTEN A, Gudhjem Museum, 2001 Dansk Organisation af Kunstnerforbund, 2002 Gæstkunstner ved Koloristerne, 2002 Koloristerne, 2003 Anne-Birthe Hove har desuden illustreret adskillelige bøger
af Ilka Gerken

Linda Riber Sørensen Fra flere sider fremhæves det, at Linda Ribers kombination af tradition og det moderne gør hende til en af de markante yngre grønlandske billedkunstnere. Grønlandsk mytologi, sagn og tradition er de referencer, Linda Riber bruger til at videreføre grønlandsk kunst. Det er derfor ikke forbløffende, at hun fik sin frimærkedebut hos POST Greenland med to motiver i foråret 2006 - netop til temaet ”Mytologi – mytiske væsner”, som udgjorde anden del af serien ”Nordisk mytologi”. Frimærket til første del af kunstserien er Lindas tredje frimærke, som hun har tegnet for POST Greenland. Grønland er det, som bevæger billedkunstnerens hjerte, og det ligger hende meget på sinde at udtrykke sine grønlandske relationer igennem maleriet. Linda søger at kombinere fortid, nutid og tanker om fremtid i en blanding af portrætter, abstraktion, og symboler for det arktiske folk. Målet med kombinationen af tradition og det moderne er både at vedkende sig sin kultur og at hente værdier frem og belyse dem i forhold til det nutidige Grønland. Ifølge hende selv er billedudtrykkene det væsentligste; at give udtryk for og værne om den

01100386 Moderne kunst I/3 Valør: DKK 10,50 Udgivelsesdag: 21.05.2007 20 mærker pr. ark Format: E – liggende Kunstner: Linda Riber Sørensen Ydre mål: 50,50 x 43,26 mm Trykmetode: Offset Papir: TR8 Stamp Paper PVA

grønlandske sjæl. Der sker mange forandringer, og det optager Linda, hvor Grønland bevæger sig hen. Stolthed og værdighed over det oprindelige inuitfolk, kombineret med nutidens søgen efter det samtidens Grønland, er ofte temaer, som går igen i hendes udstillinger. I Lindas univers kendetegner livskraft inuitfolket historisk set, og livskraft vil også være nødvendig for det fremtidige Grønland. Livskraft er i hendes øjne ikke kun nødvendig for et menneskes overlevelse, men også for livsglæden og meningen med tilværelsen. I modsætning til Jens Rosing og Anne-Birthe Hove, som begge gik på kunstskoler i begyndelsen af deres karrierer, startede Linda Riber Sørensen som autodidakt. Hun er uddannet ergoterapeut og tog først i 2000 uddannelsesorlov for at gå på kunstskole. Hun har delvist ernæret sig som billedkunstner i de seneste 7 år. Til trods for hendes forholdsvis korte skabelsesperiode er nogle af Lindas værker allerede blevet udstillet internationalt. Hun bidrog nemlig til vandreudstillingen Nutaaliorneq (New Beginnings), der er blevet vist i USA, Sverige, Frankrig, Tyskland, de baltiske lande og i Belgien.

Separatudstillinger Det Grønlandske hus, Odense 2007 Sturehof, Stockholm 2005 Katuaq, Grønlands Kulturhus 2005 Galleri Kunst og håndværk, Svendborg 2003 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Nuuk 2002 Hjemmestyret, Nuuk 2002 Galleri Dahl, Rand Diverse kunstforeninger: Fåborg Kommune 2006, Haderslev Kommune 2006, Ringe Kommune 2004, Kræftens bekæmpelse 2004, Told og skat Svendborg 2003, Vejlefjordcenteret 2002, Mac Baren Svendborg 2002, Fyns Amts Avis 2001, Svendborg Kommune 2000.

