Page 1

woensdag 25 januari 15.00-17.30u & 18.30-20.30u x tr rean ignef on rw mea gt i e8a1v o•n d0 5v 5 o o 3r 5o7u d5e3r s 0•0 1•0 sf epbr reuna gr ie l1o9 o . 3. 0 se p n ul


DOEN! Sprengeloo is een christelijke school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Misschien heb je zelf al een idee wat je later worden wilt. Misschien weet

Techniek? Economie? Of liever Zorg & Welzijn?

je dat nog helemaal niet. Op Sprengeloo kun je daarom

Op Sprengeloo kun je kiezen uit drie sectoren:

veel verschillende dingen DOEN. Zo ontdek je wat je leuk

Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Wat deze

vindt, wat je kunt en wat het beste bij je past. En dus wat

sectoren precies inhouden, ontdek je ook als je op

je na Sprengeloo wilt DOEN. Sprengeloo is persoonlijk,

onze DOE-middagen komt.

gezellig en actief. Samen werken we aan je toekomst.

Een goede basis Bij ons leer je niet alleen uit boeken

Klas 1 en 2 vormen een goede algemene basis. Je

Sommige kinderen leren graag uit boeken, met hun

krijgt alle vakken die bij de basisvorming horen,

hoofd dus. Anderen leren liever door met hun handen

zoals kunstzinnige vorming, Nederlands, Engels

te werken. Daarom hebben we op Sprengeloo vier

en wiskunde. Je volgt onderwijs dat bij je past,

leerwegen, daar leer je met je hoofd én je handen!

afgestemd op jouw niveau. In praktijklessen maak je

• theoretisch (mavo) • gemengd • kaderberoepsgericht • basisberoepsgericht

ook al kennis met de drie sectoren.

Werken aan een goede keuze In de tweede klas volg je oriëntatielessen bij Zorg & Welzijn, Economie en Techniek. Zo wordt vanzelf

De basisschool geeft je advies welke leerweg het

duidelijk wat je wel en niet leuk vindt binnen die

beste bij je past.

sectoren. Je komt er bijvoorbeeld achter dat je werken


T-plus De meeste leerlingen uit de Theoretische en Gemengde leerweg gaan na Sprengeloo naar het middelbaar beroepsonderwijs. Om je hier nog beter op voor te bereiden kun je nu kiezen voor T-Plus. Je doet dan naast de zes algemeen vormende vakken ook examen in één beroepsgericht vak (Technologie). Zo heb je op het mbo een streepje voor op leerlingen die alleen de Theoretische leerweg (mavo) hebben gedaan.

Lwoo: extra begeleiding Kun je wel wat extra hulp gebruiken? Dan kun je soms voor leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) in aanmerking komen. Je krijgt dan zoveel mogelijk les in je eigen tempo en op je eigen niveau. In iedere leerweg is het mogelijk deze extra begeleiding te met baby’s wel leuk vindt en sporttoernooien

krijgen.

organiseren juist niet. Of je merkt dat je goed bent met voertuigen, maar niet in administratief werk. Andersom kan natuurlijk ook.

Je hoeft het niet alleen te doen Op Sprengeloo bieden we je hulp. Natuurlijk bij alle

Ook doe je een beroepskeuzetest, zodat je aan het

vakken. Maar ook bij dyslexie, sociale vaardigheden

einde van klas 2 een definitieve richting en dus je

of faalangst. Ook begeleiden we je graag bij je

vakkenpakket kunt kiezen.

beroeps- of studiekeuze.


De Techniektoren moet je echt gezien hebben! Je kunt er alle techniekvakken leren die je kunt bedenken. Autocadtekenen, metaalbewerking, een keuken installeren, houtbewerking, schilderen, auto’s en fietsen repareren: het kan allemaal.

Binnen de sector Techniek: • Voertuigentechniek • Techniek op maat: alle onderdelen van metaalbewerking, bouwtechniek, installatie en elektrotechniek komen aan bod. Jij kunt kiezen wat het beste bij jou past!


Op ons prachtige Zorg & Welzijnplein kun je alle

Binnen de sector Zorg & Welzijn:

zorgvakken oefenen. We hebben bijvoorbeeld een

• Verzorging

schoonheidssalon, een kapsalon, een grootkeuken

• Uiterlijke verzorging

en een restaurant, waar ook echt mensen van

• Zorg & Welzijnbreed

buiten komen eten. Maar je kunt ook oefenen in het verzorgen van baby’s of oudere mensen.

• Sport, Dienstverlening en Veiligheid


Sport, Dienstverlening en Veiligheid is echt iets voor jou als je sportief bent, het leuk vindt om anderen te helpen en graag les en leiding wilt geven. Deze richting sluit goed aan bij diverse opleidingen op het ROC en het Cios. Daarna kun je bijvoorbeeld sportinstructeur worden of aan de slag bij de politie, brandweer, beveiliging of in het leger.


Op het Economieplein staat ‘ondernemen’ centraal. Verschillende werkplekken komen aan bod: receptie, winkel en magazijn. Het programma Handel & Administratie bestaat uit een combinatie van handel, verkoop, administratie en mode. Je mogelijkheden zijn bijvoorbeeld verkoper of inkoper voor verschillende bedrijven, receptioniste bij een bedrijf of hotel, administratief medewerker en sociale- en/of juridische dienstverlening.


DOE-middagen

Open dag

Op een aantal woensdagmiddagen (van 14.00-16.00 uur)

Nieuwsgierig? Kom dan naar onze open dag op

kun je bij ons ervaring opdoen: Welk beroep past bij jou?

woensdag 25 januari. Je bent welkom van 15.00

Wat vind jij leuk om later te doen?

tot 17.30 uur en van 18.30 tot 21.30 uur.

Zorg & Welzijn

Persoonlijk gesprek

30 november 2011

Wil je een afspraak maken voor een persoonlijk

Techniek

gesprek of wil je een keer meelopen? Bel of mail

7 december 2011

dan met de heer B.R. Termaat: 055 - 357 53 00

Sport, Dienstverlening

r.termaat@sprengeloo.nl

en Veiligheid 14 december 2011

Tot ziens op Sprengeloo!

Handel & Administratie 18 januari 2012 Via onze website kun je je voor ĂŠĂŠn of meerdere middagen opgeven.

Christelijke school voor VMBO Sprengenweg 81 Postbus 2939, 7301 EH Apeldoorn T (055) 35 75 300 F (055) 35 59 524

Tekst en ontwerp:

www.sprengeloo.nl info@sprengeloo.nl

Sprengeloo DOEN! Voorlichtingsbrochure  

Voorlichtingsbrochure 2012, Sprengeloo Apeldoorn