Page 1

Den optimale isolering!

Det miljøriktige valg

PAPIRULL fra iCell

Papirull - granulat

...den beste isolering på markedet valg ige

Isolering med plater

pirull fr

C e ll - d ai

Pa

et

n gie ull r ne pir e på ll pa r e a Sp d iC me

miljørikt

Din autoriserede celluloseisolatør:

Nordisk Facade.as

Nordisk Facade.as

Bendiksklev 16 - 4836 Arendal Telefon 4061 8038 - firmamail@nordiskfacade.no www.nordiskfacade.no

Nordisk Facade.as


Fra avis til isolering! Mange produsenter i isolasjons industrien hevder at de er “grønne” for miljøet, men det er få produsenter av celloluse isolasjon som faktisk kan dokumentere dette. En studie i Gøteborg iverksatt av ”Miljøforvaltningen” viser at isolerende materiale i denne gruppe bestående av cellulose fiber fra gjenbrukspapir har lavest miljøpåvirkning i forhold til mineralull og skum. Produktsjonen foregår mekanisk i en tørr/kald prosess og tilsatt mineraler uten *borsalte, men ufarlige mineraler som tilsetningsstoffer i mot mugg, sopp og brann, og dette er helt ufarlig for miljøet. Til produksjonen av Icell papirull, brukes det kun “grønn“ energi og denne energikilde er fra fosser og Vinnmøller, oppvarming av bygninger og varmt vann kommer fra jordbunden varme.

Store miljøgevinster Ved gjennbruk av 1 ton aviser sparer 19 trær, 4000kWh energi, 29.000 liter rent vann, 3 m3 AV søppel og totalt 30 kg giftig avfall. 1 tons gjenbruksavispapir = tak på 135 m2 med 300 mm isolasjon. De grønne flammehemmere Icell har samarbeide med gode veletablerte labaratorier i Europa, i dette samarbeide har de udviklet en ny beviselig kombinasjon av flammehemmende stoff, et meget miljøvennligt altenativ til borsyre og borsalt. Icells papirull er testet av bl.a SP Sveriges Technical Research institute og Sweden, som resulterte i en svensk typegodkjennelse, SP SITAC SC1981 -12. En godkjennelse i et EU-land er godkjendt i hele EU.

iCell PAPIRULD - det riktige valg med hensyn til miljøet Luft tetthet Papirull er en såkalt høydensitetprodukt som betyr at materialet er svært ”luft tett” og har en relativt høy densinitet. Dette medvirker til å hindre uønskede luftstrømmer i isolasjon og bevirker til en meget høy varmekapasitet.

Varmekapasitet Varmekapasitet er mengden energi man bruker for å varme opp 1 kg materiale med en grad. Hvis verdien er høy, har materialet en stor varmekapasitet. Verdiene av glassull er 670 joule pr. kg. Verdien på stenull er 860 joule pr. kg. Verdien på papirull, hele 1600 joule pr. kg.!

Konveksjon Papirull er en kompakt isolasjon bestående cellolusefibre som også indeholder luft. Dette hindrer konveksjon. Enkelt forklart: Energien i isolasjon blåser ikke vekk, når den utsettes for blåsvær. Den naturlige konveksjon start på 15c for glassull, 22c for stenull og vil ikke starte i papirull.

*Borater er betegnelser på en lang rekke stoffer (blant annet borsyre, borax og natriumperborat). Stoffene brukes i produksjon av isolasjonsmateriale (glassfiber), som brannhemmer i celluloseprodukter og som rustbeskytter i smøremidler. Det er satt grenser for hvor mye borater disse produktene kan inneholde. De mest brukte boratene kan skade fosteret og dessuten evnen til å få barn. Borater er også skadelig for livet i vann.

Ingen kuldebroer med iCell

iCell Papirull passer alle steder

Brochurefolder no  
Brochurefolder no  
Advertisement