__MAIN_TEXT__

Page 1

revista LES PRESde ES

1


AGENDA DE TELÈFONS Ajuntament de les Preses

EDITORIAL

C. Major, 2 Tel. 972 69 32 32 Fax 972 69 34 34 ajuntament@lespreses.cat www.lespreses.cat Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia, també dijous de 5 a 7 de la tarda i dissabtes d'11 a 1 del migdia

SERVEIS MUNICIPALS Registre Civil ________________ Jutjat de Pau ________________ Empris, S.L. _________________ Dispensari Mèdic ____________ Llar d'Infants _________________ Escola Verntallat _____________ Sala Lectura _________________ Centre Empreses ____________ Bar la Plaça - Llar d’avis ______ Centre Cultural ______________ Local social B.T. _____________ Ràdio la Vall 107.6 FM _______ Esbart Marboleny ___________ Rectoria ____________________ Oficina Turisme - Estació _____ Àrea recreativa de Xenacs ___ Baixador de Codella _________ Piscina municipal ____________

972 69 32 32 972 69 32 60 972 69 32 32 972 69 34 87 972 69 34 26 972 69 32 09 972 69 36 10 972 69 47 37 972 69 34 56 972 69 36 42 972 69 34 37 972 69 33 33 972 69 34 85 972 69 30 92 972 69 20 23 972 19 50 87 972 69 48 97 972 69 20 94

EMERGÈNCIA A LES PRESES Vigilant mun. - Josep López __ 608 39 91 88 Brigada (X. Comas) __________ 639 14 49 22 Farmàcia ____________________ 972 69 33 08 Servei aigua - Sorea urg. ____ 904 100 138 Recollida d’animals __________ 972 29 08 24 Informació general - www. gencat.cat __ 012 EMERGÈNCIA 24 hores Emergència _________________ Mossos d’Esquadra __________ Ambulància _________________ Bombers Olot _______________ Sanitat respon ______________ Fecsa-Endesa averies ________

112 088 (urgències) 061 972 26 00 88 902 111 444 900 770 077

TELÈFONS COMARCALS Hospital Sant Jaume _________ Cap Garrotxa ________________ Taxis Olot ___________________ Teisa - Bus Transversal _______

972 972 972 972

26 26 26 26

18 19 15 01

00 16 66 96

SERVEIS Recollida de trastos Cada dijous. S’han de deixar el dia abans, al vespre, al costat d’un contenidor d’escombraries.

Ara fa just dos anys es van celebrar les darreres eleccions municipals. Ens trobem, per tant, a l’equador del mandat i és un bon moment per fer balanç. M’atreviria a dir que han estat dos anys de treball en silenci, de portes endins, entre despatxos. Un treball que ens ha de dur en els propers mesos a començar a convertir en realitat alguns dels projectes importants per al municipi. En voldria destacar tres. D’una banda, l’inici –esperem que gairebé immediat– de les obres de sanejament de l’av. Zona Esportiva, per les quals hem aconseguit un cofinançament de gairebé el 70% entre l’aportació del Puosc i de la Diputació de Girona. No ens oblidem tampoc de l’escola. Al llarg d’aquests darrers mesos hem visitat al conseller Maragall en dues ocasions per explicar-li i transmetreli la necessitat i la urgència d’aquest nou equipament educatiu per al municipi. Ara que la redacció del projecte ja està enllestida, esperem que des del Govern es doni llum verda a la licitació de les obres. Per últim, però potser el més immediat en el temps, hi ha la finalització dels pisos de venda i lloguer de la zona de l’Estació. Ja us puc avançar que, després de mesos d’espera, ben aviat farem un acte públic informatiu, on els responsables d’Adigsa explicaran tot el procés i les condicions per accedir a la sol·licitud dels pisos. La gestió ha estat llarga i feixuga, i entenc que per a molts veïns s’ha creat un espera també llarga i d’incertesa, però la gestió de la compra i el lloguer és d’Adigsa i la institució segueix un estricte protocol per tal d’assegurar que l’adjudicació es fa de la millor manera i de la forma més justa per a tothom. Així, doncs, sou testimonis que els grans projectes necessiten el seu temps, que no es fan d’un dia per l’altre i que, us ho puc ben assegurar, cal estar-hi a sobre constantment. Mentrestant, hem continuat treballant sense oblidar-nos de les petites coses, dels petits detalls que conformen el dia a dia d’un poble, i que ofereixen també als veïns i veïnes la qualitat i benestar de vida que hem intentat potenciar des del primer moment. Aquesta és la nostra línia de treball, que seguirem fins al final del mandat. Amb tot, ara és moment de festa. Gaudim tots plegats d’aquest Roser, de la programació que tan bé ens ha preparat la Comissió. Esther Pagès Ayats, alcaldessa

Assistent Social Primer i tercer dimarts de cada mes, de 9 a 12 del matí, al dispensari municipal. Bibliopiscina Juliol i agost, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre a la piscina municipal. LLAR D’AVIS Servei de podologia Demanar hora per la Glòria Aulinas al tel. 972 69 32 90 / 972 26 36 90 Barber Tots els dissabtes, de 3 a 6 de la tarda. Gimnàstica Dimarts i dijous, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5.

revist a deES LES PRES

2

Amb la col·laboració de la: Coordina: Imprimeix: Edita: Dip. legal:

Mateu Batallé Impremta Delta - Olot Edibasa (Tel. 972 26 74 67 - Olot) GI - 859.87


NOTÍCIES Urbanització dels vials d’accés a la zona d’equipament de la Bòbila S’ha obert un nou vial de circulació, consistent en la formació d’un carrer asfaltat amb voreres i s’ha instal·lat tota la xarxa dels serveis corresponents: sanejament amb xarxa d’aigües pluvials i d’aigües residuals, xarxa d’abastament d’aigua, enllumenat públic, electricitat, telefonia. Aquest vial dóna accés a la futura escola de les Preses i a la zona d’equipaments escolars.

Fons Estatal d’Inversió Local Han començat les obres de rehabilitació de la xarxa d’abastament d’aigua que es fan dins el projecte del Fons Estatal d’Inversió Local. Aquesta obra consisteix en la substitució de les canonades d’abastament d’aigua existents per mantenir la qualitat del servei d’abastament d’aigua i evitar trencadures i pèrdues d’aigua; per això es van substituint de mica en mica. Es realitza per diferents sectors del municipi i la primera fase és la de la zona del carrer Dàlia, carrer Orquídia i carrer Clavell. La segona fase serà la zona del carrer Murrià, Puigsacalm i del carrer Portal i, per últim, es farà l’av. de la Constitució i la zona Bellaire. Coincidint amb l’obra d’urbanització que es farà a l’av. Zona Esportiva del Bosc de Tosca, també se substituirà la canonada d’aigua. El cost de les obres és de 298.402 •, IVA inclòs, i la subvenció és del 100% del cost; per tant, no suposa cap cost afegit per als veïns del municipi.

Xemeneia de la bòbila S’han fet obres de consolidació de la xemeneia de la bòbila. S’ha col·locat un tub metàl·lic a l’interior de la xemeneia i per fora s’han col·locat unes anelles metàl·liques que fa que el tub colli molt més la xemeneia. S’ha tirat formigonat a la base de la xemeneia i s’han repassat algunes esquerdes que hi havia. S’hi ha posat la instal·lació de para llamps.

Carrer Dàlia

La variant de les Preses

Bòbila

El 3 d’abril es va inaugurar l’eix Vic– Olot, més conegut com el túnel de Bracons. Un eix de 19 km que ens permet arribar en menys temps a la comarca d’Osona. La preocupació de les Preses, que hem anat reiterant, és la distribució del trànsit de vehicles, tenint en compte que encara no estan ni aprovats els projectes de les variants de les Preses i Olot. Continuarem treballant com hem anat fent fins ara perquè es faci de la millor manera possible.

En aquests moments les dades ens indiquen que passen uns 5.000 vehicles diaris i uns 9.000 vehicles els dies festius; d’aquí la necessitat de tenir al més aviat possible la variant de les Preses.

Polígon industrial Per al manteniment de carrers, s’han pavimentat alguns trams de la zona industrial en què l’asfalt estava fet malbé concretament a la ctra. de la Parcel·lària, en el tram comprés entre el carrer de l’Avellana i el carrer Enginyers, i un tram del carrer de l’Avellana. revista LES PRESde ES

3


Vorera de Can Central

Avinguda Zona Esportiva del Bosc de Tosca

S’ha rehabilitat la vorera de la C-152, el tram comprès davant de Can Central, que per causa de l’accés de vehicles pesats havia quedat malmesa.