Født i Maniitsoq 1967. Har grønlandsk mor og dansk far. Opvokset og bosiddende i Danmark. Uddannet ergoterapeut i 1992. Tog uddannelsesorlov i år 2000 for at gå på kunstskole. Har siden da delvist ernæret sig som billedkunstner. Medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF) Gruppeudstillinger Katuaq, Grønlands Kulturhus, ”Den røde snescooter” 2006. Nordatlantens Brygge, København "Den røde snescooter"2005 Gudenåhuset, Bjerringbro 2005 SAK, "Grønland i Tiden" Svendborg, 2004 Gæst ved "Sydfynsk kunst og håndværk" Svendborg, 2003, 2004 og 2006 Gæst ved "Sydfynske kunstnere på SAK" Svendborg, 2003 Grønlandsk kunst i dag, Vandreudstilling i Danmark, arr. af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger 2001-2003 Særudstilling for nutidig Grønlandsk kunst og håndværk, Egnsmuseet Færgegaarden, Jægerspris 2001. Nutaaliorneq (New Beginnings), repræsenterede Grønland ved Hendes Majestæt Dronning Margrethes statsbesøg i Belgien, 2002 arrangeret af Grønlands Repræsentation. Vandreudstilling "Nutaaliorneq" har været udstillet følgende steder: Natural History Museum, Smithsonian Institution – Washington DC, 2005 Gaaltije, Samisk Kulturinstitut, Östersund, Sverige 2004 Det Danske Hus, Paris 2004 GEOMAR, Kiel, Tyskland 2003 Historisk Museum, Tartu Universitet, Estland 2003 City Gallery, Kothla-Järve, Estland 2002 The Gallery of the Artist’s Association, Riga, Letland 2002 Haus Gallery, Tallinn, Estland 2002 St. Gery, Bruxelles 2002 Andet To Frimærkeudgivelser i serien Nordisk Mytologi II, POST Greenland 2006. Midler fra Grønlands Hjemmestyre til rejse og ophold i forbindelse med udstilling i Katuaq, 2005 Midler fra Kulturministeriet til rejse og ophold i forbindelse med udstilling og børnearrangement under Grønlandsk Kulturfestival "Cool Arctic Hot Greenland", Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC, 2005 GLA Rejsestipendium, 2002 Litteratur: Er repræsenteret i bogen "Grønlandske nutidskunstnere", udgivet af Dansk - Grønlandsk Kulturfond, 2004


af Holger Amelung, kundeservice- & marketingleder

Rekorddeltagelse ved valget af årets grønlandske frimærke Tillægsværdi-frimærke med kronprinsparret kåret til flotteste grønlandske frimærke 2006 Valget til det flotteste grønlandske frimærke i 2006 blev afsluttet den 1. marts med et rekordhøjt stemmeantal. Afstemningen åbnede i november ved den store frimærkemesse Frimærker i Forum i København. Og i de følgende måneder blev der i alt afgivet mere end 4200 stemmer. Afstemningen blev annonceret i en række medier, så som de grønlandske aviser Sermitsiaq og AG (Grønlandsposten), grønlandske lokalradioer i Nuuk og Sisimiut, samt i TELEPOST’s kundemagasiner TP-OnLine og i Greenland Collector. Mange valgte også at stemme online på www.stamps.gl. Der kunne stemmes på i alt 18 frimærker med vidt forskellige motiver, hvoraf næsten alle er tegnet af dygtige grønlandske kunstnere. Den helt klare vinder blev G-359, som viser et flot fotografi af DKH kronprins Frederik og kronprinsesse Mary iført de smukke

grønlandske nationaldragter. Fotografiet blev taget af Knud Josefsen under kronprinsparrets besøg i Grønland i sommeren 2004. Dorit Olsen fra Nuuk har stået for frimærkets layout. Vinderfrimærket understreger på smukkeste vis det nære forhold mellem Grønland og det danske kongehus. 50 øre for hvert solgt frimærke går til støtteprojekter for børn i Grønland. Der er tale om støtteprojekter, som kronprinsparret er meget engageret i. På andenpladsen i afstemningen blev G-360 valgt. Frimærket blev udgivet i anledning af 50-året for det første EUROPA-frimærke og viser en flot gengivelse af Grønlands EUROPAfrimærke 2004. ”Bronze” i afstemningen gik til G-371, som med et flot graveret portræt til minde om den tyske polarforsker Alfred Wegeners ekspeditioner i Grønland. Frimærket er graveret af Martin Mörck. Blandt alle, der afgav deres stemme, blev der trukket lod om hovedpræmien på 10.000 kroner kontant. Borgmester i Tasiilaq, Vittus Mikaelsen, trak navnet på den heldige vinder, samt vinderne af 10 trøstepræmier. Vinderen

Borgmester for Ammassalik Kommune, Vittus Mikaelsen (t.h.), har netop udtrukket navnet på vinderen af førstepræmien på 10.000 kroner. Kundeservice- og marketingleder Holger Amelung ses til venstre. Foto: Judithe Ignatiussen.

kommer fra Nuuk og fik overrakt præmien under en særlig ceremoni i Nuuk i marts. POST Greenland ønsker alle vinderne hjertelig tillykke, og takker for den meget store interesse og de mange afgivne stemmer.

