Page 1

Udgives af Telegrafens Venner

1. årgang

Nr. 1 Januar 2013

, em hj n ka it d de

bladet m g Ta familie ed n så se om læ arbej

Færdig Blad 1 13.indd 1

1/8/2013 1:55:01 PM


INDHOLD

UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Redaktionen kan kontaktes på telefon 40532779 - Henrik Schiøler, eller via mail til telegrafen@mil.dk KORREKTUR Generalmajor I.J. Bager Pens. overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Overkonstabel af 1, grad L. Lindholm Overassistent Bente Nielsen TRYK Rosendahl's PRINT • DESIGN • MEDIA Landbrugsvej 20 • 5260 Odense S ISSN 0909-8267 ADRESSEÆNDRING Mailes til: telegrafen@mil.dk MEDLEMSSKAB - STØTTE TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt. Et medlemsskab koster 150,- kr. Medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller støtte foreningen, så send en mail til telegrafen@mil.dk OPLAG TELEGRAFEN udkommer i ca 1.800 eks. heraf 800 stk. som trykte blade og øvrige som e-blade. Et antal blade overdrages Telegrafregimentet, der fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere.

Telegrafen

3

Cyklens nummerplade

5

Night Hawk

6

I Norges fjelde

8

Kompetenceudvikling i udvikling 11 Til lykke med de

12

2012 - et godt år med udsyn mod 17 fremtiden. Antenner

18

Idræt i arbejdstiden

21

SMUK fødselsdag

22

Chefen bød ansatte på øretæver

25

Personelnyt

26

DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. januar eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med foreningens meninger og holdninger.

Forsidefoto

Forside: En del militær træning kan kombinere oplevelser og personlige udfordringer. Hovedkvarterskompagniet fra Haderslev beskriver deres tur i artiklen: "I Norges fjelde" læs mere fra side 8.

Fotokredit: Navngiv indsendte foto som fotokreditten skal være. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. GOTHERSGADE 10 · FREDERICIA · TLF. 75 92 37 00 · WWW.SPORTMASTER.DK

2

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 2

1/8/2013 1:55:02 PM


DMI

Dit blad - din mening

Fodbold-inde Af pensioneret major Kaj Wagner. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) har deltaget i DMI Forbundsmesterskaber i indefodbold med hold i yngre Old Boys (YOB) og i veteranklassen (VET). YOB spillede mange lige kampe men formåede ikke at kvalificere sig til mellemrunden.

Vi skal spare. Regimentsblade vil ikke længere blive støttet økonomisk af Forsvaret. Skal de fortsætte, må de overgå til civile foreninger, der skal tilvejebringe det økonomisk grundlag, så ansatte og deres pårørende fortsat kan læse om dagligdagen ved regimenterne. TELEGRAFEN overgår til foreningen "TELEGRAFENS VENNER". Af Henrik Schiøler Telegrafens Venner. Der har i nogen tid været forlydende om, at man ville fjerne tilskuddene til tjenestestedsbladene, hvilket nu er en realitet. Vi har fra personellets side vurderet, at ”Telegrafen” er et vigtigt led i kommunikationen, soldater og Telegrafregimentet imellem. Dette gælder blandt andet for generelle informationer, glædelige begivenheder og vidensspredning. For at kunne bevare bladet og det positive element det er, har en del personer besluttet at oprette en civil forening med det formål at videreføre TELEGRAFEN på frivillig basis. Vi har valgt det meget innovative navn ”Telegrafens venner” til foreningen. Telegrafen skal overleve Telegrafen vil fremover blive produceret af denne forening og det er ambitionen, at der for læserne ikke vil være den store forskel, idet foreningen vil optage en del informationer fra regimentets nyhedsredaktion, herunder nyhedsbreve og artikler fra ansatte. Vi har ydermere inviteret regimentsche-

fen til fortsat at skrive en side i bladet, så vi fortsat kan tilbyde en ”RC klumme” til læserne. En invitation vi håber, vil blive imødekommet ligesom vi håber at regimentets nyhedesredaktion også vil bidrage med relevante nyheder som vi så vil trykke. Ligeledes vil Telegrafens Venner stille dets materiale til rådighed for regimentet. Telegrafen vil fremover kunne udnytte, at det er et civilt medlemsblad og derfor ikke underlagt de begrænsninger, der naturligt var, som en af forsvarets publikationer. Dette vil mest fremgå på annoncesiden og eks. ved flere ”personlige meddelelser”. Det er dog min overbevisning, at vi skal videreføre bladet i den form, det har nu med meget få ændringer i begyndelsen og bare notere os de muligheder, den nye konstellation giver os. Fra min side skal opfordringen til læserne og regimentets personel være, at fortsætte med at sende bidrag til Telegrafen, stort og småt, så vi kan fortsætte med at tilbyde et læseværdigt blad til glæde for os alle. Med disse ord vil jeg her på bagkanten af 2012 ønske alle et godt nytår.

VET blev nr. 2 i puljekampene, idet de kun tabte til SIF/KBH. I mellempuljen vandt holdet alle sine kampe og var nu klar til de afgørende kampe. Desværre havde turneringsledelsen besluttet at spille efter et nyt system, hvilket betød, at FAGI blev placeret i samme mellempulje som SIF og kunne derved ikke nå finalen. Kampen om tredie pladsen var meget spændende og der måtte Golden Goal til før FAGI kunne trække sig tilbage som vinder. Holdet modtog præmie og diplom. Holdet bestod af Svend K., Lars V., Jens H., Lars A., Bo og Kaj W.

Formålet med TELEGRAFEN er at informere medarbejdere og deres pårørende, medlemmer af foreningen samt Telegrafregimentets øvrige samarbejdspartnerer om regimentets daglige virke og gøremål. Vil du støtte TELEGRAFEN, så soldater og deres pårørende kan få bladet, så kan du sende en mail til: telegrafen@mil.dk og vi vil kontakte dig med nærmere oplysninger. Du kan også give en i familien et medlemsskab - lige i postkassen for kun 150,- kr. Tak for støtten til soldaternes blad.

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 3

3

1/8/2013 1:55:05 PM


Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

Ledig annonceplads

Korporal redder julen

TGR

IX

Af Telegrafens Venner

- en moderne grafisk virksomhed... www.rosendahls.dk

Korporal Hammer Hansen fra Hovedkvartersbataljonen fortjener stor tak fra alle kolleger. Ved gudstjenesten 7. december var der parkeret 16 af Forsvarets køretøjer øst for Skt. Michaelis Kirke. Hansen havde andre gøremål udenfor kirken. Her mødte korporalen byens "gode" parkeringsvagt. Bødeblokken var på vej op af lommen, hvilket Hansen syntes var en dårlig idé. Hansens evner i kommunikation blev nu sat på en prøve. Med soldaterfortællinger, høflighed og meget mere samt ønsker om en god jul fik den gode korporal "reddet" de 16 køretøjer fra at få en afgift hver - på 600,- kr. Så det fortjener han 9.600 klap på skulderen for. HAMMER GODT GÅET - Hansen. Næste gang køber vi P-billet!

• • • • •

Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning

Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: 75 92 92 55 www.btgulve.dk info@btgulve.dk

Besøg soldaternes mindelund - der er udvidet i år med en kanon fra Fregatten Jylland.

Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København

4

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 4

1/8/2013 1:55:07 PM


det samme nr. i alle deres stjålne cykler. Hvad består et stelnummer af Her er det så, at du skal vide, hvad et stelnummer består af. Stelnummeret skal være placeret på sadelrøret eller kronrøret (ved kranken). Stelnummeret er altid slået ind før cyklen er malet og lakeret. Det skal bestå af 1-4 bogstaver der er fabrikantens mærke. Eks.: WMB for MBK-cykler, AK for Centurion og TV for Batavus - N for nordisk Cykelfabrik. Så fremdeles kan man så se, om mærket og stelnummeret passer sammen med mærket af cyklen i første omgang

Her er tale om en MBK cykelnr 444 fra år 2002.

Cyklens nummerplade Rigtig mange cykler bliver stjålet. Mange af dem sendes ud af landet og de kommer ikke tilbage. Det er blevet en god forretning af stjæle og sælge stjålne cykler. Men alle cykler har en nummerplade i form af et stelnummer. Af Telegrafens Venner. Det er så irriterende at få stjålet sin dyre cykel - ja også en almindelig billig en af slagsen, for man har den, for at kunne bruge den. For mange studerende og værnepligtige er det en stor udskrivning i et meget sparsomt budget. Derfor er der også en del som kun har råd til at gå ud og købe en brugt. A 1942 1964 1985 2006

B 1943 1965 1986 2007

C 1944 1966 1987 2008

D 1945 1967 1988 2009

E 1946 1968 1989 2010

F 1947 1969 1990 2011

Det er bare sådan, at mange af de brugte cykler der er til salg også er stjålne. Skal du være sikker, kan du kontakte politiet, for at høre om den brugte cykel, du står for at købe, er meldt stjålen. Selv dette er ikke altid nok. Nogle af tyvene spartler stelnummeret op og lakerer det over. Herefter stempler de sig et nyt stelnummer ind i den stjålne cykel. Typisk et nummer på en ikke mere eksisterende cykel og som regel

G H J K L M N P Q R S T U V X Z 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 - 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2012

ALT I SKOV-, HAVE- OG PARKMASKINER

FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING®

SALG REPARATION SERVICE RESERVEDELE ® Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation.

Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King®. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF. 7594 0211 GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD.

Cyklens alder ses på et sidste bogstav Efter fabrikantkoden følger der et antal cifre, det er cyklens nummer, som fabrikken kan bruge til at se produktionslinjen m.m. Der er ikke en begrænsning i antal af cifre. Store producenter har ofte op til otte, ti eller flere cifre, som de kan afkode cyklens produktion med ved garantisager etc. Til sidst i et stelnummer er der et bogstav. Det er nok det vigtigste, vil jeg mene. Det angiver produktionsåret for cyklen og dermed alderen på den pågældende cykel. Bemærk her, at følgende bogstaver bruges ikke i fabrikanternes aldersbogstaver på en cykel: "I, O, Q, Y eller W" da disse kan forveksles - eller fejllæses. Så næste gang du skal købe ny eller brugt cykel, så husk på, at 2012 har bogstavet G, så kan du tælle bagud, hvis det er en brugt. Hvis du starter med at afkode sidste bogstav i stelnummeret som altså står for cyklens produktionsår, så kan du se hvor ærlig en sælger du står overfor.