L’obra consistirà en la urbanització de tota l’avinguda. Quant a serveis es realitzarà la nova instal·lació de sanejament tant per a aigües pluvials com per a aigües residuals. I també, el soterrament de línies dels serveis que creuen en xarxa aèria pel carrer, que bàsicament són d’electricitat i telèfons. Es farà la nova instal·lació de tres punts de llum, s’acabarà d’allargar la xarxa de gas fins a arribar al límit de la carretera del Corb. Se substitueixen les canonades de la xarxa d’aigua ja existent per una nova canonada. Respecte a la pavimentació, es crearan noves voreres, es farà un drenatge de les aigües superficials del carrer mitjançant la col·locació d’una rigola amb els corresponents embornals, que van connectats a la xarxa de sanejament d’aigües pluvials, i una vegada finalitzat això es portarà a terme la nova pavimentació de tota la calçada. Es preveu executar l’obra per fases. L’obra està pressupostada en poc més d’un milió d’euros. Fins aquest moment s’ha aconseguit una subvenció de 120.000 •, per part de la Diputació de Girona, i 652.611,50 •, per part de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). En total, s’ha aconseguit en subvencions Bosc de Tosca 772.611,50 •.

Ajuts Llar d’infants municipal S’han aprovat les bases generals de la convocatòria d’ajuts del Departament d’Educació de la Generalitat als ajuntaments titulars de Llars d’infants, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides durant el curs 2009-2010. Això permetrà que els pares que tenen matriculats el seu fill a la Llar d’infants municipal i compleixin els requisits puguin optar a rebre una subvenció per cobrir part dels costos del servei.

Neteja forestal dels danys causats per la nevada del dia de Sant Esteve a la ctra. de Xenacs S’ha realitzat la neteja i la retirada d’arbres i matolls malmesos per la nevada que va caure el dia Sant Esteve i que afectà especialment la ctra. de Xenacs, a les Preses. La neteja s’ha realitzat, seguint els criteris professionals, per part d’una empresa especialitzada en aprofitaments forestals i amb la supervisió de tècnics del Departament de Medi Ambient. La llenya i la brossa han quedat recollides en un sol punt, en un camp situat a l’inici de la carretera. Aquest material serà tractat adequadament mitjançant un procés mecànic de trituració i es convertirà en biomassa apta per a la combustió i la producció d’energia o altres aplicacions industrials. El volum de material retirat està per sobre les quaranta tones i correspon només als arbres i els matolls dels vorals de la carretera. Una dada que ens dóna una idea del danys que es varen produir a la resta de bosc a causa de la nevada. Actualment la carretera torna ha estar en bones condicions per a la circulació de vehicles. Després de la Setmana Santa es tancà al transit durant uns dies, per a la realització d’un conjunt de tasques d’aprofitament forestal programades amb anterioritat. L’Àrea Recreativa de Xenacs està oberta els caps de setmana de les deu del matí fins a posta de sol. Llenya recollida revist a deES LES PRES

4


CENTRE d'Empreses El Centre d’Empreses engega nous projectes Aquest 2009, el Centre d’Empreses de les Preses ha engegat dos nous projectes, el Servei d’Anticipació i Inserció Laboral (SAIL) i el Pla d’Acollida per a petites empreses, emmarcats dins dels Projectes Innovadors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. El projecte global pivota sobre tres aspectes; un, com no podia ser d’altra manera, és el de la formació, adreçada en aquest cas a treballadors de petites i mitjanes empreses, emprenedors, teletreballadors i aturats. La formació que s’ofereix abasta des de la competències en noves tecnologies i idiomes fins a la més específica, dirigida als emprenedors i teletreballadors. Els altres dos aspectes del projecte són els més innovadors, i els intentarem explicar a continuació. El segon dels aspectes del projecte és el del servei que s’anomena Servei d’Anticipació i Inserció Laboral (SAIL). Es tracta d’un servei adreçat a les pimes que han d’aplicar un expedient de regulació d’ocupació (ERO), o han d’acomiadar treballadors per causes objectives, i el que es busca és reduir l’impacte que això té en els treballadors afectats. El que intenta aconseguir, en primer lloc, és una ràpida reinserció en el mercat laboral dels treballadors afectats mitjançant l’assessorament sobre diversos aspectes, com la recerca activa de treball, la millora de les competències, formatives i laborals, i oferint suport al llarg de tot el procés. Aquest servei, de la manera que està plantejat, és pioner a la comarca, i pràcticament a tot Catalunya. Aquesta acció, el SAIL, es realitza conjuntament amb l’Ajuntament de Besalú. D’aquesta manera es pot donar una major cobertura a tota la comarca.

Sala d’actes

El tercer aspecte que toca el Projecte és el Pla d’Acollida per a les empreses, i com tots els demés serveis està adreçat a les pimes. El nostre objectiu és donar a conèixer aquesta eina de comunicació interna, que és també una bona pràctica en la gestió de personal, i posar a disposició de les empreses una guia de com elaborar el seu propi Pla d’Acollida, l’elaboració del qual permet disposar d’un sistema àgil i pautat de transferir la informació necessària quan un treballador s’incorpora a la nostra empresa. Això facilita que la persona s’adapti al lloc de treball en el menor temps possible i que adquireixi un major coneixement i implicació amb l’empresa. La funció del Centre d’Empreses serà doble; primer, proporcionar una eina per crear el Manual d’Acollida (recull d’informació que s’entrega al treballador) i, segon, donar l’assessorament necessari a les empreses per poder aplicar i elaborar tot el procés d’acollida. Com dèiem, tot aquest projecte està finançat pel Departament de Treball de la Generalitat, que ha destinat més de 137.000 euros al projecte, que por-

ta per nom «Una Garrotxa cohesionada i activa». El projecte va ser presentat en una roda de premsa el març passat, en la qual van participar Núria Arnay, delegada dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Girona; l’alcaldessa Esther Pagès; el director del Centre d’Empreses, Xavier Garcia, i la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Besalú. En la seva intervenció, Núria Arnay va destacar la importància del projecte presentat pel Centre d’Empreses per la seva qualitat i per adaptar-se a les necessitats actuals de la comarca en la millora de capital humà, dels recursos humans de les empreses i en la inserció laboral. El projecte té, en principi, una durada d’un any, tot i que s’espera que es pugui prorrogar en el temps, en els propers anys. A part d’aquest nou projecte, les activitats del Centre d’Empreses continuen en tots el àmbits que ja actuava fins ara, com són el Telecentre, el Club de la Feina, i el Viver d’Empreses, que actualment està pràcticament ple; només queda una nau per ocupar, i l’assessorament. rerevivista de LELESS PRPRstESa de ESESES

5 5


ACTIVITATS culturals L’Escola de Plàstica del Centre Cultural de les Preses celebra el 20è aniversari

PARC DE PEDRA

El divendres 17 d’abril es va inaugurar l’exposició de pintures i pessebres per celebrar el 20è aniversari de l’Escola de Plàstica del Centre Cultural de les Preses. Els alumnes de l’escola van presentar diferents obres de pintura, aquarel·les, dibuix i pessebrisme. La sala del Centre Cultural es va convertir amb una sala d’exposicions, amb aquarel·les pintades amb el mínim detall, deixant bocabadat a més d’un dels assistents quan ens explicaven que algunes de les obres eren d’alumnes que només feia un any que eren a l’escola. Quadres a l’oli amb paisatges o retrats realment originals i pessebres, com la recreació de la plaça Major de Sant Privat de Bas, van ser admirats per les persones que van poder visitar l’exposició, que va estar oberta durant tot el cap de setmana. A banda de l’exposició, es van poder consultar diferents àlbums fotogràfics, per seguir la història d’aquests vint anys. Miquel Duran, director de l’Escola, va agrair a l’Ajuntament l’ajuda i la col·laboració i va encoratjar els alumnes a seguir endavant, a la vegada que els felicità pel seu bon nivell artístic i per haver fet possible aquests vint anys. Per la seva banda, la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Anna Mari Ibáñez, acompanyada pel primer tinent d’alcalde, David Espuña, i la regidora d’Acció Social, Elena Marín, va agrair l’esforç de Miquel Duran per aquests vint anys d’escola, per ensenyar i fer aprendre les qualitats de la pintura, el dibuix i el pessebrisme als molts alumnes que hi han passat. La regidora va animar els alumnes a seguir endavant i a fer possible vint anys més d’escola. Es va fer entrega d’una placa de metacrilat, per part de l’Ajuntament, a Miquel Duran pel seu treball i dedicació al front de l’Escola. Seguidament es va fer el sopar de germanor, al final del qual es va servir el tradicional pastís d’aniversari.

El passat 11 de març va finalitzar el 2n Curs de pedra seca al Parc de Pedra Tosca; un curs que s’ha organitzat conjuntament amb la FES d’Olot i s’ha reconegut amb crèdits de la UdG i que va despertar molt d’interès. Vint alumnes vinguts de diferents comarques han estat aprenent al costat del mestre Pep Marc (Cabrioler) i amb l’ajuda de l’Eudald Molas. Així s’han recuperat dues barraques i una paret de l’artiga de l’espígol. En principi, a partir de l’octubre es preveu organitzar un nou curs.

Celebració de l’aniversari revista deES LES PRES

6

CURS DE PEDRA SECA

Alumnes del curs

TALLER DE SABONS (cosmètica natural) És un dels tallers amb els quals va començar la temporada de primavera, de les flors, dels colors, de les olors. Els tallers de cosmètica natural són un autèntic plaer, en els quals la Glòria Bassols, gran coneixedora del món de les plantes, ens fa arribar les seves virtuts per aplicar-les en el nostre benestar del dia a dia. A partir d’ara també en tindrem de destil·lació d’espígol, colònia, cremes hidratants i olis essencials.

