__MAIN_TEXT__

Page 1

revista LES PRESde ES

1


AGENDA DE TELÈFONS

EDITORIAL

Ajuntament de les Preses C. Major, 2 Tel. 972 69 32 32 Fax 972 69 34 34 ajuntament@lespreses.cat www.lespreses.cat Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 2/4 de 9 a 2 del migdia, també els dijous de 4 a 7 de la tarda

SERVEIS MUNICIPALS Registre Civil ________________ Jutjat de Pau ________________ Empris, S.L. _________________ Consultori Local Mèdic _______ Llar d'Infants _________________ Escola Verntallat _____________ Sala Lectura _________________ Centre Empreses ____________ Bar la Plaça - Llar d’avis ______ Centre Cultural ______________ Local social B.T. _____________ Ràdio la Vall 107.6 FM _______ Esbart Marboleny ___________ Rectoria ____________________ Oficina Turisme - Estació _____ Àrea recreativa de Xenacs ___ Baixador de Codella _________ Escola La Bòbila _____________

972 69 32 32 972 69 32 60 972 69 32 32 972 68 25 17 972 69 34 26 972 69 32 09 972 69 36 10 972 69 47 37 972 69 34 56 972 69 36 42 972 69 34 37 972 69 33 33 972 69 34 85 972 69 30 92 972 69 20 23 972 19 50 87 972 69 48 97 972 69 34 87

EMERGÈNCIA A LES PRESES Vigilant mun. - Josep López __ 608 39 91 88 Brigada (X. Comas) __________ 639 14 49 22 Farmàcia ____________________ 972 69 33 08 Servei aigua - Sorea urg. ____ 904 100 138 Recollida d’animals __________ 972 29 08 24 Informació general - www. gencat.cat __ 012 EMERGÈNCIA 24 hores Emergència _________________ Mossos d’Esquadra __________ Ambulància _________________ Bombers Olot _______________ Sanitat respon ______________ Fecsa-Endesa averies ________

112 088 (urgències) 061 972 26 00 88 902 111 444 900 770 077

TELÈFONS COMARCALS Hospital Sant Jaume _________ Cap Garrotxa ________________ Taxis Olot ___________________ Teisa - Bus Transversal _______

972 972 972 972

26 26 26 26

18 19 15 01

00 16 66 96

SERVEIS Recollida de trastos Cada dijous. S’han de deixar el dia abans, al vespre, al costat d’un contenidor d’escombraries. Assistent Social Primer i tercer dimarts de cada mes, de 9 a 12 del matí, al consultori local mèdic. Sala de lectura Oberta de dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Dissabtes oberta de 2/4 d’11 del matí a 1 del migdia.

MÉS DE 200 DIES Fa poques setmanes ha començat aquest nou any que esperem que sigui esperançador per a totes les famílies. En aquest 2012 tenim des de l’Ajuntament molts reptes i objectius per complir. En primer lloc, tenim moltes ganes de poder inaugurar en el proper curs la nova escola La Bòbila; les obres segueixen les seves pautes. D’altra banda estem molt satisfets per les sol·licituds rebudes fins ara per part de veïns i veïnes interessats en els habitatges de protecció oficial de l’avinguda Estació, núm. 8. Són onze els habitatges en règim de lloguer amb opció a compra i també els del carrer dels Teixos 4A i 4B, en què són disset els habitatges en règim de lloguer. Són més d’una seixantena les sol·licituds que hem rebut per optar a alguns d’aquests pisos. Hem tingut l’oportunitat de reunir-nos amb consellers, directors generals i delegats territorials del Govern de la Generalitat per transmetre’ls diferents preocupacions, idees, sol·licituds per al nostre municipi. Ens va rebre personalment l’Honorable Conseller Felip Puig, per exposar-li la preocupació dels veïns i les veïnes sobre la seguretat de la travessera, entre la C-152 i la C-37, en direcció als túnels de Bracons. Fa pocs dies ens vam reunir amb l’Honorable Conseller Lluís Recoder, per trobar solucions en el tema de la variant de les Preses, que tan llarg i feixuc se’ns fa. El conseller es va comprometre a trobar-hi una solució consensuada per a tots. Al municipi ens va visitar el delegat territorial d’Empresa i Ocupació, Christian Serarols, per veure les instal·lacions del Centre d’Empreses i poder copsar el treball de molts empresaris i emprenedors. El delegat vol optimitzar els recursos i apostar evidentment per la promoció econòmica. També ens hem reunit amb el director general de Comerç i amb diferents càrrecs de la Diputació de Girona. Fa més de dos cents dies que exerceixo el càrrec d’alcalde; juntament amb el meu equip hem fet molta feina i tenim molta il·lusió per seguir treballant. Fins ara hem tingut una oposició bona, però després de veure alguna publicació que fa esment a la nostra gestió municipal no m’agradaria que es diluís aquesta bona entesa i relació que hi hagut fins ara, perquè els qui en surten perjudicats, al cap i a la fi, són els presencs. La nostra feina és compartir opinions i gestionar de manera professional i idònia per al benefici del nostre poble. Sempre he pensat que treballar conjuntament és molt més beneficiós per a tothom. Sóc alcalde de tots, no només de la gent que em va votar, i ho seguiré fent com fins ara. Sempre amb coherència i amb racionalitat per seguir mantenint un bon nivell de qualitat per a tots els veïns i les veïnes. M’agrada treballar pel meu poble i pels meus veïns amb coherència, honestedat i respecte. Pere Vila i F rigola Frigola Alcalde de les Preses

LLAR D’AVIS Servei de podologia Demanar hora per la Glòria Aulinas al tel. 972 69 32 90 / 972 26 36 90 Barber Tots els dissabtes, de 3 a 6 de la tarda. Gimnàstica Dimarts i dijous, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5.

de revist a ES LES PRES

2

Amb la col·laboració de la: Coordina: Imprimeix: Edita: Dip. legal:

Mateu Batallé Impremta Delta - Olot Edibasa (Tel. 972 26 74 67 - Olot) GI - 859.87


NOTÍCIES Renumeració de carrers del municipi Com sigui que la normativa estableix que els ajuntaments han de mantenir actualitzades les numeracions dels edificis i vista la petició d’alguns veïns d’actualització de la numeració del seu habitatge, i vist que feia uns quants anys que no s’havia dut a terme, en el Ple Municipal de juny de 2009 l’anterior govern va aprovar la nova numeració de diversos edificis del municipi. L’acord es va publicar al BOP de Girona i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, a més a més de comunicar-ho als veïns a través del programa de ràdio, establint un termini de dos mesos per a la presentació d’al·legacions respecte la nova numeració. Posteriorment es van iniciar els tràmits amb el Cadastre, per a l’actualització de les noves adreces, havent estat conclòs aquest tràmit pel maig de 2011. Seguidament es van anar actualitzant les noves adreces a la base de dades del Padró d’Habitants del municipi. Va ser en el segon semestre de 2011 quan, per tongades, es van anar comunicant les noves adreces als veïns, atorgant-los un termini de quinze dies per al·legar allò que consideressin oportú respecte a la nova adreça. Alhora se’ls comunicava que podien sol·licitar un certificat a l’Ajuntament respecte a la nova adreça, per dur a terme qualsevol gestió de canvi d’adreça. En aquest sentit, també se’ls feia avinent que, en cas que ho desitgessin, se’ls adjuntava una autorització perquè l’Ajuntament, en nom seu, dugués a terme el canvi d’adreça amb les companyies subministradores d’electricitat, aigua, telèfon fix i gas. Finalment se’ls comunicava que podien encarregar a l’Ajuntament que els subministrés la peça amb el número que calia col·locar a la façana de l’edifici, el qual, després d’haverlo adquirit, l’Ajuntament el subministraria sense cap cost. En cas que vol-

PRESSUPOST CONSOLIDAT CORPORACIÓ DE LES PRESES (2012) En comparació amb l’any anterior el pressupost ha tingut una reducció del 17,63%

guessin que el col·loqués l’Ajuntament, podien sol·licitar-ho i el personal de la Brigada Municipal tindria cura de posar-lo a la façana. Des d’ara l’Ajuntament ja té actualitzada tota la numeració dels carrers, tant per als habitatges existents com per als habitatges que es creïn de nou i això vol dir que se segui-rà un ordre ja establert i coherent.

