Page 1

SMOKE CONTROL SYSTEM

ETT FLEXIBELT SYSTEM FÖR BRANDSKYDD I VENTILATION

ENKEL PROJEKTERING

SMIDIG INSTALLATION

PÅLITLIG drift

TELEFRANG AB www.brandspjall.se


SMOKE CONTROL SYSTEM

Minimal och enkel kabeldragning - En genomgående 3-ledare - Inga termineringar - Valfri topologi

INBYGGD SÄKERHET Systemet hanterar bland annat spjällfel, röklarm, slingfel, servicelarm och kommunikationsfel

FLEXIBILITET 1-400 spjäll och rökdetektorer till samma centralenhet

ENKELT SMIDIGT PÅLITLIGT


“tack vare TRETRÅDS-tekniken sparar vi massor av tid och kablage” Daniel Johansson, Ventab

www.brandspjall.se


Systemet eliminerar behovet av separat rökdetektorcentral

SMOKE CONTROL SYSTEM

Alla ingående enheter i systemet spänningsmatas med 24VAC

Kablage OCH transformatorer Enkla tumregler för en lyckad installation: - Oskärmad kabel 3 x 1,5 mm 2 - En transformator per 100 m kabel - Transformatorn placeras med fördel - mitt på delsträckan av kabeln - Vid kommunikationsbuss över - 1000 m eller mer än 60 moduler - behövs en repeater

- 20% överkapacitet på trans- formatorn skyddar den mot motor- ernas ojämna last; modulerna - drar själva obetydligt GND 24VAC SIOX

24VAC

CENTRALENHET

Spjällmodul för ett spjäll


ST GX

SC2 & SC2 - 1 - Pluggbara plint

- Larmrelä

- Inkopplingsbeskrivning i locket

- Analog ingång

- Ingångar för ändlägesindikeringar - Rökdetektoringång - Analog styrning av reglerande brandspjäll Spjällmodul för två spjäll

- Gott om utrymme för kablage - Manuell testknapp www.brandspjall.se


Centralenhet som kan övervaka och styra 1 - 400 spjäll

MIDI SMOKE

Kommunikation: ModBus TCP och/eller OPC/SIOXNET

4 INGÅNGAR Nattdrift Funktionstest Externt brandlarm Återställning externt brandlarm


4 RELÄUTGÅNGAR Brand Konfigurerbar driftutgång Servicelarm rökdetektor Summalarm spjällfel/kommunikationsfel

Integrering mot överordnade system/DUC – ModBus TCP – SIOX OPC SERVER (OPC DA 2.0) – SIOX NET – Digitala I/O

www.brandspjall.se


Våra kunder kräver HÖG

pålitligHET och säkERHET

- Karolinska Sjukhuset - Sahlgrenska Sjukhuset - Ericsson Lindholmen - Uppsala Akademiska - Handelsbanken - Centralsjukhuset i Karlstad - Kristinehamns Sjukhus - Medicinareberget - Indiska Magasinet - Fysiologen - Alingsås Sjukhus - Läkemedelscentrum - Lidköpings Sjukhus - Mariestads Sjukhus - Kärralundsskolan - ..med flera

Förändringsbarhet

Programvaror

Alla spjällmoduler levereras med ett standardprogram för funktionstest, rökdetektorhantering, watchdog m.m. Men funktionen kan ändras på begäran. Beroende på tidsåtgången för önskad förändring och storleken på systemet kan det ingå i grundpriset. Exempel på ändrad funktion:

Alla programvaror som behövs för driftsättning och setup finns på vår hemsida för Smoke Control System (www. brandspjall.se). Smoke Edit är programvaran för setup av större system. Då systemet har 58 spjällmoduler eller färre, kan setup göras direkt i MIDISMOKE. Om en lista upprättas i Excel med alla spjäll redan i driftkortet kan den användas för direktimport i Smoke Edit och systemet är definierat. Mycket arbete i många led sparas in på detta sätt.

- Temperaturreglering med reglerande spjäll - Tryckknapp eller närvarogivare på rökdetektoringång - Anslutning av CO2 & VOC givare med inställd nivå för forcering av luftflöde - Styrning av ljusindikering med larmrelä Ovanstående är enbart exempel. Varje projekt avgör vilka funktioner som skall införas.

TELEFRANG AB

VARBERGSGATAN 8 S - 412 65 GÖTEBORG

031 - 40 30 60 info@brandspjall.se

Smoke Control System  

Vare sig Du behöver hantera 4 eller 400 brandspjäll så är Telefrangs system rätt. Till varje spjäll installeras en övervakningsmodul med ege...