Resultat af valget Placering 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Stemmer i alt

G-Nr. G359 G360 G371 G358 G362 G370 G372 G375 G361 G368 G364 G365 G376 G369 G366 G363 G373 G367

Stemmer 1674 627 391 286 205 178 168 125 97 96 86 66 58 41 32 31 29 11 4201

% 39,8 14,9 9,3 6,8 4,9 4,2 4,0 3,0 2,3 2,3 2,0 1,6 1,4 1,0 0,8 0,7 0,7 0,3 100,0
PAKKE-PORTO-frimærkerne Af Kenneth Liedtke I anledning af de grønlandske PAKKEPORTO-mærkers 100-års jubilæum i 2005 valgte POST Greenland at udgive en lille serie af frimærker, en tilhørende PAKKE-PORTObog - samt et miniark med alle tre PAKKEPORTO-frimærker. Mærkerne skulle samtidig afløse tilsvarende værdier, der blev udgivet i 1990 -1992 og som var ved at være opbrugt. Det første frimærke i denne jubilæumsserie udkom den 31.10.2005 med en gengivelse af motivet af mærket til 10 øre fra 1905. Frimærket har en valør på DKK 50,00. Sammen med frimærket blev bogen ”100-

Dette er det særlige miniark, som POST Greenland udgiver i anledning af PAKKE-PORTOmærkets 100 års jubilæum. Miniarket indeholder alle tre PAKKE-PORTO-frimærker fra serien 2005 – 2007 og leveres i et praktisk, hvidt indstikskort. Bagpå indstikskortet findes en kort gengivelse af historien bag PAKKE-PORTO-mærkerne.året for PAKKE-PORTO-MÆRKER I GRØNLAND” udgivet. Bogen fortæller historien og baggrunden for, at PAKKEPORTO-mærkerne blev udgivet netop på det tidspunkt. Bogen viser adskillige historiske billeder, samt at PAKKE-PORTO-mærkerne var en vigtig brik i det politiske spil omkring Grønland, hvis fremtid var ved at blive formet for 100 år siden. Det andet frimærke i vores serie, til en valør af DKK 25,00, blev udgivet den 16.1.2006 og viser motivet af PAKKEPORTO-mærket fra 1905, med en valør på 5 øre. Det sidste frimærke i serien er frimærket til DKK 100,00. Der er tale om en gengivelse af mærket fra 1915 med en valør på 20 øre,

01106374 PAKKE-PORTO-miniark 100- års jubilæum III Valør: DKK 175,00 Udgivelsesdag: 21.05.2007 Trykmetode: Offset Papir: TR8 Stamp Paper PVA

der på daværende tidspunkt var den højeste værdi. 100-kroner frimærket udgives den 21. maj, sammen med et miniark, hvori alle tre PAKKE-PORTO-frimærker indgår.

01100374 PAKKE-PORTO-mærkerne 100-års jubilæum III Valør: DKK 100,00 Udgivelsesdag: 21.05.2007 20 mærker pr. ark Format: E – liggende Trykmetode: Offset Papir: TR8 Stamp Paper PVA Kunstner: Gerhard Heilmann Ydre mål: 50,50 mm x 43,26 mm


Denne eksklusive jubilæumsbog på 64 rigt illustrerede sider kan bestilles under varenr. 01303024. Pris: DKK 400,00. (inkl. 1 postfrisk eksemplar af G357 DKK 50,00 + 1 postfrisk eksemplar af miniarket 01106374 til DKK 175,00.) Køb bogen - og få DKK 50,00 frimærket OG det nye DKK 175,00 miniark - gratis! Hvis du har købt PAKKE-PORTO-bogen fra os, uden miniarket, og du ønsker at modtage et gratis eksemplar af dette miniark, så fremsend venligst dokumentation for købet, f.eks. fakturakopi. Så sørger vi for, at du modtager et gratis eksemplar af miniarket til en værdi af DKK 175,00.