Reunió amb l’Hble. Conseller Lluís Recoder Fa pocs dies, l’alcalde es va reunir amb l’Hble. Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat, per exposar-li el tema de la variant de les Preses. A aquesta reunió va assistir-hi també l’alcalde de la Vall d’en Bas, Miquel Calm. El conseller es va comprometre a trobarhi una solució consensuada per a tots. revista LES PRESde ES

3


NOTÍCIES Visita del director dels Serveis Territorials d’Empresa i ocupació. El director dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació, Christian Serarols, a mitjan octubre va visitar totes les instal·lacions del Centre d’Empreses, acompanyat de l’alcalde Pere Vila, del regidor d’Hisenda, Lluís Guillaumes, i del director del Consorci, Xavier Garcia. Serarols va poder recórrer les naus que estan ocupades per diferents tipus Signant el llibre d’honor d’empreses i parlar directa-ment amb els empresaris. Serarols va declarar que el seu Departament vol optimitzar els recursos i apostar evidentment per la promoció econòmica, però sense deixar de banda l’ocupació, la formació i l’emprenedoria.

Trobada amb l’Hble. Conseller Felip Puig

CONCESSIONS L’Ajuntament va organitzar el dijous 1 de desembre, al Centre d’Empreses, una reunió informativa per als veïns, veïnes i persones interessades per tal d’explicar les condicions generals de la convocatòria de les concessions administratives per a l’ús privatiu del domini públic d’edificis municipals. En concret, es va parlar de les convocatòries següents, amb indicació dels terminis i preus de sortida (IVA no inclòs): - Casa de Colònies Termini: 2 anys, prorrogables anualment fins a 2 anys més. Preu de sortida: 9.000,00 €/any. - Punt d’informació turística de l’edifici de l’antiga estació de tren Termini: 2 anys, prorrogables anualment fins a 2 anys més. Preu de sortida: 3.600,00 €/any. - Bar i punt d’informació turística del Baixador de Codella Termini: 1 any, prorrogable per 1 any més. Preu de sortida: 300,00 €/any. - Restaurant L’Òliba Termini: 4 anys, prorrogables anualment fins a 4 anys més. Preu de sortida: 7.200,00 €/any. - Bar-restaurant i punt d’informació turística de l’Àrea Recreativa de Xenacs. Termini: 1 any, prorrogable per 1 any més. Preu de sortida: 600,00 €/any.

L’alcalde de les Preses, Pere Vila, va aprofitar la visita que va fer el conseller Felip Puig a la comarca per reunir-se amb ell i parlar-li de la travessera de les Preses. L’alcalde va voler exposar-li la preocupació dels veïns i les veïnes sobre la seguretat de la travessera, entre la C-152 i la C-37, en direcció als túnels de Bracons, i manifestar-li que a causa d’aquest increment de trànsit en hores punta i en els caps de setmana es crea un embús notable al municipi, motiu pel qual se’n ressenten molts veïns i veïnes a l’hora d’accedir o sortir del municipi. El conseller es va comprometre amb l’alcalde que properament mantindrien una altra reunió, per parlar més extensament d’aquest increment de trànsit pels túnels de Bracons. revist a deES LES PRES

4

- Bar La Plaça Termini: 2 anys, prorrogables anualment fins a 2 anys més. Preu de sortida: 300,00 €/any. - Bar-restaurant de la piscina municipal Termini: 2 anys, prorrogables anualment fins a 2 anys més. Preu de sortida: 4.500,00 €/any.


Acabat el termini de presentació d’ofertes, els licitadors que es van presentar a cadascuna de les concessions van ser:

Després d’analitzar les ofertes presentades pels licitadors, es van adjudicar les concessions als següents licitadors i pels imports anuals i les inversions que s’hi indiquen (IVA no inclòs):

Durant el mes de gener els adjudicataris han posat en funcionament els edificis municipals objecte de les concessions, llevat en el cas del bar-restaurant de la piscina municipal, que es farà pel juny.

Canvi d’horari d’atenció al públic Des d’aquest gener hi ha canvi en l’horari d’atenció al públic a les oficines de l’Ajuntament. Els dissabtes, les oficines romanen tancades però s’ha ampliat l’horari dels dijous a la tarda, que és de les quatre a les set del vespre, essent plenament operatives les oficines per atendre totes les peticions que siguin necessàries. Recordeu que també us atendrem de dilluns a divendres de dos quarts de nou del matí a les dues del migdia. revista LES PRESde ES

5


CENTRE d'Empreses El Centre d’Empreses, balanç de 2011 Com cada inici d’any, des del Centre d’Empreses de les Preses fem un cop ull al que ha passat i al que s’ha fet al nostre Centre, en aquest cas al llarg de 2011; és el moment de fer balanç. I comencem aquest balanç per la formació. Al llarg del curs 2011 el Centre d’Empreses va realitzar un total de 44 accions formatives de llarga durada i 12 accions d’un dia o menys, que anomenem genèricament seminaris o tallers. En total es varen realitzar 56 accions formatives. Unes dades molt similars a les de l’any anterior, amb la diferència que aquest 2011 s’han realitzat més cursos i menys seminaris. La temàtica de les accions formatives ha estat variada, amb especial atenció en els cursos centrats en les Noves Tecnologies, els dirigits a les empreses i emprenedors. Davant l’augment de la demanda detectada, l’any 2011 es varen realitzar un nombre major de cursos dirigits a empreses. Una novetat del passat exercici va ser que es va insistir més en el cursos d’habilitats personals, com ara els de comunicació personal i els d’assertivitat i també en els cursos centrats en la imatge, tant en moviment, edició de vídeos, com estàtica, fotografia i retoc fotogràfic. A destacar que el 2011 ha estat el primer any en què al Centre d’Empreses s’han fet cursos de Formació Ocupacional, que són cursos dirigits priorità-riament a persones en situació d’atur i que estan finançats pel Fons Social Europeu, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cata-lunya i el Ministeri de Treball i Immi-gració. El primer curs es va iniciar el novembre passat. Es tracta d’un curs d’«Anglès: Atenció al públic», que té una durada de 220 hores. Aquest any hi ha previstos de moment tres cursos més de formació ocupacional. Un que ja s’ha iniciat, de «Francès: vist a de rereLEviSstPRa ESdeESES LES PRES