Cosmètica natural


Ésdansa 09, a punt i amb il·lusió JORNADES DE PLANTACIÓ DE FRUITERS, PODA EN SEC I D’EMPELTS D’AGULLA

El XXVII Festival se celebrarà del 18 al 23 d’agost Ésdansa, el Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, tornarà un any més al mes d’agost, i ho farà amb la mateixa estructura de festival iniciada l’any passat. Així doncs, Ésdansa mantindrà aquest 2009 els sis dies de festival, de dimarts a diumenge, amb la programació matinal del Petit Ésdansa a l’Espai de Dansa d’Arrel Tradicional de les Preses.

Es manté el Petit Ésdansa

Participants a la jornada

En relació a la conservació de les activitats tradicionals a pagès, al Parc de Pedra Tosca s’ha organitzat una plantació de fruiters del país, una jornada de poda en sec (la més habitual a casa nostra), que és aquella que es fa durant l’hivern, i una jornada sobre empelts. Totes aquestes activitats van ser dirigides i explicades per Guillem Arribas, enginyer tècnic agrícola vinculat professionalment a la conservació del nostre patrimoni de fruiters.

PROJECTE DÀLIES

Del dimarts 18 al divendres 21 d’agost, els nens i les nenes de 4 a 12 anys tindran l’oportunitat de conèixer la música i la dansa tradicional de diferents cultures Les as du Benin d’arreu del món a través de tallers, actuacions participatives i espectacles musicals a càrrec de les companyies internacionals participants a l’Ésdansa. Com l’any passat, el Petit Ésdansa donarà l’oportunitat de participar als tallers als casals d’estiu de la Garrotxa que hi estiguin interessats. I com a novetat, aquest 2009 es reservarà un dels matins del Petit Ésdansa a aquells nens i nenes que no siguin de cap casal d’estiu i que, de manera individual, vulguin participar dels tallers i fer un primer descobriment de la cultura tradicional. El matí reservat a tots ells serà el del divendres 21 d’agost. Només caldrà fer una inscripció a les oficines de l’Espai de Dansa d’Arrel Tradicional, al llarg del mes de juny (el nombre de places és limitat). El cost del Petit Ésdansa tornarà a ser simbòlic aquest any, amb el preu d’1 •. I durant els matins de dissabte i diumenge, el Petit Ésdansa oferirà espectacles dirigits al públic familiar.

Àmplia programació de dansa i música d’arrel tradicional A més del Petit Ésdansa, el festival de les Preses mantindrà els altres espais de l’Ésdansa. Al Recinte Ésdansa, a la pista poliesportiva de les Preses, com ja és habitual, s’hi podrà veure una mostra de música i dansa de grups internacionals. En aquesta ocasió vestida, entre molts altres, amb la cultura massai de Kènia, el ritme i el color de l’Equador i l’exotisme de la República de Benin, bressol de la tradició vudú. Un altre dels escenaris del festival, ja consolidat, és la Carpa Ésdansa, l’espai dedicat a la música i a la participació, que tornarà a dedicar les tardes de dissabte i de diumenge als monogràfics i al Festacarrer, dues convocatòries que tenen una gran acollida entre el públic del festival.

Més Ésdansa Amb un caire ben diferent, en aquest cas per trobar noves sortides per al manteniment sostenible de les artigues del Parc de Pedra, s’ha iniciat un experiment agrícola nou amb la plantació d’unes 500 dàlies, a fi d’estudiar la seva rendibilitat per la producció de planters. Si va bé, esperem disposar de planters per a la pròxima temporada.

L’organització d’Ésdansa confia en la col·laboració, un cop més, de tots aquells voluntaris que any rere any han apostat pel certamen i l’han ajudat a tirar endavant amb el seu suport. Així com en les més de 8.000 persones que visiten el festival en cada edició. Tot plegat un petit enrenou que altera el dia a dia dels carrers de les Preses durant una setmana, però que, a la vegada, porta el nom de les Preses arreu del món, convertint-se en una gran festa de la cultura tradicional. Sis dies plens de vida. I per això ho tornarem a repetir aquest Humanizarte, Equador any, perquè aquest 2009 continua la il·lusió.

revista LES PRESde ES

7


ACTIVITATS socials

Programació i activitats de Ràdio la Vall L’emissora municipal de les Preses ha incorporat a la seva programació nous programes, adreçats al públic més jove però sense renunciar als oients més grans que també sintonitzen els 107.6 de la FM. És per això que cada quinze dies s’emet per antena «El Casal d’ Avis», un programa que repassa les activitats del Casal d’Avis de les Preses, com també anècdotes i curiositats d’ara i de sempre. L’espai és conduït per Pere Pujol i hi intervenen Josep Roca i en Lluís de Can Tiroga. Pel que fa als programes musicals, Ràdio la Vall es nodreix d’una base musical que combina els èxits de sempre amb els temes més actuals; és per això que diàriament es porta a terme una llista d’èxits, a més de dos programes monogràfics que s’emeten els dimarts i els dijous. Per als amants de la música dance, els dijous l’Isaac Bertran i Jhonny Ambra realitzen «Sensation», amb entrevistes, sessions dance i la música electrohouse com a teló de fons. També per als fans de la música més alternativa, els dissabtes, Roberto González condueix «Homeless» on es repassa l’indie i el pop, entre altres estils. «Connexió musical», de Marc Puigmal, continua en la mateixa franja horària cada dissabte, i a la nit la música fosca i més contundent segueix a «La Cripta», amb Albert Vila. Val a dir que els programes de sempre, com ara el «Cafè internacional», «La cova del country», «L’Ajuntament Informa» i els espais genèrics habituals continuen en la mateixa franja horària. Per a més informació podeu consultar la nostra web www.radiolavall.cat. O bé a la pàgina que hem creat darrerament a la xarxa social Facebook i que ja compta amb més de 140 amics de diverses edats. D’altra banda, i en el terreny més social, a part dels molts sopars i esmorzars que preparem, alguns dels locutors de l’emissora municipal de les Preses vam organitzar una pedalada radiofònica fins a Girona, passant pel carril bici. Si bé foren pocs els atrevits a arribar a Girona, sí que el dinar de germanor, que s’havia preparat a casa d’un dels col·laboradors que resideix a la ciutat de Girona, fou molt més concorregut. revist a deES LES PRES

8

Més de vuitanta cavalls a la segona festa de Sant Antoni Abat

El 19 d’abril es va dur a terme la segona festa de Sant Antoni Abat. Es va iniciar a les nou del matí, amb la concentració de més de vuitanta cavalls davant el Parc Xengurri. Es va donar esmorzar gratuït a tots els participants. A dos quarts de dotze s’inicià la sortida, passant per la zona industrial i els principals carrers del poble fins a la plaça Major, encapçalada per la persona que duia el pendó: la Mar Reixach, de 12 anys. A les dotze del matí es va fer la benedicció dels animals davant l’església de Sant Pere i a les dues del migdia tingué lloc una fideuada al local del Bosc de Tosca. Durant el dinar es van sortejar diferents premis, com un esmorzar i un sopar a diferents establiments de la comarca; el premi estrella va ser un poni, que va recaure en la veïna de les Preses, M. Engràcia Colomer. És la segona vegada que es porta a terme aquesta festa a les Preses, on cada any hi ha més participants que volen gaudir d’aquesta celebració.


CASAL I CASALET DE LES PRESES 2009

JOVENTUT Tal com us vam explicar en el darrer número de la revista, aquest any l’Ajuntament compta amb un nou servei: EL SERVEI DE JOVENTUT. La tècnica de Joventut treballa a tres municipis (les Preses, Sant Feliu de Pallerols i Montagut i Oix), això implica que moltes de les actuacions que es realitzen poden ser comunes a tots ells, o pròpies i adaptades a cada Ajuntament i que tenen relació amb el món juvenil. Les tasques que realitza són:

Casal d’estiu 2008

Tenim l’estiu a tocar i això vol dir que ha arribat l’hora de posar fil a l’agulla al Casal i el Casalet de les Preses 2009. Aquest any el Casal començarà el 29 de juny i finalitzarà el 28 d’agost. L’horari serà de tres quarts de vuit del matí a la una del migdia i de tres a set de la tarda. S’organitzaran les activitats més interessants, lúdiques, educatives i de qualitat perquè els nostres nens i nenes passin un estiu ple de màgia, diversió i aventures, a la vegada que aprenguin moltes coses noves i facin nous amics! Tenim pensat fer tot tipus d’activitats, com per exemple: tennis, natació, dansa, classes de repàs, excursions, gimcanes, servei de menjador, colònies, karts, tallers, activitats aquàtiques, jocs, visites culturals i un munt més; seran les activitats que us faran vibrar aquest estiu al nostre costat. Un estiu per no perdre’s el Casal i el Casalet. US HI ESPEREM!