MASKINTEK

ApS

Tlf.: 96 21 71 00 Tonne Kjærsvej 3, 7000 Fredericia www.maskintek.dk

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 5

5

1/8/2013 1:55:09 PM


Night Hawk

- en fællesværns øvelse

Af kaptajn Kim Eg Pedersen, S3/ST/ CISBTN og premierløjtnant Tommy Gohr Nielsen, FØ/CISOC/CISBTN. ”Jeg troede, telegraftropperne var sådan noget med høje master og morsenøgler – og så viser det sig, at der findes enheder i hæren, der kan levere feltmæssige IT-løsninger, der bringer os lysår foran vores tidligere muligheder under øvelser”. Sådan cirka lød de generelle tilbagemeldinger fra flyvevåbnets personel under årets øvelse ’Night Hawk’, der blev gennemført på Flyvestation Aalborg. Der er ingen tvivl om, at transformationen af de gamle telegrafbataljoner, primært via deltagelse i NRF 14 projektet som føringsstøttebataljon, har tilført den nuværende CIS-bataljon væsentlige og værdifulde kompetencer. Det har vi nok selv været klar over et stykke tid, men nu ved man det også i resten af Forsvaret. Kvalificeret føringsstøtte - er et stigende behov ’Night Hawk’ var oprindelig en øvelse på

6

enkeltmand/patruljeniveau i samvirke med helikopterbesætninger, men øvelsen har over de seneste år løftet sig til også at træne niveauet op til Task Group ved såvel Jægerkorpset som Helikopter Wing Karup. Dermed stiger behovet for føringsstøtte også – og da hæren er lead på øvelsen, blev CIS-bataljonen befalet til at stå for netværk og kommunikation. Store forberedelser Øvelsen planlægges i rammen af en ”Joint Exercise Control Group” (JECG), hvor repræsentanter for de enkelte specialer mødes ca. en gang pr. måned og koordinerer. Som værende ”limen, der binder alt sammen”, blev CIS-bataljonen naturligvis repræsenteret i JECG og ikke kun med det formål at indhente informationer til brug for vores egen planlægning, men også i høj grad for at bidrage til processen. Opstilling af Task Group er relativt nyt og øvelsesvirksomhed, hvor nationen selv tilvejebringer føringsstøtten, er begrænset. Derfor fik vi stor mulighed for selv at sætte præg på opgaveløsningen, både med hensyn til hvordan vi ville opbygge og anvende

IT-infrastrukturen på Flyvestation Aalborg, men også på hvilke services, brugerne skulle have til rådighed. Vi kunne derfor i stor udstrækning trække på CISBTN standardløsninger og valgte at bruge FKIT Roaming Clients sammen med eksisterende forbindelser på Flyvestation Aalborg til at binde de enkelte sites sammen og på de enkelte sites udbyde: Øvelsesnetværk, FIIN, internet og VoiP. Øvelsesnetværket besluttede vi at lægge så tæt på et missionsnetværk som muligt, hvilket også betød, at de enkelte stabsmedlemmer hurtigt følte sig hjemme bag skærmen. Bedre forberedt næste år Processen stiller dog større krav til fleksibiliteten, idet vi ved udpegningen til opgaven ikke kendte hverken omfang eller tidsrammer. Oprindeligt varslet til en øvelse i uge 40-41 endte således med deployering og opbygning i uge 38, klarmelding på alle services i uge 39 og derefter næsten tre ugers indsættelse. Det er her vores ønske, at man til 2013 kan træffe nogle mere principielle beslutninger omkring føringsstøttebidrag

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 6

1/8/2013 1:55:09 PM


og starttidspunkt som forudsætning for vores generelle arbejdstidsplanlægning. Omvendt var vi ikke bange for det uklare grundlag, når bare vi identificerer dette i vores opgaveanalyse. Vi kan sagtens deployere uden at kende floorplans og telefonlister forud. Det kræver så bare, at det nødvendige personel og reservemateriel er til rådighed. Forud for deployeringen i uge 38 til Flyvestation Aalborg lå mange ugers teknisk forberedelse, hvor der bl.a. skulle designes netværk, laves aftaler med andre myndigheder som f.eks. FKIT og gennemføres detaljeret rekognoscering på Flyvestation Aalborg samt på Flyvestation Karup og Skrydstrup, da Control and Reporting Center (CRC) Karup og enkelte personer ved Fighter Wing på Flyvestation Skrydstrup også skulle være med på øvelsesnetværket.

800 personer. Mens de tekniske forberedelser var i gang, kom endnu en opgave til listen, nemlig at støtte FMT med et test setup, som blev kaldt SOF C4I test. Denne test, som i bund og grund handlede om at teste mulighederne for i f.eks. et Joint Operation Center at kunne følge de enkelte patruljer og helikoptere på en skærm, havde stor prioritet og der blev lagt meget energi i at få så godt et udbytte ud af denne test som muligt.

Service - nødvendighed for andres virke Tirsdag i uge 38 drog 30 soldater med 17 KØTJ og meget store mængder materiel fra Fredericia af sted mod Flyvestation Aalborg for at påbegynde opbygning til øvelsen. Da der skulle etableres CIS-støtte tre forskellige steder på flyvestationen, var styrken delt op i tre grupper, så der kunne arbejdes samtidigt alle steder. Samtidig var der en Omfanget af føringsstøttebehovet gruppe hjemme i Fredericia, som havde I løbet af de mange møder i rammen af ansvaret for at opbygge CIS-støtten JECG forud for den tekniske forberedelse på Flyvestation Karup og Skrydstrup. havde vi fået et godt billede af, hvor meget CIS-støtte BTN skulle levere til Grupperne angreb opgaverne med stor arbejdsvilje og med deadline tirsdag i øvelsen og det var ikke lidt. uge 39 skulle der arbejdes igennem, Alt i alt skulle de forskellige netværk og det blev der. Tirsdag i uge 39 ankom designes til at kunne håndtere ca. 400 de første enheder fra flyvevåbnet for computere samt knap 200 telefoner. Derudover skulle der støttes med meget at påbegynde deres forberedelser til øvelsen. Flyvevåbnets enheder havde andet, som f.eks. 25 storskærme, ca. 60 afsat tre dage til at gøre klar til øvelsen. lejrradioer samt trådløst internet til ca. En klargøring, som bl.a. omfattede at sætte sig grundig ind i, NH Restricted PC 209 hvordan de forskellige netværk Internet PC 77 og telefonsystemer fungerede. Dette var en meget stor fornøFIIN (national) PC 80 jelse for CIS-styrken at opleve, 50" monitors 23 for ved STARTEX var flyvevåbnets enheder klar. VoIP phones 175 Mandag i uge 40 var STARTEX, Camp RDO 52 og det var her, at den leverede CIS støtte skulle stå sin prøve. Printers 28 Grupperne var klar i de enkelte Wifi Access points 14 områder til at støtte de ankomne enheder med at komme i gang

på netværkene og IT-teknikerne fik travlt med at få oprettet alle de nyankomne brugere på netværkene. Det var nok meget få, der ikke sov godt den nat. De første dage efter STARTEX gik med at løse diverse fejl og efterkomme diverse ønsker, som ikke var blevet identificeret i forbindelse med de forberedende møder og efterhånden som disse opgaver blev løst, begyndte driftsfasen lige så stille at indfinde sig. Driftsfasen varede dog ikke mange dage, for allerede onsdag i uge 41 skulle nedbrydningen af CIS-støtten så småt gå i gang. Torsdag i uge 41 var der ENDEX og herefter gik grupperne hurtigt i gang med at få nedbrudt de enkelte områder. En meget ihærdig indsats fra grupperne gjorde, at torsdag var ca. 98% af hele CIS-setupet nedbrudt. Fredag morgen blev det sidste pakket sammen og derefter gik turen atter mod Ryes Kaserne. Alt i alt varede øvelse Night Hawk 24 dage for styrken fra CISBTN og det var 24 meget lærerige dage. Et helt nyt CIS-koncept var blevet testet - endda på en øvelse ikke set større siden NRF 14 engagementet og dette med et rigtig godt resultat og mange rosende ord til følge.

Formålet med TELEGRAFEN er at informere alle medarbejdere og deres pårørende, medlemmer af foreningen samt Telegrafregimentets øvrige samarbejdspartnerer om regimentets daglige virke og gøremål. Vil du støtte Telegrafens Venner, så soldater og deres pårørende fortsat kan få TELEGRAFEN gratis, så kan du sende en mail til: telegrafen@mil.dk og vi vil kontakte dig med nærmere oplysninger. Du kan også give en i familien et medlemsskab - lige i postkassen for kun 150,- kr. Tak for støtten til soldaternes blad.

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 7

7

1/8/2013 1:55:10 PM


Spid s der g blyante til b od vin f n!

Nu e r

Lyag ers V in ve

o edst e art r 200 kr ikel.

d Ka & Sp rina ec Prins og Mor ialitete ten r esse 7000 Ly g Give Frederic ade 32 ager r et v b ia, 7 in 5 92 for d gavekor 75 1 t på en b 2 2 e 0 dste artik 0,- kr. el.

Samarbejde, sammenhold, synergieffekt og det giver korpsånd.

I Norges fjelde Det, at prøve sine grænser af, kan godt gøres spændende. Når mange gør det sammen i en fællesoplevelse, kan det være med til at skabe venskaber og ikke mindst danne korpsånd. Norges elve og fjelde kan være rammerne.

8

Af overkonstabel af 1. grad Steffan Klindt Lorentzen, Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen (HQKMP/HQBTN).

Mandag morgen startede Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) præcis kl. 07.00 med afgang fra Haderslev Kaserne med kurs mod Norge.

Humøret var højt, da det var noget, vi havde set frem til længe og forventningerne var tårnhøje. Alle var klar til at udfordre sig selv og prøve grænser af med de norske fjelde. Turen til Hirtshals gik godt og der var god stemning hele vejen. Tiden blev slået ihjel med cola, kaffe og et par film. Da vi ankom til Hirtshals, var der så også lige en lang sejltur på tre timer, der bare skulle overstås.

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 8

1/8/2013 1:55:12 PM


En del af posterne var rimelig svære at finde, men specielt én voldte mange problemer. Der var ingen opfang, men stort set kun højdekurver og næsten en km i åbent terræn mellem posterne. Det var noget af en udfordring. Stædige skal reddes hjem To fra kompagniet havde svært ved at finde posten og ville bare ikke give op. Det resulterede i, at de ved aftensmadstid, ikke var dukket op endnu, og der blev sendt et redningsteam ud for finde ud af, om de var kommet til skade. Det viste sig heldigvis, at de bare havde gjort alt for at finde posten, og at tiden var løbet fra dem. De fandt selv hjem i god behold, men måtte efterfølgende stå model til billige kommentarer - i god tone og med et glimt i øjet. Ud fra 25 m høj klippe Tirsdag morgen stod den på klatring og rapelling, hvor folk blev sat på prøve allerede fra starten. Vi skulle rapelle ned fra 25 meters højde. Mange var nervøse og hjertet hamrede hurtigere for de fleste, men på den anden side var man jo i Norge for at flytte grænser, hvilket også blev gjort for de fleste. Det var en kanonflot udsigt, da vi hang ud over klippevæggen og kunne se ned på de små biler, der kørte forbi på en lille vej langt nede i afgrunden. >>>

L E V E R A N D Ø R T I L D E T DA N S K E F O R S VA R

Mission critical training ... Anytime - Anywhere Tiden blev bl.a. brugt ude på dækket, hvor man kunne opleve hurtigfærgens enorme jetdyser. I den ”toldfrie” butik med lidt shopping og i den bløde afdeling, hvor man kunne tage sig en lur, så man var klar til eftermiddagens første opgaver. Norge er I klar - nu kommer vi Da vi ankom til Norge, blev vi igen stuvet i en bus, hvor vi kunne nyde Norges flotte natur på vejen, de sidste 50 km frem til destinationen Troll Aktiv. Troll Aktiv er et raftingcenter og vandrehjem. De arrangerer en masse aktiviteter. Selve centeret består af små kåter

(tepee) og træhytter til beboelse samt en hovedbygning med butik, bad og spisesal. Vi blev samlet og der kom en guide og gav os en instruktion om de aktiviteter, der var på programmet og hvordan vi skulle opføre os i lejren. Vandkrabber og landkrabber Vi blev delt ind i to hold. Et vand- og et landkrabbehold, der kørte to forskellige programmer i løbet af ugen. Efter præsentationen og udlevering af værelserne, startede den første aktivitet, som var et O-løb oppe i fjeldene. Alle skulle deltage i løbet, som var delt op i to forskellige ruter, en kort på tre km og en lidt længere på fem km.