6 6

Atenció al públic», un altre d’anglès i, finalment, un de Monitor Sociocultural, previstos per als propers mesos. Quant al nombre total d’alumnes que han participat en les accions formatives, ha estat de 560. Aquesta xifra suposa un descens respecte a l’any 2010, motivat sobretot per la disminució del nombre de seminaris que hem realitzat. En els seminaris el nombre de participants no està limitat pel nombre d’ordinadors disponibles i, per tant, en cadascun dels seminaris hi poden participar més alumnes. En canvi, en la majoria de cursos que fem, el nombre de participants sí que es troba limitat pel nombre d’ordinadors, que actualment és de 15 o 17, depenen de l’aula utilitzada. Si mirem el Telecentre, veiem que al llarg de 2011 les seves instal·lacions varen ser utilitzades per un total de 553 usuaris, que varen realitzar 4.600 visites. Això suposa una mitjana de 18 visites diàries. Les xifres d’usuaris són molt similars a les del darrer any; en canvi, les de visites han disminuït sensiblement. Un 42% de les visites al Telecentre ho són per realitzar formació al Centre, i les relacionades en la recerca de feina suposen un 19%. Les visites per motius d’oci representen un 15,5%, i un 10% són visites de teletreballadors. El 13,5% restant ho són per motius d’estudis. En l’àmbit de l’ocupació, el Centre d’Empreses de les Preses va oferir el 2011 tres serveis als usuaris i a les empreses, el Club de la Feina i la Borsa de Treball, que ja s’estan oferint des de fa uns quants anys, i un de nou, que ha estat el dels Itineraris Personals d’Inserció (IPI). Els IPI, com el seu nom indica, són itineraris personalitzats per a persones en recerca de feina i que té com objectiu millorar l’ocupabilitat dels usuaris mitjançant tutories individuals,

accions grupals i de formació. Els IPI formen part d’un programa del Departament d’Empresa i Ocupació, i estan finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Ministeri de Treball i Immigració. Els usuaris d’aquest servei han d’estar inscrits al SOC i vénen derivats de l’Oficina del Treball de la Garrotxa. El nombre de persones ateses en aquest servei ha estat de 168. El Club de la Feina, que és el servei d’assessorament i orientació laboral, va ser utilitzat per 392 persones. La Borsa de Treball, que gestiona les ofertes que les empreses envien directament al servei d’ocupació del Centre d’Empreses; a més, la Borsa de Treball, mitjançant la web del Centre (http://www.centredempreses.cat), recull les ofertes de feina que apareixen en els diferents mitjans d’informació de la comarca. Aquest passat 2011 hi va haver un total de 2.438 inscripcions a les ofertes que s’han publicat la web del Centre. Gestionades directament pel Centre es varen publicar 101 ofertes de feina. Un dels serveis més destacats que ofereix el Centre és el de Viver d’Empreses, que és l’únic que existeix a la comarca actualment. El Viver disposa de 7 mòduls o despatxos, i 7 naus. Aquests espais se cedeixen als emprenedors a un preu avantatjós i amb una sèrie de serveis inclosos, que els permet afrontar amb més garanties els primers anys d’arrencada del seu negoci, que sovint són els més durs. Finalment, només cal fer un petit esment sobre l’oferta formativa del Centre prevista per a aquest primer semestre de 2012, que ja està publicada a la seva web i en la qual podreu trobar fins a 20 accions formatives diferents, a més de les tres que ja estan en marxa actualment.


RESUM de de Nadal Nadal ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DE NADAL

VISITA DEL CARTER REIAL

Molta participació de públic a Una de les novetats d’enguany va ser les activitats organitzades dula visita del Carter Reial al municipi. rant el Nadal passat. L’alcalde Un centenar de nens i nenes no es Pere Vila, acompanyat del regivan voler perdre la seva visita, pocs dor Lluís Xancó, visità el pesdies abans de fer-se la Cavalcada de sebre de la farmàcia del muniReis. En aquesta ocasió, el Carter cipi. Jordi Maronda, amb la colReial va anar acompanyat dels laboració de Montserrat Prat, timbalers de les Preses. Els infants han convertit el seu pessebre en tot un clàssic per anar a visitar. van tenir l’oportunitat de parlar amb Desenvolupen creació, tradició i tecnologia per crear un magnífic pessebre. el Carter Reial i deixar-li la carta per Seguidament, l’alcalde Pere Vila, acompanyat pels regidors Lluís Guillaumes, als Tres Reis d’Orient, perquè Lluís Xancó i Elisa Boix, va inaugurar el monogràfic de pessebres artístics realitzats tinguessin en compte totes les seves per Laura Pujol, alumna de l’Escola de Plàstica del Centre Cultural. Va ser un peticions i desitjos. monogràfic de pessebres molt aplaudit i admirat per tots els assistents, per la seva vàlua en la creació i el desenvolupament dels pessebres exposats de diferents indrets de la Garrotxa. El Centre Cultural va voler aprofitar l’acte per fer un reconeixement, per la seva col·laboració i treball, a l’escola La Bòbila. La di-rectora de l’escola, Marta Cros, acompanyada de la presidenta de l’AMPA, Raquel Quicios, va recollir una escultura de la faràndula i els gegants del municipi. Tot seguit es va efectuar l’entrega dels premis del Concurs de Nadales. Un certament que s’organitzava per primera vegada i va tenir molt èxit de participació. Vuitanta set nens i nenes del poble van voler mostrar les seves habilitats artístiques en la creació de nadales. L’animació de Jordi Patxeco, amb danses i cançons, va posar el punt i final. La tradicional missa del gall, la nit del 24 de desembre, va tenir molta assistència i, seguidament, es va oferir una gran xocolatada a la plaça Major. Les quines de Bosc de Tosca i el CF Les Preses són ja també un clàssic per gaudir LA VISITA DELS REIS D’ORIENT OMPLÍ de les festes nadalenques i van omplir de gom a gom el Local Social de Bosc de Tosca i el EL CENTRE CULTURAL Centre Cultural, on hi hagué magnífics premis per als guanyadors. El dimecres 28 es va fer un espectacle familiar que va anar a càrrec de la companyia Klyng, que va ser molt aplaudida per tots els assistents. La posada a escena fou molt original i molt ben treballada i els actors i les actrius van fer un bon paper.

Com és tradicional, poca estona abans de la Cavalcada es van fer les inscripcions per al Concurs de fanals fets a mà, que, com sempre, va comptar amb molta participació. Més de tres-centes persones van omplir de gom a gom el Centre Cultural amb motiu de la visita de Ses Majestats els Reis d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar amb carrosses al municipi, acompanyats pels patges que obrien pas amb els cavalls. En aquesta ocasió els patges i els acompanyants de Ses Majestats els Reis d’Orient estrenaven vestits i complements. revista LES PRESde ES