1. Desenvolupar i continuar el Pla Local i les polítiques de Joventut a les Preses. 2. Aproximar els serveis juvenils del Consell Comarcal als joves del municipi. 3. Realitzar tasques d’informació juvenil: habitatge, estudis i treball, salut, cultura, camps de treball, formació en el lleure, voluntariat, associacionisme... 4. Donar suport i assessorament a les entitats del municipi. 5. Afavorir la participació i la dinamització juvenil, dins d’un espai de trobada. 6. I altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Avantatges que suposa per als joves i les Preses:  Compten amb una persona de referència per atendre tant les seves consultes com les demandes.  Tenen la possibilitat de participar i planificar activament en les accions que s’han de dur a terme al municipi.  Disposen d’un recurs o servei que els proporciona informació sobre allò que els interessa, afecta o preocupa, és a dir, disposen d’una mena de Punt d’Informació Juvenil al seu municipi, sense que s’hagin de desplaçar a la capital.  Augment de les relacions entre joves, entitats i Ajuntament, amb la conseqüent dinamització del municipi que això suposa.  Possibilitat de continuar i aprofitar les iniciatives i dinàmiques ja engegades des del municipi i, fins i tot, de reforçar-les i ampliar-les.  Més facilitat per a realitzar accions conjuntes entre diversos municipis.  Detecció de necessitats del moment entre la població juvenil del municipi.  El finançament del cost del projecte es reparteix entre els tres municipis interessats i el Consell Comarcal de la Garrotxa.  Els joves tenen la possibilitat de participar i planificar activament en les accions que s’han de dur a terme al municipi.

Tennis al casal d’estiu 2008

Us podeu posar en contacte amb el Servei de Joventut a través de l’Ajuntament o de l’adreça de correu electrònic: aprat@garrotxa.cat, 679 032 872.

revista LES PRESde ES

9


ACTIVITATS esportives CF LES PRESES EQUIP 2a TERRITORIAL Retorn a la categoria de 2a Regional, en la qual hem tingut partits i resultats de tota mena. En el moment d’escriure aquestes línies l’equip té 32 punts i ocupa la zona mitjana/baixa de la classificació, però estem convençuts que en els quatre partits que resten l’equip aconseguirà els punts necessaris per mantenir la categoria i continuar un any més a 2a Territorial. Felicitem a tot l’equip, per l’esforç i la dedicació que ha mostrat durant tota la temporada.

FUTBOL BASE Aquesta temporada i com a equips federats, el Club ha comptat novament amb un equip de Juvenils (2a Div) i un Cadet (2a Div). Tots dos han fet una bona temporada, quedant classificats a la banda alta de les seves lligues; felicitats a tots!

FUTBOL FEMENÍ Molt bona temporada dels equips femenins, Sènior 1a Divisió i Femení base 7, els dos en les primeres posicions de la classificació i amb possibilitats d’aconseguir el campionat en les seves respectives lligues; esperem obtinguin el premi a l’excel·lent treball portat a terme i siguin campiones. Felicitats a totes les jugadores i als preparadors.

FUTBOL - 7 Estem acabant la temporada i les persones que estem a càrrec del Futbol – 7 del CF les Preses estan molt contents de com ha anat fins ara la temporada i molt il·lusionats de continuar treballant amb un grup de mainada que, dia a dia, van millorant i aprenent del joc del futbol. Aquest any han estat 61 nens, repartits en cinc equips Futbol – 7 (Escoleta, Prebenjamins-02, Prebenjamins01, Benjamins-00 i Benjamins-99). revist a deES LES PRES

10

Equip regional

Escoleta: són els més petits de la colla, però ens han demostrat sobradament que en un futur poden fer grans coses. Prebenjamins-02: han fet una gran temporada i pendents d’algun resultat hauran quedat segons o tercers de la classificació. Prebenjamins-01: cada setmana han anat a més i pendents d’un partit estan a punt d’aconseguir la Copa Primavera del seu grup. Prebenjamins-00: molt bona tempo-

rada feta; tot i les moltes lesions que han tingut, han quedat a la part alta de la classificació. Benjamins-99: molt bona campa-nya; queden segons en la Lliga regular i a falta d’un partit poden aconse-guir la Copa Primavera. En nom dels entrenadors, Angi, Cutsi, Juanca, Jordi del Saz, Jordi Comalat, Xevi, Sala, Xevi Comas, Bet i Santi us volem felicitar per les ganes i la il·lusió que, partit a partit, ens heu demostrat.

1r TORNEIG FUTBOL-7 del CF LES PRESES El dissabte 23-05-09, al camp de Futbol de les PRESES es farà el Primer Torneig de Futbol-7, categories de Prebenjamins, Benjamins i Escoleta. Els equips participants són: CF LES PRESES, RCD ESPANYOL de BARCELONA, GIRONA FC, AEC MANLLEU I UD CASSÀ. Seran més de 160 nens, que disputaran 41 partits de Futbol-7; matí classificacions i a la tarda semifinals i finals. Per tant, una diada de 100% futbol. Us convidem a participar-hi i gaudir-ne.

TORNEIG DE FUTBOL 7 MASCULÍ / FEMENÍ El cap de setmana del 13 i 14 de juny es farà el Tercer Campionat de Futbol-7 de les Preses al Camp de Futbol Municipal (les anteriors edicions es feien a la Pista Poliesportiva Municipal). L’equip guanyador rebrà 600 • i trofeu; el segon classificat, 300 • i trofeu, i el tercer classificat, 200 • més trofeu. També es donarà un trofeu al màxim golejador i al porter menys golejat. Cada participant serà obsequiat amb una samarreta. Les inscripcions per participar en aquest torneig finalitzen el 8 de juny. Per a més informació us podeu dirigir al Club, al tel. 972 69 48 93, els dilluns i els divendres a partir de dos quarts de nou del vespre o bé en les mateixes instal·lacions els dies d’entrenament o partit.


ESCOLA FUTBOL BOSC DE TOSCA FUTBOL-7 Els quatre equips inscrits en competició han mantingut, en general, una bona progressió, i l’equip Pre-Benjami s’ha classificat per jugar les territorials a nivell provincial, que aquest any dóna la coincidència que es disputaran a les nostres instal·lacions.

FUTBOL BASE Destacar, en general, el bon funcionament i les sensacions positives de cada equip; sens dubte un bon treball dels entrenadors i els jugadors. El juvenils estan lluitant per als llocs capdavanters, tot i ésser un equip molt jove. Els cadets han assolit una classificació que pocs esperàvem. Els dos equips d’infantils han realitzat un gran futbol, destacant la bona classificació de l’equip de 2a Divisió que ha donat la cara contra els millors equips provincials . Els alevins de la màxima categoria provincial estan lluitant a la part alta de la classificació; realment un èxit i els de primer any de Futbol-11 han tingut un progrés molt esperançador per fer el salt en la propera temporada.

AMATEURS 2a REGIONAL Crec que tothom entendrà que els dediquem un apartat especial, doncs la seva excel·lent temporada ho requereix. Després del derbi local, que per cert fou intens, amb la rivalitat esportiva que pertoca i amb molt bon ambient entre jugadors i públic, l’equip manté el lideratge a només un punt del segon classificat. No s’ha aconseguit res, però es manté un lloc de privilegi que els ha d’esperonar a fer un últim esforç i assolir un dels màxims objectius, és a dir, el

Equips infantils

campionat o la promoció. Bon ambient a l’equip, excel·lents jugadors, comunió total amb la junta, socis i aficionats. Tot aixó ens porta a una mesurada però real il·lusió i que caldrà un últim esforç de tots per dir que en la cloenda dels trenta anys el Club pot estar de nou a primera regional.

ESTADA DELS INFANTILS A LA VALL DE CAMPRODON: Si l’any passat ens van sorprendre amb l’intercanvi al País Basc, aquest any els pares van organitzar per Setmana Santa una estada en una casa de colònies a la vall de Camprodon. Equip de pares impressionant, bon ambient, futbol i més futbol... llàstima de la pluja.

ANADA AL CAMP DEL BARÇA En especial els més menuts del Club i fins a tres autocars d’altres jugadors i pares, vam poder gaudir de la immensitat del Camp Nou i del partit Barça-Recreativo de Huelva. El nostre agraïment especial a la Penya Almogàvers i al directiu Joan Boix, per la seva bona predisposició i per les ajudes rebudes.

ORGANITZACIÓ VII CROS COMARCAL El proper 17 de maig, com ja és tradicional, se celebrarà a les nostres instal·lacions aquest cros en la seves vint categories. És organitzat conjuntament amb el Consell Comarcal i es compta amb els suport del Excm. Ajuntament de les Preses.

TERRITORIALS PROVINCIALS DE FUTBOL-7 A BOSC DE TOSCA El 30 de maig i per donar relleu a la cloenda dels trenta anys del Club, sens va concedir el privilegi de la seva organització. Seran setze equips de Prebenjamins de l’any 2001; una verdadera festa per als més menuts de la província i una ocasió per donar a conèixer als molts pares aquest paisatge inversemblant del Bosc de Tosca.