EKSKLUSIV JUBILÆUMSBOG PAKKE-PORTO-mærker i særudgivelse Medens andre lande i disse år fejrer 150-året for indførelse af deres frimærker, kunne Grønland i 2005 fejre 100-året for PAKKE– PORTO-mærket, som udkom i 1905. Frimærker blev indført af praktiske og økonomiske årsager; men med udgivelsen af det grønlandske PAKKE-PORTO-mærke stod der langt mere på spil, idet det var en brik i det politiske spil omkring Grønland, hvis fremtid var ved at blive formet i de år. POST Greenland markerer 100-års-jubilæet med en frimærkeudgivelse i tre dele. Første frimærke i serien udkom den 31. oktober 2005, og seriens andet frimærke udkom den 16. januar 2006. Det tredje og sidste frimærke i serien udgives den 21. maj, sammen med et særlig miniark, som indeholder alle tre frimærker I forbindelse med dette jubilæum har POST Greenland udgivet en eksklusiv jubilæumsbog, der indeholder det første

frimærke i serien, samt plads til at indsætte de to efterfølgende frimærker og miniarket. Forfatteren af bogen er Flemming Petersen, Grønlandssamler og Formand for Frederiksberg Frimærke Forening. Flemming øser af sin enorme viden om både historie og frimærker. Det er der kommet en yderst interessant beretning i både tekst og illustrationer ud af. Nedenfor gengiver vi et kort udtræk af bogen:

(Jens Rosing, fortsat fra side 4) Og Jens Rosing har om nogen draget nytte af frimærkeformat til at formidle dét, de grønlandske frimærker skal formidle: Grønlands unikke kultur, natur, historie og samtid. Hans sidste frimærke med hundeslæde som motiv, der udgives den 21. maj, afspejler på en klassisk vis denne formidlingsevne. Samtidig med det første frimærke i denne nye kunstserie sætter Jens Rosing bogstaveligt talt sit stempel på hele serien, idet han også har skabt motivet til førstedagsstemplet. Med hans tilladelse bruger POST Greenland nemlig Jens Rosings personlige lakseglsignatur med en sol, halvmåne, et menneske og en islom som symboler. Det siges, at islommen gav mennesket sproget og sangen, så det var i stand til at fortolke og fortælle om verdens forhold. Og Jens Rosing har i allerhøjeste grad formået at fortolke og fortælle verden om Grønland, litterært som kunstnerisk.

”Samlere af brev- og pakkeforsendelser til og fra Grønland inddeler samlingen i forskellige tidsperioder, der er politisk bestemt, hvilket bl.a. fremgår af teksterne i stemplerne. Disse tekster ændres i takt med, at det danske område i Grønland gradvis udvides for til sidst at dække hele landet.”
Tekst: Prof. Dr. Friedhelm Thiedig, 1964 – 1996 geolog på Hamburg og Münster Universiteter, polarforsker på Svalbard, Nordgrønland og Nord Victoria Land (Antarktis) Oversættelse fra tysk: Ilka Gerken

Verdens nordligste oase På positionen 83,5°N, 38,5°V ligger vores geologiske destination, Grønlands nordligste kyst. Der findes intet landområde på kloden, der ligger nordligere. Efter mange års geologisk arbejde på Svalbard kom vi til opfattelsen, at de store folder og forskydninger ved Svalbards vestkyst opstod på grund af en kollision med Grønland, da Svalbard for 50 millioner år siden lå nord for Grønland. Vores hypotese skulle kontrolleres på CASE 2-ekspeditionen*

Det krævede 7 års forberedelse, indtil vi endelig kunne lande på den tidligere militærbase Station Nord (81,5°N) med en Herkules-transporter. Uden hjælp fra Den Geologiske Forbundsanstalt for geovidenskab og råstoffer i Hannover og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) i København ville det dog have været umuligt. Tidligere har vi været ved Kap Kane og Kap Washington, og fra stationen var der yderligere 400 km, som vi overvandt ombord på Twinotter og helikoptere. Den yderst fjerntliggende og fuldstændig menneskeøde halvø af Johannes V. Jensen Land er svært tilgængelig, fordi Grønlands nordkyst er indesluttet af tæt pakis. Hidtil har kun ganske få mennesker været i stand til at besøge dette område. Selvom større arealer

*) Correlation of Alpine Structural Events in Spitsbergen and Greenland

10

af det sydligere Peary Land er sne- og isfri i de to sommermåneder, er den nordlige del mere dækket at gletsjere. Nogle af disse ismasser flyder i Nornegæst Dal, den nordligste vest-øst-dal, der med store fjelde (op til 2000 m) er beskyttet mod blæsten fra det isdækkede polarhav. På grund af gletsjernes størrelse bliver de også kaldt for ”elefantfodsgletsjere”. Efter vores oplevelser på Svalbard forventede vi så langt mod nord endnu koldere vejr og havde tilsvarende varmt tøj på, og med. Den 9. juli 1994 startede vi fra Station Nord med en Twinotter i tåge og snesjap for at slå lejren op i Nornegæst Dalen. Afstand: 350 km. Da vi ankom, fandt vi til vores overraskelse en grøn eng ved en lille sø, omkranset af blomstrende uldgræs. Ved landingspladsen så vi først


