Page 1

INICIACIÓ A INTERNET

C/ Del Centre d’Empreses, 1-7

17178

LES PRESES (Girona)

Telèfon: 972 693435 Fax. 972694720

formacio@consorcilespreses.org


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

INTRODUCCIÓ: Què és Internet? Es diu que Internet és la xarxa de xarxes. Però això què vol dir? Una xarxa és un conjunt d’ordinadors connectats entre si i Internet és un enorme conjunt de xarxes interconnectades. Així, doncs, Internet posa en contacte milions d’ordinadors repartits per tot el món i, en conseqüència, posa en contacte un munt de persones arreu del planeta que comparteixen informació i recursos, i que es poden comunicar entre si. Quan som a Internet podem consultar informació dels ordinadors connectats, i també ens podem baixar programes, enviar correus electrònics, fer un xat o participar en fòrums, entre altres possibilitats.

Com funciona Internet? Per poder-nos connectar a Internet necessitem un ordinador que disposi de mòdem. Tot i que avui en dia és possible que ens connectem a Internet a través de fibra òptica, telèfon mòbil i satèl·lit, i s’està investigant la possibilitat real de connectar-se a través de la xarxa elèctrica, el més usual és utilitzar la línia telefònica. El mòdem és el dispositiu de l’ordinador que serveix per transformar la informació digital, amb la qual treballa l’ordinador, en informació analògica que pugui "viatjar" per les línies telefòniques. Així, doncs, el mòdem ens servirà per connectar-nos a través de la xarxa telefònica a Internet. La nostra trucada telefònica passarà per un servidor. Un servidor és un sistema informàtic d’alta capacitat que allotja la informació bàsica d’una xarxa i actua com a porta d’entrada a Internet. Aquests servidors donen servei als usuaris i els permeten de connectar-se a la xarxa de xarxes.

1


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

Breu història d’Internet Internet té el seu origen en un projecte anomenat ARPANET i posat en marxa pel Departament de Defensa dels Estats Units als anys seixanta. En plena guerra freda, el propòsit d’ARPANET era crear una xarxa d’ordinadors que garantís que, en cas d’un atac nuclear que afectés part del sistema, la resta continués funcionant. Aquestes investigacions van donar com a resultat el protocol TCP/IP, el llenguatge comú per entendre’s a Internet. De seguida, quatre universitats es van interconnectar i van desenvolupar Internet per poder intercanviar informació i per comunicar els seus investigadors i acadèmics. Sense trigar gaire, les funcions militars de la xarxa es van separar en una subxarxa i la tasca de desenvolupar Internet va recaure en diferents grups. Avui en dia el grup amb més autoritat sobre el desenvolupament d’Internet es diu Internet Society i va ser creat l’any 1990.

Serveis que ofereix Internet Internet ofereix tota una sèrie de serveis d’informació i comunicació. •

En quant a la informació, el principal servei d’Internet és el World Wide Web, tot i que també parlarem de la baixada de programes: El World Wide Web (WWW, web) és una expressió anglesa que es podria traduir per ‘teranyina d’abast mundial’ i fa referència al conjunt de pàgines web relacionades entre sí amb enllaços que visitem quan naveguem per la xarxa. La principal característica d’aquesta presentació de la informació mitjançant pàgines web és que facilita la navegació per la xarxa. Per poder visualitzar pàgines web necessitem un programa especial anomenat navegador o explorador, que ens permet d’anar de pàgina a pàgina al nostre gust. Baixar programes d’Internet és una tasca molt útil i habitual que ens permet d’agafar un programa o aplicació d’un altre ordinador que està connectat a Internet i guardar-lo al nostre ordinador.