CLOENDA TRENTA ANYS DEL BOSC DE TOSCA TEMPORADA 1978/2008-09 S’estan fent els preparatius per celebrar la cloenda dels trenta anys del Bosc de Tosca; idees no en falten, però us seguirem informant de les novetats més rellevants que es portaran a terme.

revista LES PRESde ES

11


L'ENTREVISTA per Mateu BATALLÉ

TERÀPIA DE SHOCK ... Per nosaltres arribar molt lluny és poder seguir tocant fins que tinguem seixanta anys! Ja compten amb una àmplia llista de premis i reconeixements aconseguits en només dos anys d’existència del grup. Premi atorgat pel públic en el concurs de cançó de Salitja 2007 per la cançó sense tu. Premi al grup revelació de l’any 2007 per la revista Enderrock. Amb només una maqueta la banda va quedar finalista al Premi disc Català l’any 2007 de Ràdio 4. Aquest any tornen a optar al Premi. A finals del 2008 fitxen per RGB Suports discogràfica que hi treballen grups tan importants com Lax ‘n Busto, els Pets, Whiskyn’s o la Companyia Elèctrica Dharma i editen el seu primer disc “Escapa’t amb mi” que conté onze temes. Va ser el grup convidat en la darrere gala de Cap d’any que va oferir TV3 i actualment el seu video clip és número 1 del programa Tags de Televisió de Catalunya per la cançó “Ara”. Amb aquest currículum dona per pensar que volen arribar molt lluny. Què és per vosaltres arribar molt lluny? Ferran Massegú: Per nosaltres arribar molt lluny és quant tinguem seixanta anys, continuar tocant tots quatre. Encara que sigui al nostre local o a casa d’en Gerard que és a on vam fer el primer assaig. Des de bon començament, hem intentat sempre agafar-nos el nostre treball seriosament. Assagem molt i intentem fer-ho bé quan sortim a tocar. Volem que surtin concerts amb cara i ulls. Fins ara, tot està anant molt bé i és per això que encara lluitem amb més força per continuar endavant, això no vol dir que algun dia s’acabi, però per nosaltres arribar lluny és continuar tocant. Jaume Sucarrats: Penso que nosaltres ja hem arribat prou lluny, amb tot el que ens ha passat fins ara revist a deES LES PRES

12

estem més que satisfets. Fa molt poc que toquem i no ens imaginàvem tot el que ens està passant. Quins missatges voleu donar amb la lletra de les vostres cançons? Parés: Expliquem el que ens passa a nosaltres. La vida quotidiana d’un jove que es troba amb un desamor, una noia que no arriba, va de festa, es troba als bars... Són situacions que ens passen a nosaltres i que ens hi sentim identificats i les volem explicar. No anem a buscar res rebuscat. Sucarrats: Expliquem les nostres vivències, les nostres experiències. Quins models o grups de música heu seguit per composar? Ferran Massegú: Tots tenim els nostres models. Quan vàrem començar tots teníem les nostres influències i les continuem tenin, el que passa és que som més oberts amb tot.. Parés: Ens hem anat ensenyant grups que no coneixíem. Cadascú de nosaltres escolta un tipus de música i quan descobreix algun grup o alguna cançó la comparteix amb els altres i això fa que t’obris a escoltar noves bandes que potser no hi haguessis parat atenció.

Jaume Sucarrats: Grups que ens influencien molt i són una referència per nosaltres són bandes com els Green Day. Alhora de compondre trèieu una mica de cadascú de vosaltres? Ferran Massegú: Tot prové d’una idea principal, que la porta qualsevol de nosaltres. Potser una melodia, una lletra, una guitarra... i entre tots intentem desenvolupar una cançó. Com va anar la gravació del vostre primer disc? Ferran Massegú: Ha sigut molt fàcil gravar aquest disc, perquè hem estat amb gent molt professional i que porta un munt d’anys i tenen molt clar com funciona tot. Un dels components del grup Lax’n Busto en Jesús, ha estat el tècnic i el seu mànager en Xavi Fortuny de la discogràfica RGB, ens ha produït el disc amb en Marc Usano el cantant d’ Apeirón que és d’aquí a Olot. Sorprèn molt la vostra posada en escena i el cuidat vestuari que utilitzeu en els vostres concerts? Sucarrats: Al principi no anavem vestits arreglats.

Foto: DARIO MAURELLI


Portada disc: EULÀLIA BONET

TEST: UN LLIBRE: Massegú: el senyor dels anells Parés: Nada de Carmen Laforet Jaume: La transformació de Franz Kafka Gerard: El noi del pijama de ratlles de John Boyne. UNA VIRTUD: Massegú: sóc xerraire Parés: dibuixar Jaume: sé trobar semblances amb tothom Gerard: tinc molta paciència UN DEFECTE: Parés: no sóc estudiós Jaume: valoro més el que tenen els altres que el que tinc jo.

Ferran Massegú: Vam decidir anar en serio i provocar que les persones que anaven al concert o estiguessin de festa es quedessin mirant a l’escenari. Parés: No volem ser un grup normal i corrent i que la gent vegi a quatre tius quiets dalt de l’escenari i dient que bé que ho fan. Volem que sigui global, que a la gent li entri pels ulls i per les orelles al mateix temps i que sigui un espectacle. Esteu acompanyant a bandes de rock que són número u al país. Com porteu la popularitat? Ferran Massegú: La nostra vida quotidiana no ha canviat, tots continuem estudiant o treballant i això fa que ens sentim molt bé. Els nostres amics des de bon principi ens han recolzat sempre, passem moltes tardes d’assaig amb ells al local i quan tenim cançons noves els hi ensenyem. Som totalment oberts i obrim les portes a tothom. L’únic que hem notat és que et coneixen més pel carrer o et demanen alguna fotografia durant al concert. Sou un grup que teniu un club de fans. Aquest moviment del qual nosaltres no estem acostumats i ho veiem des d’una altre perspectiva. Com el viviu vosaltres? Us ha sorprès? Sucarrats: Ens ha sorprès molt. Recordo als primers concerts que hi havia gent que ja es sabia totes les cançons i al·lucinavem molt, com el concert que vàrem fer al firal d’Olot per Festes del Tura o el concert per la festa de les Preses vam quedar molt parats.

Gerard: sóc molt dolent de porter Massegú: posar-me nerviós quan els meus ideals no coincideixen amb els d’un altre persona. UN VICI: Gerard: mossegar-me les ungles Jaume: el cinema Parés: anar a fer el cafè a primera hora del matí Massegú: mossegar-me les ungles

Parés: Shine a Light, els Rollings Stones de Martin Scorsese

UNA PEL·LÍCULA

ADMIRES A...

Massegú: Moulin Rouge de Baz Luhrman Jaume: Lost in translation de Sofia Coppola Gerard: Matrix dels germans Larry i Andy Wachowski

Jaume: ? Parés: a tota la gent que ens aguanta Massegú: a les persones que porten tota una vida dedicada a un instrument Gerard: En Joan Cañada

Gerard: És molt maco veure que una cosa que has creat agradi, ets sents molt bé. Tot i que també hi pot haverhi gent que no li agradi. Ferran Massegú: És molt sorprenent quan arribes a un concert veure un grup de gent que hi és sempre no se’n perd cap i et segueix. Els coneixem, hi tenim una relació molt maca i sempre estem amb ells. Una d’elles és diu Loli, és de Calella i és la presidenta del club de fans. Una noia que no teníem res a veure i ens ha portat molta gent als concerts. Els fans s’han de cuidar. Sucarrats: Ells venen als concerts i el que has de fer és estar amb ells.

da-va gaire que passessin tantes hores al local, pensavem que perdiem el temps. Una vegada van escoltar els temes de la nostra maqueta van canviar radicalment d’opinió. Des de llavors tenim ple suport. Gerard: Estan molt orgullosos de nosaltres! Massegú: Sempre ens ajuden en tot. Ens donen moltes facilitats! Sucarrats: En Mingo va ser la primera persona que va creure amb nosaltres.

Què és el més original que us han fet o dit? Gerard: Una vegada ens van enviar un dibuix de tot el grup amb una carta donant-nos molts ànims. Massegú: Ens han enviat algunes cartes. Sucarrats: Una anècdota curiosa que ens va passar va ser que una vegada assistint a un casament el vals que van ballar els nuvis va ser un tema nostre el “sense tu”. Parés: Per fer la portada del disc és una bona anècdota per explicar ja que sortim a sota l’aigua i després d’un dia de molta feina i que només havíem dormit tres hores vam anar a una piscina on l’aigua estava a 16º Sucarrats: Vam acabar congelats! Massegú: finalment vam anar un altre dia amb una piscina amb aigua calenta. Quins consells us donen les vostres famílies? Massegú: Al principi no els hi agra-

Com us sentiu a les Preses? A les Preses ens sentim molt recolzats. Vam tocar per la festa del futbol, per la Gala de les Preses i ara per la festa del Roser amb un concert benèfic i després tornarem a tocar per la Gala i això és un orgull per nosaltres. Agraïm molt al nostre poble el seu recolzament. Sucarrats: Crec que les Preses ha crescut molt i està creixent, però m’agradaria que conservés l’encant d’un poble petit i tranquil. Massegú: Estem molt contents de participar al concert benèfic pel Roser per una causa justa i noble com és ajudar a l’Associació Gerd per tirar endavant els seus projectes. Si teniu ganes d’escoltar-los en directe i gaudir del seu espectacle no us perdeu a anar al concert solidari, que participaran dins els actes de la Festa del Roser de les Preses, podreu comprovar la passió que tenen per la música i les ganes de fer-ho bé. Que la trajectòria del grup sigui un camí ple d’èxits!