spor af ulvene og en polarræv med dens hvide hale. På grund af isbjørnefaren placerede vi vores gruppetelt direkte ved søen, mens de øvrige 17 sovetelte blev stillet op i større afstand. Jeg var lige rykket ind i mit telt, da jeg pludselig kunne mærke noget under teltgulvet, som bevægede sig: Tilfældigvis havde vi valgt at slå lejr oven på et underjordisk gangsystem af lemminger. I den følgende uge boede vi i en primitiv lejr ved nordkysten, hvor vi oplevede de forventede polare vejrforhold med tåge, sne og is. Ved Kane var vi faktisk i stand til at bevise vores teori om dannelsen af de tektoniske forskydninger og sammenhængen med Svalbard. Tilbage i hovedlejren blev vi endnu engang meget overraskede over de milde sommerlige betingelser og planterigdommen i vores dal. Jeg var især begejstret over at genopdage mange planter, som jeg kendte fra Svalbard, som Svalbard-valmue (Papaver dahlianum), purpurstenbræk (Saxifraga oppositifolia), en fjeldeng med ranunkler (Ranunculus sp.), uldhåret troldurt (Silene uralensis = Melandrium apetalum), lygtepragtstjerne (Pedicularis dasyantha), blæresmælde

og mange andre. Derudover fandtes der planter, der er fuldstændig ukendt i Svalbard, som den vidunderlige bredbladet gederams (Chamaenerion latifolium), og arktisk pil (Salix arctica). Engang iagttog jeg vantro forskellige sommerfugle, som jeg aldrig havde forventet at se så langt mod nord. På nogle dage med midnatssol var det så varmt, at vi kunne arbejde med opsmøgede ærmer. I mit telt målte jeg 32° C. Til gengæld blev vi uforventet plaget af uhyre store myggesværme, som

var hjemmehørende ved vores idylliske sø. Under vores geologisk arbejde mødte jeg både hvide ulve, små flokke af moskusokser og sneharer, hvis unger er lige så grå som vores i Midteuropa. Da vi i begyndelsen af august lige havde slået lejr 100 km øst for dalen, blev vi overrumplet af en alvorlig snestorm, hvilket ødelagde flere telte og forhindrede os voldsomt i vores arbejde. Vi længtes da tilbage til vores trolddomsagtige oase i Nornegæst Dal, som ikke var noget fatamorgana.

11


Jubilæums svarkupon fra UPU I 2007 fylder den internationale svarkupon 100 år. I den anledning har Verdenspostunionen, UPU, fremstillet en jubilæumsudgave af svarkuponen. Jubilæumskuponen har samme format og udseende som den værende svarkupon, dog er der på ”frimærket” i motivet tilføjet teksten ”100 ans 1907-2007”. Jubilæumskuponen blev sat til salg den 1. februar. Salget foregår sideløbende med salget af den nuværende svarkupon, og både salgspris og gyldighed er den samme som for den nuværende svarkupon.

International jubilæums-svarkupon Varenr. 01510004 Salgspris: DKK 12,50 (postal værdi: DKK 8,00)

12

Ny kinesisk pris til POST Greenland For andet år i træk er et grønlandsk frimærke blevet tildelt en fornem hædersbevisning i Kina. Det er ”Organization Committee of the Annual Best Foreign Stamp Poll”, som står bag. I slutningen af 2006 afholdt komiteen deres femte årlige møde i Beijing, hvor der blev uddelt priser og æresbevisninger til en række udenlandske frimærker.

Vores frimærke G-347, ”Ilulissat Isfjord”, modtog i den forbindelse en særlig høj udmærkelse i kategorien ”Best participant”. Dette frimærke blev i øvrigt, af Grønlandssamlerne, kåret til årets smukkest grønlandske frimærke 2005. Hos POST Greenland er vi meget beærede over denne fornemme hædersbevisning fra Kina.


Stort foto: Den heldige vinder efter sejlturen til Kapisillit. Øverst til højre: Andreas Boeckh omdeler post med scooter i Nuuks gader. Nederst til højre: Opsortering af breve til postbokse på TELEPOST Centeret i Nuuk.