En quant a la comunicació, destacarem el correu electrònic, el xat o la missatgeria instantània, sense oblidar el fet que hi ha altres recursos, com ara fòrums o videoconferències. El correu electrònic és un altre servei que ens ofereix Internet i que ens permet d’enviar missatges a persones que estan en qualsevol lloc del món (a cost de trucada local!) sempre que tinguin una adreça de correu electrònic. El correu electrònic és un mitjà de comunicació asíncrona, és a dir, que no requereix que estiguin simultàniament connectats el remitent i el destinatari del missatge. El remitent envia el missatge i el destinatari el rebrà quan es connecti i obri la seva bústia de correu electrònic. El xat és una altra manera de comunicar-se per Internet i per escrit amb un grup de persones, però de manera síncrona, és a dir, en temps real. Això vol dir

2


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

que quan utilitzem el xat veiem el que les persones que estan connectades escriuen en el mateix moment que ho fan i nosaltres podem contestar-los també al moment. Actualment, molts dels portals o pàgines d’entrada a Internet disposen de correu electrònic gratuït i de servei de xat. La missatgeria instantània és un nou concepte de comunicació a Internet. Mentre que en el correu electrònic treballem sense preocupar-nos si el destinatari estarà connectat, ja que sabem que rebrà el missatge quan es connecti i en el cas del xat és necessari establir una cita prèvia entre els interlocutors, la missatgeria instantània va més enllà. Aquests programes ens permeten de mantenir una llibreta de contactes de manera que, quan ens connectem a Internet i activem una d’aquestes aplicacions de missatgeria instantània, podem veure els contactes de la nostra llista que estan connectats en aquest moment i enviar un missatge a qualsevol. Aquests programes ens permeten d’enviar missatges de text i intercanviar arxius (com documents, fotografies, etc.) i, fins i tot, en alguns casos, podem utilitzar un micròfon per enviar directament la nostra veu, sense que calgui teclejar o usar un webcam per veure’ns. És molt fàcil tenir un programa de missatgeria instantània, ja que la gran majoria són gratuïts. Ens podem baixar els més importants de les pàgines web següents: •

MSN Messenger: http://messenger.msn.es

Yahoo Messenger: http://es.messenger.yahoo.com/

ICQ: http://web.icq.com/

Pàgina web per descarregar el Messenger

3


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

ELS NAVEGADORS

El navegador (o explorador) és el programa que ens permet de navegar per la xarxa. Gràcies a ell podem visualitzar les pàgines web que estan publicades arreu del món. Com ho fem? Simplement s’ha d’obrir el programa i començar a navegar fent clic en els enllaços que contenen les pàgines web. Hi ha diversos programes que ens permeten de navegar per Internet. Els més coneguts són Internet Explorer (el que ve amb Windows), Netscape, Opera o Mozilla Firefox (programari lliure). L’Internet Explorer és el més usat de tots, degut a que és el que porta el Windows, el sistema operatiu amb més usuaris.

El navegador Firefox (programari lliure)

4


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

L’Internet Explorer A part de la barra de navegació, Internet Explorer 6.0 hi té una barra de menús.

En aquest menú trobem les opcions següents: •

Fitxer. Des d’aquest menú podem obrir una pàgina desada en el nostre disc dur, arxivar una pàgina en el nostre disc dur, i imprimir o tancar el programa, entre altres coses.

Edita. Permet de copiar, retallar i enganxar text que hi hagi a la pàgina web o a la barra d’adreces. Des d’aquest menú també podem seleccionar tot el text o buscar una paraula concreta en la pàgina que veiem.

Visualització. Presenta les possibles opcions de visualització de la pàgina i permet de mostrar o ocultar les barres d’eines o triar una mida més gran o més petita per al text de la pàgina.

Preferits. Des d’aquest menú podem desar les adreces web que volem i tenir accés a les que tenim desades.

Eines. Ens serveix per modificar algunes opcions del navegador o fer tasques com consultar el correu electrònic.

Ajuda. Fa referència a les ajudes que podem consultar si tenim un dubte sobre el funcionament del programa.