IFAD leverer løsninger til træning i radiokommunikation, taktisk træning og FAC/AO træning.

Naval training – Close Air Support training – Radio Communication - Simulator, C2 and Sensor interoperability ... Anytime – Anywhere

IFAD · T: 63 11 02 11 · info@ifad.dk · www.ifad.dk

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 9

9

1/8/2013 1:55:13 PM


Klatring uden sikkerhedsnet Efter rapelling stod den på klatring, hvor vi gik sammen i tremands grupper. En skulle klatre, én skulle holde ham, der klatrede og den sidste skulle være sikring. Der var fire baner, man kunne prøve - de var opdelt i forskellige sværhedsgrader. Der var også mulighed for at prøve flere grænser ved at klatre rundt om en klippevæg uden sikkerhedssele. Der var vand nedenunder, så man kunne ende med at blive våd, hvis man faldt i. Der var syv, der prøvede kræfter på klatreklippen uden sikring. Det gik rigtig godt for størstedelen, men der var et par stykker, der havde det lidt for ”varmt” og hoppede mere eller mindre frivilligt i søen. Vi fik et godt grin og hyggede med guiderne. Næste aktivitet var lidt anderledes, men stadig handlede det om at klatre, udfordre sig selv og flytte grænser. Det var Klatreskogen, som den bliver kaldt. Det var en slags forhindringsbane oppe i trækronerne i ti meters højde. Der var fem baner fordelt i skoven og når man havde gennemført én bane, var der en deathslide/zip-glide over vandet, som skulle passeres for at komme til den næste. Man stod selv for sikkerheden ved at hægte sig på med karabinhager, så det gjorde det lige en tand mere spændende. Ellers gik resten af aftenen med lidt fiskeri i elven, sport i lejren, hygge og selvfølgelig afslapning, så man var klar til næste dag. Ka' jakholdet klare turen? Onsdag morgen stod den på kajak for vandholdet og vandretur for landkrabberne.

Hvor stor er den så egentlig?

10

Vandholdet startede med at få en instruktion i, hvordan en kajak fungerer og derefter lidt tørtræning på landjorden. Herefter slæbte vi hver vores kajak ned til elven, hvor vi virkelig kom på prøve. Kajakken var meget livlig og rimelig svær at styre, men øvelse gør jo mester. Vi fik styr på, hvordan man fandt balancen og håndterede kajakken. Vi var under vandet et par gange og fik lært, hvordan man kom ud af kajakken under vand. Der var to muligheder for at undgå druknedøden. Enten kunne man bruge en makkers kajak til at løfte sig op igen, eller, som langt de fleste valgte, selv skubbe sig ud af kajakken. Derefter var vi klar til at spille lidt vandpolo fra kajakken. Igen rimelig svært, men vildt sjovt, man er vel konkurrencemenneske. Der var fart over feltet, folk gik op i Kræfter helt ud i hver en finger, balance, stor det med liv og sjæl. Hvis man havde mod smidighed og mod. på en udfordring mere, kunne man sejle ned ad et lille vandfald. Her var der ingen kære Vi skyder da vennerne mor. Hvis man væltede rundt i kajakken, Landkrabberne var om formiddagen måtte man klare sig det bedste, man på tur i de lidt højere luftlag. De fleste havde lært. Folk hoppede ud i det og fik havde nok forventet en søndagstur, en rigtig fed tur ned ad bølgerne. Efter men blev i den grad klogere, da de bevi havde fået frokost, skulle vi rafte gyndte at bestige fjeldet. Det var hårdt på de store vandfald. arbejde, men da de nåede toppen, fik de også den smukkeste udsigt at se oppe Sølv i kampsvømning er en forudfra højderne. sætning Eftermiddagen blev brugt med BattleFor at få lov til at rafte her, skulle field, som er et avanceret laser-duelsyman først igennem en svømmestem. Der blev kæmpet til sidste dråbe prøve. En lidt lettere prøve end det sved og fjeldet havde vist sjældent set kampsvømmer sølvmærke, vi var blemage til kampiver og opofrelse. vet afkrævet hjemmefra. Man skulle Om aftenen havde vi fælles grillarrangehoppe ud i bølgerne fra en sten, lade ment, som guiderne stod for. sig flyde med strømmen og svømme Der var laks, godt kød og kylling, som i land, når der blev fløjtet. faldt i god jord hos de trætte og sultne Da alle havde bestået den lille svømsoldater. Alt i alt en rigtig hyggelig aften. metest, kom vi op i bådene og sejTorsdag formiddag stod den igen på lede ned ad elven. Man skulle virkelig vandaktiviteter, denne gang var det have tungen lige i munden, når man pro-rafting. ramte med snuden ned i bølgerne Forskellen på rafting og pro-rafting er, at for ikke at flyve ud af båden og man ikke længere har en guide med i båryge med strømmen. Det skete et den, som desuden også var lidt mindre. par gange, at folk røg ud af båden, Her var det en af os, der skulle være men så gjorde man jo bare, som kaptajn og styre båden rundt. Det gik man havde lært, flød med strømmen, rigtig godt, selvom vi var godt trætte indtil man kunne svømme op i båden i armene efter både klatring og vandeller i land. Det var vildt fedt at prøve aktiviteter dagen forinden. og det var nogle rigtig gode guider, Der blev også tid til riverboard. Et riversom kunne nogle tricks med båden. board er et slags surfbræt, man ligger

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 10

1/8/2013 1:55:14 PM


på, mens man surfer på en større bølge, skabt af klipper i elven. Man kan styre fra side til side, men skal holde tungen lige i munden. Mistede man balancen, blev man straks skyllet med og var man heldig, fik man fat i sikkerhedslinen – var man uheldig, fik man en ufrivillig tur ned ad et temmelig strømsk og klippefyldt stykke af elven. Landkrabberne var på tur i skoven på mountainbike. Her var der fart over feltet og det var overraskende, hvilke stigninger og nedkørsler det rent faktisk var muligt at passere. Ud over en soldat, der valgte at tage den hovedkulds over styret og forstuvede et par fingre, klarede de fleste skærene. Om eftermiddagen gik turen desværre hjemad, så efter pakning og rengøring kørte bussen igen mod syd. Alt i alt en rigtig fed tur med masser af oplevelser, udfordringer og grænser, der blev overvundet.

Kompetenceudvikling i udvikling En persons kompetencer, uddannelser og erfaring er ofte det, der bliver kendetegnet for personen. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt. Du kan få glæde af det, og din arbejdsgiver og andre kan få gavn af det. Af seniorsergent Jørgen Heldgaard, Stab/Telegrafregimentet.

Det er svært at komme ned på jorden efter en så god tur.

t kor ID- ciel r ng! litæ pe mi en s AT ri u B dig rd Ha er vi N-RA E v F i g RA EG TEL

Treldevej 150 7000 Fredericia 7591 1555

Telegrafregimentets Kompetenceudviklingsstrategi blev søsat i marts måned i 2012 og der blæser gunstige vinde. Det ligger i tiden at dygtiggøre sig, dels i form af uddannelser og dels ved nytænkning i dagligdagen. En definition på kompetence kunne være evnen til - og muligheden for – at omsætte viden, færdigheder og holdninger til hensigtsmæssige handlinger på jobbet, alt sammen til gavn for regimentet, enheden og den enkelte selv,

Søg midler - til din uddannelse I 2012 søgte 13 medarbejdere ved Telegrafregimentet midler fra Statens Kompetencefond til uddannelser, som Forsvaret ikke har haft midler til. Grundet en stærkt reduceret pulje af midler blev kun tre medarbejdere tilgodeset. Regimentet har efterfølgende tilvejebragt flere midler og interessen er ikke blevet mindre. Flere ansøgere er kommet til. Midlerne har så efterfølgende bevirket, at i alt 29 ansøgere er blevet tilgodeset. Det er regimentets ønske, at tendensen fortsætter i 2013.

HOLDER DU OGSÅ AF DIN BIL? – RING OG FÅ ET GODT TILBUD

- vi er de eneste der giver levetidsgaranti - også alt i autoglas

Erik Holgersen Indehaver Nu også!

Diskovej 20 7100 Vejle 7640 1199 TELEGRAFEN-RABAT til alle ansatte ved Telegrafregimentet

Bilplejecenter

Nu også mulighed for billeddokumentation

PavaVejle.dk Diskovej 20, 7100 Vejle Tlf. 7640 1199 www.pavavejle.dk

Færdig Blad 1 13.indd 11

såvel på kort som på lang sigt.