Tysk postbud i Grønland for én dag

Fotos: Harry Holm

af Kenneth Liedtke Den 12. december 2006 fik TELE-POST Centeret i Nuuk besøg af Andreas Boeckh fra Köln i Tyskland. Andreas havde sin gode ven Thomas med sig på turen, samt Fabian Raphael, journalist hos WDR (Westdeutscher Rundfunk). Den tyske radiostation, der har ca. 1 million lyttere hver dag, havde udskrevet en konkurrence, ”Winterwünsche” (Juleønsker). Konkurrencen gik ud på, at lyttere kunne sende en e-mail med deres vildeste og mest utraditionelle ønske. Andreas vandt - og ønskede såmænd at være postbud i Nuuk for én dag. Efter rejsen fra Köln over København

til Kangerlussuaq foregik det sidste stykke med en lille propelmaskine til Nuuk, som har 15.000 indbyggere. I lufthavnen tog Harry Holm, Afdelingsleder ved TELE-POST Center i Nuuk, pænt imod gæsterne. Efter en varm velkomst gik turen videre til TELE-POST Centeret, hvor Andreas sørgede for opsortering af breve i postbokse og til distrikter (bygder). Derefter udbragte han post med et lokalt postbud - i minus 17 grader! Dagen efter skulle Andreas med bygdeskibet til Kapisillit, der har 80 indbyggere. Bygden ligger godt 60 kilometer nordøst for Nuuk og sejladsen tog ca. 2 timer. Indbyggerne vidste godt, at Andreas skulle komme. Så de

stod og ventede på ham ved kajen. Her fik han overrakt en kalender og et par sælskindshjemmesko som gave. Andreas ankom nu ikke selv tomhændet til Kapisillit. Han havde bagt småkager og medbragt en ”snekugle”, med en miniature af Kölns domkirke, som gave. Brevene i Kapisillit skulle Andreas ikke selv uddele. De blev såmænd afleveret i den lille butik i bygden, hvorfra indbyggerne selv henter deres post. Efter hjemkomsten til Nuuk fik Andreas lov at opsortere post, inden der var fyraften. Torsdag den 14. december tog Andreas turen hjem til Köln, en stor oplevelse rigere, og med det ønske at vende tilbage til Grønland som turist.

13


Nyt fra POST Greenland

Udstillingsstempler Indtil udgangen af september deltager POST Greenland i følgende frimærkeudstillinger: ESSEN • ”17. Internationale Briefmarken-Messe”, Essen, 3. – 5. maj. • ”Philatelia”, Köln, 20. – 22. september. 3.-5. MAJ 2007 Til begge disse udstillinger vil der blive fremstillet grønlandsk særstempel. Konvolutter til afstempling med disse særstempler skal være POST Greenland, Filatelia, i hænde senest dagen før åbningen af de respektive udstillinger. POST Greenland vil derudover være repræsenteret på: • ”Frimærkets Dag”, Esbjerg , 1. – 2. september. • ”Stamps in Svedala”, Svedala, Sverige, 8. – 9. september. • ”Bofilex”, Borås, Sverige, 14. – 16. september. BEMÆRK: Der vil IKKE blive fremstillet grønlandsk udstillingsstempel til disse tre udstillinger.

I næste nummer af Greenland Collector, der udkommer i september, vil du bl.a. kunne læse om: • Fællesudgivelse med La Poste, Frankrig • 3 nye frimærker i videnskabsserien • SEPAC-fællesudgivelse ”Landskaber” • Julefrimærker og årsmappen 2007 • Oplagstal fra slutsalget af 31. marts • Slutsalg pr. til 30. november • Optakt til Frimærker i Forum ’07 • Grønland gæsteland i Paris-udstilling til november

14

To flotte masker til abonnent fra Sverige Vinderen af POST Greenlands årlige lodtrækning blandt alle abonnenter for året 2006 kommer fra Sverige. Det er Bengt-Göran Gustafson fra Falköping, som vandt to flotte grønlandske masker, håndlavet i træ af en

kunstner fra Tasiilaq. Maskerne er fremsendt til den heldige vinder og abonnent. POST Greenland ønsker hermed endnu en gang hjerteligt tillykke.