7


ACTIVITATS culturals Tornem-hi, que no ha estat res Just encetat l’any 2012, dediquem una estona a fer un cop d’ull al 2011. Per a Marboleny ha estat l’any en què per primera vegada ha tingut oportunitat d’actuar a l’escenari del Palau de la Música Catalana amb la proposta Aigua, davant de 1.500 persones. L’any en què s’ha estrenat la producció més ambiciosa de l’esbart, Comte Arnau, que ha rebut una excel·lent acollida del públic. L’any en què l’Espai de Dansa d’Arrel Tradicional ha sumat una nova sala d’assaig a les instal·lacions. Un any de noves experiències, com el Taller coreogràfic que el cos de dansa va realitzar a la Fira Mediterrània de Manresa amb la companyia de dansa Kukai. Un any d’activitats extraordinàries, les de sempre: la Calçotada, el Carnaval d’Olot, la festa de Nadal... I, naturalment, un any ple d’actuacions a casa nostra (a les Preses, a la Marató de Sang i a la Marató de Massatges d’Olot, a la Trobada d’Esbarts de Mollet del Vallès, al Concurs Nacional de la Vaca Bruna de la Vall de Bas, a la Fira del Batre de Llagostera, al Volcà Montsacopa d’Olot, al MercèDansa de Barcelona, a Sant Antoni de Calonge, a Reus...) i més enllà de terres catalanes. Aquest any els intercanvis de l’Esbart han portat els balladors del grup de Les Barretines de Marboleny Escola a Irún, on han realitzat un intercanvi amb balladors de la seva mateixa edat del grup Adaxka de Kemen Dantza Taldea. I Marboleny Jove, amb el grup de músics Stukat del Bolet, han conegut els joves del grup Kornicka, de la ciutat de Trencin, a Eslovàquia, i han visitat el país fent una gira que els ha portat també per Àustria i Suïssa. I les colònies de Marboleny Escola. I les cançons tradicionals a Riudaura, organitzades conjuntament amb el Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa de Marboleny i l’Ajuntament de Riudaura, amb la sisena edició del concert «D’aquí estant veig una estrella», la més multitudinària. Un any d’Ésdansa, la 29a edició del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses. Disset activitats programades durant sis dies de Festival, en el qual han participat una quinzena de companyies internacionals i de casa nostra i de les que han gaudit més de 9.500 persones, la xifra més alta de l’Ésdansa. Un any en què Marboleny continua creixent amb il·lusió. Després de l’inici del nou curs 2011-2012 formen l’entitat 220 socis. Una família cada cop més gran que no deixa de tirar endavant noves iniciatives, com el Taller de dansa tradicional catalana per a adults que es va iniciar el curs passat i que aquest any ha tornat amb una segona edició que compta amb setze participants.

I el 2012 què? Doncs... segur que una llarga llista d’activitats. Per començar, el dissabte 4 de febrer Marboleny Jove va participà a la festa major d’Esponellà amb el Ball de Cintes de les Preses. L’entitat està preparant ja una nova edició de la Calçotada, l’excusa per preparar tots els detalls de la comparsa de revista deES LES PRES

8

Marboleny de colònies

Ésdansa 2011

El Comte Arnau

Marboleny a la rua del Carnaval d’Olot, que aquest any serà el dissabte 25 de febrer. I el cos de dansa ja prepara dues actuacions de l’espectacle Comte Arnau: la primera, el diumenge 18 de març, a les cinc de la tarda, al Teatre Principal, d’Olot, i la segona el dissabte 28 d’abril, a les nou del

vespre, a La Cate, de Figueres. I molts projectes que van naixent dia a dia, a poc a poc. Amb la imaginació com a bàlsam per superar les dificultats d’avui dia. Noves idees, noves propostes que es tiren endavant entre tots, com ha de ser. Així seguirem treballant amb il·lusió.


ACTIVITATS joves ÀREA DE JOVENTUT I LLEURE Fem un petit repàs de les activitats dutes a terme durant l’últim trimestre de 2011: - MOSTRA AR TS ESCÈNIQUES EV A ARTS EVA COMPT A, duta a terme el cap de setCOMPTA, mana del 15 i 16 d’octubre. Durant la Mostra es van fer més de deu espectacles, de forma altruista, de música, dansa, teatre i titelles, entre altres, i es van recollir 500 euros per a l’Associació Catalana de Fibrosi Quística. La Mostra la va organitzar la companyia Klyngh, amb el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. I ara mateix ja s’està preparant la segona edició. Si algú està interessat en col·laborar es pot posar en contacte amb: klynghcompanyia@gmail.com. - T ALLER DE CARBASSES AMB TALLER CAST ANY AD A - El 31 d’octubre es va CASTANY ANYAD ADA recuperar el taller de carbasses i els avis ens van obsequiar amb una paperina de castanyes ben cuites i calentes. El taller de carbasses va ser tot un èxit, fins al punt d’esgotar les més de cent carbasses. - NIT DE LA POR - La II Nit de la por també va ser una nit molt concorreguda, amb tot un recorregut sense llum que, amb acompanyament d’uns guies molt especials, acostaven la gent a diferents escenes de por. També duta a terme per la companyia Klyngh i la participació d’altres joves de les Preses, Olot i rodalia.

llarg de l’any juntament amb altres pobles de la comarca. Aquest any la primera sortida serà una esquiada; a la primavera s’anirà al parc de PortAventura; al començament d’estiu a un parc aquàtic i per a la tardor estem preparant una activitat musical. Com sempre, us podreu apuntar a l’Ajuntament i trobar més informació a: garrotxajove.blogspot.com. També hi podeu accedir des del web www.garrotxajove.cat. Properament rebreu a casa un calendari amb totes les dates assenyalades de les sortides. O sigui que ja us podeu reservar les dates i venir a passar un dia genial amb els amics/gues! Al web www.garrotxajove.cat tenim penjat un CURS DE RECERCA DE FEINA ON LINE LINE. És un curs teòric i pràctic, en el qual trobareu recursos i eines per a la recerca de feina, competències personals en l’àmbit laboral i itineraris formatius. - 3r CONCURS LITERARI DE RELA TS RELATS CUR TS - Un any més tindrà lloc el CURTS concurs literari de relats curts, en el qual es pot concursar per a la

Nit de la por

categoria infantil, juvenil i adulta. Properament sortiran les bases, que podreu trobar al web de l’Ajuntament. Recordeu que per a qualsevol tipus d’informació juvenil, iniciativa o proposta que vulgueu fer, us podeu posar en contacte amb el Servei de Joventut de les Preses, a través de l’Ajuntament.

Nit de la por

- 3, 2 ...1 AL TRE CONTE DE NAD AL ALTRE NADAL Durant les festes de Nadal es va representar al Centre Cultural un conte de Nadal per a un públic familiar, escrit i posat en escena per la companyia Klyngh i un grup de joves. Hi van assistir més de seixanta persones. Algunes de les activitats que ja tenim a punt per al 2012: ACIONA ’T - Com ja sabeu són - EST ESTA CIONA’T quatre activitats que es realitzen al

Grup de joves revista de LES PRESES

9


ACTIVITATS socials Molta participació al Casal de Nadal L’edició de 2011que ha preparat l’equip de monitors del Casal de Nadal ha estat un èxit de participació. Cinquanta-set han estat els nens i les nenes que s’han inscrit per gaudir de les activitats programades durant aquestes festes. En aquesta edició, la novetat ha estat oferir el servei de menjador, una nova oferta ben acollida pels pares i les mares. Entre nou i deu han estat els nens i nenes que cada dia del Casal s’han quedat a dinar. Les activitats han estat diferents i molt variades, amb l’objectiu de passar-ho bé. Taller del tió, visites a pessebres, joc del futbolí humà, joc del tres en ratlla humà, jocs on la màgia era protagonista i, fins i tot, hi hagué la visita del Patge Reial, que van ser les més rellevants.

Nou camp d’entrenament del CF les Preses Amb l’entrada del nou consistori a l’Ajuntament del poble es va demanar des del Club la necessitat d’un terreny per poder entrenar, a causa dels nombrosos equips que hi ha i a les inclemències del temps, que fa que castiguem molt fort el camp d’esports. Finalment ha estat cedit un terreny ubicat just al costat del local de la Marboleny, al polígon industrial. És més que probable que en el moment de llegir aquestes ratlles ja hi hagi els equips entrenant en aquest camp. Des del Club volem agrair molt sincerament al nostre Ajuntament, al nostre alcalde i regidors l’esforç que han fet per aconseguir donar una solució a aquest problema, que estàvem patint des de feia molts anys i per les atencions rebudes des del primer dia en què es va contactar amb ells . A la vegada, també ens comprometem a portar el nom del Club i del poble amb satisfacció i, sobretot, amb tot el respecte possible a tothom.