revista LES PRESde ES

13


VA DE CONTES?... va d'història? per Maria Estrella ARBAT

EN MARTÍ SOMNIA EN TREBALLAR - Avi, quan ja tingui 16 anys i vingui a passar com sempre els estius a les Preses, jo vull buscar-hi feina! Molts nois i noies aprofiten les vacances per deixar reposar els llibres mentre ells fan algun treball temporal que els permet guanyar diners. - El teu desig ja m’agrada, però no és pas el millor moment per trobar feina. Abans era més fàcil. Però, ja ho veurem... Ara, de moment, has de créixer! I... de què va anar, aquella nit, el somni d’en Martí? Els dos bessons, la Tura i en Martí, havien complert els 16 anys que tant desitjaven i estaven disposats a tenir, aquell estiu, una experiència laboral. És el primer dia que ells i el seu amic Quintí, de Joanetes, han arribat a cal Secretari per començar la jornada. El secretari, senyor Colomer, els rep somrient mentre els diu: - Això és el que ens convé: jovent amb ganes d’aprendre i que ens aporti noves idees! La Tura treballarà al taller de fer mitges, en Martí a la fàbrica d’embotits i en Quintí a la botiga de grans. Allò era un estiu de cine! No s’haurien imaginat mai tota aquella activitat de cal Secretari! Sí, farcells de mitges i barretines per portar cap a Barcelona i a Perpinyà, llonganisses cap a Vic, sacs, coves i cabassos de diferents classes de grans i patates... Ara bé, les paraules de benvinguda els van semblar un repte. Se’ls demanava, o almenys se’ls convidava, a aportar noves idees? Gosarien fer-ho? I, com que tothom estava content, tant amos com «obrers», la Tura va ser la primera a dir-hi la seva, però, això sí, amb molta delicadesa i bona educació. - Senyor Colomer, sap que aquí hi he après coses que no m’esperava? La paraula «mitges» em feia gràcia. Per què dir «mitges» com si fossin una revist a deES LES PRES

14

cosa sense acabar? La meitat d’alguna cosa? I aquí, veient aquesta espècie de mitjons llargs tan ben acabats, he pensat: realment hi falta alguna cosa perquè, sense unes lligacames, les senyores anirien sempre amb les mitges a garró! Vol dir que no caldria fabricar «pantis» o «leotards» que, com que arriben fins a la cintura, serien més pràctics? - Noia, m’apunto la teva idea! Pocs dies després, en Quintí i en Martí van donar la seva opinió sobre el transport: - En lloc de carregar el burro i traginar llonganisses, patates i grans pel camí del Grau, no seria més pràctic fer la nova ruta que acaben d’obrir per Barcons? I, en veure’s escoltats, anaven creixent en autoestima els tres novells aprenents del món laboral. Tot d’una, l’àvia s’acosta al llit d’en Martí atreta per unes paraules dites entre crits i llàgrimes: - Ja n’hi ha prou! I vosaltres sou els meus amics? Jo no dic pas mentides! Aneu a les Preses i comproveu-ho, si voleu! - Què et passa? No veus que tot deu ser un somni? - Ai, àvia! sí, tot és un somni. Somniava que ja tenia 16 anys i explicava als meus amics de Barcelona la meva experiència a cal Secretari i ells em deien mentider! - Tranquil! Tot no és res més que un somni, però, com sempre, basat en allò que ahir l’avi us va explicar. A l’hora del dinar, es van aclarir conceptes: o La família Colomer, de cal Secretari, procedia de la vall alta del Ter. Al segle XVIII, instal·laren tallers de mitgers a les Preses i s’hi col·locà un dels fills. o A la primeria del segle XIX, neix

Josep Colomer i Jordà, nét d’aquell primer estadant. Aquest nét va ser el primer de les tres generacions Colomer de secretaris a l’Ajuntament de les Preses. A més de fer mitges i barretines, va posar fàbrica d’embotits. o Joan Colomer i Massegur, fill de l’anterior, era un secretari crític i molt intel·lectual. Es va casar amb una seva cosina. Va intervenir perquè s’obrís el carrer de Marboleny. Per això, hi havia qui deia que el veritable nom hauria de ser Carrer de Joan Colomer. o Josep Colomer i Massegur, fill de l’anterior, és l’últim de la nissaga de secretaris. Ell i tres joves més (en Cotrol, l’electricista de Can Bernat i en Zeta) van instal·lar un altre negoci: compravenda de patates i grans... De tornada cap a Barcelona, prop del pas Ample, en Martí va deixar escapar, sospirant, aquells últims versos de Mn. Dídac Faig que en Quintí li va ensenyar: Impassibles... només els teus turons guardaran, muts, el bell record d’aquesta pau i treva.

- Aquest camí ens farà arribar abans a casa i ja ho vull, però prometeu-me que farem una excursió a peu pel camí del Grau! - Promès! -van respondre tres veus alhora.


VOLUNTARIAT per la llengua Anna GUIX

Converses en català La Carolina Demunt és veïna de les Preses i participa al Voluntariat per la llengua des de començament de l’any passat. Fins ara ha tingut tres parelles lingüístiques. Aquesta, però, no és la seva única vinculació amb el món del voluntariat. De fet, va conèixer el programa a la Creu Roja, quan ja formava part d’altres projectes d’àmbit social que porta a terme aquest organisme. La Viorica Iacob va arribar pel novembre de 2007 procedent de Bacau (Romania). Actualment estudia català al Consorci per a la Normalització Lingüística, però abans també havia assistit a les classes del Centre de Formació d’Adults. Vol aprendre català per poder comunicar-se millor amb la gent i perquè parlar la llengua del territori on es viu és un via més per integrar-s’hi. La Carolina i la Viorica són parella lingüística des del novembre passat. Es troben una hora a la setmana per conversar en català mentre fan activitats ben diverses: prendre un refresc, passejar, consultar llibres a la biblioteca... i ara també per anar juntes a la residència geriàtrica de l’Hospital Sant Jaume, d’Olot, perquè la Viorica, a través de la Carolina, s’ha fet voluntària de la Creu Roja. El programa Voluntariat per la llengua posa en contacte un voluntari o voluntària que té el català com a llengua d’ús habitual (en aquest cas la Carolina) amb un aprenent o aprenenta que en té coneixements bàsics però que vol parlar-lo (la Viorica), perquè es trobin i conversin en català on vulguin, quan vulguin i del que vulguin, durant un mínim de deu hores (una hora setmanal). El programa, que dirigeix la Secretaria de Política Lingüística i es gestiona a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, va néixer l’any 2003 i des de llavors s’ha anat estenent progressivament a molts pobles i ciutats de Catalunya.

Viorica i Carolina

A la Garrotxa també hi ha voluntaris per la llengua. A Olot, per exemple, l’experiència va començar fa més de sis anys i l’augment en el nombre de participants ha estat progressiu. En acabar aquest curs 2008-2009, les entitats organitzadores (Centre de Formació d’Adults, Servei de Català d’Olot -la Garrotxa, Òmnium Cultural, Àrea de Ciutadania i Immigració del Consorci de Benestar Social i Pla de Desenvolupament Comunitari) preveuen que s’arribi al centenar de parelles lingüístiques. Cal dir que entre els voluntaris i els aprenents també s’hi compten alguns veïns i veïnes de les Preses: la Carolina n’és només un exemple. L’objectiu del projecte és fomentar l’ús social del català i proporcionar eines perquè les persones amb coneixements de català bàsics agafin fluïdesa i s’atreveixin a parlar-lo sense vergonya i amb confiança. També pretén, però, que els catalanoparlants no canviïn de llengua quan s’adrecin als nouvinguts. La Carolina i la Viorica valoren l’experiència de manera molt positiva i, de fet, després de les primeres deu sessions han repetit com a parella lingüística; tot i això, també recorden les dificultats idiomàtiques de les primeres trobades. Amb voluntat i ganes, amb esforç i amb compromís, diuen, han

anat salvant els petits entrebancs. I és que el Voluntariat per la llengua s’acaba convertint en un intercanvi d’aprenentatges i en un enriquiment per totes dues parts: d’una banda, l’aprenent millora progressivament la competència en la nostra llengua i agafa seguretat a l’hora de parlar-la, mentre s’aproxima a la cultura, a les tradicions... del territori on viu. El voluntari, per la seva banda, coneix millor les persones que conviuen amb nosaltres, què les ha portat fins aquí, també s’acosta a una cultura diferent, noves tradicions, una altra llengua... Per participar-hi només cal ser major d’edat i disposar d’una hora a la setmana per fer conversa en català. Els voluntaris han de tenir el català com a llengua d’ús habitual; els aprenents han de poder comunicar-se mínimament en la nostra llengua. Si es vol més informació relacionada amb el programa es pot consultar el web www.vxl.cat o dirigir-se al Centre de Formació d’Adults o al Servei de Català d’Olot-la Garrotxa. Al programa 10 cites, que es va emetre a TV3 i que està previst que es reposi properament al 33, també hi podreu conèixer l’experiència de deu parelles lingüístiques i podreu comprovar que el voluntariat lingüístic sovint va més enllà de conversar en català.

revista de LES PRESES

15


REPORTATGE: entitats FES POBLE – PARTICIPA! Les Preses sempre s’ha diferenciat pel seu dinamisme i el seu teixit associatiu. Persones que mouen cada dia, de manera altruista, la major part d’activitats perquè grans i petits donin color a la cultura, a la tradició, a l’acció social del nostre municipi. Si encara no formes part de cap associació, entitat o grup, t’animem que n’escollis alguna i hi participis. Fes poble; participa! ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BOSC DE TOSCA I SANT MIQUEL DEL CORB

Aquest singular barri té una gran vitalitat, tal i com ho demostren les múltiples activitats que s’organitzen des de l’Associació de Veïns. A destacar la festa del Bosc de Tosca, la tradicional Marxa Popular del Bosc de Tosca i la quina per Nadal, sense oblidar l’aplec de Sant Miquel del Corb. L’entitat és oberta a tothom. Per formant-ne part cal: ser veí o veïna de la zona de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb i tenir ganes d’organitzar diferents activitats lúdiques durant l’any. President: Josep Sagués. Telèfon de contacte: 972 69 21 25.