PavaFredericia.dk PAVA er den eneste kæde der er tilsluttet

Treldevej 150, 7000 Fredericia Tlf. 7591 1555 www.pavafredericia.dk

Telegrafens Venner

11

1/8/2013 1:55:15 PM


Kort er godt - men følg med tiden Forsvaret taler meget om besparelse og der er beskrevet flere ting, som kan effektivisere vores daglige tjeneste. Hvis man opdaterede det nuværende ID-kort til et "ID-kort med chip i", kunne det også åbne døre, bomme, porte, registrere mødetid, oplyse om blodtype, donor villighed, omskoling, helbred og meget andet. Det kunne også indeholde cpr-nr. og medarbejdernummer og kunne så bruges på depoter og ved rekvisitionsbestillinger og meget mere. Af oversergent Kenneth Birk, 2 CISkompagni/CIS-Bataljonen. Jeg har læst i det seneste nummer af ”TELEGRAFEN” om optimering i Forsvaret. Jeg henviser til artiklen ”Effektiv for 24.000 kr”. Jeg mener at have et forslag til Forsvaret, som vil optimere vores sikkerhed og flere arbejdsgange betydeligt. Formålet med denne artikel er, at de personer, der sidder med effektiviseringsforslag, måske kan få en øjenåbner for en optimeret løsning og ikke mindst en besparelse. Mit forslag omhandler et nyt elektronisk chip ID-kort. ID- kort med chip Da vi bliver mere og mere digitaliseret i vores hverdag, hvordan kan det så lade sig gøre, at vi har et så forældet ID-kort? Forslaget til et nyt chip ID-korts design skal være et kørekort-/dankortlignende kort med indbygget chip og foto. Oplysninger som i dag og endda mange flere. Nye funktioner kan indlægges og aflæses med chippen - der er uanede muligheder. Bedre sikkerhed og service Jeg har siddet på vagt mange gange

og har tit tænkt på, at vi jo har et særligt behov for sikkerhed i vores del af samfundet. Forfalskning af nuværende ID-kort kan nemt finde sted, da vi ingen mulighed har for at slå personerne op i et register. Hvis vi havde et ID-kort med en chip, kunne vi ved bommen/lågen ud for hovedvagten have en kortlæser med en kode efter daglig tjeneste. Det samme ved personlågen. På Bülows Kaserne ville et sådant system spare flere af vagtens opgaver og give en bedre sikkerhed. I hverdagen er Ryes Kaserne "åben" og derfor ingen kontrol, så hvis sikkerheden skal skærpes, kan man bruge chip IDkortet som adgangskort. Personer, som ikke er gæster til Forsvaret, registreres som i dag. Et chip ID-kort kan kodes, så det kun virker i en periode - eller til en ansat ikke længere er i Forsvaret. Nu om dage kan man ikke kontrollere et ID-korts gyldighed - måske en person har skaffet sig et ekstra, som så bruges flere år efter, personen er stoppet i Forsvaret. Vagtpersonellet skal have en skærm, hvor ID-kort med foto vises og stadig som nu videoovervågning af gående og kørende. Et chip ID-kort kan med fordel indføres

Nye ID-oplysningskort - som eksemplet her eller som vi kender det og så med en indbygget mikrochip.

12

på alle Forsvarets etablissementer. Fordele ved indførelsen Fordelene ved at indføre chip ID-kort er, at det ikke kan forfalskes og kortet er krypteret og kan kun aflæses af tilhørende kortlæsere. Chippen kan indeholde mange relevante oplysninger, såsom cpr-nr, navn, blodtype, helbredsoplysninger, omskoling, adgang(nøgler), stempelkort(tidsstyring) og meget andet. Implementeringen af et nyt chip ID-kort vil være en smule bekosteligt og det vil tage tid, inden det når ud til alle, men i det lange løb vil der kunne spares mange penge på timer i form af nøjagtig tidsstyring, administration af adgang, indhentning af oplysninger, udlån af materiel og lokaler samt udlevering på depoter. Stempel ind - og stempel ud Chip ID-kort er mere nøjagtige til ind- og udstempling, hvis en medarbejder går før - eller senere hjem. Selvfølgelig er der dage, hvor det ikke er muligt at bruge dette system - kurser, øvelser m.m.. Chip ID-kortet kan bruges til oplåsning af en dør, låge eller bom, man kan derefter se, hvem der sidst har befundet sig på området eller i lokalet. Chip ID-kortet vil også spare tid i administrationen af eks. nøgle- og lokaleudlån, da man kan kode udlånstiden til en begrænset åbningsperiode. Som en service kan der opstilles medarbejdercomputer/aflæser til chip ID-kort, så kan medarbejdere selv se, hvilke Q´er de har og hvilke der skal fornys. Ligeledes kan oplysninger om arbejdstid trækkes og kontrolleres - dette vil spare papir og arbejdstid for kommandokontoret. På sigt kan en kortlæser også installeres i køretøjerne, så kun medarbejder med rette omskoling kan køre dette og der kan føres skema over køretøjets fører. Konklusionen Prisen på nyt udstyr til fremstilling og aflæsning af kortene kender jeg ikke, men omfang, anvendelse og brug skal vurderes op imod de besparelser og den sikkerhed, et nyt chip ID-kort kan give. Jeg ser det derfor som en effektivisering og øget sikkerhed at indføre et nyt IDkort med indbygget chip. Der vil være rigtig mange fordele ved dette og et hav af muligheder, hvor jeg kun har skrevet om et par stykker. Der vil kunne komme mange besparelser i form af arbejdstid og eksempelvis mistede nøgler samt mange andre områder. Et chip ID-kort i dankort størrelsen vil også være en bedre standard end de nuværende meget store ID-kort. Indførelsen vil gøre Forsvaret lidt mere moderne og effektiv i mange henseender.

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 12

1/8/2013 1:55:16 PM


Det nye Telegrafregiment - eller det gamle?

Til lykke med de.. Det er i dag, at du er myndig. Nej. Det er i dag, at du fylder 1 år. Nej. Det er i dag du fylder 21 år. Nej, nej, nej og atter nej. Telegrafregimentet fylder ikke 21 år den 1. november. Det er faktisk først den 1. januar. I årtier har vi bare holdt ved telegraffødselsdage ud fra oprettelsedatoen 1. november helt tilbage i tiden, hvor vi udgik fra pionererne. Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen/ Telegrafregimentets. Næsten 21 år, og alligevel er vi kun knapt et år. For januar 2012 var der, hvor et nyt Telegrafregiment så dagens lys. Trimmet ned til et minimum, i en ny struktur, med nye opgaver og i bund og grund skulle alt startes forfra. På baggrund af erfaringer og viden inden for vores kompetencer og kapaciteter skulle der dannes det nye Telegrafregiment. Alt er vendt og drejet. Organisationen, bestemmelser og forvaltningsgrundlag, ledelsesgrundlag, kommunikationsplaner, sikkerhedsplaner, uddannelsesplaner - alt har været gennemgået i arbejdsgrupper. Samtidig med har alle ansatte virket efter de gamle retningslinjer - og styret mod det nye. Materiel fra gammel struktur blev afleveret - nyt kom til og blev indført. Nye uddannelser er en realitet, som eksempelvis ”Tactical Radio Team (TRT) –

uddannelsen”, der nu uddanner soldater til vores nuværende og kommende behov, og det er en uddannelse, som kan bruges af alle værn og mange enheder. Der er lavet nye visioner og strategier for vores virke. Mental Fitness For Fighters er på vej til at blive indført i hele Forsvaret. Der er sat fokus på at uddanne soldater mentalt såvel som fysisk, så de er udrustet meget bedre til fremtidens opgaver. Nu går Telegrafregimentet forrest - vi viser viljen og vejen. Fremtidens trusler kommer fra cyberspace! Vi har allerede kapaciteter og en del erfaring i at kunne klare disse. Dette er blevet forkyndt for politikere og andre enheder, så de har forstået, at vi ikke bare er et støvet regiment, der går rundt med kabelforbundne telefoner. Vi er med forrest i udviklingen. Her skal også nævnes Battle Management System, som bl. a. er indførelsen af elektroniske kort til alle niveauer i hele hæren. Slut med de gamle papirlandkort, kalker og håndtegnede fjendeoplysninger. I fremtiden skal alt kunne ses og indtegnes/registreres på elektroniske kort. Alle ”fjende” oplysninger skal kunne ses af alle – tilpasset modtagerne af oplysningerne. Eksempelvis kan oplysninger fra to forskellige kampgrupper, der har set fjendtlig aktivitet og melder tilbage om det – ses på kortet, her vil det straks blive synligt, at det er en og samme gruppe fjender observeret fra flere steder og ikke to fjendtlige grupper – på samme vis skal alle enheder også kunne se relevante tilgængelige oplysninger straks, at de er klar.

Men her står vi så, SMUK, Staben, Hovedkvartersbataljonen, CIS-Bataljonen, Electronic Warfarekompagniet og soldaterforeningerne - til sammen det nyeste af alle regimenter. Trimmet og styret af Erik Schwensen som regimentschef, bistået af stabschef Hans Teglers og med bataljonscheferne Steffen Zachariassen og Jørgen Hadberg Hansen samt kompagnichef Jan Foss. Alle er samlet på Axeltorvet i Fredericia med deres soldater bag sig. Klar til endnu en parade og klar til at vise, at vi nu som 20- eller 21-årige er voksne og kan vise de andre vejen. Alene eller fælles – vi har visioner, og vi

Regimentschef Erik Schwensen har sat tydelige vedvarende fingeraftryk på det nye Telegrafregiment. Han er populær ude ved soldaterne, fordi han altid møder dem som ærlig, ligeværdig og lyttende. Denne dag var der også øjenkontakt med ALLE. Respekt for det.

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 13

13 1/8/2013 1:55:17 PM


vil måles på vores resultater. Vi vil være med til at tegne fremtiden – og mange har de sidste måneder vendt blikket mod det, vi laver og følger os her gennem TELEGRAFEN og det daglige virke. Det har været op ad bakke, men strategier og visioner er slået igennem, alle følger vores nye uddannelser, TRT og eks. Mental Fitness For Fighters – og vi fortsætter mod de mål, der er sat – og leverer den kvalitet, som vi vil kendes på. Vores gamle motto: ”Celeriter et cerure” passer bedre end nogensinde før. ”Hurtigt og sikkert”. - Og så har regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen (ES) ordet – og nej han er ikke oberst, selv om han nok - om nogen - havde fortjent det. Regimentschefens tale ES: "Soldater, general, oberster, mine damer og herrer! Sidst vi stod her, fejrede vi 20-årsdagen for vort regiment. I dag står vi her og kan se tilbage på tolv hektiske måneder, de sidste ti i en helt ny struktur og organisation som nyt regiment og som

14

Hærens Center for Føringsstøtte og EW. Det er resultaterne I skal måle os på Vi ser tilbage på en lang, nærmest uendelig række af fantastiske resultater, skabt af jer og jeres enheder. Jeres indsats i de internationale operationer er fortsat på et meget højt professionelt niveau og høster stor anerkendelse nationalt og internationalt. Transformationen fra ISAF 12 til 13, 14 og nu snart 15, DCM-kompagniets indsats i Kandahar, og vore mange enkeltmands- og kvindeudsendelser er gode eksempler herpå. Jeres indsats herhjemme høster også mange roser fra nær og fjern. Støtten til MNC NE øvelse Crystal Eagle i foråret, flyvevåbnets og jægerkorpsets øvelse Night Hawk i efteråret og de mange missionsforberedende aktiviteter er blot nogle få eksempler herpå. Jeres indsats i forbindelse med de mange materielanskaffelsesprojekter, som vi har gang i netop nu, er forbilledlig, ikke mindst jeres støtte til vore mange samarbejdspartnere. Og vi må ikke glemme den kolossale

uddannelses- og kursusmængde, dét fører med sig og som også får en super feedback fra deltagerne, og de kommer jo fra hele forsvaret. Jeres indsats fra stabenes side, som binder det hele sammen, både når det gælder den daglige drift, og når det gælder blikket mod fremtiden i vores studie- og udviklingsarbejde, er uvurderlig. Det er jer der gør arbejdet Jo…, når I ser tilbage på jeres indsats: SMUK med jeres vidunderlige musik på et utroligt højt niveau, regimentsstaben, HQ-bataljonen, CIS-bataljonen, EW-kompagniet og alle vore foreninger, som utrætteligt støtter os og bakker os op. Så har I mange gode grunde til at være stolt over jeres egen og jeres fælles indsats. Jeg skylder jer alle en stor tak for de resultater, I skaber og den måde, I gør det på. Tusind tak for det! Jeg vurderer også, at vi allerede nu, som et kun ti måneder gammelt regiment, er nået langt i forhold til de strategiske mål, vi har sat os for året 2012. På mine besøg hos jer, ser jeg flere og flere synlige resultater af vort ledelses-