Activitats del casal

El Planeta Màgic revist a deES LES PRES

10

Berenant al casal


Aquest 2012, Ràdio la Vall fa 30 anys! Aquest any Ràdio la Vall celebrarà els seus 30 anys en antena ininterromputs, donant un servei al poble i de retruc a la comarca de la Garrotxa. És per això que des de la direcció ja s’està preparant una sèrie d’actes commemoratius, per celebrar aquest aniversari. Actualment la direcció de l’emissora és a càrrec de Jordi Rocasalva, un dels primers col·laboradors que va tenir Ràdio la Vall i que substitueix Pere Pujol, que és la persona que es va fer càrrec del procés organitzatiu i alhora un dels fundadors de l’emissora, quan la seva primera ubicació era al mas Estartús, de la Vall d’en Bas.

Emisió programa Racing La Vall

Ràdio la Vall ha encetat nova programació amb importants canvis que han fet introduir l’emissora municipal de les Preses al món de les xarxes socials, bàsicament al Facebook i el Twitter. D’aquesta manera i a través de les noves tecnologies es pot conèixer de primera mà i en temps real les notícies que afecten al municipi i que provenen en un alt percentatge de l’Ajuntament de les Preses, així com informació d’àmbit comarcal. D’altra banda, pel que fa a la graella de programació s’han recuperat programes com ara «Racing la Vall», «La llista d’èxits», «L’Ajuntament més a prop», «Fet a casa», «Tot dance» i «L’hora punta».

CF les Preses – infantils juguen contra el Barça

CF Les Preses i FC Barcelona

L’equip del CF les Preses infantil va celebrar, el desembre passat, amb tots els jugadors i familiars, la festa de Nadal. Més de cent setanta persones van gaudir de la diada, en què hi hagué moltes sorpreses, cantada de nadales i una gran quina. El 17 de desembre, cinc equips del futbol base (dos Alevins, dos Benjamins i el prebenjamins), van anar fins a les instal·lacions del FC Barcelona, convidats a la Trobada de Nadal del FC Barcleona Escola, i cada equip va jugar un partit amb el FC Barcelona Escola. Tot i que el resultat era el de menys, tots cinc equips van jugar de tu a tu i fins i tot l’equip Benjamí 2002 va guanyar el partit. Va ser una experiència molt bonica per als jugadors, que segur no oblidaran mai. Seguidament es va aprofitar la trobada per fer una visita al Museu del Barça. Més de dues-centes persones, entre jugadors i acompanyants, van gaudir d’aquesta jornada futbolística. El 30 de desembre, la secció infantil del Club va anar a veure el CatalunyaTunísia; entre els jugadors i els acompanyants van ser més de cent trenta les persones que animaren la selecció catalana.

Festa de Sant Sebastià Com és tradicional, el 20 de gener passat es va celebrar la festa de Sant Sebastià, amb una missa a l’ermita Sant Sebastià, i el diumenge 22 de gener es va dir una altra missa a la mateixa ermita, a l’aire lliure, cantada per la Coral Puigsacalm. Seguidament es va oferir un piscolabis a tothom.

revista LES PRESde ES

11


ACTIVITATS esportives CF LES PRESES EQUIP REGIONAL 3a Catalana Els primers resultats no van pas ser massa bons, potser a causa de la falta d’adaptació a la nova categoria, però les victòries aconseguides en els últims partits han situat a l’equip a la 8a posició de la classificació amb 25 punts; per tant, esperem continuar amb aquesta bona dinàmica de joc i de resultats per tal de poder estar en aquests llocs i, si cal, poder millorarlo al final del campionat.

EQUIP JUVENIL 2a Divisió Excel·lent temporada d’aquest equip, que en aquest moment es troba líder amb 36 punts. S’ha aconseguit anar conjuntant una plantilla molt renovada i ara mateix forma un bloc molt fort i competitiu, amb jugadors de futur per al Club.

EQUIP FEMENÍ SÈNIOR Preferent Ha estat l’equip amb més dificultats a causa de les nombroses baixes que ha petit, per culpa bàsicament de les lesions, però que s’ha anat tirant endavant amb el «reforç», en molts partits, de les jugadores de l’equip Femení Juvenil-Cadet, que val a dir que han donat la cara en tot moment en una categoria difícil. En les últimes setmanes s’han aconseguit dues victòries que ens han fet agafar esperances per lluitar fins al final i per salvar la categoria. A remarcar la incorporació d’Anderson a l’equip tècnic, que ha ajudat a millorar tant la part física com la tècnica.

EQUIP FEMENÍ JUVENIL – CADET 2a Divisió Fantàstica temporada d’aquest equip, que és el líder del seu grup amb 27 punts. L’última victòria més valuosa ha estat al camp del Cabanes, per 0 a 2, equip que compartia el liderat amb el nostre i que gràcies a aquesta victòria ens revist a deES LES PRES

12

Trobada de Nadal

deixa sols al capdamunt de la classificació. Unes joves jugadores que cada any van agafant més experiència i que, de ben segur, garanteixen el futur immediat del futbol femení al nostre club. Ens trobem a la meitat de la temporada i el balanç dels equips, quant a funcionament i resultats, és altament positiu. Agraïm a tots els entrenadors, jugadors, components de cada equip i a tots els membres de la junta l’esforç demostrat fins avui i us animem a continuar amb aquesta línia per fer del nostre un Club en què tothom se senti important i valorat, ja que tenim molt clar que el valor més gran que tenim «són les persones».

temporada i intentant millorar dia a dia la seva posició. L’Aleví «B», tots jugadors de primer any, està fent també molt bona temporada i l’equip està situat a la part alta de la classificació. El Benjamí «A», que aquest any juga a la lliga federada del grup d’Osona, està lluitant per la primera posició de la classificació, i el Benjamí «B», que juga a la Lliga Comarcal, està situat al grup capdavanter. El PREBENJAMINS de 2005 2005, que juguen a la Lliga Comarcal, i no podem demanar-los gaire més, porten tantes victòries com partits jugats.

FUTBOL BASE CF LES PRESES L’equip d’Infantils, tot i ser tots juga-dors de primer any, estant fen una molt bona temporada i estan situats a la part alta de la classificació, lluitant per la primera posició. L’ Aleví «A», que juga a Segona Divisió, està situat a mitja taula classificatòria, efectuant una bona

Trobada FC Barcelona Escola


ACTIVITAT CEF BOSC DE TOSCA En aquestes alçades de la temporada, ja es pot començar a valorar la trajectòria de cada equip i les perspectives de tot el projecta esportiu i els seus objectius.

AMATEURS 3a CATALANA Tot i que la seva classificació es bona, fins avui la seva trajectòria és irregular, nova categoria, baixes, incorporacions..... tots confiem que aquesta segona volta destaparan la seva qualitat i estaran en el llocs capdavanters.