L’Internet Explorer, el navegador de Windows

5


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

Què és i com s’interpreta una adreça web? La xarxa està formada per milers d’ordinadors connectats entre si. Cadascun d’aquests ordinadors té una direcció numèrica única anomenada IP. L’adreça IP té una funció d’identificació semblant a la que tenen les matrícules dels cotxes. Aquests quatre números, separats per punts, fan referència al país on està l’ordinador, a l’organització a la qual pertany, a la subxarxa dins aquesta organització i, finalment, a l’ordinador concret. Una IP podria ser, per exemple, 194.132.58.195 Però quan naveguem per Internet i ens volem connectar a un ordinador determinat no teclegem cap número, sinó una adreça web: les tres www, un nom i el seu domini. Com és això? L’explicació és senzilla. L’adreça IP de cada ordinador va associada a l’adreça web que nosaltres escrivim per poder-nos-hi connectar. Cada IP té associat un nom qualsevol (normalment, una marca o un nom que es reconegui) i un domini separats per un punt: per exemple, gencat.es. A més a més, per saber que es tracta d’una pàgina web, s’han de posar abans les tres W. Així, www.gencat.es és l’adreça web de la Generalitat de Catalunya. Quan donem l’ordre al navegador perquè es connecti a una determinada pàgina web, el primer que fa és establir contacte amb un servidor DNS (domain name server) per buscar quina adreça IP té l’adreça que nosaltres hem escrit. Un DNS és un servidor d’Internet que té gairebé tota la informació de les adreces i la seva IP corresponent. Podríem comparar-ho a les Pàgines Grogues: quan busquem un número de telèfon d’una persona el busquem pel nom. Així, doncs, amb les IP passa el mateix, quan ens volem connectar a un lloc, escrivim el nom (com si fos de la persona) i l’ordinador busca la IP (o número de telèfon, si es tractés de les Pàgines Grogues). Això es fa en molt poc temps i ni ens n’adonem.

Els dominis Els dos tipus de domini més comuns són el regional, que ens permet d’identificar on està el servidor al qual s’accedeix per consultar una determinada pàgina web, i el genèric, que ens indica quin tipus d’informació trobarem en aquesta pàgina. Els dominis regionals es corresponen amb països i només tenen dues lletres, les dues primeres del nom del país en la seva llengua. Per exemple, Espanya seria .es, França .fr, Itàlia .it, Alemanya .de (Deutchland), etc. En el cas del domini genèric, informa explícitament del tipus d’organització que hi ha al darrere del lloc web. Els dominis més comuns són: •

.edu: universitats i institucions educatives.

Per exemple, www.harvard.edu és l’adreça web de la Universitat de Harvard. •

.com: empreses comercials.

Per exemple: www.cocacola.com •

.gov: institucions governamentals.

6


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

Per exemple, www.whitehouse.gov ens dóna accés a la pàgina web de la Casa Blanca. •

.org: organitzacions privades no lucratives.

Per exemple, www.amnesty.org/ és l’adreça d’Amnistia Internacional. •

.net: relacionades amb la xarxa

Per exemple, www.telefonica.net correspon a les forces aèries americanes. •

.mil: institucions militars

Per exemple, www.af.mil correspon a les forces aèries americanes.

Les carpetes i subcarpetes d’una adreça web Moltes vegades ens podem trobar amb adreces com aquesta: http://www.gencat.net/justicia/ciutadans/assfun/index.htm Si l’observem, veiem que té les tres W (això vol dir que fa referència a un servidor web), que té un nom (gencat) i un domini (.net). Però, què és el que ve després? En un servidor web, la informació està organitzada com en qualsevol ordinador, en carpetes i subcarpetes. Així, el que hi ha després del nom del domini s'anomena ruta i marca a l’ordinador la sèrie de carpetes i subcarpetes que ha de recórrer per trobar la pàgina web que vol visualitzar. En el nostre exemple, volem visualitzar una pàgina web que es diu index.htm (les pàgines web són arxius que tenen l’extensió html o htm), aquest arxiu està en una carpeta que es diu assfun, i alhora està dins una altra carpeta anomenada ciutadans, que a la vegada està dins una altra carpeta anomenada justicia. Si ens hi fixem, cada carpeta va separada per una barra transversal (/) i l’ordre en el qual escrivim la ruta va de la carpeta general fins a la més particular, la que té l’arxiu que ens interessa.

Com es carrega una pàgina web? Una pàgina web es pot carregar de diferents maneres: •

Escrivint-ne l'adreça web en el quadre d’ubicació i prement la tecla de retorn.

Triant la pàgina en el menú Adreces d’interès o Preferits del navegador.

Fent clic en un enllaç d’una pàgina web carregada prèviament.