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 14

1/8/2013 1:55:17 PM


grundlag. Vores værnsfælles vision er i fokus overalt – og det smitter. Vort fokus på at resultaterne skaber vi gennem motivation og kompetenceudvikling, har også båret frugt. At dét er udgangspunktet, der tæller, er vi heller ikke længere i tvivl om. Jeg mener, at vi i dag kan sige, at: "Vi er klar til fremtidens udfordringer – grib chancen"! Vi bygger ikke læhegn men vindmøller Mens vi venter på, at det politiske stormvejr omkring fremtidens forsvar har raset ud og snart lægger sig, har vi ikke bygget læhegn. Vi har bygget vindmøller! Den værnsfælles tilgang, konceptet om Tactical Radio Teams, samtænkningen og synergierne mellem HQBTN, CIS-BTN og EWKMP, vor måde at lede og styre regimentet på, vores koncept om Mental Fitness og cyber warfare er eksempler på vindmøller. Vindmøller der griber og udnytter de dominerende vinde, der netop nu hersker inden for vores faglige speciale, nationalt og internationalt. Om vore kunder vil udnytte strømmen fra vindmøllerne, må tiden vise. Et er sik-

kert, havde vi ikke bygget vindmøllerne, var der ikke noget valg. Det er der nu! Jeg håber, at vinden bærer vores vej, så vi kan give vore kunder fuld valuta for pengene i forhold til vores vision og vore resultater. Samtidig skal vi også være klar over, at det er en politisk proces, som vi, som medborgere i et demokrati, må respektere, uanset hvad slutresultatet bliver. Endnu engang tusind tak for jeres indsats og tillykke med fødselsdagen"! Tre søm ni slag Så var det tid til at overrække en ny fane til Telegrafregimenternes-Soldaterforening Afdeling Sydjylland, der af Danmarkssamfundet fik en ny fane. Indvielse bekræftes med tre slag på første søm for Hendes Majestæt Dronningen - det stod generalmajor Ib Bager for. De næste tre slag på andet søm slog regimentschef Erik Schwensen - for hæren. De tre slag på det tredje søm for foreningen slog formand for lokalafdelingen Kaj Mikkelsen i. Herefter holdt Kaj den sædvanlig fanetale hvor fanemodtager lover, at der

skal kæmpes for at holde fanen højt, om så man mister en eller begge arme, da skal fanen holdes med munden. Det

Generalmajor Ib Bager slog det første søm i den nye fane med ordene: "For Hendes Majestæt Dronningen".

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 15

15 1/8/2013 1:55:18 PM


Electronic Warfarekompagniet bliver mere og mere aktuelt i fremtidens forsvar. De arbejder allerede i cyberspace. Et område, som for mange andre, endnu kun er et begreb - noget man forstår sig ganske lidt på - for EW er det en del af arbejdspladsen. lovede modtageren, samt også at give denne besked videre til kommende bærer af dette stykke dansk kulturhistorie.

Året Soldat 2012

Herefter fulgte kåringen af Årets Soldat 2012 og uddelingen af Årets Idrætspris. Modtageren af sidstnævnte var ikke tilstede, men vil få overrakt prisen ved en senere passende anledning af regimentschef Erik Schwensen.

Årets idrætspris Årets Idrætspris gik til sergent (SG) N.A. Szcyzrbak, der dog ikke var til stede. Han vil få overrakt prisen ved en passende lejlighed. Motivationen var således: "SG Szcyzrbak er kompagniets (KMP) rygrad i forbindelse med idræt. Han løser sin opgave som KMP idrætsbefalingsmand med stor ildhu og ærekærhed. Han er selv en ivrig idrætsudøver, der med sin egen person er et godt foregangsbillede for KMP. Szcyzrbak har en ukuelig vilje til at få KMP til at træne og bestå Forsvarets krav, med en god forståelse for den enkeltes vilkår og giver sig tid til at tilpasse den enkeltes træning, så den får mest mulig effekt. Szcyzrbak har taget mange initiativer til at gøre idrætten mere alsidig og spændende. Her kan nævnes indkøb af cykler, i samarbejde med andre, opsætning af O-løb og nyeste skud på stammen er opbygningen af et monkeybar stativ, så KMP micro træning kan blive endnu bedre. Disse kan selvfølgelig anvendes af alle. Szcyzrbak har højnet EWKMP niveau inden for idræt betragteligt, hvilket må siges at være en noget nær umulig opgave, med tanke på den fragmenterede hverdag, vi har. Han har skabt et godt fysisk grundlag for vores daglige virke samt generelt ændret holdningen til idræt gennem hele KMP.

16

Martin Dybe Paaske Kaj Mikkelsen kunne efter faneoverrækkelsen fortsætte fra talerstolen nu med det, som mange altid venter spændt på. Hvem er blevet Årets Soldat. Den flotteste udmærkelse af alle efter min mening. Årets Soldat har fortjent det. Årets Soldat får et sølvkrus med indskription og kan gå stolt hjem. Der

er ingen penge i det, der er ikke "andet", end alle de mange hundrede kollegaers fingre, hvoraf mange har peget lige netop på ham eller hende og sagt: "Han/hun har gjort, det godt" - og så en række flere superlativer. Motivationen var: Overkonstabel af 1. grad Martin Dybe Paaske, Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen er Årets Soldat 2012 ved Telegrafregimentet. Martin er en meget vellidt og respekteret kollega og soldat. Hans gode humør og kreative tankegang er ofte med til at iværksætte aktiviteter, der fremmer det sociale liv i delingen. Martin går altid forrest på øvelse og i garnisonen med henblik på at løse pålagte opgaver hurtigt, grundigt og professionelt. Martin er meget ihærdig, opsøgende og fleksibel i sit daglige virke. Martin arbejder ligeledes kontinuerligt for at udvikle egne kompetencer til gavn for kompagniet, og han har taget instruktøruddannelserne i førstehjælp samt Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand. Martin stiller gerne sine kompetencer til rådighed for andre og har senest støttet Danske Artilleriregiment som førstehjælpsinstruktør. Martin er fællestillidsmandssuppleant og involverer sig også i arbejdsmiljøarbejdet.

Sådan - med de rigtige håndtegn - sådan hilser vi på hinanden - det hedder honnør.

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 16

1/8/2013 1:55:19 PM


drift, studie- og udviklingsmæssigt og på materielanskaffelsesområdet. For at citere min tale den 1. november 2012: ”Vi har ikke bygget læhegn. Vi har bygget vindmøller. Den værnsfælles tilgang, konceptet om Tactical Radio Teams, samtænkningen og synergierne mellem HQ, CIS og EW, vor måde at lede og styre regimentet på, vores koncept om Mental Fitness og cyber warfare er eksempler på vindmøller. Vindmøller, der griber og udnytter de dominerende vinde, der netop nu hersker inden for vores faglige speciale, nationalt og internationalt. Om vore kunder vil udnytte strømmen fra vore vindmøller, må tiden vise. Et er dog sikkert. Hvis vi ikke havde bygget vindmøllerne, havde der ikke været noget valg. Det er der nu!”

December 2012 havde Erik Schwensen haft kommandoen i et år. Resultaterne taler for sig selv.

2012 – et godt år med udsyn mod fremtiden Af regimentschef og garnisonskommandant, oberstløjtnant Erik Schwensen Telegrafregimentet.

Vi er fælles om at kæmpe Efter et fantastisk år, hvor I stadig skaber resultater i verdensklasse og hvor vi alle kæmper for at få vores nye organisation til at virke bedst muligt ud fra de givne rammebetingelser, samtidig med at vi har rettet og retter blikket mod fremtiden ud fra vores værnsfælles visioner, er der den 30. november 2012 indgået en politisk aftale om Forsvaret for perioden 2013-2017. En aftale, der vil berøre os alle og som endnu ikke er omsat til konkrete beslutninger på en række centrale områder, men som samtidig åbner muligheder for at nå langt hen imod vores værnsfælles vision- og tankegang og dermed styrke Telegrafregimentets faglige position. Den politiske aftale indeholder bl.a., at hæren overgår til en centerstruktur, som

indtil nu kun er overordnet beskrevet. Hærens Operative Kommando (HOK) har – i skrivende stund – netop udsendt en artikel, der går lidt mere i dybden med HOK's tanker bag og et muligt indhold af denne centerstruktur. Samtidigt iværksætter den politiske aftale en række analyser, herunder en analyse af det værnsfælles føringsstøtteområde i løbet af 2013 og beslutninger om at oprette flere værnsfælles kapaciteter og analyser heraf, herunder en værnsfælles operativ kommando. Disse analyser og beslutninger får afgørende betydning for hærens, Forsvarets og dermed også vores fremtidige organisering og garnisonering. En fortsat uvished Vi må derfor desværre leve med den usikkerhed, det giver. Men vi sætter samtidig fokus på de muligheder, det skaber. Det er her og netop nu, at vores mange gode resultater i 2012 giver mening og skaber nye muligheder. Synliggørelsen af jeres resultater – bl.a. gennem Telegrafen – gør, at vores omverden i dag har et langt bedre indblik i, hvilken stor forskel I gør, ikke mindst inden for det værnsfælles føringsstøtte- og EW-område, både operativt, uddannelsesmæssigt, i den daglige

HZchdgh

idworks.dk · 3809 · 09.08

I skrivende stund nærmer julen og nytåret sig med hastige skridt. Det er tid til at gøre status og sige jer alle tusind tak for et fantastisk år og indsats. Jeg ønsker jer alle og jeres kære en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Vi kan levere værnsfælles resultater Jeg tror stadig på, at vinden bærer vores vej, så vi kan give vore kunder fuld valuta for pengene i forhold til vores vision og vore resultater. Det er mit håb, at vi rettidigt, fuldt og helt bliver inddraget i analysearbejdet omkring hærens centerstruktur og arbejdet vedrørende den værnsfælles føringsstøtte m.v., så vi bliver en del af det fremtidige forsvar, og vores kompetencer og muligheder dermed bliver udnyttet maksimalt. Vi er klar til dialogen og fremtidens udfordringer – grib chancen!

:[[ZXidgh

Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems.

www.terma.com

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 17

17 1/8/2013 1:55:19 PM


Afprøvning og testning med en isotopantenne (den blå kugle).