AMATEURS 4a CATALANA – U.E. HOSTALETS La novetat d’aquesta temporada ha estat l’afiliació amb aquest club hitòric de la Vall, i que ha permès a molts jugadors que finalitzaven la seva etapa juvenil assegurar la seva continuïtat esportiva dins el Bosc de Tosca. La seva temporada és excel·lent, tot i la seva joventut han estat líders en moltes jornades i actualment amb totes les aspiracions.

JUVENILS La majoria dels seus jugadors són de primer i segon any. Estan lluitant per els llocs capdavanters i amb un excellent futbol.

CADETS Excel·lent futbol dels dos equips de cadets i que es tradueix amb unes classificacions ben merescudes, amb aspiracions d’ascens. Estan demostrant que el proper any el club pot comptar amb ells i fer dos equips de juvenils.

INFANTILS Immillorable la temporada dels dos equips d’infantils, ocupen llocs capdavanters, amb un molt bon futbol.

ALEVINS L’ equip “A”, bon futbol i una classificació meritòria.. L’ equip “B” de primer any va progressant que és el que toca, amb molts ànims de tots els jugadors i pares.

Presentació del equips

FUTBOL CONSELL COMARCAL Tres equips de benjamins, dos prebenjamins i un de l’ escoleta. En global hem de catalogar la temporada de futbol-7 comarcal com a molt meritòria i d’un progrés constant.

SUPERCOPAPRE-BENJAMINS El nostre Club enguany organitzarà la Super Copa- Prebenjamina que amb la col·laboració amb el Conselll Comarcal de la Garrotxa es durà a terme a les nostres instal·lacions durant el mes d’abril.

CROS COMARCAL I MARXA POPULAR Com cada any el Club i l’Associació de Veïns organitza el Cros Comarcal i Marxa Popular. En aquesta edició es celebrarà el diumenge dia 29 d’abril.

EL CAGABURRO Ja et pots apuntar a l’agenda el dissabte dia 9 de juny per a participar del joc el Cagaburro. Una iniciativa del C.E.F. Bosc de Tosca. El Club dividirà el terreny de joc amb parcel·les, aproximadament d’un metre quadrat. Les persones que ho desitgin, mitjançant una butlleta podran comprar tantes parcel·les com vulguin. La dinàmica del joc és la següent: es deixaran anar cinc burros i cada burro durà un mocador d’un color i en funció a la parcella que el burro cagui i el color del mo-

cador, el participants tindrà un premi o un altre. Els premis seran molt atractius com: dinars a restaurants de dues i tres estrelles Michelin, vols amb helicòpter, vols amb glòbus, creuers, passejades amb burros al Parc de Pedra... Creiem que pot ser una jornada divertida i atractiva per a tothom que hi vulgui participar. Durant aquests dia es realitzaran diferents activitats com partits de futbol, dinar popular etc.

JORNADA DE PREVEN-CIO DE RISCOS ESPORTIUS Es va dur a terme un curset de primers auxilis destinat als entrenadors i delegats dels diferents equips del club. Va ser un curs molt útil i pràctic per a tots els assistents.

CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE VIC El Club Esportiu de Bosc de Tosca ha aconseguit ser un centre concertat de pràctiques per als estudiants de Grau en Ciències de l’Activitat Física i Esportiva de la Universitat de Vic. Enguany tenim dos estudiants en pràctiques a les nostres instal·lacions, una iniciativa molt interessant pel club.

NOVA WEB DEL CLUB Si tens ganes de saber el que fem, veure fotografies dels equips, l’agenda d’activitats, no et perdis la nova pàgina web del Club: www.boscdetosca.com. revista LES PRESde ES

13


L'ENTREVISTA per Mateu BATALLÉ

MARTA CROS i ROCA ...iniciar una escola ha estat un regal de Reis! Nascuda a les Preses sempre havia volgut exercir de mestra. Durant l’entrevista m’avisa que no està sola en aquesta direcció, sinó que té tot un equip docent al darrere i no es vol oblidar d’ells. La Margarida, l’Anna Avellaneda, l’Anna Selva, l’Anna Hidalgo, la Sara i l’Eudald és l’equip docent de l’escola La Bòbila que l’acompanya. Una escola que el municipi ha tornat a tenir després de trenta-cinc anys. La Marta és la directora. - Ets mestra per vocació? - I tant, de tota la vida. Penso que ja vaig néixer volent ser mestra. O sigui no recordo haver pensat en cap moment fer una altra cosa. Em veig encara ara, de petita, agafant les meves nines i repartir-los els papers a cadascuna, posant-les en fila... Ara la meva filla també ho fa i saps allò que ho veig, i penso jo feia el mateix! Anava a Ca les Hermanes i m’encantava venir molt aviat al matí, em passava a buscar la germana Pilar a casa, amb un 600 blanc, i em feia parar la taula a dalt, o sigui organitzar, i a mi tot això d’organitzar i preparar m’agrada molt. - Com se’t creuen els camins que et porten a dirigir l’escola La Bòbila? - Tot va venir una mica rodat. Va venir un dia l’inspector a l’escola Verntallat i va dir que s’obria finalment l’escola de les Preses i volia saber del claustre de l’escola Verntallat a qui li interessava formar part de l’equip docent de l’escola de les Preses. No vaig dubtar en cap moment, potser perquè ja portava deu anys al Verntallat. Penso que els canvis també van bé i de tant en tant ens cal renovar-nos una mica si les oportunitats o circumstàncies ens ho permeten. No he estat malarevist a deES LES PRES

14

ment, ni molt menys, a l’escola Verntallat, sinó tot el contrari, encantada de la vida de poder-hi treballar. Però bé, era tot un repte per a mi i em sentia que ho podia fer ara, quan els meus fills ja són una miqueta més grans. Però volia estar al darrere, en cap moment volia anar al davant de tot, però bé... m’ha tocat. Cinc persones de l’escola Verntallat vam gestar-ho i ara som set. Tots junts formem un equip. El bonic d’aquesta escola és que tu no et sents la responsable única de tot, sinó que som un equip. - Com has viscut aquest traspàs de venir d’una escola gran i amb un gran bagatge a crear-ne una de nova des de zero? - Sempre ho he dit que iniciar l’escola ha estat com un regal de Reis. Saps, quan ets petit que t’esperes els Reis i llavors obres el regal i surt aquella màgia... doncs considero que és el mateix. Tu has gestat, has creat, has pensat un projecte i de cop i volta el veus fet realitat. T’adones que pots portar-ho i, a més, a la teva manera i això et fa sentir genial; no hi ha paraules per explicar la sensació que tens professionalment. La relació amb nosaltres ha canviat moltíssim. El fet és que totes hem començat a crear l’escola i hem compartit moltes coses. La relació entre trenta persones és una cosa i la relació amb sis o set no té res a veure. I a més amb la il·lusió que tothom hi ha posat: l’Ajuntament, l’AMPA, els pares estan contentíssims, els nens veus que vénen cada dia molt contents. És una sensació que recomano a tothom. - Quants anys portes exercint la docència? - Ara vint-i-tres anys. Vaig fer magisteri a la Universitat de Girona, però alesho-