Fra

vores slutsalg den 30. november 2006 kan vi oplyse følgende oplagstal Varenr. 01100340 01100341 01100343 01100344 01100355 01100356 01301110

Titel Red Barnet Kirkelov for Grønland 100 år Skibsfart IV/1 Dannebrog Skibsfart IV/2 Kista Arctica Jul i Grønland 1/2005 Jul i Grønland 2/2005 Julefrimærkehæfte Nr. 10

DKK 5,25 + 0,50 9,25 5,25 6,00 5,25 6,00 67,50

Udg. dato 17.1.2005 17.1.2005 20.6.2005 20.6.2005 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2005

Oplagstal 119.552 217.206 231.359 117.912 122.561 119.811 19.488


kort&kontant Bestillinger / ændringer sendes til: POST Greenland, Filatelia Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND Telefon: (0045) 70 26 05 50 og (00299) 98 11 55 Telefax: (00299) 98 14 32 E-Mail: stamps@tele.gl

Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal foreligge POST Greenland, Filatelia, senest 5 uger før en udgivelse. Bemærk: Undlad venligst at skrive din bestilling på et giroindbetalingskort, da disse registreres elektronisk. Betalingsmåder: Ved betaling, husk altid at angive dit navn og kundenummer. Dine betalinger kan foretages via giro til en af de konti, som er nævnt på denne side, via kreditkort, med internationale svarkuponer eller kontant i danske kroner, Euro eller US Dollars. Det er ikke muligt at betale med checks. Pr. giro: Danmark: BG BANK, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup. Konto 9541 - 940 4120. IBAN: DK98 30000009404120, BIC (SWIFT code): DABADKKK Sverige: Postgirot Bank AB (publ), Vasagatan 7, 105 06 Stockholm. Konto 41 45-9. IBAN: SE9795000099602600041459, BIC (SWIFT code): NDEASESS Norge: Postbanken, Kunderegister Bedrift, 0021 Oslo. Konto 7878.06.55312 IBAN: NO44 78780655312, BIC (SWIFT code): DNBANOKK Finland: SAMPO BANK, UNIONINKATU 22, 00075, SAMPO. Konto 800016-70617928. IBAN: Fi2580001670617928, BIC (SWIFT code): PSPBFiHH

Nederlandene: Postbank N.V. Konto: 3487172. IBAN: NL92 PSTB 0003 4871 72, BIC (SWIFT code): PSTBNL21 Schweiz: Postscheckamt, Office de cheques postaux, Ufficio dei conti correnti postali, 4040 Basel. Konto: 40-6773-5. IBAN: CH37 0900 0000 4000 6773 5, BIC (SWIFT code): POFiCHBE Tyskland: Postbank, Niederlassung Hamburg, Überseering 26, 22297 Hamburg. Konto: 541414200 BLZ 200 100 20. IBAN: DE03 2001 0020 0541 414200, BIC (SWIFT code): PBNKDEFF

Storbritannien: Alliance & Leicester Commercial Bank plc., Bridle Road, Bootle, Merseyside, Liverpool GIR 0AA. Konto: 358 7118. IBAN: GB69GIRB72000003587118 Luxembourg: Postes et Telecommunications, Division des Postes, Service des Cheques Postaux, Secretariat, 38 Place de la Gare, 1090 Luxembourg. Konto: 26606-28. IBAN: LU18 1111 0266 0628 0000, BIC (SWIFT code): CCPLLULL Frankrig: La Poste, Centre Régional des Services Financiers, de la Poste en ile-de-France, 16 rue des Favorites, 75900 Paris. Konto: 250.01 F020. IBAN: FR51 3004 1000 0100 2500 1 F02 022, BIC (SWIFT code): PSSTFRPPPAR Kreditkort Dankort, Eurocard/MasterCard, JCB, VISA. Brug venligst skema i bestillingskuponen! Kontant Kun danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller US Dollars (USD) - sendes som værdibrev. Pr. postanvisning IRC (IBRS) Internationale svarkuponer til en værdi af DKK 8,00 pr. stk.