Antenner Signaler i æteren sendes ud i mange former og til mange formål. En vigtig forudsætning for at sende og modtage signaler er antennerne.

Af ingeniør Per Stjernholm, Staben/ Telegrafregimentet. Vi er ved at være tilbage til tidligere tider for så vidt angår viden og færdigheder i forbindelse med antenner. For år tilbage, i den trådløse radios tid, vidste man ikke, hvad der skulle til for at lave en god antenne, så det blev en mast med en metalpind, eller noget der lignede. Senere fandt man ud af, at en effektiv udbredelse af sit signal blandt andet havde noget at gøre med bølgelængden. Før anden verdenskrig fandt man ud af, at en antenne gerne skal være så tæt på karakteristisk impedans så muligt (impedansen er systemets elektriske modstand overfor vekselstrøm og måles i Ohm). Denne værdi er beskrevet som Zo og er generelt 50 Ω (ved FM radio eller TV er den normalt 75 Ω), men kan i meget sjældne tilfælde være noget andet. Jo tættere antennernes værdi kommer på karakteristisk impedans, jo mere effektiv er antennen. Dvs. at den omsætter hele den tilførte effekt til feltstyrke (og dermed et udgående signal), og

18

der sendes ikke noget effekt tilbage til senderen. Dette resulterer i et godt standbølgeforhold, som opgives i VSWR (voltage standing wave ratio) og er et udtryk for, hvor meget af signalet der afsættes i antennen. Til orientering så skal denne værdi helst være mellem 1 og 3,5, jo tættere på 1 des bedre. Hvor effektiv er antennen Til at måle effektiviteten af antennesystemet har Forsvaret et Bird Watt meter med tilhørende prober. Proberne er de

Senderetning

justeringselementer, man bruger til at tilpasse Watt-meteret til det aktuelle system. Proben skal først passe til max effekten for senderen, og derefter skal probens frekvensområdet være tilpasset til den frekvens, man aktuelt sender på. Den enkelte antenne har kun et godt standbølgeforhold inden for det frekvensområde, den er designet til eller sagt på en anden måde optimeret til. Den næste faktor, man skal fastlægge, er, hvad man rent faktisk skal bruge antennen til. Som dokumentation til alle antenner bør der være et udstrålingsdiagram, der blandt andet viser den maksimale antennefakta opgivet i dBi eller dBd. Hvad der er mere interessant, er forholdet mellem udstrålingsprofilen og den opgave, antennen skal løse; • Skal den sende i alle retninger og helst ikke have døde vinkler. • Skal signalet række så langt som muligt, er det en idé at gå efter en så stor værdi af antennen målt i dBi. • Skal antennen f. eks. bruges til lejrradio eller rundt om et køretøj, er det primære parameter, at der ikke er døde vinkler nogle steder inden for lejren. Dette vil give steder med stor dæmpning inde i lejren, hvorimod der fint kan være dækning udenfor lejren. Hvis man kunne, ville det være bedst, hvis signalet kun lige dækkede lejren med et lille stykke udenfor. Så ville der også være mindre mulighed for at lytte med for uvedkommende. Polariteten Man skal også tænke på polariteten af ens antenner. En antenne kan være

Senderetning

Jordoverfladen

Senderetning

Jordoverfladen

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 18

1/8/2013 1:55:20 PM


enten horisontalt eller vertikalt polariseret. Er antennen for eksempel vertikalt polariseret, er der bedre mulighed for at sende hele vejen rundt (afhængig af antennetypen). Er antennen horisontal polariseret, som man f.eks. ser det i forbindelse med FM radio, vil der af og til være problemer med at modtage signalet for en radio i en bil. Dette hænger sammen med, at antennen i bilen er vertikalt polariseret, hvor den burde være horisontal polariseret. Problemet er, at dette kun vil give mulighed for at modtage i to retninger og forhindre modtagelse i de to andre retninger, så når man drejer i et kryds, kan man miste forbindelsen, indtil man drejer næste gang igen. Man forsøger at afhjælpe dette ved at have antennen tiltet i en vinkel på ca. 45 grader. På den måde mister man en hel del af signalet (> 10 dB [hvor 3 dB er en halvering af signalet]). Dette hænger sammen med, at da man vedtog normen for FM radio, var der ikke tænkt på autoradioer.

Tak for lån af soldaterne Af kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, Sagsbehandler Stab/Telegrafregimentet. Jeg vil på Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI)'s og egne vegne takke for lån af Jeres soldater i forbindelse med Dansk Militær Idræt(DMI) og Landsskyttestævnet, der blev afviklet i perioden i oktober i henholdsvis Vingsted og Oksbøl. I år var DMI og Landsskyttestævnet slået sammen til et stævne og ikke som tidligere delt over to stævner. De værnepligtige (VPL) skulle også i år skyde feltskydning. Det var en god udfordring, da vores VPL ikke er kommet så langt i skydeuddannelsen. De gjorde en fin figur, men hjemtog ikke så mange præmier som sidste år. Varde havde nogle kvindelige skytter, som bare var meget skrappe.

Telegrafregimentets FAGI-hold stillede med 32 skytter, super flot. Det var også en meget stor procentdel af det samlede antal deltagende skytter. I år skød vi os til: •

To - 1. Pladser.

To - 2. Pladser.

En - 3. Plads.

Telegrafregimentet blev det næstmest vindende regiment. Landsskytte 2012 på militære våben blev oversergent af reserven Martin Høholt (FAGI) og René Kristiansen (FAGI) blev Landsskytte 2012 på 300 meter CISM sportsskydningsdelen. Endnu engang tak for lån af Jeres soldater og et stort tillykke med de flotte resultater.

Signalets rækkevidde Polarisationsdæmpning får man ved at vende den ene type antenne vandret og den anden lodret. Dette giver yderligere et tab på mere end >20 dB, det vil sige, at der mistes rigtigt meget af signalet. Så hvis signalet fra to radioer skal nå hinanden, skal deres antenner polariseres ens for at opnå en optimal forbindelse. Hvis dette ikke er tilfældet kan problemet løses ved at reducere afstanden mellem radioerne, eller sagt på en anden måde er rækkevidden mellem radioerne blevet markant mindre. Antenneudstråling Ved at se på udstrålingsdiagrammet med antennen i midten, skal kurven være ens på begge sider, for at den er rundstrålende. Hvis der er mere til den ene side af antennen og mindre på den anden side, så er antenneretningsbestemt. Som retningsbestemt antenne, kan den bruges med begge polariteter, så længe polariteten er ens i begge ender. Skal antennen derimod bruges som rundstrålende antenne, skal den være lodret placeret eller vertikal polariseret for at sende lige lidt hele vejen rundt. Hvis du gerne vil vide mere, så er der en mulighed ved telegrafregimentet, der holder kurser herom. En god start er signalofficers/befalingsmandskurserne, der giver en god forståelse for ohms lov, dB regning og antenne teori. HS/RED

25 års jubilæum i Afghanistan Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen/Telegrafregimentet. Regimentschefen har et garnisonsstøtteelement. De skal sørge for, at "klæde" chefen på til alle situationer, også når han eksempelvis tager på besøg ved soldaterne i Afghanistan. Under seneste besøg var regimentschefen ledsaget af sin kontaktofficer, og de to var forberedt på, at skulle møde kaptajn Jan Stryhn, der for nylig kunne være tildelt Fortjenstmedaljen for 25 års tro tjeneste i hæren, men Jan var i Afghanistan, og kunne ikke

modtage medaljen, som altid uddeles den 26. september. Oberstløjtnant Erik Schwensen skulle briefe mandskabet om forliget, og her var så lagt en lille overraskelse ind i programmet. En meget overrasket Jan Stryhn blev kaldt frem, foran de der nu kunne være til stede og medalje samt diplom fra forsvarschefen blev overrakt. Der blev givet hånd- og klappet behørigt. Se det er også en del af det, at skabe korpsånd. At chefen husker på de ansatte, selvom de er "ude af øje". Stort til lykke fra alle i staben.

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 19

19 1/8/2013 1:55:21 PM


Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

STP8000

STP8X

• 1,8 W sendeeffekt

• Opfylder de seneste

• IP-55

• 1 W udgangseffekt

• GPS og Man-Down alarm • E2E kryptering • DMO repeater • MicroSD kort

• Integreret Bluetooth • Radio Manager

• Stort udvalg af tilbehør

Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj 43 74 44 60 | salg@radiocom.dk www.radiocom.dk

ATEX/IECEx-standarder • GPS og Man-Down alarm • IP-67

• E2E kryptering • DMO repeater

• Høj og klar lyd

A COMPANY IN THE VHF GROUP

Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia Telefon 75 94 00 00 www.expert.dk

20

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 20

1/8/2013 1:55:22 PM


Tre omgange betød også tre gange i vandet.

Idræt i arbejdstiden Det er alle mod alle - og alligevel holder man med sine nærmeste. Det er ikke kun det at vinde, det har også noget med håneretten at gøre. Idrætsdagen er mere end sved og udholdenhed. Det er fælles oplevelser på en anden måde end i den daglige vante arbejdsdag. Af sergent Ole Mortensen, Taktisk Radio Team. Jeg blev bedt om at skrive en artikel om vores idrætsdag, hvilket jeg selvfølgelig indvilligede i, da jeg syntes, vi havde en fantastisk dag. Jeg er til daglig tjenestegørende ved Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) i Haderslev, men deltager for tiden i troppeforsøget Tactical Radio Team (TRT), der udgår fra Bülows Kaserne i Fredericia. Vi er tre fra Haderslev, der er en del af TRT og da vi er bosiddende omkring Haderslev, tog vi bussen til Vingstedcenteret fra Haderslev Kaserne. Der var ikke megen stab den dag Vel ankommet til Vingsted trådte vi an til parade på græsplænen. Vi trådte an med Stab/Telegrafregimentet på højre fløj, jeg blev dog en smule skuffet over at se, at fremmødet fra staben ikke var større. Her var det regimentschefen, der bød os velkommen og overlod ordet til idrætsbefalingsmand Ole K. Madsen, der stod

for planlægningen af hele stævnet på dagen. Disciplinerne blev gennemgået og hvor mødested var, såvel som disciplinlederne blev præsenteret. Derefter blev alle de praktiske ting gennemgået. Vi var af seniorsergent Børgesen, der er vores instruktør på TRT ”venligst” blevet tilmeldt to discipliner: Jakobsstigen og ”Hængebugssvinet”. Dem vil jeg vende tilbage til senere. Ellers var der blandt andet fodbold, biathlon, petanque, beachvolley og en seniorkonkurrence for det ældre publikum. Jakobsstigen og hængebugsvinet Vi skulle starte med stigen. Vi samledes ved mødestedet og gik op i skoven ved siden af Vingstedcenteret. Her mødte os et overvældende syn, en ca. 15 m høj ”stige” lavet af rafter. Rafterne var spændt op om en stålwire i hver side, afstanden mellem rafterne blev større og større, jo længere man kom op, sluttende med ca. 1.75 m. Konkurrencen var for fire mand i to makkerpar og gik ud på, at man med hjælp