7


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

La navegació Elements d’una pàgina web: text, imatges i enllaços No hi ha dues pàgines web idèntiques. Cada pàgina web té un autor i uns dissenyadors que, moltes vegades, busquen precisament fer pàgines amb un estil personal. És per aquest motiu que no es pot fer un manual de com és una pàgina web. No obstant això, sí que és cert que hi ha unes pautes que segueixen la majoria de pàgines web. Una pàgina web, bàsicament, conté text i imatges. Quan el text que forma part de la pàgina web conté enllaços, el denominem hipertext. Els enllaços són elements d’una web que ens connecten amb un altre apartat de la mateixa web o amb una altra pàgina. I com sabem quines paraules o expressions del text són enllaços? Habitualment, els enllaços es reconeixen pel format (sovint és text en color blau i subratllat), però també els podem distingir perquè quan passem el ratolí per sobre del cursor se’ns transforma en una mà que ens indica que és un bon moment per fer clic i comprovar on ens porta. Què és un lloc web? Quan una empresa, organització, grup de persones, museu, universitat, etc. vol ser a Internet, el més freqüent és que tingui més d’una pàgina web, que en tingui diverses de relacionades entre si. Aquest conjunt de pàgines web relacionades entre si amb enllaços és el que anomenem lloc web (web site, en anglès). Normalment un lloc web disposa d’una primera pàgina, normalment anomenada Inici (home, en anglès), que és una pàgina de benvinguda on ens podem trobar un menú amb les diferents seccions que formen el lloc (per exemple, qui som, què fem, catàleg, etc.). Totes aquestes pàgines que representen les diferents seccions formen un lloc web d’Internet. HTML i Flash Les pàgines web més "convencionals" estan fetes en HTML (hypertext markup language). HTML és el llenguatge de programació més habitual a l’hora d’escriure pàgines web i és el que utilitzen la majoria de webs que hi havia fins que va arribar Flash. Ara podem trobar pàgines fetes gairebé íntegrament en Flash. Flash és una tecnologia relativament recent que permet de publicar a Internet animacions interactives. Una pàgina web feta amb Flash dóna molt de dinamisme i una aparença més atractiva que fa possible qualsevol tipus d’animació. Però cal dir que el seu ús té un inconvenient per als usuaris, ja que cal tenir un connector (plug-in, en anglès) específic per visualitzar les pàgines fetes amb Flash. Vols veure una pàgina web divertida que conté parts fetes amb Macromedia Flash? Et recomanem http://www.educalia.org.

8


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

CERCAR INFORMACIÓ Què és un cercador? Una de les eines indispensables per trobar informació a Internet són els cercadors. Un cercador és un lloc web que conté informació d’una gran quantitat de pàgines web, classificada i organitzada de la manera més adient per facilitar les nostres cerques a Internet. El mitjà bàsic de cerca de la informació mitjançant cercadors són les paraules clau. Una paraula clau és aquella que defineix el que busquem. Per exemple, si volem trobar a Internet la biografia de Gaudí i les seves obres, la paraula clau seria precisament Gaudí. Si volem trobar referències a la cançó Yellow submarine, una possible paraula clau és Beatles.

Els cercadors robotitzats Hi ha dos tipus principals de cercadors: els robotitzats i els de directoris. Per fer servir un cercador robotitzat hem d’introduir una paraula clau o nom que faci referència a la informació que volem trobar. La seva manera de funcionar és automàtica. Quan una persona o empresa publica un web a Internet es dóna d’alta automàticament en aquest tipus de cercadors. És el cercador, mitjançant un programa, el que va a aquella pàgina web, "llegeix" tot el que està escrit i ho desa. Tota aquesta informació que s’ha desat serà la que després compararà amb la paraula clau que l’usuari introdueixi en la cerca per retornar les pàgines demanades. Com que les altes són automàtiques, aquests cercadors tenen molta més informació que els de directoris, amb els inconvenients i avantatges que això representa. L’avantatge principal és que gairebé segur que trobem el que busquem, però de vegades enmig d’una enorme quantitat de referències difícils d’utilitzar.