GRUP DE SOLIDARITAT

Format per una colla d’amics sensibles a la solidaritat. Donen la seva opinió pel que fa a la destinació del 0,7% que l’Ajuntament dedica a solidaritat i cooperació. Actualment són unes dotze persones. Fan trobades periòdiques per organitzar xerrades i tenir en compte projectes de cooperació. Actualment el grup de solidaritat col·labora amb el Gerd i la Fundació Pedagògica Cristal. Per formant-ne part: és una entitat dirigida al públic jove i adult que tingui ganes de col·laborar i ajudar en campanyes de sensibilització, xerrades i projectes de cooperació. Responsable: Anna Maria Ibáñez. Telèfon de contacte: 972 69 34 64.

AMICS DE LES PRESES

Aquesta associació nasqué el 2007 davant la necessitat d’agrupar un col·lectiu que, des de feia uns quants anys, organitzava activitats culturals a les Preses. Activitats relacionades amb la faràndula (els gegants, la granota, els calabotins, els grallers), també de teatre amb el grup Adrac, amb representacions d’Els Pastorets i diferents tipus d’obres escèniques, quadres de la Passió per Setmana Santa, el Pessebre Vivent durant la missa del gall i la Cavalcada de Reis. Van recuperar la representació d’Els Pastorets de les Preses al municipi i han gravat la pel·lícula d’Els Pastorets, El Misteri de Nadal. L’associació col·labora amb els cavallistes de les Preses, per organitzar conjuntament la festa de Sant Antoni Abat. Per formar-ne part: associació oberta a totes les edats, per participar-hi. Fan trobades periòdiques per organitzar i col·laborar en diferents activitats que s’organitzen durant tot l’any al poble. President: Pep Molas. Telèfon de contacte: 696 019 027.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LES PRESES

Es va fundar el 1987 i actualment compta amb uns 400 socis. Aquesta associació ha anat impulsant i organitzant al llarg dels anys diverses activitats de caràcter sociocultural per a tots els seus membres: assemblea general de socis, sortides culturals (un dissabte de cada mes), activitats esportives (campionats esportius, cursos d’educació física per a la tercera edat), tallers de manualitats (ganxet, macramé...), balls, festes populars i culturals (dijous llarder, carnestoltes, castanyada...) i l’Homenatge a la Vellesa. Per formant-ne part: destinada a persones grans, a partir de 60 anys. Es paga una quota de soci de 8 euros l’any. President: Josep Roca. Telèfon de contacte: 972 69 34 56. revist a deES LES PRES

16

ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS – SOCIETAT DE CAÇA DE LES PRESES

L’Associació de Caçadors es va fundar el 1993. L’activitat principal és la caça del senglar, en la qual participa una colla d’entre 15 i 18 persones. Els dies assenyalats són principalment els dissabtes i diumenges. L’altra activitat és la caça menor: conill, tudó, bacada... i la practiquen de 5 a 6 socis, essent els dies de sortida els dijous, dissabtes, diumenges i festius. La superfície de l’Àrea de Caça figura, en el 90%, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i, per tant, formem part com a membres del Consell de Cooperació del Parc. Aquest fet els permet disposar, juntament amb altres societats, d’unes dades, com el Carnet de Colla Sanglanaire, en què es reflecteixen les captures i els censos de cada temporada de caça, així com preparar reunions relacionades amb la caça. Per formar-ne part: és necessari el permís d’armes, la llicència de la Federació Catalana de Caça i estar empadronat a les Preses. President: Josep Coromines. Telèfon de contacte: 972 69 32 37.

COMISSIÓ DE FESTES

L’entitat va néixer fa 22 anys i des de llavors hi ha passat molta gent del poble. Organitza les activitats de la festa major del poble i la del Roser, campanyes d’animació i participació en diverses activitats culturals. Queden periòdicament per dissenyar i planificar les festes que es porten a terme al poble. És una comissió que té molt de dinamisme i molt emprenedora, perquè cada any opta per fer canvis en la programació, per tal de millorar el seu contingut i aportar novetats. Hi té cabuda tothom: públic jove i adult. Per formant-ne part: és una entitat dirigida a totes les persones que tinguin ganes de participar en l’organització de la Gala de les Preses i la Festa del Roser, així com les activitats més emblemàtiques que es porten a terme al municipi. President: Jordi Nogué. Telèfons de contacte: 972 69 35 41.

RÀDIO LA VALL

Inaugurada per la Festa del Roser de 1989, actualment l’emissora municipal s’ha consolidat com un referent a la comarca de la Garrotxa. És l’«emissora municipal de les Preses» i emet des del 107.6 de la FM. Compta amb una vintena de col·laboradors que altruísticament dediquen part del seu temps fent allò que més els agrada: fer ràdio. El 2007 va inaugurar les noves dependències de l’emissora, que consten de dos estudis per a l’emissió en directe, un estudi de gravació, un estudi d’editatge i una sala de treball i de reunions. Es poden seguir les últimes novetats i tota la programació a través de la seva pàgina web: www.radiolavall.cat Per formar-ne part: només cal tenir ganes de fer ràdio i poder destinar un temps a elaborar i fer el propi programa de ràdio. Director: Pere Pujol. Telèfon de contacte: 972 69 33 33.

COMUNITAT DE VEÏNS ARTIGA BONICA

Dins l’àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, es troba aquesta entitat de població, que pertany a les Preses i que té identitat pròpia. Són els veïns i les veïnes de l’Artiga Bonica. Per formar-ne part: és imprescindible ser veí o veïna de la zona de l’Artiga Bonica. Presidents: José M. López i Jordi Serra. Telèfon de contacte: 634 885 361.


CORAL PUIGSACALM

Es va fundar el 1988, després d’una cantada de nadales a la missa del gall. Un grup d’homes i dones de les Preses, un cop viscuda aquesta experiència, van donar nom i cor a una coral que començava majoritàriament amb acompanyament de les misses. Amb el temps ha anat perfilant el seu repertori, en el qual s’inclouen cançons tradicionals, sardanes i cants populars. Ha intervingut dues vegades a la missa de TVE-2, s’han fet sortides i intercanvis amb diferents corals i ha participat per cinquena vegada al recital dels Amics de les Lletres Garrotxines. Formen la coral una trentena de cantaires. Per formant-ne part: s’ha de tenir present que va dirigida a un públic adult interessat per la música i el cant. Es fan sortides periòdiques a diferents punts del territori català per participar a diferents mostres i concerts de corals. Directora: Rosa Fluvià. Telèfon de contacte: 972 26 19 26.

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY

L’entitat va ser fundada a les Preses el 1976, amb la finalitat de treballar per la cultura i les tradicions catalanes des del marc de la dansa i la música d’arrel tradicional. Marboleny incentiva la recerca, la promoció i l’aprenentatge de la formació. L’entitat organitza el Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, l’Ésdansa. Si es vol col·laborar d’una manera directa amb l’entitat hi ha la possibilitat de fer-te Amic Marboleny, pagant 15 euros l’any. Dins el Cercle Marboleny hi ha l’Esbart Marboleny, iniciat el 1983. L’Esbart el formen uns 180 balladors, repartits en diferents grups, segons l’edat. Marboleny Escola: format pels més petits (4 a 15 anys) i dividits alhora en diferents cicles. Es comencen els assajos durant la primera setmana d’octubre i continuen fins a l’últim cap de setmana de juny, adaptant-se al calendari escolar. La quota mensual és de 19 euros, en el curs 2009-2010. Marboleny Jove: format per persones de 15 a 18 anys. La quota mensual és de 19 euros, en el curs 2009- 2010. Marboleny cos de dansa: format per persones de 18 anys cap amunt. La quota mensual és de 19 euros, en el curs 2009-2010. Dins el Cercle també es troba el Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa, fundat el 1992 amb l’objectiu de treballar i aprofundir en els diferents àmbits de la recerca de caràcter folklòric de la Garrotxa. Per formant-ne part: l’entitat va dirigida a un públic infantil i juvenil amb inquietuds per aprendre danses de cultura d’arrel tradicional. Els participants realitzen sortides a tot el país i a l’estranger per participar en diferents tipus de festivals. Si es vol més informació es pot visitar la seva pàgina web: www.marboleny.cat o l’adreça electrònica: marboleny@marboleny.cat President: Jordi Fosas. Telèfon de contacte: 972 69 34 85.