1 års reklamationsfrist Eventuelle reklamationer over frimærker eller filatelivarer, som du har fået tilsendt fra POST Greenland, skal være POST Greenland, Filatelia, i hænde senest 1 år målt fra udløbet af den måned, hvori varerne blev afsendt. Dato på poststemplet, evt. fakturadato, angiver afsendelsesdatoen. Gebyrer for rekommanderede breve sendt fra Grønland Tillæg for rekommanderede breve internt i Grønland eller til Europa (inkl. Danmark og Færøerne) lyder på DKK 52,00. Eks.: Postforsendelse af et rekommanderet brev frankeret med DKK 7,50 (højest 20 g) koster i alt DKK 59,50. For tillægsydelser for forsendelser til øvrige udland, se www.post.gl. Betalingsfrist 30 dage netto Betaling af vore fakturaer foretages senest 30 dage regnet fra fakturadatoen. Vi beder dig samtidig være opmærksom på, at registrering af dine indbetalinger tager minimum to uger. Det kan derfor forekomme, at du får en faktura med en saldo, som ikke inkluderer dine sidste indbetalinger. Ombytning af frimærker POST Greenland, Filatelia, ombytter kun gamle frimærker (som ikke længere findes på vores salgsliste) til nye frimærker, fra vores salgsliste, efter kundens eget valg. Der må maksimalt foretages 3 gratis årlige ombytninger à max. 100,00 kr. pr. kunde. Ved en værdi af mere end 3 x DKK 100,00 opkræver POST Greenland, Filatelia, et gebyr på 45% af pålydende værdi. Gebyret på 45% betales altid kontant. Den kontante indbetaling kan således ikke erstattes af andre frimærker. Den maksimale årlige ombytning af gamle frimærker pr. kunde må højst udgøre DKK 50.000 i nominel værdi. For yderligere oplysninger bedes du kontakte POST Greenland, Filatelia. Alle angivelser af priser, gebyrer, mv. er med forbehold for trykfejl.

Udgiver: POST Greenland · Redaktion: Pertti Frandsen, ansv.; Ilka Gerken, Kenneth Liedtke, Holger Amelung · Layout&Tryk: Datagraf Auning AS · ISSN: 1397-8632 · Forsidefoto: Erwin Reinthaler

Vi behandler dine henvendelser Når du skriver, faxer, e-mailer eller ringer til POST Greenland, Filatelia, er det os, du kommer igennem til. Vi glæder os til fortsat at behandle dine filateliforespørgsler.

Ilka Gerken Salgsmedarbejder Tysk, engelsk, dansk

Helene Tukula Elev Dansk, engelsk.

Karoline Josvassen Vikar Grønlandsk, dansk

Kristian »Karé«  Pivat Assistent Grønlandsk, dansk

Kenneth Liedtke Salgsmedarbejder Dansk, engelsk, tysk

Holger Amelung Kundeservice- og marketingleder Tysk, dansk, engelsk.

Pertti Frandsen Salgschef Dansk, engelsk, tysk.


Moderne grønlandsk kunst Ny souvenirmappe og særlige førstedagskonvolutter og maxikort Til de første tre frimærker i den nye serie ”Moderne grønlandsk kunst” udgiver POST Greenland tre særlige maxikort, samt særdeles flotte og store førstedagskonvolutter. For at yde de kunstneriske værker størst retfærdighed, udgives de to af frimærkerne i det store E-format, mens Jens Rosings frimærke endda udgives i dobbelt E-format. Og den store frimærkestørrelse går igen på de tre tilhørende maxikort og på førstedagskonvolutten. To maxikort fremstår

i kvadratisk format på 14,8 x 14,8 cm, mens Jens Rosings hundeslædemotiv er gengivet på dobbelt postkortformat 10,6 x 29,6 cm. Særkonvolutten, som bruges til FDC/1, FDC/4 og FDC/Serie, har samme størrelse som normalt bruges til FDC/miniark. Og det giver plads til de store frimærker, samt et flot grafisk detalje fra Linda Riber Sørensens frimærkemotiv. Bemærk også det særlige førstedagsstempel. Motivet er Jens Rosings laksseglsignatur, som viser halvmånen, solen, islommen og mennesket.

Læs mere om de tre kunstnerne inde i bladet eller i souvenirmappen ”Moderne grønlandsk kunst”, som indeholder hver to eksemplarer af de tre nye kunstfrimærker, samt informative tekster - og ikke mindst interessante illustrationer fra de tre kunstneres øvrige produktioner.

FDC/Serie Moderne grønlandsk kunst. Varenr. 01203384 DKK 28,00

Maxikort, Jens Rosing. Varenr. 01401384 DKK 9,00 Maxikort, Anne-Birthe Hove. Varenr. 01401385 DKK 14,50

Maxikort, Linda Riber Sørensen. Varenr. 01401386 DKK 16,50

Varenr. 01303031. DKK 44,00. Se oplysninger om øvrige førstedagsprodukter i bestillingskuponen eller på www.stamps.gl.

POST Greenland · Filatelia · Tlf.: (0045) 7026 0550 Fax: (00299) 98 14 32 · stamps@tele.gl · www.stamps.gl

GC_DK_0702  

Moderne Kunst s. 4-6 Årets Frimærke s. 7 PAKKE-PORTO 100 ÅR s. 8 Nordlig Oase s. 10-11 Postbud for en dag s. 13 Polarår 2007 s. 2-3 Abonneme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you