res no hi havia llistes obertes ni res. Quan vaig acabar COU, em va agradar moltíssim la biologia i quan vaig finalitzar els estudis de magisteri, com que no hi havia llistes per entrar a ensenyament, em van plantejar fer biologia, sempre enfocada amb l’ensenyament i em vaig llicenciar en biologia. Vaig acabar la carrera treballant i estudiant. - En quin moment consideres que es troba l’educació avui? - Penso que ens hem d’anar canviant i ens hem d’anar modelant i modificant nosaltres mateixos. Jo tampoc sóc la mateixa que fa vint-i-tres anys enrere. La societat també ha canviat i continua canviant. Per tant, un dels grans papers que ha de fer el mestre és canviar, ensenyar a la mainada i a nosaltres mateixos (defensar-se a la vida quotidiana). No és el mateix ara que fa vint-i-tres anys enrere. També abans hi havia tot un altre sistema, les escoles eren molt diferents, arribàvem fins a vuitè de bàsica, el P3 no hi era... Les escoles eren molt més tancades, hi havia una autoritat molt més marcada per part del mestre, ara és molt més companyonia, més d’ajudar a buscar els camins que ells puguin anar descobrint, de com poden adaptar-se a la vida. Si la vida és diferent nosaltres també els hem d’ensenyar diferent. No puc ensenyar-los com m’ensenyaven a mi. - Estem en temps de relativisme i escepticisme moral? - Vull creure que no. Sóc una persona bastant optimista (i llavors penso que sí, que hi és aquest relativisme i escepticisme, però a vegades totes aquestes males idees com et parlen ara del jovent d’abans amb ara...) Hi ha gent de tot, abans i ara. El que passa és que sempre se’n parla més


TEST: - Un mestre/a: la Maria Estrella Arbat. - Un conte: La geganta Marcelina. - Una cançó: qualsevol del grup Queen. - Un desig: que tothom sigui feliç. - En una escola no hi pot faltar... nens. - Les Preses és... el meu poble.

de les qüestions dolentes. Igualment amb l’ensenyament d’abans, tenia coses dolentes però també tenia els seus aspectes bons. Ara igual, moltes qüestions han canviat i vull creure que els aspectes positius superen els negatius. Quan parles d’alguna cosa intentes criticar-ho en sentit negatiu, però si dius les coses positives considero que tires més endavant que no pas sempre queixant-nos.

miren sols, què interpreten ells? Veuen nens que no segueixen cap norma de res i et preguntes: això és instructiu? Per a mi no. L’ofici de ser pare és l’ofici més difícil que hi ha al món. Ningú no te n’ensenya i has d’anar-ho aprenent. Per això les escoles de pares són molt positives, perquè pots compartir les teves experiències amb altres pares. A les Preses està funcionant molt bé.

- Què s’hauria de demanar als pares? - Que estiguin pels nens, simplement. Que estiguin estones amb ells per parlar, per jugar, per no fer res. Estar al seu costat constantment. Moltes vegades penso que els col·loquem (a la mainada). T’adones, sobretot amb els nens més petits, si han estat molt amb els pares, perquè hi ha un vocabulari, frases fetes. Abans considero que la relació amb la família hi era molt més. Tornaves de l’escola i hi havia els pares, la mare o bé l’àvia i ara es troba molt més a faltar. La gent tenia més temps per dedicar al nens, suposo que com sempre hi devia haver de tot, però tinc aquesta sensació. No és pas que els pares els hi hagin de donar de tot, simplement dedicarlos temps.

- Ja teniu ganes d’estrenar la nova escola? - I tant! I a més amb els nens els fem molt partícips de l’obra. Sempre busquem excuses per anar a visitar l’escola La Bòbila. Al començament de curs vam fer la cercavila de la festa i vam anar a veure la xemeneia i els vam explicar el motiu de dir-nos La Bòbila. El tió el vam anar a buscar allà, a La Bòbila, perquè s’havia perdut... Anem relacionant l’escola amb la zona de La Bòbila.

- Què en penses d’aquests programes de televisió que volen ensenyar els pares com educar els seus fills? - Crec molt més en les escoles de pares o amb orientacions familiars que no pas en aquests tipus de programes. Perquè en aquests espais televisius a part dels pares ho veuen els nens i si tu ets allà, al costat del teu fill i li vas explicant, quan es porten malament, quan es comporten correctament... i li vas marcant les coses positives i les coses negatives, trobo correcte veure-ho. Però si s’ho

- El nom de La Bòbila va sortir d’aquí? - El nom de l’escola va ser molt emocionant, perquè va ser la primera reunió que varem fer amb l’Ajuntament i ja hi havia una pre-AMPA, gent que ja intentava fer una AMPA. Algú va fer la pregunta de si ja teníem pensat algun nom per a l’escola i vaig sortir dient que en tenia un de pensat. L’Esther va dir que també. I el curiós del cas va ser que totes dues havíem pensat en el mateix nom: La Bòbila. A la gent li va encantar i tothom havia pensat el mateix nom, va ser molt bonic, em va agradar. - Com són els nens d’aquesta petita gran escola? - Són genials! És complicat trobar paraules per definir-los, perquè cadascú té la seva particularitat. Però el més bonic de tot plegat és que tots

comparteixen aquest sentiment que estan creant una escola, que en formen part, que estan en un projecte que tots estem gestant i ho tenen assumit. Gaudeixen de totes les activitats i saben que vénen a l’escola a aprendre jugant... i vénen molt contents. - Com a directora, tens un objectiu establert a llarg termini? - A mi m’agradaria estar com ara. Amb aquesta sensació de ganes de treballar i de motivació. Cada dia has d’anar a treballar i és molt diferent anar-hi amb moltes ganes que no obligatòriament. M’agradaria que això continués. Saber portar un equip docent en què hi hagi aquest saber fer i que tothom se senti formant part de l’escola; aquest és el meu gran repte personal.

Si fa dos anys li haguessin explicat que seria la directora de l’escola La Bòbila, no s’ho hauria cregut. Encara que diu que no li agrada fer el paper de cara visible, dirigir una escola té aquestes pautes. Quan parla dels nens li brillen els ulls. Comenta que la banda sonora que l’ha acompanyat en els millors moments ha estat el grup de Queen. Em fa recordar la cançó We are the Champions! Som els campions i tenir una escola al municipi ha estat un treball de campions per part de molta gent del poble. Molta sort en aquest camí de dirigir la cirereta d’aquest pastís que el municipi ens faltava tenir: la nostra escola. Tot un apassionant repte! revista LES PRESde ES

15


PARC de pedra Activitats al Parc de Pedra durant el 2011 CURS DE FRUCTICULTURA, HORTICULTURA I APÍCULTURA ECOLÒGICA

TALLERS Recol·lecció de plantes, usos i virtuts: àvies remeieres.

En conveni amb la FES i la Universitat de Girona.

Elaboració de Ratafia del Parc, a càrrec de Russet.

Poda i empelts: amb Guillem Arribas.

Cosmètica natural (primavera, estiu, tardor i hivern), a càrrec de la Glòria Bassols.

Horta: amb Kilian Sampol. Apicultura: amb Esteve Miràngels i Pièrre de Coussin.

Destil·lació d’espígol i tallers derivats, amb Xavier Codina i Glòria Bassols.

Durada: sis setmanes, els dissabtes al matí, i hi van participar dotze persones.

FESTA DE L’ARBRE AL PARC Durant la celebració de la Festa de l’Arbre de 2011, els avis i les àvies es van dedicar a millorar la retolació de les plantes del jardí botànic. També es va oferir una xerrada sobre «Les herbes remeieres a la Garrotxa», a càrrec de l’Ester Sala i la M. Llongarriu.

Ungüents i remeis casolans, a càrrec de les àvies remeieres.

SORTIDES ETNOBOTÀNIQUES Recorregut pel Parc, serra del Corb i Xenacs. Durant tres matins de dissabte, més de trenta persones van participar en aquests tipus de sortides, que van anar a càrrec d’Antoni Agelet.