fra makkeren skulle komme op på næste trin. Der blev tildelt point for hvert trin, hele holdet passerede og point til enkeltmand for at nå op på det øverste trin og stå oprejst i fem sekunder uden at holde ved noget. Der var to instruktører fra Vingsted-centeret, der underviste. De havde begge enorm stor ekspertise på klatreområdet. Efter oplevelsen på stigen, som var noget grænseoverskridende for nogle af de deltagende, smuttede vi forbi teltet, hvor der blev udleveret mad og vand bestående af en sandwich og to stk. 0.5 l vand. Maden blev fortæret, mens vi gik rundt og så på de andre aktiviteter. Så blev det tid til ”hængebuesvinet”. Et 4.5 km terrænløb i det stærkt kuperede område omkring centeret. Det var en 1.5 km rute, der skulle løbes igennem tre gange. Ruten sluttede med passage af et 10 m bredt vandløb, hvor vandet bestemt ikke havde spa-temperatur. Det er sjældent, at alle tre kaserner under telegrafregimentet er samlet som eksempelvis her til Idrætsdagen, så der blev også fundet tid til at komme rundt og hilse på venner og kollegaer, man ikke ser hver dag, fordi de til dagligt er på en af de andre kaserner. Dagen sluttede af med parade på græsplænen, hvor alle vindende hold blev råbt op og kaldt frem for at modtage en præmie samt de fortjente klapsalver, inden vi igen hoppede om bord på bussen og satte kursen hjemad. Alt i alt var det en fantastisk dag, hvor arrangørerne fortjener stor ros for planlægningen af dagen.

15 m oppe i et træ og med overskud til at hilse på fotografens Zoom - det er rimelig godt gået.

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 21

21 1/8/2013 1:55:23 PM


Telegrafregimentets Fødselsdags Venner gjorde det igen.

SMUK fødselsdag Med stor hjælp og interesse fra Fredericia Kommune, civile firmaers støttekøb af billetter og stor goodwill fra Fredericia Teater, lykkedes det igen i år for Telegrafregimentets Fødselsdags Venner (TFV) at skaffe rammer og økonomi for Slesvigske Musikkorps (SMUK) med Anders Blichfeldt, Anna David og Lars Mølsted, så de i fællesskab kunne være med til at sige: "Til lykke til Telegrafregimentet". Af Telegrafregimentets Fødselsdags Venner. Først "Tak" til SMUK, Anders, Anna og Lars. Tak for en stor oplevelse i Fredericia Teater. I udfyldte rammerne og opfyldte forventninger til en god musikoplevelse for gæster, Fredericias borgere og regimentets ansatte. I får et rent 12-tal. Telegrafregimentet - kommunikation Regimentschef Erik Schwensen var hos sine soldater i Afghanistan og kunne derfor ikke byde velkommen - på almindelig vis, men da regimentet er forrest i landet inden for kommunikation, så måtte der bydes velkommen fra Afghanistan via video. Så velkommen til teateret fra chefen i Afghanistan. Da chefen var "ude", måtte stabschef, Hans Teglers være regimentets repræsentant, der tog sig af de inviterede gæster og firma-repræsentanter. Det gjorde Hans Teglers fremragende,

22

og som altid med et humør, der ligger et godt stykke over de 100%. SMUK havde denne aften Rene Bjerregaard som dirigent for sidste gang. Snart er han i et andet job og mange vil savne ham. Han har gjort meget for, at SMUK har overlevet ved de tidligere forlig og musikalsk har han været med til at placere SMUK, så vores soldater har taget ejerskab for dette fantastiske orkester. Fra Telegrafregimentets Fødselsdags Venner "1.000 tak for et godt samarbejde". En stor fed slange Ja, efter programmet at dømme var der en lang fed slange af numre skrevet op lige efter hinanden. Der var meget på programmet. En af dem, der blev klappet mest af, var Anders Blichfeldt. Efter hans udgave af "Pretty Woman" var salen omkring kogepunktet. SMUK og Anders - et godt match. "Fredag aften" og "Hit the Road Jack" viste yderligere Anders Blichfeldt fra Big Fat Snakes store musikalske spænd-

vidde. Publikum blev trukket med rundt i en musikalsk oplevelse, mere end nogen anden har formået - og de kunne lide det. Anna - hjælpeløst forelsket Anna David - nu med mørkt hår, men sådan er det jo med disse smukke unge mennesker. De skifter udseende. Uanset hvad, så er Anna SMUK sammen med orkesteret. Om hun så skifter udseende, fordi hun er hjælpeløst forelsket, skal jeg ikke sige, men hun sang denne sang, som om det var rigtigt. Anna er god til at leve sig ind i teksterne og dermed fortolke dem, så publikum

Anna David trak os tilbage til Greasetiden med "You're the one that I wan't".

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 22

1/8/2013 1:55:25 PM


kan synke det med ørerne, på fantastisk SMUK vis. SMUK var også Annas udgave, hvor hun sammen med Lars Mølsted, der er uddannet på Fredericia Musicalakademi, gav den i bedste Grease-stil til "You're the one that I wan't". En sang, som alle i salen kunne være med på. Jo, Anna David og Lars Mølsted spiller godt op til hinanden, og sammen med SMUK var det en sang, der trak i publikums hænder - lidt mere end andre numre. FEDT. Lars i måneskin Hvem der finder de forskellige numre og hvordan, ved jeg ikke, men Lars Mølsted sang "Fly me to the Moon", og hvilken fortolkning. Denne unge mand har mange år i månens- og rampelysets skær foran sig. Her var det i et arrangement af Per Hyttel, en af mine favoritter fra SMUK. Lars gjorde det rigtig godt og der er ingen tvivl om, han er en god reklame for Fredericia Musicalakademi og Fredericia Teater.

Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake, Anna David kendt fra de mange optrædender rundt i landet og Lars Mølsted sammen med SMUK var i år med til at give 800 mennesker en aften, hvorfra de vil huske en del - mange år frem. I gjorde en forskel - som regimentschefen nok ville sige: "Det var flotte resultater - I her præsterede". Musik og politik René Bjerregaard havde opdaget, at folketingsmedlem - og hans gode ven - Jakob Bjerregaard var til stede, hvilket ikke var passende, når nu forliget stadig lå og ulmede, men det måtte jo koste! Så René havde skaffet to harmonikaer. Instrumenter, som de to havde spillet på som unge - og nu måtte den gode hr. Jakob Bjerregaard på scenen sammen med René for at underholde Fredericia på en ny måde. Salen jublede - og Jakob og René fik lange klapsalver - både for det musiske men også de politiske resultater, som en af de to Bjerregaard'er har lagt for dagen. Tak til jer begge!

Ost i lange baner Så var koncerten slut. Gæsterne sivede langsomt ud, og de inviterede kunne tage på Ryes Kaserne, hvor TFV inviterede på ostebord i messen. Et ostebord og en stor tak til alle, der er med til at tegne Telegrafregimentet og markedsføre det i dagligdagen. Tak til: Greveparret og alle ansatte, der mødte frem og købte billetter, Hanne i messen, Cafeteriet, Bente N samt Ole, Calle, Henrik, Bent, Ulla og Gitte fra TFV, og ikke mindst "EN STOR TAK" til de mange firmaer, der ved køb af støttebilletter var med til, at vi kan arrangere en sådan koncert og en så SMUK aften. w

Håber vi kan lave en koncert næste år - og at I alle vil være med!

Telegrafregimentets Fødselsdags Venner takker for opbakningen til fødselsdagskoncerten

Fredericia

FREDERICIA SHIPPING A/S

Anders Blichfeldt fik publikum aktiveret som aldrig før til vores koncerter. Hit The road Jack og ikke mindst hans udgave af Fredag Aften - trak kor.

IFAD TS A/S

Myhre Transport Myhre Transpport v/V/Michael Michael Rask Rak

I RI S Blomster Installatør L.H. Olesen Egeskovvej 72

Lars Mølsted et stort talent på vej op. Sammen med Anna David og alene. Dygtig og fremadstormende.

Nordre Ringvej 3 ∙ 7000 Fredericia ∙ Telefon 75 93 05 31 ∙ www.proffset.dk Bøger ∙ Visitkort ∙ Reklamer ∙ Etiketter/labels ∙ Kuverter ∙ Hæfter ∙ Brevpapir ∙ Indbetalingskort ∙ Formularsæt Endeløse baner ∙ Tidsskrifter ∙ Foldere ∙ Kuvertfyld ∙ Løbesedler ∙ Postkort ∙ Streamers ∙ Posters ∙ Bannere

1 Palkat 2012.indd 1

11/19/2012 10:27:16 AM

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 23

23

1/8/2013 1:55:28 PM


Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

EMBALLERING, PAKNING OG FLYTNING ER VORT SPECIALE ... Vort erfarne personale, speciel udviklet emballage og moderne yttebiler er din garanti for en betryggende og vel udført ytning til dit nye tjenestested. Hvis du skulle få brug for opbevaring af overskudsbohave under betryggende forhold har vi tempererede termostatstyrede, varmluftsopvarmede møbelmagasiner.

Installationsfirmaet

L. H. Olesen

A/S

Egeskovvej 72, 7000 Fredericia. Tlf. 76 20 00 77

Uanset hvor du bor nu, og skal ytte hen, kan vi tilbyde dig vor service, som vi udfører overalt nationalt og internationalt.

TILBUD og BOOKING

Dette er ikke en traditionel tandlægeklinik. Det er et levende laboratorium med opvakte dygtige mennesker.