CENTRE CULTURAL DE LES PRESES

El Centre Cultural de les Preses es va fundar el 1984. Ha estat el pal de paller de múltiples organitzacions i associacions que donen vida al municipi. Amb aquests vint-i-cinc anys de vida, el Centre Cultural de les Preses ha organitzat i promogut múltiples conferències, obres de teatre, presentacions de llibres i concerts. Ha acollit el Visionat de Teatre de les Comarques Gironines, ha promogut el naixement de la Coral Puigsacalm, ha creat l’Escola de Plàstica, els gegants i la comparsa, i la Colla de Geganters i Grallers dins l’àrea de música. Fa pocs dies es van celebrar els 20 anys de l’Escola de Plàstica del Centre Cultural, on simultàniament es practiquen diverses tècniques artístiques amb l’objectiu de desvetllar inquietuds per obrir nous camins als alumnes. Per formant-ne part: obert a les persones que tinguin inquietud per la cultura, la pintura, l’art i el pessebrisme. President: Miquel Duran. Telèfon de contacte: 972 69 36 42.

CLUB DE FUTBOL LES PRESES

El Club Futbol les Preses es va fundar el 1934 i actualment té més de 160 esportistes, entre jugadors i preparadors. Actualment el club té deu equips. El club havia arribat a 1a Regional. Va ser campió de 3a Regional tres vegades. Un equip amateur de 2a Territorial – per a joves de 19 anys en amunt. Un equip juvenil – per a joves de 16 a 19 anys. Un equip cadet – per a joves de 14 i 15 anys. Dos equips de benjamins - per a nens de 9 i 10 anys. Dos equips de prebenjamins - per a nens de 7 i 8 anys. Un equip Escoleta – per a nens de 4 i 6 anys. El CF les Preses té dos equips femenins: Un equip de Futbol-7 – jugadores de més de 8 a 13 anys. Un equip femení sènior - jugadores de 14 anys en amunt, que estan a la categoria 1a catalana. Per formant-ne part: oberta a nens, nenes, joves i adults que tinguin passió pel futbol. President: Josep Pujol. Telèfon de contacte: 972 69 48 93.

ESCOLA DE FUTBOL BOSC DE TOSCA

L’Escola de Futbol Bosc de Tosca es va crear el 1978 i actualment té uns 300 socis. Hi participen uns 200 nens i l’Escola té dotze equips. El club ha estat a 1a Regional. Va ser campió de 3a Regional i campió de 2a Regional. Prebenjamins Futbol- 7 - dirigit a nens de 4 a 7 anys. Benjamins futbol- 7 - per a nens de 8 i 9 anys. Alevins 1a divisió - per a joves d’11 anys. Alevins 2a divisió – per a nens de 10 anys. Infantils 2a divisió – per a nois de 13 anys. Infantils 3a divisió – per a joves de 12 anys. Cadets 2a divisió – per a joves de 14-15anys. Juvenils 2a divisió – joves de 16 a 19 anys. Amateurs 2a regional – joves de 19 anys en amunt. Veterans – jugadors que han deixat la competició oficial. Per formant-ne part: oberta a nens i joves que tinguin passió pel futbol. President: Enric Rodà. Telèfon de contacte: 972 69 34 37.

ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL GRUP D’ESPLAI EL SOL Va ser creada els anys vuitanta per donar la possibilitat als nens i les nenes del municipi de trobar-se els dissabtes a la tarda i divertir-se amb tot tipus d’activitats de lleure. L’equip de monitors ha col·laborat en campanyes solidàries, a les festes majors de les Preses i amb diversos actes relacionats amb la infància i el lleure. Juntament amb l’Ajuntament de les Preses i Empris SL, cada estiu s’uneixen per oferir als nens i les nenes del municipi i pobles de la rodalia activitats de lleure infantil i juvenil amb el Casal i Casalet d’Estiu de les Preses. Amb més de vint anys d’experiència s’ha aconseguit oferir un servei apropiat per als pares i per a tots els participants. Durant el període d’hivern s’organitza el Casal i Casalet de Nadal, amb activitats vinculades al Nadal, com visites a parcs infantils de Nadal, caga tió, gimcanes, tallers... Actualment organitza activitats puntuals, en dates assenyalades, per celebrar festes tradicionals del país: la castanyada amb tallers de carbassa, la diada de Reis, el carnestoltes, etc. Entitat dirigida a nens i nenes de 3 a 13 anys. Presidenta: Estel Muntada. Telèfon de contacte: 619 074 654.

revista LES PRESde ES

17


SAPS que...? Saps que al municipi hi ha catorze entitats, entre associacions de veïns, associacions culturals, lúdiques i esportives? Saps que el 1916 es va comprar la casa del carrer Major per a nova seu de l’Ajuntament i les escoles. Saps que el 1990 es va traslladar l’Ajuntament a ca les Monges, on està ubicat actualment? Saps que aquest començament d’any es van recollir 160 kg de fesols de bella brisa (Santa Pau), cultivats al Parc al Pedra?

Saps que hi ha hagut més de 5.000 visites al Parc de Pedra des del començament de gener fins ara? Saps que la bassa gran del Fluvià, al pas del Parc de Pedra, ha augmentat tres vegades el cabal d’aigua? Saps que fins al 1950 a més del conreu habitual de les artigues, s’aprofitaven les vores de les parets per plantar sarments i en feien vi? Saps que a partir dels 20 cm sota terra de totes les artigues del Parc de Pedra és troba pràcticament terra volcànica?

Fe d’errates: En el número anterior de la revista vam donar a conèixer tots els nens i nenes nascuts el passat any 2008, però no vam anotar-hi que també, el mateix any, havia nascut el presenc EWAN COLL ELLIS, que vingué al món el 08/ 03/2008.

revista de reviLEstSa PRdeESESES LES PRES

8 118

TEMPERATURES Març Mínima: -2o el dia 11 de març. Màxima: 22o el dia 14 de març. Durant aquest mes es van recollir un total de 44,7 litres. El dia més plujós va ser el 28 de març; es van recollir 26 litres.

Abril Mínima: 0,5o el dia 19 d’abril. Màxima: 26 o el dia 23 d’abril. Durant aquest mes es van recollir un total de 154,6 litres. El dia més plujós va ser el 26 d’abril; es van recollir 42,7 litres.

Estació Metereològica del Parc de Pedra


agenda MAIG 22, 23, 24 de maig Concert solidari, cercavila dels gegants, II Concentració de cotxes antics, El racó del conte, Ir Torneig de Futbol-7, Concert de música i cant coral, teatre, animació infantil, sardanes, futbol, ball d’avis... Dilluns, 25 Inici del curs de comptabilitat per a administratius i administratives (Contaplus) De 18:30 a 20 hores. Dilluns i dimecres. De 18:00 a 20 hores, els divendres. Finalitzarà el divendres 19 de juny.

Dissabte 13 i diumenge 14 3r Torneig de Futbol-7. Camp Municipal de les Preses. Dissabte, 20 A les 10 del matí. Taller de recol·lecció d’herbes per elaborar ratafia. Parc de Pedra Tosca. Dissabte, 27 Taller d’elaboració de ratafia. A les 5 de la tarda. Parc de Pedra Tosca.

JULIOL

Diumenge, 31 25a Assemblea general. Missa solemne a les 11 del matí. Assemblea general a les 12 del migdia. Dinar de germanor a les 2 del migdia. I després ball.

Dissabte, 4 Taller de destil·lació d’espígol i tallers de colònia. Durant tot el dia. Parc de Pedra Tosca.

JUNY

AGOST

Dijous, 11 Seminari: Estudi de mercat internacional per Internet. Durada: 4 hores. De 9:30 a 13:30 h. Dissabte, 13 Hora del conte amb la companyia Alma i la mar de contes. Amb Avui parlen els animals. A 2/4 de 12 del matí, a la Sala de Lectura. Diumenge, 14 Ball d’avis, a 2/4 de 6 de la tarda, amb Aurora Grup, al Centre Cultural.

Diumenge, 12 Ball d’avis, a 2/4 de 6 de la tarda, amb el Duet Jubi, al Centre Cultural.

Diumenge, 9 Ball d’avis, a 2/4 de 6 de la tarda, amb Joan Altarriba, al Centre Cultural. Del 18 al 23 d’agost XXVII Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses. Ésdansa.

SETEMBRE Diumenge, 13 49a edició Homenatge a la Vellesa. Ball d’avis, a 2/4 de 6 de la tarda, amb M. Alba, al Centre Cultural. revista LES PRESde ES

19


Carolina Gil Salazar 29/10/2008

Yago DĂ­az H ere 10/02 dia /2009

ro Herre 9 r a j t i uS /200 Arna 21/03

Carla Costa Masoliver 20/04/2009 revist a deES LES PRES

20

Profile for Ajuntament de les Preses

Revista de Les Preses 81  

Revista de Les Preses

Revista de Les Preses 81  

Revista de Les Preses

Advertisement