JORNADES TÈCNIQUES

CURS DE PEDRA SECA Jornada d’apicultura, amb Esteve Miràngels i P. De Coussin. Agricultura ecològica, amb Guillem Arribas, K. Sampol i T. Picó. Jornada sobre productes del territori, amb T. Picó, J. Planella i F. Villalonga. Jornada de pedra seca, amb C. Blasc, M. Sàez i la «Feixa». Coneguem la dinàmica del clima i els boscos de la Garrotxa: Centre i serra del Corb, amb A. Caritat i J. Zapata. revist a deES LES PRES

16

Curs dirigit a persones que es troben a l’atur. Treballs realitzats en diferents punts del municipi. Es va comptar amb la participació de quinze persones.


SAPS que...? Saps que durant l’any 2011 han nascut més nens que nenes a les Preses? El 2011 hi ha hagut 17 naixements: 7 nenes i 10 nens

Estació metereològica del Parc de Pedra Tosca

El nom més posat de nen ha estat Pau i el de nena tots són diferents i bonics. Els mesos que no hi hagut naixements han estat el gener i febrer. Els mesos que hi hagut més naixements han estat el març i el novembre. Naixements durant el 2011 - Valeria Porxa Jordà .......... 04/03/2011 - Anna Busquets Iglèsias ... 20/03/2011 - Estel Merchan Vilalta ....... 20/03/2011 - Paula Roura Grabulosa .... 06/04/2011 - Pep Sala Pagès ................ 27/05/2011 - Adrià Estartús Vilas ......... 03/06/2011 - Txell Mercader Comas .... 21/07/2011 - Iuri Lleras Rich ................. 12/08/2011 - Gerard Casajust Casadella 22/09/2011 - Jan Garcia Cano .............. 27/09/2011 - Arlet Torras De Vega ........ 27/09/2011 - Clàudia Garrido Aranda ... 19/10/2011 - Pau Grebol Planellas ........ 26/10/2011 - Pau Soy Perez .................. 04/11/2011 - Pau Yañez Amagat ........... 07/11/2011 - Martí Sitjar Herrero .......... 07/11/2011 - Guerau Ribas Pla ............. 09/12/2011

Participa a la Trailwalker Desafia els teus límits – desafia la pobresa Si t’agrada l’esport no et pots perdre la Trail Walker que es celebrarà els dies 5 i 6 de maig i passarà per les Preses. La TrailWalker és un dels desafiaments d’equip més grans del món per combatre la pobresa i la injustícia. Present en 12 països del món. El maig de 2012 arriba al nostre país la segona edició. Equips de quatre persones recorren a peu 100km en un temps màxim de 32 hores. L’objectiu de la cursa és lluitar contra la pobresa i la injustícia al món. Per això,

cada equip ha d’aconseguir donacions per donar suport a projectes d’intermón Oxfam en més de 40 països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. La ruta que es seguirà serà la via verda Olot- Girona- Sant Feliu de Guíxols, 100 quilòmetres. La sortida es realitzarà el dissabte 5 de maig i el temps límit és de 32 hores. Si estàs interessat informa-te’n a. www.intermonOxfam.org/trailwalker i participa-hi! revista LES PRESde ES

17


a

agenda

FEBRER

Dissabte 11 Inici del curs de poda i empelts al Parc de Pedra Tosca. Continuació del curs el dissabte 25 de febrer. Finalitzarà el 3 de març. De 10 del matí a 1 del migdia. Parc de Pedra Tosca – Preu 65 euros.

Inici del curs d’horticultura al Parc de Pedra Tosca. Preparació de la terra i planificació d’un hort. Plantació, sembres i varietats. Fertilització. Tasques de maneig, reconeixement i control de plagues i malalties. Sistemes de reg, seguiment dels cultius i tasques complementaries. Resolució de dubtes, intercanvi d’experiències. Mètodes de protecció dels cultius (hivernacles, i malles...). Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia. Dies: 10 de març, 14 d’abril i 9 de juny. Finalitzarà el 9 de juny. Parc de Pedra Tosca – Preu 75 euros. Dijous 16 L’Associació de Jubilats i Pensionistes de les Preses organitza el Dijous Llarder. A partir de les 5 de la tarda, al Bar la Plaça.

Dissabte 18 «Hora del conte», amb El lladre dels guants blancs i El professor Tat tatxan i els seus invents llunàtics, a 2/4 de 12 del matí, a la Sala de Lectura. Gratuït.

Dilluns 20 Inici del curs: Monitor sociocultural – Formació ocupacional De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. Finalitzarà el 29 de maig. Centre d’Empreses. Gratuït.

MARÇ

Dissabte 17 «Hora del conte», amb M. Helena Tolosa amb Aigua, terra, sol... què més necessita l’hort. Inici del curs: Taller de blocs (Blogger) Dissabtes, de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí. Finalitzarà el 24 de març. Centre d’Empreses. 37 euros. Inici del curs de Pedra Seca Dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia. revist a deES LES PRES

18

Dies: 17, 24, 31 de març i 7 d’abril Parc de Pedra Tosca. 75 euros. Dijous 22 L’Associació de Jubilats i Pensionistes de les Preses organitza la 20a edició de la Festa de l’Arbre.

ABRIL

Dimecres 11 Inici del curs: Anglès atenció al públic – Formació ocupacional De dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 8 del vespre. Finalitzarà el 13 de juny. Centre d’Empreses. Gratuït. Dissabte 14 «Hora del conte», amb Olga Cercós i Contes a dins la capsa. A 2/4 de 12 del matí, a la Sala de Lectura. Gratuït. Dimarts 17 Inici del curs: Coaching en direcció i lideratge d’equips. Dimarts i dijous, de 4 de la tarda a 8 del vespre. Finalitzarà el 19 d’abril. Centre d’Empreses. 88 euros. Dissabte 29 Cros comarcal i marxa popular. Bosc de Tosca.

MAIG

Dissabte 5 i diumenge 6 Trailwalker Ruta Olot-Girona-Sant Feliu de Guíxols. Diumenge 20 L’Associació de Jubilats i Pensionistes organitza la 28a Assemblea General. Dimarts 22 Curs: Com aprofitar les xarxes socials per fer negoci efectiu. Finalitza el mateix dia. Dimarts de 6 de la tarda a 9 del vespre. Centre d’Empreses. 36 euros. Dissabte 26 «Hora del conte», amb la Marieta Cistellera i el conte ...a pas de tortuga. Campions sostenibles! Dissabte 26 i diumenge 27 Festa del Roser Contes, sardanes, balls de gegants, trobada de vehicles antics i clàssics...


Gerard Casajust Casadell 22/9/2011 Jan Garcia C ano 27/9/2011

Arlet Tor

ega ras De V 1 27/9/201

ClĂ udia Garrido Aranda 19/10/2011

Pau Grèbol P lanellas 26/10/2011

revista LES PRESde ES

19


Pau Soy Perez 4/11/2011 Pau Yañez A magat 7/11/2011

ro ar Herre Martí Sij 1 0 7/11/2 1

Aina Vilarrasa Pagès 7/1/2012 Primera Pressenca del 2012

revist a deES LES PRES

20

Guerau Ribas Pla 9/12/2011

Profile for Ajuntament de les Preses

Revista de Les Preses - Num. 89  

Revista de Les Preses - Num. 89

Revista de Les Preses - Num. 89  

Revista de Les Preses - Num. 89

Advertisement