TANDLÆGE

Tlf.: +45 70204255 Mail: kontakt@dueholm-vf.dk www.dueholm-vf.dk

Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: 75 92 01 27, www.smilecentret.dk

V I G Ø R IRIS blomster

L I V E T

Gothersgade 35, 7000 Fredericia 75 92 12 17

LIDT GRØNNERE

24

Blomster gennem 100 år 1901 til 2001

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 24

1/8/2013 1:55:29 PM


Chefen bød ansatte på øretæver Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen/ Telegrafregimentet. Bataljonschef Steffen Zachariassen er en vellidt chef og er respekteret blandt alle sine ansatte. Derfor kan det komme bag på mange, at denne oberstløjtnant direkte byder de ansatte på øretæver med ordene: "I kan bare komme an, så stiller jeg gerne op". Det kunne være en udfordring - eller et tilbud om man vil. At bokse lidt med chefen før nyløns-forhandlingerne. At sende til tælling - hmmmm! Flere tog mod tilbudet og den "gamle bokser", Steffen Zachariassen, fik hurtigt samlet en del ansatte til hård udmattende boksetræning på Haderslev Kaserne. Her er alle lige - skæve Der blev ikke lagt fingre imellem. Alle personelkategorier var repræsenteret. Konstabler, befalingsmænd og officerer - alle kom de frem fra deres små huler. Jeg stod med et kamera. De stod pæne og velfriserede - i ca. 5 minutter. Det var hård fysisk træning med en puls fra 0 - til 150 på under 10 sekunder. De blev tævet igennem to mand på hvert hold. Steffen viste øvelsen - de gjorde efter. Når en var færdig, tog den anden over. I et tempo og med en kraft, der på 10 minutter gjorde deres tørre lyse T-shirts til - slaskede, nu mørke, gennemblødte, svedige, ulækre, tætsiddende våde kropsbeklædninger. Alle ansatte fik deres sag for. Der blev slået til. Det var ikke for at ramme modstanderen, det var træning i at kunne gøre det - og i at kunne forsvare sig og så blev der forbrændt kalorier af i

Nej bataljonschefen står ikke og griner. Her er det hr. Sand i den sorte læderfrakke, der fik et par lige i sækken.

samme tempo, som unge brænder dæk af i deres overpotente biler. Pause vand - og så kan Steffen ikke lade være: "Ja svende, så skal vi snart i gang med opvarmningen"! - Her er det så, at man helt taber pusten. Er klar til at hoppe på hvem som helst, der kommer med en sådan bemærkning. De tager alle vel imod Steffens provokerende ord, som rent faktisk er med til at trække alle op igen med et lille smil - lidt anstrengt, men det er jo det her - de vil. Brænde kalorier af i en mandehørm af fællesskab og de fik, hvad de kom efter. De blev "tævet" igennem af den gamle oberstløjtnant, der hele tiden selv var med i samme tempo og med en kraft der sagde: "Prøv mig. Prøv mig, hvis du tør"! Jeg holdt godt fast om kameraet, det var min redning for at bevare en tør skjorte. De knoklede løs - de gav sig alle sammen helt ud. Fællesskab!

Så DAN - ser en sur seniorsergent ud, lige før han moser dig.

De fede må svede Set med andre øjne, så er det her en Steffen vandt. Alle vandt - og om en mærkelig måde at skabe korpsånd på, uge står de klar til igen at presse sig men jeg tror, at det er med til at give selv endnu længere ud - i endnu mere fælles oplevelser og skabe anderledes svedige og ulækre T-shirts. relationer til hinanden. Selv om det her Fedt nok! er mand mod mand, så er de alle sammen fælles om at "hade" modstanderen, der giver dem sved på panden - de er fælles om at blive "presset" lidt mere. Fordi de er med til at blive presset - er de selv, med eget engagement, med til at presse de andre, der er til stede. Ingen her vil tabe eller give sig, selvom alle ved, at der ikke er nogen vinder. Det er da lidt mærkeligt - at "VI" alle vinder ved en times idræt med en puls på de 150 eller mere. Lars Frederiksen - en sådan lige venstre åbner mange For det her er lidt af kimen døre. Lars har altid haft hårdtslående argumenter. til korpsånd i en ellers travl dagligdag for specialister af alle grader i hver sin opgave. De vil gerne slås mod chefen, eller skulle jeg sige med chefen? De var færdige - helt færdige, de lugtede af våd hund og svedig mand, da de gik ud af salen. Der bliver takket med håndtryk, boks på skulderen og et lidt tvunget smil. Udgangen var ikke så kæk og fartfuld, som Torben Jepsen til venstre var så hurtig, så modstanderen entreen var det. svedte af angst bare for at blive "klippet" af et sving.

Telegrafens Venner Færdig Blad 1 13.indd 25

25 1/8/2013 1:55:30 PM


Personelnyt

Telegrafregimentets skjoldemblem tildeles efter 5, 10 og 25 års tjeneste ved telegraftropperne. Fra venstre: Elin Jespersen, Birthe Aagaard Jensen, Lene Eriksen, Heidi Jørgensen, Michael S.Topp, Frank Poulsen og længst til højre den eneste modtager af guldmærket for 25 år - Susanne Jacobsen. 25 ÅRS FORTJENSTMEDALJE Følgende har fået Fortjenstmedaljen for 25 års god og tro tjeneste i hæren. Kaptajn Jan Stryhn, Staben /Telegrafregimentet. UDNÆVNELSER Følgende er udnævnt seniorsergent 23. november 2012: Mark Wulff, 1. Hovedkvartersbataljon. Carsten Bo Alskov Nilsson, Stab/1. Brigade. Morten Hedegaard Breum, 1. Hovedkvartersbataljon. Følgende er udnævnt sergent: Emil Peter Rysholt, Daniel Eversen, Peter Mærsk Laursen, Christopher Bøje, Morten Morsø og Svend Lund Møller Paulsen, 19. oktober 2012. Følgende er udnævnt overkonstabel af 1. grad: Thomas Bast, 2. Cis-Kompagni/CISBataljonen, 4. oktober 2012.

Hovedkvartersbataljonen. Seniorsergent Dan Nielsen, Stab/Hovedkvartersbataljonen. Major Jan Foss, Stab/Electronic Warfarekompagni. Oversergent Tommy Thøgersen, Kommandodelingen/ Electronic Warfarekompagni. Overkonstabel af 1. grad, Susanne Jacobsen, Budgetelementet/Driftafdelingen/Staben. Overkonstabel af 1. grad Poul Erik Sørensen, Kommandodelingen/ Electronic Warfarekompagni.

Forsvarets medalje for international tjeneste UNSMIS SYRIEN Medaljen er overrakt il major Bjarne Ib Jørgensen ST/TGR for hans indsats som udsendt til Syrien i 2012.

Følgende er udnævnt overkonstabel: Michael Dalgaard Sliwa, 4. december 2012. TELEGRAFREGIMENTETS SKJOLDEMBLEM i GULD Følgende har modtaget Telegrafregimentets skjoldemblem for 25 års tjeneste ved telegraftropperne den 1. november. Oberstløjtnant Jørgen Hadberg Hansen, Stab/CIS-Bataljonen. Seniorsergent Steen Michael Rylander, til tjeneste ved FKIT. Seniorsergent Arne Moritsen, Stab/ CIS-Bataljonen. Seniorsergent Johnny Fredslund, Stab/

26

Forsvarsmedaljen med en anden tekst på bagsiden af medaljen. Der er kun meget få at disse medaljer.

Seniorsergent Bente Knudsen. Af oberstløjtnant Steffen Zachariassen, chef for 1. Hovedkvartersbataljon. I forbindelse med seniorsergent Bente Knudsens tiltræden ved chef og Stab/1. Hovedkvartersbataljon havde jeg fornøjelsen at dekorere Bente med "Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren". Staben deltog i arrangementet og i forlængelse af dekoreringen fik alle tilstedeværende et glas Cremant. Bente har senest forrettet tjeneste ved DCMKMP, herunder tidligere på året været udsendt med 19 andre fra DCMKMP til Kandahar i det sydlige Afghanistan. Bentes hovedopgave var her at lede administrationen ved den multinationale Kandahar Airfield Signal Support Group.

Personelnyt- oplysninger er modtaget fra Telegrafregimentets Nyhedsredaktion og dækker fra 10. oktober til 1. december 2012. Alle enheder og enkeltpersoner opfordres til at sende personeltnyt til Telegrafens Venner. Ønskes fotokredit på fremsendte foto bedes det anført med tekst til billedet.

Telegrafens Venner

Færdig Blad 1 13.indd 26

1/8/2013 1:55:31 PM


Bøden for at tale i håndholdt mobil mens du kører er nu 1.500 kr.

Skoda Service

Carepoint - Fredericia A/S, Egeskovvej 104, Tlf.; 76203060, www.carepoint-fredericia.dk

arksgade 28 yttet til Danm Butikken er fl

Køb på udførsel! Skal du til Afghanistan, Kosovo, Libanon eller Sirius, så husk, at vi leverer til alle ansatte i Forsvaret. Varen sendes til missionsområdet til laveste mulige pris, med DK-garanti uden moms. Er I flere, der skal udsendes, kommer vi gerne på kasernen og holder en DEMO-aften, hvor I kan afprøve foto, video, bærbar m.m. inden I rejser ud. Hør mere på TELEGRAFEN.

Canon Eos 600D

18 megapixel, 3" flipbar skærm, 18-55 mm zoom med billedstabilisering, Digic-4 proc., 9 punkts autofokus og fuld HD-video 1920 x 1080p.

Ring og få et godt tilbud 7592 2454

Tilbud til alle ansatte, der er med i fotoklubben "ZOOM" . (Bliv medlem gratis på 7622 7608). 1. Digitale foto 10 x 15 cm 1,- kr./stk. Ingen startgebyr hvis du afleverer billederne på cd eller lignende i en fotopose fra fotoklubben. 2. Fotoarbejde "udefra" - 20%. 3. Få en DEMO-aften, hvor I prøver foto- og videoudstyr inden I skal udsendes. Vi kommer til kasernen.

Gallauniformer udlejes

Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret

Til: Gabrielfest, gallamiddag, bryllup eller barnedåb. Telegrafregimentet har seks gallauniformer til udlejning. Pris: 500,- kr. Betaling forfalder ved afhentning. Kontakt: Paul Rochler: 2164 0195 eller 75959847 Ib Bager: 3020 5424

Færdig Blad 1 13.indd 27

Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest

Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: 7591 3133 Medlem af Dansk Optikkerforening

Skal du have terminalbriller kan du selv vælge optikker - bare de er med i Forsvarets aftaleordning

Per Adsbøl og Thomas Obbekjær Photocare i Fredericia og Kolding Tlf.: 7592 2454. Mail: "gothersgade@photocare.dk"

1/8/2013 1:55:34 PM


Managing ‘mission-critical’ information Systematic provides the Danish armed forces with state-of-the-art systems for command and control, military messaging and other key functions. Our integrated solutions mean you can use the same interoperable technologies, systems and interfaces throughout the chain of command.

www.systematic.com

Photo: HOK

Adresselabel

Har du råd til en tur over grænsen? Du sparer måske penge på sodavand, men det kan blive dyrt, hvis du sparer rejseforsikringen væk. Selv på en kort tur over grænsen kan uheldet nemlig være ude.

Ring på 75 92 36 55 og få en rejseforsikring til 257 kr*. Så er hele familien dækket hele året - uanset hvor tit I rejser. * Prisen dækker rejser indenfor EU- og EØS-landene samt Schweiz.

G F T r e k a n t O m r å d e t ∙ T l f. 7 5 9 2 3 6 5 5 Butikstorvet 14 B ∙ 7 1 9 0 Billund og Treldevej 3 ∙ 70 0 0 Fredericia

Læs TELEGRAFEN på din Iphone, android, smartphone eller en tabet-pc. Hent applikation til at scanne barcodes/QR-codes. Scan dette felt og du er i gang. Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

Færdig Blad 1 13.indd 28

1/8/2013 1:55:34 PM

Telegrafen 1 2013  

Første blad i 2013

Telegrafen 1 2013  

Første blad i 2013

Advertisement