Aspecte del cercador robotitzat Google

9


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

Els cercadors de directoris

Els cercadors de directoris permeten de cercar informació a través de directoris temàtics, que són seccions dins les quals podem navegar fins a trobar la informació que volem. La informació que tenen els cercadors de directoris està organitzada per temes. Així, totes les pàgines que parlen sobre informàtica estaran, per exemple, en el directori Internet i ordinadors, mentre que totes les pàgines que parlen de literatura estaran en el directori Art i cultura. Cada directori té subdirectoris per classificar encara més la informació. Si, per exemple, volem buscar informació sobre algun personatge històric, la seqüència seria aquesta: primer aniríem al directori Ciències socials, dins de Ciències socials aniríem al subdirectori Història, i dins el directori Història, al subdirectori Personatges. Un cop en aquest subdirectori, ens trobaríem amb una llista d’enllaços sobre personatges històrics. A diferència dels cercadors robotitzats, perquè aparegui en un cercador de directoris, una persona ha de donar d’alta la pàgina web, enviant la seva adreça i escrivint un petit text que expliqui de quin tema tracta la pàgina. També s’ha d’enviar una llista de paraules que servirà perquè els usuaris trobin la pàgina si la paraula clau que introdueixen al cercador coincideix amb alguna paraula de la llista.

Yahoo! en català, cercador de directoris.

Els cercadors més importants Internacionals Google http://www.google.com Yahoo! http://www.yahoo.com AltaVista http://www.altavista.com Excite http://www.excite.com

En castellà Yahoo! http://www.yahoo.es Lycos http://www.lycos.es Excite http://www.excite.es Ozú http://www.ozu.es

10

En català Google http://www.google.com/intl/ca/ Yahoo! http://ct.yahoo.com Cercador http://www.cercador.com Nosaltres http://www.nosaltres.com


www.centredempreses.cat

Iniciació a internet

Alguns consells per trobar el que ens interessa A l’hora de fer una cerca a internet és molt important que sigui el més concreta possible. Hem de tenir present que a internet hi ha milions de pàgines i si la paraula usada per a la cerca no és prou concreta serà com buscar una agulla en un paller. Podem posar totes les paraules que ens interessin separades per un espai, com més paraules més ens acostarem al que estem buscant. Tot i això, cada cercador té nomenclatures que difereixen entre ells. Pel que fa a Google, el cercador més utilitzat, podem polir la cerca si fem cas dels següents consells: Ja que el Google només retorna les paraules que contenen tots els mots de la vostra sol·licitud, polir i estrènyer la vostra recerca, és tan simple com afegir-hi més paraules als termes de la recerca que ja hi hagueu incorporat. D’aquesta manera, els vostres resultats contindran un subconjunt específic dels resultats "massa-extensos" retornats per primera volta. Excloure mots Podeu excloure un mot de la vostra recerca posant el símbol negatiu ("-") immediatament davant del terme que volgueu evitar. (Assegureu-vos d'incloure un espai davant del símbol menys.) Recerca de frases Amb el Google podeu cercar frases senceres afegint-hi cometes. Les paraules que hi quedin entremig ("com aquestes") apareixeran juntes en tots els documents retornats (menys aquells mots tan comuns designats com a mots d'aturada que requeriran un símbol positiu "+"). Les recerques de frases utilitzant cometes són molt útils per quan s'està cercant per dites famoses i noms específics. Certs caràcters serveixen com a connectors de frases. El Google reconeix guions, ratlles verticals, circumflexos, signes iguals, i apòstrofs com a connectadors de frases. Domini restringit Algunes paraules seguides de dos punts signifiquen coses especials per a Google. Una d'aquestes paraules és l'operador "site:". Per buscar un lloc o domini específic feu servir la sintaxi "site:dominidemostra.com" al camp de cerca de Google. Recerca Avançada Sovint, només cal afegir més mots a una sol·licitud per ajudar a concretar la recerca fins que trobeu el que desitjàveu. Tanmateix, el Google també porta incorporades una varietat de característiques que us permeten: • • • • •

restringir la vostra recerca a pàgines d'un lloc web donat exclou pàgines d'un lloc web en concret restringeix la vostra recerca a només les pàgines de l'idioma triat troba totes les pàgines que enllacin a la pàgina donada. cerca pàgines que estan relacionades amb una pàgina donada

11

http://www.centredempreses.cat/docs/Iniciaci%F3%20a%20internet  
http://www.centredempreses.cat/docs/Iniciaci%F3%20a%20internet  

http://www.centredempreses.cat/docs/Iniciaci%F3%20a%20internet.pdf

Advertisement